Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data"

Transkript

1 Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Gældende fra 9. september 2014 Nedenfor kan du læse om priser og vilkår for brug af pakken. Derudover gælder CBBs generelle vilkår. Aftalens omfang Med 4 timers taletid kan du frit ringe i 4 timer til alle net, og for 0 øre til alle CBB mobilnumre i Danmark. Opkaldsafgiften er altid 0 øre. Du har Fri Facebook, Fri SMS og MMS og 1 GB frit dataforbrug i Danmark hver måned. Pris og betaling Det koster 79 kr. pr. måned. Mindstepris er 128 kr. i 1. måned (Pakke 79 kr. og oprettelse 49 kr.). Der er ikke oprettelsesgebyr, hvis du som eksisterende kunde skifter til denne pakke. Som ny kunde betales oprettelsen med det samme. Har du valgt et nyt nummer, trækker vi dagen efter oprettelsen et beløb for pakken svarende til de dage, der er tilbage i måneden. Har du valgt nummerflytning, trækker vi beløbet for pakken, når dit nummer flyttes over. Vi sender dig en bekræftelse og kvittering til din når betalingen er gennemført. Betaling for pakken sker hver den 1. i måneden, indtil produktet opsiges. Indhold Her kan du læse hvad din pakke indeholder. Tale Du har hver måned 4 timers fri taletid inkluderet i din pakke udover CBB til CBB. Ringer du mere end 4 timer på en måned, takseres du 1 øre pr. sekund. De 4 timers tale gælder kun for opkald til danske mobil- og fastnetnumre og inkluderer ikke særtakserede numre som som 90 numre eller lignende overtakserede numre (fx 118 og udlandsopkald). Taksering for disse tjenester følger CBBs almindelige takser, som kan findes på Data Du har adgang til det mobile netværk med den til enhver tid bedst mulige hastighed som netværket kan yde (Forventet hastighed er 4 til 20 Mbit/s ved download og 1 til 4 Mbit/s ved upload). Hastigheden kan variere fra område til område og afhænger tillige af antal transmissioner (alm. mobilbrug) og antallet af samtidige brugere. Dataforbruget er begrænset til brug i Danmark. Brug i udlandet takseres efter de i øvrigt gældende takster, som kan findes på Du kan bruge 1 GB pr. måned udover dit Facebook forbrug. Når du har forbrugt 75% af dit dataindhold sender vi dig en sms. Bruger du mere end 1 GB pr. måned, nedsætter vi automatisk hastigheden på din download- og upload hastighed til 256 Kbit/s, indtil en ny måned starter. SMS og MMS Fri SMS og MMS er inkluderet i dit abonnement. Fri SMS og MMS gælder ikke indholdstakserede tjenester bestilt via SMS eller MMS, SMS og MMS afsendt fra udlandet, web SMS og MMS samt SMS og MMS til udenlandske mobilnumre. Disse takseres efter de i øvrigt gældende takster. Misbrug: SMS og MMS beskederne må ikke: Være maskinskabte (maskinelt afsendte) Sendes som en serie af identiske SMS & MMS beskeder til samme modtager Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper Bruges kommercielt, herunder til markedsføring Ved misbrug kan CBB Mobil spærre dit abonnement med øjeblikkelig virkning. CBB til CBB Med CBB til CBB kan du ringe til andre aktive CBB kunder uden begrænsning. Opkald til og fra udlandet til andre CBB numre er ikke omfattet. Fri Facebook Fri Facebook betyder, at direkte trafik fra Facebooks app en er inkluderet i pakken. Du skal dog være opmærksom på, at det

2 ikke gælder for materiale som Facebook linker til, og at det ikke gælder hvis du bruger Facebook via facebook.com eller via app en i udlandet. Du skal også være opmærksom på, at vi registrerer det dataforbrug, som du anvender til at tilgå Facebook via din app. Dette gør vi for at kunne adskille det Facebook forbrug, som du ikke skal betale for, fra det du skal betale for. Skift af CBB pakke Du kan til enhver tid skifte din pakke til et andet produkt. Skiftet har virkning øjeblikkeligt. For eksisterende kunder der skifter produkt, opgør vi øjeblikkeligt det beløb der skal refunderes, udregnet på baggrund af dage forbrugt i indeværende måned. Samtidig trækkes der øjeblikkeligt det beløb, der skal betales for det nye produkt, udregnet på baggrund af dage tilbage i indeværende måned. Afregning sker via din CBB konto. Indholdet i den pakke, som du skifter til, vil også være udregnet på baggrund af dage tilbage i indeværende måned, så den nye pakkes indhold af timer og data procentmæssigt svarer til de resterende dage i måneden Generelle vilkår for CBB mobil Gældende fra 9. september 2014 Du har indgået en eller flere aftaler med CBB Mobil. Her er detaljerne om din brug af CBB Mobils tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle vilkår og et sæt Produktspecifikke vilkår. De Produktspecifikke vilkår går forud for de Generelle vilkår. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter. 2. Aftalens parter Du skal være myndig for at bestille CBB Mobils ydelser, medmindre andet fremgår. Ved tilmelding skal du give CBB Mobil oplysning om dit CPR-nummer, navn og . Du har pligt til straks at underrette CBB Mobil om en adresseændring. Underretningen skal ske via CBB Mobils hjemmeside (CPR-opslag). CBB Mobil kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige. Meddelelser fra CBB Mobil sendes til dig via til den mail-adresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen, som fx varslinger om ændring af priser eller vilkår. CBB Mobil kan dog vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev. CBB Mobil kan også sende dig markedsføringsmateriale via SMS, MMS eller , hvis du har givet os lov til det. 3. Fortrydelse Hvis du har fortrudt dit valg af CBB Mobil og ønsker at annullere dit køb, købt via vores hjemmeside eller kundeservice, har du 14 dage fra bestillingen, til at fortryde købet. Hvis du fortryder din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt, senest den dag hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan benytte en særlig formular til fortrydelse, som du finder på vores hjemmeside eller i din bekræftelsesmail. Du kan også vælge at fortryde, ved at ringe til vores kundeservice på tlf eller skrive til: CBB Mobil ATT: Kundeservice Frederikskaj København V Vi anbefaler at du giver os beskeden skriftligt, så du kan dokumentere at du har givet os besked. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du huske at returnere det eventuelle udstyr, som du har modtaget. Returnering skal ske senest 14 dage fra den dag hvor du har meddelt at du vil fortryde. Du skal selv betale udgiften til returnering. Vi anbefaler, at du får en kvittering for afsendelsen fra posthuset. Vi tilbagebetaler dig pengene på samme betalingsmiddel, som du benyttede da du foretog bestillingen, senest 14 dage efter vi har modtaget din besked om fortrydelse. Udstyr sendes til: CBB Mobil Frederikskaj København V Hvis du udtrykkeligt har anmodet os om at påbegynde levering af bestillingen, men den ikke er endelig udført, kan du træde

3 tilbage fra aftalen i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. I det tilfælde skal du betale os det beløb, som står i forhold til de ydelser der er leveret, indtil det tidspunkt hvor du fortryder, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen. Særligt om fortrydelsesret for nummerflytning og bestilling af nyt SIM-kort Har du ved bestillingen udtrykkeligt anmodet om, at vi kan levere den bestilte ydelse inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, kan du ikke fortryde aftalen, når vi har udført din ordre fuldt ud. Det gælder ved nummerflytning og ved bestilling af nyt SIM-kort. Har du bestilt en nummerportering, har du ikke fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor CBB Mobil modtager din fuldmagt til at overflytte nummeret. Dette accepterer du i forbindelse med bestillingen på vores hjemmeside. Har du bestilt via vores kundeservice, vil du modtage en mail med link til fuldmagten, som du skal udfylde og acceptere. Indtil du godkender fuldmagten, gælder de normale regler for fortrydelsesret. Det vil sige at du inden for 14 dage fra bestillingsdatoen kan fortryde. Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte kundeservice og anmode herom. Pengene kan også indsættes som taletid på et andet nummer hos CBB Mobil eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning. Ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte kundeservice. Bemærk, at eventuel bonustaletid der indsættes i forbindelse med køb af en nummerflytning ikke kan udbetales eller overflyttes til andre numre. 4. Behandling af personoplysninger CBB Mobil anvender dine personoplysninger til følgende formål: Til at administrere dit abonnement, for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnement -og regningsinformationer. Til at levere en tjeneste, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overføring af kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe det er nødvendigt, i relation til debitering af de tjenester, som til enhver tid er omfattet dit abonnement - dog maks 5 år. Til at administrere de tjenester, som du anvender. Til at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse som på anden måde strider mod aftalen. Til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information. Videregivelse af oplysninger til nummeroplysningen, herunder til publicering på internettet, medmindre du har valgt hemmeligholdelse. Til at afdække forbrugsmønstre i forbindelse med lancering af nye produkter. Du har ret til, i et vist omfang, at få indsigt i dele af de oplysninger som vi behandler. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. 5. SIM-kortet Sammen med dit abonnement får du et SIM-kort pr. brev og en PIN- og PUK-kode pr. . Du aktiverer SIM-kortet ved at indtaste den tilsendte PIN-kode. Du kan efterfølgende skifte PIN-kode til 4 cifre du selv vælger. PIN- og PUK-koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde. Vi anbefaler at du altid opbevarer dem hver for sig. Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele dette til CBB Mobil. Du kan altid spærre SIM-kortet på Mit CBB. Det er også muligt at ringe til kundeservice og oplyse dit mobilnummer og kodeord til Mit CBB. Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til eller spærre det selv på Mit CBB. Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet efter bestemmelserne i 61 og 62 i Lov om Betalingstjenester se afsnit 19. Du hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet. Du kan mod betaling af et gebyr få et nyt SIM-kort tilsendt eller få genåbnet dit telefonnummer. 6. Betalingsforhold Betalingen sker i danske kroner. CBB Mobil er berettiget til at opkræve et betalingsgebyr i forbindelse med betaling og optankning af konto. CBB Mobil udsender ikke regninger. En specifikation er altid tilgængelig via Mit CBB. Du kan imod betaling af et gebyr få tilsendt en specifikation eller faktura med almindelig brevpost. Betaling af abonnementet sker ved aktivering af SIMkortet. Et eventuelt oprettelsesgebyr betales ved oprettelsen. Dit forbrug i henhold til de gældende priser, trækkes løbende fra din

4 personlige konto. Du kan til enhver tid se din konto på herunder en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger. CBB Mobil forudsætter et forbrug på et telefonnummer på minimum 10 kr. pr. kalendermåned. Er forbruget under 10 kr., suppleres forbruget med et inaktivitetsgebyr svarende til forskellen fra det forbrugte beløb op til 10 kr. Er forbruget fx på 2 kr. i en kalendermåned, trækkes der 8 kr. i inaktivitetsgebyr. Det pågældende inaktivitetsgebyr bliver trukket den 10. i den efterfølgende kalendermåned. Bonustaletid og indholdstakserede SMS er indgår ikke i minimumsforbruget. Det er dit ansvar at sikre, at der er dækning for dit forbrug på den personlige konto. Misligholder du dette forhold og er saldoen negativ i mere end 5 kalenderdage eller negativ med mere end 200 kr., har CBB Mobil mulighed for at blokere for både indgående og udgående opkald, data, SMS, MMS m.m. Du vil modtage information herom på og evt. SMS. CBB Mobil er i den forbindelse berettiget til at opkræve et lukningsgebyr. CBB Mobil er også berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere og for overdragelse af sagen til inkasso. Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med CBB Mobil, før gælden er betalt. Udlandstelefoni Befinder du dig i udlandet, bliver der ligeledes blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl. Forsinkede takseringer bevirker, at CBB Mobil ikke altid kan spærre servicen ved præcis minus 200 kr., og du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 4 uger efter det er foretaget. Du kan altid spærre for udlandstelefoni via Mit CBB. Efterfølgende indbetaling til en konto der er i negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer. Læs mere om udlandstelefoni under afsnit Indholdstakserede tjenester En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller internet. Du betaler over din forudbetalte konto. Det maximale beløb, som kan opkræves for denne type bestilling er 225 kr. pr. vare eller tjeneste. Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester, der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrugt eller stjålet. Det er en forudsætning, at du ikke med vilje eller ved svigagtig adfærd, selv er skyld i misbruget. A. Bestilling Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret, trækkes beløbet på din forudbetalte konto. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen og at du gemmer den rigtigt. Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon. B. Fortrydelsesret Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du oplysning om fortrydelsesret. Læs oplysningerne grundigt, så du ved hvordan du kan fortryde aftalen. C. Prisoplysninger Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå der, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris, opkræver CBB Mobil almindelig SMS-pris for leveringen. D. Spærring Overlader du din mobiltelefon til andre, fx børn, er der en vis risiko for, at de bruger den til at bestille indholdstakserede tjenester. Du hæfter som kunde for dette forbrug. Du har dog muligheden for at spærre for indholdstakserede tjenester på Mit CBB. Du spærrer kun for de indholdstakserede tjenester og ikke for normale SMS er og MMS er. E. Misbrug Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode. F. Indhold af tjenesterne CBB Mobil påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand. G. Ændringer CBB Mobil er berettiget til at ændre ovenstående vilkår, med 30 dages varsel. H. Framelding

5 Du kan til enhver tid framelde dig muligheden for indholdstakserede SMS er på Mit CBB. 8. Kampagner Ved kampagner hvori der indgår taletid som en del af kampagnen eller i tilfælde af, at CBB Mobil indsætter bonus på din konto, kan taletiden eller bonus ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos CBB Mobil. Disse udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse. 9. Kreditvurdering CBB Mobil forbeholder sig retten til at kreditvurdere dig løbende, baseret på oplysninger fra fx pengeinstitutter eller kreditoplysningsbureauer. 10. Misligholdelse I tilfælde af at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan CBB Mobil afbryde eller begrænse din brug af CBB Mobils mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan CBB Mobil opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse: Saldoen på din konto er i negativ og det skyldige beløb er ikke betalt efter CBB Mobil har meddelt dig dette. Du standser dine betalinger. Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til CBB Mobils mobiltjeneste. Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger. Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer. Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til CBB Mobil. Du udøver chikane mod CBB Mobil, CBB Mobils medarbejdere eller CBB Mobils øvrige kunder. Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan CBB Mobil uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret. 11. Ændringer i priser og vilkår CBB Mobil kan til enhver tid ændre de Generelle vilkår, eventuelle Produktspecifikke vilkår samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via eller SMS. Du får besked mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan CBB Mobil vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på Reklamation Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte CBB Mobil hurtigst muligt, efter at du opdager uoverensstemmelsen. Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, skal du returnere det til CBB Mobil, som sørger for at ombytte kortet uden omkostninger for dig. Vi dækker også returfragten. Dette gælder kun, hvis du ikke selv er skyld i, at SIM-kortet er blevet defekt. CBB Mobil sørger for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at du har anmeldt fejlen. 13. Opsigelse Som kunde hos CBB Mobil har du ingen bindingsperiode. Du kan skifte eller opsige dit produkt fra dag til dag. I forbindelse med produktskifte eller opsigelse vil et eventuelt indestående/restsaldo blive krediteret senest 30 dage efter CBB Mobils modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til et af dig oplyst bankkontonummer. Dette gælder ikke for bonus, se afsnit 8. Opsigelse skal ske skriftligt eller via din personlige side på CBB Mobil har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis CBB Mobil ophører med at udbyde tjenesten. 14. Tvister I tilfælde af tvist mellem dig og CBB Mobil om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan du klage til CBB Mobil. CBB Mobil træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis du ikke er enig i CBB

6 Mobils afgørelse, kan du indbringe sagen for Teleankenævnet: Teleankenævnet Axeltorv 6, 3.sal th København V Tlf.: Læs mere på Erstatning CBB Mobil er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. CBB Mobil er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes CBB Mobils forsætlige eller uagtsomme handlinger. Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen. CBB Mobil er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser, eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre CBB Mobil har forsøgt at begrænse ulemperne. 16. Overdragelse Du kan med CBB Mobils samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. CBB Mobil kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelse. CBB Mobil kan frit overdrage dit nummer til tredjemand eller anden ejerstruktur. 17. Vilkår for nummerflytning Ved at acceptere vilkårene, bekræfter du som nuværende ejer af mobilnummeret, at du ønsker at overføre dit mobilnummer fra dit nuværende selskab til CBB Mobil. Samtidig giver du CBB Mobil fuldmagt til, med henblik på nummerflytningen, at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab. Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til CBB Mobil den førstkommende arbejdsdag efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab. Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selv om dit nummer er overgået til CBB Mobil. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt. Ved CBB Mobils forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater: Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag. Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb efter 24 timer, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag. Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til CBB Mobil. Dette gøres ved at logge ind på Mit CBB og annullere din nummerflytning. Dette skal ske senest dagen inden overflytningen klokken Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til CBB Mobil selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr. For alle kompensationer gælder det, at beløbet indsættes på din taletidskonto som bonustaletid, og ikke kan veksles til kontanter eller udbetales. 18. Ejerforhold CBB Mobil er juridisk placeret under: Telenor A/S Frederikskaj , København V CVR: Uddrag af lov om betalingstjenester

7 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. 57, medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Stk. 2. Det kan aftales at stk. 1 ikke finder anvendelse, ved mikrobetalingsinstrumenter der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det. Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller 20. Services til mobil

8 CBB Mobil har en række ekstra services til dit abonnement. Nogle af dem får du automatisk og andre skal du tilmelde dig. Og så er der dem, som du skal betale for. Hvis du er i tvivl, så kontakt kundeservice på tlf Automatisk Optankning Med automatisk optankning kan du vælge et fast optankningsbeløb (fx 100,-, 200,-, 300,-, 400,-, 500,- eller 1000,-) på Mit CBB. Når din saldo når under 0 kr., sørger vi for at overføre optankningsbeløbet fra dit betalingskort til din konto. CBB Mobil overfører maksimum 1.000,00 kr. pr. optankning og maksimum 15 optankninger pr. døgn. Ved tilmelding skal du afgive dine betalingskortsoplysninger. Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten eller SMS, den dag hvor vi trækker pengene. I forbindelse med tilmelding til Automatisk Optankning giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk Optankning. Dette gør du via Mit CBB eller ved at kontakte vores kundeservice. Allerede foretagne optankninger refunderes dog ikke. Hvis vi ikke kan gennemføre en betaling ud fra de angivne kortoplysninger, vil aftalen om Automatisk Optankning øjeblikkeligt bortfalde. Dette gælder uanset årsagen til at betalingen ikke kunne gennemføres. Ønsker du herefter igen Automatisk Optankning, skal du foretage en ny tilmelding. Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling, gældende overfor din bank. Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter, at betalingen er gennemført. Er din konto tilmeldt Saldokontrol, vil denne service blive afmeldt samtidig med tilmeldingen til Automatisk Optankning. Afsnit 6 om betalingsforhold gælder også for denne service. Automatisk Pakkebetaling Ved tilmelding til Automatisk Pakkebetaling sørger CBB Mobil for at tanke op automatisk, når der skal betales abonnement. Det betyder, at der tankes det beløb op, som abonnementet koster. Ved tilmelding til Automatisk Pakkebetaling skal du afgive dine betalingskortsoplysninger. Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten eller SMS, den dag hvor vi trækker pengene. I forbindelse med tilmelding til Automatisk Pakkebetaling giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk Pakkebetaling. Dette gør du via Mit CBB eller ved at kontakte vores kundeservice. Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling gældende overfor din bank. Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter, at betalingen er gennemført. Ved betalingskortets udløbsdato, spærring eller ophør, bortfalder aftalen om Automatisk Pakkebetaling. Du informeres om dette via og sms. Hvis du fortsat ønsker at være tilmeldt Automatisk Pakkebetaling, skal du foretage en ny tilmelding med brug af et nyt betalingskort. Hvis aftalen om Automatisk Pakkebetaling bortfalder, vil abonnementets pris fremadrettet trækkes fra CBBkontoen. Afsnit 6 om betalingsforhold gælder også for denne service. Saldoinformation Med saldoinformation vil du automatisk modtage en SMS med din saldo ved 3 valgfrie beløb. Du kan tilmelde dig saldoinformation på Mit CBB under Mit nummer. Du kan vælge at få besked ved negativ saldo eller ved tre helt valgfrie beløb. Servicen er gratis. Saldokontrol Få kontrol over dit forbrug med Saldokontrol. Vi spærrer din CBB-konto for udgående opkald og SMS, når saldoen har rundet 0 kr. Der kan dog være forsinkelse på op til 24 timer, fra din konto går i minus og til vi spærrer den. Du hæfter for forbrug foretaget ind til spærringen sker. Efter vi har spærret din konto, kan du ikke selv foretage opkald eller sende SMS-beskeder, men du modtager fortsat opkald og SMS-beskeder fra andre. Og du kan altid ringe til alarmcentralen på tlf Når saldoen igen er positiv, genåbnes telefonen inden for 24 timer. Bemærk: Du kan ikke være tilmeldt Saldokontrol og samtidig være tilmeldt Automatisk Pakkebetaling eller Automatisk Optankning. Saldokontrol vil blive afmeldt, såfremt du efterfølgende tilmelder dig en af disse services. Saldokontrol er gratis.

9 SaldoSMS Når du er tilmeldt SaldoSMS, kan du tjekke din saldostatus døgnet rundt ved at sende en besked til 1263 med teksten SALDO. Du vil hurtigt modtage en SMS med din saldostatus. Du bestemmer helt selv, hvornår du ønsker en SaldoSMS. Servicen er gratis at bruge. Du skal være opmærksom på, at hvilken som helst person kan sende en SaldoSMS til Bibob fra din mobil og modtage oplysningen om din saldo. Det er naturligvis ikke muligt at få denne oplysning fra andre mobiler end din. Udsvingskontrol Denne service sørger for at vi bliver underrettet, når forbruget på din konto viser ekstraordinært store udsving. Ved en stigning på 100 % eller mere i forhold til normalt månedligt forbrug (dog mindst 250 kr.), vil du få besked via senest tre hverdage efter, at det forhøjede forbrug er konstateret. Viderestilling Med Viderestilling får du mulighed for at viderestille dine opkald til et andet nummer, som du selvfølgelig selv bestemmer. Du kan kun viderestille opkaldet til ét andet nummer, men dét nummer kan viderestille opkaldet til et tredje nummer. Det kan være en stor fordel, hvis opkaldet er yderst vigtigt - fx alarmering. Du betaler almindelig sekundtakst for viderestillingen, da du betaler det samme, som et telefonopkald fra din mobil til den person du viderestiller til og opkaldet vil derfor blive takseret til alm. mobiltakst. Du kan viderestille til et andet nummer ved at følge vejledningen i din telefons manual. Udeladt nummer Ønsker du udeladt nummer, kan dette vælges ved oprettelsen af nummeret samt efterfølgende på Mit CBB. Med udeladt nummer videregiver CBB Mobil ikke oplysninger til private søgemaskiner som De Gule Sider, Krak m.fl. Vi er forpligtet til at videregive dit nummer til 118. Hemmeligt nummer Med hemmeligt nummer kan folk ikke se dit nummer når du ringer dem op. Har du valgt at have hemmeligt nummer, vil nummervisning i forbindelse med opkald være permanent blokeret (dog undtaget opkald til 112). Du kan vælge at gøre dit eget nummer hemmeligt på Mit CBB under Mine oplysninger, via en menu på mobiltelefonen eller ved at indtaste #31# inden dit opkald. Mobilsvar Mobilsvar er din gratis mobiltelefonsvarer. Alle opkald bliver automatisk viderestillet til Mobilsvar, når din telefon er optaget, slukket eller uden for dækning. Det er gratis at viderestille dine opkald til telefonsvareren - både i Danmark og i udlandet. Det koster den normale sekundtakst at aflytte din CBB-mobilsvarer. CBB Familie CBB Familie giver en administrator mulighed for at overføre taletid fra sin konto til de numre der er tilknyttet CBB Familie. Overførslerne kan helt eller delvist automatiseres. 1. Oprettelse og tilknytning af medlemmer CBB Familie er en service der giver CBB kunder mulighed for, at kunne tilknytte og administrere flere CBB numre, på en samlet CBB Familie-konto. Der bliver brugt følgende betegnelser for henholdsvis ejer og bruger: "CBB Familie-administrator" bruges om den CBB kunde der opretter og administrerer CBB Familie-kontoen og "Bruger" anvendes for den kunde, der har accepteret tilmelding om at blive tilknyttet CBB Familie-kontoen som bruger. En CBB Familie-administrator konto oprettes på Mit CBB. Der tilknyttes brugere til CBB Familie, ved at CBB Familieadministrator inviterer et nummer til at blive tilknyttet CBB Familie. Den inviterede bruger vil modtage en invitation fra CBB Familie-administratoren, næste gang brugeren logger på Mit CBB. Brugeren vil her blive bedt om at acceptere eller afslå invitationen, herunder også at acceptere nærværende vilkår. CBB Familie-administratoren kan ved login på Mit CBB Familie se, hvorvidt bruger har accepteret invitationen. 2. Overførsler CBB Familie-administrator kan overføre beløb, der er indsat på CBB Familie-kontoen til brugere og kan ligeledes tilbageføre beløb fra brugerkonti til CBB Familie-kontoen. Både administrator og bruger vil ved minus på kontoen, indgå i CBB Mobils normale betalingsbetingelser. CBB Familieadministrator har mulighed for at oprette en fast overførsel til brugere. Med fast overførsel menes der, en aftalt overførsel af beløb, der automatisk sker når brugers konto går i minus. Det er muligt for en administrator at sætte begrænsning på beløb, der overføres til bruger, i den valgte periode. Hvis administrator-konto er i minus, vil der ikke ske overførsler til brugerkonti. Administrator vil, hvis der er tilmeldt fast

10 overførsel til bruger, i stedet modtage en med oplysning om, at der ikke længere er dækning for overførsel af beløb til brugerkonti. Når der igen er dækning på Administrator-konto, genetableres fast overførsel. Hvis der er tilknyttet Automatisk Optankning på administrator-kontoen og der ikke er dækning for en tilmeldt "Fast overførsel" vil CBB Mobil hæve det aftalte beløb for Automatisk Optankning via CBB Familie-administratorens betalingskort. Derefter vil den faste overførsel til bruger gennemføres. Afmeldes Automatisk Optankning (Afsnit 6 omkring Betalingsforhold og afsnit 20 omkring Automatisk Optankning er også gældende ved denne service), vil den faste overførsel til bruger ikke gennemføres. CBB påtager sig intet ansvar for eventuelle tvister mellem administrator og et medlem på baggrund af overførelserne. 3. Ejerforhold Den person som har oprettet nummeret, er juridisk ejer af nummeret og hæfter for alt forbrug. 4. Framelding En bruger kan til hver en tid afmelde brugerens tilknytning til CBB Familie via brugerens Mit CBB. Administrator har mulighed for at framelde brugere fra CBB Familie-kontoen. Dette kræver ingen godkendelse for brugerne. Brugere vil blive orienteret om framelding via Børnekonto Vil du gerne have bedre styr på, hvor stort et beløb dit barn bruger på telefoni, så er børnekonto det rette for dig. Bestem det beløb dit barn kan bruge i en periode og vi overfører dette beløb automatisk. Hvis dit barn har brugt pengene, så vil vi alene lukke nummeret for udgående opkald, hvilket betyder at du stadig kan ringe til dit barn. Vær opmærksom på at vi ikke kan lukke præcis ved kr. 0,-. Vi lukker så hurtigt som muligt, men forbruget der er foretaget, skal du stadig betale for. Vær særligt opmærksom på tillægstakseret SMS samt udlandstelefoni. Prisen for børnekonto er kr. 0,00 pr. nummer pr. måned. Bemærk at CBB Mobils almindelige kreditvilkår fortsat gælder selvom du er tilmeldt denne service, herunder gebyrer ved negativ saldo. CBB til CBB Med CBB til CBB kan du ringe for 0 øre til alle CBB mobilnumre i Danmark. Opkaldsafgiften er 0 øre. Det koster et fast beløb pr. kalendermåned at være tilmeldt CBB til CBB. Prisen finder du på Længden af den enkelte samtale må max vare én time, men du kan lægge på inden en time og ringe op igen. Minutter derudover takseres til din normale mobiltakst. CBB til CBB må ikke anvendes til chikane af enkeltpersoner eller grupper. CBB til CBB må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring. CBB forbeholder sig retten til at framelde CBB til CBB på den enkelte kunde, såfremt CBB registrerer systematisk adfærd, eller adfærd der falder under ovenstående kategorier. CBB til CBB kan ikke anvendes i udlandet. Takseringen sker til den enhver tid gældende udlandstakst. WebSMS WebSMS giver dig mulighed for at sende en besked fra CBB Mobils hjemmeside, som modtageren modtager som SMS. Denne service giver dig mulighed for at skrive SMS er til dine venner selvom din mobil er løbet tør for strøm eller hvis du har glemt eller mistet din telefon. Da du samtidig har mulighed for at have din adressebog på Mit CBB, er det ingen forudsætning at kunne huske numre, da du ganske enkelt kan skrive navnet på den kontaktperson, som skal modtage WebSMS en og kontaktpersonen bliver fundet i din adressebog. Er din telefon tyverispærret, er det ikke muligt at benytte WebSMS. Du kan ikke sende indholdstakserede SMS via WebSMS. Det koster 19 øre pr. SMS og det er ikke inkluderet i taletidspakker med fri SMS og MMS. Servicen kan ikke benyttes i udlandet. Dataforbrugskontrol i udlandet Med dataforbrugskontrollen i udlandet, slipper du for at få en grim overraskelse når du bruger data i udlandet. Du bliver automatisk tilmeldt denne service ved oprettelse. Vi sørger for at du maksimalt kan bruge for 450 kr. i dataforbrug pr. måned i udlandet, så du stadig kan tjekke mails når du er på ferie, uden at skulle tænke over at din regning løber løbsk. Særlige vilkår 1) Perioden for saldokontrol starter 1. dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskift, skal du være opmærksom på at din saldokontrol bliver nulstillet. Det vil sige at du godt kan overskride 450 kr., da der er tale om en ny periode. 2) Dataforbrugskontrollen gælder kun for data forbrugt i udlandet. SMS, tale m.m. er ikke inkluderet i de 450 kr. 3) Når du har nået 80 % af de 450 kr., sendes der en SMS med advarsel herom. Der sendes ligeledes en SMS når du har nået dit max på 450 kr. 4) Ønsker du at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige inden for pågældende måned, skal du kontakte kundeservice på 33

11 eller Vær opmærksom på at data forbruget i den pågældende periode herefter vil være ubegrænset. 5) Hvis du ønsker at ophæve dataforbrugskontrollen permanent, skal du ligeledes kontakte kundeservice på eller Vær opmærksom på at forbruget fremover vil være ubegrænset. 6) Ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå muligheden fra i telefonen. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør det, skal du henvende dig hos producenten af telefonen. CBB Mobil tager ikke ansvar for, om opsættelsen af denne funktion er sat korrekt op. Udlandstelefoni Opkald fra/i udlandet Servicen skal tilmeldes på Mit CBB på eller via kundeservice. CBB Mobil opretter udlandstelefoni efter en almindelig kreditvurdering. For at kreditvurderingen kan finde sted, skal ansøger(e) være fyldt 18 år og være registreret på en dansk adresse. CBB Mobil forbeholder sig retten til at afvise ansøgning til udlandstelefoni på baggrund af kreditvurderingen. Opkrævningen fra de udenlandske teleselskaber kan vare op til 31 dage fra opkaldet er foretaget, men opkrævningen kan i få tilfælde overstige de 31 dage. Du kan ikke påberåbe dig kompensation, som følge af forsinkelse i vores opgørelse over dit skyldige roaming forbrug. Priserne for at roame (benytte telefonen i udlandet) afhænger af det mobilnet du benytter og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald i udlandet, eller hvis din mobil viderestiller til Mobilsvar. Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende takster og kan ses på CBB Mobil forbeholder sig ret til at begrænse forbruget i udlandet, således at du maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet (Svarende til ca kr.). Overskrides dette forbrug kan CBB Mobil vælge at spærre nummeret uden yderligere varsel. Sikker data i EU Norden Servicen er inkluderet i dit abonnement, hvis du er tilmeldt Udlandstelefoni. Med servicen kan du surfe 10 MB pr. dag i Norden eller EU for 10 kr. pr. dag. Det vil sige at du betaler den gældende takst pr. MB, indtil du når 10 kr. Herefter surfer du uden beregning op til 10 MB. De dage du ikke bruger data, betaler du ikke noget og de dage hvor du bruger data for under 10 kr., betaler du kun prisen på de forbrugte MB. Din forbindelse bliver automatisk spærret, når du har brugt 10 MB, og du får en sms når det sker. Du kan åbne for din forbindelse igen via SMS, hvis du ønsker at fortsætte med at bruge data resten af dagen til den normale udlandspris pr. MB. Dagen efter kan du igen surfe 10 MB for 10 kr. En dag følger dansk tid fra midnat til midnat. Uden for Norden og EU gælder normal udlandspris pr. MB. Der er ikke nogen abonnementsafgift på Sikker data i EU Norden. Servicen kan opsiges øjeblikkelig. Alternative udbydere i udlandet Tale, SMS og data Fra den 1. juli 2014 er det muligt for dig at vælge alternative udbydere af mobiltelefoni i EU/EØS lande. Du kan kun benytte dig af denne mulighed, hvis en anden udbyder har indgået en aftale med CBB Mobil. Nedenfor kan du læse om de vilkår, der gælder når du indgår en aftale med en alternativ udbyder. Definition Du kan indgå en aftale med to typer af udbydere: Alternative Roaming Provider (Tale, SMS og data - pakkeaftale) Aftalen vil indeholde følgende services: Udgående kald, som er foretaget i EU/EØS lande til et telefonnummer, som tilhører et EU/EØS land, indgående kald modtaget i et EU/ EØS land, uanset hvor det kommer fra. Udgående SMS, sendt fra et EU/EØS land til et mobilnummer, som tilhører et EU/EØS land samt indgående SMS er modtaget i et EU/EØS land, uanset hvor den kommer fra. Alle datatransaktioner inklusive MMS, foretaget i et EU/EØS land. Hvis du ringer til et telefonnummer eller sender en SMS til et mobilnummer, som ligger udenfor EU/EØS vil du modtage en regning fra CBB på disse. Priserne på disse opkald/sms er er i henhold til CBB Mobils til enhver tid gældende priser på opkald og SMS i udlandet. Local Breakout (Kun data) Aftalen vil indeholde følgende services: Alle datatransaktioner undtaget MMS foretaget i et EU/EØS land. Du kan stadig sende

12 MMS, når du har en aftale med denne udbyder, men du vil blive afregnet af CBB Mobil for dataforbruget, for afsendelse af MMS. Indgåelse af aftale med alternativ udbyder: Du kan indgå en aftale med en alternativ udbyder før du rejser til -eller når du befinder dig i EU/EØS lande. Du bruger dit CBB SIM-kort og kan beholde dit eget telefonnummer. Du kan læse hvordan du tilmelder dig på Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, vil udbyderen bekræfte at din aftale er aktiveret. Når du har aktiveret en aftale med en alternativ udbyder, stopper CBB Mobils surfkontrol på dit abonnement, når du befinder dig i EU/EØS lande. Det vil være din nye udbyders pligt at tilbyde surfkontrol inden for EU/EØS lande. Når du indgår en aftale med alternativ udbyder, forbliver dit abonnement med CBB Mobil aktivt og du vil fortsat kunne bruge CBB SIM-kortet i udlandet, udenfor EU/EØS, medmindre du har spærret for udlandstelefoni. Priser og betalingsforhold Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, modtager du en regning fra den valgte udbyder på services inden for EU/EØS. Priserne bliver fastsat af den valgte udbyder, som fremgår af udbyderens informationsmateriale. Ved indgåelse af aftalen, vil du typisk skulle betale forud med dit kreditkort. Så snart du befinder dig i et land, udenfor EU/EØS eller ringer/sender SMS til destinationer udenfor EU/EØS, vil du bruge CBB Mobil som udbyder og du modtager en regning fra CBB Mobil som du plejer, til de til enhver tid gældende priser for udland. Begrænsninger Hvis dit abonnement er blevet spærret hos CBB Mobil, som følge af misligholdelse af aftalen eller du har nået max på din forbrugskontrol, kan du ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder. Hvis du har et CBB Mobil abonnement med spærring for brug af data i udlandet eller har et dobbelt SIM abonnement kan du heller ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder. Spærring For begge typer af udbydere, tilbyder CBB at der kan spærres for køb af denne type aftaler. Kontakt kundeservice. Opsigelse, fortrydelse eller ændring 1) For alternativ udbyder af tale, SMS og data (pakkeaftale) skal du opsige direkte hos udbyderen. Du kan også få CBB Mobil til at hjælpe dig med at opsige aftalen. Se hvordan på 2) For alternativ udbyder af data skal du opsige aftalen direkte hos den pågældende udbyder. Du kan også skifte tilbage til CBB Mobil, som udbyder af data ved at skifte adgangspunkt (APN) til internet på din mobil. Se hvordan du ændrer adgangspunkt i din mobiltelefons manual. 3) Eventuel fortrydelsesret skal oplyses af den valgte udbyder. 4) Når du opsiger din aftale med den valgte udbyder, forbliver dit abonnement med CBB aktivt og du vil kunne bruge CBB Mobil SIM-kortet i udlandet både indenfor og udenfor EU/EØS. Her gælder CBBs til enhver tid gældende priser for udland. Ansvar CBB Mobil har ingen indflydelse på- og intet ansvar for, hvordan alternative udbydere i EU/EØS lande sammensætter tjenester og priser samt markedsfører disse. Alternative udbydere er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende EU lovgivning på området. Prisen for opkald til udenlandske mobilnumre fremgår af

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 29. september 2015 Side 1 af 17 Indhold Generelle vilkår for GreenSpeak... 3 1. Generelt... 3 2. Aftalen... 4 3. Behandling af kundeoplysninger... 5 4. Uretmæssig

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 18. november 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 15. maj 2017.

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 15. maj 2017. Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 15. maj 2017. Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Aftalens omfang Dette

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB DET MED SMÅT Indhold Mobil: Dit abonnement FRI+ Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB Uddrag af lov om betalingstjenester

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 22 ok@ok-mobil.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 22 ok@ok-mobil.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296 1. GENERELT Disse vilkår gælder for aftalen mellem kunden og OK a.m.b.a. CVR-nr. 39170418, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J., herefter OK. 1.1. Disse abonnementsvilkår gælder for mobiltjenester fra OK. 1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk Plenti aftalevilkår 1. Aftalevilkår og elektronisk kommunikation 2 2. Startdato, abonnementsindhold og Mit Plenti 2 3. Betaling 2 3.1 Abonnement... 2 3.2 Forbrugsgrænse og andre udgifter... 2 3.3 Manglende

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.2 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut M023, 07, 15. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

DET MED SMÅT. 806275 Telenor Vilkaar V29 200x200mm CC2014_v5.indd 1 24/05/16 08:38

DET MED SMÅT. 806275 Telenor Vilkaar V29 200x200mm CC2014_v5.indd 1 24/05/16 08:38 DET MED SMÅT 806275 Telenor Vilkaar V29 200x200mm CC2014_v5.indd 1 24/05/16 08:38 2 I 806275 Telenor Vilkaar V29 200x200mm CC2014_v5.indd 2 24/05/16 08:38 Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 4 Mobil: Dit

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser 7.

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.9 (1. april 2014) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd M014, 51, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Juni 2015 Version 1.21 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Abonnement og mobilnummer...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

299 kr. pr. måned. 199 kr. pr. måned. 179 kr. pr. måned. 239 kr. pr. måned FRI+8 GB FRI+1 GB. Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6

299 kr. pr. måned. 199 kr. pr. måned. 179 kr. pr. måned. 239 kr. pr. måned FRI+8 GB FRI+1 GB. Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6 DET MED SMÅT Indhold Mobil: Dit abonnement Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6 FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester

Læs mere