Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift"

Transkript

1 Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels Erik Andreassen Margrethe Winther-Nielsen Anders Gadegaard Pernille Østrem Tom Allan 1. Godkendelse af revideret dagsorden. 1. Ny dagsorden er udsendt, men pkt. 2 går ud, da Ole Pagels ikke er til stede. Den nye dagsorden er i øvrigt godkendt. 2. Orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning. Orientering v/ Ole Pagels. Udgår 3. Orientering vedr. Fællesfondens budgetsamråd. Orientering v/ Torben Larsen 3. Inge Lise Pedersen orienterede om Fællesfondens Budgetsamråd, idet Torben Larsen møder senere. Kirkeskatten kommer fremover til at ændre sig i takt med udskrivningsgrundlaget på grund af de netop ændrede skatteregler. Endvidere vil kirkeskatten formentlig blive påvirket i negativ retning på grund af, at pensionsforpligtelsen er overgået til den lokale økonomi uden kompensation. 4. Stiftsmidlerne. a. Kort orientering om status vedrørende implementeringen af de nye KAS og GIAS systemer. 4. a) Anne Margrethe Andersen orienterede om status for implementeringen af KAS / GIAS, der forløber omtrent planmæssigt. KAS implementeres fra 1. oktober 2012.

2 b. Fornyet ansøgning om lån af stiftsmidlerne fra Kapernaum sogns menighedsråd. c. Fornyet ansøgning fra Klemensker sogns menighedsråd om frigivelse af indestående stiftsmidler. d. Ansøgning fra Rø sogns menighedsråd om frigivelse af stiftsmidler til 4 nærmere angivne projekter. b. Stiftsrådet imødekom ansøgning om en 8 årig afdragsperiode. c. Stiftsrådet tiltrådte redegørelsen fra Klemensker sogns menighedsråd om salgssummernes fremkomst. d. Stiftsrådet godkendte frigivelse af midler til brug for automatisk klokkeringning og udvidelse af konfirmandstuen. Endvidere til et monument på og forskønnelse af de ukendtes gravplads. Men isolering af kirkeloftet betragter stiftsrådet som en driftsopgave. e. Ansøgning fra Bodilsker sogns menighedsråd om frigivelse af stiftsmidler, alternativt forhøjelse af lån af stiftsmidlerne. f. Ansøgning fra Frederiksberg og Frederiksberg Slots sognes menighedsråd om frigivelse af stiftsmidler. e. Stiftsrådet tiltrådte redegørelsen fra Bodilsker sogns menighedsråd om salgssummens fremkomst. Stiftsrådet godkendte ansøgningen. f. Stiftsrådet forhåndsgodkendte frigivelse af stiftsmidler til brug for ombygning mv. betinget af menighedsrådenes indsendelse af de manglende oplysninger samt provstiudvalgets godkendelse af såvel projekt og finansiering for så vidt angår anlægsudgiften. Stiftsrådet orienteres om sagen ved førstkommende møde. g. Orientering om lån og frigivelse af stiftsmidler til: lån til Skelgårds sogn ifm. etablering af provstikontor, frigivelse til Hyltebjerg kirke til ombygning af lokaler tilknyttet kirken, lån og frigivelse til Simeon-Sankt Johannes sogn til istandsættelse af tjenestebolig samt frigivelse til Flintholm kirke til arbejder på kirke og tjenesteboliger. h. Disponering over stiftsmidler. g. Anne Margrethe Andersen orienterede om frigivelse af stiftsmidler og bevilling af lån i overensstemmelse med de af stiftsrådet vedtagne retningslinjer. Udover de i dagsorden nævnte, er der udbetalt lån til Lundehus sogn på 1,6 mio. kr. h. Der er rundsendt notat til provstierne om mulighederne for disponering over stiftsmidler. 5. Bindende stiftsbidrag indkomne ansøgninger om tilskud fra det bindende stiftsbidrag

3 a. Orientering om økonomisk status for det bindende stiftsbidrag a. Der er på nuværende tidspunkt udbetalt godt 2,7 mio. kr. og der er afsat 3,9 mio. kr. i det endelige budget for Der er endvidere indbetalt uforbrugte beløb for Der er kommet regnskab ind fra alle, der har modtaget beløb i 2011 undtagen fra Skoletjenesten i Dragør og Tårnby. Stiftsadministrationen rykker for dette. b. Ansøgning fra Emmaus-mødet 2012 til gennemførelse af møde i dagene november c. Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor om en årlig bevilling på kr. i tre år til stillingen som korkonsulent for Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland- Falsters stifter. d. Ansøgning om økonomisk støtte til den 7. "Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark" i dagene november e. Ansøgning fra Ulla Wittenberg m.fl. om tilskud til indspilning af samtlige salmer fra Den Danske Salmebog til streaming på internettet.(vedrører primært 2012, alternativt 2013). f. Ansøgning fra Folkekirkens Skoletjeneste København og Frederiksberg om udmøntning af rammebevillingen for g. Ansøgning fra Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde om bevilling til udstilling SamXistens. 6. Bindende stiftsbidrag 2013 behandling af de indkomne ansøgninger om tilskud fra det bindende stiftsbidrag a. Stillingtagen til ansøgning fra Danske Kirkers Råd om Grøn b. Stiftsrådet godkendte ansøgningen. Torben Larsen deltog i mødet fra k c. Stiftsrådet godkendte ansøgningen for så vidt angår kr. der vil kunne frigives med kr. om året efter opkrævning. d. Stiftsrådet godkendte ansøgningen med kr. e. Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. f. Stiftsrådet tiltrådte ansøgningen om udmøntning af rammebevillingen. g. Stiftsrådet godkendte ansøgningen på de i ansøgningen nævnte betingelser. 6. a. Stiftsrådet besluttede ikke at gå ind i samarbejdet.

4 kirke. Afsætning af beløb til et stiftssamarbejde med Danske Kirkers Råds Klima- og miljøgruppe om Grøn kirke - en fortsættelse af det samarbejde Roskilde stift har haft med DKR for årene 2011 og 2012 om grøn kirke. Udgiften til fortsættelse af samarbejdet andrager kr. for b. Ansøgning fra Præster i Sundhedssektoren om tilskud til gennemførelse af Nordisk Sygehuspræstekonference c. Ansøgning fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om bevilling til i 2013 at kunne sætte fokus på børn, familier og kirke. 7. Høring fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke over forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi. Kort oplæg ved Inge Lise Pedersen. 8. Høring fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke over forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. Forslaget omhandler udskydelse af revisionsklausulen vedrørende de permanente stiftsråd. 9. Udvalgsstrukturen under stiftsrådet. a. Orientering om status vedrørende kommunikationsudvalg. b. Udpegning af medlemmer til b. Stiftsrådet besluttede at behandle ansøgningen ved et kommende møde. c. Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. 7. Inge Lise Pedersen laver et udkast til svar, idet stiftsrådet tilsluttede sig den skitserede principielle bemærkning. 8. Stiftsrådet tog lovændringen til efterretning. 9. a. Jens Andersen orienterede fra kommunikationsudvalget. b. Peter Skov-Jakobsen orienterede om baggrunden for

5 stiftsudvalg vedrørende Reformationsjubilæet v/ Peter Skov-Jakobsen og Anders Gadegaard. 10. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet. Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg. ønsket om nedsættelse af udvalget, og oplyste om udvalgets påtænkte sammensætning, der gerne skulle afspejle mange hjørner af det danske kulturliv. Stiftsrådet tiltrådte, at udvalget etableres. 10. Karsten Fledelius orienterede fra stiftsudvalget for det mellemkirkelige arbejde. Inge Lise Pedersen orienterede fra stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde. 11. Strukturprocessen. Orientering om status for arbejdet. 11. Peter Skov- Jakobsen orienterede om status på strukturprocessen. 12. Invitation fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Udpegning af 2 deltagere fra stiftsrådet til deltagelse i møde mellem Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, de mellemkirkelige stiftsudvalg og stiftsrådene på Trinity Konference Center den 1. og 2. februar Rådet inviterer op til 5 repræsentanter fra hvert stift, 2 fra stiftsrådene og 2 fra de mellemkirkelige underudvalg, I kraft af indlejringen af Folkekirkens Mission i Folkekirkens mellemkirkelige Råd i 2012, inviteres stifterne ligeledes til at sende en repræsentant fra det udvalg i stiftet, der arbejder med mission, såfremt et sådant er 12. Beslutning om deltagelse udsættes til næste møde.

6 nedsat. 13. Orientering om evaluering af stiftsrådene. 13. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har iværksat en evaluering af stiftsrådene. Der er udsendt en interview-guide til brug for evalueringen. 14. Vidensdeling forum for Stiftsrådets medlemmer. 14. Stiftsadministrationen opretter stiftsrådets medlemmer som brugere af kirkenettet med henblik på adgang til Den Digitale Arbejdsplads. 15. Siden sidst. 15. Der var intet til siden sidst. 16. Næste møde. Sidste møde for 2012 er fastsat til 19. november, kl I 2013 er møderne fastlagt som følger: tirsdag 5. februar, torsdag 21. marts, onsdag 22. maj, tirsdag 17. september, tirsdag 19. november. Alle i Helligåndshuset kl Eventuelt. 17. Der var intet til eventuelt. Mødet sluttede kl , referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt. Michael Riis Inge Lise Pedersen Torben Larsen

7 Jens Andersen Karsten Fledelius Helle Krogh Madsen Susanne Ivalo Mønsted Finn Vejlgaard Peter Skov-Jakobsen

8

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere