ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET"

Transkript

1 ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

2 Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen. I dag ligger uddannelsesinstitutionerne ofte samlet. Det kan betyde lange afstande mellem hjem og uddannelse.

3 MOBILITET kollektiv trafik Mobilitet og den kollektive trafik. Der er særlige udfordringer for den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder. Færre kunder i bussen gør det relativt dyrt for kommuner og regioner, at tilbyde buslinjer der opfylder alles behov Det bestemt ikke er usædvanligt, at nogle unge bruger flere timer om dagen på at komme til og fra deres uddannelse. Det kan have betydning for både fravalg af og frafald fra ungdomsuddannelserne. Behov for nye og anderledes mobilitetsløsninger.

4 PLANLÆGNING TEKNOLOGI ADFÆRD Mobilitet er et tværfagligt begreb, der knytter sig til en række forskellige emner. Mobilitet handler om PLANLÆGNING. Byerne planlægges forskelligt og der kan være meget store lokale forskelle på, hvor nemt det er at komme rundt. Mange byer i Danmark i høj grad er planlagt omkring bilen som transportmiddel.

5 PLANLÆGNING TEKNOLOGI ADFÆRD Mobilitet handler om TEKNOLOGI. Den teknologiske udvikling har en enorm indflydelse på vores mobilitet: Bilen har gjort det nemmere for os at transportere os langt i hverdagen. Den digitale udvikling har gjort det mere enkelt at planlægge rejser og koordinere samkørsel Dronetaxaer, selvkørende-busser eller noget helt tredje? Fremtidens teknologiske muligheder er mange.

6 PLANLÆGNING TEKNOLOGI ADFÆRD Mobilitet handler om ADFÆRD. Vores adfærd hvordan vi handler, og hvad vi gør har stor betydning og hænger bl.a. sammen med: Vaner (sådan plejer jeg at gøre). Vores muligheder og af vores færdigheder Vores viden, fx information fra kampagner og skiltning

7 PLANLÆGNING TEKNOLOGI ADFÆRD KLIMA

8 KLIMA Mobilitet handler om KLIMA. Klima og miljø er på mange måder et tværgående emne i de tre ovenstående temaer. Med mindre vi går, cykler, skater eller ruller på rulleskøjter, så belaster vi miljøet med vores transport pga. CO₂-udledning. Transporterer vi os flere sammen i fx en bus, er belastningen mindre. Flere cykelstier og gangstier giver bedre muligheder for at transportere os klimavenligt. Teknologien giver os mulighed for at planlægge samkørsel Måske kan viden om, at vi skal passe på vores miljø, være med til at, vi gør vores transportadfærd mere bæredygtigt.

9 Læringsforløbet som en design- og innovationsproces TEMA 6 - LÆR Præsentation: Sælg idéen Når vi laver en prototype, forsøger vi at afprøve en tese: Vi har identificeret et problem og udviklet et bud på en løsning. Det kun meget sjældent, at en idé og protype virker første gang. Vi bruger altså processen som en måde at lære på. De fleste designere gentager processen mange, før de når i mål. TEMA 5 - TILPAS Realisering: Tilpas idéen I innovations- og designprocesser er det vigtigt, at designeren hele tiden bliver klogere og tilpasser sit produkt, når det er testet. TEMA 4 - TEST Inspiration & Feedback: Idéen ud i virkeligheden Med vores prototyper har vi mulighed for at teste vores idéer på enten de personer, der udgør målgruppen for vores idé, eksperter, som kan kvalificere vores idé eller for en virksomhed eller organisation, som er ansvarlig for rammerne om vores idé. BRUGER TEMA 1 - OPDAG Kortlægning: Mobilitet i hverdagen Her opdager vi det felt, som vi skal arbejde med. Kortlægningen bruges som metode til at stille skarpt på vores vaner. Vi går nysgerrigt til begrebet mobilitet og bliver klogere på de mange forskellige nuancer, som begrebet indeholder. TEMA 2 - DESIGN Idéudvikling: Find en kerneværdi Vi begynder at designe mange forskellige mulige løsninger på de udfordringer, vi har identificeret i forrige fase. Processen er stadig meget åben, hvorfor det er vigtigt at holde fast i flere mulige løsninger og nysgerrigheden generelt. TEMA 3 - BYG Problemløsning: Lav en prototype Nu skal idéerne konkretiseres ved, at vi bygger dem som prototyper. En prototype er en materialisering eller et produkt af vores idé. Når vi laver prototypen, vil idéen ofte blive videreudviklet.

10 Mere om MOBILITET på

11 TEMA 1 Kortlægning: Mobilitet i hverdagen Formålet er at få en forståelse af begrebet mobilitet. Det får vi ved at synliggøre det, vi bare gør, når vi bevæger og transporterer os, og som vi måske ikke tænker over i vores hverdag.

12 TEMA 1: Kortlægning: Mobilitet i hverdagen Timens forløb: 1. For at forstå begrebet mobilitet skal I tegne et individuelt kort over jeres daglige ruter og de steder, I skal til og fra: Øvelse: Mobilitetskort. 2. Ud fra jeres kortlægning skal vi efterfølgende lave en brainstorm i plenum, hvor I først vurderer, hvad der fungerer dårligt, dernæst hvad der fungerer godt ved den måde, I hver især transporterer og bevæger jer rundt på: Øvelse: Skraldespand & Skattekiste.

13 ØVELSE MOBILITETSKORT Hvordan bevæger du dig i din hverdag - fx mellem skole og hjem? Og er det med tog, bus, cykel eller et helt fjerde transportmiddel? Hvordan kommer du fra dine venner til dine fritidsaktiviteter? Husk, at der ikke er én korrekt møde at kortlægge jeres mobilitet på. Guide: Det kan være en hjælp først og fremmest at indtegne de steder, du bevæger dig i mellem på en typisk hverdag. Derefter kan du indtegne, hvilke transportmidler du benytter, hvor lang tid det tager, hvilke oplevelser du har undervejs osv.

14 ØVELSE Skraldespand Hvad er det allerværste ved transport og ventetid?

15 ØVELSE Skattekiste Hvilke gode oplevelser forbinder I med transport og ventetid?

16 TEMA 1 OPSAMLING Vi har arbejdet med begreberne hverdagsliv og mobilitet, og fundet ud af, at: mobilitet er mere end at flytte sig fra A B mobilitet er afgørende for mange aspekter af vores hverdagsliv fx muligheden for at gå til fritidsaktiviteter og vores deltagelse i sociale sammenhænge. mobilitet handler også om, hvordan vi oplever at transportere os. vores gode og dårlige oplevelser er afsæt for at udvikle nye (innovative) idéer.

17 TEMA 2 Idéudvikling: Find en kerneværdi Formålet med tema 2 er, at I på baggrund af sidste temas problemindkredsning skal formulere, hvad den/de gode løsninger på udfordringerne kan være. Vi går altså i gang med at idégenerere, og her skal vi bruge en klar problemformulering!

18 TEMA 2: Idéudvikling: Find en kerneværdi En masse forskellige gode og dårlige ting ved ventetid og transport er kom på bordet i tema 1. Nu skal de mange inputs sorteres. Timens forløb: 1. Som afsæt for idéudviklingen skal I i grupper arbejde med en prioriteringsøvelse Øvelse: Mobilitetshjul. 2. Temagangen har også fokus på udvikling. Denne øvelse udfordrer jer til at medtage nye perspektiver i jeres idéudviklingsproces: Øvelse: Idérebus. 3. Som afrunding på temagangen, skal I blive helt klar over, hvilket problem I vil løse: Øvelse: Problemformulering.

19 ØVELSE Mobilitetshjul Reflektér over og prioritér, hvad der er de bedste og de dårligste ting ved jeres transport. Denne refleksion foregår først individuelt og dernæst i fællesskab i jeres gruppe. Afslutningsvis udfylder I Mobilitetshjulet.

20 ØVELSE Idé-rebus Træk fire inspirationsbilleder. Lav forskellige kombinationer mellem billederne, og kæd dem sammen med det problemfelt, I arbejder med. Eksempel: Billede 1 (cykel) + Billede 2 (en kop kaffe) = Cykel-kaffe. Cafécykel. Hvilke associationer giver det? Prøv at skifte et af billederne ud. Tal om, hvad den nye sammensætning giver af associationer. Prøv alle kombinationerne af, og notér i feltet under billederne, hvad I finder frem til. Formulér en kerneværdi.

21 ØVELSE Problemformulering I skal nu formulere et problem eller en udfordring og jeres bud på en løsning ( = jeres idé) med afsæt i kortlægningen, idé-rebus-øvelsen og den kerneværdi, som I formulerede i tema 2. Det største problem er, at Fordi Besvar spørgsmålene for at formulere jeres idé som en undersøgende problemformulering. Formulér en kerneværdi. Det vil vi løse ved at

22 TEMA 2 OPSAMLING Vi har taget første skridt i idéudviklingen. Det har vi gjort ved at: sortere og prioritere gode og dårlige aspekter ved ventetid og transport. udvide vores billede af mulige idéer gennem billedsammensætningen i Idérebus-øvelsen. præcisere, hvilket problem vi ønsker at løse gennem formuleringen af en skarp problemformulering.

23 TEMA 3 Problemløsning: Lav en prototype Formålet med denne times arbejde er, at I igangsætter arbejdet med at give jeres idéer form eller koncept altså hvilken (prototype) jeres løsning skal udformes som. Senere skal I ud og teste jeres løsninger, men i denne time er fokus på, at udvikle og bygge jeres løsning i dens første version.

24 TEMA 3: Problemløsning: Lav en prototype Timens forløb: 1. I skal arbejde med prototypeudviklingen ud fra en enkelt øvelse: Øvelse: Prototypeøvelse.

25 ØVELSE Prototype-udvikling En prototype er en testversion af en idé eller et produkt. Vælg et format, og giv jeres idé form. PROTOTYPE-OVERSIGT I kan vælge at lave følgende prototyper: En fysisk model En app eller en anden digital løsning En filmproduktion (video) En lydproduktion (podcast) En billedproduktion (fotoreportage) En kampagne- eller event (strategi for et lanceringseller formidlingskoncept) En artikelserie Eller: Find på jeres helt egen prototype (wildcard)

26 TEMA 3 OPSAMLING Vi har taget hul på formuleringen af en løsning. Det har vi gjort ved at: lave vores første prototyper. vi har muligvis allerede opdaget elementer ved vores idé, som skal tilpasses?

27 TEMA 4 Inspiration & Feedback: Idéen ud i virkeligheden Formål med dette tema er at teste jeres idéer og få flere gode argumenter på banen i forhold til, hvorfor jeres løsning er god og ikke mindst at udvikle og justere den, så løsningen bliver endnu bedre.

28 TEMA 4: Inspiration & Feedback: Idéen ud i virkeligheden I tema 4 skal vi arbejde med at teste løsningerne og indsamle viden, så løsningerne kan blive endnu bedre: Det handler både om at definere målgruppen/- grupperne, om at finde ud af, om der reelt er efterspørgsel på løsningerne og om at undersøge virkeligheden kvalitativt, kvantitativt eller begge dele. Timens forløb: 1. Ud og test idéen i virkeligheden: Øvelse: Informationsindsamling og idéafprøvning

29 ØVELSE Informationsindsamling og idéafprøvning Kvalificér idéen ved at samle information, fx: er der allerede en lignende idé på markedet? (Og kan I lære af denne) kan I finde relevant, ny viden online? tag kontakt til eksperter, som I kan spørge til råds. observer eller interview brugernes oplevelser.

30 TEMA 4 OPSAMLING Refleksionsspørgsmål: Hvilken feedback har I fået? Hvilken ny viden har I fået? Hvordan vil I nu tilpasse jeres idé?

31 TEMA 5 Realisering: Tilpas idéen Formålet med denne temagang er, at se på, hvor let en idé kan implementeres. Og desuden at dykke ned i, hvad forhold som eksempelvis økonomi og målgruppe betyder for jeres løsninger.

32 TEMA 5: Realisering: Tilpas idéen Mange gode idéer kan tage lang tid at realisere og kan virke omkostningstunge at sætte i verden. Men det handler ikke altid om, at en idé eller løsning skal implementeres i fuld skala fra første dag. Timens forløb: 1. Undersøg om idéen har den rigtige målgruppe: Øvelse: Perspektivkort 2. Hvordan kan de store idéer gøres mere håndgribelige?: Øvelse: Ekspres realisering. 3. Samtidig vil vi fortsat gerne undersøge holdbarheden af vores idé. Vi kigger derfor på, hvilken indflydelse den vil have i praksis og på, hvorvidt idéen er mulig at realisere: Øvelse: Indflydelse og Realiserbarhed.

33 ØVELSE Perspektivkort I skal nu zoome lidt ud og prøve at se jeres idé fra andres perspektiv. Perspektivkortene repræsenterer forskellige aktører altså personer, som har forskellige prioriteter og behov i kraft af deres faglige baggrund eller interesse.

34 ØVELSE? Ekspres-realisering JERES IDÉ SKAL REALISERES I MORGEN HVAD GØR I? Hvilke kompromisser kan I indgå - og stadig holde fast i jeres kerneværdi? Hvem skal I kontakte for at få idéen realiseret? Hvilke tilladelser vil det kræve? Hvilke aktører kan være med til at hjælpe og skabe hurtige resultater? Pitch ekspresrealiseringsplanen for en anden gruppe Giv hinanden feedback

35 ØVELSE Indflydelse og realisérbarhed Pitch jeres prototype-idé for en anden gruppe. Vurdér jeres løsninger ud fra modellen over Indflydelse og Realiserbarhed. Placér idéerne på modellen, og tag stilling til, hvordan I tilpasse ideen så den nærmer sig feltet, hvor idéen får mest mulig indflydelse og samtidig er nemmest at realisere

36 TEMA 5 OPSAMLING Med denne undervisningsgang har formålet været at blive klogere på holdbarheden af vores idé. Notér 1-2 ændringer eller tilpasninger, som er kommet frem, efter I har vurderet idéens indflydelse og realiserbarhed.

37 TEMA 6 Præsentation: Sælg idéen Formålet med dette tema er, at I lærer at formidle jeres idé bedst muligt. Når I præsenterer vurderes I af et viden og nye perspektiver, mens I har udviklet jeres mobilitetsløsninger - og så handler det selvfølgelig om, at I lærer at bruge den korte tid, I har, bedst muligt.

38 TEMA 6: Præsentation: Sælg idéen Timens forløb: 1. Første del af forløbet handler om kort, præcist og fængende at præsentere sin idé: Øvelse: Pitch 2. Næste del af undervisningen er en lidt længere (maksimalt 5 minutter) præsentation fra de enkelte grupper: Øvelse: Præsentationsrunde og Vurdering.

39 ØVELSE Pitch At pitche er at lave en kort præsentation En elevatortale af din idé med de vigtigste pointer. Varighed: sekunder. I skal forklare hvad jeres idé handler om, hvilket problem den løser, og hvilken værdi den tilfører din målgruppe. HUSK at svare på: Hvad er idéen, og hvordan fungerer den? Hvilket problem løser idéen? For hvem løser idéen et problem?

40 ØVELSE PRÆSENTATIONSRUNDE OG VURDERING Præsentationen skal: vare max fem minutter uddybe og præcisere jeres løsning Jeres idé vil blive bedømt efter disse kriterier: o Formgivning: Idéen skal præsenteres med udgangspunkt i jeres prototype. I skal kunne redegøre for, hvordan prototypen er med til at illustrere idéen. o Præsentation: Idéen skal præsenteres på en inspirerende måde, så dommerne forstår, hvad den handler om, og hvordan den løser en aktuel udfordring. o Værdi: Idéen skal skabe en positiv ændring for den målgruppe, som idéen henvender sig til gerne på en nyskabende og kreativ måde

41 ØVELSE

42 TEMA 6 OPSAMLING Når designere eller udviklere i virksomheder er nået til dette punkt i deres udviklingsproces, så starter de forfra. Det hedder, at man foretager en ITERATION. Når idéen er klar, står designeren ligesom I har gjort i jeres præsentation og skal sælge sin idé. Det er et skridt i designprocessen, som er afgørende for, om vores idéer kan blive til virkelighed. Fik I solgt jeres idé?.

43 Hvad har vi lært om MOBILITET? Ordret mobilitet stammer fra den latinske betegnelse mobilitas, som betyder bevægelighed. Bevægeligheden i vores hverdag påvirkes af, hvordan vi PLANLÆGGER vores byer fx i form af infrastruktur. Hvordan vi bevæger os er også et spørgsmål om holdninger og vaner, dvs. mobilitet er et spørgsmål om ADFÆRD. I dag skal bevægelighed ikke kun forstås som noget fysisk. Ud over at tænke mobilitet som en konkret rejse fra a til b dækker ordret også over den bevægelighed, som sker på internettet. På den måde har TEKNOLOGI en stor betydning for mobiliteten.?

44 Mere om MOBILITET på

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Byt nu perspektivkort med den anden gruppe, så I nu skal besvare spørgsmålene ud fra to nye person-typer.

Byt nu perspektivkort med den anden gruppe, så I nu skal besvare spørgsmålene ud fra to nye person-typer. ØVELSESSSKORT 15 min PERSPEKTIVKORT Vejledning: Perspektivkortene repræsenterer forskellige aktører altså personer, som har forskellige interesser, prioriteter og behov i kraft af deres faglige baggrund

Læs mere

UNGE VISER VEJ ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

UNGE VISER VEJ ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Lærervejledning 1/4 UNGE VISER VEJ ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET MOBILITET: EN RELEVANT, AKTUEL PROBLEMSTILLING Unge Viser Vej tilbyder en relevant problemstilling, som undervisningen kan tage udgangspunkt

Læs mere

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING ØVELSESSSKORT 45+ min PROTOTYPEUDVIKLING VEJLEDNING: I skal nu bruge jeres første udkast til jeres problemformulering (fra tema 2) og finde frem til, hvilken prototype I vil lave som en del af jeres samlede

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

2. partnerskabsmøde fredag d. 29. november

2. partnerskabsmøde fredag d. 29. november 1 Rammeprogram Tid Tema 10.00 Velkomst til 2. møde i partnerskabet for Projekt Månegris, v. enhedschef Anders Klöcker, NaturErhvervstyrelsen. Hvad er der sket siden sidste partnerskabsmøde, hvor er vi

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier: Indhold til konceptbeskrivelse af ideen: Skriftstørrelse 12 Max

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet

Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet 1 Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet Den 6. og 7. januar 2014 Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet den 6. og 7. januar 2014 henvendte sig til koordinatorer, ambassadører, eksperimentansvarlige

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Problemformulering: Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at implementere folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer, for at sikre

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 8. - 9. oktober 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter,

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping, kvalificering og test af koncepter Workshop: Design et testforløb Workshop: Planlæg

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Kurset er et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Sundhedsinnovation, sygehusene i Region Syddanmark og Koncern HR Personaleudvikling.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Introduktion - Modul 2

Introduktion - Modul 2 Introduktion - er det andet forløb af 4 og er i materialet sat til to dage. handler om at få nye ideer, at drømme om hvad der er muligt og blive klogere på kreativitet og hvordan man kan tænke nye tanker.

Læs mere

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling ARBEJDS- ARK #99 ARBEJDSARK #1: EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS BLIV KLOGERE PÅ EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS Her finder du en oversigt over nogle at de berøringspunkter, som eventgæster typisk har. Din event kan

Læs mere

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Nordjyske Nyskabere er en innovationskonkurrence, som handler om at skabe grobund for, at nye ideer kan tage form og blive til virkelighed. Hvad er Nordjyske

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

elever en udfordring

elever en udfordring Giv dine elever en udfordring de sent vil glemme Kære Kontaktlærer Overvejer du at have elever med i Nordjyske Nyskabere eller har du allerede valgt at melde hold til? Denne folder gør både garvede kontaktlærere

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE FORMÅL MED DAGEN Få forståelse for innovationsbegrebet i undervisningen Kompetencer og fagfaglige mål Fire-modellen Case vi skal prøve det selv! Vigtigst: At I som team omkring

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv uddannelsesinstitutionens navn: Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde uddannelsesinstitutionens værdiregelsæt og

Læs mere

Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen

Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen I efterskolen har vi tradition for at arbejde med fagligheden, men vi

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Kursus den 23.april 2015. Gentofte Centralbibliotek

Kursus den 23.april 2015. Gentofte Centralbibliotek Samskabelse Kursus den 23.april 2015 Gentofte Centralbibliotek Kort om formålet med dagen Samskabelse som mindset Samskabelse som metode Ansigt til ansigt Fagligheder i spil Check in øvelse Hvad hedder

Læs mere

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Marts 2017

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Marts 2017 Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Marts 2017 Intro Et velfungerende system af busser og tog er vigtigt for borgernes mobilitet både for den unge, som skal til en ungdomsuddannelse, for

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Implementering af innovation på Lindved Skole

Implementering af innovation på Lindved Skole Opgavebeskrivelse: Der skal formuleres et generelt innovations sprog for lærere og elever. Vi skal have skabt en fælles platform der kan støtte vores planlægning når: - vi skal lave aktiviteter i vores

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere