Sådan undgår du skattesmæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan undgår du skattesmæk"

Transkript

1 Skat for begyndere Sådan undgår du skattesmæk Nu gælder det om at se sig for for at undgå skattesmæk. Din forskudsopgørelse for 2013 ligger og venter på Skats hjemmeside, og her skal specielt familier med rentetilpasningslån være opmærksomme Af Frederik M. Juel. Sten Thorup Kristensen. November 2012

2 03 Tid til at undgå skattesmæk 07 Skattereform rammer familier skævt 10 Hvad skal jeg ændre i min forskudsopgørelse? 12 Se hvad du ikke længere kan ændre 2

3 Tid til at undgå skattesmæk Forskudsopgørelsen for 2013 blev tilgængelig i begyndelsen af november. Specielt boligejere med rentetilpasningslån skal se opgørelsen igennem en ekstra gang. Nu gælder det om at se sig for for at undgå skattesmæk. Din forskudsopgørelse for 2013 ligger og venter på Skats hjemmeside, og her skal specielt familier med rentetilpasningslån være opmærksomme. Hvis familien ikke har fået rettet skattekortet med de senere års faldende rente, kan det blive dyrt. Tilbage i 2011 betalte man ca kr. i renter på et etårigt rentetilpasningslån. Men hvis de nuværende renter holder ved den snarlige refinansiering, vil det pågældende lån næste år kun koste kr. i renter. Det betyder, at hvis man ikke får rettet forskudsopgørelsen, vil man i 2014 få en restskat på ca kr. Det er vel at mærke for hver mio. kr., familien har lånt. Regnestykket ser værre ud for de femårige rentetilpasningslån, fordi renten på dem er dykket fra 4,64 pct. i 2011 og til sandsynligvis 1,35 pct. næste år. 3

4 Det vil give en restskat på kr. om halvandet år, hvis ikke man ændrer forskudsopgørelsen. En regning fra Skat eregningerne stammer fra RFkredit, og cheføkonom Ulrikke Ekelund påpeger, at problemet opstår, fordi næste års forskudsopgørelse er lavet på baggrund af indtægter og fradrag i Har man ikke lavet om på opgørelsen for 2012, vil ens skattekort for næste år være skruet sammen med de renteudgifter, man havde i fakta Fra 7. november er forskudsopgørelsen for 2013 klar til de danske skatteydere. Sker der større ændringer i ens liv, skal forskudsopgørelsen rettes. Ændringerne kan eksempelvis være: Nyt job med en væsentlig højere eller lavere løn. Arbejdsløshed, pensionering eller efterløn. Etablering af selvstændig virksomhed. Køb eller salg af hus/ ejerlejlighed, nybygning eller ombygning. Omlægning eller indfrielse af lån, f. eks. boliglån. Ny rente på rentetilpasningslån. Ulrikke Ekelund, RFkredit KILDE: SKAT. Ulrikke Ekelund fremhæver, at det er en meget stor gruppe af de danske boligejere, der har et rentetilpasningslån i den ene eller anden form.»har man et af disse lån, bør man efter hver rentefastsættelse justere sin forskudsopgørelse. Hvis man ikke gør det, vil man få en regning fra Skat ikke blot på det manglende beløb, men det manglende beløb plus renter, og de renter er ikke fradragsberettiget,«siger Ulrikke Ekelund, der understreger, at Skat tager sig godt betalt for restskatten. 4

5 Lav serviceeftersyn Om forskudsopgørelsen skriver Skat, at den er et slags budget, der skal tilpasses, hver gang der sker større økonomiske ændringer i ens liv. Det er langt fra hvert år, der sker det. De fleste danskere behøver ikke at gøre andet end at se den igennem. Men der er en række begivenheder, der kræver aktiv handling, hvis man vil undgå restskatten. For boligejere med fastforrentede lån gælder det om at være opmærksom, hvis man ændrer lånet i form af eksempelvis en konvertering. Andre forhold, der kræver ny forskudsopgørelse er, hvis man får et nyt job med betydelig højere eller lavere løn. Eller hvis man køber eller sælger hus eller lejlighed. Skat fremhæver, at når man giver forskudsopgørelsen for 2013 et serviceeftersyn, er det en god idé samtidig at se på den for Derved kan man få konstateret om, man har betalt for meget eller lidt for i skat i år. Hvis kontoen står på minus, kan man undgå restskat ved at betale det manglende beløb, inden året er omme. Men privatøkonom i Danske ank Las Olsen påpeger, at en anden oplagt gruppe, der skal tjekke deres årsopgørelse, er dem, der har meldt sig ud af efterlønsordningen i 2012.»Efterlønsbidraget på 460 kr. om måneden kan trækkes fra i skat, og hvis man ikke længere betaler det, skal man betale mere i skat. Får man ikke rettet det, er der udsigt til et restskat på cirka kr. i 2014,«siger Las Olsen. Reglerne er strammet For Skat har det længe været en plage, at danskerne ikke var gode nok til at ramme rigtigt med forskudsopgørelsen. Fik den enkelte en restskat, betød det ikke så meget, fordi en kredit hos Skat var rentefri. Men reglerne er blevet strammet, og nu kommer der renter på fra første dag ved restskat. Det har fået danskerne lidt mere op på tæerne. Den samlede restskat for 2011 kom op på 7,8 mia. kr., hvilket er et fald på én mia. kr. i forhold til året før. Seniorskattekonsulent hos DO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henning oye Hansen er ikke i tvivl om, at de nye regler har haft effekt.»efter vi har fået en dag til dag-rente på restskatten, er flere blevet opmærksomme på at få ændret deres forskudsopgørelse. Langt flere holder løbende øje med deres restskat,«siger Henning oye Hansen, der understreger, at det aldrig kan blive muligt at ramme præcist hver gang. 5

6 »Hvis man eksempelvis køber aktier, kan ingen på forhånd forudsige, hvad et børsnoteret selskab betaler i udbytte, eller hvor meget aktier svinger i kurs,«siger Henning oye Hansen. Han mener, at forskudsopgørelsen for 2013 først og fremmest vil blive et tilløbsstykke denne gang på grund af skattereformen, der giver lavere skat på arbejde. Mange vil gå ind for at se, hvor meget mindre de skal betale i skat, påpeger Henning oye Hansen. Henning oye Hansen, DO. 6

7 Skattereform rammer familier skævt To familier, der tjener det samme, kan blive ramt skævt af skattereformen. Det afhænger af, hvor meget hver enkelt ægtefælle tjener. Skattereformen rammer de danske familier skævt. For de mere vellønnede afhænger effekten af skattelettelserne af, hvordan familiens indkomst er fordelt mellem ægtefællerne. Hvis det udelukkende er den ene ægtefælle, der arbejder, får familien en tydeligt mindre skattelettelse, end hvis de begge har et job. Det viser beregninger, som revisionsfirmaet PwC har lavet for usiness Søndag. Udgangspunktet er en familie med hus og to børn, der samlet tjener en mio. kr. om året. Hvis den ene ægtefælle står for hele indkomsten, får de næste år en skattelettelse på kr. Men hvis parret arbejder lige meget og hver tjener kr. om året, får familien en samlet lempelse af skatten på kr. til næste år. Problemet er, at i det tilfælde, hvor parret tjener det samme, får begge glæde af lettelsen i topskatten og et højere beskæftigelsesfradrag. 7

8 Det giver den maksimale nedsættelse af skatten. Men når kun den ene betaler topskat, er det kun denne person, som får en lempelse af topskatten. Den samlede skat for to familier, der tjener det samme, kan derved bliver forskellig. Revisorerne mener, at det er urimeligt. Skal rettes til»ovenstående viser med al tydelighed, at der er stor forskel på, hvad de enkelte familier får ud af skattereformen,«siger skattepartner i PwC, Søren ech.»det var meget mere rimeligt og fair, hvis man kunne overføre uudnyttet bundfradrag ved beregningen af topskatten mellem ægtefæller, som man kunne ved beregning af mellemskatten tilbage i 2009, og som man kan ved uudnyttet personfradrag,«siger Søren ech.»den samlede husstandsskat bør ikke være afhængig af, hvem der tjener pengene, og hvor meget den enkelte tjener,«siger Søren ech. Direktør og partner i revisorfirmaet Time-Vision Thorbjørn Helmo Madsen er enig med Søren ech. Og Thorbjørn Helmo Madsen mener, at problemet ender med at blive endnu større.»der skal også tages højde for reduktionen af børnefamilieydelsen i 2014 med Til den tid vil skattelettelsen for et ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er udearbejdende, blive reduceret yderligere,«siger Thorbjørn Helmo Madsen. Skattereformen vil bevirke, at grænsen for, hvornår man begynder at betale topskat, langsomt bliver hævet. Næste år kommer den op på kr. for at stige til kr. i På samme måde vokser beskæftigelsesfradraget langsomt. I 2013 er det på 6,95 pct. dog maksimalt kr. Når reformen er fuldt indfaset, kommer fradraget op på 10,65 pct. med et loft på kr. En politisk beslutning Jesper Arnø, tax director hos KPMG, er som udgangspunkt enig med de to øvrige revisorer. Han påpeger, at det, siden begreberne bundskat, mellemskat og topskat blev indført tilbage i 1987, ikke har været muligt at overføre uudnyttet bundfradrag ved beregningen af topskatten mellem ægtefællerne.»det var og er en ren politisk beslutning. Men det kan argumenteres, at det ville være mest fair og rimeligt at lade ægtefællerne overføre uudnyttet bundfradrag i topskatten mellem hinandens skatteberegninger,«siger Jesper Arnø»På den måde vil husstandens samlede skat i mindre grad være 8

9 afhængig af, hvem som tjener mest og i højere grad af, hvad husstandens samlede indkomst er. Det ville give fornuft ud fra en betragtning om, at det er husstandens samlede økonomi og købekraft, som ønskes reguleret gennem indkomstskatterne,«siger Jesper Arnø. et. Det sker for at undgå, at ægtefæller placerer formuen hos den, som tjener mindst, hvorved der ville blive en lavere beskatning af renteindtægter og andet afkast af formuen.»det samme argument kunne man udstrække til dem, som bor i fast parforhold, men som ikke er gift. De har ofte i lige så høj grad fælles økonomi, og det kan derfor med rette argumenteres, at de bør have samme fordele, som dem, der er gift i en kirke eller på rådhuset,«tilføjer han. Når det gælder provenuet, vil forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget koste statskassen cirka 5,5 mia. kr., mens en højere grænse for topskatten er lidt billigere og kun kommer til at koste omkring to mia. kr. Skævheden i skattereformen mellem familierne opstår, fordi man i Danmark siden begyndelsen af 1980erne har beskattet ægtefællernes indkomster separat. Det vil sige, hvis den ene ægtefælle tjener mere end den anden. På en række områder er det dog muligt at overføre en bundgrænse mellem to ægtefæller. Det gælder eksempelvis for aktieindkomst. Herudover beregner man ægtefællernes kapitalindkomst under 9

10 Hvad skal jeg ændre i min forskudsopgørelse? Forskudsopgørelsen kan betyde den store forskel på god og dårlig økonomi i de kommende år. Det lyder som en sur og kedelig pligt, men du er død og pine nødt til at tage den årlige indberetning til Skat alvorlig. Forskudsopgørelsen bygger på de oplysninger, som SKAT har fra tidligere år. Hvis din økonomi ændrer sig, er det en god ide at rette forskudsopgørelsen, så du løbende får betalt det rigtige i skat. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere som fx SU eller dit pensionsselskab. Skat giver selv en række råd til, hvilke situationer, du især bør være opmærksom på. Det er blandt andet: Mere eller mindre i løn Hvis din løn eller anden indkomst ændrer sig væsentligt, du mister dit arbejde eller kommer i arbejde, er det en god ide at rette din indkomst i rubrik 10 i forskudsopgørelsen (skattekortet), så du undgår at betale for meget eller for lidt i skat i løbet af året. Ret også dit kørselsfradrag (befordringsfradrag) og dit pensionsbidrag, hvis det samtidig ændrer sig. Får du en mindre forhøjelse eller nedgang i løn, har det som regel ingen betydning for din forskudsopgørelse og skattekort. En lønændring får især betydning for din skat, når der er tale om store ændringer. Alle, der får løn (også løntilskud), har et såkaldt beskæftigelsesfradrag. Fradraget beregnes automatisk, når du ændrer din løn i din forskudsopgørelse. Kørselsfradrag Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Hvor meget du kan få i kørselsfradrag afhænger af, hvor langt du kører, og hvor tit du kører. Udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle. Transportmidlet har heller ingen betydning. I rubrik 51 på din årsopgørelse og forskudsopgørelse kan du ved at trykke på lommeregneren beregne dit kørselsfradrag. Du behøver altså ikke selv regne det ud. Dit befordringsfradrag er ikke det samme beløb, som det beløb du får "ekstra" udbetalt. Er dit fradrag for eksempel på kr., sparer du omkring kr. i skat. Hvis du har en indtægt før arbejdsmarkedsbidrag på højst kr., får du i 2013 et ekstra befordringsfradrag på 33 procent (29 procent i 2012) af det normale befordringsfradrag. Det ekstra 10

11 befordringsfradrag kan højst udgøre kr., og nedsættes gradvist for indkomster over kr. til kr. Salg af bolig Når du sælger en ejerbolig, bør du ændre dine renteudgifter og din ejendomsværdiskat i din forskudsopgørelse, så du undgår at betale for lidt eller for meget i skat, når året er gået. Log på TastSelv, gå ind under Ændre forskudsopgørelsen, og vælg genvejen solgt dansk ejendom. Hvis du sælger en andelslejlighed, skal du rette dine renteudgifter, hvis dit lån ændrer sig eller betales ud. Køb af bolig Når du har købt en ejerbolig, får du fradrag for renteudgifter og skal betale ejendomsværdiskat. Derfor bør du ændre din forskudsopgørelse, så du undgår at have betalt for lidt eller for meget i skat, når året er gået. Ændrede renteudgifter Renteudgifter har ofte en stor betydning for dit samlede fradrag og dermed for hvor meget, du betaler i skat. Hvis du har boliglån som variabelt forrentede lån, skal du være særlig opmærksom på, om din rente falder eller stiger. Du kan risikere at betale for meget eller for lidt i skat og derfor få overskydende skat tilbage eller skulle betale en restskat, når skatten er gjort op på din årsopgørelse. Fradrag og skat ved skilsmisse Når du bliver separeret eller skilt, ophører din og din ægtefælles sambeskatning. Flytter I fra hinanden og ophæver jeres fælles husførelse uden at blive separeret eller skilt, ophører sambeskatningen fra og med det følgende år. Ophørelsen registreres automatisk hos SKAT. Skattemæssigt bliver du betragtet som enlig i hele det år, hvor du bliver separeret eller skilt, uanset hvornår på året, det sker. Du stopper med at få SU eller SU-lån Ret din forskudsopgørelse, når du stopper med SU, så du ikke skal betale en restskat, når året er gået. Fra det første år, du begynder at betale SU-lån tilbage, kan du få fradrag for de renter, der er løbet på i studietiden. Du holder op med at arbejde eller har orlov Hvis du holder op med at arbejde, går på pension eller holder orlov, skal du rette din forskudsopgørelse (skattekort) for at undgå restskat. Du skal rette din løn i rubrik 10 og skrive ind længere nede i forskudsopgørelsen (fra rubrik 13), hvis du får en form for overførselsindkomst (fx dagpenge, efterløn) i stedet. Hvis du mister dit kørselsfradrag eller din indbetaling til pension ændrer sig, bør du også rette det. 11

12 Som det er i dag, er forskudsopgørelsen baseret på oplysninger, der er et par år gamle. ig rother ordner det med skatten Med skattereformen bliver princippet om selvangivelse endnu mere teoretisk. En stribe felter i årsopgørelsen bliver låst, og fremover vil Skat selv ændre løbende på forskudsopgørelsen. Hensigten er at undgå restancer. Skat har 12,5 mia. ude og svømme hos borgerne, når skatteåret er forbi, og forskellen mellem forskudsopgørelsen og virkeligheden bliver gjort op. Det giver staten udgifter til renter og administration - foruden ved at der naturligvis er restancer, som Skat aldrig får kradset ind. En reduktion af disse tab skal være med til at finansiere skattereformens lempelser. Det betyder et farvel til forskudsopgørelsen i den form, vi kender den - og det reducerer muligheden for at spekulere i en skatterestance som et uformelt lån. Det nye ord, vi skal vænne os til, er " autoforskud". Den nuværende forskudsopgørelse, der afgør, hvor meget der løbende bliver trukket i skat her i 2012, er f. eks. alt andet lige dannet ud fra oplysninger om indtægter og fradrag i årsopgørelsen for Hvis det pågældende lovforslag bliver vedtaget uændret, vil Skat også inddrage mere aktuelle oplysninger, når forskudsregistreringen bliver foretaget. Havde loven allerede været i kraft, havde der således i den nuværende forskudsopgørelse indgået oplysninger om løn, renter og så videre, der var blevet indberettet helt frem til den 1. september Og man går endnu videre: Skat vil også få mulighed for at ændre den eksisterende forskudsopgørelse løbende pr. kvartal - eller, hvis der er tale om store ændringer i den enkelte borgers økonomi, endda fra den ene måned til den næste. Det er dét, man betegner som autoforskud. Større ændringer i økonomien kan f. eks. forekomme, hvis man går fra understøttelse til fast løn eller omvendt, eller hvis man køber eller sælger bolig. 12

13 Disse ændringer er naturligvis blevet mulige på grund af digitaliseringen af skatteligningen. I gamle dage, hvor skattekortet var en lap papir, man afleverede til sin arbejdsgiver, og hvor også arbejdsgiveren indberettede oplysninger i fysisk form, var den ikke gået. I dag cirkulerer alverdens oplysninger om skatteborgernes økonomi rundt i cyperspace. Dog kun med adgang for de betroede, men en sådan betroet er Skat. Derfor er borgernes oplysninger blevet mindre og mindre relevante - og i lange stræk endda uvelkomne. Det sidste kommer bl. a. til udtryk i de såkaldte feltlåsninger, hvor borgerne ikke kan rette i de oplysninger, der er blevet indberettet af arbejdsgivere eller andre. Det er en praksis, Skat fik mulighed for i 2009, og med skattereformen bliver der trukket yderligere veksler på den. For lønmodtagere er der fem nye feltlåsninger. Men det er særligt den halve mio. danskere, der driver personligt ejet virksomhed, der kommer til at mærke ændringerne. Hidtil har de selvangivet på gammeldags vis. Men fremover bliver fakta Disse felter på årsopgørelsen bliver låst Rubrik 12: Honorarer, indkomst ved hushjælp og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag. Rubrik 17: Uddelinger fra foreninger og fonde m. v. Gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse. Visse personalegoder. Rubrik 21: idrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende alderspension ( højst kr.). Rubrik 34: Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat. Rubrik 43: Renteudgifter af studielån fra Moderniseringsstyrelsen. deres økonomi rent skattemæssigt delt op i en virksomhedsdel og en privatdel med hver sin årsopgørelse. Dette for at Skat kan foretage feltlåsningerne i den af årsopgørelserne, der vedrører den private økonomi. 13

14 Loven er i høring lige nu, og den vil, med eventuelle ændringer som følge af høringssvarene, blive fremlagt for Folketinget den 14. august. Advokatrådet er blandt dem, der bliver hørt, og her er man kritisk over for de nye feltlåsninger. orgerne kan stadig få ændret oplysningerne i de låste felter, hvis der er fejl i dem. Man skal blot gå til indberetteren i stedet for til Skat. Der er således reelt tale om en privatisering af skatteadministrationen. Men rettighederne er ikke fulgt med, anfører Poul ostrup, formand for Advokatrådets skatteudvalg. Hidtil har borgerne været ansvarlige, hvis de ikke har prøvet at få ændret forkerte oplysninger i låste felter. Skat har i den forbindelse set på, om borgeren har prøvet at klikke på de låste felter. Det har givet den barokke retstilstand, at kun dem, der forstod, at felterne var låst, og at det altså ikke nyttede at klikke på dem, bagefter risikerede straf. Efter lovforslaget bliver det ændret, så man i udgangspunktet ikke er ansvarlig, hvis der er blevet indberettet forkert til et låst felt.»der er i skatteforvaltningsloven detaljerede regler om klage over ukorrekt skatteansættelse, men der findes ingen regler om borgernes henvendelse til den person, der har foretaget den ukorrekte indberetning, og som sikrer borgeren, hvis indberetteren nægter at foretage ændringen. orgeren er overladt til først at prøve at overbevise indberetteren om, at indberetningen er forkert og herefter - hvis indberetteren nægter at foretage ændringen - at overbevise Skat om det samme«, siger Poul ostrup. Han glæder sig derimod over, at der bliver rettet op på en anden mangel i forbindelse med feltlåsningerne. 14

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere