BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014"

Transkript

1 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn:

2 Indhold Forord Ubebyggede arealer Parkeringsarealer Stk. 1 Adgangs- og tilkørselsarealer: belysning Stk. 2 Adgangs- og tilkørselsarealer: bredder, ramper Stk. 3 Adgangs- og tilkørselsarealer: adskillelse, trapper Bygningers indretning , stk. 1 Generelt: tilgængelighed for alle , stk. 2 Generelt: ombygninger , stk. 1 Generelt , stk. 2 Generelt: niveaufri adgang, yderdøre , stk. 3 Orientering i offentligt tilgængelige bygninger , stk. 4 Fælles adgangsveje: døre Stk. 1 Fælles adgangsveje: bredde, markering, ramper, trin , stk. 3 Trapper i fælles adgangsveje , stk. 4 Trapper i fælles adgangsveje , stk. 5 Elevatorer i fælles adgangsveje stk. 1 Værn, håndlister , stk. 2 Værn, sikring , stk. 5 WC-rum, offentligt tilgængelige , stk. 6 WC-rum, ombygning, offentligt tilgængelige , stk. 7 Fastmonterede publikumspladser , stk. 4 WC-rum, kontor og administrationsbygninger , stk. 5 Generelt, WC-rum, ombygninger, kontor og administrationsbygninger Konstruktioner Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg Installationer stk. 11 Generelt, anvendelse af tekniske hjælpemidler stk. 12 Generelt, teleslyngeanlæg Tillæg til BYGST standard for tilgængelighed Ubebyggede arealer: TILVALG

3 Tilvalg, Parkeringsarealer Tilvalg, Stk. 2 Adgangs- og tilkørselsarealer: bredder, ramper Tilvalg, Stk. 3 Adgangs- og tilkørselsarealer: adskillelse, trapper Bygningers indretning: TILVALG Tilvalg, 3.2.1, stk. 2 Generelt: niveaufri adgang, yderdøre Tilvalg, 3.2.1, stk. 4 Fælles adgangsveje: døre Tilvalg, Stk. 1 Fælles adgangsveje: bredde, markering, ramper, trin Tilvalg, 3.2.2, stk. 4 Trapper i fælles adgangsveje Tilvalg, 3.2.2, stk. 5 Elevatorer i fælles adgangsveje Tilvalg, 3.2.2, stk. 6 Fælles adgangsveje, bredde ved elevatorer Tilvalg, 3.4.1, stk. 5 WC-rum, offentligt tilgængelige samt , stk. 4 WC-rum, kontor- og administrationsbygninger: TILLÆG Tilvalg, 3.4.1, stk. 7 Fastmonterede publikumspladser Tilvalg, BYGST Laboratoriearbejdspladser Tilvalg, BYGST Studiearbejdspladser Indeklima Stk. 1 Generelt, lysforhold

4 Forord Tilgængelighed er en integreret del af planlægning, programmering, projektering og gennemførsel af Bygningsstyrelsens (BYGST s) byggeprojekter. Ombygninger og nybyggeri i BYGST regi skal som beskrevet i BYGST vejledning i tilgængelighed opfylde BR-10 s tilgængelighedskrav med tilhørende vejledning. BYGST's kunder kan have egen tilgængelighedspolitik. Denne politik skal koordineres med BYGST s tilgængelighedsvejledning til brug for det enkelte byggeprojekt. Såfremt kunden ønsker et højere niveau end BR-10, aftales det konkret i forbindelse med programmeringen mod en merpris. Herudover kan der komme myndighedskrav, som et konkret projekt skal justeres efter. BYGST's vejledning i tilgængelighed er gældende for byggeri, der opføres som nybyggeri og tilbygninger samt for eksisterende bygninger, når de ombygges eller overgår til anden anvendelse. Tilsvarende retningslinjer er gældende for indgåelse af lejemål, hvor de relevante af nedenstående krav gøres gældende overfor udlejer. I BYGST vejledning i tilgængelighed vises eksempler på accepterede og velafprøvede løsninger, der opfylder kravene i BR-10 og dermed normalniveauet. BYGST kan dog acceptere andre løsninger og metoder, hvis hensigten bag kravene kan opfyldes uden merpris. Bagerst i BYGST vejledning findes et tillæg med krav til indretning af studie- og laboratoriearbejdspladser samt anbefalinger fra BR-10 eller SBi 230, som ligger ud over de egentlige krav i BR10 og dermed dette normalniveau. Såfremt anbefalinger fra BR-10, SBi 230 eller specifikke kundeønsker om bedre tilgængelighed medfører en merpris i det konkrete projekt, skal denne indregnes i projektets budget, hvilket vil resultere i en forøget huslejebetaling. Der aftales løbende gennem projektets faser gennemgang og opfølgning på evt. udeståender i forhold til BYGST vejledning i tilgængelighed og eventuelle tilvalg aftalt i forbindelse med programmeringen - således: Dispositionsforslag: kun gennemgang efter Kort tjekliste for tidlige faser på sbi.dk/tjeklister Projektforslag Udførelse Inden ibrugtagningstilladelse Med venlig hilsen Jan Q. Rasmussen Projektdirektør i Bygningsstyrelsen 4

5 2 Ubebyggede arealer Parkeringsarealer BR stk. 1 og 3 Parkeringsarealer 1. Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. 2. Handicapparkeringspladser har et brugsareal på 3,5 x 5 m Eksempler på løsninger* 1. Antallet aftales med kommunen. Vejledende tabel herunder kan bruges som udgangspunkt. Parkeringsanlæggets størrelse Handicappladser til alm. biler (3,5 5,0 m) Handicappladser til kassebiler (4,5 8,0 m) Pladser på 3,5 x 5 m accepteres til almindelige biler. Skilte E33 og E23 skal forefindes, plus opmærkning med symbol V23, dog ikke ved belægning med fast grus 2. Pladser på 2,5 x 5 m accepteres, hvis der er et areal på 1 m i samme niveau ved siden af, som kan anvendes. Bør ikke være fælles med anden p-plads. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes Stk. 1 Adgangs- og tilkørselsarealer: belysning BR Stk. 1 Adgangs- og Eksempler på løsninger* tilkørselsarealer 1. Adgangs- og tilkørselsarealer skal forsynes med belysning. 2. Trapper og ramper skal belyses 1. Belysningsniveau øget ca. 50 lux på trapper og ramper stærkest. 5

6 3. Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer skal være retningsgivende og ikke blændende. 1. Armaturer opsat med relativ lille afstand, fx 10 meter eller mindre, og som følger gangforløb frem til indgangen Omkostning for tilvalg: evt. en ekstra lysstander pr. 20 m *andre løsninger og metoder kan accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes Stk. 2 Adgangs- og tilkørselsarealer: bredder, ramper BR Stk. 2 Adgangs- og Eksempler på løsninger* tilkørselsarealer 1. Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap 2. Adgangsareal fra vej, herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger, skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning 4. Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe Anses for at være opfyldt, hvis funktions- og detailkrav i BR og denne standard er imødekommet 5. Ramper kan suppleres med trin med en stigning på højst 150 mm og en grund på mindst 300 Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 Ingen trin frem til indgange med et adgangsareal: 1. Ramper med trapper ved siden af accepteres frem til en indgang 2. Ramper alene frem til en indgang accepteres; trapper alene accepteres ikke. Indgange uden et adgangsareal udefra behøver dog ikke at opfylde krav hertil. 6

7 BR Stk. 2 Adgangs- og tilkørselsarealer 11. Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper. Eksempler på løsninger* 1. Håndlister opsat med højde til centerakse 0,8-0,9 m accepteres. Profiler for håndlister, som er lette at gribe om, og som accepteres: Tilnærmet cirkulære eller afrundede tværsnit med diameter svarende til mm, opsat så de er fri af understøtninger i det meste af håndlistens længde. Eksempler på profiler, der ikke regnes som gribeegnede, fordi man ikke kan lukke hånden om dem: tværsnit med diameter over 50 mm, tværsnit, som ikke er tilnærmet cirkulære, tværsnit som ikke er frigjort fra underlag, tværsnit, som har større omkreds end en normal hånd kan lukke om 2. For ramper mellem 1:25 og 1:20 accepteres at håndlister undværes, hvis der fx er en mur, et værn eller en kun let hældende skråning til den pågældende side *andre løsninger og metoder kan accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 7

8 2.4.3 Stk. 3 Adgangs- og tilkørselsarealer: adskillelse, trapper BR stk. 3 Adgangs- og Eksempler på løsninger* tilkørselsarealer 1. Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil adskillelse til andre trafikformer. 2. Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde. 1. Værn, mure, kantsten, græsrabatter og vandrender accepteres. Ledelinjer og fx ujævn belægning som brosten og chaussesten accepteres ikke, da de normalt ikke er tydelige nok som adskillelse 1. Belægningsskift: et standardiseret mønster efter ISO 23599, DSB standard eller lignende accepteres 3. Det yderste af trinflader og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve. 2. På overdækkede arealer fx kan corduroys efter BS 8300 evt accepteres 1. Et bånd på ca. 40 mm med en forskel i lysrefleksionsværdi på min. 60 ift trinfladen ved lægningstidspunktet accepteres 2. Løsninger med indbygget belysning kan accepteres 8

9 BR stk. 3 Adgangs- og tilkørselsarealer 4. For at undgå kollision med fritstående trapper ved enten siden eller undersiden af trappen, bør trappen afskærmes med trappeværn, så en fri højde på 2,2 m opnås Eksempler på løsninger* 1. Afskærmning med værn i højde ca. 0,2 og 1 m accepteres 2. Afskærmning med markant anden belægning accepteres, fx opkant, pigsten m.v. 5. Af hensyn til personer med synshandicap bør trinflader med gitterriste, huller og lignende undgås eller udformes på en måde, så blindestokke ikke kan sidde fast i eller falde igennem trinfladerne, og så førerhunde sikres mod at få beskadiget kløerne. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 1. Trinflader af gitterriste med gitteråbninger på den smalle led på 10 mm eller mindre, svarende til diameteren på de tyndeste blindestokke, accepteres. 2. Trædeplader monteret på trinflader med drænhuller, så fx førerhunde ikke får revet kløerne af, accepteres. 3 Bygningers indretning 3.1, stk. 1 Generelt: tilgængelighed for alle BR , stk. 1 Generelt Eksempler på løsninger* Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse DS-håndbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden" indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Desuden henvises der SBi's "Tjeklister til BR10 - Tjeklister for personer med handicap". Arbejdsmiljølovgivningen indeholder ofte andre målkrav til rum, gangbredder og indretning. Det gælder især i institutioner/boliger, hvor der skal benyttes tekniske hjælpemidler. Publikationen "Indretning af ældreboliger til fysisk plejekrævende" (Arbejdstilsynet m.fl.) indeholder vejledning til hensigtsmæssige indretninger 9

10 3.1, stk. 2 Generelt: ombygninger BR , stk. 2 Generelt Eksempler på løsninger* Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i dette kapitel, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bestemmelsen gælder ikke for bebyggelser omfattet af kap og kap Vejledning fra BR 10: Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal ombygningsarbejdet ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen. For bebyggelser omfattet af kap og kap gælder, at der kan søges om dispensation fra kravene i dette kapitel, hvis det vurderes, at kravene ikke kan opfyldes i forbindelse med ombygninger. Anvendelse af bestemmelsen forudsætter desuden, at kommunalbestyrelsen foretager en særskilt vurdering af ombygningsprojektet, bygningens konstruktioner og andre byggetekniske forhold. Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt. Der henvises til Bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i 10

11 BR , stk. 2 Generelt forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri samt til Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser". Eksempler på løsninger* Bygningsreglementet skal som udgangspunkt altid følges ved ombygninger. Der kan dog være bebyggelser, hvor det ikke er muligt at opfylde enkelte bestemmelser uden samtidig at foretage gennemgribende ændringer af bygningen. I disse tilfælde kan kommunen efter en vurdering af det konkrete ombygningsprojekt tillade, at nogle bestemmelser ikke helt opfyldes. Det kræves dog, at hensigten i tilgængelighedsbestemmelserne følges i så høj grad som muligt, og at løsningen kan bruges i praksis. Bestemmelserne skal ikke bare frafaldes. Eksempelvis hvis etablering af en rampe med korrekt hældning eller en elevator af størrelse som en type 2, se kapitel 3.2.2, stk. 6, kræver meget indgribende ændringer i en eksisterende bygning, fx flytning af bærende vægge, kan kommunen lempe på kravene. Løsningerne kan være henholdsvis en lidt stejlere rampe eller en lidt mindre elevator. Det vil i hvert enkelt tilfælde kræve en vurdering af løsningen set i forhold til, hvad der er anvendeligt for personer med handicap. Ved ombygninger er det meget vigtigt at være opmærksom på (den tidligere) Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri (Bekendtgørelse nr. 1250, 2004), der uddybes i Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Vejledningen forklarer blandt andet, at der altid skal skabes mindst én niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til service og administration, hvis ombygningen kræver byggesagsbehandling. Det kan desuden være nødvendigt at afsætte op til 9 % af ombygningssummen til handicapegnede p-pladser, toiletter og eventuelt elevator. Det er kommunen, der afgør dette ud fra overslag på de samlede omkostninger ved ombygningen og hvilken kategori 11

12 BR , stk. 2 Generelt Eksempler på løsninger* byggeri, der er tale om. Der gælder desuden særlige forhold, hvis der er tale om blandet byggeri, som også indeholder boliger. [www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister/ombygninger] har eksempler på tilgængelighedskrav i forbindelse med: - Væsentlige ombygninger Indgribende ændringer og lempelser Ændret anvendelse Byggetilladelse 3.2.1, stk. 1 Generelt BR , stk. 1 Generelt Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgængelighed for alle. Til hver bolig og anden enhed skal der være adgang direkte fra det fri eller via fælles adgangsvej fra det fri. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 3.2.1, stk. 2 Generelt: niveaufri adgang, yderdøre BR , stk. 2 Generelt Eksempler på løsninger* 1. Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Eksempler på løsninger* Vejledning fra BR 10: Med hensyn til sikring af tilgængelighed for alle henvises til SBi-anvisning 230 "Anvisning om Bygningsreglement 2010" kap. 2 og 3, der giver eksempler på, hvordan adgangsforholdene til bygninger kan gøres tilgængelige for alle, herunder personer med handicap. Med hensyn til adgangsveje, som også er flugtveje, henvises til kapitel 5 om brandforhold. Vejledning fra BR 10: Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre,. Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen. Dørtrin med en højde på maksimalt 25 mm accepteres jf. stk Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper. 1. Alle yderdøre, døre ved flugtveje og nødudgange i stueetagen samt have-, altan- og terrassedøre udført uden trin mellem niveauet udenfor bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer. Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste undgået Dørtrin holdt under 25 cm. En kort rampe på max 300 mm og hældning max. 1:8 op til dørtrin accepteres, så niveauet udenfor kan sænkes ca. 30 mm. Herved kan fx udadgående flugtvejsdøre lettere åbnes om vinteren 1. Adgangsarealer frem til indgangsdøre med et forløb uden trin 12

13 BR , stk. 2 Generelt 3. Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Eksempler på løsninger* 4. Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden. 1. Bredde langs facade målt fra dørens hængsel, så arealet når tilstrækkelig langt forbi dørhåndtaget 5. Betjening mulig for personer med handicap (BYGST/BR 10) 8. Arealet uden for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv. 1. Måles fra dørens hængsel, så arealet er placeret rigtigt ift betjening af dør 2. Døråbner med automatisk føler, hvis der ved ombygninger ikke er areal nok langs facade. Åbningstid mindst 10 til 15 sekunder. 3. Døråbner med trykknap, hvis der ved ombygninger ikke er areal nok langs facade. Trykknap på stander min 1 m fra døropslag. Åbningstid mindst 10 til 15 sekunder. 1. Betjeningskraft højst ca. 25 N. Betjening mulig med lukket hånd 2. Selvåbnende dør med automatisk føler eller trykknap 1. Ved udadgående døre som fx flugtvejsdøre accepteres arealet sænket op til ca. 3 cm i forhold til indvendigt gulv, så døren lettere kan åbnes ved is og snebelægning. Der kan etableres skråtstillet rist på max 300 mm og hældning 1:8 for at udligne højdeforskellen 13

14 BR , stk. 2 Generelt 10.: Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning. Eksempler på løsninger* 11. Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal have en sådan udformning, at det såvel auditivt som visuelt tilkendegives, at anlægget er aktiveret, og at forbindelse til modtageren er etableret. 12. Ved anvendelse af tal i betjeningspanel i porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 5-tallet være markeret med taktil identifikation. 1. Standardiserede belægninger efter ISO 23599, DSB standard eller lignende med dokumenteret effekt accepteres. 2. Mur, fremspring, tilbagetrukket parti eller høj kant som markerer døren på en måde, der er let at føle med en mobilitystok 3. En farvet belægning med forskel i lysrefleksionsværdi mindst 30 LRV eller 0,4 i lysværdi efter NCS-skalaen ift den omkringliggende belægning 1. Markering med lyd og lys der fortæller at taster betjenes, og det samme når der er forbindelse til modtageren. 1. En ophøjet prik med højde min. 0,8 mm og diameter ca. 1 mm 2. En ophøjet linje med højde min. 0,8 mm og bredde ca. 1 mm *andre løsninger og metoder kan accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 14

15 3.2.1, stk. 3 Orientering i offentligt tilgængelige bygninger BR , stk. 3 Orientering Eksempler på løsninger* 1. I offentligt tilgængelige bygninger, der har en borgerrettet servicefunktion, skal væsentlig information om orientering i og brug af bygningen være letlæselig og letforståelig. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 1. For bygningsafsnit med borgerrettet servicefunktion: Information ved indgangen til bygningen samt i forbindelse med orientering ved væsentlige funktioner i bygningen som wc-rum, handicaptoiletter, elevatorer, trapper, fordelingsveje. Informationen kan være i form af skilte, der er letlæselige og letforståelige. Informationen kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc.. Mht kontrast, typografi og tekststørrelse mv henvises til SBi tjekliste for skiltning. Hvor det er relevant, kan informationen accepteres i form af lys, ledelinier, teknologiske løsninger m.v 2. Løsning der omfatter: Orienteringsskilt ved hovedindgang Supplerende information om orientering, fx på hjemmeside Henvisningsskilte til wc-rum, handicaptoiletter, elevator, trapper og vigtige fælles adgangsveje Skilte ved døre til udvalgte rum som wc-rum og handicaptoiletter God kontrast mellem skilt og baggrund God kontrast mellem skrifttyper og skilte God belysning på skilte og information Relativ store skrifttyper med størrelse tilpasset læseafstand Skilte og information i passende højde for siddende og stående Brug af genkendelige symboler Følbar tekst og symboler på udvalgte skilte og håndlister Retningsorienterende belysning og farve i fælles adgangsveje Evt. ledelinjer frem til vigtige orienteringspunkter og mål i større forhaller eller adgangsveje. 15

16 3.2.1, stk. 4 Fælles adgangsveje: døre BR , stk. 4 Fælles Eksempler på løsninger* adgangsveje 1. Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. Åbner døren imod personen, skal der være mindst 0,5 m ved siden af døren modsat dens hængselside. 2. Højden af dørtrin må højst være 25 mm 1. 0,77 m målt med døren åben 90 grader. Ved lyddøre skal der oftest bestilles en 10M dør for at opfylde kravet. Min. 0,5 m fra kant af dørblad til eventuel væg. Mindst en dør til hver enhed skal opfylde kravet, og hvis døren er del af en fælles adgangsvej. Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje, herunder mindst en dør til hver enhed på hver af bygningens etager. Hvis der anvendes skydedøre skal hulmålet oftest være 10M for at opfylde kravet om 0,77 m 1. I nybyggeri accepteres højde af dørtrin til og med 25 mm *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 16

17 3.2.2 Stk. 1 Fælles adgangsveje: bredde, markering, ramper, trin BR 10 Eksempler på løsninger* 3.2.2, stk. 1 Fælles adgangsveje 1. Fælles adgangsveje skal have 1. Min 1,3 m accepteres med mindre flugtvejskrav tilsiger øget bredde en tilstrækkelig bredde efter den 2. Ved døre for enden af fælles adgangsveje accepteres min. 1,5 m, når planlagte brug og skal kunne døren åbner imod personen, så 0,5 m fri plads ved siden af dørhåndtag passeres uhindret i deres fulde kan overholdes bredde. Den fri bredde skal være mindst 1,3 m. 3. Fælles adgangsveje skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. 1. Markering med farver eller materialer: en forskel i lysrefleksionsværdi på min. 30 LRV mellem gulv/vægge samt døre/gulv accepteres; alternativt mellem fodspark/ gulv og døre/gulv 2. En retningsorienterende belysning med lyskilder der fremhæver hovedgangretninger, og er tændt hele dagen, accepteres. 4. Rum der har funktion som fælles adgangsveje udformes som disse. Alle rum skal være forbundet via fælles adgangsveje til det fri, og derfor kan gennemgangsrum være omfattet af bestemmelser om fælles adgangsveje Vejledning fra BR 10: Fælles adgangsveje fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder. 17

18 BR , stk. 1 Fælles adgangsveje 1. Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (50 mm pr. m), og der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,6 m, skal desuden forsynes med vandret repos for hver 0,6 m stigning. Eksempler på løsninger* 1. Alle rum og altaner (begge er oftest det samme som en enhed) skal forbundet via fælles adgangsveje med forløb uden trin. Kun elevatorer og ramper er tilladt i de fælles adgangsveje. Trin indenfor i en enhed, der ikke er en del af en fælles adgangsvej, accepteres dog. Trappelifte og løfteplatforme er tilladte indenfor den enkelte enhed, men ikke i fælles adgangsveje mellem enheder. Vejledning fra BR 10: Bestemmelsen omfatter niveaufri adgang til elevatorer, beboelsesog erhvervsenheder samt fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne. Altaner betragtes som en selvstændig enhed. Fritaget for kravet er terrasser på bygningens tag, såfremt der ikke er adgang hertil med elevator. 18

19 BR , stk. 1 Fælles adgangsveje 3. Ramper skal forsynes med håndlister. Ved ramper med en hældning på 1:25 (40 mm pr. m) eller mindre kan håndlister undlades. Eksempler på løsninger* 1. Håndlister i begge sider, i gribevenlig højde og med gribevenligt tværsnit accepteres. Se SBi 230 for vejledning. 2. Håndlister kan tillades undværet ved hældninger mellem 1:20 og 1:25, hvis der er fx en mur, et værn eller lignende til den pågældende side. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 3.2.2, stk. 3 Trapper i fælles adgangsveje BR , stk. 3 Trapper i Eksempler på løsninger* fælles adgangsveje 1. Trapper i fælles adgangsveje Hvis der kun er få brugere som f.eks. i tofamiliehuse kan kravet skal udformes med tilstrækkelig opfyldes med en fri bredde på mindst 0,9 m. Hvis der er mange brugere bredde og lofthøjde efter den bør bredden forøges tilsvarende. tilsigtede brug. Højden måles over ganglinjen. Den fri bredde måles vandret mellem håndlisterne eller - hvor der kun er håndliste i den ene side mellem væg, spindel eller lignende og håndliste. 19

20 3.2.2, stk. 4 Trapper i fælles adgangsveje BR , stk. 4 Trapper i Eksempler på løsninger* fælles adgangsveje 1. Trapper i fælles adgangsveje Grunden måles i ganglinjen midt i trappens fri bredde, dog højst 0,5 m skal have en hældning (grund og fra den indre håndliste. stigning), der gør dem lette og sikre at gå på. Trappers stigning må ikke være større end 180 mm. På ligeløbstrapper og kvartog halvsvingstrapper må grunden ikke være mindre end 280 mm i beboelsesbygninger dog mindst 250 mm. På spindel- og vindeltrapper må grunden ikke være mindre end 200 mm. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 3.2.2, stk. 5 Elevatorer i fælles adgangsveje BR , stk. 5 Elevatorer i Eksempler på løsninger* fælles adgangsveje 1. I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Vejledning fra BR 10: En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning med 3 etager. Kælder medregnes i denne sammenhæng ikke ved opgørelse af etageantallet 2. I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes Vær opmærksom på, at løfteplatforme, trappeløbselevatorer eller trappelifte ikke forstås som elevatorer, da de normalt ikke opfylder kravene til personsikkerhed i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af elevatorer (Bekendtgørelse nr. 678, 2008). Ved både omog nybygning skal det huskes, at elevatorskakte af sikkerhedsmæssige grunde normalt skal have en grube under skakten og ekstra højde over øverste etage. Undersøg med forhandleren hvordan produktet klassificeres i forhold til bekendtgørelsen fra AT. 1. Se anvisninger.dk/230 mht grundlæggende krav i DS/EN 81-70, fx dimensioner og betjening 2. Større elevatorer efter DS/EN end type 2 accepteres også 3. Løfteplatforme kan evt. accepteres hvis de opfylder kravene i DS/EN

21 3.2.3 stk. 1 Værn, håndlister BR , stk. 1 Værn Eksempler på løsninger* 1. Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i. Vejledning fra BR 10: Kravet kan opfyldes ved at opsætte håndlister i begge sider af trapper. Smalle trapper kan forsynes med håndliste i kun én side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel eller lignende er mindre end 1,1 m. Ramper med en hældning mellem 1:20 1:25 kan i stedet for håndlister forsynes med værn uden fare for fald til siderne. Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m. Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. Ved trapper med bredere lysning end 0,3 m, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m. Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. Det nederste af trappen bør afskærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m opnås. Vær opmærksom på, at trapper med mere end 0,3 meter frit til en af siderne skal efter sikkerhedsanbefalingerne have værn i en højde på mindst 1,2 meter, men at der stadig skal findes håndlister i en højde, som gør dem nemme at gribe om og holde fast i, som hovedregel 0,8 til 1,0 meter over trinforkanterne. Altaner anbefales at være forsynet med værn med samme højde, som kræves ved altangange, dvs. mindst 1,2 meter. Håndlister kan gøres nemme at gribe om og holde fast i ved: Et cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på mm i diameter. En afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm. En vandret afslutning på mindst 0,3 meter ved start og slutning på trapper og ramper. En ubrudt føring hen over reposer. En placering i højden på 0,8-1,0 meter. 21

22 3.2.3, stk. 2 Værn, sikring BR , stk. 2 Værn Eksempler på løsninger* 1. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner Vejledning fra BR 10: Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal være udformet, så de ikke giver anledning til personskader. Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem. Værn bør udføres, så det er svært for børn at kravle op på dem, fx ved at anvende lodrette balustre eller lukkede værn. For at sikre børn mod at komme i klemme, bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres, så en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i 4.4, stk. 1 efter DS/EN 1176 (Dansk Standard, ), hvor en stump kile på mm forsøges trykket gennem åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. Det betyder, at fx lodrette balustre normalt skal anbringes mindre end 89 mm fra hinanden, og være stive nok til at bestå ovennævnte prøve. Åbninger mellem trappetrin bør sikres på samme måde. 22

23 3.4.1, stk. 5 WC-rum, offentligt tilgængelige BR , stk. 5 Generelt Eksempler på løsninger* 1. På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum overholde kravene i nr Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-8, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. 1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum. 2) Den fri passagebredde i dør til wcrum skal være mindst 0,77 m. 3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc. 4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. For andre indretninger henvises til sbi.dk/tjeklister 5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc'et og fri af dørens opslagsareal. 6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. 7) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. 8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb under vask trukket tilbage 3.4.1, stk. 6 WC-rum, ombygning, offentligt tilgængelige BR , stk. 6 Generelt Eksempler på løsninger* 1. Wc-rum, som er omfattet af Løsninger der opfylder kravene i BR 10, særligt plads foran toilet, stk. 5, skal ved ombygning accepteres. Se sbi.dk/tjeklister for eksempler på ombygninger af wcrum indrettes, så det kan anvendes af personer i kørestol. Mindst et wc-rum, som kan anvendes af personer i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende 23

24 3.4.1, stk. 7 Fastmonterede publikumspladser BR , stk. 7 Generelt Eksempler på løsninger* 1. I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal publikumspladser for kørestolebrugere. Vejledning fra BR 10: Et passende antal er 1 % af det samlede antal pladser dog minimum to pladser. Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer, teatre, kirker, idrætsanlæg med videre, hvor der er fastmonterede publikumspladser , stk. 4 WC-rum, kontor og administrationsbygninger Krav fra BR , stk. 4 WC-rum Eksempler på løsninger* I kontor- og administrationsbygninger skal på de etager, hvor der indrettes wc-rum, mindst et af disse overholde kravene i nr ) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 2) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc. 3) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc'et og fri af dørens For andre indretninger henvises til sbi.dk/tjeklister opslagsareal. 5) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. 6) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. 7) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb under vask trukket tilbage. Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 3.4.4, stk. 5 Generelt, WC-rum, ombygninger, kontor og administrationsbygninger BR 10 Eksempler på løsninger* 3.4.1, stk. 6 Generelt 24

25 1. Wc-rum, som er omfattet af stk. 4, skal ved ombygning indrettes, så det kan anvendes af personer i kørestol. Mindst et wc-rum, som kan anvendes af personer i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. Løsninger der opfylder kravene i BR 10 accepteres. Se sbi.dk/tjeklister for eksempler på ombygninger af wc-rum *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 25

26 4 Konstruktioner 4.3 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner BR 10 Eksempler på løsninger* 4.3, stk. 1 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner 1. Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Glaspartier i vægge samt glasdøre og glaspartier ved døre bør afmærkes eller afskærmes. Afmærkningen bør placeres og udformes således, at den er iøjefaldende og tydelig for alle, herunder personer med synshandicap. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 1. Der henvises til SBi-anvisning 230, Anvisning om bygningsreglement 2010, afsnit 4.3, hvor der benyttes tre vandrette, 100 mm brede bånd i højderne 0-0,2 meter, 1,0 meter og 1,6 meter over gulv 2. Mattering af større glaspartier, mønstre o.lign kan også fungere som afmærkning 4.5 Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg BR 10 Eksempler på løsninger og metoder* 4.5 stk. 1, 2 og 3 Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg Stk. 1. Brugerbetjente anlæg, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med publikumsrettede servicefunktioner, skal opsættes, så de kan benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er nedsat. Vejledning fra BR 10: De brugerbetjente anlæg, som bestemmelsen omfatter, svarer i øvrigt til afgrænsningen i byggelovens 2, stk. 2 og 3 og undtagelserne i kapitel 1.2. Nærmere beskrivelser findes i Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg (Statens Byggeforskningsinstitut, 2007). ITST og EBSTs vejledning omhandler bl.1. Indretning af brugerbetjente anlæg, så de kan benyttes af mennesker med nedsat funktionsevne, omfatter 26

27 Stk. 2. Adgangsarealet foran de i stk. 1 nævnte brugerbetjente anlæg skal være mindst 1,3 m bredt og niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes Stk. 3. Brugerbetjente anlæg skal placeres i en højde, så de kan betjenes af en person i kørestol. *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes hensyntagen til blandt andet: Betjeningshøjder Afstande Displays Betjeningskraft Lys og lyd Kravet svarer til adgangskravet for de ubebyggede arealer til bygninger i kapitel 2. Kravet kan bl.1. opfyldes ved udligning i terræn eller ved etablering af de i kapitel 3 omtalte ramper. Brugerbetjente anlæg skal placeres, så der findes et mindst 1,3 meter bredt adgangsareal foran anlægget. Arealet skal være vandret, og eventuelle udligninger af niveauforskelle op til adgangsarealet må højst hælde 1: Betjening mellem 0,9-1,2 meter og mindst 0,5 meter fra indvendige hjørner over gulv accepteres, eller efter ITST og EBSTs vejledning Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg (Statens Byggeforskningsinstitut, 2007). 2. Kravet kan også opfyldes ved, at selve anlægget kan sænkes og hæves. 8 Installationer 8.1 stk. 11 Generelt, anvendelse af tekniske hjælpemidler BR stk. 11 Generelt Eksempler på løsninger* 1. Med henblik på at kunne 1. Hvis der er tale om et rum, der senere kan blive brugt til gøre bygninger tilgængelige forsamlingsrum, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale, som for personer med er offentligt tilgængelige for publikum, skal der forberedes for fast funktionsnedsættelser, skal teleslynge eller anden løsning på samme niveau installationer i bygninger, der Der vælges installationer med lille afgivelse af elektrisk støj, som ikke indeholder forsamlingslokaler, griber forstyrrende ind i brugen af høreteknisk udstyr og høreapparater. under hensyntagen til de Lavfrekvent støj fra elektriske installationer skal afhjælpes fx ved at tekniske muligheder jordforbinde installationerne.. projekteres og forberedes, så Der skal projekteres installationer, så der senere vil kunne installeres og der er mulighed for godkendes teleslyngeanlæg efter DS /EN Elektroakustik installation og anvendelse af Høreapparater tekniske hjælpemidler for personer med handicap. 8.1 stk. 12 Generelt, teleslyngeanlæg BR stk. 12 Generelt 1. I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der 1. Forsamlingsrum incl. auditorier, biblioteker, aulaer og koncertsale, som er offentligt tilgængelige for publikum indrettes med teleslynge eller lignende installation. Mødelokaler i kontorbyggeri indrettes ikke med teleslynge. Store lokaler opdeles i flere mindre sløjfer under gulv. Anlæg planlægges så der kun er ubetydelig interferens til anlæg i andre 27

28 være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg. lokaler til siderne og på andre etager. Afprøvning af anlæggets funktion i forhold til DS/EN (Dansk Standard, 2007b). 2. Alternative løsninger baseret på for eksempel infrarød kommunikation eller FM-radiobølger accepteres også, hvis personer med høreapparater kan låne en bærbar modtager med hals-teleslynge, og der findes et velfungerende system til information, udlevering, indsamling og vedligeholdelse af de udleverede enheder *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes 28

29 Tillæg til BYGST standard for tilgængelighed Dette tillæg til standarden indeholder tilvalgsmuligheder for bygherren, såfremt kunden mod forøget huslejebetaling ønsker et højere tilgængelighedsniveau, fx: - Anbefalinger fra Bygningsreglementet eller SBi 230 om bedre tilgængelighed - BYGST Indretning af studie- og laboratoriearbejdspladser 29

30 2 Ubebyggede arealer: TILVALG Tilvalg, Parkeringsarealer BR stk. 1 og 3 Eksempler på alternative løsninger Parkeringsarealer Tilvalg uden væsentlig merpris 3. TILVALG: Handicapparkeringspladser bør placeres så nær indgangen som muligt og være med fast jævn belægning. 4. TILVALG: Handicapparkeringspladser bør have fast jævn belægning. 6. TILVALG: Hvis der er niveauspring i adgangen fra parkeringsareal til andet areal, bør disse være højst 2,5 cm 1. Pladser anbragt højst 30 m fra indgang accepteres 2. Pladser anbragt blandt de nærmeste på p-anlægget ift indgangen accepteres 1. Pladser belagt med asfalt eller fliser med fuger under ca 10 mm accepteres 2. Fast grus accepteres 1. Niveauspring på op til 25 mm accepteres mellem p-areal og adgangsareal, men ikke videre frem til indgang Tilvalg 7. TILVALG: Der bør sikres en frihøjde på mindst 2,6 meter på tilog frakørselsveje samt på selve handicapparkeringspladserne, da mange kassebiler udføres med forhøjet tag Tilvalg med formodet merpris 5. TILVALG: Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på. 1. Frihøjde for køretøj på 2,6 m med akselafstand ca. 3,5 m accepteres. 1. Pladser på 4,5 x 8 m accepteres. Opmærkning med skilte E33 og E23. Opmærkning på belægning med symbol V23, dog ikke ved belægning med fast grus Omkostning for tilvalg: fx kr pr plads 2. Pladser på 2,5 x 5 m accepteres, hvis der er at areal på 2,0 m på begge sider i samme niveau, som kan anvendes, plus 3 m bag pladsen 3. Pladser på 2,5 x 8 m langs kantsten accepteres, hvis der er et brugsareal på 2 m i højre side af kørselsretningen i samme niveau eller med opkørsel med hældning max 1:10. 30

31 8. TILVALG: Der bør sikres en frihøjde på mindst 2,6 meter også i parkeringskældre 1. Frihøjde for køretøj på 2,6 m med akselafstand 3,5 m accepteres for nedkørsler og kældre Omkostning for tilvalg: evt. forøgelse af højde på kælderetage Tilvalg, Stk. 2 Adgangs- og tilkørselsarealer: bredder, ramper BR Stk. 2 Adgangs- og Eksempler på løsninger tilkørselsarealer Tilvalg uden væsentlig merpris 6. TILVALG: Udendørs trappe udføres efter trappeformlen for bekvemme udendørs trapper: 1 grund + 2 stigning = mm 7. TILVALG: Trapper skal have Varierende størrelser, som kan betyde større risiko for, at samme grund og stigning over brugerne falder, accepteres ikke. Tolerancer efter tysk standard: hele forløbet mm på grund og stigning Tilvalg 14. TILVALG: Trinflader med afvanding Tilvalg med formodet merpris 9. TILVALG: Større reposer så fx selvkørende palleløftere kan dreje på rampe med 2 parallelle løb 3. TILVALG: Ved bygninger med mange brugere udføres en gangbredde på 1,8 meter 11. TILVALG: Ramper og udligninger i terræn, der kommer i forbindelse med soklen, bør afsluttes på en måde, der forhindrer, at fugt trænger ind i bygningen Trinflader skal være vandrette, men lukkede trapper og trapper i terræn bør dog have et lille, udadgående fald på højst 1:50 (20 mm pr. meter) af hensyn til afvanding og risiko for isdannelse. Repos øget til min. 1,5 x 1,5 m for ender af rampeløb, hvor der skal kunne transporteres varer på elektriske palleløftere Omkostning for tilvalg: øget areal til rampe- og repos ca. 5 % for rampe med to løb på hver 12 m Omkostning for tilvalg: 0,5 m 2 pr meter adgangsareal Omkostning for tilvalg: se stk. 2 Tilvalg, Stk. 3 Adgangs- og tilkørselsarealer: adskillelse, trapper BR stk. 3 Adgangs- og Eksempler på løsninger tilkørselsarealer Tilvalg uden væsentlig merpris 5. TILVALG: Af hensyn til personer med synshandicap bør trinflader med gitterriste, huller og lignende undgås eller udformes på en måde, så blindestokke ikke kan sidde fast i eller falde igennem trinfladerne, og så førerhunde sikres mod at få beskadiget kløerne. 1. Trinflader af gitterriste med gitterdimensioner på den smalle Tilvalg 31

32 BR stk. 3 Adgangs- og tilkørselsarealer Tilvalg uden væsentlig merpris 6. TILVALG: Trapper med lukkede stødtrin uden fremspring er sikrere og lettere at gå op ad for personer med gangbesvær, fx halvsidigt lammede Eksempler på løsninger led på 9-10 mm, der er lidt under diameteren på de tyndeste blindestokke, accepteres. 2. Trædeplader monteret på trappe med drænhuller, så fx førerhunde ikke får revet kløerne af, accepteres Tilvalg 32

33 3 Bygningers indretning: TILVALG Tilvalg, 3.2.1, stk. 2 Generelt: niveaufri adgang, yderdøre BR , stk. 2 Generelt Eksempler på løsninger Tilvalg Tilvalg uden væsentlig merpris 13. TILVALG: Porttelefoner og tilkaldeanlæg placeres i en højde der kan betjenes af såvel en stående som en person i kørestol Tilvalg med formodet merpris 5. Betjening mulig for personer med handicap 6. TILVALG: Karruseldøre bør suppleres med sidehængslede døre eller skydedør 9. TILVALG: Niveaufri indgange og hævning af terræn udføres, så fugtfølsomme dele af facade og gulvkonstruktion sikres mod indtrængende smeltevand samt slagregn og opsprøjt. Dette gælder særligt ved bygninger med terrændæk og eksisterende bygninger, som får niveaufri adgang 1. Betjening anbragt mellem 90 og 120 cm over belægning, og min. 0,5 m fra indre hjørner, modsat dørens hængslingsside 2. Betjening anbragt efter ITST og EBST faktaark: Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg 1. Betjeningskraft højst ca. 25 N. Betjening mulig med lukket hånd 2. Selvåbnende dør med automatisk føler eller trykknap 1. Selvåbnende skydedøre ved siden af karusseldør. 2. Sidehængslet dør ved siden af karusseldør. 3. Anden dørtype, der tilgodeser bl.a. synshandicappede ved siden af karusseldør 4. Karusseldør med stor diameter, sænkning af hastighed og fx. indbygget skydedørsløsning mm fri sokkelhøjde også ved hævet terræn, som adskilles vha en rende, der har afløb ud over terræn eller er forbundet direkte til kloak. Må ikke baseres på nedsivning til dræn. Fald på min. 1:50 væk fra bygningen. Rist i 1,5 eller 1,7 m bredde over renden. Gitterafstand på den smalle led højst 9-10 mm. 33

34 Tilvalg, 3.2.1, stk. 4 Fælles adgangsveje: døre BR , stk. 4 Fælles Eksempler på løsninger Tilvalg adgangsveje Tilvalg uden væsentlig merpris 3. TILVALG: Øget dørbredde for 1. For døre, der skal kunne tage en europalle accepteres 0,85 m palletransport til udvalgte rum fri åbning, svarende omtrent til en 10 M dør. 5. TILVALG: Lavere dørtrin 1. I byggeri som skal være egnet for personer med gangbesvær, i kørestol eller med rollator accepteres dørtrin op til ca. 15 mm 2. I plejeorienteret byggeri accepteres dørtrin på ca. 0 mm 6. TILVALG: Lav åbningskraft for 1. Åbningskraft reguleret ned til N Ja døre Tilvalg med formodet merpris 4. TILVALG: Øget dørbredde for fx plejesenge til udvalgte rum 1. For døre der skal kunne tage en almindelig plejeseng accepteres 1,07 m fri bredde, svarende omtrent til en 12 M dør 2. For byggeri til stærkt overvægtige personer accepteres en fri 6. TILVALG: Lav åbningskraft for døre *andre løsninger og metoder kan evt accepteres, hvis hensigt bag krav opfyldes dørbredde på min. 1,5 m eller efter aftale. 1. Døre under vindpres og branddøre, som skal have lukkekraft over N, forsynes med automatisk døråbner eller automatisk lukning Tilvalg, Stk. 1 Fælles adgangsveje: bredde, markering, ramper, trin BR , stk. 1 Fælles Eksempler på løsninger adgangsveje Tilvalg med formodet merpris 2. TILVALG: Øget bredde på 1. For fælles adgangsveje med hyppigere trafik i begge retninger, udvalgte steder eller hvor to kørestolsbrugere let skal kunne passere hinanden, accepteres en fri bredde på min. 1,8 m. Omkostning for tilvalg: 0,5 m 2 pr m fælles adgangsvej 2. Mellem elevatorer og nedadgående trappeløb skal fælles adgangsveje have en bredde på min. 2,0 m Omkostning for tilvalg: 0,7 m 2 ekstra pr m foran elevator 3. For byggeri hvor der skal kunne manøvreres med senge, personlifte, trucks eller lignende, bl.a. i bygninger til erhverv eller hvor der findes særlige krav i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, øges bredden svarende hertil. Omkostning for tilvalg: fra 3 m 2 ekstra pr m bredde foran elevator 2 TILVALG: I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder udlignes disse med ramper, lifte eller lignende. Se fx sbi.dk/tjeklister under Bariatri 1. Som ovenfor, men uden trin indenfor den enkelte enhed. Ramper, lifte eller lignende accepteres. Omkostning for tilvalg: rampe med areal ca. 10 m 2 ved niveauforskel indenfor enhed på 2 trin. Alternativt 1 stk. løfteplatform, ca Tilvalg 34

35 Tilvalg, 3.2.2, stk. 4 Trapper i fælles adgangsveje BR , stk. 4 Trapper i fælles Eksempler på løsninger adgangsveje Tilvalg uden væsentlig merpris 3. TILVALG: Trapper udføres som sikre trapper med så vidt muligt samme grund og stigning over hele forløbet. Håndreglen for en bekvem indendørs trappe søgt overholdt: 1 grund + 2 stigninger = mm. Trinflader vandrette og skridhæmmende. Som hovedregel anvendes ligeløbstrapper i stedet for kvart- og halvsvingstrapper. Tilvalg med formodet merpris 2. TILVALG: Trapper med lavere hældning (lavere stigning og dybere grund,) end de angivne krav, er lettere og mere sikre at gå på. 4. TILVALG: Mindst en trappe til alle etager forsynes med stødtrin, og trinforkanter markeres med kontrastfarve. Tolerance på grund og stigning +- 5 mm. Skridsikkerhed efter DIN For almindelige tørre arbejdsområder skal skridsikkerheden være mindst Mindst en trappe mellem alle etager udføres med grund mindst 300 mm. Omkostning for tilvalg: trappeareal øget ca. 7 % 2: Mindst en trappe mellem alle etager udføres med grund mindst 300 mm og stigning højst 160 mm. Omkostning for tilvalg:trappeareal øget ca. 25 % Tilvalg 1. Et bånd på ca. 40 mm med en forskel i lysrefleksionsværdi på min. 60 ift trinfladen ved lægningstidspunktet accepteres. 2. En forskel i lyshed på 0,75 efter NCS-skalaen kan også bruges som vejledende værdi. 3. Løsninger med indbygget belysning kan accepteres. 5. TILVALG: Trapper udføres med højst 2,5 meter højdeforskel for hvert trappeløb Omkostning for tilvalg: fx 1,7 m 2 ekstra areal pr trappe pr etage 35

36 Tilvalg, 3.2.2, stk. 5 Elevatorer i fælles adgangsveje BR , stk. 5 Elevatorer i Eksempler på løsninger Tilvalg fælles adgangsveje Tilvalg med formodet merpris 3. TILVALG: Elevator der kan 1. Indvendig længde min. 2,1 m. rumme en ambulancebåre 3. TILVALG: Elevator der kan rumme en plejeseng, evt til svært overvægtige 1. Indvendige mål 2,4 x 1,85 m eller mere, dørbredde ca. 1,5 m. Tilvalg, 3.2.2, stk. 6 Fælles adgangsveje, bredde ved elevatorer BR , stk. 6 Fælles Eksempler på løsninger adgangsveje Tilvalg med formodet merpris 1. TILVALG: Øget bredde foran 1. Et vendeareal på 1,5 1,5 meter så de fleste personer i kørestol elevatordøre og mellem kan vende foran en elevator. nedadgående trapper og Omkostning for tilvalg: se stk. 1 elevatordøre. 2. Er der en nedadgående trappe ud for elevatordøren, øges afstanden til trappen til mindst 2,0 meter, da kørestolsbrugere oftest må bakke ud af elevatoren og risikerer at køre ud over trappekanten, hvis afstanden er mindre. Omkostning for tilvalg: se stk. 1 Tilvalg 36

37 Tilvalg, 3.4.1, stk. 5 WC-rum, offentligt tilgængelige samt , stk. 4 WCrum, kontor- og administrationsbygninger: TILLÆG BR , stk. 5 Generelt Eksempler på løsninger Tilvalg Tilvalg uden væsentlig merpris 2. TILVALG: Indretning gøres brugbar efter anbefalinger i SBi 230: - Sæbeautomat, håndklædeholder og knager monteret med en betjeningshøjde på 0,9-1,2 meter - Toiletpapirholder anbragt, så den let kan nås fra siddende position på toilettet, fx forrest på armstøtterne - Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskylningsknap m.m., der kan betjenes med lukket hånd og lille kraft, så det er muligt for personer med nedsat arm- og håndfunktion at bruge toilettet uden hjælp - Spejl der kan bruges af både siddende og stående personer, fx anbragt mellem 0,9 og 1,9 meter over gulv - Forkant af wc placeret ca. 80 cm fra bagvæg - Vandret tilbagetræksgreb på indersiden af udadgående dør Tilvalg med formodet merpris 3. TILVALG: Antal toiletter gradueres efter behov Antal samtidigt besøgende eller beskæftigede 0-50 Min Anbefalet antal wc-rum, som kan anvendes af kørestolsbrugere Omkostning for tilvalg: ekstra toilet ud over BR-krav på en etage 37

38 Tilvalg, 3.4.1, stk. 7 Fastmonterede publikumspladser BR 10 Eksempler på løsninger 3.4.1, stk. 7 Generelt Tilvalg uden væsentlig merpris 2. TILVALG: Publikumspladser for kørestolebrugere bør være fordelt blandt de øvrige tilskuerpladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e). Tilvalg Tilvalg, BYGST Laboratoriearbejdspladser BYGST krav Eksempler på løsninger Laboratoriearbejdspladser Tilvalg uden væsentlig merpris 1. Vendeareal ud for laboratoriearbejdspladser mindst 1300 mm bredt, med mulighed for ekstra 300 mm vendeareal under bordflade Tilvalg 2. Plads under faste borde: - min. 700 mm fri højde i en dybde af min. 400 mm - min. dybde 600 mm i højde op til min. 300 mm 3. Min. 5 % (mindst 2) af laboratoriearbejdspladserne placeres i en højde, så de kan betjenes af en person i kørestol. Tilvalg med formodet merpris 4. TILVALG: Min. 5 % (mindst 2) højdejusterbare pladser, regulerbare i højde fra ca. 650 til ca mm. Vendeareal på 1,6 m placeres delvist inde under bordflade Evt. sarg under bordplade trukket min. 400 mm tilbage, så der opnås plads til knæ i siddende stilling og med god arbejdshøjde Fordeling tilpasses funktion af laboratorier, eller indrettes fleksibelt, så pladser kan omrokeres Passer til en lille, siddende kvinde og en høj, stående mand Ja 38

39 5. TILVALG: Betjening for højdejusterbarhed placeret mellem 600 og 1200 mm over gulv Betjeningspanel fx placeret ved forkant af bordplade Tilvalg, BYGST Studiearbejdspladser BYGST krav Eksempler på løsninger Studiearbejdspladser Tilvalg uden væsentlig merpris 1. Vendeareal ud for studiearbejdspladser mindst 1300 mm bredt, med mulighed for ekstra 300 mm vendeareal under bordflade Tilvalg 2. Plads under faste borde: - min. 700 mm fri højde i en dybde af min. 400 mm - min. dybde 600 mm i højde op til min. 300 mm Tilvalg med formodet merpris 3. TILVALG: Min. 5 % (mindst 2) højdejusterbare pladser, regulerbare i højde fra ca. 650 til ca mm 4. TILVALG: Betjening for højdejusterbarhed placeret mellem 600 og 1200 mm over gulv Vendeareal på 1,6 m placeres delvist inde under bordflade Evt. sarg under bordplade trukket min. 400 mm tilbage, så der opnås plads til knæ i siddende stilling og med god arbejdshøjde Passer til en lille, siddende kvinde og en høj, stående mand Betjeningspanel fx placeret ved forkant af bordplade 6 Indeklima 6.1 Stk. 1 Generelt, lysforhold BR stk. 1 Generelt Eksempler på løsninger og metoder Tilvalg Tilvalg med formodet merpris 5. Tilvalg: Højere belysningsniveau end i DS 700 i arbejdsrum og fælles adgangsveje 6. Tilvalg: Belysning af ansigter på foredragsholdere og personale Ældre mennesker kan have behov for et belysningsniveau, der er op til 3 gange højere end yngre. Belysning af ansigtet på fx talere, foredragsholdere og personale ved en skranke, så mundaflæsning gøres lettere for hørehandicappede. 39

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger Appendix Tilgængelighed - i forbindelse med ombygninger 1 Indhold Forord...................................... 3 Indledning.................................... 4 Bygningsreglementets ombygningsbestemmelser

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU. TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program - lørdag 10.00 10.45 12.00 13.00 13.45 14.00 15.00 introduktion

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

BILAGSMATERIALE til rapporten om

BILAGSMATERIALE til rapporten om ILAGSMATERIALE til rapporten om Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter August 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 ilagsmateriale

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2.4 De ubebyggede arealer Bebyggelsesregulerende bestemmelser Opholdsarealer. Parkeringsarealer. Adgangs- og tilkørselsarealer. Nyttige links: www.sonderborgkommune.dk

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler redmose, Annette; Ginnerup, Søren Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Bygningsreglement. - Om tilgængelighedskravene OG BOLIGMINISTERIET TERIETS NYE TILLÆG

Bygningsreglement. - Om tilgængelighedskravene OG BOLIGMINISTERIET TERIETS NYE TILLÆG Bygningsreglement 1995 - Om tilgængelighedskravene! OPDATERET I OKTOBER OBER 2001 MED BY- OG BOLIGMINISTERIET TERIETS NYE TILLÆG 3 TIL BYGNINGSREGLEMENT 1995 Udgiver Center for Ligebehandling af Handicappede,

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

s. 664 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard.

s. 664 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard. Artikel fra HFB 22 1978 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard. At være bevægelseshæmmet er ikke en tilstand i sig selv,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen Tilgængelighed Afgangsspeciale: Tilgængelighed Bygningskonstruktør uddannelse på Via university college Forfatter: Christian Møller Rosensten Vejleder: Laurits Kristian Kristensen Afleveringsdato: 28.11.2011

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af

Læs mere

Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007

Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007 23 Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007 Indhold Udvendig med adgang via altan eller hovedtrappe... 3 Roskildevej 29-31, Frederiksberg... 3 Nørregade 24, København K... 4 Kvæsthusgade

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere