Skt. Laurentii Sogneblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når kandidaternes venner og veninder bliver firmet meget tidligere, dvs. før sommerferien. Så vi har bedt biskoppen om at komme tidligere mellem påskefesten og pinsefesten, og han vil meget gerne finde en ledig dato i sin kalender. Det bliver først i Samarbejde med skolen Firmelse Så er den varme sommer forbi. Vi fejrede kirkens jubilæumsfest lige før sommerferien og Skt. Laurentius fest lige efter sommerferien. Jeg takker alle der har arbejdet for at gøre dem højtidelige. I de kommende tre måneder har vi nogle vigtige fester. Blandt andet fejrer vi firmelse for vore unge. De bliver firmet af vor kære biskop Czeslaw Kozon søndag den 2. november i år. Vi har et godt samarbejde med skolen. Når skolen starter et nyt skoleår, når der er dimissionsfest og til høstgudstjenesten holder vi flere gudstjenester i vor kirke og alle skolens børn kommer i grupper og deltager i gudstjenesterne. Det er meget flotte gudstjenester. Jeg takker skolen for denne flotte tradition. Vi holder også økumeniske gudstjenester til julefesten, påskefesten og pinsefesten. Samtidig fejres der en gang om måneden katolsk messe for skoles katolske børn og der kommer en gæsteklasse, som er protestantiske børn, for at opleve den katolske messe. Vi har udlejet nogle af vore lokaler til skolen på en kontrakt i to år, hvilken slutter til august næste år. Skolen overvejer at forny kontrakten, fordi de har brug for mere plads. De vil nu leje vor parkeringsplads med den aftale, at vi 1

2 må kunne bruge den om søndagen, og når vi holder særlige fester. Så nedriver skolen spejderhytten og laver en fin parkeringsplads. Det kan komme til at koste mange penge, men skolen påtager sig omkostningerne, fordi de har brugt vor parkeringsplads om hverdagen. Der udarbejdes en kontrakt. Kirkens økonomi Nu har vi en stor opgave, som skal løses, og vi kan ikke løse den uden jeres hjælp. Det er at opbygge vor økonomi. Vort regnskab viser, at vi måske kommer til at holde op som menighed, fordi vi ikke kan magte vore udgifter. Der er kun 17 % 20 % af vore medlemmer, der betaler kirkeskat, og det er ingen ting i forhold til vore udgifter. Kirken er jo jeres. Vi har jo brug for en kirke til vore gudstjenester, jeres børns barnedåb, førstekommunion, firmelse, og når I vil giftes. Vi holder også smukke begravelser. Det er en smuk kirke, og den må ikke lukkes. Jeg synes den er en arv vi har fået. Nu er det vores forpligtelse at vedligeholde den. Vi har lige fejret kirkens 100 års jubilæum. Jeg ønsker, at vor næste generation i fremtiden også må kunne fejre 200 års jubilæum. Hvad vi nu beslutter, bliver vore børns, børnebørns og oldebørns fremtid. Vi prøver alle mulige veje for at redde situationen, men det lykkes ikke uden jeres hjælp. Jeg vil gerne bede jer om at betale jeres kirkeskat. Kære medlem, betaler du ikke kirkeskatten, så må du gerne kontakte kirkekontoret, få en tilmeldingsblanket, udfylde den og sende den tilbage til os. Lad os være forenet i bøn i Jesu Kristi navn og opbygge vor menighed. Vor tro på Jesus Kristus skal gives videre til vor næste generation og til andre, der bor omkring os. Lad os bede for at Gud må hjælpe os. Jeg ønsker jer alt godt. P. Alren, O.M.I. Ny adresse til Kirkekontoret 2

3 Nyt fra menighedsrådet Men området nord for kirken bliver lejet ud til skolen, således at den bruges til parkeringsplads i skoletiden for skolens lærere og gæster og for menigheden om aftenen og lørdag/søndag. I skrivende stund er spejderhytten ved at blive nedrevet, og når det er sket, overtager skolen planlægningen og anlæggelsen af parkeringspladsen. Det bliver forhåbentlig en ordning til glæde for begge parter. I løbet af sommeren har vi arbejdet med de udvalg, der er nedsat af menighedsrådet. Vi har ønsket at tydeliggøre, hvad de enkelte udvalgs opgaver er. Der bliver også nedsat nye udvalg og grupper, og vi håber at få dette på plads i løbet af kort tid. Vi har også ønsket at få nye friske kræfter til at medvirke og ønsker at få endnu flere involveret. Nogle har jo taget en tørn i mange år og kan trænge til afløsning. Det har været opmuntrende at lære nye medlemmer i menigheden at kende og blive klar over, hvilke kompetencer de har, og hvor stor en glæde det er med mennesker med gåpåmod og en positiv indstilling til at gøre noget for sognet. Jeg håber, at alt dette vil give menighedens liv et løft. Der vil komme meget mere om udvalgene og grupperne i nær fremtid. Maria Alster Formanden har ordet Det nye menighedsråd fik en noget turbulent start med forhandlinger om udleje af menighedsalen som sin første udfordring. Som bekendt endte det med, at skolen trak sit ønske tilbage, så vi har stadig fuld råderet over salen. Lad os glæde os over det. Nu kan den bruges til foredrag, fester og sammenkomster uden begrænsninger af nogen art. Og her kan man samles efter begravelser og mindes de afdøde. John Munro er ny næstformand i menighedsrådet Da Ole-Chr. Munk Plum har valgt at forlade sine poster som næstformand i menighedsrådet og sognets repræsentant i Pastoralrådet, indtræder John Munro som næstformand i menighedsrådet og Ellen Margrethe Nelth er udpeget som sognets repræsentant i Pastoralrådet. 3

4 Meddelelser Meddelelser Tillykke med dåben til: Konrad Storgaard Farvel til vores afdøde: Helga Stefania Nielsen, Jørgen Vilhelm Christiansen, Judith Sandager Jeppesen, Jørgen Bent Ibsen, Nabil Hanna Khamis og Hendrik Josef Wodka. Velsignelse af kateketer søndag den 14. september Sognepræsten velsigner kateketerne ved 10 messen søndag den 14. september. Høstgudstjeneste/høstfest søndag den 28. september Tag en gave med i kirken til høstmessen. Gaven kan være noget, du selv har lavet fx bagt, syltet måske frugter du selv har høstet eller noget du har købt. Efter messen bliver gaverne sat på auktion i menighedssalen. Indtægten fra høstauktionen går i år til vor søstermenighed i Nyamlell i Sydsudan, som vi støtter gennem St. Vincent Grupperne. Det er fire katolske skoler, ledet af katolske præster med mere end 800 elever. De syges salvelse I forbindelse med 10 messen søndag den 12. oktober er der mulighed for at få De syges Salvelse. Rosenkrans i oktober slutter med Mariaandagt fredag den 31. oktober Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor rosenkrans hver søndag kl før messen kl i hele oktober måned. Fredag den 31. oktober kl afslutter vi oktober måned med en højtidelig mariaandagt. Alle sjæles andagt på Østre Kirkegård i Roskilde Der bliver fejret en messe for de afdøde fredag, den 31. oktober kl , Der vil blive fremlagt en bog i kirken, hvori man kan skrive navnene på de afdøde, som man ønsker at mindes. Andagten er mandag den 3. november kl på Østre Kirkegård. Vi mødes på den katolske afdeling. Luciaoptog Den første søndag i advent - den 30. november har vi traditionen tro Skt. Josefs Skoles børnekor luciaoptog før messen kl Den 3. søndag i advent har vi luciaoptog af vort første kommunionshold 4

5 Skt. Nikolaus Fest fredag, den 5. december Vi begynder med børnemesse kl Derefter holder vi fest i menighedssalen. Når vi nærmer os december, kan man få flere oplysninger på sognets hjemmeside og på opslag i menighedssalen. Adventslotteri De fire søndage i advent er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. Der kommer nærmere oplysninger på sognets hjemmeside og på opslag i menighedssalen. P. Alren og E.M.B. Nelth Sankt Laurentii Fest søndag den 10. august Da vor kirke blev opført for 100 år siden, blev den opkaldt efter den hellige Laurentius, en diakon og martyr, der døde år 258 i Rom. Laurentius, der var født i Aragonien, kom til Rom og gik i pave Sixtus II s tjeneste. Paven satte ham til at vogte kirkens skatte, men da han af kejseren blev beordret til at udlevere dem, mødte han i stedet op med en skare fattige og syge. Laurentius måtte herefter lide martyrdøden ved stegning på en rist. Næst efter apostlene regnedes Laurentius for Roms vigtigste helgen. Herhjemme var Domkirken i Lund allerede før år 1085 indviet til Laurentius (Lars), og siden fulgte mange andre kirker over hele landet. I Roskilde var der i den katolske tid en kirke viet til Laurentius, og i dag står tårnet stadig tilbage som en rest af denne kirke. Et sandstensrelief på tårnets østside 5

6 viser Laurentius med risten. Kirken blev opført i begyndelsen af 1100-tallet, og der er stadig bevaret rester af den under jorden. De blev første gang udgravet i 1931, da torvet skulle graves op. Nu om dage kan man komme ned i kirkeruinen, der er et lille underjordisk museum, og i anledning af festen for Sankt Laurentius havde Roskilde Museum åbnet for os, så vi kunne komme derned. Lektor Gorm Bruun Hansen viste rundt og forklarede om udgravningerne og de fund, der er gjort i kirken. Blandt andet er der fundet Ibskaller, hvilket viser, at man har valfartet til Santiago de Compostela helt fra Roskilde. Det kan anbefales at gå ned i denne kirkeruin, der er åbent i skolernes sommerferie til hverdag og hver lørdag hele året kl til Indgangen er i kirkens tårn på sydsiden. Man kommer først ind i en lille butik, som Roskilde Museum driver, og går derefter ned i kirkeruinen af en vindeltrappe med otte trin. I år lod vi som noget nyt Sankt Laurentii Fest begynde med en procession kl fra Stændertorvet netop oven over det sted, hvor kirkeruinen befinder sig. Processionen bevægede sig til Domkirkepladsen og videre nord om Domkirken via Regentstien til Provstestræde, mens vi sang og bad rosenkrans. Ca. 30 menighedsmedlemmer deltog. Forhåbentlig kan dette blive en tradition fremover på Sankt Laurentii festdag i lighed med processionen fra Sankt Ibs kirke palmesøndag. På denne måde kan der skabes en forbindelse med den kirke, som vore forfædre byggede for 900 år siden og den kirke af samme navn, som nu er vor sognekirke. Maria Alster 6

7 Maria andagt i oktober måned Oktober måned er Maria måned. Efter den katolske tradition holder vi nogle særlige andagter i oktober måned. Vi beder rosenkransen hver søndag før kl messe. Den 31. oktober holder vi en særlig andagt under messen kl for at markere slutningen af Maria måned. Det, som Kirken lærer om Maria, har sit udgangspunkt i det, den lærer om Jesus. Troen på Maria er med til at vise vej til Jesus. læs mere på 7

8 Kateketernes weekend retræte På Åsebakken fra den 9. til den 10. august Lørdag, den 9/8 til søndag, den 10/8 blev vi kateketerne i Skt. Laurentii inviteret til et retræte på Magleås. Der blev sørget for en del til sjælen, der p. Paul Marx har inspireret os til den stille bøn, bøn foran Tabernaklet, til Lectio Divina en meditativ måde at læse Biblen på og til meditation over et meget kendt Ikon af Andrej Rublev Treenigheden. Der blev også sørget for en del til kroppen ved chefkokken p. Alren. Det er med stor taknemlighed og respekt for den skat, som vores tro, vores Kirke gemmer, at jeg kigger tilbage på disse dage. Gud velsigne vore præster! Katrin Indruszewski Kære Pastor Alren, En mail vi fik fra familien Wodka Familien ønsker hermed at sige tak for en smuk begravelsesceremoni i kirken. Vores ikke-katolske gæster var meget overraskede over hvor højtidelig og smuk ceremonien var i vores kirke i forhold til den danske folkekirke. Ud over at vi takker dig personligt beder vi også om at du viderebringer vores tak og taknemmelighed til de frivillige, som deltog med sang og læsning, hvilket bidrog til at gøre højtideligheden smukkere. Med venlig hilsen Philip 8

9 Sognebladet pr. mail Hvis du ønsker at modtage sognebladet i din mailboks, så send venligst en besked til Mange har allerede sendt en mail til sognekontoret, men det er ønskeligt, at endnu flere gør det, så vi kan spare penge til porto. If you want to receive the parish magazine in your mail-box, please send a note to the parish office: Samarbejde med skolen Vi har et godt samarbejde med skolen. Når skolen starter et nyt skoleår, når der er dimissionsfest og til høstgudstjenesten holder vi flere gudstjenester i vor kirke og alle skolens børn kommer i grupper og deltager i gudstjenesterne. Det er meget flotte gudstjenester. Vi holder også økumeniske gudstjenester til julefesten, påskefesten og pinsefesten. Samtidig fejres der en gang om måneden katolsk messe for skoles katolske børn og der kommer en gæsteklasse, som er protestantiske børn, for at opleve den katolske messe. Vi holder også gudstjenester for ta markere skolens opstart. Vi holdte gudstjenester den 11. og 12. august da skolen startede et nyt skoleår: Der blev holdt 4 gudstjeneste den 11. og 2 gudstenester den 12. august. Alle eleverne deltog i gudstjenesterne, som blev holdt for at markere skolens dimissionsfest den 25. juni og den 26. juni. 9

10 Resume af menighedsrådsmøder Den 14. april konstituererede rådet sig. Den 25. april planlægger vi 100 års jubilæumsfesten den 3. maj. Silvia, Gerard og Birte Frederiksen fra det forrige menighedsråd deltog i planlægningen. Dernæst besigtigede vi sognets lokaler. Foranlediget af en forespørgsel om at sænke kirkens priser på lys og kirkekaffe, diskuterede vi priserne for disse ting og vedtog at fastholde de nuværende priser. Den 15. maj fortalte pater Alren om sine planer med et program for børnene ved messen den anden søndag i hver måned. Vi gennemgik regnskabet for 2013 og budgettet for Der var store udgifter til reparationer af bygningerne, derfor er der et stort underskud på regnskabet. Vi talte om Helgas arv på ca kr., hvoraf de var beregnet til istandsættelse af præstegården. Af dette beløb er der indtil videre brugt penge til renovering af badeværelset i præstegården og opståede skader på bygningerne. Der er således kr. tilbage af arven. Dernæst talte vi om forhandlingerne med skolen om udlejning af lokaler til den udenlandske afdeling af skolen. Vi diskuterede en udlejning af menighedssalen til skolen, men ud fra de skitserede betingelser, blev forslaget nedstemt. Det blev vedtaget, at skolen må rive spejderhyttet ned og omdanne området til parkeringsplads for skolen og kirken. Vi evaluerede festen for 100 års jubilæet. Der var stor tilfredshed med afviklingen. Regnskabet for festen blev godkendt. Der sendes takkekort til de indbudte. Annelise fortalte om pastoralrådets projekt med en udgivelse af bogen: Genopdag katolicismen af Matthew Kelly. 10

11 Den 17. juni informerer pater Alren om menighedsfesten den 22. juni og om sin kommende operation. Desuden mangler vi en organist i juli måned, som han vil prøve at finde en afløser for. Da området ved spejderhytten skal omdannes til parkeringsplads, skal spejderhytten tømmes for brugbare effekter inden for den nærmeste fremtid. Spejderhytten rives ned, så snart der foreligger en nedrivningstilladelse. John Munro refererede fra Pastoralrådsmødet. Kirken i Danmark har et stort underskud. Det bliver stadig mere vanskeligt at få tilskud fra udlandet. De tilskud, vi får, går næsten udelukkende til præstelønninger. Neokatekumenatet blev diskuteret. Man var bekymret for den lukkethed, der var i bevægelsen. Der var en diskussion om, hvordan man kunne få flere i kirke til messerne. I den forbindelse blev der diskuteret for og imod opsplitning af menighederne i forskellige sproggrupper. Der er ca katolikker pr. kirke i Danmark, hvilket er en ganske god betjening sammenlignet med f.eks. Skotland. Gennemsnitligt betaler 20% af katolikkerne i Danmark kirkeskat. I Skt. Laurentii kirke er det 21 %, der betaler. Menighedsfesten den 22. juni blev skitseret. To unge mennesker hjælper med at sætte stole parat og indrette alter udenfor, hvis vejret tillader det. Børn og deres forældre er opfordret til at komme en halv time før med blomster til processionen. 4 af menighedsrådets medlemmer kommer med salat til fællesspisningen efter messen. Debat om køb af bogen Genopdag katolicismen. Kirken har ikke penge til at købe bogen i mange eksemplarer. Eventuelt. Der var ønske om at få læst messe på polsk en gang om måneden, hvis man kunne skaffe en præst. Det tages op ved næste møde i august. Vi vil også tage en overordnet diskussion om fordele og ulemper ved at opsplitte menigheden i mange sproggrupper. Den 22. juni blev der indkaldt til et ekstraordinært menighedsrådsmøde efter messen, idet skolen havde udtrykt sin skuffelse over vores afslag på at leje menighedssalen ud. På baggrund af nye oplysninger fra skolen, vedtog vi at genoptage forhandlinger om udleje af salen. Mandag den 23. juni meddelte skolen, at den alligevel ikke ønskede at leje salen på grund af det fremskredne tidspunkt. Referent Annelise Nielsen 11

12 Firmelse 2015 Opstart efterår 2014 Går du i 6. klasse i 2014, eller er du født før 1. januar 2002 og gerne vil firmes, så din dåb kan bekræftes og du kan opleve, hvordan Helligånden kan ændre dit liv? Eller er du i tvivl om, hvad kirken kan tilbyde dig og omvendt? Så vil vi rigtig gerne se dig til: Opstartsdagen for firmelsehold 2015 i menighedssalen lørdag den 27. september 2014 fra kl Der er forældremøde lørdag den 27. september fra kl Kom og mød andre unge mennesker på din egen alder og vær med til at gøre vores kirke til et levende sted, hvor du kan lære mere om Guds kærlighed, og hvordan du kan dele den kærlighed med andre. Katekesen forløber over tre semestre, der hver strækker sig over 7-8 søndage. Du og dine forældre er også meget velkomne til at kigge forbi sognekontoret og få en snak med pater Alren, hvis I har spørgsmål, eller at ringe til sognekontoret, tlf.: eller til p. Alren på Første Kommunion 2015 og Midi Kuk 2014/2015 Første Kommunion Vi glæder os til at møde det nye Første Kommunionshold i Skt. Laurentii Kirke, som skal modtage Kristi Legeme og Blod under skikkelse af brød og vin mens vi fejrer Kristi Himmelfart i foråret Indskrivning: søndag den 22/9 (direkte til kateketerne eller på kontoret) Forældremøde og opstart med børnene, samt fællesspisning - 27/ kl. 10:00 14:00 Kateketerne på Første Kommunionshold Maria Indruszewski, Katrin Indruszewski, Helle Couppé og p. Alren Midi Kuk Er et hold for Dig, der allerede har modtaget Første Kommunion. Vi starter søndag, den 28/9 og fortsætter med at mødes hver måned til Familiemessen og undervisning lige efter. Glæd Dig allerede nu! Katrin Indruszewski 12

13 Én, der betød meget for menigheden JUDITH SANDAGER JEPPESEN 14/ / St. Laurentii menighed er sammensat af katolikker fra mange lande, et lille udsnit af alle de folkeslag, som Kristus ville gøre til sine disciple, og er dog et dansk sogn i Bispedømmet København. Blandt dem var Judith Sandager, som vi bedst kendte som den gamle priorinde på Roskilde Kloster. I de senere år så vi ikke så meget til hende, fordi plagsomme sygdomme hindrede hende i at gå. Men hendes varme hjerte søgte altid Gud og vedblev at være åbent for de talrige mennesker, hun i sit lange og usædvanligt begivenhedsrige liv havde haft kontakt med. Disse ord er ikke en overdrivelse. Lige fra sin fødsel 1927 i mellemkrigstidens Ungarn som datter af diplomaten Josef de Kristoffy og hans hustru Ernestine levede Judith i det internationale diplomati og blev derfor bogstaveligt talt med sine forældre kastet rundt fra land til land som følge af århundredets revolutioner, diktaturer og krige. Som ung pige blev hun efter 2. Verdenskrig efterladt som statsløs i Danmark, men giftede sig 1953 med den danske diplomat Svend Åge Sandager Jeppesen, hvorefter den samme omflakken i hele verden, som hun havde kendt som barn, bare fortsatte i hendes voksne liv. Det vil være umuligt at gå i detaljer her, men nogle begivenheder må dog nævnes. På grund af kommunismens indførelse i Ungarn var Judiths forældre blevet degraderet og levede i stor fattigdom på en bondegård. Da den danske statsminister H.C. Hansen var på det første danske statsbesøg i Sovjetunionen i 1956, fik han hos udenrigsminister Molotov udvirket udrejsetilladelse for Judiths forældre. Skønt det var midt i Ungarns opstand imod Sovjet, slap de ud gennem jerntæppet, og kunne så leve i frihed i Danmark. I 1960 var Jeppe, som Judith kaldte sin mand, ambassadør i Congo. Men det var under landets voldelige frigørelse fra koloniherredømmet, hvor alle hvide var jaget vildt. Med sin nyfødte datter Elisabeth måtte også Judith evakueres af FN. Dernæst kom parret til Ægypten, hvor de bl.a. måtte tage sig af den unge tronfølger prinsesse Margrethe, der deltog i arkæologiske udgravninger. Til Jeppes ansvarsområde hørte også Sudan. Der blev han og Judith stenet i deres bil og oversået med glasskår, da de 13

14 passerede gennem en demonstration ved Khartoum. I Ægypten fik de mange koptiske venner. Hjemme i Danmark købte parret Møllegården på Bogø, hvor de boede i fred mellem diplomatposterne. Jeppe blev chefforhandler i sagen om Nordsøolien, hvor Danmark måtte forsvare sit havterritorium mod Holland og Tyskland. Det lykkedes og blev grundlaget for den nuværende danske olieudvinding i området. Men under en tjeneste i Marokko 1976 blev Jeppe ulykkeligvis stukket af en myg. Han fik en uhelbredelig malaria, som han til sidst døde af i Herefter levede Judith som enke i Danmark. På Møllegården blev hun en dag ringet op og spurgt, om hun kunne tænke sig at blive priorinde på Roskilde adelige Jomfrukloster. Det går ikke, svarede hun: Jeg er hverken af dansk adel eller medlem af folkekirken, for jeg er katolik. Sådan var kravene i statutterne for klostret dengang. Men de blev straks lavet om, så 1. januar 1986 tiltrådte Judith alligevel denne stilling, som hun havde, indtil hun 1997 fratrådte som 70- årig. Hun blev alligevel boende i lejligheden og virkede fortsat for klostrets ve og vel lige til det sidste. Samtidig praktiserede hun sin katolske tro i St. Laurentii menighed, og heller ikke her hørte hun til de passive nydere. Hun deltog i gudstjenesterne, så længe hendes helbred tillod, læste gerne teologiske værker og havde gode personlige kontakter til kirkens skiftende præster, montfortanerne, franciskanerne og nu pater Alren. Men hendes tro hindrede hende aldrig i at sige sin kritiske mening, når noget i kirken forekom hende forkert eller uretfærdigt. Aktivt engagerede hun sig også i sognets religionsundervisning, især for konvertitter. Min egen oplevelse af Judith stammer især fra studiegruppen Ordets Brydelse. Et oprindeligt initiativ fra franciskanerne medførte, at en gruppe sognemedlemmer i 2001 blev enige om at mødes regelmæssigt ca. hver anden mandag for sammen at læse den følgende søndags liturgiske læsninger, fordybe os i dem og drøfte deres mening og personlige betydning. Efter aftale skiftedes man til at komme med oplæg også til den indledende bøn. Ellers var disse møder meget tvangfri og man forsømte ikke aftenkaffen. Judith var vor gode værtinde i sin stilfulde klosterbolig og mødets selvfølgelige midtpunkt. Ordets Brydelse fortsatte til 2011, altså gennem ti år, som mange stadig mindes med stor glæde. 14

15 Men for Judith var troen ikke mindst uadskillelig fra helt konkret næstekærlighed. Hendes eget liv gav hende en usædvanlig forståelse for flygtninges vanskelige vilkår. Hun engagerede sig derfor i f. eks. at hjælpe asylansøgere i Aunstrup, der ikke havde råd til at komme til katolsk messe. En afghansk kvinde, der var flygtet både fra politisk forfølgelse og en voldsom ægteskabelig konflikt, søgte hun energisk at skaffe ophold i Danmark. Selv blev Judith de sidste år afhængig af kommunal hjemmehjælp, hvilket ikke altid var lykken. Men samtidig med, at hun skarpt kritiserede, hvad hun opfattede som tåbeligt bureaukrati, tog hun sig gerne venligt af den enkelte hjemmehjælpers sorger og problemer. Judith var en sand kristen humanist. Hun gjorde ikke forskel på mennesker på grund af stand, nationalitet eller religion, men søgte at se det bedste i enhver og at hjælpe i nød, når der var behov for det, og hvis hun kunne men hun gjorde det jo, lige til hun sidst selv smerteplaget måtte sidde i kørestol. Roskilde katolske sogn har med Judith Sandager mistet en usædvanlig personlighed, som vi vil savne. Men det vil være i hendes ånd, at vi især husker den usvækkede varme og klogskab, som troen hele livet igennem gav hende. Hun hvile i fred! Jørgen Nybo Rasmussen Kaffe efter den engelske messe 15

16 Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted Pilgrimsvandring fra Roskilde til Haraldsted den 5. og den 6. juli I anledning af 100 år for genoptagelse af valfarten efter reformationen. Lørdag morgen den 5. juli 2014 kl mødtes 6 morgenfriske pilgrimme til morgenandagten i Skt. Laurentii Kirke i Roskilde. Det var dagen hvor fejringen af 100 år for genoptagelse af valfarten til Haraldsted efter reformationen skulle finde sted og dagen skulle fejres med endags pilgrimsvandring ad den gamle kongevej fra Roskilde til Haraldsted. Vi var 16 tilmeldte pilgrimme i alderen fra 2 til 78 år. Lille Karolina fra Roskilde var den yngste og Ingrid fra Lejre den ældste pilgrim. Ellers kom folk fra både Roskilde og København. Pater Paul Marx fra Herlev var vores pilgrimspræst og fulgte med os hele vejen til Haraldsted. Pater Alren holdte en smuk morgenandagt og sendte os højtideligt af sted fra Roskilde mod Ledreborg, hvor pater Paul Marx ligeledes holdt en smuk andagt kl i Ledreborg Slotskirke. Det er også her at Silvia og John Munro bød os varmt velkommen og andre pilgrimme sluttede sig til gruppen. Det var en smuk sommerdag og solens varme stråler slikkede os behageligt på kroppen. Alle var glade, veloplagte og har nydt en pilgrimsvandring som vekslede mellem høj bøn, sang, perioder med stilhed, indre bøn, fælleskab og pauser med muligheden for at spise de medbragte madpakker, påfylde vandflaskerne, hvile eller lege med utrættelige lille Karolina. Inden vi forlod Roskilde standsede vi kort ved rektorboligen som ligger overfor Roskilde Domkirken og hvor i 1100-tallet lå en Kongsgård, hvor i 1069 Knud Lavard blev født. Derfra gik pilgrimsruten 16

17 gennem naturskønt område ad Skjoldungestien via Svogerslev, Gammel Lejre, Ledreborg Slotsområdet og videre igennem Bidstrup Skov og ad Valdemars vej. Vi fortsatte mod Skjoldenæsholm og de sidste ca. 6 km inden Haraldsted ad Knud Lavardsvej. Vi ankom til Knud Lavards Hus, dagens mål ca. kl Ruth og Maria ventede spændt på os. Vi var alle meget trætte men enormt veloplagte og yderst stolte over at have gennemført dagens pilgrimsvandring. Kl. 17. holdt Paul Marx en højtidelig messe i husets Kapel, hvor han bl.a. påpegede gruppens store bedrift og fremhævede stedets betydning som pilgrimssted. Efter messen og inden aftensmaden var der tid til at slå telte op, komme i bad eller hvile sig. Dagen sluttede med smuk tilbedelse i husets Kapel og fælles aftensang med guitarmusik. Næste dag, søndag den 6. juli, vågnede vi til endnu en smuk sommerdag og årets fælles fejring af Knud Lavard, som vi også tog aktiv del. Afsluttende har deltagerene givet udtryk for ønsket om en tilsvarende pilgrimsvandring og fejring af Knud Lavard til næste år, Som arrangører håber vi derfor på at kunne opfylde dette ønske. Med de varmeste pilgrimshilsner og på gensyn til næste år Ny generalvikar Mgr. Niels Engelbrecht blev af biskoppen udnævnt som bispedømmets nye Generalvikar. Han overtog sit ansvar som generalvikar den 1. september. Vi ønsker dig, Niels alt godt. Vi takker Mgr. Lars rschmidt som tjente bispedømmet mange år som Generalvikar. Han hjalp os på mange forskelige måder. 17

18 Invitation til Økumenisk fejring af den hellige Birgitta I Maribo, den 20. september 2014 Det er en stor glæde, at vi for fjerde år kan fejre den hellige Birgitta i kristent fællesskab, bøn og pilgrimsvandring på ca. 8 km. I 1999 har den hellige Pave Johannes Paul II, udråbt den hellige Birgitta af Sverige for værnehelgen af det europæiske kontinent. En værnehelgen i en katolsk forståelse er et forbillede til efterfølgelse og en person, som man beder om at gå i forbøn for Gud. Den hellige Birgitta blev født adelig i Finsta i 1303 i Sverige og er den skandinav, der har spillet den største rolle i den katolske kristenhed. Birgitta døde i 1373 og hendes sidste 20 leveår i Rom symboliserer den enhed i Europa, som Pave Johannes Paul II har eftersøgt og som i dag genspejler sig i Birgittaordenen, hvis primært motto er ENHED. Birgittaordenen tilhører Den Allerhelligste Frelsers Orden Ordo Sanctissimi Salvatoris, O.Ss.S. og blev grundlagt af den hellige Birgitta i Ordenen kom til Danmark omkring 1400-tallet og stiftede to klostre i Maribo og i Mariager. Under reformationen i 1500-tallet blev den Katolske Kirke forbudt og klostrene blev lukket. I 1995 kom søstrene tilbage til Danmark og i 2003 kunne de flytte ind i det ny indviede kloster i Maribo. Klosteret ligger naturskønt, ned til Maribo Søndersø og hedder som det gamle: Habitaculum Mariae, Marias Bolig. Sankt Birgitta Kloster har et Gæstehus og søstrene tager imod alle, der har behov for ro og hvile. Søstrene kan kontaktes hver dag på telefon: , eller pr. mail: I anledningen af 600-året for den hellige Birgittas helgenkåring i 1991, skrev den hellige Pave Johannes Paul II blandt andet følgende: Den Hellige Birgitta er en brobygger mellem den lutherske og katolske kirke ( ) Hendes liv inspirerer alle og ordene: Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den forener os i Helligånden og deres dybde opfordrer os til økumenisk åbenhed og enhed ( ) Økumenien er en rejse i fællesskab med andre. En livsrejse uden præciseret kurs eller tidshorisont. Ingen ved på forhånd, om rejsen bliver let eller svær. Det eneste vi ved, er, at vi er forpligtet til at tage af sted ( ) Lad os derfor sammen med den hellige Birgitta fejre det kristne fællesskab på lørdag den 20. september i Maribo. 18

19 Dagens program: Kl Højtidelig andagt og åbning af dagens fejring i Engestofte Kirke v. Kenneth B. Jacobsen. Vi går mod Skt. Birgitta Katolske Kirke og undervejs holder vi kort kaffe/ te pause som vi selv har medbragt. Ca. kl Højtidelig andagt i Skt. Birgitta Katolske Kirke. Ca. kl Højtidelig andagt i Sognets Hus (Maribo Domkirke), v. Per Møller. Ca. kl Højtidelig og afsluttende messe i Klosterkirken hos Birgittasøstrene. Hele opslaget kan læses på sognets hjemmeside: under Aktiviteter & Grupper. Vi har 3 ledige pladser i bilen og vi kommer hjem samme aften den Ved flere oplysninger kan vi kontaktes på mobil: , eller på mail: KOM OG VÆR MED! Med venlig hilsen, Beata og Jerzy Golubowski Firmelseshold - 2. november 2014 De bliver firmet søndag, den 2. november

20 Mandag Ugens Kalender Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid Ordets Gudstjeneste Onsdag Kontortid AA Rosenkrans Torsdag Kontortid Fredag Kontortid Lørdag Tilbedelse Sognepræsten bringer kommunion til de syge Forskellige praktiske aktiviteter Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Da ingen tidlig messe søndag morgen. Søndag Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og firmelseshold Familiemesse 1. søndag i måneden Engelsk messe 2. og sidste søndag i måneden på Ledreborg 1. søndag i måneden Skriftemål efter aftale med p. Alren. Midi Kuk og ministrantklub: Mødes 1. søndag i måneden lige efter familiemessen. 20

21 September mandag Frist for tilmelding til firmelse torsdag Menighedsrådsmøde 5. fredag 9.00 Rengøring menighedssalen 7. søndag Familiemesse Undervisning Firmelse 2014 i Ledreborg Slotskapel 8. mandag Jomfru Marias fødsel 13. lørdag til søndag Retræte for menighedsrådet Det hellige Kors ophøjelse Kateketvelsignelse Undervisning firmelse 2014 Engelsk messe 19. fredag 9.00 Rengøring i kirken 20. lørdag søndag Rengøring i kirken Rosenkrans International messe med efterfølgende fællesmåltid. Undervisning firmelses 2014 Midi-KUK og Ministrantklub. Høstmessen forberedes. 26. fredag 9.00 Rengøring i menighedssalen 27. lørdag Opstart Firmelse 2015 og Forældremøde Firmelse søndag Høstfest Forældremøde, Første kommunion Undervisning firmelses 2014 Engelsk messe 21

22 Oktober lørdag Liturgiudvalgsmøde 5. søndag Rosenkrans Familiemesse Undervisning Første kommunion og Firmelse 2014 og 2015 Midi-KUK og Ministrantklub Menighedsmøde i Ledreborg Slotskapel 9. torsdag Menighedsrådsmøde 12. søndag Rosenkrans Efterårsferie ingen undervisning Engelsk messe 17. fredag Rengøring i menighedssalen 18. lørdag Rengøring i kirken Rosenkrans International messe med efterfølgende fælles-måltid 19. søndag Rosenkrans Efterårsferie ingen undervisning 24 fredag 9.00 Rengøring i kirken 26. søndag Rosenkrans Undervisning Første kommunion og Firmelse 2014 og 2015 Engelsk messe 31. fredag Maria andagt og andagt for de afdøde Skriv venligst jeres afdødes navne på bogen der ligger i kirken. 22

23 1. lørdag Hele dagen 2. søndag mandag Retrætedag - Firmelse 2014 Firmelse 14 - retræte hele dagen Alle helgen Firmelse og festen for alle helgen Alle sjæle Andagt på Østre Kirkegård 6. torsdag Menighedsrådsmøde 7. fredag 9.00 Rengøring i menighedssalen 9. søndag lørdag søndag November 2014 Laterankirkens indvielse Undervisning Første kommunion og Firmelse 2015 Engelsk messe Rengøring i kirken Rosenkrans International messe med efterfølgende fællesmåltid 21 fredag 9.00 Undervisning Første kommunion og Firmelse 2015 Rengøring i kirken 23. søndag Jesus Kristus, universets konge Undervisning Første kommunion og Firmelse fredag 9.00 Rengøring i menighedssalen 29. lørdag Liturgiudvalgsmøde 30. søndag Første søndag i Advent Inden messen kl. 10: Luciaoptog i kirken Gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen Undervisning Første kommunion og Firmelse 2015 Engelsk messe 23

24 Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf , Fax Webside: Sms-tjenesten: Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag, torsdag, fredag kl Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second. and on the last Sunday of the month at 1.00 PM Internationalmesse med spisning: Den 3. lørdag i måneden kl Religionsundervisning: Søndag kl (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden

Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden Birgitta af Vadstena (ca.1303-1373) Birger Persson & Ingeborg Finsta v. Norrtälje, Uppland Folkungeætten, lagmand Birgitta af Vadstena (1303-1373) Første

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Fra konflikt til fællesskab

Fra konflikt til fællesskab Festgudstjeneste i Roskilde Domkirke 4. oktober 2017 for elever på de katolske skoler Fra konflikt til fællesskab 500 ÅRS ADSKILLELSE OG EN FÆLLES FREMTID ØKUMENISK GUDSTJENESTE I ANLEDNING AF 500-ÅRET

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2015 - nr. 2 Juni-august 2015 Kære menighed! Foråret er over os. Solen skinner og det kribler i fingrene for at komme

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå OKTOBER NOVEMBER 2013 35. årg. Nr. 6 Hvad kan vi bruge det vandrende ÅBY-kors til? En rundtur om Europas politiske landskab vil få enhver troende kristen til

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 1 16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Første søndag i

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade 250 års Katolsk Kirke i Bredgade Kontakt Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 København K www.sanktansgar.dk Tlf. 3313 3762 sogn@sanktansgar.dk Layout Zofia Zelazny Den katolske Kirke er ikke så kendt

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad Jesu Hjerte Kirke i Randers Sogneblad Marts - April - Maj 2016 Hvad laver en sognepræst? For nylig spurgte en firmand mig: Er det her dit eneste arbejde? Hvad laver en sognepræst egentlig, når det ikke

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 1 Marts-Maj 2016 På vejen til at møde Den Opstandne Når du læser dette nummer af sognebladet, befinder du dig

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere