Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter 5 Afmontering af dæksler 5 3 Ventilationsmodulets konstruktion 6 4 Rør- og ventilationstilslutninger 8 Generelt om rørtilslutninger 8 Dimensioner og rørtilslutninger 8 Brinesiden 9 Kondensvandslange 11 Generelt om ventilationstilslutning 12 Ventilationsflowet 12 Justering af ventilation 12 5 El-tilslutninger 13 Generelt 13 Tilslutninger 13 6 Igangsætning og justering 17 Forberedelser 17 Påfyldning og udluftning 17 Opstart og kontrol 18 7 Service 20 Servicetiltag 20 8 Afvigelse af ønsket temperatur 21 Info-menu (F1145/F1245/F1345) 21 Håndtering af alarm (F1145/F1245/F1345) 21 Fejlsøgning 21 9 Tilbehør Tekniske oplysninger 24 Dimensioner og opsætningskoordinater 24 Tekniske specifikationer 25 El-diagram 26 Stikordsregister 27 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. Serienummer Serienummeret findes nederst til venstre inden for frontdækslet. HUSK! Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af ventilationsmodulet, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato Ventilation (side 12) Indstilling af ventilationsflow Brine (side 9) Kontraventil System gennemskyllet System udluftet Frostsikringsvæske Ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulationspumpe indstillet Kontrol af kondens-vandlås Indstillingsventil El (side 13) Tilsluttet strømforsyning 230 V Gruppesikringer Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 2 Levering og håndtering Transport Ventilationsmodulet skal transporteres og opbevares tørt. Medfølgende komponenter Opstilling monteres oven på jordvarmepumpe eller fritstående på konsoller. Støj fra cirkulationspumpe eller ventilator kan overføres til konsollen. Placer bagsiden mod en ydervæg i et rum, der ikke er lydfølsomt for at eliminere potentielle støjgener. Hvis det ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Indstillingsventil Ø 15 mm Kondensvandslange Ø 20 mm Returventil Ø 32 mm 2 stk. skrue (T25) til montering af på F1145/F1245/F1345 Installationsområdet Sørg for, at der er 500 mm fri plads foran ventilationsmodulet. Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side, for at sidedækslerne kan åbnes. Dækslerne behøver dog ikke åbnes ved service, idet al service på kan udføres forfra * Placering Tilbehørsposen findes oven på. Afmontering af dæksler Frontdæksel 1. Frontdækslet afmonteres ved at trække det lige ud. (50) (50) 500 * Afhængig af udlægning af strømkabler og rør. BEMÆRK Sørg for, at der er tilstrækkelig plads (300 mm) over ventilationsmodulet til montering af ventilationsslanger. Sidedæksler 1. Løsn skruerne foroven 2. Løft sidedækslerne opad, og drej dækslet lidt udad. 3. Montering sker i omvendt rækkefølge. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 3 Ventilationsmodulets konstruktion 6 Kapitel 3 Ventilationsmodulets konstruktion

9 Ventilationsmodul AZ Rørtilslutninger XL6 Tilslutning, brine ind, klemring Ø 15 mm XL7 Tilslutning, brine ud, klemring Ø 15 mm XL31 Ventilationstilslutning, udsugningsluft, Ø 160 mm XL32 Ventilationstilslutning, udblæsningsluft, Ø 160 mm XL40 Drypskålsafløb VVS-komponenter QM21 Udluftning, brine GP2 Cirkulationspumpe EP16 Varmeveksler Føler osv. BT20 Temperaturføler, udsugningsluft BT21 Temperaturføler, udblæsningsluft BT26 Temperaturføler, kollektor ind BT27 Temperaturføler, kollektor ud Elektriske komponenter AA5 Tilbehørskort AA5-S2 Dip-switch AA100 Skærmkort SF1 Kontakt, position 0-1, hovedafbryder SF2 Kontakt, position 0-1, cirkulationspumpe SF3 Potentiometer W1 Tilslutningskabel med stikprop W6 Styrekabel Ventilation GQ2 Ventilator HQ10 Luftfilter Andet PF1 Typeskilt Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Ventilationsmodulets konstruktion 7

10 4 Rør- og ventilationstilslutninger Generelt om rørtilslutninger Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. Laveste tilladte temperatur på indgående brine er -5 C. Dimensioner og rørtilslutninger Symbolforklaring Symbol Betydning Udluftningsventil Stopventil Kontraventil Reguleringsventil 100 Shunt-/omskifterventil 72 P Sikkerhedsventil Temperaturføler Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Kapitel 4 Rør- og ventilationstilslutninger

11 Brinesiden Effektoverføring til brine Indstillingsventil Brinekredsen forsynes med indstillingsventil (RN1). Ventilen er nødvendig for justering af brineflowet. 2 1,5 1 0, Diagrammet viser den effekt, der overføres fra ventilationsluften til brinen, og gælder for lufttemperaturen +20 C og en relativ luftfugtighed på 50 %. P Trykekspansionsbeholder Brinekredsen skal forsynet med en trykekspansionsbeholder (CM3). Eventuel eksisterende niveaubeholder (CM2) skal udskiftes. Brinesiden skal tryksættes til mindst 0,5 bar. Trykekspansionsbeholderen bør dimensioneres ifølge diagrammet for at undgå driftsforstyrrelser. Trykekspansionsbeholderen dækker temperaturområdet fra -10 C til +20 C på brinevæsken ved et fortryk på 0,5 bar og sikkerhedsventilens åbningstryk på3 bar BEMÆRK Ved installation og efter en tids drift kan det være nødvendigt at foretage udluftning. Udluftning sker gennem udluftningsventilen (QM21). Ved udluftning skal kontakt, cirkulationspumpe (SF2) indstilles på Kapitel 4 Rør- og ventilationstilslutninger 9

12 Tilslutning til F1145/F1245/F Fjern frontdækslet på F1145/F1245/F Fjern topdækslet på F1145/F1245/F1345 (monteres med 6 skruer). 3. Monter oppefra, og skub den på plads. 4. Fastgør med de 2 medfølgende skruer. 5. Tilslut brine- og ventilationsrør. 6. Monter frontdækslet på F1145/F1245/F1345 igen. kan også monteres fritstående på konsoller. Tilslutning til en anden varmepumpe 1. Monter på konsoller. 2. Tilslut brine- og ventilationsrør. 10 Kapitel 4 Rør- og ventilationstilslutninger

13 Kondensvandslange 1. Tilslut kondensvandslangen til drypskålsafløbet (XL40). 2. Form slangen til en vandlås (se billedet). Hvis NIBE FLM sluttes til F1245, er der plads til slangen og vandlåsen i varmepumpens isolering. 3. Træk slangen til et afløb eller lignende. 4. Fyld vand i vandlåsen. Sørg for, at slangeenden munder ud over gulvafløbets vandniveau. Slangen skal være let tilgængelig af hensyn til fremtidig rengøring. Kapitel 4 Rør- og ventilationstilslutninger 11

14 Generelt om ventilationstilslutning Ventilationsinstallationen skal udføres iht. gældende regler. For at undgå at ventilatorstøj føres frem til ventilationsdyserne, kan det være en god ide at montere en lyddæmper i kanalen. Dette er særligt vigtigt, hvis der findes ventilationsdyser i soveværelser. Tilslutninger skal ske via fleksible slanger, som lægges, så de let kan udskiftes. Udblæsningskanalen isoleres diffusionstæt (PE30) i hele sin længde. Mulighed for kanalinspektion samt rengøring er påkrævet. Sørg for, at reducerede åbninger i form af knæk, snævre bøjninger m.m. ikke forekommer, da dette medfører nedsat ventilationskapacitet. Kanalsystemet skal mindst være af tæthedsklasse B. Emhætte Emhættens aftræk må ikke tilsluttes til. BEMÆRK Kanal i muret skorsten må ikke anvendes til udblæsningsluft. Ventilationsflowet Tilslut, så al udsugningsluft, bortset fra emhætten, passerer varmeveksleren (EP16) i ventilationsmodulet. Laveste ventilationsflow i henhold til gældende norm er 0,35 l/s pr. m² gulvareal. For at ventilationsmodulet skal arbejde optimalt, bør ventilationsflowet ikke komme under 31 l/sek. (110 m³/h). Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede. Hvis ventilationsmodulet er sluttet til F1145/F1245, foretages indstillingen af ventilationskapacitet i varmepumpens menusystem (menu 5.1.5). Hvis ikke, indstilles ventilationskapaciteten med potentiometer (AA5-SF3). Justering af ventilation For at kunne opnå den nødvendige luftudskiftning i alle husets rum kræves korrekt placering og justering af udsugningsdyserne samt justering af blæseren i udsugningsmodulet. Fabriksindstillingen for ventilationen på ventilationsmodulet er høj, og man skal derfor foretage en justering af ventilationen straks efter installationen, så ventilationen indstilles efter husets projekterede værdi. En forkert ventilationsinstallation kan medføre ringere udveksling fra installationen og dermed en ringere driftsøkonomi, og det kan desuden medføre fugtskader i huset Ø Kapitel 4 Rør- og ventilationstilslutninger

15 5 El-tilslutninger Generelt Al elektrisk udstyr er færdigkoblet fra fabrikken Før isolationstest af ejendommen skal frakobles. Der findes et el-diagram over ventilationsmodulet på side 26. F1145 Signalkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Hvis forsyningskablet er beskadiget, må det kun udskiftes af NIBE, deres servicerepræsentant eller lignende kvalificeret personale for at undgå eventuel fare og skade. F1245 BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler Tilslutninger Tilslutning til F1145/F1245/F1345 Tilslutning af strømforsyning til nr. 1 Hvis monteres sammen med F1145/F1245/F1345, er det muligt at tilslutte strømforsyningen til nr. 1 på klemme i varmepumpen. Hvis dette er tilfældet, fjernes stikproppen på forsyningskabel (W1), og derefter tilsluttes kablet på grundkortet (AA2) klemme X1:4-6 i F1145/F1245 eller på klemme X2:6-9 og X2:11 i F1345. F1145/F1245 X1:4 Gul/grøn X1:5 Blå X1:6 Brun F1345 X2:6 eller X2:7 Brun X2:8 eller X2:9 Blå X2:11 Gul/grøn Kapitel 5 El-tilslutninger 13

16 Tilslutning af strømforsyning til nr. 2-4 nr. 2-4 tilsluttes et jordet enkeltfaset vægudtag eller via fast installation. Ved fast installation skal NIBE FLM tilkobles via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Tilslutning af kommunikation til nr. 1 F1145/F1245: Styrekablet(W6) med stik XJ6 tilsluttes kontakt X6 på grundkortet (AA2). F1345: Styrekablet (W6) med stik XJ6 tilsluttes kontaktx1 på displaykortet (AA4). F1145 XJ6 X6 F1245 XJ6 X6 F1354 XJ6 X1 Dip-switchen (AA5-S2) indstilles som angivet nedenfor. ON Kapitel 5 El-tilslutninger

17 -X8 -X8 ON -X ON -X X X X10 -X1 N L PE PE X10 -X1 N L PE PE -X9 -X9 Tilslutning af kommunikation til nr. 2-4 nr. 2 tilsluttes direkte til varmepumpen på indgangskortet (klemme AA3-X4) i F1145/F1245 eller på klemme X6 i F1345. nr. 3 tilsluttes på tilbehørskortets klemme (AA5- X4) i nr. 2. nr. 4 tilsluttes på tilsvarende måde i ) nr. 3. Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Dip-switchen (AA5-S2) indstilles som angivet nedenfor. X A B GND ON ON nr. 2 nr. 3 AA3-X4 A 15 B 14 GND 13 AA5-X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND 6 ON nr. 4 AA5-X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND kan på tilsvarende måde tilsluttes mod allerede installeret tilbehør og dets tilbehørskort. Kapitel 5 El-tilslutninger 15

18 Tilslutning til en anden varmepumpe Hvis monteres sammen med en anden varmepumpe, tilsluttes ventilationsmodulet til en jordet enfaset stikkontakt eller via en fast installation. Ved fast installation skal tilkobles via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Ved installation med anden varmepumpe skal styrekablet (W6) ikke tilsluttes. Dip-switchen (AA5-S2) indstilles som angivet nedenfor. ON Kapitel 5 El-tilslutninger

19 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Kontroller, at kontakten (SF1) i F1145/F1245/F1345 står i position "O". 2. Kontrollér, at påfyldningsventilerne er helt lukkede (se billedet herunder). Påfyldning og udluftning Påfyldning og udluftning af brinesystem Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal være frostsikret til ca. -15 C. Anvend en tilsluttet påfyldningspumpe til påfyldning af brinen. 1. Kontroller, at niveaubeholderen (CM2) er udskiftet med ekspansionsbeholder (CM3). 2. Kontrollér brinesystemets tæthed. 3. Montér påfyldningspumpen og returløbet på brinesystemets påfyldningsforbindelse som vist på figuren. 4. Luk trevejsventilen i påfyldningskoblingen (tilbehør). 5. Åbn ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 6. Start påfyldningspumpen. 7. Påfyld væske, til den stiger op i returrøret. 8. Udluft brinesystemet med udluftningsventil (QM21) på. 9. Luk ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 10. Åbn trevejsventilen i påfyldningskoblingen. P BEMÆRK Ved installation og efter en tids drift kan det være nødvendigt at foretage udluftning. Udluftning sker gennem udluftningsventilen (QM21). Ved udluftning skal kontakt, cirkulationspumpe (SF2) indstilles på 0. Kapitel 6 Igangsætning og justering 17

20 Opstart og kontrol Opstart med F1145/F1245/F Indstil hovedafbryder (SF1) og cirkulationspumpekontakt (SF2) på i position"1". 2. Kontrollér, at ventilatoren (GQ2) og cirkulationspumpen (GP2) er i drift. 3. Sæt varmepumpens kontakt (SF1) i position " ". 4. Følg vejledningen i startguiden på varmepumpens display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter varmepumpen, kan du starte den manuelt i menu5.7. Opstart med kun ventilation Hvis man ønsker at køre med kun ventilation, f.eks. inden brinesiden er klar til tilkobling. I denne funktion skal cirkulationspumpen være slukket. 1. Følg punkt 1-4 under "Opstart med F1145/F1245/F1345", men lad cirkulationspumpekontakten (SF2) blive stående på position "0". 2. Når brinesiden er koblet ind, stilles cirkulationspumpekontakten (SF2) i positionen "1". Igangsætning med F1145/F1245/F1345 Den første gang varmepumpen startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af varmepumpens grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efterfølgende i menu 5.7. HUSK! Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af varmepumpens funktioner automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af varmepumpen, indtil dette fravælges på sidste side. Opstart med anden varmepumpe 1. Indstil hovedafbryder (SF1) og cirkulationspumpekontakt (SF2) i position "0". 2. Indstil hovedafbryder (SF1) og cirkulationspumpekontakt (SF2) på i position"1". 3. Kontrollér, at ventilatoren (GQ2) og cirkulationspumpen (GP2) er i drift. 4. Indstil ventilatorhastigheden med potentiometeret (SF3). 5. Start varmepumpen. Opstart med kun ventilation Hvis man ønsker at køre med kun ventilation, f.eks. inden brinesiden er klar til tilkobling. I denne funktion skal cirkulationspumpen være slukket. 1. Følg punkterne 1-6 under "Opstart med anden varmepumpe", men lad cirkulationspumpekontakten (SF2) blive stående på position "0". 2. Når kuldebærersiden er koblet ind, stilles cirkulationspumpekontakten (SF2) i positionen "1". Igangsætning med anden varmepumpe Start brinepumpen i varmepumpen (se håndbogen til varmepumpen). Brineflowet over reguleres ved hjælp af cirkulationspumpen (GP2) og indstillingsventilen (RN1), så temperaturforskellen på brine ind og ud fra bliver 2 4 grader. Måling af temperatur sker med eksternt måleudstyr. Justeringen foretages, når varmepumpen er i drift. Temperaturforskel gælder ved 20 C rumtemperatur og 0 C i brinen. Afhængigt af ventilationsflowet bliver kuldebærerflowet gennem fra 0,1 l/s (360 l/h) til 0,15 l/s (540 l/h) ved ovenstående temperaturforskel. Når varmepumpen står stille, giver den interne cirkulationspumpe i fra 0,085 l/s (306 l/h) til 0,125 l/s (450 l/h) i genopladningsflow til opsamleren. Dette gælder for en varmepumpe med cirka 4 kw afgivet effekt. For en 15 kw varmepumpe er det tilsvarende flow fra0,09 l/s (324 l/h) til 0,14 l/s (504 l/h). 18 Kapitel 6 Igangsætning og justering

21 Indstilling af ventilation Fabriksindstillingen for ventilationen på udsugningsmodulet er høj. Ventilationen skal indstilles i henhold til gældende normer. Hvis er sluttet til F1145/F1245/F1345, foretages indstillingen i menu Hvis ikke, indstilles ventilationen med potentiometer (AA5-SF3). Selv om der foretages en grovindstilling af ventilationen ved installationen, er det vigtigt at bestille og få foretaget en justering af ventilationen. Indstilling af pumpehastighed Hastigheden på cirkulationspumpen (GP2) indstilles ved hjælp af kontakten (GP2-SF4) på pumpen, så det projekterede flow for huset opnås. BEMÆRK Bestil en justering af ventilationen for at afslutte installationen. Tillgänglig tryck (Pa) 500 Tryck (kpa) % 100% 60% 30 II III % 20 I % Luftflöde (m³/h) (l/s) Flöde (l/h) Effekt (watt) 140 Effekt (W) % 90%/100% 80% I II III 60 60% % % 30% 0 10% 20% Luftflöde (l/s) Flöde (l/h) Kapitel 6 Igangsætning og justering 19

22 7 Service Servicetiltag Starthjælp til cirkulationspumpe 1. Sluk for ved at indstille kontakten (SF1) i position "0". 2. Fjern frontdækslet. 3. Fjern ventilatoren. 4. Løsn udluftningsskruen (QM5) med en skruetrækker. Hold en klud om skruetrækkerens klinge, da der kan løbe lidt vand ud. 5. Stik skruetrækkeren ind, og drej pumpemotoren rundt. 6. Skru udluftningsskruen (QM5) fast. 7. Start ved at sætte kontakten (SF1) i position "1" og kontrollere, om cirkulationspumpen fungerer. Det kan ofte være nemmere at starte cirkulationspumpen, når er i gang, med kontakten (SF1) i positionen "1". Hvis der foretages starthjælp på cirkulationspumpen, mens er i gang, skal man være forberedt på, at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter. Luftningsskruv 20 Kapitel 7 Service

23 8 Afvigelse af ønsket temperatur Hvis ikke er monteret sammen med F1145/F1245/F1345, kan du gå videre til afsnit Fejlsøgning. I de fleste tilfælde markerer varmepumpen (F1145/F1245/F1345) en driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til komfortforstyrrelse) ved hjælp af en alarm og instruktioner om afhjælpning på displayet. Info-menu (F1145/F1245/F1345) I menu 3.1 i varmepumpens menusystem er alle varmepumpens måleværdier samlet. Det kan ofte gøre det lettere at finde fejlkilden, hvis man gennemgår værdierne i denne menu. Håndtering af alarm (F1145/F1245/F1345) Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrelse, hvilket vises ved, at statuslampen ikke længere lyser konstant grønt, men i stedet lyser konstant rødt. Der vises endvidere en alarmklokke i informationsvinduet. Alarm Ved alarm med rød statuslampe er der opstået en driftsforstyrrelse, som varmepumpen ikke selv kan afhjælpe. På displayet kan du, ved at dreje på håndhjulet og trykke på OK-knappen, se, hvilken type alarm, det drejer sig om og nulstille alarmen. Du kan også vælge, at sætte varmepumpen i hjælpedrift. info/afhjælpning Her kan du læse, hvad alarmen skyldes og få tips om, hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet, der forårsagede alarmen. nulstil alarm I mange tilfælde er det nok at vælge "nulstil alarm" for at afhjælpe det problem, der forårsagede alarmen. Hvis statuslampen lyser grønt, når du har valgt "nulstil alarm", er alarmen afhjulpet. Hvis den fortsat lyser rødt, og menuen "alarm" vises på displayet, eksisterer det problem, der forårsagede alarmen, fortsat. Hvis alarmen forsvinder og vender tilbage igen senere, skal du se afsnittet fejlsøgning (side 21). hjælpedrift hjælpedrift er en form for nøddrift. Det indebærer, at varmepumpen producerer varme og/eller varmt vand, selv om der forefindes et problem med varmepumpen. Dette kan indebære, at varmepumpens kompressor ikke er i drift. Det er i så fald el-patronen, der producerer varme og/eller varmt vand. Problemer med påvirker ikke varmepumpens drift. Du behøver derfor ikke vælge hjælpedrift" ved problemer med. HUSK! At vælge hjælpedrift er ikke det samme som at afhjælpe det problem, der forårsagede alarmen. Statuslampen vil derfor fortsat lyse rødt. Fejlsøgning Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises på displayet eller NIBE FLM ikke er sluttet til F1145/F1245/F1345, kan følgende tip anvendes: Grundlæggende forholdsregler Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til er tilsluttet. Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. Varmepumpens automatsikring (FA1). Lav eller manglende ventilation Filter (HQ10) tilstoppet. Rengør eller udskift filteret. Lukket, for hårdt droslet eller tilstoppet udsugning. Kontroller og rengør udsugningsdyserne. Ventilatorhastighed i reduceret position. Hvis er sluttet til F1145/F1245/F1345: Gå ind i menu 1.2 og vælg "normal". Hvis er sluttet til en anden varmepumpe: Kontrollér potentiometeret (SF3). Ekstern kontakt til ændring af ventilatorhastighed aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Høj eller forstyrrende ventilation Ventilationen er ikke justeret. Bestil/udfør justering af ventilation. Ventilatorhastighed i forceret position. Hvis er sluttet til F1145/F1245/F1345: Gå ind i menu 1.2 og vælg "normal". Hvis er sluttet til en anden varmepumpe: Kontrollér potentiometeret (SF3). Ekstern kontakt til ændring af ventilatorhastighed aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Kapitel 8 Afvigelse af ønsket temperatur 21

24 Filter (HQ10) tilstoppet. Rengør eller udskift filteret. Klukkende lyd For lidt vand i vandlåsen. Fyld vand i vandlåsen. Lukket vandlås. Kontroller og juster kondensvandslangen. 22 Kapitel 8 Afvigelse af ønsket temperatur

25 9 Tilbehør Konsoller Til vægmontering af. Art.nr Kapitel 9 Tilbehør 23

26 10 Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Ø Kapitel 10 Tekniske oplysninger

27 Tekniske specifikationer Elektriske data Tilført spænding Maks. driveffekt, cirkulationspumpe Maks. driveffekt, ventilator Kapslingsklasse Ventilation Maks. luftflow Brinekreds Min. indgående kuldebærertemperatur Maks. anbefalet indgående kuldebærertemperatur Maks. udgående kuldebærertemperatur Min. tryk kuldebærer Maks. tryk kuldebærer Lydeffektniveau i henhold til EN Lydeffektniveau (L W(A) ) 1 Mål og vægt Bredde Dybde Højde Vægt Art. nr. V W W m 3 /h C C C MPa/bar MPa/bar db(a) mm mm mm kg 230, 50 Hz IP ,02/0,2 0,3/ Værdien varierer med den valgte ventilatorkurve. Kapitel 10 Tekniske oplysninger 25

28 El-diagram 26 Kapitel 10 Tekniske oplysninger

29 11 Stikordsregister Stikordsregister A Afmontering af dæksler, 5 Afvigelse af ønsket temperatur, 21 Anslutning till F1145/F1245, 13 B Brineside, 9 Effektoverføring til brine, 9 Indstillingsventil, 9 Trykekspansionsbeholder, 9 D Dimensioner og opsætningskoordinater, 24 Dimensioner og rørtilslutninger, 8 E Effektoverføring til brine, 9 El-diagram, 26 El-tilslutninger, 13 Generelt, 13 Tilslutninger, 13 Tilslutning til en anden varmepumpe, 16 Tilslutning til F1145/F1245, 13 Emhætte, 12 F Fejlsøgning, 21 Forberedelser, 17 H Håndtering af alarm, 21 I Igangsætning og justering, 17 Forberedelser, 17 Opstart og kontrol, 18 Påfyldning og udluftning, 17 Indstillingsventil, 9 Installationskontrol, 3 J Justering af ventilation, 12 K Komfortforstyrrelse Fejlsøgning, 21 Håndtering af alarm, 21 Kondensvandslange, 11 Kontaktinformation, 4 L Levering og håndtering, 5 Afmontering af dæksler, 5 Medfølgende komponenter, 5 M Medfølgende komponenter, 5 Mærkning, 2 O Opstart og kontrol, 18 Indstilling af pumpehastighed, 19 Indstilling af ventilation, 19 Opstart med anden varmepumpe, 18 Opstart med F1145/F1245, 18 Opstilling, 5 P Påfyldning og udluftning, 17 Påfyldning og udluftning af kuldebærersystem, 17 Påfyldning og udluftning af kuldebærersystem, 17 R Rør- og ventilationstilslutninger, 8 Brineside, 9 Dimensioner og rørtilslutninger, 8 Emhætte, 12 Generelt om rørtilslutninger, 8 Generelt om ventilationstilslutning, 12 Justering af ventilation, 12 Kondensvandslange, 11 Ventilationsflowet, 12 Rørtilslutninger Symbolforklaring, 8 S Serienummer, 2 Service, 20 Servicetiltag, 20 Servicetiltag, 20 Starthjælp til cirkulationspumpe, 20 Sikkerhedsinformation, 2 Installationskontrol, 3 Kontaktinformation, 4 Mærkning, 2 Serienummer, 2 Symboler, 2 Starthjælp til cirkulationspumpe, 20 Symboler, 2 Symbolforklaring, 8 T Tekniske data, 25 Tekniske oplysninger, 24 Dimensioner og opsætningskoordinater, 24 El-diagram, 26 Tekniske data, 25 Tilbehør, 23 Tilslutning til en anden varmepumpe, 16 Transport Opstilling, 5 Trykekspansionsbeholder, 9 V Ventilationsflowet, 12 Ventilationsmodulets konstruktion, 6 Komponentliste, 7 Vigtig information, 2 Sikkerhedsinformation, 2 Kapitel 11 Stikordsregister 27

30 28 Kapitel 11

31

32 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FLM 30 MOS DK FLM 30 LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FLM 30 MOS DK FLM 30 LEK MOS DK 0739-2 031122 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Til boligejeren Indhold 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK MOS DK 1231-6 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Sikkerhedsforskrifter Håndtering... 3 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installatørhåndbog AG-WT10. Luft/luft-varmepumpe IHB DK 1516-1 331553

Installatørhåndbog AG-WT10. Luft/luft-varmepumpe IHB DK 1516-1 331553 Installatørhåndbog Luft/luft-varmepumpe IHB DK 1516-1 331553 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 Montering 7 Sikkerhedsinformation 2 Monteringsvejledninger 7 Før installationen påbegyndes 3 Pump

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB JORDVARMEPUMPE 08:930-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER MB 1. Kontroller at METROSAVER MB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere