Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT."

Transkript

1 Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2012 Kredsformand Finn Ladegaard. Debatten kører for tiden meget på om skatten skal sættes ned for alle eller dele af befolkningen. Jeg tror at rigtig mange gerne vil betale den skat de betaler i dag, og endda lidt mere, såfremt pengene går til at sikre vores fælles velfærd. Det viser sig rent faktisk, at vi slet ikke er så skatteplagede endda. Nye tal viser, at skatten på arbejde i Danmark er lavere, end den er i nabolandene Sverige og Tyskland samt i forhold til gennemsnittet for landene i EU. Vi skal passe på, at vi ikke giver skattelettelse med den ene hånd og så er nødsaget til at indføre brugerbetaling med den anden på ydelser, som efter min opfattelse skal være gratis. Her har der på det sidste været flere forslag fremme om blandt andet, at betale for lægebesøg, at betale for at bruge bibliotekerne, og i Varde har der været en debat om, hvorvidt eleverne selv skal betale for computer i folkeskolen. Socialdemokratisk politik bygger på, at vi alle skal have lige adgang til skoler, biblioteker og sundhedsvæsnet. Vi skal passe på, at vi ikke får opbygget et samfund, hvor det er økonomien der afgør om man har råd til at gå til læge, få en uddannelse eller kan gå på biblioteket. En overvejelse kunne være at se på handlen med værdipapirer (Tobinskat) for herigennem, at få råd til at sikre lige adgang til vores velfærds goder. Det er min holdning, at vi ikke skal betale en krone mere i skat end det er nødvendig, men vi må ikke sætte skatten ned og så indføre brugerbetaling. Finn Ladegaard Formand for Socialdemokraterne i Varde. Hovedgaden 7 Næsbjerg, 6800 Varde.

2 Gruppeformand, Socialdemokraterne i byrådet i Varde, Kjeld Anker Espersen. Sparekatalog, igen - igen. Nu begynder virkningerne af sparekataloget for alvor at slå igennem i Varde Kommuner på en række områder.. Vi har nedlagt tre skoler, og deraf følger at omkring 30 lærerstillinger skal væk. Betyder det så ringere undervisning af vore børn? Umiddelbart vil det lette svar være ja. Men det er mere nuanceret end som så. Vi oplever faldende børnetal i Varde Kommune som så mange andre kommuner, klasserne bliver på nogen skoler større med flere elever Og der er kommet flere elever i de private skoler. Den store opgave er, hvordan vi får skolen til at fungere under de ændrede forudsætninger, som nævnt ovenfor. På det seneste har debatten om lærernes arbejdstid fyldt meget i debatten. Flere lærertimer i klasserne er nødvendigt for bedre undervisning, er et af argumenterne. Også KL har været ude med kravet om flere lærertimer i klasserne. Det går ud på, at lærerne skal undervise i flere timer om ugen og bruge mindre tid på forberedelse. For at effektivisere lærernes arbejdstid. - Kan vi veksle noget forberedelsestid til mere undervisningstid, så skal vi gøre det, siger KL. Sådan som jeg det, for at finde flere undervisningstimer må opgaven være, at frigøre lærerne for ikke faglige opgaver, og give lærerne mere frihed til mere uddannelse og skabe mulighed for det, der er lærernes kompetence, at undervise og skabe faglighed. Det handler ikke om, at lærerne skal arbejde mere, og det handler ikke om at skabe forringelser. Hvis vi vil sammenligne med andre, på undervisningstimer, viser det sig der er stor forskel fra kommune til kommune og også blandt de enkelte skoler i samme kommune. Undersøgelsen viser også, at der er kommet mindre undervisning ud af forskellige overenskomster, mellem lærerne og KL. Vi må som kommuner tage på os, at vi har været for dårlige til at forhandle, når der er blevet færre undervisningstimer, Nu bliver vi nødt til at snakke med hinanden om, hvordan vi får sat kvaliteten på dagsordenen igen. Og forholder os til kvaliteten i undervisningen. Vi er nødt til at tage en fordomsfri diskussion af, hvordan vi løfter kvaliteten i folkeskolen Lærerne skal have tid til forberedelse for at lave en god undervisning, det er mit udgangspunkt. Der kommer ikke flere penge, det ved vi. Så det er oplagt, på nuværende tidspunkt og ikke mindst er det en sund øvelse, at se på, hvordan vi alligevel udvikler skolen, løfter kvalitet og arbejdsglæde, på trods af sparekatalog.

3 Folketingskandidat, Niels Ole Beck I sidste A - Nyt skrev jeg at det lysner for regeringen. Den værste rust er ved at være banket af efter 10 år i opposition. Vores statsminister og regeringen gør det godt med de muligheder der er med en stram økonomi. Vi kan se det på, at nu kan vi begynde at se nogle af de løfter vi gav i valgkampen lige så stille blive indfriet. Det som jeg tænker på er at endelig har man besluttet at der skal være elektrificering af jernbanen. Det første og afgørende skridt for togdriften i Danmark. Elektrificering af jernbanen er både godt for klimaet, en god forretning for samfundet og vil på lidt længere sigt give en mere stabil togdrift i Danmark. Med den nye aftale kan DSB nu gå i gang med at se på nye eltog til strækningen, og vi kan åbne den nye elektriske jernbane mellem København og Esbjerg i Samtidig er det nu besluttet at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens for at fjerne en flaskehals i den jyske banekorridor mellem Danmark og Tyskland. Der afsættes samtidig penge sådan man mest muligt undgår at genere godstrafikken i korridoren under anlægsarbejderne. Det er et lille skridt men vigtigt for at få flyttet noget af godset fra lastbil over på jernbane. Det kan komme til at have en stor betydning på langt sigt for Esbjerg havn, hvis der kan læsses direkte fra skibene og over på jernbanevogne. Jeg ser frem til at man får afsluttet energi forhandlingerne. Det er en vigtig brik i vækst pakken. Grunden til man ikke er kommet videre, er at regeringen forsøger at lave et bredt forlig, hvor Venstre er med. Venstre har valgt at forsøge om de kan få indført et nyt tilskud til landbruget i forbindelse med forhandlingerne. De vil gerne have at landbruget får en fordelagtig pris for deres gylle til brug i Biogasanlæg. Når venstre vil have en ekstraordinært høj pris på gyllen, vil det betyde at ikke alle af de tre havvindmølle-parker kan blive til noget. Jeg synes ikke der er særlig smart at venstre er begynder at spille højt spil med energi kronerne for at tilgodese landbruget. Landbruget er trængt, men de er selv skyld i at de har en stor gæld at slæbe med. Deres gæld ønsker jeg ikke at være med til at betale ved hjælp af energi kroner. Hvis Biogasanlæg skal etableres med energi kroner bør det ske på vilkår sådan landbruget ikke får monopol på Biogasanlæggene og energi derfra. Noget helt andet er at hvis priserne på den fossile brændsel bliver ved med at stige med de samme takter vil det ikke vare længe før investorerne vil stå i kø for at etablere sådan nogle anlæg. Der er blevet sagt meget om Trængselsringen. Endelig har man truffet en afgørelse. Jeg havde håbet på et andet udfald end det, der kunne findes en enighed om. Ind imellem må man gå en omvej for at nå sit mål. Fakta er stadig det samme På flere motorvejsstrækninger i hovedstadsområdet er hastigheden under 40 km/t i mere end en time hver dag. Der spildes dagligt mere end timer i hovedstadsområdet pga. trængsel. Spildtimerne i bilkøerne giver et samfundsøkonomisk tab på 6-8 mia. kr. om året. Københavns Kommune forventer, at trafikken i Københavns Kommune vil stige procent frem til I både Stockholm og Göteborg er der et positivt samfundsøkonomisk afkast af deres trængselsringe. Trængsel er dyrt for erhvervslivet. En times kø koster ifølge DI 488 kr. for et erhvervskøretøj - eksempelvis en håndværker. Kommer håndværkeren fem minutter hurtigere frem til den næste kunde, er der sparet 40 kr.

4 Der skal bare findes en model hvor der gives mulighed for at opkræve nok til at den kollektive trafik kan blive udbygget så den bliver endnu mere attraktiv. For vi kan ikke blive ved med at bygge større motorveje i Københavnsområdet. Når man ikke får det som man ønsker, og det som jeg mener der er brug for, må man forholde sig til den nye verden og se hvad den byder på. Trafikministeren har arbejdet på højtryk for at fremlægge et lovforslag som skulle være med til at mindske trængslen i hovedstadsområdet. Det var en klar målsætning i regeringsgrundlaget. Derfor er der kommet et alternativ, som også kunne opfylde kravet i regeringsgrundlagt om billigere og bedre kollektiv trafik. Aftale som der kan opnås enighed: Regeringen vil fra 2013 årligt afsætte 1 mia. kr. til bedre og billigere kollektiv transport 500 mio. kr. skal anvendes til at nedsætte taksterne i den kollektive trafik. 500 mio. kr. skal anvendes til investeringer i bedre kollektiv trafik i hele landet, herunder til udbygning af den kollektive trafik, så den kan klare et stigende passagertal som følge af de lavere takster. Den årlige udgift på 1 mia. kr. skal finansieres ved at lukke mulighederne for en uhensigtsmæssig brug af reglerne for registreringsafgift af leasing- og demobiler. Regeringen vil nedsætte en bred kommission, som skal udarbejde grundlaget for en samlet strategi for at fremme mobilitet og reducere trængslen i hovedstadsområdet. Det har været en meget lang proces. Og selvom alle erkender, at der er problemer med trængsel, så er det klart, at der har været massiv modstand imod at gøre det på den måde, som vi havde foreslået. Nu har vi så lavet et godt forlig, som giver 1 milliard kroner til bedre og billigere kollektiv trafik hvert eneste år fremover, og det skal komme hele Danmark til gavn. Jeg håber vores lokale politikker vil tage bolden op, Vi har de seneste dage set Venstre byrådspolitikkere og hvordan de ser på den kollektive trafik. Så det er os der har ansvaret for at gøre noget. Hvis vi ønsker folk bruger den kollektive trafik, skal de også have muligheden for at komme med den, derfor er det vigtig at bevare så mange af trinbrætterne langs Vestbanen som muligt. Vi ved alle, når de først er lukket eller nedlagt bliver de ikke åbnet igen. Det bliver spændende at se om de bliver væk den dag hvor man markerer at Vestbanen går helt til Esbjerg til stor gavn for alle borgere i Varde kommune. men det gør de nok ikke, for når først de røde snore skal klippes, skal de nok være der. Et godt kollektivt trafiknet i vores område er alt afgørende for den fremtidige bosætning i de mindre landsbyer. Hvis vi ikke tør investere i fremtiden, hvad skal man så investere i?

5 Danske ministre på besøg i Europa-Parlamentet Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet Formandskabet har været på danske hænder over en måned nu. På trods af megen debat om blandt andet finanspagten arbejder det danske formandskab fortsat stødt og roligt videre med deres prioriteter - både i Danmark og i Bruxelles, hvor jeg sidder. I slutningen af januar havde vi besøg af intet mindre end 17 danske ministre. Hver især skulle de sidde for bordenden og fremlægge formandskabets prioriteter over for de respektive fagudvalg i Europa-Parlamentet. Jeg havde selv fornøjelsen af at høre fødevareminister Mette Gjerskov (S), og erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, som begge leverede solide præstationer. Som europa-parlamentariker og dansker gør det mig stolt, når formandskabets repræsentanter kompetent fremfører det danske formandskabs visioner og følger op på den ambitiøse linje, jeg og mine kollegaer dagligt arbejder efter. Uger som denne er en fantastisk mulighed for at flage med danske og i nogen grad socialdemokratiske mærkesager til en bred flok af vores europæiske politiske kollegaer. "Mindst holdbar til"-mærkning øger madspild - kan vi mon gøre det anderledes? Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet Madspild er et stort problem. Ifølge en undersøgelse fra FDB Analyse vælger 40 procent af danskerne at smide mad ud, så snart den har overskredet "mindst holdbar til"-datoen. Denne simple rutine er hovedårsag til, at vi danskere årligt smider for milliarder af kroner madvarer ud, som sagtens kunne spises. Oven i det skønner Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, at detailhandlen årligt skaber et madspild på tons. Alt lige fra stødt frugt og grønt, daggammelt brød til varer hvis sidste holdbarhedsdato er overskrevet kasseres. Hvad mange ikke er opmærksom på er, at madspild, der skyldes "mindst holdbar til", beror på en misforståelse. Mærkningen betyder faktisk ikke, at varen ikke er spiselig. Derimod er "mindst holdbar til" et kvalitetstempel for, at produktet indtil den dato har den rette smagsmæssige kvalitet. Varerne kan altså stadig spises. Men hvordan udnytter vi det bedst muligt, så madspildet mindskes samtidig med, at fødevaresikkerheden opretholdes? Der er mange løsninger. Vi har brug for at vide, at maden stadig er sikker at spise. Så mere information om datomærkningens betydning er vigtig. Det kunne fx stå på fødevaren. Men der er ingen tvivl om, at hvis detail-ledet satte prisen ned på varer, hvor "mindst holdbar til" nærmer sig, så ville flere gerne købe varen. Der skal også arbejdes meget mere med emballagens størrelse - ikke alle husholdninger består af 2 voksne og 2 børn. Ja, løsningerne kan være mange, men vigtigt er det, at forbrugerne aldrig må være i tvivl om, at varens kvalitetsholdbarhed er overskredet. Både fødevareproducenter, detail-led og forbrugere må i fællesskab gøre en indsats. Det er i alles interesse at reducere de enorme mængder af fødevarespild. Det belaster miljøet og klimaet, at vi producerer for mange fødevarer. Og så koster det også mange penge. Det er fjollet at betale for noget, man alligevel ikke bruger. Det er en svær øvelse, da hensynene er mange. Forbrugersikkerheden er alfa og omega. Men vi skal have gjort noget ved de enorme mængder af madspild. Vi må i gang med at tænke kreative tanker og handle derefter. I Europa-Parlamentet har et kæmpe flertal derfor bedt EU-Kommissionen om at lave en handlingsplan for at reducere madspildet. Vi ønsker det skal være halveret i år Så der skal handles hurtigt.

6 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer og arbejder hårdt for at gøre det fælles regeringsgrundlag til virkelighed. Men der er også brug for at løfte blikket og se længere frem, end man gør i årlige finanslove og 2020-planer. Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer? Hvad er vores mål for Danmark i 2032, og hvordan skal vi nå dem? Debatten skydes i gang med tre oplæg, som behandler tre centrale temaer. Oplæggene indeholder ikke svar eller ny politik, men opridser problemerne og stiller nogle vigtige spørgsmål. Det første oplæg handler om, hvordan vi sikrer vækst og beskæftigelse i Danmark. Det andet oplæg, handler om de nødvendige og svære prioriteringer, der skal foretages på velfærdsområdet. Det tredje oplæg handler om Danmark i Europa. Vækst og beskæftigelse. Det danske samfund må aldrig gå i stå. Vi må hele tiden udvikle os og skabe ny viden, ydelser og produktion, så vi kan udvikle Danmark og konkurrere med resten af verden. Det kræver bæredygtig vækst, og det kræver, at alle bidrager - også dem, der ikke kan yde 100 pct. hver dag, og de nye danskere, som skal finde en plads i samfundet. Vækst skabes gennem arbejde. Arbejde er vigtigt for hele samfundets værdiskabelse, for velfærden og for den enkelte. Som børn og unge er vi kun modtagere af velfærdsydelser. Vi modtager børnepenge, bruger børnehaven, skolen og diverse sundhedsydelser, men betaler ikke skat. På samme måde er vi modtagere, når vi bliver syge og gamle. Det er folk i den arbejdsdygtige alder, der skal bidrage til velfærdssamfundet. Det er denne kontrakt mellem generationerne, som gør, at regnestykket går op. Pligten til at yde et bidrag, hvis man kan, går hånd i hånd med retten til at modtage støtte, når man er ung, er blevet gammel eller af andre grunde har brug for støtte. En væsentlig udfordring er fortsat at opfylde generationskontrakten: Vi som lever i dag må dække vores behov uden at ødelægge kommende generationers muligheder for at dække sine. Generationerne må stille op for hinanden og bidrage til hinandens velfærd. Generationskontrakten kræver, at alle, der er i stand til det, bidrager til samfundet. Selvom arbejde kan være hårdt, så er det ikke bare en sur pligt, som man betaler skat af - arbejde handler om at have et sted at være, at bidrage og udrette noget. Det handler om socialt fællesskab. At have et arbejde skaber tryghed, fjerner fattigdom, giver muligheder og penge til hus, bil og børnenes fritidsaktiviteter. Passiv modtagelse af ydelser skal erstattes med deltagelse, uddannelse og arbejde. Alle skal med. Alle skal bidrage. Socialdemokraterne har høje ambitioner for danskernes liv i Vi skal være blandt de rigeste lande i verden. Vi skal have det bedste sundhedsvæsen, de bedste skoler og den bedste ældreomsorg. Vi skal være et foregangsland på miljøområdet og reducere udledningen af CO2 mere, end de gør i andre lande. Og det danske samfund skal være et trygt samfund, hvor vi bekymrer os om hinanden. Vi vil ikke acceptere, at fællesskabet udelukker vores nye medborgere fra andre lande, eller de medborgere, der ikke kan bidrage 100 pct. Så høje ambitioner indfrier ikke sig selv. For at nå derhen skal vi svare på fire spørgsmål: Hvordan sikrer vi økonomisk holdbarhed, når der bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet? Hvad skal vi leve af i 2032? Hvordan skaber vi vækst, der ikke går ud over klimaet og miljøet? Hvordan bidrager de nye danskere til vækst og beskæftigelse? Prioriteringer på velfærdsområdet Fremtidens velfærdssamfund står over for store udfordringer. I fremtiden vil der være langt flere ældre og langt færre i den arbejdsdygtige alder. I år 2032 vil mange flere have behov for hjælp, og færre vil kunne bidrage til velfærdssamfundet. Den offentlige sektor mødes i disse år med stadig flere krav om hjælp - hjælp til omsorg, hjælp til sundhed og økonomisk hjælp. Flere mennesker end tidligere har særlige behov. Flere får en psykisk diagnose. Flere har behov for specialundervisning. Behandling af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod Hvis vi skal opfylde det umættelige behov, der er, stiller det store krav til vores alle samens velfærdssamfund måske endda for store. Derfor er det nødvendigt at prioritere og gøre det klart, hvordan vi ønsker at prioritere. Vi bliver nødt til at stille os selv spørgsmålet om, hvordan vi skal leve i fremtiden, og hvilket velfærdssamfund vi ønsker fremover. Dette papir fokuserer på fire store udfordringer i debatten om fremtidens velfærdssamfund: Har vi råd til universelle velfærdsydelser? Har vi fundet den rette balance mellem ret og pligt? Hvordan imødegår vi udfordringen om, at flere mennesker har behov for pleje, behandling og omsorg uden at gå på kompromis med princippet om, at alle har ret til hjælp, hvis de har brug for det? Hvordan sikrer vi et solidt velfærdssamfund med plads

7 Danmark i Europa Det er et EU i problemer, som Danmark dette første halvår af 2012 er formand for. Vores kontinent er fanget i en dyb og alvorlig økonomisk krise. Lav vækst, stor arbejdsløshed og meget høj gæld præger landene, særligt i Sydeuropa. EU-samarbejdet er dybt påvirket af krisen og sammenholdet mellem EU-landene er blevet udfordret. Men krisen kan ikke skygge for, at EU grundlæggende er en succes. Projektet blev oprindelig sat i søen for at hele sårene fra 2. Verdenskrig og bygge bro mellem de tidligere fjender. Det lykkedes. Da turen kom til at hele sårene fra den Kolde Krig og bygge bro mellem øst og vest var EU også parat. Ikke med en blankocheck, men med kontante krav om demokrati og reformer til gengæld for medlemskab. Det virkede. De tidligere diktaturer blev til demokratier og den seneste tid har vist, at der fortsat er behov for EU for at holde alle medlemslandene fast på de demokratiske idealer. Danmark har snart været medlem i 40 år. Vi har bidraget til EU s udvikling, til at EU er vokset i størrelse og vokset i betydning. Som socialdemokrater har vi kæmpet for, at EU ikke kun skal tjene markedskræfterne, men skal være rammen om en social og miljømæssig forsvarlig markedsøkonomi. Det er på mange måder lykkedes, selvom det er en kamp, der aldrig slutter. Vores forhold til EU har også været præget af skepsis i forhold til, om det gik for langt og for stærkt. Men der sættes ikke længere spørgsmålstegn ved selve medlemskabet af unionen. Vi er som folk og som land en del af det europæiske fællesskab. Det vil vi også være i Og meget tyder på, at EU vil spille en mindst lige så stor rolle i dansk politik til den tid, som unionen gør i dag. For nok er EU i krise i disse år. Men de løsninger, der arbejdes med i Europas hovedstæder, går alle i retning af et endnu tættere samarbejde. EUlandene har indset, at vi hænger så tæt sammen økonomisk, at vi er en del af et skæbnefællesskab. Bortset fra Storbritannien har EU-landene accepteret, at vejen ud af krisen og vejen til at genoprette tilliden til euroen går via mere integration. Selvom EU i disse måneder er kriseramt, kan unionen meget vel stå styrket tilbage efter krisen. Derfor må en diskussion af Danmarks fremtid også omfatte en diskussion af Danmarks rolle i EU og EU s rolle i Danmark. Dette oplæg rejser fem spørgsmål: Hvordan styrker vi EU s demokrati og den folkelige deltagelse? Hvordan sikrer vi vækst og beskæftigelse i et gældsplaget Europa? Hvordan sikrer vi ordentlige arbejdsbetingelser på et fælleseuropæisk arbejdsmarked? Er EU på vej mod et bæredygtigt samfund i 2032? Skal EU føre Danmarks udenrigspolitik? Debat møder Hvordan skal Danmark se ud om 20 år Kredsforeningen i Varde har planlagt 3 medlemsmøder hen over foråret hvor medlemmerne inviteres til at diskutere hvordan Danmark skal se ud om 20 år. Der vil blive udsendt invitationer til de 3 møder med oplysninger om hvor og hvornår. Kredsforeningen håber på at rigtig mange vil tage del i denne debat om vores fælles fremtid.

8 Går du med en drøm om at blive Politiker? Socialdemokraterne i Varde Kredsen opfordrer dig til at melde dig som kandidat, enten til kommunalvalget eller til regionsrådsvalget som finder sted d. 19. november Har du som medlem lyst til at tage denne udfordring op, så mød op til Kredsens generalforsamling d. 19. marts 2012 kl på 3F. Ndr. Boulevard 97, Varde. Her vil du møde flere af vore øvrige kredsmedlemmer og bestyrelsen, samt vore lokale byrådsmedlemmer og vores Folketingskandidat, og her kan du få svar på evt. spørgsmål om at blive opstillet som kandidat, og derved nå frem til drømmen om en fremtid som Politiker. Skulle du allerede nu have lyst til at melde dig som kandidat, kan du kontakte vores Formand Finn Ladegaard på tlf , mail: eller til vores medlemsansvarlige Frede S. Pedersen tlf , Med venlig hilsen Bestyrelsen

9 Stillingsopslag Vi søger et til to medlemmer med interesse og kompetence indenfor it, hjemmesider og Facebook. Har du lyst til at have (med)ansvaret for at opdatere og udvikle partiforeningens hjemmeside vil vi gerne høre fra dig. På samme måde søger vi efter et medlem, som har lyst til at stå for arbejdet med en profil på Facebook, som partiforeningen vil oprette. Opgaverne kan fordeles på to eller varetages af den samme person, alt efter hvad der er interesse for. Jobbet er særdeles ulønnet og varetages helt på frivillig basis Formanden Finn Ladegaard kan kontaktes via eller på tlf. nr Stillingsopslag Vi søger et til to medlemmer med interesse og kompetence indenfor it, hjemmesider og Facebook. Har du lyst til at have (med)ansvaret for at opdatere og udvikle partiforeningens hjemmeside vil vi gerne høre fra dig. På samme måde søger vi efter et medlem, som har lyst til at stå for arbejdet med en profil på Facebook, som partiforeningen vil oprette. Opgaverne kan fordeles på to eller varetages af den samme person, alt efter hvad der er interesse for. Jobbet er særdeles ulønnet og varetages helt på frivillig basis Formanden Finn Ladegaard kan kontaktes via eller på tlf. nr

10 Bestyrelsen: Formand: Finn W. Ladegaard, Hovedgaden 7, Næsbjerg 6800 Varde, Tlf / Næstformand: John Knigge, Nymindegabvej Outrup, Tlf Kasserer: Søren Ejstrup, Sønderskovvej Varde, Tlf Medlemsregistrering: Frede S. Pedersen, Elmevej Oksbøl, Tlf: Mail: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Poul Verner Christensen, Årre Birger Filskov, Nr.Nebel Mette Klint Gubi, Nordenskov Jørn Lund Nielsen, Varde Suppl. Kim Christensen, Varde Byrådsgruppen: Gruppeformand: Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget 1, 6800 Varde, Tlf: , Mail: Byrådsmedlemmer: Ingvard Ladefoged, Byparken 21, Næsbjerg, 6800 Varde, Tlf: Mail: Marianne Bruun Kristiansen, Hedestien 37, 6800 Varde, Alf Vinther, Søndervang 7, 6840 Oksbøl, Tlf: Mail: Søren Laulund, Sletten Varde, tlf Mail: Folketingskandidat: Niels Ole Beck, Revlingevej Varde, tlf , Mobil: DSU Formand: Kontakt Finn W. Ladegaard Socialdemokraterne - Varde Kredsforening Ønsker du fortsat at modtage Nyhedsbrevet & A- Nyt pr. post? Ellers har du mulighed for at modtage Nyhedsbrevet & A-NYT pr. e-post, det vil hjælpe os rigtig meget, hvis du ville overgå til e- post. TØV ikke - Skynd dig! Tilmeld dig pr. e - mail til:

11 Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune inviterer hermed alle vore medlemmer til at deltage i den årlige generalforsamling, med følgende dagsorden. Dagsorden til Generalforsamling den 19. marts hos 3F Varde KL Velkomst og sang 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 4. Bestyrelsens beretning ved Formanden Orientering fra DSU. 6. Orientering fra Region Syddanmark v/niels Ole Beck. 7. Regnskab v/kassereren. 8. Kontingent fastsættelse. 9. Fremlæggelse af Aktivitets- og uddannelsesplan. 10. Politisk beretning fra folketingskandidaten. 11. Indkomne forslag. a) Nye vedtægter 12. Byrådsgruppens beretning. 13. Orientering fra Menighedsrådet v/per Bonde Nielsen. 14. Valg til bestyrelsen: a) På valg er: Formand, Finn Ladegaard Bestyrelsesmedlem, Mette Klint Gubi Bestyrelsesmedlem, Poul Verner Christensen Bestyrelsesmedlem for Jakob Mikkelsen for 1. år (Udtrådt af bestyrelsen) Kasserer, Søren Ejstrup modtager ikke genvalg b) Valg af medlemsansvarlig: c) Valg af 4 bestyrelsessuppleanter: d) Valg af 2 Revisorer. e) Valg af 2 Revisorsuppleanter. 15. Valg af delegerede til Kongressen. 16. Valg af 6 delegerede til Regionsrepræsentantskabsmødet d. 21. april Valg af uddannelsessekretær. 18. Valg af Folketingskandidat. 19. Valg af Borgmesterkandidat. 20. Eventuelt.

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. September 2013 Så er valgkampen i gang. Socialdemokraterne i Varde kommune er nu for alvor klædt i arbejdstøjet, for at føre en god og spændende

Læs mere

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Det er det som er forskel på blå og rød

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema.

Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema. Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema. Kære Socialdemokrat Så skal vi til det igen! Kredsformand Frede S. Pedersen April 2014 Søndag d. 25 maj er der valg til EU parlamentet og afstemning om patentdomstolen.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne,

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, -NYT Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Kommunevalget 2009 Af Kjeld Anker Espersen, gruppeformand for socialdemokraterne En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, 3,5% flere stemmer

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. Nov/Dec.2012 Julen og nytåret venter lige om hjørnet! Inden vi ser os om er det jul og Nytår, men inden da kan vi i Kredsforeningen se tilbage

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Danmark herfra til år 2032

Danmark herfra til år 2032 Danmark i Europa Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vi har en drøm... Socialdemokraternes visioner for Haderslev Kommune

Vi har en drøm... Socialdemokraternes visioner for Haderslev Kommune Vi har en drøm... Socialdemokraternes visioner for Haderslev Kommune Vi drømmer om den gode hverdag...... hvor virkeligheden er en anden end i dag Vi drømmer om, at du hver morgen kan aflevere dine børn

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For tre måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Og som

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere