Sådan undgår du skattesmæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan undgår du skattesmæk"

Transkript

1 Skat for begyndere Sådan undgår du skattesmæk Nu gælder det om at se sig for for at undgå skattesmæk. Din forskudsopgørelse for 2013 ligger og venter på Skats hjemmeside, og her skal specielt familier med rentetilpasningslån være opmærksomme Af Frederik M. Juel. Sten Thorup Kristensen. November 2012

2 03 Tid til at undgå skattesmæk 07 Skattereform rammer familier skævt 10 Hvad skal jeg ændre i min forskudsopgørelse? 12 Se hvad du ikke længere kan ændre 2

3 Tid til at undgå skattesmæk Forskudsopgørelsen for 2013 blev tilgængelig i begyndelsen af november. Specielt boligejere med rentetilpasningslån skal se opgørelsen igennem en ekstra gang. Nu gælder det om at se sig for for at undgå skattesmæk. Din forskudsopgørelse for 2013 ligger og venter på Skats hjemmeside, og her skal specielt familier med rentetilpasningslån være opmærksomme. Hvis familien ikke har fået rettet skattekortet med de senere års faldende rente, kan det blive dyrt. Tilbage i 2011 betalte man ca kr. i renter på et etårigt rentetilpasningslån. Men hvis de nuværende renter holder ved den snarlige refinansiering, vil det pågældende lån næste år kun koste kr. i renter. Det betyder, at hvis man ikke får rettet forskudsopgørelsen, vil man i 2014 få en restskat på ca kr. Det er vel at mærke for hver mio. kr., familien har lånt. Regnestykket ser værre ud for de femårige rentetilpasningslån, fordi renten på dem er dykket fra 4,64 pct. i 2011 og til sandsynligvis 1,35 pct. næste år. 3

4 Det vil give en restskat på kr. om halvandet år, hvis ikke man ændrer forskudsopgørelsen. En regning fra Skat eregningerne stammer fra RFkredit, og cheføkonom Ulrikke Ekelund påpeger, at problemet opstår, fordi næste års forskudsopgørelse er lavet på baggrund af indtægter og fradrag i Har man ikke lavet om på opgørelsen for 2012, vil ens skattekort for næste år være skruet sammen med de renteudgifter, man havde i fakta Fra 7. november er forskudsopgørelsen for 2013 klar til de danske skatteydere. Sker der større ændringer i ens liv, skal forskudsopgørelsen rettes. Ændringerne kan eksempelvis være: Nyt job med en væsentlig højere eller lavere løn. Arbejdsløshed, pensionering eller efterløn. Etablering af selvstændig virksomhed. Køb eller salg af hus/ ejerlejlighed, nybygning eller ombygning. Omlægning eller indfrielse af lån, f. eks. boliglån. Ny rente på rentetilpasningslån. Ulrikke Ekelund, RFkredit KILDE: SKAT. Ulrikke Ekelund fremhæver, at det er en meget stor gruppe af de danske boligejere, der har et rentetilpasningslån i den ene eller anden form.»har man et af disse lån, bør man efter hver rentefastsættelse justere sin forskudsopgørelse. Hvis man ikke gør det, vil man få en regning fra Skat ikke blot på det manglende beløb, men det manglende beløb plus renter, og de renter er ikke fradragsberettiget,«siger Ulrikke Ekelund, der understreger, at Skat tager sig godt betalt for restskatten. 4

5 Lav serviceeftersyn Om forskudsopgørelsen skriver Skat, at den er et slags budget, der skal tilpasses, hver gang der sker større økonomiske ændringer i ens liv. Det er langt fra hvert år, der sker det. De fleste danskere behøver ikke at gøre andet end at se den igennem. Men der er en række begivenheder, der kræver aktiv handling, hvis man vil undgå restskatten. For boligejere med fastforrentede lån gælder det om at være opmærksom, hvis man ændrer lånet i form af eksempelvis en konvertering. Andre forhold, der kræver ny forskudsopgørelse er, hvis man får et nyt job med betydelig højere eller lavere løn. Eller hvis man køber eller sælger hus eller lejlighed. Skat fremhæver, at når man giver forskudsopgørelsen for 2013 et serviceeftersyn, er det en god idé samtidig at se på den for Derved kan man få konstateret om, man har betalt for meget eller lidt for i skat i år. Hvis kontoen står på minus, kan man undgå restskat ved at betale det manglende beløb, inden året er omme. Men privatøkonom i Danske ank Las Olsen påpeger, at en anden oplagt gruppe, der skal tjekke deres årsopgørelse, er dem, der har meldt sig ud af efterlønsordningen i 2012.»Efterlønsbidraget på 460 kr. om måneden kan trækkes fra i skat, og hvis man ikke længere betaler det, skal man betale mere i skat. Får man ikke rettet det, er der udsigt til et restskat på cirka kr. i 2014,«siger Las Olsen. Reglerne er strammet For Skat har det længe været en plage, at danskerne ikke var gode nok til at ramme rigtigt med forskudsopgørelsen. Fik den enkelte en restskat, betød det ikke så meget, fordi en kredit hos Skat var rentefri. Men reglerne er blevet strammet, og nu kommer der renter på fra første dag ved restskat. Det har fået danskerne lidt mere op på tæerne. Den samlede restskat for 2011 kom op på 7,8 mia. kr., hvilket er et fald på én mia. kr. i forhold til året før. Seniorskattekonsulent hos DO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henning oye Hansen er ikke i tvivl om, at de nye regler har haft effekt.»efter vi har fået en dag til dag-rente på restskatten, er flere blevet opmærksomme på at få ændret deres forskudsopgørelse. Langt flere holder løbende øje med deres restskat,«siger Henning oye Hansen, der understreger, at det aldrig kan blive muligt at ramme præcist hver gang. 5

6 »Hvis man eksempelvis køber aktier, kan ingen på forhånd forudsige, hvad et børsnoteret selskab betaler i udbytte, eller hvor meget aktier svinger i kurs,«siger Henning oye Hansen. Han mener, at forskudsopgørelsen for 2013 først og fremmest vil blive et tilløbsstykke denne gang på grund af skattereformen, der giver lavere skat på arbejde. Mange vil gå ind for at se, hvor meget mindre de skal betale i skat, påpeger Henning oye Hansen. Henning oye Hansen, DO. 6

7 Skattereform rammer familier skævt To familier, der tjener det samme, kan blive ramt skævt af skattereformen. Det afhænger af, hvor meget hver enkelt ægtefælle tjener. Skattereformen rammer de danske familier skævt. For de mere vellønnede afhænger effekten af skattelettelserne af, hvordan familiens indkomst er fordelt mellem ægtefællerne. Hvis det udelukkende er den ene ægtefælle, der arbejder, får familien en tydeligt mindre skattelettelse, end hvis de begge har et job. Det viser beregninger, som revisionsfirmaet PwC har lavet for usiness Søndag. Udgangspunktet er en familie med hus og to børn, der samlet tjener en mio. kr. om året. Hvis den ene ægtefælle står for hele indkomsten, får de næste år en skattelettelse på kr. Men hvis parret arbejder lige meget og hver tjener kr. om året, får familien en samlet lempelse af skatten på kr. til næste år. Problemet er, at i det tilfælde, hvor parret tjener det samme, får begge glæde af lettelsen i topskatten og et højere beskæftigelsesfradrag. 7

8 Det giver den maksimale nedsættelse af skatten. Men når kun den ene betaler topskat, er det kun denne person, som får en lempelse af topskatten. Den samlede skat for to familier, der tjener det samme, kan derved bliver forskellig. Revisorerne mener, at det er urimeligt. Skal rettes til»ovenstående viser med al tydelighed, at der er stor forskel på, hvad de enkelte familier får ud af skattereformen,«siger skattepartner i PwC, Søren ech.»det var meget mere rimeligt og fair, hvis man kunne overføre uudnyttet bundfradrag ved beregningen af topskatten mellem ægtefæller, som man kunne ved beregning af mellemskatten tilbage i 2009, og som man kan ved uudnyttet personfradrag,«siger Søren ech.»den samlede husstandsskat bør ikke være afhængig af, hvem der tjener pengene, og hvor meget den enkelte tjener,«siger Søren ech. Direktør og partner i revisorfirmaet Time-Vision Thorbjørn Helmo Madsen er enig med Søren ech. Og Thorbjørn Helmo Madsen mener, at problemet ender med at blive endnu større.»der skal også tages højde for reduktionen af børnefamilieydelsen i 2014 med Til den tid vil skattelettelsen for et ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er udearbejdende, blive reduceret yderligere,«siger Thorbjørn Helmo Madsen. Skattereformen vil bevirke, at grænsen for, hvornår man begynder at betale topskat, langsomt bliver hævet. Næste år kommer den op på kr. for at stige til kr. i På samme måde vokser beskæftigelsesfradraget langsomt. I 2013 er det på 6,95 pct. dog maksimalt kr. Når reformen er fuldt indfaset, kommer fradraget op på 10,65 pct. med et loft på kr. En politisk beslutning Jesper Arnø, tax director hos KPMG, er som udgangspunkt enig med de to øvrige revisorer. Han påpeger, at det, siden begreberne bundskat, mellemskat og topskat blev indført tilbage i 1987, ikke har været muligt at overføre uudnyttet bundfradrag ved beregningen af topskatten mellem ægtefællerne.»det var og er en ren politisk beslutning. Men det kan argumenteres, at det ville være mest fair og rimeligt at lade ægtefællerne overføre uudnyttet bundfradrag i topskatten mellem hinandens skatteberegninger,«siger Jesper Arnø»På den måde vil husstandens samlede skat i mindre grad være 8

9 afhængig af, hvem som tjener mest og i højere grad af, hvad husstandens samlede indkomst er. Det ville give fornuft ud fra en betragtning om, at det er husstandens samlede økonomi og købekraft, som ønskes reguleret gennem indkomstskatterne,«siger Jesper Arnø. et. Det sker for at undgå, at ægtefæller placerer formuen hos den, som tjener mindst, hvorved der ville blive en lavere beskatning af renteindtægter og andet afkast af formuen.»det samme argument kunne man udstrække til dem, som bor i fast parforhold, men som ikke er gift. De har ofte i lige så høj grad fælles økonomi, og det kan derfor med rette argumenteres, at de bør have samme fordele, som dem, der er gift i en kirke eller på rådhuset,«tilføjer han. Når det gælder provenuet, vil forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget koste statskassen cirka 5,5 mia. kr., mens en højere grænse for topskatten er lidt billigere og kun kommer til at koste omkring to mia. kr. Skævheden i skattereformen mellem familierne opstår, fordi man i Danmark siden begyndelsen af 1980erne har beskattet ægtefællernes indkomster separat. Det vil sige, hvis den ene ægtefælle tjener mere end den anden. På en række områder er det dog muligt at overføre en bundgrænse mellem to ægtefæller. Det gælder eksempelvis for aktieindkomst. Herudover beregner man ægtefællernes kapitalindkomst under 9

10 Hvad skal jeg ændre i min forskudsopgørelse? Forskudsopgørelsen kan betyde den store forskel på god og dårlig økonomi i de kommende år. Det lyder som en sur og kedelig pligt, men du er død og pine nødt til at tage den årlige indberetning til Skat alvorlig. Forskudsopgørelsen bygger på de oplysninger, som SKAT har fra tidligere år. Hvis din økonomi ændrer sig, er det en god ide at rette forskudsopgørelsen, så du løbende får betalt det rigtige i skat. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere som fx SU eller dit pensionsselskab. Skat giver selv en række råd til, hvilke situationer, du især bør være opmærksom på. Det er blandt andet: Mere eller mindre i løn Hvis din løn eller anden indkomst ændrer sig væsentligt, du mister dit arbejde eller kommer i arbejde, er det en god ide at rette din indkomst i rubrik 10 i forskudsopgørelsen (skattekortet), så du undgår at betale for meget eller for lidt i skat i løbet af året. Ret også dit kørselsfradrag (befordringsfradrag) og dit pensionsbidrag, hvis det samtidig ændrer sig. Får du en mindre forhøjelse eller nedgang i løn, har det som regel ingen betydning for din forskudsopgørelse og skattekort. En lønændring får især betydning for din skat, når der er tale om store ændringer. Alle, der får løn (også løntilskud), har et såkaldt beskæftigelsesfradrag. Fradraget beregnes automatisk, når du ændrer din løn i din forskudsopgørelse. Kørselsfradrag Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Hvor meget du kan få i kørselsfradrag afhænger af, hvor langt du kører, og hvor tit du kører. Udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle. Transportmidlet har heller ingen betydning. I rubrik 51 på din årsopgørelse og forskudsopgørelse kan du ved at trykke på lommeregneren beregne dit kørselsfradrag. Du behøver altså ikke selv regne det ud. Dit befordringsfradrag er ikke det samme beløb, som det beløb du får "ekstra" udbetalt. Er dit fradrag for eksempel på kr., sparer du omkring kr. i skat. Hvis du har en indtægt før arbejdsmarkedsbidrag på højst kr., får du i 2013 et ekstra befordringsfradrag på 33 procent (29 procent i 2012) af det normale befordringsfradrag. Det ekstra 10

11 befordringsfradrag kan højst udgøre kr., og nedsættes gradvist for indkomster over kr. til kr. Salg af bolig Når du sælger en ejerbolig, bør du ændre dine renteudgifter og din ejendomsværdiskat i din forskudsopgørelse, så du undgår at betale for lidt eller for meget i skat, når året er gået. Log på TastSelv, gå ind under Ændre forskudsopgørelsen, og vælg genvejen solgt dansk ejendom. Hvis du sælger en andelslejlighed, skal du rette dine renteudgifter, hvis dit lån ændrer sig eller betales ud. Køb af bolig Når du har købt en ejerbolig, får du fradrag for renteudgifter og skal betale ejendomsværdiskat. Derfor bør du ændre din forskudsopgørelse, så du undgår at have betalt for lidt eller for meget i skat, når året er gået. Ændrede renteudgifter Renteudgifter har ofte en stor betydning for dit samlede fradrag og dermed for hvor meget, du betaler i skat. Hvis du har boliglån som variabelt forrentede lån, skal du være særlig opmærksom på, om din rente falder eller stiger. Du kan risikere at betale for meget eller for lidt i skat og derfor få overskydende skat tilbage eller skulle betale en restskat, når skatten er gjort op på din årsopgørelse. Fradrag og skat ved skilsmisse Når du bliver separeret eller skilt, ophører din og din ægtefælles sambeskatning. Flytter I fra hinanden og ophæver jeres fælles husførelse uden at blive separeret eller skilt, ophører sambeskatningen fra og med det følgende år. Ophørelsen registreres automatisk hos SKAT. Skattemæssigt bliver du betragtet som enlig i hele det år, hvor du bliver separeret eller skilt, uanset hvornår på året, det sker. Du stopper med at få SU eller SU-lån Ret din forskudsopgørelse, når du stopper med SU, så du ikke skal betale en restskat, når året er gået. Fra det første år, du begynder at betale SU-lån tilbage, kan du få fradrag for de renter, der er løbet på i studietiden. Du holder op med at arbejde eller har orlov Hvis du holder op med at arbejde, går på pension eller holder orlov, skal du rette din forskudsopgørelse (skattekort) for at undgå restskat. Du skal rette din løn i rubrik 10 og skrive ind længere nede i forskudsopgørelsen (fra rubrik 13), hvis du får en form for overførselsindkomst (fx dagpenge, efterløn) i stedet. Hvis du mister dit kørselsfradrag eller din indbetaling til pension ændrer sig, bør du også rette det. 11

12 Som det er i dag, er forskudsopgørelsen baseret på oplysninger, der er et par år gamle. ig rother ordner det med skatten Med skattereformen bliver princippet om selvangivelse endnu mere teoretisk. En stribe felter i årsopgørelsen bliver låst, og fremover vil Skat selv ændre løbende på forskudsopgørelsen. Hensigten er at undgå restancer. Skat har 12,5 mia. ude og svømme hos borgerne, når skatteåret er forbi, og forskellen mellem forskudsopgørelsen og virkeligheden bliver gjort op. Det giver staten udgifter til renter og administration - foruden ved at der naturligvis er restancer, som Skat aldrig får kradset ind. En reduktion af disse tab skal være med til at finansiere skattereformens lempelser. Det betyder et farvel til forskudsopgørelsen i den form, vi kender den - og det reducerer muligheden for at spekulere i en skatterestance som et uformelt lån. Det nye ord, vi skal vænne os til, er " autoforskud". Den nuværende forskudsopgørelse, der afgør, hvor meget der løbende bliver trukket i skat her i 2012, er f. eks. alt andet lige dannet ud fra oplysninger om indtægter og fradrag i årsopgørelsen for Hvis det pågældende lovforslag bliver vedtaget uændret, vil Skat også inddrage mere aktuelle oplysninger, når forskudsregistreringen bliver foretaget. Havde loven allerede været i kraft, havde der således i den nuværende forskudsopgørelse indgået oplysninger om løn, renter og så videre, der var blevet indberettet helt frem til den 1. september Og man går endnu videre: Skat vil også få mulighed for at ændre den eksisterende forskudsopgørelse løbende pr. kvartal - eller, hvis der er tale om store ændringer i den enkelte borgers økonomi, endda fra den ene måned til den næste. Det er dét, man betegner som autoforskud. Større ændringer i økonomien kan f. eks. forekomme, hvis man går fra understøttelse til fast løn eller omvendt, eller hvis man køber eller sælger bolig. 12

13 Disse ændringer er naturligvis blevet mulige på grund af digitaliseringen af skatteligningen. I gamle dage, hvor skattekortet var en lap papir, man afleverede til sin arbejdsgiver, og hvor også arbejdsgiveren indberettede oplysninger i fysisk form, var den ikke gået. I dag cirkulerer alverdens oplysninger om skatteborgernes økonomi rundt i cyperspace. Dog kun med adgang for de betroede, men en sådan betroet er Skat. Derfor er borgernes oplysninger blevet mindre og mindre relevante - og i lange stræk endda uvelkomne. Det sidste kommer bl. a. til udtryk i de såkaldte feltlåsninger, hvor borgerne ikke kan rette i de oplysninger, der er blevet indberettet af arbejdsgivere eller andre. Det er en praksis, Skat fik mulighed for i 2009, og med skattereformen bliver der trukket yderligere veksler på den. For lønmodtagere er der fem nye feltlåsninger. Men det er særligt den halve mio. danskere, der driver personligt ejet virksomhed, der kommer til at mærke ændringerne. Hidtil har de selvangivet på gammeldags vis. Men fremover bliver fakta Disse felter på årsopgørelsen bliver låst Rubrik 12: Honorarer, indkomst ved hushjælp og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag. Rubrik 17: Uddelinger fra foreninger og fonde m. v. Gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse. Visse personalegoder. Rubrik 21: idrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende alderspension ( højst kr.). Rubrik 34: Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat. Rubrik 43: Renteudgifter af studielån fra Moderniseringsstyrelsen. deres økonomi rent skattemæssigt delt op i en virksomhedsdel og en privatdel med hver sin årsopgørelse. Dette for at Skat kan foretage feltlåsningerne i den af årsopgørelserne, der vedrører den private økonomi. 13

14 Loven er i høring lige nu, og den vil, med eventuelle ændringer som følge af høringssvarene, blive fremlagt for Folketinget den 14. august. Advokatrådet er blandt dem, der bliver hørt, og her er man kritisk over for de nye feltlåsninger. orgerne kan stadig få ændret oplysningerne i de låste felter, hvis der er fejl i dem. Man skal blot gå til indberetteren i stedet for til Skat. Der er således reelt tale om en privatisering af skatteadministrationen. Men rettighederne er ikke fulgt med, anfører Poul ostrup, formand for Advokatrådets skatteudvalg. Hidtil har borgerne været ansvarlige, hvis de ikke har prøvet at få ændret forkerte oplysninger i låste felter. Skat har i den forbindelse set på, om borgeren har prøvet at klikke på de låste felter. Det har givet den barokke retstilstand, at kun dem, der forstod, at felterne var låst, og at det altså ikke nyttede at klikke på dem, bagefter risikerede straf. Efter lovforslaget bliver det ændret, så man i udgangspunktet ikke er ansvarlig, hvis der er blevet indberettet forkert til et låst felt.»der er i skatteforvaltningsloven detaljerede regler om klage over ukorrekt skatteansættelse, men der findes ingen regler om borgernes henvendelse til den person, der har foretaget den ukorrekte indberetning, og som sikrer borgeren, hvis indberetteren nægter at foretage ændringen. orgeren er overladt til først at prøve at overbevise indberetteren om, at indberetningen er forkert og herefter - hvis indberetteren nægter at foretage ændringen - at overbevise Skat om det samme«, siger Poul ostrup. Han glæder sig derimod over, at der bliver rettet op på en anden mangel i forbindelse med feltlåsningerne. 14

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere