Nordjyske Bank, prisbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013"

Transkript

1 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4 Indenlandske betalinger i andre valutaer 2.5 Budgetkonto/Nets 3. Boksleje 3.1 Kundebokse 4. Fonds 4.1 Ordretyper ved handel med værdipapirer 4.2 Fonds handel 4.3 Investeringspleje 4.4 Pension bankvalg/pensionspleje 5. Depot 5.1 Depot generelt 5.2 Depot VP-papirer 5.3 Depot øvrige papirer 6. Indlån 6.1 Ophævelse af almindelige indlån 6.2 Ophævelse af særlige indlån 6.3 Indlån puljeadministration 6.4 Checks 6.5 Andet vedrørende indlån 7. Udlån 7.1 Udlån og garantier 7.2 Udlån og garantier øvrige priser 7.3 Sikkerheder 7.4 Prioritering og lånesager m.v.

2 Emne 8. Udland 8.1 Betalinger til udlandet 8.2 Betalinger fra udlandet 8.3 Valutaprovision 8.4 Køb/salg af kontant valuta og rejsechecks 8.5 Kurstillæg/-fradrag checks og overførsler valutamarginaler 9. Selvbetjening og kort 9.1 Nordbank 9.2 Nordbank Erhverv 9.3 Kort 9.4 Mobilpenge 10. Diverse priser og øvrige PI kunder 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) 11.2 Opsparing 11.3 Formålsbestemt opsparing 11.4 Pensionsopsparing 12. Rentesatser udlån 13. Samarbejdspartnere 14. Information om indenlandske betalinger via filialer 15. Betalinger til og fra udlandet 16. Garantifonden for indskydere og investorer 17. Vilkår for handel med værdipapirer 18. Almindelige forretningsbetingelser

3 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration Andelsboliger 1.200,00 minimum 12 boliger 1.2 Varme, el- og vandafgift Private værker 20,00 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken Ja pr. bolig pr. år Betalinger over skranken, kunder 30,00 pr. stk. Betalinger over skranken, ej kunder 50,00 pr. stk. * FI-bilag til ydelser på deponerede pantebreve eller pantebreve som tilhører banken kan modtages gratis 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner Betalinger via telefon, post eller mail til tredjemand 30,00 pr. stk. Betalinger via telefon, post eller mail til egne konti 30,00 pr. stk. - straks/særskilt meddelelse 35,00 straks medd. = via særskilt medd. Yderligere omkostninger ved betalinger - +15,00 fremsendelse af kvittering til debitor Flergangsbetalinger til egne, andres konti i banken 30,00 eller til fremmed PI med: - posteringstekst/udvidet meddelelse via kontoudskrift - engangs ved etablering Nationalbankoverførsler 150,00 pr. stk. Nationalbankoverførserl via Netbank Erhverv 100,00 pr. stk. 2.3 Indenlandske betalinger i euro Overførsel med kort/udvidet/straks meddelelse 50, Indenlandske betalinger i andre valutaer Overførsel med kort/udvidet/straks meddelelse 50,00

4 2.5 Budgetkonto/Nets Kontoafgift m/skema 200,00 pr. kvartal Budgetkonto - ungdom 125,00 pr. kvartal Ekstra skema/revision 400,00 pr. stk. Ekstra skema/revision - ungdom 250,00 pr. stk. Service, udarbejdelse af budgetskema 600,00 pr. stk. Service, kontrol af budgetskema 400,00 pr. stk. Tilbageførsel af Nets-betaling v/ overtræk 300,00 pr. betaling Tilbageførsel af Nets-leverandørservice 300,00 Andet KonvoLetBetaling 30,00 pr. betaling KonvoLetBetaling - fremsendelse af kvittering +20,00 3. Boksleje 3.1 Alm. Kundebokse Oprettelse 150,00 Ja Højde < 10 cm 300,00 Ja pr. år Højde < 15 cm 400,00 Ja pr. år Højde < 20 cm 600,00 Ja pr. år Højde > 20 cm 700,00 Ja pr. år Opboring Faktiske udgifter efter regning Ferieboks (mindre end ½ år) 400,00 Ja

5 4. Fonds 4.1 Ordretyper ved handel med værdipapirer Børsnoterede danske aktier, obligationer og investeringsbeviser Gennemsnitshandel +/- 0,25 % på aktier og investeringsbeviser +/- 0,20 point på obligationer Markedskurshandel - Markedshandel - Strakshandel - Børshandel - Limiteret handel Udenlandske og unoterede værdipapirer Markedskurshandel - Markedshandel - Børshandel - Limiteret handel 4.2 Fonds Handel Intet tillæg/fradrag på aktier og investeringsbeviser. Højst 0,10 point på obligationer Intet tillæg/fradrag på aktier og investeringsbeviser. Højst 0,10 point på obligationer volumenvægtet gennemsnit af dagens børshandler bedste børs- eller markedskurs på handelstidspunktet bedste børs- eller markedskurs på handelstidspunktet Limiteret ordre - max løbetid 20 dag min 100 pr. ordre Handler mellem egne depoter 100,00 pr. nota - dog er salg af NB-aktier til pensionsdepoter gratis Aktier Netbank handler 0.30% min 45 Handel via filial Noteret på Københavns Fondsbørs: < kr % 200/500 < kr % Aktie- og tegningsretter 1% 100 ej noteret på Københavns Fondsbørs 1% 500 plus evt. udl omk. Obligationer Netbank handler 0.10% min 75

6 Handel via filial Noteret på Københavns Fondsbørs: < kr. 3 mio 0.15% 200/3.000 >= kr. 3 mio 0.10% ej noteret på Københavns Fondsbørs 0.25% min 500 plus evt. udl. omk. 4.3 Investeringspleje Årligt pris 1.500,00 beregnes kvartalsvist Handelsomkostninger Kurtage 0.25% min 50 Individuel investeringsplejeaftale 0.75% af ultimoformuen - pr. år 4.4 Pension Bankvalg/Pensionspleje Formuepleje Depotværdi: Op til kr , % min 500 kr ,00 - kr , % Over kr , % Kurtage 0.25% min 50 Andet Intet min på Pension Bankvalg. På puljekonto beregnes puljegebyr. Beregnes af kursværdi ult. kv. Og tilskrives ult. året. Kopi af fondsafregninger 200,00 Frigivelse til kreditforeninger o.a 200,00 pr. sag

7 5. Depot 5.1 Generelle priser Depotoprettelse 100,00 pr. depot. Gratis ved indlæggelse af effekter som er gratis og egne aktier Depotudskrift 18,00 pr. stk Oprettelse af aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning 300, VP-papirer Opbevaring VP-omkostninger opkræves over for alle depotkunder Obligationsdepot 200,00 Ja pr. år Beholdningsændring Almindelige handler 25,00 pr. år Eksterne handler 25,00 pr. år Overførsler 25,00 pr. år Geninvestering 25,00 pr. år Andre priser Overførsel til andet PI 200,00 max 750 pr. fondskode Registrering af frigivelse 200,00 max 500 pr. fondskode Registrering af handels/spørgefuldmagt 200,00 max 500 pr. depot 5.3 Øvrige papirer Udenlandske værdipapirer 0.30% min 250 Ja pr. fondskode Danske Aktier, pantebreve, købekontrakter m.v. pantebreve, købekontrakter o.l. indgår KUN med restgælden ved beregningen af prisen < nom. Kr. 500,000, % min 250 pr. depot Ja pr. år >= nom. Kr , % min 250 pr. depot Ja pr. år Diverse effekter Ejerpantebreve, skadesløsbreve, forsikringspolicer, bankbøger m.v. Sikkerhedsdepot 200,00 pr. effekt. diverse effekter i sikkerhedsdepot er omkostningsfrie

8 Andre priser Hjemsøgning af udenlandsk skat 500,00 Ja Overførsel til andet PI 200,00 max 750 pr. effekt. Navnenotering 15,00 min 100 pr. stk + porto og eksterne omk. Udbytte betalt som aktier 200,00 pr. fondskode Indløsning af beviser i forbindelse med 400,00 pr. bevis tvangsindløsning af aktier Pris for administration af private pantebreve og købekontrakter Oprettelse 200,00 pr. stk Ved flere pantebreve i samme ejendom - 50,00 pr. stk efterfølgende Indfrielse, opkrævning m.v. Indfrielse af pantebreve incl aflysning 750,00 pr. stk Ekstraordinære afdrag 100,00 Meddelelse om opsigelse af private pantebreve 200,00 Ja pr. stk (misligholdelse) Skadesager for forsikringsgaranterede pantebreve 300,00 Ja pr. sag Opgørelse i.f.m. tvangsauktion, retslig incasso o.l. Ja Inkassation af ydelser på private panterbreve og pr. stk. købekontrakter Rykning 100,00 pr. stk. Påtegninger på pantebreve 1.000,00 pr. stk Kopi af pantebrev til advokat o.l. 200,00 Ja pr. stk. Ophævelse af depot Gratis når en kunde flytter skal omkostninger debiteres inden kontoen gøres op

9 6. Indlån 6.1 Ophævelse af almindelige indlån Mortifikation af bankbøger 250,00 Opgørelse i henhold til "tro og love" erklæring 125, Ophævelse af særlige indlån Indekskontrakter 1.250,00 plus overrente der beregnes med 33% af de seneste 5 Ophævelse af indekskontrakt i utide års tilskrevne renter Overførsel til andet pengeinstitut/forsikringsselskab 1.250,00 Alderspension, kapitalpension, ratepension og andre særlige indlån Ophævelse af 1.250,00 alderspension/kapitalpension/ratepension i utide + deludbetaling: Ved udbetaling til kontohaver 500,00 dog kr.250,00 v/deludb. over 60 år Overførsel til andet pengeinstitut/forsikringsselskab 1.250,00 Del-ophævelse kapitalpension til orlovsformål 500,00 pr. hævning Overførsel af etablerings- og investeringsfondskonti til max andet pengeinstitut første konto 250,00 efterfølgende konto 125, Puljeadministration Saldo < kr ,00 1% v/rentetilskrivning Saldo < kr , % v/rentetilskrivning Saldo > kr , % v/rentetilskrivning Ændring af puljefordeling 200, Checks Bankcheck 40,00 pr. check Gavechecks incl. standardtelegram 50,00 pr. check Neutrale kundechecks 3,00 pr. sæt Specielle kundechecks efter regning Returnering af checks v/manglende betaling eller kontramandering 300,00 pr. stk Fremkaldelse af dok.løst clearede check 125,00 pr. check Pris for check - alle konti 10,00 pr. check

10 6.5 Andet Udbetaling via kassen 0,00 Forcering/ændring af transaktionen 300,00 Rykkerbreve for overtræk 100,00 Forsendelse af checkhæfte 75,00 ID-kort, udstedelse 250,00 pr. stk Kontoudskrifter BD 18,00 pr. udskrift Posteringoversigt ASF i banken 20,00 pr. udskrift Fremfinding/kopiering af udsendt kontoudskrift 200,00 pr. udskrift Aktionærkonto Pris for transaktioner ud over 4 pr. kvartal 4,00

11 7. Udlån 7.1 Udlån og garantier Bevilling Ekspedition beregnes for bevilling af nye lån, kreditter, garantier og overtræk samt for enhver forhøjelse heraf beregnes for udfærdigelse af dokumenter, breve, notaer og etablering ved bevilling af nye lån, kreditter, garantier og overtræk samt for enhver forhøjelse eller forlængelse heraf. Der beregnes tillige omkostninger ved ændring af sikkerhedsstillesen for lån, kreditter, garantier eller for andet mellemværende. Omkostninger beregnes dog udelukkende, hvor der i øvrigt ikke er beregnet for etablering. Forlængelse (bevilling) Priser/provision ved etablering m.v. af lån og sagsgarantier i øvrigt Garantier for forhåndslån og sagsgarantier i øvrigt: Ekspedition 750,00 Forlængelse 750,00 Garantier for restkøbesum: Ekspedition 750,00 Forlængelse 0.50% Garantier i øvrigt: Bevilling 0.50% 1.000/5.000 Ekspedition 750,00 Forlængelse 750,00 beregnes alene ved bevilling af forlængelse af lån, kreditter og garantier samt for forlængelse af bevilget overtræk

12 Privat Overtræk, kortvarige Bevilget overtræk: < = kr bevilling 5% min 50 > = kr bevilling 2% max < = kr ekspedition 0,00 > = kr ekspedition 300,00 Forlængelse 300,00 Alm lån og kreditter incl billån: Bevilling 2% max Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Ungdomslån/-kredit og budgetkonto på kr og derunder: Bevilling 300,00 Ekspedition 300,00 Forlængelse 300,00 FakkelUng-lån/-kredit på kr og derunder: Bevilling 0,00 Ekspedition 0,00 Forlængelse 0,00 Fakkel-konto på kr og derunder: Bevilling 0,00 Ekspedition 0,00 Forlængelse 0,00 Aktionærlån: Bevilling 2% max Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Ved overtræk i mere end 180dage er priser som v/alm lån og kreditter ved overskridelse af beløbsgrænser skal vælges andet produkt ved overskridelse af beløbsgrænser skal vælges andet produkt ved overskridelse af beløbsgrænser skal vælges andet produkt

13 Bolig- og andelsboliglån samt prioritetslån/-kredit: Bevilling 2% Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Energilån: Ekspedition 1.500,00 fakkel kunde ½ pris Boligkredit, udland: Bevilling 2% Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Bil- og nedsparingskreditter: Bevilling 2% Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Kommunegarantilån: Bevilling 0,00 Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Udlægskonti - byggeri: Bevilling 0.50% Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Udlægskonti - bolig i øvrigt: Bevilling 0.50% Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Udlægskonti - ej bolig: Bevilling 0.50% Ekspedition 750,00 Forlængelse 500,00 Frimåned 100,00 pr. gang

14 7.2 Øvrige priser Fremsendelse af dokumenter til underskrift i andet 300,00 pr. fremsendelse pengeinstitut Terminsbehandling: Valutalån 400,00 pr. ydelse. Prisen opkræves i fremmed mønt med et beløb, der svarer til modværdien af beløbet i DKK Advisering og opkrævning via NETS 5,00 pr. ydelse Ændring af afviklingsbestemmelser efter kundens 400,00 anmodning og uden forlængelse Restancemeddelelse: Kontraktkreditter 100,00 pr. meddelelse Almindelige udlån 100,00 pr. meddelelse Rykkerbreve for overtræk 100,00 Lån m.v. til retslig incasso 150,00 pr. sag Rykning for betaling af manglende præmie på 100,00 tilskrives restgæld deponerede forsikringer Hel eller delvis indfrielse: Bolig-pantebrev kurs Fastforrentet boliglån m/ep kurs 101 Fastforrentede erhvervslån kurs Modtagelse af underskrift: På fremmed dokument 300,00 trækkes i mellemregning på det PI som fremsender Soliditetsoplysninger: Indhentet til: Indhentet til kunder i udlandet + eksterne 600,00 omkostninger Afgivet til: Letter of introduction (Ambassade-erklæring) 600,00 Formidling af oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Regnskaber og tegningsudskrifter 150,00 pr. stk - hertil prisen som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver Selskabsrapp. og fuldstændige rapp. Pr. omspurgte selskab 50,00 hertil kommer prisen som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver

15 7.3 Sikkerheder Prisen for ejerskift - boligpantebrev 750,00 Omprioritering boligpantebrev 750,00 Digitalisering ejerpantebrev i bil- og personbog 200,00 Digitalisering ejerpantebrev/pantebrev i fast ejendom 300,00 Udfærdigelse og lysning af ejerpantebreve og pantebreve, sammenfatning af ejerpantebreve, rykningspåtegninger, relaxationer og påtegning af pantebreve Afgivelse af EP ved PI-skifte herunder digitalisering og aflysning af underpant Denunciationsmeddelelse, herunder anmeldelse af transport og sekundær håndpant m.v. Notering af efterstående pant, herunder også notering af udlæg Notering af panthaverdeklaration ved skift af bilforsikring 1.000,00 pr. stk. beregnes udover sædvanlige priser for lån, kreditter og garantier 1.000,00 bogføres inden ogørelse af engagement af rådgiver 600,00 750,00 trækkes i mellemregning på det andet PI, der anmelder den efterstående pantehæftelse 300,00 tilskrives restgæld på lån

16 7.4 Prioritering og lånesager m.v Fremskaffelse og berigtigelse af realkreditlån og lignende lån 3.000,00 prisen omfatter ansøgning, tilbud, rådgivning, tinglysning og hjemtagelse samt indfrielse af afløste realkreditlån Lånesag i salgssituation 2.000,00 til dækning af tådgivning og ekspedition Igangsatte men ikke gennemførte lånesager i 3.000,00 minimum pr. sag realkreditinstitut m.v. Berigtigelse af realkreditlån og lignende lån p.g.a. tinglyst pantebrev modtaget fra advokat 1.500,00 prisen omfatter alene hjemtagelse samt indfrielse af afløste realkreditlån BoligXlån: Ændring af refinansieringsprofil 750,00 Tinglysning af skifteretsattest 1.500,00 Udover ovennævnte beregnes: Indfrielse af private pantebreve 750,00 Udfærdigelse og lysning af ejerpantebreve, 1.000,00 pr. stk. pantebreve og skadesløsbreve. Sammenfatning, omdannelse, rykningspåtegninger, relaksationer og påtegninger på ejerpanterbreve m.m ,00 pr. stk. Afgivelse af ejerpantebrev til andet PI v/salg af 1.000,00 ejendom eller PI skifte herunder digitalisering og aflysning af underpant Boligkøberbevis 750,00 pr. stk. modregnes lånesagsprovision ved evt. senere hjemtagelse af ejerskiftelån

17 Forespørgsler/oplysninger m.v.: Realkreditinstitutter: Konsekvensbergninger 300,00 skal ikke betales såfremt der opkræves for fremskaffelse og berigtigelse af realkreditlån o.l. lån Indfrielsestilbud 300,00 Øvrige forespørgsler m.v. 300,00 Offentlige bøger(tingbog, personbog og bilbog) 300,00 Ejendomsregistre: Ejendomsvurdering 300,00 BBR-meddelelse 300,00 Kurskontrakter min 500,00 Konverteringsovervågning i Totalkredit 0,00 maks. 6 mdrs overvågning

18 8. Udland 8.1 Betalinger til udlandet Checks Bestilt via Nordbank Erhverv incl. forsendelse 125,00 pr. check Bestilt i banken 135,00 pr. check Bestilt i banken incl. Forsendelse 160,00 pr. check Spærring 250,00 pr. check plus bankomkostninger i udlandet Indløsning af kundens egne checks udstedt i eller til 150,00 udlandet og indløst i udlandet Overførsler EU-overførsler i EUR / SEPA overførslen skal indeholde SWIFT/BIC-kode og IBAN på betalingsmodtager og modtagers konto skal være hos et pengeinstitut i EU/EØS-land Bestilt via netbank 18,00 pr. overførsel. beløbet stilles til rådighed for betalingsmodtager 1 bankdag efter ekspeditionsdagen Bestilt på anden måde 50,00 pr. overførsel. beløbet stilles til rådighed for betalingsmodtager bankdag efter ekspeditionsdagen Standardoverførsel Bestilt via netbank 35,00 pr. overførsel. beløbet stilles til rådighed for vor korrespondentbank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen Bestilt på anden måde 125,00 pr. overførsel. beløbet stilles til rådighed for vor korrespondentbank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen Tillæg for manglende BIC 75,00 pr. overførsel

19 Tillæg for manglende IBAN ved overførsel til "IBANlande" 75,00 pr. overførsel. IBAN-lande: Albanien, Andorra, Angola, Belgien, Bahrain, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Burkino Faso, Burundi, Cameroon, Costa Rica, Cypern, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Dominikanske Republik, Elfenbenskysten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Georgien, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kap Verde, Kasakhstan, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Makedonien, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

20 Ekspresoverførsel Bestilt via Netbank Erhverv (med veksling) 275,00 + 1,0 o/oo pr. overførsel Bestilt via Netbank Erhverv (uden veksling) 275,00 pr. overførsel Bestilt på anden måde 350,00 + 1,0 o/oo pr. overførsel Bankomkostninger i udlandet Der er mulighed for at vælge at dække udenlandske omkostninger mod følgende tillægspris Overførslel med modværdi <= DKK ,00 Overførsel med modværdi > DKK ,00 EU-overførsel i EUR/SEPA: Det er ikke muligt at vælge at betale udenlandske omkostninger på EUoverførsel i EUR/SEPA. Ønsker du at dække udenlandske omkostninger skal du vælge Standard overførsel. Omkostningerne for modtager ved overførsler i EUR til "Euro-lande" er nogle få eurocent - i mange tilfælde vil modtagelsen være gratis. Øvrige overførsler til udlandet: Hvis du vælger at dække udenlandske omkostninger på overførsler til et "ikke Euro-land", hæves differencebeløbet efterfølgende på din konto, hvis de faktiske omkostninger overstiger ovennævnte beløb. Andet Direkte advisering af udenlandske beneficiant 200,00 beløbet stilles til rådighed for vor korrespondentbank på ekspeditionsdagen Ændring af overførsel på kundens foranledning 250,00 plus bankomkostninger i udlandet Forespørgsler til udlandet på betalinger, der viser sig at være korrekt gennemførte 250,00 plus bankomkostninger i udlandet. Forespørgsler på udlandsbetalinger, hvor det udenlandske PI eller vi har begået fejl, er naturligvis gratis.

21 8.2 Betalinger fra udlandet Fremmed valuta/danske kroner (DKK) Checks trukket på udlandet i Europæisk valuta 1 o/oo min DKK 100 pr. valuta Oversøisk 2 o/oo min DKK 100 pr. valuta DKK 5 o/oo min DKK 100 pr. check Tredielands valuta 5 o/oo min DKK 150 pr. check eller inkassotarif Returchecks DKK 250,00 plus udenlandske omkostninger Checks trukket på Danmark i Fremmed valuta DKK 100,00 pr. check DKK trukket på Nordjyske Bank 50,00 DKK trukket på andet pengeinstitut DKK 100,00 pr. check Overførsler EU-overførsler i EUR/SEPA indeholdende SWIFT/BICkode samt IBAN: til kundekonti DKK 20,00 til videreforsendelse til andet dansk pengeinstitut interbankgebyr aftalt bilateralt med afsendende eller kontoførende PI Øvrige overførsler Til kundekonti modtaget direkte fra udlandet - modværdi indtil DKK gratis 200,00 modtaget direkte fra udlandet - modværdi over DKK DKK 30,00 pr. overførsel 200,00 modtaget via andet dansk pengeinstitut min DKK 30 pris/provision beregnet af dette dog min. DKK 30,00 pr. overførsel Kontantudbetalinger m.v. - kunden bestiller selv overførslen i sit pengeinstitut DKK 150,00 uden vor medvirken 8.3 Valutaprovision Kontanter Indbetaling /udbetaling af kontanter i kontoens møntsort på/fra en valutakonto 2% min DKK 30 af det solgte beløb

22 8.4 Køb/salg af kontant valuta og rejsechecks Køb - pr. ekspedition DKK 50,00 - for alle vore kunder gratis Salg - pr. ekspedition DKK 50,00 - for alle vore kunder gratis Rejsechecks Køb - pr. check DKK 20,00 min DKK 75 pr. check 8.5 Kurstillæg/fradrag checks og overførsler - valutamarginaler Tillæg/fradrag i.f.t. informationskursen EUR +/ USD +/ GBP +/ SEK +/- 0,24 NOK +/- 0,24 ISK +/- 0,10 CHF +/- 0,85 CAD +/ JPY +/- 0,01 AUD +/- 1,30 NZD +/- 1,30 LVL +/ LTL +/- 1,20 PLN +/ CZK +/- 0,13 HUF +/- 0,02 HKD +/- 0,65 SGD +/- 3,00 TRY +/- 2,30 ZAR +/- 0.50

23 9. Selvbetjening og kort 9.1 Nordbank Tilslutning 0,00 Pris pr. måned 0,00 Indbetalingskort/girokort 0,00 Overførsel Med meddelelse på modtagers kontoudskrift 0,00 Med særskilt meddelelse til modtager 10,00 Overførsel mellem egne konti alle valutaer Med meddelelse på modtagers kontoudskrift 0,00 Check Bestilt via Nordbank incl. forsendelse 25,00 Betalinger til udlandet Overførsler i EUR/SEPA overførslen skal indeholde SWIFT/BIC-kode og IBAN på betalingsmodtager og modtagers konto skal være hos et pengeinstiutut i EU/EØS-land Bestilt via Nordbank 18,00 pr. overførsel. Beløbet stilles til rådighed for betalingsmodtagers bank 1 bankdage efter ekspeditionsdagen Med særskilt meddelelse til modtager 18,00 Standardoverførsel Bestilt via Nordbank 35,00 pr. overførsel. Beløbet stilles til rådighed for vor korrespondentbank 2 bankdage efter Tillæg for manglende BIC 75,00 k pr. ditioverførsel d

24 Tillæg for manglende IBAN ved overførsel til "IBANlande" 75,00 pr. overførsel. IBAN-lande: Albanien, Andorra, Angola, Belgien, Bahrain, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Burkino Faso, Burundi, Cameroon, Costa Rica, Cypern, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Dominikanske Republik, Elfenbenskysten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Georgien, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kap Verde, Kasakhstan, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Makedonien, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Andet Kvittering 15,00 papirkvittering på den enkelte betaling Beskedservice 0,00 pr. stk. SMS eller Pris for handel med værdipapirer Realtidskurs abonnement 60,00 Ja pr. måned Markedsdybde 0,25 pr. klik Limiterede ordrer 100,00 pr. ordre Aktier og obligationer Danske noterede 0.30% min 45 kurtage af kursværdien Ej noteret på Københavns Fondsbørs 1.00% min 500 plus evt. udenlandske omkostninger Nordjyske Bank aktier 0.25% min 45 kurtage af kursværdien Obligationer - danske 0.10% min 75 kurtage af kursværdien Obligationer - ej noteret på Københavns Fondsbørs 0.25% min 500 kurtage af kursværdien

25 9.2 Nordbank Erhverv Tilslutning 0,00 Pris pr. måned 75,00 Indbetalingskort/girokort 1,00 Overførsel Med meddelelse på modtagers kontoudskrift 0,00 Med særskilt meddelelse til modtager 10,00 Overførsel via Nationalbanken 100,00 overførsel på minimum 1 mio - til disposition hos modtager samme dag Overførsel mellem egne konti alle valutaer Med meddelelse på modtagers kontoudskrift 0,00 Check Bestilt via Nordbank Erhverv incl. forsendelse 25,00 Sikkerhed Nøglekort 0,00 BeskedService 0,00 SMS eller pr. stk Betalinger til udlandet Checks Bestilt via Nordbank Erhverv 125,00 pr. check Overførsler: Overførsler i EUR/SEPA overførslen skal indeholde SWIFT/BIC-kode og IBAN på betalingsmodtager og modtagers konto skal være hos et pengeinstiutut i EU/EØS-land Bestilt via Nordbank Erhverv 18,00 pr. overførsel. Beløbet stilles til rådighed for betalingsmodtagers bank 1 bankdage efter ekspeditionsdagen Med særskilt meddelelse til modtager 18,00

26 Standardoverførsel Bestilt via Nordbank Erhverv 35,00 pr. overførsel. Beløbet stilles til rådighed for vor korrespondentbank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen Tillæg for manglende BIC 75,00 pr. overførsel Tillæg for manglende IBAN ved overførsel til "IBANlande" 75,00 pr. overførsel. IBAN-lande: overførsel. IBAN-lande: Albanien, Andorra, Angola, Belgien, Bahrain, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Burkino Faso, Burundi, Cameroon, Costa Rica, Cypern, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Dominikanske Republik, Elfenbenskysten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Georgien, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kap Verde, Kasakhstan, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Makedonien, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Ekspresoverførsel Bestilt via Nordbank Erhverv 275,00 + 1,0 o/oo pr. overførsel Pris for handel med værdipapirer Limiterede ordrer 100,00 Aktier og obligationer Danske noterede 0.30% min 45 Ej noteret på Københavns Fondsbørs 1.00% min 500 plus evt. udenlandske omkostninger Nordjyske Bank aktier 0.25% min 45 kurtage af kursværdien Obligationer - danske 0.10% min 75 Obligationer - ej noteret på Københavns Fondsbørs 0.25% min 500 kurtage af kursværdien

27 Andet Behandling af betalinger 300,00 stoppe, ændre, godkende pr. betaling Kvittering 10,00 papir kvittering på den enkelte betaling

28 9.3 Kort MasterCard Pris pr. år privat Standard uden forsikring 150,00 Standard familiekort 150,00 Guld 650,00 Guld fakkelkonto 300,00 Guld familiekort 150,00 Platinum 1.250,00 Platium familiekort 150,00 Pris pr. år business Standard uden forsikring 150,00 Guld 650,00 Platinum 1.250,00 Hastebestilling 300,00 Nødkontanter til udlandet 500,00 Afregning på papir 18,00 Kopi af nota 125,00 Erstatningskort 150,00 samme pris som prisen for familiekort Pris for rykker 100,00 Pris for inkasso dom udlån Overdragelse til advokat dom udlån Kontant hævning Nordjyske Bank automater 1.00% min 25 mastercard Andre automater 6,00 pr. udbetaling (dog gratis for kunder med Jackpotkonto, Fakkelkonto og FakkelUng-konto) Pris for veksling Noteret europæisk valuta kurs + 1,5% Øvrig noteret valuta kurs + 2,0%

29 Andet Visa/Dankort 1% min 30 MasterCard Debit 1% min 30 MasterCard 2% min 50 Nulstilling af forbrug i udlandet 250,00 kun i nødstilfælde Spærring p.g.a. misbrug 250,00 Udstedelse af erstatningskort 150,00 pr. stk Returnering af dankorttransaktion v/manglende 300,00 pr. stk betaling Fremkaldelse af dokumentløst clearede: - notaer 125,00 pr. nota - indbetalingskort 125,00 pr. nota Kort med eget design Visa/Dankort 75,00 MasterCard Debit (over 18 år) 75,00 Første MasterCard Debit (under 18 år) Gratis Efterfølgende MasterCard Debit (under 18 år) 75,00 Kortindsigelse Opstart af uberettiget indsigelse 300,00 pr. sag Nets afvisning af indsigelse - incl. pris for uberettiget indsigelse 500,00 pr. postering 9.4 Mobilpenge Oprettelse af aftale i netbank 0,00 Oprettese af aftale i banken 150,00 Nustille forbrug 100,00 Ændre forbrugsgrænse 100,00 Pris pr. måned 0,00 Pris for at bruge Mobilpenge 0,00

30 10. Diverse priser og øvrige PI kunder Saldoforespørgsel pr. telefon 10,00 Kontantudbetalinger for øvrige PI's kunder Bank/sparekassebøger 300,00 incl. Jyske Bank og Sydbank Interne hævekort 300,00 incl. Jyske Bank og Sydbank Check op til kr ,00 Dankortudbetalinger op til kr ,00 Checks > kr ,00 Dankort > kr ,00 forudsat reservation Letsikring (gruppeforsikring) Oprettelse Letsikring ved død (gruppeliv) 200,00 Letsikring af lån og kredit (gruppeliv) 200,00 Letsikring af barn (gruppeliv) 200,00 Letsikring ved sygdom (tab af erhvervsevne) 200,00 Letsikring ved kritisk sygdom 200,00 Fremtagning af oplysninger til offentlige myndigheder, revisorer, regnskabsførere o.l. I.h.t. kontrolloven/retskendelse 0,00 Andre tilfælde 500,00 timesats Engagementsforespørgsel 500,00 stående ordre - pr. stk. Engagementsforespørgsel fra revisorer 500,00 for forespørgsler der går tilbage i tiden beregnes desuden timesats for merarbejde min 100,00 ekstra Ejendomsvurdering udført for andre PI 1.500,00 Sparebøsser - Rasmus klump I.f.m. børneopsparing Gratis I øvrige tilfælde 100,00 Bukser og hue Gratis Øjne Gratis Pris for ydelser ud over normal service for kunder, advokater, revisorer o.l ,00 min 500 pr. time

31 Kontanthåndtering for "ikke kunder" kunder som f.eks indbetaler til en opsmalingskonto, hvor indeståendet periodisk overføres til et andet PI, også selvom der etableret et, i forhold til virksomhedens størrelse, ubetydeligt engagement Salg af møntruller 5,00 min 250 pr. rulle Indbetaling til opsamlingskonto 2,00 o/oo + kr. 40,00 periodisk overførsel af indestående til andet PI. Pr. indbetaling Optælling af mønter i mønttæller (selvbetjening) 100,00 pr. ekspedition Møntoptælling i større omfang Timesats min 300 pr. ekspedition

32 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger 0,125% Rente af indestående til og med kr. 0,125% 0,500% Privatkonto m/u kredit 0,000% Rasmus Klump Konto 2) 0,500% Kunder mellem 0 og 5 år Superkonto 2) 0,500% JackpotKonto 2) 0,500% FakkelUng-konto 3) 0,500% Ungdomskonto - kunder mellem pr 0,000% 0,250% Budgetkonto 0,000% Betalingskonto 0,000% Rente af den del af indestående der overstiger kr. Rente af den del af indestående der overstiger kr. Checkomkostning pr. indløst check Kunder mellem 6 og 12 år Kunder mellem 13 og 17 år Kunder mellem 18 og 28 år Rente af indestående til og med kr. Rente af den del af indestående der overstiger kr. Årlig kontoomkostning for budget 1) Der gælder særlige vilkår for Fakkel-kontoen: - Fakkel-kontoen skal benyttes som lønkonto - Kunden skal have sin Nemkonto i Nordjyske Bank - Kunden skal have Netbank Derudover skal kunden have 3 ud af følgende 6 bankforretninger i Nordjyske Bank - Visa/Dankort, MasterCard Debit eller MasterCard - Aktionær i Nordjyske Bank (min. 30 stk. Nordjyske Bank-aktier - svarer til ca kr.) - Totalkredit - Pensionsordning - Forsikringer gennem Privatsikring - Engagement i banken større end kr. (indlån+udlån+vp-papirer)

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf 20-01-2015 folder - er gældende pr. 1. juni 2014 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Indhold 1. Rentesatser indlån... 3 1.1. Indlån Privat... 3 1.2. Indlån Erhverv... 5 2. Rentesatser udlån Privat... 5 2.1. Udlån Privat... 5 2.2. Kreditter Privat...

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20 1. Rentesatser indlån... 2 6 2. Rentesatser udlån... 7 12 2.1 Privatkunder... 7 11 3. Kort... 12 14 3.1 VISA / Dankort / Hævekort... 12 3.2 MasterCard Debit... 13 3.3 MasterCard Credit... 14 4. Konti og

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat Udlån, Privatkunder: Satser pr. 3.7.214 "Swedbank tilbyder kun lån med variabel rente" Standard lånetyper Pålydende Rente i (%) Nominel årlig rente (effektiv) i (%) Stiftelsesomkostninger Årlige omkostninger

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. juli 215 1. juli 215 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til 2. kr.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere