VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN"

Transkript

1 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1) 3. Tema: økonomi og strategi i. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2014 (bilag 2) ii. Budgetopfølgning iii. Handlingsplan / Strategiproces (bilag 3) 4. Ombygning 5. Holdoprettelse og klassedannelse 6. Resultatlønsmål 2015 (bilag 4) 7. Orientering fra rektor Mette Kynemund 8. Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev 9. Orientering fra øvrig bestyrelse 10. Eventuelt De bedste hilsner Mette 1

2 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 1 Kommentarer til dagsordenen Det konstateres, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, da 3 af 6 stemmeberettigede er til stede. Afbud fra Louise Selvang, Ulla Agerskov, Simon Pihl, og Helle Vagn Andersen Revisor Peter Z. Skanborg er tilstede 2

3 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 2 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1) Referat godkendt. Referatet underskrives af de tilstedeværende. 3

4 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 3 Tema: økonomi og strategi i. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2014 (bilag 2) v/deloitte ii. Budgetopfølgning v/ MK og Dorte Hosbond Johansen iii. Handlingsplan / Strategiproces (bilag 3) v/ MK i. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2014 (bilag 2) v/deloitte Peter Z. Skanborg gennemgår årsrapport og revisionsprotokollat. Det fremhæves, at budgettet følges tættere med hjælp ude fra, hvilket modsvarer de forbehold, der var i protokollatet fra sidste år. Resultat på et fornuftigt resultat for en skole som VG. Faldet i egenkapitalen skyldes renteswap. Ændring i antal lærerårsværk skyldes ny beregningsmetode i SLS. Peter Z. Skanborg råder ud fra en generel betragtning til, at de økonomiske rammer tages op på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bør være inde over risikoprofil og over, hvordan aktiver behandles i fremtiden. Der er på nuværende tidspunkt en fin sammensætning på aktivsiden. I forhold til negativ formue pointeres, at det hovedsalig skyldes feriepengeforpligtelse. Negativ udvikling på likviditet skyldes nyt lån, som er optaget med udbetaling i Gennemgang af noter: Udgiften til undervisningsgennemførelse er stabil. Udgifter til ledelse og administration er steget en smule, hvilket skyldes med afregning af pensioneret medarbejder og ansættelse af studiebibliotekar. 4

5 Peter Z. Skanborg påpeger, at der under Påtegninger ikke er nogen forbehold. Skolens forvaltning er forsvarlig og giver ikke anledning til bemærkninger. Budget 2015 vil ændre sig som følge af VG puljen. Likviditeten i orden. Under forvaltningsrevisionen konstaterer Peter Z. Skanborg, at budgetprocedure og ledelsesrapport er væsentligt forbedret i forhold til sidste år. Omkostningen pr elev er nogenlunde stabil. Modsat sidste år, hvor der var en markant stigning, som bl.a. tilskrives Ok13 lønstigninger. Rektor Mette Kynemund (MK) og viceretktor Andreas Olesen (AO) gives bemyndigelse til at indsende regnskabet. Det betyder, at AO eller MK skal kontrollere, at det er de rigtige eksemplarer, der sendes til UVM. Det accepteres af bestyrelsen. Tak til Peter Z. Skanborg for gennemgangen. ii. Budgetopfølgning v/ MK og Dorte Hosbond Johansen DHJ gennemgår budgetopfølgningen for februar. MM gennemgår den aftale, der er indgået mellem lærere og ledelse i forhold til sikring af skolens økonomi på lang sigt, kaldet VG-puljen. MK kvitterer for lærernes indsats i processen. AB roser modellen og lærernes opbakning. Der rettes en tak til alle lærere. AB konkluderer, at budgettet ser betryggende ud. iii. Handlingsplan / Strategiproces (bilag 3) v/ MK MK og BR pointerer behovet for et overblik over de mange tiltag og udviklingsprojekter, der er på skolen. Derfor arbejdes der intensivt på en handlingsplan, som dels skal bruges som styreredskab i forhold til at kunne se, hvor skolen er på vej hen og dels i forhold til prioritering i alle sammenhænge. Der er ligeledes tale om en synliggørelse af mange gode projekter. Der er samtidig tale om en strategiproces, idet vi i bestyrelsen skal diskutere værdier i kommende skoleår. BR gennemgår handlingsplanens punkter. Bestyrelsen bifalder diskussion af værdier. 5

6 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 4 Ombygning Ombygning v/ rektor Mette Kynemund MK præsenterer plan for renovering af forhal og sal. Vi mangler plads til moderne undervisningsmetoder og fx vejledning. Forhallen skal gøres til et mere attraktivt sted. Den trænger desuden generelt til en overhaling. Ydermere skal der tænkes i stor fleksibilitet, da salen ud over at fungere som studiecenter skal kunne rumme sociale arrangementer og fester. Formålet med balkonen er at integrere loftet med salen, så hele studiecenteret kommer til at hænge sammen. Desuden er der mangel på toiletter i dette område af skolen, hvorfor der indrettes toiletter i det eksisterende kopirum, som så flyttes ned i kælderen. Lærerrepræsentanterne gør opmærksom på, at ikke alle i lærerkollegiet ser denne investering som det mest påtrængende. Formålet med renoveringen diskuteres. Der er behov for mere plads til vejledning og plads til alternative undervisningsmetoder, samtidig med at skolen bør være tidssvarende og præsentabel. Efter diskussionen støtter bestyrelsen projektet, dog uden indskydelse af dæk i forhallen. 6

7 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 5 Holdoprettelse og klassedannelse Holdoprettelse og klassedannelse v/ vicerektor Andreas Olesen AO orienterer om, at planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Vi afventer endeligt svar på den 13 klasse og de sidste elevers profil. Opgavefordelingen er i fuld gang og lærerkollegiet udviser stor forståelse for, at fleksibilitet er nødvendig for at få puslespillet til at gå op. Der er timerester i matematik og naturvidenskab, hvorfor der slås en stilling op. 7

8 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 6 Resultatlønsmål 2015 Resultatlønsmål 2015 v/ rektor Mette Kynemund (bilag 4) Punkt 5 slettes så det vil være muligt at indføje punkter fra Undervisningsministeriet. Punkt 5 slettes så det vil være muligt at indføje punkter fra Undervisningsministeriet. Punktet var på i december. Fælles for begge rammer er, at det er vigtigst at få de rigtige elever, ikke blot flest. Mk skal indsende Resultatlønsmål

9 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 7 Orientering fra rektor Mette Kynemund Orientering fra rektor Mette Kynemund Danmarksindsamlingen gik rigtig fint. Ikke mindst flot pga. elevernes og lærernes flotte arbejde. Det var dejligt at se mange lokale besøge skolen. Vi har fire personer tilknyttet i jobrotation. Det er andre profiler, end vi plejer at have, hvilket skaber dynamik. VG fik afslag fra kommunen på at løbe VG5-løb rundt om Lyngby sø, hvorfor det løbes i Geels skov. Elevrådet har taget kontakt til Borgermester Sofia Osmani mhp at få bænke sat op på gaden, da rygerne mangler siddepladser og ender med at sidde uhensigtsmæssigt uden for skolen. I dag er udvekslingselever vendt hjem fra Tyskland. I sidste uge fra Frankrig. Udvekslingsaftalerne vokser stødt. Der er ved at blive indgået aftale med Hvidovre Gymnasium om mulighed for at lærere og elever fra de to skoler for kortere perioder kan bytte hverdag for at møde en anden gymnasiekultur. 9

10 Der er startet et samarbejde med Nærum Gymnasium om udvikle en venskabelig fejde mellem de to gymnasier. 10

11 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 8 Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev AB orienterer om, at han hører meget om uddannelseskvalitet. Der er bl.a. nedsat et Kvalitetsudvalg. 11

12 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 9 Orientering fra øvrig bestyrelse Orientering fra øvrig bestyrelse Ingenting 12

13 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 10 Eventuelt Eventuelt MM orienterer om, at OK 15 ikke indeholder store omvæltninger. 13

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 14 3-2013 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser

Læs mere