Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne kontaktes. Nyhedsbrevets redaktion kan også kontaktes, for eksempel hvis der ønskes medtaget særlige emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden vis. Kontakt da Allan Rigelsø, via mail til Indhold Værdi af en renteswap skal indgå i andelsværdien.. 2 Forældrekøb ny afgørelse... 3 Administrators eventuelle konkurs... 4 Vedtægtsændringer i forslag... 5 Hjælp til fastsættelse af den korrekte leje... 7 Andelsboliglån... 8 LED-belysning... 9 Konflikthåndtering Ombygninger - ændring i bygningsreglementet Side nr. 1 af 12.

2 Værdi af en renteswap skal indgå i andelsværdien Fredag den 18. januar annoncerede pressen en højesteretsdom som en stor nyhed. Den blev suppleret med oplysning om, at mange andelshavere nu kunne rejse krav om overpris mod sælgerne af deres andelsboliger Dommen betyder, at renteswap-aftalen uomtvisteligt skal opgøres på samme måde som foreningens prioritetsgæld og medtages til markedsværdi, når andelsværdien beregnes efter valuarvurdering eller den offentlige vurdering. Der er imidlertid tale om en let overdrivelse, idet Højesteret alene stadfæstede den praksis, der hidtil har været anbefalet i forhold til beregning af andelsværdien i foreninger, som har indgået en renteswap-aftale. Dommen er således en blåstempling af Erhvervs- og Byggestyrelses vejledende udtalelse fra Der har været personer, der har gjort sig til talsmænd for, at denne udtalelse ikke var korrekt, hvilket nu er blevet prøvet ved Højesteret. I de ejendomme vi administrerer, der har indgået renteswap-aftaler, har vores anbefaling netop været at følge Erhvervs- og Byggestyrelses vejledende udtalelse fra Der er i vores regi derfor ikke tale om ændring af praksis. Yderligere information og dommen kan findes på internettet på adressen: Side nr. 2 af 12.

3 Forældrekøb ny afgørelse I flere andelsboligforeninger er der via vedtægterne åbnet op for forældrekøb i foreningen. Forældrene erhverver således en andelsbolig, som så lejes ud til deres barn. Det er en konstruktion, der er relativ udbredt inden for ejerboliger. Men skattemæssigt viser det sig nu, at der er en væsentlig forskel på, om du lejer en andelsbolig eller en ejerbolig ud til dit barn. Der er for nylig kommet bindende svar fra Skatterådet, hvorefter udlejning af andelsboliger ikke kan indgå i den såkaldte virksomhedsordning. Familier, som har anvendt virksomhedsordningen, risikerer nu at få et skattesmæk. Virksomhedsordningen bliver brugt af langt de fleste, som har købt ejerlejlighed som forældrekøb, fordi den giver fuldt rentefradrag, når købet af lejligheden skal finansieres. Men med Skatterådets svar gælder den mulighed altså ikke, hvis man køber en andelslejlighed og lejer ud til sit barn. Det udelukker naturligvis ikke køb af andelsboliger som forældrekøb, men en del af det økonomiske incitament er forsvundet. Der findes dog et alternativ for forældrene. Barnet kan i stedet for selv købe andelsboligen finansieret ved et forældrelån. Ved at yde barnet et såkaldt anfordringslån, får barnet mulighed for at låne både rente- og afdragsfrit af forældrene til køb af andelsboligen. Denne mulighed kan overvejes, men som altid kan fordele og ulemper ved disse forældrekøb ikke gøres op generelt, da de er meget individuelle og afhænger af udbud, pris, privatøkonomi m.m. Side nr. 3 af 12.

4 Administrators eventuelle konkurs Der har været skrevet meget om Scandia Housing og den konkursbegæring, der er indgivet imod dem. Mange kunder/udlejere risikerer i den konkrete sag at blive ramt gennem manglende afregning af husleje, deposita og flytteopgørelser. Foreningsbestyrelser og beboere kan i den sammenhæng få tanken, hvad ville der ske, hvis det utænkelige indtrådte - at administrator gik konkurs. Konsekvensen af administrators konkurs afhænger af den måde administrator håndterer kundernes midler på. Såfremt administrator ikke bruger individuelle konti for hver enkelt kunde, vil kundernes indbetalinger blive lagt sammen med administrators egne midler. Kundernes penge vil i den situation ikke have en særlig retsstilling ved en konkurs, og der vil da være en reel fare for, at pengene tabes. Ejendomsforeningen Danmark, der er en sammenslutning for administratorer, har et sæt etiske normer, som medlemmerne er bundet af. Af disse normer fremgår det, at administratorer, der modtager penge fra kunden eller på dennes vegne, omgående skal indsætte disse på en separat konto i et pengeinstitut i kundens navn. Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark og vi har altid alene anvendt vore kunders egne konti for håndtering af foreningernes midler. Alle transaktioner går direkte ind og ud af foreningernes konti, lige fra betaling af købesummer, indbetaling af deposita, forudbetalt leje og den løbende opkrævning. Såfremt dette ikke var Side nr. 4 af 12.

5 tilfældet, ville det blive påtalt og medtaget i påtegningen ved revisorernes gennemgang af foreningernes årsregnskaber. Det er heldigvis sådan, at langt de fleste administratorer anvender den praksis i dag, og foreningerne har derfor en yderst begrænset risiko for tab, ved administrators konkurs. Vedtægtsændringer i forslag Mange andelsboligforeninger står foran årets ordinære generalforsamling. Det er et naturligt tidspunkt at kigge på nyttige vedtægtsændringer, således vedtægterne tilpasses nutiden. I det følgende præsenterer vi nogle mulige vedtægtsændringer. Vær opmærksom på, at foreninger er forskellige og det er ikke alle forslag, som er lige egnede for alle. Bankgaranti: Der ønskes i stigende grad bankgaranti ved andelsoverdragelser fra sælgerside. Det synes naturligt ved aftaler med lang overdragelsestid, da det er bundet med stor risiko for sælger, hvis køber ikke kan rejse den fornødne finansiering. Det kan overvejes, at føre til vedtægt, at køber skal stille bankgaranti efter aftaleindgåelse, hvis overdragelsen ligger mere end f.eks. en måned efter aftaleindgåelsen. Side nr. 5 af 12.

6 Bestyrelsessammensætning: I nogle foreninger er det ikke vedtægtsbestemt, hvad der sker i formandens fravær, det være sig enten midlertidigt eller ved fratræden. Ved formandens fratræden anbefales det, at næstformanden indtræder i formandens sted indtil førstkommende generalforsamling. Næstformanden bør herudover ved behov træde i formandens sted, hvis formanden er midlertidigt fraværende. Boligafgiftsstigning: Fornødne og fremtidssikrende boligafgiftsstigninger er i mange foreninger en tilbagevendende debat. Vi anbefaler en jævnt stigende boligafgift svarende til for eksempel den almindelige prisindeksregulering. Hvis der føres en sådan reguleringsbestemmelse til vedtægt, undgår man de tilbagevendende diskussioner og det sikres, at foreningens budgetter følger med tiden, som foreningens udgifter gør det. Depositum I andelsboligforeninger med lave andelsværdier, kan foreningerne opnå store tab ved eksklusion og/eller fraflytning i form af restancer og afregning af forsyningsregnskaber. Såfremt andelsværdierne ikke overstiger eksempelvis 6 måneders boligafgift kan det overvejes, at opkræve et depositum, således at der minimum indbetales en sikkerhed svarende til 6 måneders boligafgift. På denne måde stilles der også et vist krav til købers seriøsitet og betalingsevne. Opkrævning af depositum skal dog naturligvis ikke vedtages således, at det hindrer salget af andelene. Side nr. 6 af 12.

7 Hjælp til fastsættelse af den korrekte leje Den 12. december 2012 fremsatte ministeren for by, bolig og landdistrikter lovforslag nr. 99 med forslag om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af leje m.fl. Forslaget har bl.a. til formål at skabe større sikkerhed for ejere og lejere om huslejens størrelse og boligens lovlighed. Hvis man som andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ønsker at fremleje sin lejlighed ud, er forholdet mellem fremlejegiver og fremlejetager reguleret af lejelovgivningens regler, herunder reglerne omkring fastsættelse af husleje. Det kan være vanskeligt for den enkelte andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver at sikre sig, at den aftalte leje svarer overens med den lovmæssigt korrekte leje for lejemålet. For at imødekomme dette har ministeren på området nu foreslået, at det fremover skal være muligt for andelshavere og ejerlejlighedsindehavere at få en forhåndsgodkendelse af huslejen i huslejenævnet. Forslaget lægger op til, at brugerne af systemet selv skal betale fuldt ud for forhåndsgodkendelsens udarbejdelse. Det er således en del af forslaget, at en ansøger skal betale kr ,00 for indhentelse af en forhåndsgodkendelse omkring huslejens størrelse. Det er hensigten, at forslaget skal træde i kraft den 1. april Vi vil følge behandlingen af forslaget og orientere nærmere, når der foreligger en vedtaget lov Side nr. 7 af 12.

8 Andelsboliglån Andelsboliger er efter finanskrisen blevet dyrere at finansiere. Bankerne har gennemført store rentestigninger, og mange andelshavere betaler i dag 8 til 10 % på deres andelsboliglån, og nogle endda endnu mere. Renterne er derved sammenlignelige med rentefastsættelsen for forbrugslån. Dette kan undre, da andelsboliglån burde være langt mere attraktive for bankerne. Dels er seriøsiteten bag et boliglån oftest højere, og banken kan typisk opnå en solid sikkerhed gennem pant i den berørte andel. Der er dog en udvikling i gang i forhold til lån i andelsboliger. Nye banker, som f.eks. svenske Handelsbanken, har meldt deres ankomst på markedet. De har entreret med meget lave og yderst konkurrencedygtige rentesatser. De nye bankers succes har spredt sig som ringe i vandet, idet de store danske banker så småt er begyndt at ændre praksis. Senest har Danske Bank og Nordea udmeldt ny prispolitik på andelsboligområdet. Endelig har pensionskasserne udvist interesse for området, som det for eksempel er sket gennem Hvis man som andelshaver ikke kan få forhandlet fornuftige vilkår på plads hos ens bank, bør man afsøge markedet, da markedet nu byder på større konkurrence og langt lavere rentesatser, end det ellers har været set siden finanskrisens indtog. Der skal således herfra lyde en opfordring til alle andelshavere om at holde fokus på rentefastsættelsen af ens andelsboliglån. Side nr. 8 af 12.

9 LED-belysning LED-belysning er oppe i tiden med god grund. I forhold til traditionel belysning som glødepærer og lysstofrør, opnås med LED-belysning ofte en stor driftsbesparelse. Selv i forhold til sparepærer, kan der være penge at hente. De store besparelser hentes gennem et lavt elforbrug samt den lange levetid. LED-pærer har en levetid på op til over timer, mens sparepærer til sammenligning kun har en levetid på timer, lysstofrør timer og halogenpærer alene ca timer. Tidligere kendtes LED-belysning især på dets klare blålige skær, men udviklingen er gået stærkt, og LED-belysning fås nu også i varme hvide farver. Dermed kan LED også bruges privat og på ejendomme som en erstatning for halogen- og glødepærer. Da LED-belysning giver et koncentreret lys, har lang levetid og tåler meget lave temperaturer, er det især velegnet til kælder-, opgangs- og udendørsbelysning. Her er ofte tale om mindre belysningsarealer til dørpartier, husnummer, færdselsbelysning, havelamper m.v. Da LED-belysning tænder straks, er det yderligere en fordel for arealer med tænd og sluk funktion som f.eks. opgange og kældre. Vi anbefaler LED-belysning både i takt med den løbende udskiftning samt i forhold til potentielle besparelsesprojekter på ejendommen. Det viser sig ofte, at tilbagebetalingstiden for en investering i LED-belysning er tjent hjem på meget kort tid. Side nr. 9 af 12.

10 Konflikthåndtering Driften af en andelsboligforening byder på mange situationer, der kan skabe konflikter. Naboer kan være generet af hinanden, køber og sælger af en andelsbolig kan komme uoverens vedrørende prisfastsættelse og vedligeholdelsestand. Bestyrelsesmedlemmer kan blive uenige om bestyrelsens gøremål, ligesom den kan komme i konfliktsituationer med en ansat vicevært, ejendomsservice, eller med entrerede håndværkere i forbindelse med en byggesag. Alle disse dagligdagssituationer klares vanligt i god stil, men det hænder, at man havner i situationer, der kan virke uløselige. I sådanne situationer kan konflikthåndtering gennem mægling være en mulighed. Center for konflikthåndtering leverer gratis åben konfliktrådgivning, anonymt og 100 % fortroligt. Hvis ikke rådgivning er nok, kan man endvidere entrere en uafhængig konfliktmægler gennem dem. En konfliktmæglers rolle er at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler. Hvad enten det drejer sig om mægling mellem grupper eller mellem enkeltpersoner. Der er tale om en professionel mægler, der samtidig har den fordel, at vedkommende kan agere fuldstændig upartisk. For yderligere information henvises til Side nr. 10 af 12.

11 Ombygninger - ændring i bygningsreglementet Bygningsreglementet er blevet ændret med virkning pr. 1. januar 2013 og ændringerne medfører, at man i en række tilfælde ikke længere skal indhente byggetilladelse fra kommunen, når man skal have ombygningsarbejder udført i ens lejlighed. Hvis der er tale om ombygning/forandring i en enkelt lejlighed eller et erhvervslejemål (max. 150 m2) skal der ikke indhentes byggetilladelse fra kommunen, hvis der f.eks. er tale om: ændring af ikke-bærende vægge, udskiftning og ombygning af badeværelse eller køkken, udskiftning af vinduer. Ved følgende forandringer/ændringer skal der fortsat indhentes byggetilladelse fra kommunen: ændring af anvendelse (f.eks. fra erhverv til bolig eller omvendt), udvidelse af etagearealet, sammenlægning af lejligheder, ændringer i de bærende konstruktioner, ændringer i flugtvejsforholdene, nyinstallation af badeværelser eller andet, der påvirker de fælles installationer, ændringer der vedrører hele bebyggelsen, f.eks. udskiftning af tagbelægning til anden belægning, ændring i konstruktioner, flugtveje, udgangsforhold mv. Alle ombygningsarbejder skal naturligvis, uanset om der skal indhentes byggetilladelse eller ej, fortsat overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, lokalplaner, servitutter m.v., ligesom andelshaver fortsat skal an- Side nr. 11 af 12.

12 mode om bestyrelsens tilladelse, forinden arbejderne iværksættes. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et påtænkt arbejde skal anmeldes, er jeres administrator gerne behjælpelig med at undersøge kravene i den konkrete sag nærmere. Boligadministratorerne A/S, Den 28. januar 2013 Side nr. 12 af 12.

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere