Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt med adgang til natur, skov og strand. Arbejdsliv, dagligliv, fritidsliv og familieliv har betydning for borgerpanelets foretrukne bosted. Men vægtningen mellem arbejdsliv, dagligliv, fritidsliv og familieliv afhænger af livssituationen hos den enkelte. For unge er adgangen til uddannelse vigtig mens ældre vil have indkøbsmuligheder. De, der er på arbejdsmarkedet, vægter arbejdslivet højt mens de, der har forladt arbejdsmarkedet, har fokus andre steder. I grønne områder - tæt på arbejdet Borgerpanelet har taget stilling til 12 parametre for valg af bolig. Det har panelet gjort dels ved for hver enkel parameter at tage stilling til betydningen af parameteren (figur 1) og dels ved at udpege de tre parametre, som respondenterne betragter som de vigtigste. At udpege de tre vigtigste parametre sætter spørgsmålet på spidsen for panelet, og hele 61 procent af respondenterne nævner det grønne områder, som en af de tre vigtigste parametre. (Figur 2). Sat på spidsen er det blot 4 procent, som nævner kendskab til lokalområdet eller placering i forhold til fremtidige jobmuligheder, som en af de tre vigtigste parametre. Fritidsmulighederne betyder mest for valg af boligsted De tolv parametre kan grupperes i 4 kategorier 1 : Boligen i forhold til arbejdslivet: Er arbejdet eller uddannelsen i Boligen i forhold til dagliglivet: Er boligen i nærheden af indkøbsmuligheder, kollektiv transport, kulturtilbud, bymiljø? Boligen i forhold til fritidslivet: Er boligen i nærheden af fritidsmuligheder, grønne områder og naturherligheder? Boligen i forhold til familielivet: Er boligen i nærheden af, hvor respondenten er vokset op eller har familie og Generelt set lægger panelet højest vægt på fritidsmulighederne, men det er bemærkelsesværdigt, at de tre mest prioriterede parametre (figur 3) har facetter fra både fritidsliv (grønne områder), dagligliv (indkøb og servicemuligheder) og arbejdsliv ( arbejdet). 1 Opdelingen af de tolv parametre i fire grupper giver intuitiv mening og den kan efterprøves med den statistiske analysemetode faktoranalyse, som viser en højere grad af samvariation mellem de spørgsmålene inden for grupperne end mellem andre spørgsmål. Faktoranalysen reducerer de 12 spørgsmål til 4 bagvedliggende relativt entydige faktorer, som forklarer næsten 62 procent at variationen mellem spørgsmålene. Overskrifterne arbejdsliv, dagligliv, fritidsliv og familieliv er en fortolkning, som vi har foretaget på baggrund af de spørgsmål, som de fire faktorer består af.

2 Figur 1 Hvad har betydning for valg af bolig? Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig områder, natur, skov eller 3% 6% 18% 31% 43% % og børnepasningsordninger? 34% 8% 9% 17% 31% 1% 13% 15% 17% 26% 29% % 4% 10% 24% 34% 28% % 5% 11% 24% 35% 25% % 8% 11% 31% 28% 23% % 28% 8% 23% 21% 18% 2% 10% 15% 32% 27% 16% % fremtidige jobmuligheder? 29% 10% 24% 21% 14% 1% 13% 18% 29% 26% 14% % 31% 13% 23% 22% 11% % område, hvor du er vokset op? 50% 21% 14% 8% 7% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 1..Ingen betydning 2..Lidt betydning 3..Nogen betydning 4..Stor betydning 5..Afgørende betydning Ved ikke Kilde: Borgerpanelet i Region Syddanmark, januar svar. Side 2 af 15

3 Figur 2 De tre vigtigste grunde for valg af bolig Med udgangspunkt I foregående spørgsmål om stedets betydning for valg af bolig, nævn de tre vigtigste grunde for valg af bolig Figur 3 Hvad har betydning for valg af bolig Gennemsnitlig score beregnet. Skala går fra 0 - ingen betydning til 5 - afgørende betydning. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig Kilde: Borgerpanelet i Region Syddanmark, januar svar. Side 3 af 15

4 I det følgende er det gennemsnitlige svar for hver parameter for boligvalg beregnet for en række forskellige grupper. Tabellerne er omfattende, og for at lette læsningen er der lagt et varmekort over resultaterne. Blå felter er for lave værdier og røde felter er for høje værdier. En læsning på langs af tabellen viser prioriteringen mellem forskellige parametre. Den første graf viser således, at de fleste har høj prioritering på grønne områder, og lav prioritering af at bo hvor man er vokset op. En læsning på høj kant viser forskelle i prioriteringen mellem forskellige grupper. I den første nedenstående tabel er det tydeligt, at kvinder prioriterer kollektiv transport væsentligt højere end mænd mens der stort sikke ikke er forskel på mænds og kvinders prioritering af fx uddannelsesmuligheder. Farvekortet er lavet for hver tabel med blå som laveste værdig og rød som højeste værdi. Ingen betydning Afgørende betydning 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 Mænd og kvinder vælger ens næsten Der er ikke den store forskel i mænd og kvinders prioritering af bosted. Dog lægger kvinder lidt mere vægt på indkøbsmuligheder, god offentlig transport samt nærhed til familie og venner end mænd (tabel 1.) Yngre vil bo andre steder end ældre Yngre og ældre har forskellige prioriteringer i valg af bosted. De ældre prioriterer indkøbsmuligheder, offentlig transport og grønne områder. Nærhed til arbejdet og fremtidige jobmuligheder betyder naturligt nok ikke meget for gruppen af ældre over 67 år. For de unge under 25 år er det arbejde, uddannelsesmuligheder og nærhed til familie og venner, som har betydning. For de 25 til 40 årige er det skoler og børnepasning, som har betydning. Meget tyder på, at det snarere er livssituationen end alderen som sådan, der har betydning for det foretrukne bosted. (tabel 2). Personer med højere indkomst prioriterer arbejdsliv højere Personer med en højere indkomst prioriterer i højere grad nærhed til arbejde og uddannelse end personer med en lavere indkomst til gengæld betyder adgang til offentlig transport og nærhed til familie og venner mindre for personer med højere husstandsindkomster (tabel 3). Offentligt ansatte ønsker adgang til offentlig transport På de fleste parametre er branchen uden betydning for bostedsvalg. Personer ansat inden for landbrug, fiskeri og råstofudvinding skiller sig dog ud på flere parametre. Og de offentlig ansatte lægger markant større vægt på adgang til kollektiv transport end folk ansat i andre sektorer. Det kan hænge sammen med, at offentlige arbejdspladser hyppigere ligger centralt i byer med adgang til kollektiv transport, og at mænd, hyppigere end kvinder, benytter bilen til arbejde (tabel 4). Ledere lægger mindre vægt på placering i forhold til arbejdet Der er forskel på den timelønnedes prioritering af bosted i forhold til chefens. Ledere er sandsynligvis villige til at køre efter karrieremulighederne, og det er derfor mindre vigtigt, om bostedet ligger tæt på arbejdet. Til gengæld er det vigtigere kulturelle tilbud og grønne områder (tabel 5). Livssituationen afgør bostedspræference Folk under uddannelse vil bo tæt på uddannelsesmulighederne, folk på arbejdsmarkedet vil bo tæt på arbejdet og folk uden for arbejdsmarkedet vil hellere bo tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport, kultur og grønne områder (tabel 6). Tabel 12 viser på samme måde, at det naturligvis er børnefamilier, der lægger vægt på nærhed til skoler og børnepasning. Side 4 af 15

5 Uddannelseslængde har ringe betydning for valg af bosted Der er kun begrænset sammenhæng mellem valg af bosted og uddannelseslængde. Personer, der har folkeskolens 7 8 klasse som længste uddannelse, adskiller sig fra andre men det forklares i højere grad af personernes kontakt til arbejdsmarkedet end af deres skolebaggrund (tabel 7). Folk i byer bor i overensstemmelse med deres præference og vice versa Mange bor i overensstemmelse med deres præference. Folk i større byer lægger vægt på adgangen til deres arbejde, indkøbsmulighederne, bymiljøet og gode kulturtilbud. Folk i mindre byer og landområder lægger vægt på det grønne og adgangen til natur, skov og strand og mindre på bymiljø, kulturtilbud (tabel 9). Der er ingen klare og markante sammenhænge mellem kommune og bostedsvalg (tabel 8) - men der er dog forskel fra kommune til kommune på, hvor højt nærhed til grønne områder prioriteres. Noget tyder på, at personer, der bor i større byer, samtidig er de personer, der har den laveste prioritering af nærhed til grønne områder. (tabel 8 og tabel 9). Det samme ses i tabel 10, som blandt andet viser, at personer, der bor på en landejendom, har markante præferencer for at bo i nærhed til grønne områder. Ejerformen har kun ringe betydning for bostedspræferencerne (tabel 11). Side 5 af 15

6 Tabel 1. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig områder, natur, skov eller Køn Mand 2,98 3,10 2,82 2,68 3,52 3,08 3,08 3,13 3,60 3,95 3,33 2,04 Kvinde 2,87 2,95 2,76 2,71 3,89 3,10 3,75 3,35 3,68 4,14 3,61 1,99 Total 2,93 3,02 2,79 2,69 3,71 3,09 3,42 3,24 3,64 4,05 3,47 2,02 Tabel 2. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig områder, natur, skov eller Aldersgruppe Under 25 år 3,6 3,3 3,4 3,6 3,6 3,4 3,4 2,9 3,3 3,6 3,8 2, år 3,4 3,9 3,3 3,1 3,6 2,9 3,1 3,0 3,6 3,8 3,4 2, år 3,3 3,2 3,2 3,0 3,5 3,0 3,2 3,1 3,8 4,1 3,3 2, år 2,7 2,3 2,3 2,2 3,9 3,1 3,6 3,5 3,7 4,3 3,5 2,0 Over 67 år 1,5 2,0 1,7 1,9 4,2 3,3 3,9 3,6 3,6 4,2 3,8 2,0 Total 2,9 3,0 2,8 2,7 3,7 3,1 3,4 3,2 3,6 4,1 3,5 2,0

7 Tabel 3. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig områder, natur, skov eller Indkomstgruppe Under ,6 2,7 2,6 2,6 3,9 3,2 3,8 3,3 3,6 4,0 3,7 2, ,9 2,6 2,7 2,5 3,8 3,1 3,5 3,3 3,5 4,0 3,5 2, ,2 3,6 3,0 2,9 3,5 2,9 3,3 3,1 3,7 4,0 3,4 2, ,2 3,4 3,1 2,9 3,5 3,1 3,0 3,3 3,8 4,2 3,2 1,9 Over ,2 3,4 3,0 2,8 3,3 3,0 2,7 3,3 3,8 4,1 3,1 1,7 Side 7 af 15

8 Tabel 4. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig områder, natur, skov eller BRANCHE Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 2,8 3,0 2,7 2,7 3,5 2,8 3,0 3,1 4,4 4,6 3,1 2,4 Nærings- og nydelsesmiddel 3,8 3,0 3,2 2,7 3,4 2,6 3,3 3,1 3,7 3,8 3,4 2,2 Jern og metal 3,3 3,4 3,1 2,8 3,6 2,9 2,8 2,8 3,3 4,1 3,1 2,2 Elektronik 2,9 3,1 3,2 2,6 3,2 2,6 2,4 2,9 3,6 4,1 3,2 2,4 Anden industri 3,4 3,6 3,0 2,8 3,3 3,0 3,0 2,9 3,2 3,7 3,3 2,0 Bygge og anlæg 3,3 3,5 3,1 2,9 3,4 3,0 2,7 3,0 3,6 3,7 3,4 2,3 Handel og restauration 3,5 3,3 3,2 2,9 3,9 3,4 3,1 3,1 3,7 3,8 3,6 2,1 Transportvirksomhed og telekommunikation 3,2 3,6 3,0 2,9 3,3 2,9 2,8 3,1 3,7 4,2 3,3 1,9 Finansvirksomhed forretningsservice 3,5 3,3 3,3 3,0 3,9 3,1 3,2 3,0 3,9 4,3 3,3 1,9 Offentlig, stat, region, kommune 3,5 3,4 3,2 2,9 3,7 3,0 3,5 3,3 3,9 4,2 3,4 2,0 Total 3,4 3,4 3,1 2,9 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 4,0 3,4 2,1 Side 8 af 15

9 Tabel 5. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig Stilling områder, natur, skov eller Vikar 3,6 4,2 3,6 3,3 3,8 3,5 4,0 3,4 4,0 3,7 3,8 2,2 Timelønnet 3,4 3,4 3,1 2,8 3,5 2,9 3,1 2,9 3,6 4,0 3,5 2,3 Funktionær 3,6 3,4 3,2 2,9 3,7 3,0 3,3 3,2 3,7 4,1 3,4 2,0 Mellemleder 3,0 3,4 3,0 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,7 4,1 3,1 2,1 Topleder 2,8 3,4 2,8 3,0 3,0 3,2 2,3 3,6 3,9 4,5 3,2 1,6 Selvstændig erhvervsdrivende 3,3 3,3 2,9 2,6 3,4 2,9 2,6 2,9 3,8 3,9 3,2 2,0 Total 3,4 3,4 3,1 2,9 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 4,0 3,4 2,1 Tabel 6. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig områder, natur, skov eller ERHVERV Under uddannelse 3,4 3,2 3,5 3,6 3,4 3,2 3,5 3,1 3,2 3,6 3,6 1,8 I beskæftigelse 3,4 3,4 3,1 2,9 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 4,0 3,4 2,1 Ledig 3,5 3,0 3,6 2,9 3,3 3,2 3,9 3,0 3,5 4,0 3,5 2,0 Uden for arbejdsstyrken 1,7 2,2 1,8 2,1 4,1 3,2 3,9 3,5 3,6 4,2 3,6 2,0 Side 9 af 15

10 Tabel 7. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig og børnepasningsordninger? områder, natur, skov eller område, hvor du er vokset op? UDDANNELSE Folkeskolen 7 / 8. klasse 1,7 2,3 1,8 1,7 3,9 3,1 4,0 3,2 3,6 4,2 3,9 1,9 Folkeskolen 9 / 10 klasse / realeksamen 3,0 2,7 2,8 2,8 3,5 2,9 3,4 2,7 3,5 3,9 3,7 2,2 Gymnasial uddannelse (Gymnasium, HF, HHX, HTX) 3,2 3,1 3,2 3,3 3,7 3,3 3,6 3,2 3,5 3,7 3,5 2,0 Erhvervsuddannelse 3,0 3,0 2,8 2,6 3,7 3,1 3,3 3,2 3,6 4,0 3,4 2,2 Kort videregående uddannelse 2,8 2,8 2,8 2,7 3,8 3,3 3,4 3,3 3,6 4,2 3,5 2,2 Mellemlang videregående uddannelse 3,0 3,3 2,8 2,7 3,7 2,9 3,5 3,5 3,8 4,2 3,4 1,8 Lang videregående uddannelse 3,0 3,1 2,9 2,7 3,5 3,2 3,1 3,5 3,6 4,1 3,3 1,6 Side 10 af 15

11 Tabel 8. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig KOMMUNE at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger? at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder? at der er et levende bymiljø og pulserende byliv? at der er er gode kulturtilbud i områder, natur, skov eller Vejle Kommune 3,2 3,4 3,1 2,8 3,7 2,9 3,2 3,2 3,7 4,2 3,3 1,9 Billund Kommune 3,2 3,1 2,8 2,9 3,6 2,6 2,7 2,6 3,4 3,6 3,4 2,0 Odense Kommune 3,2 3,0 2,8 2,9 3,8 3,3 3,4 3,2 3,5 3,7 3,6 1,8 Nyborg Kommune 3,1 3,1 2,4 2,3 3,4 2,9 2,9 3,0 3,7 4,3 3,3 2,2 Esbjerg Kommune 3,1 3,0 2,7 2,8 3,8 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 3,5 2,2 Sønderborg Kommune 3,1 3,0 2,9 2,9 3,7 3,3 3,4 3,4 3,7 4,1 3,2 2,2 Nordfyns Kommune 3,0 3,2 2,8 2,8 3,7 2,9 3,7 3,1 3,7 4,6 3,6 1,9 Tønder Kommune 3,0 3,0 2,7 2,7 3,8 3,2 3,7 3,3 3,5 4,2 3,5 2,4 Kolding Kommune 2,9 3,5 3,2 2,9 3,6 3,3 3,4 3,3 3,7 4,0 3,6 2,0 Middelfart Kommune 2,9 3,0 3,1 2,4 3,6 3,2 3,5 3,5 3,7 4,2 3,6 2,1 Vejen Kommune 2,8 2,9 2,6 2,3 3,6 2,7 3,1 2,8 3,3 3,8 3,5 2,3 Ærø Kommune 2,8 2,4 3,3 2,4 3,9 2,6 3,7 3,2 4,2 4,8 3,1 3,1 Kerteminde Kommune 2,8 3,2 2,9 2,8 3,1 2,8 3,4 3,2 3,9 4,7 3,3 2,5 Aabenraa Kommune 2,8 2,9 2,6 2,7 4,0 3,1 3,8 3,5 3,8 4,4 3,5 1,9 Svendborg Kommune 2,8 3,0 2,7 2,6 3,6 3,1 3,8 3,2 3,7 4,1 3,5 1,8 Varde Kommune 2,7 3,2 2,7 2,8 3,6 3,1 2,9 2,8 3,7 3,9 3,7 2,4 Langeland Kommune 2,7 2,2 2,4 2,3 3,1 2,6 3,1 3,3 3,9 4,4 3,0 1,7 Fredericia Kommune 2,7 2,5 2,5 2,6 3,9 3,2 3,7 3,5 3,7 4,3 3,5 2,1 Haderslev Kommune 2,6 2,8 2,7 2,5 3,5 2,9 3,4 3,3 3,6 3,9 3,5 1,9 Faaborg-Midtfyn Kommune 2,5 3,2 2,7 2,5 3,7 2,9 3,8 3,2 3,6 4,0 3,4 2,0 Assens Kommune 2,4 2,4 2,2 2,1 3,6 2,8 3,4 2,8 3,9 4,3 3,3 2,0 Fanø Kommune 2,4 2,7 2,6 2,1 3,0 2,5 3,5 3,8 3,5 4,7 3,9 1,6 at det er tæt på familie og område, hvor du er vokset op? Side 11 af 15

12 Tabel 9. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig områder, natur, skov eller I hvilken type område bor du? I en by med mere end indbyggere 3,3 2,9 2,9 2,9 3,8 3,4 3,5 3,3 3,5 3,7 3,7 1,9 I en by med mere end og med færre end 3,0 3,1 2,9 2,8 3,8 3,3 3,4 3,4 3,7 4,0 3,3 1, indbyggere I en by med mere end og færre end ,0 3,1 2,8 2,6 3,8 3,2 3,3 3,4 3,7 4,1 3,5 1,9 indbyggere I en by med mere end og færre end ,9 2,7 2,7 2,6 3,8 3,1 3,6 3,2 3,6 4,1 3,5 2,2 indbyggere I en by med mere end 2000 og færre end ,7 3,1 2,7 2,6 3,7 2,8 3,4 3,3 3,7 4,2 3,6 2,1 indbyggere I et landområde eller by med færre end ,8 3,0 2,6 2,5 3,4 2,6 3,3 3,0 3,7 4,3 3,3 2,1 indbyggere Side 12 af 15

13 Tabel 10. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig og pulserende byliv? områder, natur, skov eller Hvilken type bolig er din faste adresse? Stuehus til landbrugsejendom 2,7 3,1 2,9 2,7 3,2 2,9 3,3 3,2 3,9 4,5 3,3 2,1 Parcelhus eller villa 3,0 3,2 2,8 2,7 3,7 3,0 3,3 3,2 3,7 4,1 3,4 2,0 Række- kæde eller dobbelthus 2,6 2,6 2,5 2,2 4,0 3,1 3,6 3,3 3,6 4,0 3,6 1,9 Etagebolig 3,1 2,9 3,0 2,9 3,9 3,4 3,6 3,4 3,4 3,8 3,6 2,0 Tabel 11. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig og pulserende byliv? områder, natur, skov eller Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på din husstand? Ejer (inkl. andelsbolig) 2,9 3,1 2,8 2,7 3,7 3,0 3,3 3,3 3,7 4,1 3,4 2,0 Lejer 3,0 2,7 2,8 2,7 3,8 3,3 3,7 3,2 3,5 3,8 3,6 2,0 Side 13 af 15

14 Tabel 12. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig og pulserende byliv? områder, natur, skov eller Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på din husstand? Enlig med hjemmeboende barn/børn 3,2 3,7 3,1 3,1 3,8 3,3 3,7 3,2 3,6 3,9 3,4 1,8 Enlig uden hjemmeboende børn 2,6 2,3 2,5 2,3 3,9 3,2 3,7 3,4 3,4 3,9 3,7 2,1 Par med hjemmeboende børn 3,4 4,1 3,3 3,3 3,5 2,9 3,1 3,1 3,9 4,0 3,3 2,0 Par uden hjemmeboende børn 2,6 2,5 2,5 2,3 3,7 3,1 3,5 3,3 3,6 4,2 3,5 2,0 Anden husstandsform 2,9 2,6 2,6 2,8 3,6 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 3,7 2,2 Side 14 af 15

15 FAKTA OM Borgerpanel for Region Syddanmark Borgerpanel for Region Syddanmark er et repræsentativt panel af mere end borgere over 15 år i Region Syddanmark. Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i januar Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Flemming Torp Regional Udvikling, Strategi og Analyse Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Borgerpanelet i Region Syddanmark

Borgerpanelet i Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Baggrund Borgerpanelet i Region Syddanmark Tabel 1 Deltagernes køn, alder, uddannelse og indkomst Køn Alder Mand 49% Kvinde

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel Den daglige rejse Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011 BORGER- PANEL 29. marts 2011 Overskud på den mentale konto De fleste borgere i Region Syddanmark har overskud på den mentale konto. De har gode sociale kontakter, selvtillid, bliver anerkendt og holdt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 97 procent erklærer sig tilfredse

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.01 baggrund og analyse Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Fysisk aktivitet i arbejdstiden og transport til arbejde Tillæg til Region Syddanmarks sundhedsprofilrapport 2010

Fysisk aktivitet i arbejdstiden og transport til arbejde Tillæg til Region Syddanmarks sundhedsprofilrapport 2010 Region Syddanmark Damhaven 12. 71 Vejle Tlf. 7663 1 Fysisk aktivitet i arbejdstiden og transport til arbejde Tillæg til Region Syddanmarks sundhedsprofilrapport 21 regionsyddanmark.dk 12664 - Grafisk Service

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012 BORGER- PANEL februar 2012 Vi går langt for at få et nyt job Det kan kræve mange ændringer at finde et nyt job: Længere rejsetid, anden branche, ny uddannelse og lavere løn, eller måske er det nødvendigt

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

BORGER- PANEL. Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i februar 2012

BORGER- PANEL. Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i februar 2012 BORGER PANEL februar 2012 Borgerne ønsker sig et godt helbred, økonomisk tryghed og samvær med andre i 2012 Borgerpanelets ønsker for 2012 handler om det gode liv: et godt helbred, økonomisk tryghed og

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Syddanmark og 22 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Syddanmark... 5 Assens Kommune...

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere