1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde."

Transkript

1 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april Kl Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. 2 Nyt fra formanden Økonomi mødet fastsat til den 24. juni kl I forbindelse med PU-møde enten den 3. juni eller den 24. juni holdes ca 2 timer temamøde om økonomi. Forslag: - med udgangspunkt i jura - (CIR og VEJ) defineres PU opgaver. - ligningsmidler i provstiet, pr kommune for Regnskab 2013, Budget hvorfor blev fordelingen som den blev? - Statistikker - fremlæggelse af diverse nyttige oversigter. - Tekniske formaliteter ; hvordan gør vi - PU målsætning fremadrettet. 3 Kirkekalkning Sag: Kirkekalkningspulje (1386) Per Schleiter fra Ankon Engineering er inviteret til at holde oplæg for PU om: - kirkekalkning - byggherrerådgivere Spørgsmål, registrering af kalkning af kirker Per Schleiter gennemgik kirkekalkning og bygherrerådgivning. Per Schleiter bestilles til at lave rapport med beløb, over udvendig og indvendig kalkning over hver enkelt kirke, efter aftale. Pris er aftalt til kr. 700 pr time. Estimeret til pr kirke + moms. PU ønsker at rapporten er provstikontoret i hænde senest primo juli, således at den kan medtages på pu budgetmøder. PU vil til budgetmøderne planlægge en kirkekalkningspulje pr ligningsområde. Pu præsenterer rapport og forslag til pulje for MR til budgetmøderne i september. Wohlert bedes lave KG-murene færdige, mangle gl. Haslev. Mail sendes til alle MR med info om udarbejdelse af rapport. 4 Ændring i nordfløj PU anbefaler projektet til viderebehandling i stiftet. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Sag: Lyderslev kirke (1375) - Lyderslev Lyderslev MR fremsender ansøgning om at fjerne stolestaderne i sideskibet, for at skabe plads, og vil isf anvende stole når der er brug for siddepladserne. Sammen med stolestaderne fjernes trægulven, og der lægges sekskantede gule gulvtegl mage til ekstisterende gulv. Ansøgningen videresendes med provstiudvalgets påtegning til stiftet og viderebehandling af NM. PU har ikke taget stilling til økonomien i projektet. ansøgning ændringer i nordfløj Lyderslev kirke 5 Ombygning i Teestrup egård] Sag: Teestrup gl. præstegård (1308) - Teestrup Teestrup MR har fremsendt ansøgning om at foretage ændringer i den fhv. præstegård. Boligdelen af præstegården er udlejet til privat bolig, og pastoratet skal bruge konfirmandstuen som fælles sognelokale. I den forbindelse skal der laves forskelligt; en trappe, lydisoleres ind mod boligdelen således at menighedsråd, sognebørn, kor etc. kan bruge lokalerne uden at genere lejerne. MR ønsker at finansiere ombygningen med midler fra arv efter sgp E. Sørensen. Arven er bundet til Teestrup kirke, men kan iflg. stiftet muligvis bruges til dette projekt som vil fremme det kirkelige liv. Ansøgning videresendes til godkendelse i stiftet med provstiudvalgets påtegning. PU anbefaler projektet som vil fremme det kirkelige liv, og at midler fra arven frigives til formålet. Samtidig anbefaler PU at menighedsrådet anvender en bygherrerådgivere til udarbejdelse og gennemførelse af projektet. Den håndværksmæssige del af projektet er endnu ikke helt klar. Der er indhentet to tilbud på tømrerarbejdet ikke på øvrigt arbejde f. eks malerarbejde. Vedr. ombygning i Teestrup egård] Tilbud 2 6 Ansøgning fra Sdr Dalby MR Sag: Sdr Dalby præstegård (1382) - Sønder Dalby Sdr. Dalby MR ansøger om kr fra 5 % puljen til renoveringsarbejder i præstegården. PU kan ikke bevilge 5 % midler til arbejdet, da 5 % midler er til uforudsete udgifter. MR har mulighed at bruge kirkekassens frie midler til arbejdet. pr har MR ,66 i frie midler. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt ansøgning fra Sdr Dalby MR 7 Høringsbrev og høringsliste Betænkning om Folkekirkens styre Sag: Høringsbrev og høringsliste Betænkning om Folkekirkens styre (1378) - Kirkeministeriet Ministeriet har pr. 2. april sendt Betænkning nr Folkekirkens styre i høring. Provstiudvalget er en af høringsparterne. Høringsfrist er 31. maj. PU ønsker ikke at afgive høringssvar. Ønsker provstiudvalget at fremsende bemærkninger til betænkningen? Høringsbrev og høringsliste Betænkning om Folkekirkens styre 8 Sdr Dalby kirkesyn Sag: 2014 SYN Faxe kommune (1374) - Sønder Dalby Synsrapport fremsendt Sdr Dalby kirkesyn PU bemærker at der er flere gamle og kritiske mangler som ikke er udført. PU returnerer synsrapporten og beder MR om at udfylde kolonnen "grunden til at manglen ikke er afhjulpet". 9 St. Heddinge syn Sag: 2014 SYN Stevns kommune (1353) Synsrapport fra Store Heddinge PU forholder sig ikke til synsrapporten i det der er provstesyn i indeværende år. st. heddinge syn 10 Elektronisk abonnement på Grøn viden til Kirkegårde Sag: Elektronisk abonnement på Grøn viden til Kirkegårde (1373) fra PU-medlem Helga Wolf: Store heddinge kirkes nye kirkegårdsleder/landskabsarkitekt vil gerne, at vi får abonnement på Grøn viden til Kirkegårde. Et provstiabonnement koster kr årligt. PU vil på nuværende tidspunkt ikke tegne et provstiabonnement, men opfordrer St. Heddinge til at tegne abonnement og dele erfaringer på gravernes ERFA-møder. I øvrigt henvises også til Elektronisk abonnement på Grøn viden til Kirkegårde 11 Projektforløb og aktivitetsplan, nyt tegltag, Freerslev Kirke Sag: Freerslev Kirke (1340) - Freerslev Materiale fremsendt Materiale taget til efterretning og videresendes til stiftet. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Projektforløb og aktivitetsplan, nyt tegltag, Freerslev Kirke 12 Havnelev kg- fældning af 1 stk. træ Sag: Havnelev kirkegård (1384) - Havnelev Afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted (lovet senest mandag 28.4) Afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulenten Havnelev kg- fældning af 1 stk. træ Udtalelse ønskes 13 Ansøgning om lån Sag: likv. lån (1385) - Vester Egede MR anlægger rekreativt område bag kirke og kirkegård, finansieret af LAG-midler og frivilligt arbejde. MR ansøger om likviditetslån på kr fra 5 % puljen til at kunne betale for arbejdet med anlægget. Tilbagebetaling vil kunne ske juni 2015 hvor LAG-midlerne kommer til udbetaling PU bevilger 12 måneders likviditetslån på kr Ansøgning om lån Tilføjelse Referat, Side: 4

5 Orientering 14 Indflytningssyn: Øde Førslev Præstegård Sag: Øde Førslev PG (1295) - Øde Førslev Indflytningssyn: Synsudskrift Øde Førslev Præstegård 15 Teestrup - ophævelse af forbudpspåtegning på arv Sag: Teestrup kirke (1245) - Teestrup Teestrup - ophævelse af forbudpspåtegning på arv 16 Store Heddinge - renovering af hegn og stolper Sag: Store Heddinge (1357) - Store Heddinge Store Heddinge - renovering af hegn og stolper 17 Indvendig kalkning Varpelev Kirke Sag: Varpelev (1339) - Varpelev Indvendig kalkning Varpelev Kirke 18 Evt. Mødet sluttede kl Referat, Side: 5

6 Underskrifter vedr. møde d Bjarne Østergaard Rasmussen Ebbe Jørgensen Gunnar Kjærgaard Larsen Hans Andreas Petersen Helga Irene Wolf Janne Ortved Melcher Keld Köcher Morten Vive Vibeke Ulvig Morthorst Referat, Side: 6

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere