Kystoplevelsen på Djursland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystoplevelsen på Djursland"

Transkript

1 Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December

2 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination Djursland) Ny Lufthavnsvej Kolind Juridisk status: Erhvervsdrivende Fond Projektperiode: 2015 Kort om turismesamarbejdet på Djursland På Djursland samarbejder Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og ca. 150 større og mindre turistaktører om udvikling af turismen i regi af Destination Djursland. Destination Djursland varetager den fælles synliggørelse og afsætning af turistprodukter i samarbejde med turisterhvervet. Desuden varetager Destination Djursland produktudvikling og turistservice i samarbejde med Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og turisterhvervet. På Djursland arbejdes der efter en model for integreret destinationsudvikling, hvor alle elementer i turismens værdikæde har betydning for turismens udvikling, vækst og beskæftigelse. De to kommuner har i fællesskab besluttet at arbejde sammen om turismen på Djursland - som ét samlet ferieområde. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen i hele Region Midtjylland med udgangspunkt i strategien Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod Af strategien Ny VÆKST i turismen fremgår det, at indsatserne skal koncentrerer sig om at skabe vækst gennem 3 forretningsområder med afsæt i stærke værdikæder og geografiske alliancer. Et af de forretningsområder, som skal bidrage til væksten er Stærke Feriesteder. Forretningsområdet Stærke Feriesteder fokuserer på at udvikle få men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i Midtjylland. Disse skal gennem øget professionalisering, udvikling og samarbejde skabe mere handlekraftige destinationer, der skal sikre forankring og koordination. Det fremgår desuden af strategien, at såfremt Region Midtjylland fremadrettet skal fastholde og styrke sin position indenfor forretningsområdet, er der behov for at skabe et markant løft i turismen i regionens stærkeste feriesteder. De Stærke Feriesteder har allerede igangsat en lang række indsatser, der skal stimulere til vækst og jobskabelse i turismen. Nye veje, samarbejdskonstruktioner og metoder er blevet introduceret på de stærke feriesteder. Det har bl.a. betydet udfordrende men positive forandringer i DMO-arbejdet, øget tryk på markederne og styrket formidling af kystferieproduktet. Der er blevet skabt naturlige forventninger og gensidig forpligtelse om de stærke feriesteders evner til forsat at være first-movers på turismeudviklingen i Region Midtjylland frem mod

3 Dette fordrer en fortsat stærk vækstdagsorden på de Stærke Feriesteder med både nye tiltag samt fastholdelse af momentum, der tilsammen skal sikre en solid forankring og implementering blandt aktørerne på de stærke feriesteder. Der skal holdes fast i den fremdrift, det styrkede samarbejde og den gejst, der er blevet skabt de seneste år på de Stærke Feriesteder. Vi er opmærksomme på, at der med nedenstående aktiviteter ikke igangsættes tiltag, der ville kunne forventes løst af det nyoprettede Dansk Kyst- og Naturturisme. Stærke Feriesteder ØST Destination Djursland er for perioden udpeget som operatør på Stærke Feriesteder Øst, der gennemføres i et partnerskab mellem Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Udviklingen af Stærke Feriesteder Øst tager udgangspunkt i visionen om at udvikle Djursland som én sammenhængende feriedestination med fokus på: Vækst og jobskabelse i turisterhvervet på Djursland Fastholde turisme som en styrkeposition på Djursland Styrke den integrerede destinationstilgang I den oprindelige handlingsplan for Stærke Feriesteder Øst fra 2011 blev der sat fokus på aktiviteter under de 3 indsatsområder i Region Midtjyllands handlingsplan under strategien Ny Vækst i Turismen. Således er der gennem de sidste 3 år blevet gennemført aktiviteter under indsatsområdet Afsætning af helstøbte ferieoplevelser primært i projektet Djursland Vækst gennem oplevelser, hvor der har været fokus på øget synlighed, styrkelse af Djurslands position og brand samt udvikling, salg og formidling de kystbaserede kerneprodukter. I udviklingsprojektet Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland, hvis aktiviteter relateres til indsatsområdet Udvikling af kystferieprojekter er formålet at udvikle de attraktive kyster på Djursland gennem produktudvikling på kysterne og synliggørelse af oplevelser langs kysterne på Djursland. I demonstrationsprojektet DMO Djursland en professionel partner under EU-socialfondsprojektet Det Professionelle Turisterhverv, er der blevet gennemført aktiviteter i relation til indsatsområdet Destinations- og organisationsudvikling. Her er der arbejdet med værdikædeudvikling gennem et nyt partnerprogram, der sætter fokus på nye kompetencer, netværk og øget samarbejdet på tværs af turismeaktørerne på Djursland. Det øgede fokus på en strategisk udvikling af Djursland som stærkt feriested, har bidraget positivt til udviklingen af turismen på Djursland. Der er vækst i turismeforbruget på Djursland og positive vækstrater i overnatningstallene - efter flere års tilbagegang. Virksomhederne herunder attraktionerne på Djursland oplever vækst, og der investeres markant i produktudvikling og områdeudvikling. Flere af de fastlagte delmål og milepæle er blevet gennemført, og midtvejsevalueringen af Region Midtjylland handlingsplan for Ny VÆKST i turismen, viser at de foreløbige aktiviteter på Stærke Feriesteder Øst bl.a. har betydet: Et øget videns- og kompetenceniveau blandt virksomhederne, der har deltaget i projekterne og blandt medarbejderne involveret i projekterne 3

4 Indikationer på forbedrede samarbejdsrelationer og øget synlighed Potentiale for øget produktkvalitet og produktudbud Positive forventninger til øget professionalisering Samtidig er nærværende ansøgnings aktiviteter i overensstemmelse med de fremadrettede anbefalinger i midtvejsevalueringen omkring blandt andet styrket inddragelse af virksomhederne i produktudviklingsaktiviteterne og imødekommelse af mangler i de gratis faciliteter. Ansøgningen Med henblik på at fastholde det gode momentum, der præger turismeudviklingen aktuelt på Djursland, samt ikke mindst styrke arbejdet med at udvikle Djursland som en international destination ønskes der med nærværende ansøgning allerede nu at sikre den fortsatte fremdrift i de to tidligere projekter i regi af Stærke Feriesteder Øst under Destination Djurslands operatørskab. Ansøgningen Kystoplevelsen på Djursland skal understøtte det overordnede indsatser for udvikling af Djursland som Stærk feriested ØST. Aktiviteterne i ansøgningen bidrager væsentlig til den videre udvikling af destinationen som et attraktivt og sammenhængende feriested. Indsatserne i Kystoplevelsen på Djursland skal bidrage til at fastholde det markante fokus på kystturismen som vækstgenerator for området, der er med til at skabe jobs, investeringer og øget omsætning. Indsatserne betyder samtidig at igangværende tiltag og investeringer i turismen på Djursland bliver tydeligere i oplevelsesbilledet, og der skabes en øget sammenhæng i turismens værdikæde. Indsatserne understøtter turismestrategien på Djursland Vækst gennem oplevelser og er derved med til at sikre de målsætninger, der er sat for turismen på Djursland frem mod I løbet af 2015 vil man på Djursland evaluere på turismestrategien for området og samtidig påbegynde udviklingen af en ny strategiperiode fra mod Dette arbejde vil i høj grad følge op på igangværende indsatser og lægge op til fremtidige indsatser for Stærke Feriesteder ØST under Region Midtjyllands strategi Ny VÆKST i turismen frem mod Samtidig skal der sikres sammenhæng mellem indsatserne omkring de Stærke Feriesteder til den nationale turismestrategi og til udviklingen af den kommende strategi for Dansk Kyst- og Naturturisme. Målgrupper og relevans: Projektets målgrupper er: Virksomheder og andre aktører i turismen på Djursland som Stærkt feriested. Aktiviteterne i projektet vil understøtte et øget erhvervssamarbejde om turismeudviklingen på Djursland. Dette skal resultere i nye forretningsmuligheder og etablering af nye arbejdspladser. Slutbrugere her defineret som de nationale og internationale gæster. Aktiviteterne i projektet vil betyde en øget kommunikation og formidling til områdets kommende og nuværende internationale turister om områdets særlige karakteristika, lokale oplevelser, produkter og identitet. Dette skal resultere i øget omsætning og øget antal overnatning. 4

5 Aktiviteterne skal på kort sigt bidrage til at skabe forankring og implementering af igangværende aktiviteter og udbrede/involvere aktørerne i og omkring destinationssamarbejdet på Djursland. Projektaktiviteter: Aktivitet 1 - Videreudvikling af kystlinier på Djursland Et forsat fokus på udvikling af attraktiviteten på og omkring kysterne på Djursland er nødvendigt for at skabe sammenhæng, forbedret formidling og et velfunderet grundlag for oplevelser og aktiviteter langs kysterne. Af handlingsplanen fra 2011 fremgår det, at Djursland har en lang og varieret kystlinie, der i høj grad er med til at udgøre destinationens attraktionskraft. Kyst, havet og kystnære byområder tiltrækker gæster på alle tidspunkter af året. Djurslands kyster er attraktive for den primære målgruppe i højsæsonen, hvor de skaber grundlag for afslapning, natur- og aktive oplevelser. Uden for højsæsonen har Djurslands kyster også en attraktionskraft i forhold til nye købestærke målgrupper. Dette er også blevet bekræftet i arbejdet fra Videncenter for Kystturisme, som har gennemført diverse kundeanalyser, ekspertpanel og fokusgrupper i arbejdet med de 20 særlige feriesteder samt øvrige analyser og undersøgelser af det kystrelaterede oplevelsesaspekt. I 2011 blev vækstpotentialet på Djursland vurderet til at blive udmøntet ved følgende: Udviklingen af superkystlinjer, der knytter havet, kysten og bymiljøerne sammen. Kvalitets- og produktudviklingen af det eksisterende produkt med en ny dimension af besøgs- og oplevelsesmuligheder vil skabe en helhedsoplevelse (by kyst strand vand.) Udnyttelsen af vandet både ift. vandsport og muligheden for at opleve kysten fra vandsiden via sejlads og øvrig vandsport. Stærke Feriesteder Øst ønsker at udbrede og implementere koncepter og produkter, der understøtter de overordnede punkter. Gennem de følgende projektaktiviteter er det formålet, at kystoplevelsen på Djursland bliver tydeligere i oplevelsesbilledet. Det sker gennem stedbundne udviklingstiltag, der sammen med organiserede aktiviteter og oplevelser giver differentierede kystoplevelser for gæsterne og turisterhvervet. Det skal tilsammen skabe sammenhængskraft på tværs af Djurslands kyster. Stedbunden oplevelsesudvikling kystnære nedslagspunkter Jf. den Turistpolitiske Handlingsplan for Djursland , arbejdes der målrettet med udvikling af oplevelsespladser langs kysten på Djursland. Der har som nævnt tidligere i ansøgningen været igangsat betydelige indsatser til udvikling af oplevelser langs kysterne og synliggørelse/formidling af kystens potentialer og attraktivitet. Med henblik på at fastholde det gode momentum, der allerede har vist sig i forbindelse med de allerede gennemførte projekter, ønskes det med indeværende projekt, at der arbejdes videre med stedbunden oplevelsesudvikling på udvalgte oplevelsespladser. I nedenstående oversigt beskrives, hvorledes der ønskes 5

6 igangsat en række udviklingstiltag med fokus på de ovenstående punkter for udmøntningen af vækstpotentialet. Aktiviteterne i dette projekt bygger bl.a. videre på erfaringerne og de grundlæggende koncepter udviklet i forbindelse med Oplevelsesudvikling langs Djurslands kyster og Djursland Vækst gennem oplevelser. Aktiviteterne i dette projekt, er en videreførelse og udvikling af de udviklingsaktiviteter, som blev startet i begyndelsen af Disse aktiviteter har bl.a. medført anskaffelse af en formidlingsvogn ved Femmøller Strand, hvorfra områdets formidlere har mulighed for at fortælle og inddrage områdets gæster, i dette tilfælde specielt om de naturhistorier, som knytter sig til livet ved og under havoverfladen. Formidlingsvognen stod klar primo juli 2014, og på ca. 6 uger, havde naturformidlerne kontakt med over 5000 gæster, både i form af deltagelse i kommercielle aktiviteter og gratis naturvejledning. Dette antal gæster mener vi er meget tilfredsstillende, når det tages i betragtning at det ikke var muligt på forhånd at markedsføre tiltaget. Samtidig har tilbagemeldingen fra gæsterne i området været meget positive og flere har gjort opmærksom på, at sådanne tiltag kan få dem til at blive nogle flere dage. Ebeltoft vig Ebeltoft Vig er en magnet for mange gæster under der ophold på Djursland. Langs vigen er der et stort antal attraktive strande og kystområder. De to byområder i Vigen Ebeltoft og Femmøller har et stort potentiale for at generere yderligere vækst på baggrund af de kystnære placeringer. Der igangsættes i 2014/2015 omfattende udviklingsplaner for området i form af to Realdaniastøttede projekter hhv. Revitalisering af Egil Fischers Ferieby og Udviklingsplan for Ebeltoft by og havn. Nedenstående aktiviteter supplerer og støtter op om og skal sikre områdernes sammenhængskraft og udvikling. Dette projekts aktiviteter vil bidrage betydeligt til at sikre sammenhæng og fremhæve kystoplevelsen på Djursland. Projektaktiviteterne vil være: - Etablering af mobil markedsplads i parken i Egil Fischers Ferieby. Denne markedsplads udarbejdes i overensstemmelse med MAP Architects konceptkatalog, som ved brug af genkendelighed i materiale- og farvevalg samt raffinerede funktionelle løsninger angiver udformningen markedsvognene (se bilag). Markedspladsen skal danne ramme om aktiviteter i og omkring feriebyen. Disse aktiviteter vil omfatte blandt andet Fjellerup Fjellerup er et nedslagspunkt og et vigtigt område for turismeudviklingen på Nordkysten. Der er en stor overnatningskapacitet med feriehusområder, campingpladser m.m. i området. I Fjellerup pågår der en lang række udviklingstiltag til at sikre sammenhæng og attraktivitet for områdets gæster. Blandt de lokale aktører er der en stor vilje til udvikling af turismen og områdets attraktivitet. Projektaktiviteterne i denne del af indsatsen skal skabe øget fokus og mulighed for aktiviteter for områdets feriegæster, der ønsker at udnytte vandets muligheder til rekreation og oplevelse. Det skal være med til at differentiere kystoplevelsen i Fjellerup yderligere og skabe grundlag for udvikling af turismen i området. Projektaktiviteterne vil være: - Etablering af en oplevelsesplads i Fjellerup - et fleksibelt aktivitetshotel for vandbaserede aktiviteter. Der ønskes etableret en oplevelsesplads i Fjellerup,(ved Thomasminde huset) der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Formålet med oplevelsespladsen er at udvikle kystferieproduktet og at tilføre et ekstra lag 6

7 fødevaremarkeder og kunsthåndværksmarkeder fra de mange lokale producenter. Markedspladsen etableres i samarbejde med disse lokale aktører, der ligeledes vil drive projektet. Dermed skabes i relation til fase 2- projektets vandnære aktiviteter på denne måde aktiviteter knyttet til det bagvedliggende ferieområde. - Planlægning og koordinering af eksisterende oplevelsesbaserede tilbud, således at et mangfoldigt udbud af aktiviteter kan sikres. - Aktiviteterne skal kunne ses i sammenhæng med de øvrige turismerelaterede tilbud i Femmøller, hvorfor der er behov for fysiske installationer for skiltning for at kunne formidler rækken af tilbud som oplevelsespladsen giver adgang til. af høj og attraktiv kvalitet, ved brug af genkendelighed i materiale- og farvevalg samt funktionelle løsninger, som giver et fleksibelt og alsidigt bud på konkrete aktiviteter. Oplevelsespladsen i Fjellerup etableres som et Aktivitets-Hotel - et fleksibelt skur - hvor der kan opbevares fx kajak og kitsurfer udstyr, med henblik på udlejning af materiel samt udbud og køb af oplevelsesture mellem Fjellerup og fx den igangværende etablering af en oplevelsesplads i Bønnerup. Hotellet skal indrettes med et solcellebaseret udendørs bruseranlæg samt aflåste opbevaringsmuligheder for gæster på pladsen. Derudover skal der etableres et out-door aktivitetsanlæg med bænke således pladsen kan give ophold for de turismebaseret aktiviteter pladsen vil genererer. Disse udarbejdes i overensstemmelse med MAP Architects konceptkatalog, som ved brug af genkendelighed i materiale- og farvevalg samt raffinerede funktionelle løsninger angiver udformningen. - Oplevelsespladsen skal kunne ses i sammenhæng med de øvrige turismerelaterede tilbud langs Nordkysten hvorfor der er behov for fysiske installationer for skiltning for at kunne formidler rækken af tilbud som oplevelsespladsen giver adgang til. Tidsplan: Projektorganisering Afdækning og proces Udvikling, planlægning og tilpasning af koncept Etablering Implementering Synliggørelse og formidling Evaluering og justering af aktiviteter 2. kvartal kvartal kvartal kvartal

8 Forventede effekter af projektaktiviteter Organisatoriske forudsætninger Eksisterende destinationssamarbejde mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Destination Djursland Etablering af mobil markedsplads Gennemførsel af lokale fødevaremarkeder mv. med lokale producenter Aktiviteter Etablering af aktivitetshotel Udbud af vandaktiviteter af lokale udbydere og formidlere. Resultater Øget fokus og kendskab til lokale producenter og udbydere, samt øget mulighed for special interest turisme. Øget omsætning som følge af mersalg, øget kvalitet i gæstens ferieoplevelse Kort sigt Effekter Øget mersalg, flere overnatninger Mellemlang sigt Flere overnatninger, flere arbejdspladser og mere vækst Lang sigt 8

9 Projektaktivitet: Aktivitet 2 - Kommunikation og samarbejde (kystoplevelsen) Der er gennem hele handlingsplanperioden blevet sat fokus på synliggørelse og formidling af Djursland som kystferieområde både i form af indsatser i markedsføring og PR/presse og generel formidling af oplevelser og aktiviteter, når gæsterne er kommet til Djursland. Dette arbejde er fortsat i fokus, da aktiviteterne er med til at sikre områdets position som kystferiedestination på de internationale markeder. Samtidig bygger det den naturlige bro mellem udviklingsaktiviteterne, gæsterne og turisterhvervet på Djursland. I handlingsplanen for Stærke Feriesteder Øst fremgår det, at der skal sikres sammenhæng i den totale ferieoplevelse på Djursland. Det betyder, at Djursland som resort kontinuerligt skal udvikles og sælges via en palette af attraktive oplevelsesmuligheder med tilhørende udbud af bl.a. overnatningsfaciliteter, bespisning og detailhandel. Djurslands turisme skal desuden udvikles og afsættes med fokus på kvalitet i ferien. Det betyder høj tilfredshed og opfyldte ferieforventninger. Kommunikationsindsatsen skal sikre en mangfoldighed i hele synliggørelsen af Djursland som kystferieområde. Det understøtter erhvervets samarbejde omkring markedsføringselementerne og det binder udviklingen af nedslagspunkter på Djursland sammen. Det er med til at differentiere kystproduktet i medierne og styrker områdets samlede brand. Vækstpotentialet blev i handlingsplanen af 2011, bl.a. vurderet til at blive udmøntet ved At Djursland med en palette af oplevelser og aktiviteter synliggøres og gøres yderligere attraktiv i forhold til at holde ferien hele året på Djursland At Djurslands brand skærpes og benyttes bredt set At Djursland bliver synlig på flere afsætningsplatforme og i salgsfremmende samarbejder Aktivitet International PR/Kommunikation Presseture Der vil blive gennemført 4-5 presseture for grupper/individuelle fra de prioriterede markeder, som er Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Presseturerne vil blive gennemført i samarbejde med områdets aktører og vil overordnet fokusere på Djursland som kystferieområde med fokus på målgrupperne Sjov, Leg og Læring og Det Gode Liv. Pressearbejde/bearbejdning i form af f.eks. pressemeddelelser vil understøtte synliggørelsen af Djursland på de prioriterede markeder og sikre et fortsat medietryk med fokus på at sikre øget kendskab til Djursland som kystferieområde. Disse aktiviteter skal sikre en sammenhæng i kommunikationen af Djursland som kystferieområde på de internationale markeder. Der vil blive udsendt ca. 2 pressemeddelelser og/eller artikler om måneden. Aktivitet Målrettet kommunikation og branding af kystoplevelsen Kommunikation omkring udviklingstiltag 9

10 Der skal sikres en høj grad af synlighed omkring de nye udviklingstiltag og investeringer i turismen på Djursland. Dette er med til at skabe øget kendskab og bidrage til den samlede branding af kystferieproduktet på Djursland. Målgruppe/tematiseret kommunikation Aktiviteterne skal bidrage til udvikling af kommunikationen på flere platforme - af kystferieproduktet på Djursland. Det skal understøtte synliggørelsen af hele værdikæden for kystferie på Djursland. Der arbejdes med udvalgte temaer med udvalgte samarbejdspartnere. Partnerprofilering og kommunikation af turisme som erhverv og oplevelsesprodukter forankring og forståelse lokalt/regionalt. Der vil blive igangsat mindre tiltag omkring profileringen af kystturismen på Djursland herunder profilering af de aktører og samarbejder, der er i turismen. Det skal sikre en høj grad af forankring, forståelse, muligheder for nye samarbejdsrelationer, jobskabelse samt stolthed omkring turismens som erhverv på Djursland. Det gøres via 4-6 portrætter af værter på overnatningssteder o.lign., primært de mindre steder, for at opsøge mulige historier til det videre PR-arbejde. Ovenstående aktiviteter under pkt. 2.2 søges opnået via lokal pressebearbejdning, tilstedeværelse på sociale medier, aktiv opsøgning af de gode historier blandt turistaktører i området, samt deltagelse og dannelse af netværksaktiviteter. Tidsplan: Projektorganisering og planlægning Gennemførelse af aktiviteter Evaluering og opsamling 2. kvartal kvartal kvartal kvartal

11 Forventede effekter af projektaktiviteter Organisatoriske forudsætninger Eksisterende destinationssamarbejde mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Destination Djursland Gennemførsel af 4-5 presseture for presse fra de prioriterede markeder. Aktiviteter Udarbejdelse af 4-6 partnerportrætter til brug for kommunikation i netværket og pressen. Udsendelse af ca. 2 pressemeddelelser/artikler pr. måned. Resultater Øget synlighed af Djursland på de prioriterede, udenlandske markeder Øget fokus på turismen som væksterhverv lokalt og øget synlighed nationalt. Mere kendskab til Djursland som ferieområde. Flere overnatninger Kort sigt Effekter Flere overnatninger og øget vækst. Mellemlang sigt Flere overnatninger, flere arbejdspladser og øget vækst Lang sigt 11

12 Budget Kystoplevelsen på Djursland Udvikling af kystlinier Kommunikation og samarbejde Udgiftsbudget Total Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport Møder Formidling og information Revision Andet (Evaluering af projekt) Total Finansieringsbudget I alt Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Total Overordnede effekter I forbindelse med prækvalifikation af Djursland som operatør på Region Midtjyllands indsats stærke ferieområder ØST blev der beregnet og fastlagt en række økonomiske mål som sigte for hele handlingsplanen til indsatsen Stærke feriesteder ØST. Projektet Kystoplevelsen på Djursland understøtter opnåelsen af de overordnede økonomiske mål for Djursland som kystferieområde. Projektet anses som et projekt, der videreudvikler og løfter konkrete tiltag i handlingsplanen for Stærke feriesteder ØST. Mål: Defineret nærmere i Notat vedr. fastlæggelse af målsætninger indsendt som bilag til ansøgning om operatør på Stærke Feriesteder Øst. Økonomiske - og beskæftigelsesmæssige mål*: 6% på turismeforbrug pr. år svarende til 2,5 mia. kr. i ,5% på overnatningstal pr. år 1,9 mio. kr. overnatninger i % på gns. døgnforbrug pr. år svarende til 541 kr. i % på beskæftigelse pr. år svarende til 2800 årsværk i

13 De enkelte vækstrater er fastlagt med udgangspunkt i en vurdering af Djurslands potentiale som stærkt feriested herunder Djursland styrker og muligheder bl.a. defineret i LAG-Djurslands strategi samt følgende: Djurslands grundlæggende forudsætninger som stærkt feriested - eks. geografiske nærhed til Aarhus og det Østjyske bybånd, udviklingen i infrastruktur. Udvikling i nøgletal over de seneste år Endagsturismens store økonomiske betydning Udbredelse af projektet: I forbindelse med gennemførelse af projektet og i den efterfølgende udbredelse, vil projektholder søge at styrke samarbejdet med såvel geografisk nære ferieområder og konkrete aktører såvel som med destinationer/aktører med fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie. Opgaven varetages konkret ved orientere relevante destinationer og aktører i Midtjylland om de konkrete initiativer. I nogle af projektets centrale aktiviteter vil udbredelsen foregå som erfaringsudveksling via præsentationer, udarbejdelse af formidlingsmateriale m.m. Det er afgørende for indgåelse af samarbejder, at der er en fælles vilje og et fælles mål om at skabe vækst i turismen med udgangspunkt i bæredygtige og vækstfremmende initiativer. På operationelt plan finder projektholder det afgørende, at der mellem projektholder og samarbejdspartnerne, er en konsensus og forståelse af ansvar, rollefordeling og bidrag til processerne. Evaluering Evalueringen gennemføres via opfølgning på mål i resultatkontrakt mellem Region Midtjylland og Destination Djursland. Yderligere oplysninger Projektets organisering Projektets aktiviteter varetages af en allerede etableret styregruppe for Stærke Feriesteder ØST bestående af repræsentanter for Midtjysk Turisme, Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Projektholder varetager projektledelse ved tilknytning af projektledere. Møde- og netværksaktivitet Der vil blive afviklet relevant mødeaktivitet med turisterhverv, leverandører og samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere Projektet gennemføres i tæt offentlig/privat samarbejde, og det skal sikre en forankring af initiativerne og en opfyldelse af projektet mål: - Norddjurs Kommune - Syddjurs Kommune - Destination Djursland - LAG Djursland - Nationalpark Mols Bjerge - Midtjysk Turisme - Dansk Kyst- og Naturturisme 13

14 - Foreninger, sammenslutninger og distriktsråd i nedslagsområderne - Turisterhverv - Visitdenmark erhvervspartnerskaberne Sjov, leg og læring og Det gode liv - Diverse natur og kulturorganisationer 14

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Ansøgning til Region Midtjylland 1. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Forord Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 1 Forord: Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces Djursland skaber vækst gennem oplevelser Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces 1 Djursland skaber vækst gennem oplevelser Djursland er et af de to stærke feriesteder i Midtjylland, som Region

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Ansøgning. Værtskab i verdensklasse. Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Forretningsområdet Stærke Feriesteder Vest.

Ansøgning. Værtskab i verdensklasse. Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Forretningsområdet Stærke Feriesteder Vest. Ansøgning Værtskab i verdensklasse Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke Feriesteder Vest Ansøges af: Ringkøbing-Skjern Kommune Att.: Maria Aaen Ved Fjorden 6 Mail: maria.aaen@rksk.dk

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Djursland Vækst gennem oplevelser 18569086 Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland Udkast Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 1 Vækst gennem oplevelser Forord: Tilføjes senere Kirstine Bille Jan Petersen Flemming Rasmussen Borgmester Borgmester Turismedirektør

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune Vækst gennem oplevelser Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune igangsætter nu sammen med Norddjurs Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST Revideret 28. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Idéen om erhvervspartnerskaberne fødes i Vores Rejse - den fælles strategi for

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere