Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond Formål Kontakt Dagbladsnævnet Formål Kontakt Det Danske Filminstitut Formål Kontakt Den Vestdanske Filmpulje Formål Kontakt Turismespydspidsprojekter Formål Kontakt...6

2 Side 2 KFI erhvervsdrivende fond Handel, service og turisme 1. KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND 1.1. Formål KFI erhvervsdrivende fond er en selvejende institution. Formålet er at kunne udvikle et stort, stærkt og konkurrencedygtigt butiksnet for købmandssektoren, hvor frie og selvstændige købmænd indgår som naturlige og væsentlige elementer. Til varetagelse af disse formål kan fonden blandt andet: Kautionere for lån til overtagelse, etablering, ombygning og modernisering af købmandsforretninger. Indgå lejekontrakter med boligselskaber og andre udlejere. Tegne kapital i selskaber, der oprettes til overtagelse af sådanne lejemål eller til etablering af de forretninger, der efterfølgende indrettes i de lejede lokaler. Kautionere for lån, der optages af købmænd, som skal drive forretning i de lokaler, institutterne har medvirket til at sikre. Påtage sig garantier over for bygherrer i forbindelse med opførelse af forretningsejendomme, hvor der senere kan indrettes købmandsbutikker. Kautionere for huslejen i lejemål for større butiksenheder. Som sikkerhed for den indgåede kaution betinger KFI sig efter omstændighederne pant i låntagerens faste ejendom, værdipapirer, livspolicer samt i inventar og lejemål. Endvidere vil der altid blive fordret kaution af låntagerens eventuelle ægtefælle. KFI kræver, at afdrags- og lånevilkår kan ændres undervejs i hele lånets løbetid. Der kan både gives henstand og kræves hurtigere indfrielse ud fra en vurdering af, hvad der måtte findes rimeligt. Lånene ydes af et pengeinstitut på dettes sædvanlige vilkår mod KFI s kaution Kontakt Ansøgningen om kaution fra KFI skal altid fremsendes forud for et projekts påbegyndelse. Supplerende oplysninger og ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til fondens kontor: KFI erhvervsdrivende fond Svanemøllevej København Ø Tlf.: Fax: Hjemmeside:

3 Side 3 Dagbladsnævnet Handel, service og turisme 2. DAGBLADSNÆVNET 2.1. Formål Dagbladsnævnet blev oprettet i Nævnet giver projektstøtte til dagblade og dagbladslignende blade. Formålet er at sikre et alsidigt dagbladsmarked. Dagbladsnævnet støtter tre former for projekter: Etableringsstøtte til projekter, som skaber nye dagblade. Omstillingsstøtte til projekter, der skal vende udviklingen på dagblade, som er i økonomiske vanskeligheder. Saneringsstøtte til dagblade, der er umiddelbart lukningstruede. Trykte dagblade og dagbladslignende blade med alsidige nyheder og analyser, der har betydning for den offentlige debat, har mulighed for at søge om støtte Kontakt Dagbladsnævnet c/o Biblioteksstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax: Hjemmeside:

4 Side 4 Det Danske Filminstitut Handel, service og turisme 3. DET DANSKE FILMINSTITUT 3.1. Formål Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af danske spillefilm samt danske producenters deltagelse i internationale koproduktioner af spillefilm. Formålet er at fastholde og udvikle dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. DFI tilbyder støtte til spillefilm på følgende områder: Støtte til produktion af spillefilm. Støtte til danske kort- og dokumentarfilm. Støtte til professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Tilskud til import og lancering af film m.v. Almene støtteordninger (støtte til andre aktiviteter til fremme af filmkunst, filmkultur og biografkultur). Derudover er det muligt at ansøge om støtte i forbindelse med distribution og lancering af spillefilm, bl.a. i form af støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler, kopifremstilling og versionering Kontakt Ansøgninger og ansøgningsbeskrivelser kan findes på Det Danske Filminstituts hjemmeside eller rekvireres ved at kontakte Det Danske Filminstitut Gothersgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

5 Side 5 Den Vestdanske Filmpulje Handel, service og turisme 4. DEN VESTDANSKE FILMPULJE 4.1. Formål Den Vestdanske Filmpulje (DVF) er et jysk initiativ til at sætte gode historier i spil og udvikle det regionale produktionsmiljø. Det sker gennem støtte til film, tv- og multimedieproduktion. Filmpuljens formål er: At yde støtte til film-, TV- og multimedieproduktion, med hovedvægten lagt på fiktionsfilm og TV. At yde støtte til kunstnerisk interessante produktioner som understøtter udviklingen af et lokalt film- og TV-miljø i medlemskommuner og amter. At støtte eller deltage i andre initiativer, der har til formål at fremme udviklingen af det lokale film- og TV-miljø, fx støtte til manuskriptudvikling, samt i specielle tilfælde uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere e.l Kontakt DVF's ansøgningsformular udfyldes, og der vedlægges en skriftlig ansøgning, som beskriver projektets karakter. Den Vestdanske Filmpulje Filmbyen Århus C Tlf.: Fax: Hjemmeside:

6 Side 6 Turismespydspidsprojekter Handel, service og turisme 5. TURISMESPYDSPIDSPROJEKTER 5.1. Formål Regeringen ønsker at fremme turismeerhvervets konkurrenceevne ved at bidrage til nye strategiske og innovative spydspidsprojekter, der rummer et betydeligt vækst- og udviklingsperspektiv for dansk turisme. Et spydspidsprojekt er et forpligtende samarbejde mellem turismevirksomheder og forskellige videnmiljøer, der i fællesskab gennemfører projekter, som erhvervet ikke har kompetence, kapacitet eller ressourcer til at løfte på egen hånd. Spydspidsprojekterne skal med andre ord bygge på vidensdeling og -udvikling mellem forskellige aktører i dansk turisme. Regeringens handlingsplan "Dansk turisme - handlingsplan for vækst", samt retningslinjer og vejledning for ansøgning om medfinansiering af spydspidsprojekter er tilgængelig på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside på adressen Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Telefax: Hjemmeside:

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale.

1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Side: 1 af 13 for lån via Version 505 gældende pr. 6. december 2013 Formål 1. tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. 2. Formålet er at fremme

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling Det Interaktive Hus Center for dansk Computerspilsudvikling Oplæg til etablering af dansk kraftcenter for udvikling af interaktiv, digital underholdning i København. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere