Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse"

Transkript

1 Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

2 Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds opgaver / rådgivnings ydelser i de enkelte etaper af et helhedsplan projekt (renoveringsprojekt). Bygge- og Anlæg i BDO tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved renoveringsprojekter samt ved om- og nybygning af almene boliger og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes. Vi bistår Almene Boligselskaber med at: Afdække boligselskabets behov så det i videst muligt omfang - og ud fra vores overordnede kendskab til Landsbyggefondens (LBF s) almindeligt gældende vurderinger - tidligt i forløbet afklares, hvad Boligselskabet i dets aktuelle renoveringsovervejelser kan søge midler til Etablere kontakten til LBF og varetage den nødvendige løbende dialog med LBF Gennemføre sagsoprettelse af renoveringsstøtte sag og/ eller kapitaltilførselssag på LBF s IT-platform Varetage den løbende indberetning til LBF s IT-platform. Der indsendes den nødvendige dokumentation i forhold til tekniske og økonomiske beregninger Hvis der er behov iværksætte tiltag med henblik på at få opprioriteret projektet i bl.a. LBF og kommune. En eventuel iværksættelse vil ske fra det tidspunkt, hvor såvel kommunen som LBF har meddelt tilsagn eller forhåndstilkendegivelse om medvirken Rådgive boligselskabet om organisering af projektets styring. Vi tilbyder at samarbejde om at etablere en hensigtsmæssig og velfungerende projektorganisation og et byggeudvalg m.m. (se modstående eksempel på en evt. organisationsplan) Tilrettelægge hvornår i processen det vil være mest hensigtsmæssigt at inddrage beboerdemokratiet, få udarbejdet en plan for fremvisning, workshops m.v. samt afgøre, hvor omfangsrig en evt. visualisering af det planlagte projekt skal være. Herudover varetager vi opgaven vedrørende: Udbud af teknisk rådgivning (vi har egne udbudsjurister) Udbud vedrørende finansiering - evt. drøftelser med kreditforening Hjemtagelse af lån Udarbejdelse og indberetning af skema A, B og C til BOSSINF-systemet Udarbejdelse af helhedsplan (såvel fysisk - som boligsocial) Deltagelse i byggeudvalg Byggesagsforretningsførelse - vi forestår den løbende bogføring omkring projektet samt udarbejder endeligt byggeregnskab Rådgivning og bistand vedrørende genhusning. Bygge- og Anlæg i BDO har som erfaren bygherrerådgiver og byggesagsforretningsfører altid fokus på, at sikre, at jeres projekt får størst mulig bevågenhed og vil i hele processen holde en tæt dialog med vores samarbejdspartnere i Landsbyggefonden og i kommunerne kunne supplere jeres administration og håndtere de mange ekstra arbejdsopgaver, som hører under et stort byggeprojekt sikre, at boligselskabets medlemmer kan føle sig trygge i forhold til det ansvar, der - i relation til et byggeprojekt - påhviler dem som valgte medlemmer af organisationsbestyrelse / repræsentantskab. Behovsafdækning m/ boligselskab Indledende dialog med Landsbyggefonden Byggetekniske analyser Tilknytning af eksterne tekniske/administrative/ økonomiske rådgivere Tilstandsrapport Foreløbigt renoveringsbudget (Pyjamas-budget) Afdækning af støttemuligheder Udarbejdelse af foreløbig helhedsplan Indberetning til Helhedsplan version 1 (Foreløbig helhedsplan) Helhedsplan version 2 (Endelig helhedsplan) Beboerinddragelse Besigtigelse Supplerende tekniske undersøgelser Dialog med LBF Økonomiske beregninger Finansiering, udbud af byggekredit og realkreditlån Ydelsesstøtteberegning og husleje Udarbejdelse af endelig helhedsplan Udarbejdelse, indberetning og godkendelse af skema A Godkendelse - Kommunen og LBF Indberetning til Eksempel på projektorganisation for helhedsplan - Totalentreprisemodel: Organisationsbestyrelse Afdelingsbestyrelse Boligorganisation Bygherre Teknisk bygherrerådgiver Udbud af teknisk rådgivning (totalrådgiver eller teknisk bygherrerådgiver) Projektering Udarbejdelse af skema B Udbud af byggearbejder (fag-, hoved- eller totalentreprise) Kontrakt med entreprenører Byggeperiode Genhusning Endelig belåning Projektering og byggeperiode Administrativ bygherrerådgiver Byggeudvalg Teknisk projektorganisation Administrativ styregruppe Totalentreprenør og teknisk underrådgiver 2 3

3 4 5

4 Vores aktuelle referenceliste: Vi deltager p.t. som bygherrerådgiver og byggesagsforretningsfører i følgende opgaver: Renoveringsprojekt i Korsør, der omhandler: Nedrivning af tre boligblokke Nedlæggelse af 106 lejemål Renovering af 196 lejemål samt udearealer. Hertil kommer opførelse af 24 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal. Renoveringsprojekt i Kalundborg, der omhandler: - Renovering af ca. 400 lejemål fordelt på fire afdelinger - Nedrivning af bebyggelser - Opførelse af fælleshus. Hertil kommer opførelse af et antal nye tagboliger. Vi er desuden i gang med: Opførelse af 33 nye plejeboliger, herunder følger nedrivning og genhusning Ombygning af nuværende 29 ungdomsboliger til 14 nye familieboliger Udbud af teknisk rådgivning for to byggerier - såvel familieboliger som ældreboliger. I forbindelse med de nævnte arbejder varetager vi - ud over den almindelige bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse - desuden kommunikation, dialog og møder med LBF, ligesom vi i nødvendigt omfang varetager korrespondance og dialog med kommunerne og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Herudover har vi forestået EU-udbud af teknisk rådgivning og vil i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse vedrørende byggeopgaver kunne foretage vurdering af det juridiske grundlag. Herudover vil vi fremhæve, at vores rådgivning og bistand i et renoveringsprojekt til 200 mio. kr. fremskyndede processen inklusiv behandling i Landsbyggefonden. Første spadestik blev taget allerede 16 måneder efter de indledende drøftelser. I en sag om omklassificering og ombygning af ungdomsboliger til familieboliger medvirkede vi til hurtig besigtigelse og tilsagn fra både kommunen og LBF. Kun 18 måneder efter de indledende drøftelser er ombygningen planlagt igangsat, og der er modtaget forhåndstilsagn om den nødvendige kommunale grundkapital og kapitaltilførsel. 6 7

5 Om Bygge- og Anlæg i BDO Bygge- og Anlæg i BDO blev etableret i Vores team af rådgivere tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Bygge- og Anlæg i BDO har indgående kendskab til de mange særlige regler og forretningsgange, der gør sig gældende inden for anlæg og drift af almene boliger. Inden for de seneste fem år har vi fungeret som bygherrerådgiver og forretningsfører i over 100 byggeprojekter. KONTAKT Bygge- og Anlæg i BDO Bygherrerådgivning Thors Bakke Randers Jørgen-Ulrik Christensen Partner og afdelingschef Tlf Flemming Arp Konsulent Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 138 lande.

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere