BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY"

Transkript

1 BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave. Der er samtidig et stærkt ønske blandt borgere og foreninger om at arbejde proaktivt for at gøre Barrit til et attraktivt bosætningsområde. Derfor er lokale ildsjæle i Barrit i et tæt samarbejde med byens borgere, foreninger, skole, børnehave og lokalråd ved at omdanne og udvikle landsbyen Barrits traditionelle idrætscenter til et visionært samlingssted for kulturelle og sportslige aktiviteter, som matcher fremtidens behov til dagliglivet i en moderne landsby. Et af de centrale elementer i projektet er et motorikunivers, der med en nyskabende indretning indbyder børn og barnlige sjæle til selvorganiseret leg og bevægelse. Sundhed, sjov og leg er i fokus. Stedet kan benyttes af børnehave, skole, byens foreninger samt øvrige børn og unge i og udenfor lokalsamfundet. Da de klassiske former for foreningsidræt er under pres, imødegår projektets motorikdel dette, med muligheder for selvorganiseret leg og bevægelse i et kombineret inde/ude univers. For landsbyens beboere vil Motorikuniverset være et naturligt sted at tilbringe sin fritid og mødes med andre. Mens forældrene spiller badminton i hallen eller laver gymnastik i Sognegården kan børnene boltre sig i motorikuniverset. Alle lokalsamfundets fysiske rammer, skole, børnehave, sognegård, sportshal, udendørs arealer samt kultur- og idrætscenter er i dag allerede samlet på ét sted. Projektet handler således ikke om at nybygge fysiske rammer, men om en modernisering som matcher fremtiden med en høj fælles udnyttelsesgrad.

2 Som en del af projektet har Hedensted Kommune bevilget op til 9 mio. kr. til en ny børnehave, som integreres i de eksisterende fysiske rammer med henblik på at understøtte fællesskabet i projektet. HOVEDPUNKTER Barrit Univers er nyskabende, da det gennemgående tema er RUM DER BEVÆGER. Barrit Univers er nyskabende, da der er fokus på selvorganiseret bevægelse og leg for alle. Barrit Univers fokuserer på sundhed og bevægelse gennem leg og samvær. Barrit Univers binder foreninger, institutioner og landsbyen sammen på tværs. Barrit Univers integrerer og skaber rum for børnene i Barrit Skoles specialklasser og for børn med handicap Rum og inventar, der inspirerer til en mangfoldighed af funktion, sport, leg og samvær Åben adgang til centerets faciliteter via en chip ordning sikrer høj udnyttelsesgrad og giver også mulighed for adgang til eksempelvis sommerhusgæster, institutioner fra nabobyer og andre. En arkitektonisk åbent og transparent ombygning, hvor kvalitet og æstetik er i højsædet Projektet fremmer positiv landsbyudvikling da alle landsbyens interessenter bruger centeret. Energioptimering og -renovering er en væsentlig del af projektet. Projektet er gennemarbejdet og beregnet af PLUS Kontoret Arkitekterne i Århus, gennem en kommunal støttet finansiering på kr. Tilsagn om økonomisk tilskud fra fonde er opnået. Lokale- og anlægsfonden, der har været samarbejdspartner i udviklingen af projektet vil gerne indgå samarbejde med andre fonde om realisering af det. Egen og kommunal medfinansiering er opnået (Egen opsparing samt midler fra LUP puljen). PROJEKTFORLØB OG INVOLVERING I 2008 ansøger og får Lokalrådet midler af Hedensted Kommune til at få udarbejdet en udviklingsplan for Barrit-Vrigsted På et borgermøde peger ca. 150 borgere på en renovering og revitalisering af Barrit Kulturog Idrætscenter som vejen til at skabe udvikling i landsbyen. Indenrigsministeriet støtter konkretisering af udviklingsplanen med Begge processer facilliteres af Pluskontoret Arkitekterne i et tæt samarbejde med arbejdsgrupper bredt sammensat på tværs af foreninger og institutioner Undervejs gennemføres 3 åbne borgermøder, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews blandt centrale interessenter. Det færdige projekt er dermed i høj grad udtryk for borgernes ønsker

3 AKTØRER Landbyen Barrit med ca borgere i det lokale nærområde og 800 i selve landsbyen. En aktiv landsby med de klassiske udfordringer for landsbyer. Hedensted Kommune har, med udgangspunkt i kommunens politik om at være en decentral landkommune, støttet projektet aktivt og økonomisk. BKI, Barrit Kultur- og Idrætscenter som ejer det gældfrie Barrit Kultur- og Idrætscenter. BKI er en selvejende institution ledet af et repræsentantskab bestående af de foreninger, der er brugere af centret. Barrit Skole. En klassisk landsbyskole med elever fra klasse og SFO. Barrit Børnehus, Barrits næsten færdigbyggede børnehave integreret i Barrit Univers. Barrit Lokalråd, som understøtter BKI med gennemførelsen af projektet. Byens 20 foreninger. Alt fra lokalarkivet og pigeklubben til Fredagsklubben, hvor 150 børn og unge nu på 10. år mødes hver den 1. fredag i måneden til socialt samvær. BILAG Præsentationsfolder Barrit Univers. Byens foreninger. Økonomi

4 EKSISTERENDE FORHOLD Det nuværende Barrit Kultur- og idrætscenter et fragmenteret kompleks, der er et resultat af flere tilbygninger over tid. Det består af en gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum, en sognegård, en idrætshal og Barrithus. Motorikuniverset, som denne projektbeskrivelse drejer sig om, omfatter gymnastiksalen, omklædningsrummene, integration til idrætshallen gennem det nuværende depot samt skolegården, som der åbnes op til fra gymnastiksalen. Projektområdet er vist på figuren med en cirkel.

5 MOTORIK UNIVERSET Bygningsmassen i Barrit Univers åbnes op så den fremstår let tilgængelig og visuelt sammenhængende. Ude- og indearealerne bindes sammen via farvevalg og belægning, der skaber en glidende overgang rumlighederne imellem. Vortex en er det centrale element i motorikuniverset. Gennem forskellige klatre- og bevægeredskaber udgør Vortex en en ubrudt bane igennem motorikrummet, opført i flere planer via et markant indskudt dæk. Via et transparent rør, der er lagt hen over det eksisterende tag og gennem brydninger i muren, kan børn og barnlige sjæle på en sjov måde kravle rundt og få et kig ind i den aktive idrætshal. Vortex en fortsætter sin bane ud i den nuværende skolegård, der bygges om til et Playspot areal. Når vejret tillader det, kan de nyetablerede glaspartier i motorikrummet åbnes op, således at inde og ude kommer til at udgøre en ubrudt enhed. Sammenhængen markeres i valg af farve og belægning. Vortexen er et af projektets nyskabende elementer, der med sit inventar inspirerer til såvel foreningsidræt som til selvorganiseret leg og bevægelse for børn i alle aldersgrupper SANSERUM OG NYE MULIGHEDER De gamle omklædningsrum nedlægges og her etableres et sanserum målrettet børnehavebørn og specialklassebørn. Her vil være forskellige former for sansegynger og et tilstødende depot kan omdannes til scene. En loftslift sikrer, at også kørestolsbrugere kan få glæde af rummets faciliteter. Med opgradering af det traditionelle idrætsrum ønsker BKI at udvikle sit udbud af muligheder og favne mere bredt end tilfældet er idag. De nye rammer og den frie adgang til disse skal tiltrække nye brugergrupper, hvilket skal fremtidssikre centrets eksistens. Med nye brugergrupper tænkes både lokale børn og voksne, der ikke deltager i klassiske idrætstilbud, men også brugere fra nabobyerne samt sommerhusgæster, som der er mange af i området ved Juelsminde. Den frie adgang sikres gennem en chipordning.

6 Se skitse over Vortexen og sanserummet Månen nedenfor:

7 PLAYSPOT Playspot er betegnelsen for den eksisterende skolegård og for arealet mellem sognegården og vejen. Ligesom det indendørs motorikrum inddeles Playspottet i mindre rum benævnt efter himmellegemerne i solsystemet. Som et sammenhængsskabende element etableres et bånd i termoplast i belægningen. Playspottet er indrettet således, at der er muligheder for såvel leg og fysisk udfoldelse som for udendørs læring med fx bogstavtrappe, talplade og faste musikinstrumenter. Skitse over playspot ses nedenfor

8

9 Anlægsbudget I skemaet nedenfor er angivet de skønnede anlægsudgifter for motorikuniversetet. Der er tale om et af sagkyndige gennemarbejdet overslag over de samlede udgifter. Overslaget tager udgangspunkt i standardiserede nøgletal for Byggedata. Anlægsudgifter uden moms med moms Motorik (gymnastiksal) sanserum (omklædning nu) "mælkevej (redskabsrum) I ALT nedbrydning 330 m terræn/bygningsbasis 330 m bygningsudgifter 330 m installation 330 m inventar 330 m Playspot i alt Rådgivning, byggesagsomkostninger mv 20% Udgifter i alt Forventede indtægter Egen opsparing værdi af frivilligt arbejde indsamling /aktiviteter ansøgt LOA 30% Fra Lup pulje i alt indtægter Anlægstilskud kommune ønsket og muligt kommunegaranteret lån I alt med kommunalt tilskud Difference udgift indtægt BKI har over de seneste år sparet i alt 1,1 million kroner op til brug for projektet og det forventes at der kan skaffes yderligere 1 million gennem værdi af frivilligt arbejde samt gennem indsamlinger og akiviteter. Lokale- og anlægsfonden har tilkendegivet at man vil støtte projektet med 30% af anlægssummen såfremt Hedensted Kommune vil medfinancierere med det halve. Da der er givet kommunale midler fra LUP puljen på forudsætter Lokale- og anlægsfondens støtte en kommunal medfinansiering på Endvidere ansøges om et kommunegaranteret lån på 3 millioner kr. BKI er gældfri og kan servicere det kommunegaranterede lån ved det nuværende overskud på driften. Når Barrit Univers er gennemført vil indtægterne formentlig øges og energiudgifter falde.. Dette er ikke indarbejdet.

10 Økonomi drift BKI har en sund driftsøkonomi, hvilket ses af, at det siden 2008 har været muligt at spare i alt ca kr op.. BKIs indtægter stammer i overvejende grad fra udlejning og kommunalt lokaletilskud. De største udgiftsposter er lokaleomkostninger, løn til centerleder og administrationsomkostninger. Regnskab 2012 og budget 2013 fremgår af nedenstående tabel. Posterne har ligget stabilt de seneste år og forventes også fremadrettet at være på ca. samme niveau 2012 Budget 2013 Omsætning Udlejning Medlemskontingent Lokale tilskud Omsætning ialt Omkostninger Løn ( ) ( ) salgsomkostninger (20.474) (23.000) Lokaleomkostninger* ( ) ( ) administrationsomkostninger (57.493) (61.500) Omkostninger ialt ( ) ( ) Årets resultat ** **Opsparingen er indeholdt i lokaleomkostninger *Af lokaleomkostninger er ca kr energiudgifter til gas og el. Med den energirenovering, der lægges op til i Barrit univers forventes en besparelse på mindst 25% på energiudgifterne Den nuværende udlejning forventes som minimum fastholdt. Centret er lejet til skole og børnehave på alle hverdage i dagtimerne og stort set udlejet til Idrætsaktiviteter hver eftermiddag og aften Med Barrit univers forventer vi, at der vil ske en stigning i den private udlejning.

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision. vitetsland skal omdanne området mellem stranden og. Projektidéen

En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision. vitetsland skal omdanne området mellem stranden og. Projektidéen Projektidé - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER En fornyelse og investering i et moderne maritimt aktivision Unge som ældre, aktive som passive tiltrækkes af oplevelser i et maritimt vitetsland skal omdanne

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere