Prisbog. Østjydsk Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. Østjydsk Bank"

Transkript

1 Prisbog Østjydsk Bank 1

2 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle instrumenter... 9 VP - gebyrer... 9 Puljepension LETPension Garantier Indlån Udlån Udland Betalingsformidling Valuta Betalinger fra udlandet Hævekort Forbrugskort Selvbetjening Valutakurser

3 Rentesatser - indlån Indlån Opdateret pr Saldo (kr.) Nominel rente (%) Rente knæk/max* (K/M) Kontobeskrivelse Daglig økonomi Anfordring 0,125 M Checkkonto 0,125 M ØB Konto 0,125 M Budgetkonto 0,125 M Årligt gebyr kr. 475,-, opkræves halvårligt med kr. 237,5,-. Børn/Ungdom Trofast Konto** 1,50 M Fra 0 12 år. Jackpot 1,50 M Fra år. Råderum 1,50 M Fra år. Opsparing 3 mdr. opsigelse** 1,00 M Ved udbetaling kræves 3. mdr. opsigelse eller dekort =1 %. Millionærkonto 0,00 - Med gevinstchancer hver måned. Yderligere regler på næste side. Opsparing < 75 aktier > 75 aktier ,125 0,500 K ,375 0,750 K ,500 1,250 K ,625 1,625 K ,750 2,000 K Særlig indlån Indekskontrakter*** ,25 M ,50 M Børneopsparing** 1,75 M Selvpension*** ,25 M ,75 M Alderspension***, Kapitalpension*** og Ratepension*** < 75 aktier 0,250 0,500 > 75 aktier 0,250 0,750 K K ,250 1,375 K ,500 1,625 K ,750 2,000 K ,000 2,250 M Etableringskonto** 1,75 M Satserne i kolonnen < 75 aktier er gældende for kunder og aktionærer med 74 aktier**** eller mindre. Satserne i kolonnen > 75 aktier forudsætter, at kunden er aktionær med min. 75 aktier****. Aktionæropsparingen er kun åben for indskud ved særlige lejligheder. Kan senest oprettes i det år, hvor barnet fylder 14 år. Max indskud pr. år = kr. Max indskud i alt = kr. Satserne i kolonnen < 75 aktier er gældende for kunder og aktionærer med 74 aktier**** eller mindre. Satserne i kolonnen > 75 aktier forudsætter, at kunden er aktionær med min. 75 aktier****. 3

4 Alle ovenstående rentesatser er variable, medmindre det er angivet under kontobeskrivelsen, at renten er fast. Renten tilskrives én gang årligt den , medmindre andet er anført. * KNÆK: Kontoen forrentes med den pågældende rentesats af den del af saldoen, der ligger i det anførte saldointerval. MAX: Kontoen forrentes med den pågældende rentesats af hele saldoen. ** For de markerede konti tilskrives renten den *** For de markerede konti tilskrives renten den **** Østjydsk Bank aktier har en værdi af 30,00 kr./stk. pr Nettoindlån (undtagen visse særlige indlån) over euro (ca kr.) er ikke dækket af Indskydergarantifonden. Læs mere på Regler for Millionærkonto 2. kvartal Præmiepulje og præmiefordeling Udtrækningsdato april maj juni Præmiestørrelse Antal Præmiepulje Antal Præmiestørrelse Antal Præmiepulje kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 100 kr kr kr kr. Præmier i alt kr kr kr. Præmiepulje omregnet til forventet gennemsnitlig rente 0,11 % p.a. 0,11 % p.a. 0,19 % p.a. Nominel årlig kontorente(variabel rente) 0,00 % p.a. 0,00 % p.a. 0,00 % p.a. De heldige vindere trækkes af Notarius Publicus på udtrækningsdagen anført i ovenstående tabel. Den nye trækningsliste kan ses i banken efter udtrækningsdagen. Alle vindere får direkte besked. Din opsparing kan hæves med 3 måneders varsel. 4

5 Rentesatser - højrenteprodukter Indlån Opdateret Østjydsk Banks Trappekonto Saldo (kr.) Nominel rente (%) Rente knæk/max* (K/M) 1. april juni ,00 M 1. juli juni ,00 M 1. juli juni ,00 M Østjydsk Banks Trappekonto 1. april juni ,50 M 1. juli juni ,00 M 1. juli juni ,50 M Kontobeskrivelse Indskudsperiode: 1/ / Udløb pr. 30/ Min./max indskud: kr. / kr. Rentetilskrivning: Alm. Indlån: årligt den 20/12. Pensionsmidler: årligt den 4/12. Dekort: Dekort af hele saldoen ved hævning - 1. år: 0,5 % - 2. år: 1,0 % - 3. år: 1,5 %. Øvrigt: Renten er fast. Der tages forbehold for at lukke for indskud før end den 30/ Saldo under kr. forrentes med 0,25 % p.a. Indskudsperiode: 1/ / Udløb pr. 30/ Min./max indskud: kr. / kr. Rentetilskrivning: Alm. Indlån: årligt den 20/12. Pensionsmidler: årligt den 4/12. Øvrigt: Renten er fast. Ingen dekort ved hævning på kontoen. Der tages forbehold for at lukke for indskud før end den 30/ Saldo under kr. forrentes med 0,25 % p.a. 5

6 Rentesatser - udlån Udlån Opdateret a1) ØB-Kredit Pålydende rente Debitorrente* i % Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) før skat 100 % udnyttelse 7,1 19,2 50 % udnyttelse 6,00 16,75 6,14 17,83 8,0 20,5 25 % udnyttelse 9,8 23,1 a2) ØB-Kredit m. sikkerhed 100 % udnyttelse 50 % udnyttelse 5,50 16,25 5,61 17,27 6,7 19,5 8,2 21,6 Etableringsomkostninger i pct.** 25 % udnyttelse 11,0 25,8 b) Billån*** 6,00 10,00 6,17 10,47 8,0 12,2 5,6 c) Boliglån*** d) Forbrugslån*** 6,00 9,75 6,17 10,20 6,8 10,7 4,8 Særlige vilkår 4,0-6,8 Krav om pant. Risikoklassificering: Gul Krav om pant og forsikringsdeklaration. Krav om pant. Risikoklassificering: Gul 7,50 15,00 7,76 16,08 9,8 18,0 4,5 - Alle ovenstående rentesatser er variable, medmindre det er angivet under særlige vilkår, at renten er fast. Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal, hvis ikke andet er anført. * Den årlige rente inklusive renters rente. ** Etableringsomkostninger omfatter udover stiftelsesprovision og evt. gebyrer tillige evt. offentlige afgifter: Variabel tinglysningsafgift 1,5 % + fast tinglysningsafgift kr. Prisbog med stiftelsesprovision og gebyrer kan ses i banken eller ses på Ud fra en samlet vurdering ved nykundeforhold/fuldkunde kan etableringsomkostningerne afvige. *** Månedlig rentetilskrivning. Boliglånet er udlån på over kr., hvor det er et krav fra pengeinstituttets side, at der er pant i fast ejendom eller en andel i en andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene risikoklassificeres som Gule, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid. Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): Lånetype Samlet kreditbeløb i kr. Løbetid i år Afdragsform Sikkerhedsstillelse a1 ØB-Kredit Stående lån Ingen. a2 ØB-Kredit med sikkerhed Stående lån Der forudsættes et nyt ejerpantebrev på kr. b Billån Annuitetslån Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (BIL) for det samlede kreditbeløb samt etableringsomkostninger og med en udbetaling på 20 pct. c Boliglån Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde beløb. d Forbrugslån Annuitetslån Ingen. I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken og afgifter til det offentlige. De årlige omkostninger i procent afhænger bl.a.. af lånets størrelse, løbetid og sikkerhed. Der henvises samtidig til bankens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af bankens serviceydelser, herudover henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser. 6

7 7

8 Gebyrer Depot & Fonds Depot Alle beløb i kr., medmindre andet er anført Pr. kvartal Moms Årligt Incl. moms Minimum depotgebyr 187,50 Kontogebyr* 9,75 2,44 48,76 Fondskodegebyr* 4,75 1,19 23,76 *Gælder for obligationer. (Aktier er oftest gratis pga. 23B) Opbevaring: Østjydsk Bank aktier Gratis Udenlandske papirer 60 12,5 300,00 Fysiske papirer DK ,20%* Fysiske papirer DK < 0,125%* *af højeste kursværdi i året min. 150 kr. ekskl. moms Aktier Kurtage Transaktionsomk. Handel - to depoter - samme kunde franco + 44,75 Alm. køb og salg <99.999,99 0,75% (min max. 500) + 44,75 Alm. køb og salg >= ,00 0,50% + 44,75 Tegningsretter 0,75% (min. 75) + 44,75 Obligationer Kurtage Transaktionsomk. Danske Handel - to depoter - samme kunde franco + 44,75 Køb og salg < ,00 1½ o/oo (min. 150-max.3.000) + 44,75 Køb og salg => ,00 1 o/oo + 44,75 Udenlandske obligationer Alm. køb og salg (ej depot og eksterne omk.) 2½ o/oo + 44,75 Præmieobligationer pr. fondskode Kurtage 1,00 pr. stk. min. 150 Registrering i depot 1,00 pr. stk. min. 75 8

9 Andre omkostninger, inkl. porto 44,75 Pantebreve pr. stk. Moms Inkl. moms Aflysning (ikke egne kunder) 300,00 Ekstraordinært afdrag på pantebrev 300,00 75,00 375,00 Indfrielse af pantebrev ekstraordinært 300,00 Opgørelse til tvangsaktion 500,00 Opkrævning af pantebrevs/kontraktsydelser 1 kreditor 35,00 8,75 43,75 Pr. yderligere kreditor 25,00 Oprettelse af pantebrev med denunciation 150,00 Overførsel af pantebrev mv. til andet PI 500,00 Restance 1. rykker (kreditor betaler) 100,00 2. rykker (opsigelse - kreditor betaler) 200,00 Finansielle instrumenter Kurtage Renteswaps 500,00 Terminskontrakter 1500,00 Transaktionsomk. Futures og optioner OMX-futures - underliggende værdi 3 o/oo (min. 500) + 44,75 OMX-optioner - underliggende værdi 3 o/oo (min. 500) + 44,75 VP - gebyrer Pr. stk. Moms Inkl. moms Meddelelse om beh. ændringer 16,25 Meddelelse om udbytte, rente og udtræk 16,25 4,06 20,31 Meddelelse - øvrige ændringer 16,25 4,06 20,31 Trans. gebyr beholdningsændring 16,25 Gebyr ved ekstern frigivelse 200,00 Påkravsgebyr 100,00 25,00 125,00 Øvrige effekter 6,25 1,56 7,81 Flytning af VP-beholdning (DK) til andet PI 200,00 pr. fondskode. Max 500,00 9

10 Flytning af VP-behold. (Udenlandsk) til andet PI 400,00 pr. fondskode. Max 1.600,00 Puljepension Omkostninger Adm. gebyr Skæring Kontantpulje - - Obligationspulje 0,1 % (ved handel) - - Aktiepulje 0,5 % - Danske aktier og investeringsforeninger 0,25 % (ved handel) - Andet 0,5 % (ved handel) LETPension Pr. betaling Administrationsgebyr 1/4 årlig betaling 50,00 Administrationsgebyr 1/2 årlig betaling 100,00 Administrationsgebyr 1/1 årlig betaling 200,00 LetSikring af barn ved død 100,00 Garantier Bemærkning Danske Omprioritering - oprettelse 1,5% p.a. min dog betaling for minimum 2 mdr. Tillægslån, om- og nybygning - oprettelse 2,5% p.a. min dog betaling for minimum 2 mdr. Garanti vedr. ejendomshandel - oprettelse Totalkreditlån 1% p.a. min dog betaling for minimum 2 mdr. Garanti vedr. ejendomshandel - oprettelse Andet 3% p.a. min dog betaling for minimum 2 mdr. realkreditlån Arbejds- og betal. garantiprovision, forud 3 mdr. 3% p.a. min. 125 pr. kvartal Udenlandske; se udlandslån 10

11 Indlån kr. Udbetaling på bankbog fra andet PI (trækseddel) 175,00 ØB-konto 'Checks, over 25 stk. pr år., pr stk 5,00 Checkkonto 'Checks, over 100 stk. pr år., pr stk 7,00 Deponering 300,00 Særlig indlån, til andet PI, pr. konto Uden depot 500,00 Med depot 750,00 Førtidig opgørelse, deludbetaling, konvertering af, afgiftsberigtigelse af og sammenlægning af pensionsordninger/konti 950,00 Udlån kr. Byggekredit 3.000,00 Dokumenter 1.000,00 Udfærdigelse af pantebreve/ejerpantebreve 600,00 Håndpanterklæring 300,00 Ejerpant 300,00 Kaution 300,00 Panthaverdeklaration (F) billån 920,00 Panthaverdeklaration (D & E) løsøre Panthaverdeklaration (L) Lystfartøjer Panthaverdeklaration (R) Erhverv PFA Gruppeliv som sikkerhed for lån/kredit 330,00 330,00 950,00 gratis BBR-Ejendomsoplysninger 225,00 Tinglysningsekspeditionsgebyr/E-tinglysning Pr. matrikel nr. 500,00 Tingbogsoplysning - uden tillysningsekspedition. Pr. matrikel nr. 175,00 Ejerskifte på pantebrev Stiftelsesprovision, samt forhøjelse af lån/kredit 2% min. 750,00 11

12 Forskudskredit, omprioritering 750,00 Håndpantsætningsdokument, sekundært 450,00 Indeståelse for sletning af retsanmærkning 450,00 Indfrielse af pantebrev 600,00 Indfrielse af pantebrev, ekstraordinært 600,00 Realkreditlån, indf. og aflysning. Omk. til kreditforening ,00 Lånesagsformidlingsgebyr - Realkredit (TK) 5.000,00 Lånesagsformidlingsgebyr - Realkredit (Øvrige) 5.000,00 Ændring ved refinansiering - Realkredit 750,00 Ændring af lånevilkår 450,00 Opgørelse ved tvangsaktion 450,00 Overtræk, erhvervskunder Under 3 mdr. 1/4 % Min. 450,00 Over 3 mdr. 1/2 % Min. 750,00 Overtræk, private Under 3 mdr. - under ,00 150,00 Under 3 mdr. - over ,00 300,00 Over 3 mdr. allonge udskrives 600,00 Restance - 1. rykkerbrev 100,00 Restance - 2. rykkerbrev 100,00 Påtegning af ejerskifte på pantebrev 750,00 Påtegning på pantebrev 750,00 Påtegning af sekundære og tertiære pantsag 750,00 Påtegning af transport 750,00 Påtegning af udlæg 750,00 Meddelelse til kautionist 275,00 Rekommanderet rykkerbrev 100,00 Retsanmærkning - indeståelse for sletning 450,00 Rykningspåtegning 500,00 Digitalisering af ejerpantebrev 500,00 Tegningsudskrift fra Erh. & Selskabs. 165,00 Opgørelse ved tvangsaktion 450,00 Underskriftsindhentning for andet p.i. 300,00 Ændring af lånevilkår 450,00 12

13 Udland Remburs Importremburser: Acceptprovision for udskudte betalinger Udbetalings/dokumentprovision Udstedelsesprovision Ændringsprovision Vedr. inddækning: Beløbet skal være til disp. på kundens konto 2 bankdage før forfald kr o/oo pr. påbegyndt md ½ o/oo o/oo pr. påbegyndt md evt. udenlandske omk. Eksportremburser: kr. Acceptprovision o/oo pr. påbegyndt md. Adviseringsprovision 750,00 Annulleringsprovision 750,00 Bekræftelsesprovision o/oo pr. påbegyndt md. Dokument/negotierings- og udbet. prov ½ o/oo Notering af udbetalingsordre/transport: Noteringsprovision 1 o/oo min. 600 Udbetalingsprovision 1 o/oo min. 600 Transfereringsprovision 5 o/oo min Udskudt betaling o/oo pr. påbegyndt md. Ændringsprovision 750,00 Undenlandsk betalingsgaranti: kr. Bevillingsprovision 0,25% pr. påbegyndt kvartal Etablering 750,00 Forlængelse 750,00 Garantiprovision 3% Udleveringsgaranti 400,00 Udlandslån: kr. Forlængelse/omlægning 1000,00 Stiftelsesprovision 2% Rulning (rentebetaling) 175,00 Garantiprovision for udlandslån er indeholdt i den totale rente. Inkassoprovision Betaling via Nationalbank 2½ o/oo Min. 400,00 kr. 500,00 kr. 13

14 Betalingsformidling Pr. stk. BET-overførsler Engangsbetaling til andet pi. 15,00 FI/Giro-betaling 20,00 Kvittering 10,00 Samme dags-overførsel 15,00 Flergangsbetaling 15,00 Årsgebyr for FI-kort kreditorer Ved oprettelse eller pr. 30/6 125,00 Egne trasseringer, bankcheck udfærdigelse (Gavetelegram 10 kr.) 25,00 Boksleje 0-10cm 325, cm 475, cm 625,00 over 30cm 800,00 Boksnøgler (2 stk.), depositum 500,00 Boksnøgler, miste 1 boksnøgle 975,00 Boksnøgler, miste 2 boksnøgler (boring) 2.000,00 Brevcheck pr. stk. 3,50 Brevcheck med navn Trykudgift efter regning Budgetservice Opkræves halvårligt med 237,50 kr. 475,00 Dataløn Oprettelse 1275,00 Oprettelse med IntroBoks 5100,00 Oprettelse af medarbejder 25,00 Ændring af medarbejderoplysning 25,00 Udfyldelse af lønliste 50,00 Afvisning af beløb til det offentlige 200,00 Stopgebyr pga. manglende dækning 500,00 Dækningskontrol af check 95,00 Soliditetsoplysning 14

15 Indhentning 275,00 Afgivelse 600,00 Ekspres ekspedition 875,00 Øvrigt Gavecheck se bankcheck ovenfor Telegram 10,00 Giro betaling 20,00 Giro konvelutbetaling 5,00 Giro betaling i Netbank 1,50 Valutaveksling, kasse og automat Ikke kunder = 50,00, Aktionærer = 0,00 kr. 40,00 Kontoudtog, fuld side undtaget 18,25 Kontoudtog-kopi, p.f.a. kunden 35,00 Årsudskrifter 18,25 Kontramandering/spærring af check 200,00 Returnering af check 225,00 PBS-betaling afvises v/mangl. dækning 225,00 Periodiserede engagementer 225,00 Proformaopgørese til advokat/revisor 225,00 Døgnboks - herunder også ekspedition af erhvervskunders kontantindlevering ved kassen Pr. kvartal Salg af sparebøsser, ikke kunde 100,00 Tømning af sparebøsser, ikke kunde 25,00 500,00 kr. Spærring af Visa/Dankort p.g.a. misbrug 345,00 Særligt arbejde, pr. time 675,00 Indkassering af toldcerifikater, pr. stk. 100,00 Underskrift på fremsendt dokument 150,00 Vurdering af debitor til EKR 600,00 15

16 Valuta Bemærkning kr. Betalinger til udlandet SEPA betaling - bestilt via NetBank 2-3 valørdage 20,00 SEPA betaling - bestilt på anden måde 2-3 valørdage 50,00 Papirnota - tillæg 10,00 EU-overførsel i EUR - bestilt via NetBank 2-3 valørdage 20,00 EU-overførsel i EUR - bestilt på anden måde 2-3 valørdage 50,00 Papirnota - tillæg 10,00 Almindelig overførsel - bestilt via NetBank 2-3 valørdage 70,00 Almindelig overførsel - bestilt på anden måde 2-3 valørdage 90,00 Papirnota - tillæg 10,00 Ekspres overførsel - bestilt via NetBank Erhverv 0-1 valørdag 1 o/oo + 270,00 Ekspres overførsel - bestilt på anden måde 0-1 valørdag 1 o/oo + 290,00 Papirnota - tillæg 10,00 Tillæg for manglende BIC og/eller IBAN 75,00 Tillæg for manglende eller ufuldstændige oplysninger 75,00 Ændring af overførsel på kundens foranledning Bankomk. i udlandet + 300,00 Forespørgsel, udland på korrekt gennemført betaling Bankomk. i udlandet 300,00 Forespørgsel, udland på betaling med fejl Gratis Tilbagekaldelse af overførsel på kundens foranledning Bankomk. i udlandet + 300,00 Afsender ønsker at betale alle omkostninger 250,00 BEMÆRK: Overstiger de udenlandske omkostninger dette beløb, forbeholder Østjydsk Bank sig ret til at efterdebitere differencen. Faxbekræftelse til beløbsmodtager 75,00 Fax af valutakvittering 50,00 Turistoverførsel via MoneyGram i DKK Ekspeditionsgebyr kr. Overførselsbeløb eller modværdi heraf ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf 500, ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf 1.500, ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf 3.000, ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf 4.500, ,00 16

17 Overførselsbeløb eller modværdi heraf 6.000, ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf 7.500, ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf 9.000, ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 Overførselsbeløb eller modværdi heraf , ,00 kr. Valutacheck 125,00 Forsendelse 50,00 Ekspres 50,00 Kontramandering/spærring + evt. udenl. omkostninger 300,00 Betalinger fra udlandet kr. SEPA betalinger adviseret i NetBank 15,00 Papirnota - tillæg 10,00 Modtaget direkte fra udlandet 40,00 Modtaget gennem andet dansk PI Gebyr fra PI + 25,00 Check (max. 5 pr. ekspedition) Danske kr. - trukket på dansk bank 65,00 Danske kr. - trukket på udenlandsk bank 5 o/oo 65,00 Europæisk valuta 1 o/oo 65,00 Anden valuta (USD, CAD osv.) 2 o/oo 65,00 Returnering af check fra udlandet Bankomk. i udlandet + 250,00 Checks til Inkasso Bankomk. i udlandet + 0,25% af checkbeløbet Min. 300 kr./max kr. BEMÆRK: Overstiger de udenlandske omkostninger dette beløb, forbeholder Østjydsk Bank sig ret til at efterdebitere differencen. 17

18 Hævekort Forbrugskort Max. beløb Hævninger Betalinger ØB/fremmed PI pr. døgn lbn 30 dage Alm. hævekort 6000,00/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Dankort 6000,00/6000,00* Visa 6000,00/6000,00* ,00 MasterCard Debet og Kredit Se særlig oversigt* Se særlig oversigt * Ved fremmed PI er beløbet automatspecifik jf. automatens maksimum pr. hævning, men optil pågældende beløb Hævegebyr hos andet PI, pengeautomater I åbningstiden Uden for åbningstid Alm. hævekort 6,50 6,50 Dankort 2,50 4,50 Visa 2,50 4,50 MasterCard Se særlig oversigt VISA kortgebyr i udlandet EU-lande Øvrige Betalinger i forretninger Gratis Gratis Hævning i pengeautomater 30,00 30,00 Gebyret indregnes som kursskæring ved omregning fra valuta til DKK MasterCard gebyr i udlandet kan ses i særlig oversigt. Årligt gebyr Bemærkning Kr. Alm. hævekort Gratis Dankort Gratis Visa/dankort 150,00 MasterCard Se særlig oversigt Hastebestilling - alle kort 275,00 Genbestilling af pinkode 50,00 Kundens kreditværdighed undersøges inden Visa/dankort eller MasterCard udleveres Limitændring på Visa/Dankort Refunderes ved samtidig bestilling af MC Guld 275,00 Individuel kortdesign pr. kortbestilling 75,00* *Det årlige gebyr for individuel design er det samme som for et normal kort. 18

19 Selvbetjening NetBank Privat & NetBank Erhverv NetBank Erhverv NetBank Forening NetBank Privat Etablering + installering 0,00 0,00 0,00 Timebetaling 0,00 0,00 0,00 Løbende abonnement 0,00 0,00 0,00 Forbrug Skærmbillede/opdatering pr. stk. 0,45 0,00 0,00 Minutgebyr - onlineopkald 0,00 0,00 0,00 Betalingsydelser Overførsler Mellem egne konti (koncern) 0,00 0,00 0,00 Samme dags-overførsel Uden advisering til 3. mand DKK 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 Uden advisering til 3. mand EUR 20,00 20,00 20,00 M. advisering til modtager DKK 9,25 9,25 9,25 M. advisering til modtager EUR 26,75 26,75 26,75 Giro/FI-kort u. advisering til modtager 1,50 1,50 1,50 Betaling med bankcheck 15,00 15,00 15,00 Kvittering for betaling 6,75 6,75 6,75 Lønoverførsel pr. stk. Info-overførsel pr. stk. Nøglekort udskiftning 45,00 0,00 0,00 Gebyr for Budgetmodul - - Gratis Kontobeskeder , pr. stk. - - Gratis Kontobeskeder SMS, pr. stk. - - Gratis Limitgebyr for køb/salg af VP 100,00 Abonnement på on-time VP kurser pr. måned 12,25 12,25 12,25 Administrationsgebyr for handel med VP 44,75 44,75 44,75 Kurtage handel med VP - Aktier/Obligationer 0,15%/0,10% - Min. 25 kr. Som Erhverv 0,15%/0,10% - Min. 25 kr. MobilBank Etablering + installering - - 0,00 Betalingsydelser Som NetBank Privat Swipp - privat 0,00 Swipp - Erhverv 0,00 19

20 Valutakurser Ekspeditionsgebyr: Ikke kunder: 50 kr. Kunder: 40 kr. Aktionærer: 0 kr. Se valutakurser i lommen bagerst i prisbogen eller på 20

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere