Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a"

Transkript

1 Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Lars Jønstrup Dollerup Økonomidirektør Telefon Contents Fax Copenhagen Airports A/S Page 1 of 24 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI Resume for første halvår Highlights af resultaterne... 4 Forventninger til HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 6 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI Øvrige resultatposter... 8 Pengestrømsopgørelse... 8 Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold... 9 Aeronautisk segment Ikke-aeronautisk segment Øvrige forhold Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskab Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 24

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni RESUME FOR FØRSTE HALVÅR 2015 Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik et godt første halvår 2015, hvor omsætningen steg med 2,5% primært pga. vækst i den ikke-aeronautiske del af forretningen, hvilket betød, at resultatet før skat steg med 4,4% til DKK 619,3 mio. Den ikke-aeronautiske del af forretningen havde en stærk vækst blandt andet takket være et styrket udbud i shopping-centret. CPH fastholder sine forventninger til resultatet for Passagertallet i Københavns Lufthavn endte i første halvår på passagerer, hvilket er på niveau med første halvår Trafikudviklingen afveg på flere måder fra normen i første halvår med høj vækst i lokaltafgående passagerer på 4,0% og fald i transfer på 12,2%, hvor SAS, der står for langt hovedparten af al transfer i Københavns Lufthavn optimerede sin prissætning, med et betydeligt fald i volumen til følge. Faldet i transfer blev dog bremset markant henover andet kvartal. Langdistancetrafikken steg 0,9%, mens indenrigs faldt 6,0% som følge af reduceret kapacitet på ruterne. Samlet set lå trafikken 0,1% lavere end i fjor. Indenrigs- og Schengen-trafikken blev fra andet kvartal lagt sammen, og passagertallet er på flere indenrigsruter steget herefter, ligesom passagerundersøgelser generelt viser en god tilfredshed hos de indenrigsrejsende. Væksten på de lokaltafgående passagerer skyldes bl.a. Ryanairs entre på markedet. Trods en lukning af selskabets base i København forventes antallet af Ryanair-passagerer stort set opretholdt, forudsat at ruteudbuddet opretholdes. Stigning i den ikke-aeronautiske forretning Omsætningen i shoppingcentret steg med 6,9%, ligesom forbrug pr. passager er steget i forhold til samme periode i fjor, hvilket skyldes et fortsat forbedret shop- og brand mix ikke mindst på Food & Beverageområdet med åbning af bl.a. Aamanns, Gorm s og YO! Sushi. Parkering er steget med 3,0% takket være stigningen i antallet af lokaltafgående passagerer, ligesom hotelforretningen er steget med 4,4% som følge af en fortsat meget høj belægningsprocent på Hilton Hotel Copenhagen Airport indledt med et fortsat højt investeringsniveau CPH har i første halvår holdt et investeringsniveau, der ligger over niveauet fra samme periode i fjor. Investeringer på DKK 450,5 mio. er anvendt til at ud- og ombygge passagerområderne i Terminal 2 med i alt 700 ekstra m2 til gavn for passagererne; den centrale sikkerhedskontrol er udbygget med yderligere to spor for at kunne servicere det stigende antal passagerer; Finger C og den ene af startbanerne bliver udbygget for at kunne håndtere det stigende antal langdistancefly, herunder Airbus A380, og det særlige højsikkerhedsområde (CSRA) bliver udbygget for at forbedre effektiviteten for flyselskaberne og deres ansatte. Udbygningen af CSRA-området gavner primært fly- og handling-selskaberne, da medarbejderne efter udvidelsen får færre tidskrævende sikkerhedstjek, hvilket øger effektiviteten og dermed reducerer omkostningerne. Effektivisering trods øgede sikkerhedskrav Trods fokus på effektiviseringer, har CPH haft stigende personaleomkostninger i første halvår, hvilket er væsentligt påvirket af øgede lovkrav til Security, herunder den igangværende implementering af nye EUregler om ETD (Explosive Trace Detection). CPH har imidlertid et fortsat fokus på effektivisering og har således igen i år været i stand til at reducere de eksterne omkostninger. Refinansiering Da der i august 2015 forfalder et lån på USD 100 mio. af CPHs US Private Placement (USPP) fra 2003, besluttede selskabet at benytte sig af den positive udvikling på lånemarkedet til på ny at rejse tilsvarende finansiering i USA på bedre vilkår. Det udstedte beløb blev fastsat til DKK mio. over 10 år. Det nye lån er ca. DKK 395 mio. højere end det forfaldne lån, da CPH fandt det fornuftigt at drage fordel af de stærke markedsforhold til at sikre fremtidige refinansieringskrav. Det er samtidig første gang CPH er i stand til at kunne låne direkte i danske kroner på USPP markedet. Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 24

4 Udstedelsen blev væsentligt overtegnet, hvilket bekræfter CPHs position som et internationalt anerkendt og troværdigt infrastruktur aktiv. Aftalerne sikrer CPH stabil og langsigtet finansiering på tilfredsstillende vilkår. Rådgiver for ny storlufthavn i Istanbul Gennem de næste fem år skal CPHs internationale konsulentvirksomhed, Copenhagen Airport International (CAI), i samarbejde med Seoul-lufthavnen, Incheon, rådgive selskabet IGA (Istanbul Grand Airport) i Tyrkiet, der har ansvaret for at opføre og drive en ny storlufthavn i Istanbul med en kapacitet på op til 120 mio. passagerer årligt. Rådgivningen omfatter bl.a. strategiudvikling, etablering af virksomhedens organisation og ikke mindst drift af lufthavnen i både opbygningsfasen samt i lufthavnens tre første år efter åbningen i International anerkendelse Verdens førende akademiske selskab inden for luftfart, det uafhængige Air Transport Research Society (ATRS) kårer verdens mest effektive lufthavne. Produktivitet, omkostninger, kvalitet og effektivitet i mere end 200 lufthavne over hele verden bliver vurderet, og for 10. gang på 12 år hjemtog Københavns Lufthavn titlen som Europas mest effektive lufthavn. Interim udbytte På baggrund af halvårsresultatet er der i lighed med tidligere år taget beslutning om udlodning af et interim udbytte på i alt DKK 470,8 mio., svarende til DKK 60,00 pr. aktie. HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE Passagertallet i Københavns Lufthavn faldt med 0,1% i første halvår Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 4,0%, og transfererende passagerer faldt 12,2% Omsætningen steg med 2,5% til DKK 1.915,3 mio. (2014: DKK 1.869,0 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer samt øgede koncessionsindtægter grundet et fortsat forbedret shop- og brandmix EBITDA korrigeret for særlige forhold steg med 1,1% til DKK 1.039,2 mio. (2014: DKK 1.028,3 mio.). Det rapporterede EBITDA uden korrektion for særlige forhold steg med 1,3% til DKK 1.033,7 mio. (2014: DKK 1.020,1 mio.) EBIT korrigeret for særlige forhold steg med 1,3% til DKK 720,9 mio.(2014: DKK 711,3 mio.). Rapporteret EBIT uden korrektion for særlige forhold steg med 1,7% til DKK 715,4 mio. (2014: DKK 703,1 mio.) Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 13,7 mio. sammenlignet med 2014 Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg med 3,9% til DKK 624,8 mio. (2014: DKK 601,5 mio.). Det rapporterede resultat før skat uden korrektion for særlige forhold steg med 4,4% til DKK 619,3 mio. (2014: DKK 593,3 mio.) Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 450,5 mio. i første halvår af 2015 (2014: DKK 306,6 mio.). Årets første halvår har været præget af udvidelsen af Finger C samt ombygning af Terminal 2 og centraliseringen af security. Udbyttet på i alt DKK 470,8 mio. er til disposition den 14. august Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 13. august 2015 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VPkonti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 13. august 2015 give ret til udbytte, medens salg med afvikling til og med den 13. august 2015 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med 11. august 2015 afvikles inklusiv udbytte, og handler foretaget fra og med 12. august 2015 afvikles eksklusiv udbytte ved normal 2 dages valør. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 24

5 FORVENTNINGER TIL 2015 Forventninger til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændret i forhold til udmelding af 8. maj Forventninger til resultat før skat På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Uventede udsving i ruteudbuddet kan dog påvirke udviklingen og resultatet. Væksten i antallet af passagerer og den ændrede takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt løninflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på et lidt lavere niveau end i 2014, primært som følge af en langsigtet refinansiering på tilfredsstillende markedsvilkår og timing i afskrivninger på nye investeringer. Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold. Forventning til investeringer i anlægsaktiver CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne, hvilket er en del af den takstaftale, som trådte i kraft fra 1. april Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 24

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Q Q ÅTD 2015 ÅTD Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse (DKK mio.) Anden totalindkomst Totalindkomst Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 56,4% 57,4% 54,0% 54,6% 55,3% EBIT-margin 40,9% 42,1% 37,4% 37,6% 37,8% Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,44 0,39 0,39 0,40 Afkastningsgrad 17,1% 18,3% 14,4% 14,7% 15,1% Egenkapitalforrentning 39,4% 38,8% 33,1% 30,9% 33,4% Soliditetsgrad 27,8% 28,5% 27,8% 28,5% 28,8% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 37,0 35,6 60,0 55,6 122,1 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 57,7 55,9 100,5 95,9 208,6 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,6 349,6 362,6 349,6 362,5 NOPAT margin 31,2% 30,9% 28,3% 27,6% 28,7% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,46 0,48 0,43 0,43 0,45 ROCE* 16,1% 16,7% 16,5% 16,7% 16,8% *ROCE er beregnet på baggrund af rapporteret EBIT for de sidste fire kvartaler. Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 24

7 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØ- RELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Resultat i forhold til 2014 Koncernomsætningen i 1. halvår 2015 udgjorde DKK 1.915,3 mio. svarende til en stigning på 2,5%.Den aeronautiske omsætning er steget med 1,5% til DKK 1.101,2 mio., hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer. Den ikke-aeronautiske omsætning steg med 3,9% hovedsagligt drevet af et øget forbrug pr. passager i shoppingcentret samt for parkering og hotel. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med DKK 38,3 mio. til DKK 1.196,7 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Dette skyldes hovedsagligt en stigning i personaleomkostningerne på DKK 46,5 mio. grundet den årlige lønregulering og en stigning på 95 fuldtidsansatte (fra i første halvår af 2014 til i første halvår af 2015), primært som følge af fortsat øgede myndighedskrav til security-området. Eksterne omkostninger er faldet med DKK 9,5 mio., som følge af fortsat fokus på omkostningseffektivitet. Korrigeret for særlige forhold er EBITDA steget med 1,1%. Det rapporterede EBITDA er steget med 1,3% til DKK 1.033,7 mio. Nettofinansieringsomkostningerne udgør DKK 96,1 mio., hvilket er et fald på DKK 13,7 mio. i forhold til Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat steget med DKK 23,3 mio. til DKK 624,8 mio., svarende til 3,9%. Koncernens resultat før skat steg med DKK 26,0 mio. og udgjorde DKK 619,3 mio. Resultat for andet kvartal 2015 Udviklingen i andet kvartal 2015 var negativt påvirket af udviklingen i antallet af passager, som faldt med 1,5% i Københavns Lufthavn. En 3,0% vækst i internationale afgående passagerer blev mere end modsvaret af et fald på 18,7% i transferpassagerer. Udviklingen blev dog opvejet af en positiv udvikling i shoppingcentret, parkering og på hotellet. Kvartalet landede dermed på niveau med sidste år. Koncernens resultat før skat for andet kvartal 2015 udgjorde DKK 381,1 mio., når der korrigeres for særlige forhold på DKK 2,1 mio., som primært vedrørte omkostninger til omstrukturering. Interim udbytte I lighed med tidligere år er der vedtaget udlodning af et interim udbytte på i alt DKK 470,8 mio., svarende til DKK 60,00 pr. aktie. Udlodningen svarer til periodens rapporterede resultat efter skat. Udbyttet er til disposition den 14. august Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 13. august 2015 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 13. august 2015 give ret til udbytte, medens salg med afvikling til og med den 13. august 2015 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med 11. august 2015 afvikles inklusiv udbytte, og handler foretaget fra og med 12. august 2015 afvikles eksklusiv udbytte ved normal 2 dages valør. 2. kvartal År til dato DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Omsætning 1.043, ,1 6,3 0,6% 1.915, ,0 46,3 2,5% EBITDA 588,6 595,2-6,6-1,1% 1.033, ,1 13,6 1,3% EBIT 426,5 436,5-10,0-2,3% 715,4 703,1 12,3 1,8% Nettofinansieringsomkostninger 47,5 56,1-8,6-15,4% 96,1 109,8-13,7-12,5% Resultat før skat 379,0 380,4-1,4-0,4% 619,3 593,3 26,0 4,4% Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 24

8 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger År til dato DKK mio Udv. Renter 106,8 107,2-0,4 Markedsværdireguleringer -0,2 0,1-0,3 Øvrige finansielle omkostninger -10,5 2,5-13,0 I alt 96,1 109,8-13,7 Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 13,7 mio. i forhold til Renteomkostningerne er på niveau med De øvrige finansielle omkostninger er faldet DKK 13,0 mio. hovedsagligt grundet en stigning i aktiveringen af renter på anlægsaktiver som følge af forskydninger i opstart af projekter. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den estimerede skat. PENGESTRØMSOPGØRELSE År til dato DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 751,1 776,0-24,9 Investeringsaktivitet -448,1-305,8-142,3 Finansieringsaktivitet -279,6-468,6 189,0 Periodens ændring i likviditet 23,4 1,6 21,8 Likvider ved årets begyndelse 47,1 37,0 10,1 Likvider ved periodens udgang 70,5 38,6 31,9 Pengestrømme fra driftsaktivitet Udviklingen i pengestrømme fra driftsaktiviteten kan primært henføres til stigningen i aktiviteten samt et fortsat fokus på omkostningseffektivisering. Dette er dog mere end modsvaret af højere lønomkostninger, primært på grund af de skærpede sikkerhedskrav, samt højere acontoskattebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver i første halvår 2015 udgjorde DKK 450,5 mio. (2014: DKK 306,6 mio.). De største investeringer i første halvår 2015 omfatter blandt andet udvidelsen af Finger C og ombygning af Terminal 2. Andre store investeringer omfatter en kapacitetsudvidelse af sikkerhedsfaciliteterne, udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteter vedrører primært netto lånoptagelse på revolverende faciliteter samt mindre afdrag på realkreditlån samt udbetaling af udbytte vedrørende Likvider CPH havde DKK 70,5 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 1.636,0 mio. pr. 30. juni Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 24

9 RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar juni 2015 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 1.915,3 Særlige forhold - for særlige forhold 1.915,3 Andre driftsindtægter 2,3-2,3 Eksterne omkostninger 280,6-2,9 277,7 Personaleomkostninger 603,3-2,6 600,7 EBITDA 1.033,7 5, ,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 318,3-318,3 Resultat før renter og skat 715,4 5,5 720,9 Nettofinansieringsomkostninger 96,1-96,1 Resultat før skat 619,3 5,5 624,8 Skat af periodens resultat 148,5 1,3 149,8 Periodens resultat 470,8 4,2 475,0 1. januar juni 2014 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 1.869,0 Særlige forhold - for særlige forhold 1.869,0 Andre driftsindtægter 0,7-0,7 Eksterne omkostninger 291,3-4,1 287,2 Personaleomkostninger 558,3-4,1 554,2 EBITDA 1.020,1 8, ,3 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 317,0-317,0 Resultat før renter og skat 703,1 8,2 711,3 Nettofinansieringsomkostninger 109,8-109,8 Resultat før skat 593,3 8,2 601,5 Skat af periodens resultat 157,3 2,0 159,3 Periodens resultat 436,0 6,2 442,2 Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 24

10 2. kvartal 2015 Inklusive særlige Særlige forhold Korrigeret for særlige DKK mio. forhold forhold Omsætning 1.043, ,4 Andre driftsindtægter 0,4-0,4 Eksterne omkostninger 141,4-0,9 140,5 Personaleomkostninger 313,8-1,2 312,6 EBITDA 588,6 2,1 590,7 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 162,1-162,1 Resultat før renter og skat 426,5 2,1 428,6 Nettofinansieringsomkostninger 47,5-47,5 Resultat før skat 379,0 2,1 381,1 Skat af periodens resultat 88,5 0,5 89,0 Periodens resultat 290,5 1,6 292,1 2. kvartal 2014 Inklusive Korrigeret særlige Særlige for særlige DKK mio. Omsætning forhold 1.037,1 forhold - forhold 1.037,1 Andre driftsindtægter 0,5-0,5 Eksterne omkostninger 146,1-2,6 143,5 Personaleomkostninger 296,3-2,6 293,7 EBITDA 595,2 5,2 600,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 158,7-158,7 Resultat før renter og skat 436,5 5,2 441,7 Nettofinansieringsomkostninger 56,1-56,1 Resultat før skat 380,4 5,2 385,6 Skat af periodens resultat 100,8 1,2 102,0 Periodens resultat 279,6 4,0 283,6 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPHs resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse samt noterne for perioden 1. januar 30. juni 2015 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment År til dato Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Aeronautisk 1.101, ,0 16,2 1,5% 187,2 204,1-16,9-8,3% Ikke-aeronautisk 814,1 784,0 30,1 3,8% 528,2 499,0 29,2 5,9% I alt 1.915, ,0 46,3 2,5% 715,4 703,1 12,3 1,7% Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 24

11 AERONAUTISK SEGMENT 2. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 616,7 620,4-3,7-0,6% 1.101, ,0 16,2 1,5% 2.249,6 Andre driftsindtægter 0,3 0,5-0,2-40,0% 2,3 0,7 1,6-1,9 Resultat før renter 146,5 166,7-20,2-12,1% 187,2 204,1-16,9-8,3% 413,7 Segmentaktiver 7.055, ,8 293,9 4,3% 6.955,4 Passagerer Det totale antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 12,4 mio. i de første seks måneder af De internationale lokaltafgående passagerer steg med 4,6%. Grundet større fly, steg det gennemsnitlige antal sæder pr. fly med 1,7%. Antallet af passagerrelaterede flyoperationer faldt derimod med 1,3%, dette resulterede i en samlet stigning i sædekapaciteten på 0,3%. Den gennemsnitlige kabinefaktor de første seks måneder af 2015 er på niveau med første halvår af Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 4,0% i første halvår af 2015 og antallet af transferpassagerer faldt med 12,2%. Lokaltafgående passagerer udgjorde 77,7% af alle afgående passagerer, mens transferpassagerer udgjorde 22,3%. Passagerer/vækst fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,3% 1,1% -5,9% Europa Interkontinental Danmark For yderligere kommentarer til trafikken henvises til seneste offentliggjorte trafikstatistik for juni Det samlede antal passagerer faldt 1,5% i andet kvartal Trafikken var hovedsagligt negativt påvirket af et fald i transferpassagerer på 18,7%. Faldet blev dog bremset markant henover 2. kvartal. Udviklingen i transfer passagerer, skyldes primært en optimering af prissætningen hos SAS. Lokaltafgående passagerer, som udgør den største del af de samlede afgående passagerne steg med 3,3%. Omsætning År til dato DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 207,9 207,4 0,5 0,3% Passagerafgifter 514,1 510,1 4,0 0,8% Securityafgifter 259,2 251,3 7,9 3,1% Handling 88,7 87,9 0,8 0,9% Opholdsafgifter, CUTE med videre 31,3 28,3 3,0 10,6% I alt 1.101, ,0 16,2 1,5% Den samlede trafikomsætning steg med 1,5%, hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer. Pr. 1. april 2015 trådte den nye takst aftale i kraft, hvilket medførte omlægning af startafgifter og passager relaterede afgifter. Startafgifter steg med 0,3% sammenlignet med forrige år, primært grundet en stigning i startvægten på 0,6%. Startvægten for passagerrelaterede flyoperationer faldt med 0,1%, mens startvægten for cargo operationer steg med 11,4%. Antallet af passagerrelateret operationer faldt med 1,3% mens cargo relaterede operationer steg med 5,4%. Passagerafgifterne steg med 0,8%, hvilket hovedsageligt skyldes et ændret passagerer mix hvor der har været flere internationale lokaltafgående passagerer herunder fra CPH Go. Security- og handlingsafgifterne steg samlet set med DKK 8,7 mio. til DKK 347,9 mio. svarende til 2,6%, hvilket hovedsageligt skyldes et ændret passagermix med flere internationale lokaltafgående passagerer. Resultat før renter (EBIT) Faldet i EBIT første halvår skyldes primært højere personaleomkostninger som følge af fortsat øgede sikkerhedskrav, samt en højere afskrivninger som følge af øgede aeronautiske investeringer. Dette er delvist modsvaret af øget omsætning. Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 24

12 IKKE-AERONAUTISK SEGMENT 2. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 426,7 416,7 10,1 2,4% 814,1 784,0 30,1 3,9% 1.617,9 Resultat før renter 280,0 269,8 10,2 3,8% 528,2 499,0 29,2 5,9% 1.046,8 Segmentaktiver 2.927, ,1 104,2 3,7% 2.884,7 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0, ,4 Omsætning Koncessionsindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 353,7 330,8 22,9 6,9% Parkering 160,1 155,4 4,7 3,0% Øvrige indtægter 21,9 23,6-1,7-7,1% I alt 535,7 509,8 25,9 5,1% Koncessionsindtægterne fra shoppingcentret er i første halvår 2015 steget med 6,9%. Den primære driver er et forbedret shop- og brand mix ikke mindst på Food & Beverage-området, hvor CPH allerede i 1. kvt. kunne åbne den internationale kæde YO! Sushi, og i 2. kvt. de danske restauranter Gorm s og Aamanns samt en ny Joe & The Juice enhed i baggagen og en yderligere Segafredo enhed. Specialbutikskonceptet er blevet optimeret, så butikker som Hermès, Hugo Boss, Ole Mathiesen og Eton har fået nye lokationer, samt lanceringen af Hotel Chocolat og Day Birger et Mikkelsen som to nye enheder i første halvår. Taxfree-butikkernes omsætning har ligeledes udviklet sig positivt. Dette skal ses i sammenhæng med stigningen i de internationale afgående passagerer og et øget forbrug pr. passager. Omsætningen fra parkering er steget med 3,0%. Væksten skyldes en fortsat styrket online- og medieindsats samt en vækst i lokaltafgående passagerer. Lejeindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 58,2 57,9 0,3 - Udlejning af arealer 29,5 25,7 3,8 14,6% Øvrige lejeindtægter 3,5 3,6-0,1-1,5% I alt 91,2 87,2 4,0 4,6% Omsætningen fra leje af lokaler er på niveau med 2014 og stigningen i areallejeindtægter på 14,6% kan primært tilskrives etableringen af en ny fragtterminal. Salg af tjenesteydelser med videre År til dato DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 108,0 103,5 4,5 4,4% Øvrige 79,2 83,5-4,3-5,1% I alt 187,2 187,0 0,2 0,1% Omsætningen fra hotelaktiviteten er steget med 4,4%, hvilket skyldes at både gennemsnitsprisen pr. værelse samt belægning er højere i forhold til sidste år. Øvrige indtægter indeholder derudover indtægter fra serviceordningen for rejsende med handicap (PRM). Denne service ydes på nonprofit, transparent basis og dækker omkostningerne til den eksterne service-leverandør. Resultat før renter (EBIT) EBIT steg i første halvår i forhold til samme periode i Stigningen skyldes højere omsætning samt et fortsat fokus på omkostningseffektivisering. De øvrige indtægter er faldet med 7,1%. Faldet skyldes hovedsageligt ombygning og opsætning af skærme til den nye reklamekontrakt med Airmagine. CPH og Airmagine forventer en positiv effekt af denne investering fremadrettet. Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 24

13 ØVRIGE FORHOLD Refinansiering Da der i august 2015 forfalder et lån på USD 100 mio. af CPHs US Private Placement fra 2003, besluttede selskabet at benytte sig af den positive udvikling på lånemarkedet til at optage lån for fjerde gang, og samtidig første gang direkte i DKK på USPP markedet. Det udstedte beløb blev fastsat til DKK mio. (modsvarende USD 160 mio). over 10 år. Det nye lån er ca. DKK 395 mio. (USD 60 mio.) højere end det forfaldne lån, da CPH fandt det fornuftigt at drage fordel af de stærke markedsforhold for de fremtidige refinansieringskrav. Aftalen sikrer CPH stabil og langsigtet finansiering på tilfredsstillende vilkår. I juni 2015 blev også realkredit lån på DKK 58,3 mio. omlagt til en lavere rente og forlænget løbetid. Lånet med de nye vilkår begyndte at løbe fra og med 1. juli Der har ikke været væsentlige øvrige begivenheder i perioden. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPHs risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 24

14 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 2. kvartal År til dato DKK mio Trafikindtægter 616,7 620, , ,0 Koncessionsindtægter 284,0 275,1 535,7 509,8 Lejeindtægter 43,8 43,4 91,2 87,2 Salg af tjenesteydelser m.v. 98,9 98,2 187,2 187,0 Omsætning 1.043, , , ,0 Andre driftsindtægter 0,3 0,5 2,3 0,7 Eksterne omkostninger 141,4 146,1 280,6 291,3 Personaleomkostninger 313,8 296,3 603,3 558,3 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 162,1 158,7 318,3 317,0 Driftsresultat 426,4 436,5 715,4 703,1 Finansielle indtægter 0,4 0,4 1,3 0,9 Finansielle omkostninger 47,9 56,5 97,4 110,7 Resultat før skat 378,9 380,4 619,3 593,3 Skat af periodens resultat 88,5 100,8 148,5 157,3 Periodens resultat 290,4 279,6 470,8 436,0 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 37,0 35,6 60,0 55,6 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 24

15 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 2. kvartal År til dato DKK mio Periodens resultat 290,4 279,6 470,8 436,0 Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen Periodens værdiregulering af sikringstransaktioner -134,0-10,8 420,9-48,4 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 162,0-33,4-353,8-36,8 Nedsættelse af skatteprocent fra 25% til 22% primo ,6 Skat af anden totalindkomst -6,2 8,4-14,8 18,7 Periodens anden totalindkomst 21,8-35,8 52,3-72,1 Totalindkomst for periodens i alt 312,2 243,8 523,1 363,9 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 24

16 BALANCE Aktiver 30. juni 30. juni 31. dec Note DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 517,4 487,9 497,0 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4.388, , ,1 Tekniske anlæg og maskiner 3.412, , ,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 484,9 478,8 492,9 3 Materielle anlægsaktiver under udførelse 772,7 408,6 527,8 Materielle anlægsaktiver i alt 9.058, , ,5 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4 0,4 Andre finansielle anlægsaktiver 170,2 0,1 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 170,6 0,5 0,5 Anlægsaktiver i alt 9.746, , ,0 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 335,6 378,6 332,4 Andre tilgodehavender 21,5 4,4 28,5 Periodeafgrænsningsposter 61,2 49,0 54,7 Tilgodehavender i alt 418,3 432,0 415,6 Likvide beholdninger 70,5 38,6 47,1 Omsætningsaktiver i alt 488,8 470,6 462,7 Aktiver i alt , , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 24

17 Passiver 30. juni 30. juni 31. dec Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner -144,5-212,2-196,8 Overført overskud 2.205, , ,1 Egenkapital i alt 2.845, , ,1 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 943,3 890,9 928,5 4 Kreditinstitutter og andre lån 4.639, , ,4 Anden gæld - 666,8 196,1 Langfristede forpligtelser i alt 5.582, , ,0 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 4 Kreditinstitutter og andre lån 694,8 40,1 690,3 Modtagne forudbetalinger fra kunder 155,2 148,3 226,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 416,4 319,3 440,0 Skyldig selskabsskat 239,5 257,6 155,1 5 Anden gæld 295,6 294,0 351,0 Periodeafgrænsningsposter 5,4 9,1 10,5 Kortfristede forpligtelser i alt 1.806, , ,6 Forpligtelser i alt 7.389, , ,6 Egenkapital og forpligtelser i alt , , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 24

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE 2. kvartal År til dato DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 1.004,1 943, , ,2 Udbetalt til personale, leverandører m.v. -438,8-367,9-916,8-818,8 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 565,3 575,2 923,9 949,4 Renteindbetalinger m.v. 0,3 0,4 1,0 0,8 Renteudbetalinger m.v. -52,1-58,2-109,6-116,0 Pengestrømme fra drift før skat 513,5 517,4 815,3 834,2 Betalt selskabsskat ,2-58,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet 513,5 517,4 751,1 776,0 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Køb af materielle anlægsaktiver -227,9-182,2-379,9-248,6 Køb af immaterielle anlægsaktiver -28,7-42,2-70,6-58,0 Salg af materielle anlægsaktiver 0,4 0,6 2,4 0,8 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -256,2-223,8-448,1-305,8 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -103,4-503,3-206,8-656,5 Optagelse af gæld med lang løbetid 400,0 700,0 500,0 700,0 Afdrag på gæld med kort løbetid -103,2-2,3-167,6-74,1 Optagelse af gæld med kort løbetid 84,0 26,6 117,2 83,2 Betalt udbytte -522,4-521,2-522,4-521,2 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -245,0-300,2-279,6-468,6 Periodens ændring i likviditet 12,3-6,6 23,4 1,6 Likvide beholdninger ved periodens begyndelse 58,2 45,2 47,1 37,0 Likvide beholdninger ved periodens udgang 70,5 38,6 70,5 38,6 Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 24

19 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-196, , ,1 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,8 470,8 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 328,3-328,3 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen , ,0 Anden totalindkomst i alt - 52,3-52,3 Totalindkomst i alt for perioden - 52,3 470,8 523,1 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte ,4-522,4 Transaktioner med ejere i alt ,4-522,4 Egenkapital pr. 30. juni ,8-144, , ,8 Egenkapital pr. 1. januar ,8-140, , ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,0 436,0 Anden totalindkomst Nedsættelse af skatteprocent fra 25% til 22% primo ,6-5,6 Værdireguleringer af sikringstransaktioner - -37, ,8 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -28, ,7 Anden totalindkomst i alt - -72, ,1 Totalindkomst i alt for perioden - -72,1 436,0 363,9 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte ,2-521,2 Transaktioner med ejere i alt ,2-521,2 Egenkapital pr. 30. juni ,8-212, , ,3 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 14. april 2015, godkendte aktionærerne bestyrelsens beslutning om et udbytte på DKK 522,4 mio. vedrørende 2014 eller DKK 66,57 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet for 2014 blev udbetalt et interimsudbytte på DKK 436,0 mio., svarende til DKK 55,56 pr. aktie den 18. august Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 24

20 NOTER NOTE 1: Grundlag for regnskabsaflæggelse CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPHs skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Disse indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPHs risici og regnskabsmæssige skøn henvises tillige til side samt side 65 i årsrapporten for 2014, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder væsentlige skøn og vurderinger. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt EU. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2014 side 65, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder anvendt regnskabspraksis, samt til sammendrag af væsentlig anvendt regnskabspraksis side NOTE 2: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens finansielle redegørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 på side 8. NOTE 3: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver i første halvår 2015 udgjorde DKK 450,5 mio. (2014: DKK 306,6 mio.). De største investeringer i første halvår 2015 omfatter blandt andet udvidelsen af Finger C og ombygning af Terminal 2. Andre store investeringer omfatter en kapacitetsudvidelse af sikkerhedsfaciliteterne, udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminal-områderne. I første halvår 2015 er der blevet solgt diverse materiel for DKK 2,4 mio. (2014: DKK 0,8 mio.). Økonomiske forpligtelser CPH har pr. 30. juni 2015 indgået kontrakter og aftaler om opførelse af anlæg, vedligeholdelse af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 353,7 mio. (31. december 2014: DKK 442,1 mio.). De største forpligtelser relaterer sig til udvidelsen af finger C, der samlet tegner sig for ca. en fjerdedel af det totale forpligtede beløb. Andre større forpligtelser vedrører asfaltarbejde på baneudvidelse til Airbus A380, standpladsrenovering, implementering af ny sikkerhedsteknologi til sporing af sprængstof samt løbende etablering af self-boarding gates. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 24

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere