1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,."

Transkript

1 1. kvartal 2017 God start på 2017 med fremgang for vores strategiske prioriteter. Salg og indtjening på rette spor Salget steg 3% organisk og 4% i danske kroner i 1. kvartal, primært drevet af føde- og drikkevarer samt bioenergi. Resultat af primær drift steg 6%, og overskudsgraden blev forbedret med 0,7 procentpoint til 27,0%. Justeret for engangsposter relateret til afskedigelserne i januar ville overskudsgraden have været ca. 29%. Forventningerne til hele 2017 fastholdes. Vi har gjort pæne fremskridt inden for vores strategiske prioriteter i 1. kvartal Som led i organisationsændringerne er vi i gang med at fokusere yderligere ressourcer til områder med højt vækstpotentiale samt til vækstmarkeder, og vi har fortsat vores store investeringer i forskning og udvikling samt teknologisk lederskab. Vi har også set god fremgang i vores innovationspipeline og har lanceret to nye løsninger inden for bioenergi og BioAg. Derudover indgik vi i marts et nyt strategisk samarbejde med Boehringer Ingelheim inden for probiotika til rugerier på fjerkræfarme. Realiseret Salg, mio. kr Forventninger til 2017 Forventninger til kvt kvt april* 17. januar Salgsvækst, organisk 3% 2% 2-5% 2-5% Salgsvækst, danske kroner 4% 1% 3-6% 3-6% Bruttomargin 57,8% 57,6% Resultat af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift +6% -3% 3-6% 3-6% Overskudsgrad 27,0% 26,3% ~28% ~28% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 4% 5% 2-5% 2-5% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr. Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) , ,9% 25,0% 24-25% 24-25% Gns. USD/DKK EPS, DKK 2,59 2,45 EPS (udvandet), DKK 2,58 2,43 * Forudsætter, at valutakurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveau med noteringskurserne den 25. april resten af året. 26. april 2017 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Vi har haft en god start på året. De fleste af vores markeder har udviklet sig pænt, og indtjeningen var høj. Jeg er glad for de fremskridt, vi gør inden for vores strategiske prioriteter; et eksempel på dette er vores nyligt indgåede samarbejde med Boehringer Ingelheim inden for probiotika til fjerkræsrugerier. Vi har også set fremgang i vores innovationspipeline, så alt i alt en positiv udvikling i 1. kvartal. Novozymes A/S CVR-nr.: LEI: T6WNZXD2R3JW38

2 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 2/21 Salg og markeder Salg i mio. kr. og vækstrater, 1. kvartal 2017 Vaskemidler % / +3% Samlet salg: Organisk: +3% DKK: +4% Føde- og drikkevarer % / +8% Bioenergi % / +9% Landbrug og foder % / +0% 3M 2017 Tekniske og farma % / -13% 3M 2016 Organisk vækst / Vækst i danske kroner Salgets fordeling, 3M % 16% 18% 32% Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder 27% Tekniske og farma Vaskemidler Salget til vaskemiddelindustrien steg 1% organisk og 3% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Vaskemidler: Organisk: +1% DKK: +3% Salgsvæksten i 1. kvartal skyldes den positive udvikling i segmentet for opvaskemidler. Salgsudviklingen i segmentet for tøjvask var mere blandet med positive takter på flere markeder, som dog blev opvejet af det fortsat skarpe fokus på omkostninger hos en række større FMCG-virksomheder. Vores prioriteter inden for vaskemidler er uændrede. Vi fortsætter bestræbelserne på at skabe vækstmuligheder på de nye vækstmarkeder samt skræddersy løsninger og strategier i individuelle programmer for vores 20 største kunder. Samtidig har vi fuld gang i innovationsaktiviteterne inden for hygiene og friskhed, og vi forventer at kunne lancere det første produkt på dette område i slutningen af året.

3 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 3/21 Føde- og drikkevarer Salget til føde- og drikkevarer steg 6% organisk og 8% i danske kroner i forhold til 1. kvartal sidste år. Føde- og drikkevarer: Organisk: +6% DKK: +8% Der var vækst i de fleste af vores segmenter inden for føde- og drikkevarer, hvor stivelse, ernæring og bryggeri bidrog mest. Som forventet faldt salget til bageriindustrien som følge af gennemførelsen af prisnedsættelser i friskholdelsessegmentet i Nordamerika. Salgsvæksten inden for stivelse skyldes udviklingen på flere markeder. Kina bidrog mest til væksten takket være en kombination af udviklingen i majspriser og øget efterspørgsel efter vores nylancerede innovative produkter. Der var også positiv udvikling inden for ernæring, især på udviklede markeder, hvor navnlig vores senest lancerede produkt inden for mejeriprodukter med lavt laktoseindhold, Saphera, er blevet godt modtaget. Endelig var der fortsat godt momentum for vores produkter inden for råvareoptimering til bryggeriindustrien. Bioenergi Salget til bioenergiindustrien steg 6% organisk og 9% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Bioenergi: Organisk: +6% DKK: +9% Salgsvæksten i 1. kvartal skyldes især en gunstig udvikling i ethanolforreningen i USA drevet af et positivt momentum på markedet, som blev understøttet af en stigning i ethanolproduktionen. Produktionen af ethanol i USA vurderes at være steget ca. 4% i 1. kvartal Derudover fortsatte salget af enzymer til biomassebaseret produktion af ethanol med at vokse, i takt med at vores partnere øgede produktionen på deres anlæg. Landbrug og foder Salget til landbrugs- og foderindustrien steg 2% organisk og var uændret i danske kroner i forhold til 1. kvartal sidste år. En kraftig salgsvækst inden for foder blev opvejet af lavere BioAg-salg. Landbrug og foder: Organisk: +2% DKK: +0% Vores salg til foderindustrien steg kraftigt i de fleste markeder og produktsegmenter, drevet af en solid efterspørgsel på det underliggende fodermarked samt tidsforskydninger. Inden for probiotika til dyrehold fortsatte udbredelsen af Alterion sammen med vores partner, Adisseo, som planlagt. Inden for BioAg faldt salget i 1. kvartal 2017 som følge af ændringer i ordremønstret. Set fra et markedsperspektiv er landbrugsøkonomien stadig udfordrende for landmændene, hvilket påvirker deres evne til at investere i input såsom biologiske løsninger til deres afgrøder. Monsanto gennemførte i 1. kvartal 2017 en vellykket lancering af BioAg-alliancens første fællesudviklede produkt, Acceleron B-300 SAT. Udbredelsen af produktet forløber som planlagt. Novozymes salg af Acceleron B-300 SAT til Monsanto til brug for sæsonen fandt sted i løbet af andet halvår I 1. kvartal 2017 indregnede Novozymes 30 mio. kr. i udskudte indtægter som omsætning mod 52 mio. kr. i 1. kvartal sidste år.

4 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 4/21 Tekniske og farma Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien var uændret organisk og faldt 13% i danske kroner i forhold til samme periode sidste år. Tekniske og farma: Organisk: 0% DKK: -13% Salget var gunstigt påvirket af en positiv udvikling inden for farma, som dog blev opvejet af lavere salg til de tekniske industrier. I 1. kvartal 2016 udgjorde salget af hyaluronsyre ca. 1% af koncernens samlede salg og over 10% af salget inden for tekniske og farma. Da hyaluronsyreforretningen blev indstillet pr. 31. marts 2016, indgår dette område ikke i beregningen af den organiske salgsvækst i 1. kvartal Geografisk fordeling af salget, 1. kvartal % / +21% 10% +3% / +1% +5% / +6% 20% 36% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika 0% / +1% 34% Organisk vækst / Vækst i danske kroner Salget til udviklede markeder og til nye vækstmarkeder udgjorde henholdsvis ca. 66% og ca. 34% af det samlede salg. Salget til udviklede markeder steg 2% organisk, mens det steg 6% organisk på de nye vækstmarkeder i forhold til 1. kvartal Europa, Mellemøsten og Afrika Salget til føde- og drikkevarer, vaskemidler og bioenergi bidrog til væksten, mens salget til landbrug og foder samt tekniske og farma faldt i forhold til 1. kvartal Nordamerika Salget til bioenergi, vaskemidler samt føde- og drikkevarer bidrog til væksten, mens salget til landbrug og foder samt tekniske og farma faldt i forhold til 1. kvartal Asien Alle forretningsområder bidrog til væksten med undtagelse af bioenergi. Salget til landbrug og foder var den væsentligste bidragyder. Latinamerika Salget til landbrug og foder samt bioenergi bidrog mest til væksten, mens salget til fødeog drikkevarer faldt, og de øvrige områder var stort set på niveau med samme periode sidste år. Europa/MEA: Organisk: +3% DKK: +1% Nordamerika: Organisk: 0% DKK: +1% Asien: Organisk: +5% DKK: +6% Latinamerik: Organisk: +13% DKK: +21%

5 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 5/21 Omkostninger og resultat De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger, andel af tab i associerede virksomheder samt skat, var mio. kr., en stigning på 3% eller 75 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Bruttoresultatet steg 4%, og bruttomarginen var 57,8% i 1. kvartal 2017, en svag stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor bruttomarginen var 57,6%. Produktivitetsforbedringer øgede bruttomarginen, men blev opvejet af negative ændringer i pris/produktmiks. Driftsomkostningerne var mio. kr., en stigning på 26 mio. kr., som primært skyldes højere salgs- og distributionsomkostninger. Driftsomkostninger i forhold til salget var 31%, 1 procentpoint lavere end i 1. kvartal Samlede omkostninger: +3% Bruttomargin: 57,8% Driftsomkostninger: +2% Omkostninger til salg og distribution steg 6% og udgjorde 12% af salget Omkostninger til forskning og udvikling var uændret og udgjorde 13% af salget Omkostninger til administration steg 1% og udgjorde 6% af salget Andre driftsindtægter var 13 mio. kr. i 1. kvartal 2017 i forhold til 9 mio. kr. i samme periode Afskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer var 255 mio. kr. mod 231 mio. kr. i 1. kvartal 2016, en stigning på 10%. Stigningen i afskrivninger skyldes primært opkøbet af Organobalance sidste år. Resultat af primær drift steg 6% til mio. kr. fra 950 mio. kr. i 1. kvartal Overskudsgraden var 27,0%, en stigning på 0,7 procentpoint. Hvis der ses bort fra engangsomkostningerne relateret til organisationsændringer og afskedigelser i 1. kvartal 2017, ville overskudsgraden have været ca. 29%. Nettofinansomkostningerne var 30 mio. kr. mod en nettofinansindtægt på 15 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen i nettofinansomkostninger skyldes hovedsagelig et tab på 12 mio. kr. på nettokursafdækning/omvurdering i forhold til en gevinst på 16 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen i andre finansposter skyldes primært højere omkostninger til medarbejdernes Stock Appreciation Rights (SAR) på 12 mio. kr. mod en gevinst på 4 mio. kr. i 1. kvartal Herudover havde Novozymes en andel af tab i associerede virksomheder på 3 mio. kr. mod et tab på 10 mio. kr. i 1. kvartal Resultat før skat var 977 mio. kr. mod 955 mio. kr. i 1. kvartal 2016, en stigning på 2%. Den effektive skatteprocent i 1. kvartal 2017 var 21% mod 22% i 1. kvartal Periodens resultat steg 4% til 772 mio. kr. fra 745 mio. kr. i 1. kvartal sidste år, primært som følge af højere resultat af primær drift og en lavere skatteprocent. Dette blev dog delvist opvejet af højere nettofinansomkostninger. Afskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer: 255 mio. kr. Resultat af primær drift: mio. kr. Overskudsgrad: 27,0% Nettofinansieringsomkostninger og andel af tab i associerede virksomheder: (33) mio. kr. Effektiv skatteprocent: 21% Nettoresultat: 772 mio. kr.

6 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 6/21 Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften var mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod 776 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært en positiv udvikling i nettodriftskapitalen i 1. kvartal 2017 i forhold til 1. kvartal Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 271 mio. kr. mod 139 mio. kr. i 1. kvartal Frie pengestrømme før opkøb var 738 mio. kr. mod 637 mio. kr. i 1. kvartal 2016, en stigning på 16%. Stigningen skyldes primært øgede pengestrømme fra driften, som delvist blev opvejet af højere investeringer i forhold til samme periode sidste år. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2017, et fald på 7% fra 31. december 2016, hvilket skyldes Novozymes' tilbagebetaling af ca. 1,7 mia. kr. til aktionærerne i 1. kvartal 2017 i form af udbytte og aktietilbagekøb. Egenkapitalen udgjorde 58% af balancen, et fald på 5 procentpoint fra 31. december Den nettorentebærende gæld var mio. kr. pr. 31. marts 2017 i forhold til 990 mio. kr. ultimo Nettorentebærende gæld/ebitda var 0,4 mod 0,2 pr. 31. december Afkast af investeret kapital (ROIC) inklusive goodwill var 24,9% mod 25,0% i 1. kvartal Pr. 31. december 2017 var beholdningen af egne aktier B-aktier, svarende til 2,6% af aktiekapitalen. I 1. kvartal 2017 tilbagekøbte Novozymes aktier til en transaktionsværdi af 479,3 mio. kr. under det aktietilbagekøbsprogram, der blev påbegyndt 25. januar Pengestrømme fra driften: mio. kr. Nettoinvesteringer: 271 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: 738 mio. kr. Egenkapitalandel: 58% Nettorentebærende gæld/ebitda: 0,4 Afkast af investeret kapital: 24,9% Egne aktier: 2,6% Bæredygtighed Resultaterne på bæredygtighedsområdet var gode i 1. kvartal 2017 med især et markant fald i arbejdsulykker, mens medarbejderfraværet steg svagt. Novozymes forventer at kunne nå alle sine mål for bæredygtighed for året som helhed. 1. kvt mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 4% 4% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 8% 7% Reduktion af CO2-intensitet (sammenlignet med 2014) 14% 9% Energi fra vedvarende energikilder 23% 24% Antal arbejdsulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer 1,4 2,0 Fravær 2,3% 2,0%

7 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 7/21 Forventninger til 2017 Forventninger til 2017 Forventninger til april* 17. januar Salgsvækst, organisk 2-5% 2-5% Salgsvækst, danske kr. 3-6% 3-6% Vækst i resultat af primær drift 3-6% 3-6% Overskudsgrad ~28% ~28% Vækst i årets resultat 2-5% 2-5% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 24-25% 24-25% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 25. april for resten af Forventninger til salget 3 måneder inde i året fastholder Novozymes forventningerne om at kunne opnå en organisk salgsvækst på 2-5% i 2017 med positive bidrag fra alle fem forretningsområder. Forventningen til salgsvækst i danske kroner på 3-6% fastholdes ligeså. Organisk salgsvækst: 2-5% Salgsvækst i DKK: 3-6% Salget til vaskemiddelindustrien forventes at stige på de nye vækstmarkeder. Novozymes anser de nuværende vaskemiddelmarkeder som udfordrende som følge af det skarpe fokus på omkostningsreduktioner, især hos større FMCG-virksomheder. Dette omkostningsfokus blev yderligere forstærket i 1. kvartal 2017 og kan få en negativ indflydelse på anvendelsen af enzymer. Innovation er fortsat nøglen til at skabe øget enzympenetration, og væksten i 2017 vil blive understøttet af nye produktlanceringer. Det første produkt indenfor hygiejne forventes på markedet i slutningen af året, men dette forventes ikke at bidrage væsentligt til salget i Salget til føde- og drikkevareindustrien forventes at stige, primært som følge af nye produktlanceringer inden for stivelsesindustrien i 2016 og Der forventes højere vækst på de nye vækstmarkeder. Prisnedsættelser inden for friskholdelsessegmentet i Nordamerika forventes at få en negativ effekt på salget til bageriindustrien. Salget til bioenergiindustrien forventes at stige, drevet af nye produktlanceringer og en positiv udvikling i markedsandele. Ethanolproduktionen i USA ventes at være på niveau med eller lidt højere end Det globale salg til den nye biomasseomdannelsesindustri forventes at bidrage til salgsvæksten. Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes at stige, primært som følge af øget salg til foder. Inden for BioAg skaber landbrugsøkonomien stadig problemer. Dette forventes at skabe udfordrende markedsforhold for landmændene og påvirke deres evne til at investere i input såsom biologiske løsninger til deres afgrøder. Derfor er vores forventninger til BioAg moderate. I 2017 forventer Novozymes at indregne ca. 200 mio. kr. i udskudte indtægter fra BioAg som salg. Udskudte indtægter har ingen indflydelse på beregningen af den organiske salgsvækstrate eller på generering af pengestrømme, men kun på den realiserede salgsvækst i danske kroner. Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes at ligge på niveau med 2016.

8 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 8/21 Forventninger til resultat Resultat af primær drift forventes stadig at stige 3-6%, på niveau med den forventede salgsvækst i danske kroner. Novozymes forventer en fortsættelse af det høje rentabilitetsniveau fra 2016 med en overskudsgrad på ca. 28% i Den effektive skatteprocent forventes at blive ca. 21%. Årets resultat forventes at stige 2-5%. Nettofinansomkostningerne forventes at være højere end i 2016 på basis af den nuværende dollarkurs. Nettoinvesteringer forventes at være mio. kr. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse samt investeringer i udvidelse af produktionskapaciteten vil de fleste anlægsinvesteringer blive anvendt til udvidelse af forsknings- og udviklingskapaciteten, herunder især det nye innovationscenter i Lyngby. Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive mio. kr Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill forventes at blive 24-25%. Valutaeksponering Vækst i resultat af primær drift: 3-6% Overskudsgrad: ~28% Effektiv skatteprocent: ~21% Vækst i årets resultat: 2-5% Nettoinvesteringer: mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Afkast af investeret kapital: 24-25% Salg fordelt på valutaer, 2016 ~10% ~10% ~35% EUR USD ~10% CNY DKK Øvrige ~35% Set fra et valutaperspektiv vil resultat af primær drift i 2017 være mest eksponeret mod udsving i dollaren og euroen. Alt andet lige forventes en +5% ændring i USD/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis, og vice versa. Alt andet lige forventes en +5% ændring i EUR/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis, og vice versa.

9 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 23 9/21 Afdækning af nettovalutaeksponering USD EUR kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. ~100% afdækket; ~90% via terminskontrakter på 6,75 USD/DKK og ~10% via optioner på 6,58 ~40% afdækket via terminskontrakter på 7,39 EUR/DKK 4. kvt. ~100% afdækket; ~90% via terminskontrakter på 6,66 USD/DKK og ~10% via optioner på 6, Forventningerne er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 25. april. (DKK) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for 1. kvartal Gennemsnitskurs for 1. kvartal Noteringskurs 25. april Estimeret gennemsnitskurs 2017* Udvikling i estimeret kurs for 2017 i forhold til gennemsnitskurs 2016 * Estimeret gennemsnitskurs er noteringskursen den 25. april % 2% 12% -2% Opdatering om pipeline Novozymes pipeline indeholder over 100 forskningsprojekter på tværs af alle forretningsområder. Nedenstående oversigt viser nogle af de væsentligste innovationsområder, som Novozymes investerer i. Alle otte innovationsprogrammer repræsenterer vigtige markedsudvidende vækstmuligheder, som kan øge salget, og de fleste af dem har også potentiale til at påvirke bæredygtigheden i positiv retning. I 1. kvartal 2017 gik vores forbedrede majsinokulant videre til fasen "Commercial" (kommercialisering) med lanceringen af Acceleron B-300 SAT inden for BioAg-alliancen, mens vores program inden for formaling af korn gik videre fra "Discovery" (opdagelse) til "Development" (udvikling).

10 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Ændring i Investor Relations-teamet Pr. 1. juni overtager Tobias Björklund posten som chef for Investor Relations efter Martin Riise. Tobias kommer fra en stilling som Senior Equity Research Analyst hos Danske Bank, hvor han igennem de sidste fem år har dækket danske virksomheder inden for føde- og drikkevarer og ingredienser. Forud for Danske Bank arbejdede Tobias 10 år hos Novozymes, heraf syv i Investor Relations. Regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. kvartal 2017 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for 1. kvartal 2017 følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2016 med undtagelse af nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS) som godkendt af EU med virkning fra det regnskabsår, der begyndte den 1. januar De nye IFRS-standarder har ikke haft nogen betydning for koncernens delårsrapporter. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse og de dertilhørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige begivenheder, fremtidige finansielle resultater, planer, strategier og forventninger. I udsagn om fremtiden indgår ord som bl.a. "mener", "forudser", "forventer", "skønner", "påtænker", "planlægger", "fremskriver", "kan", "eventuelt", "muligvis" og andre ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Risikofaktorer og usikkerhedsmomenter kan bl.a. omfatte uventet udvikling i i) evnen til at udvikle og markedsføre nye produkter; ii) efterspørgslen efter Novozymes' produkter, markedsdrevne prisnedsættelser, branchekonsolidering og lancering af konkurrerende produkter eller forstyrrende teknologier inden for Novozymes' kerneområder; iii) evnen til at beskytte og håndhæve virksomhedens intellektuelle ejendomsret; iv) væsentlige retssager eller misligholdelse af kontrakter; v) realiseringen af potentialet i virksomhedens vækstplatforme, navnlig muligheden for at markedsføre teknologier til biomasseomdannelse eller udviklingen af mikrobielle løsninger til stordriftsafgrøder; vi) politiske forhold som f.eks. godkendelse af enzymer fremstillet af genetisk modificerede organismer; vii) globale økonomiske forhold og kapitalmarkedsforhold, herunder bl.a. valutakurser (i særdeleshed, men ikke udelukkende USD/DKK og EUR/DKK), rentesatser og inflation; viii) betydelige prisfald på råvarer og materialer, som konkurrerer med Novozymes' biologiske løsninger. Virksomheden frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af fremtidige udviklinger eller nye oplysninger. Kontaktinformation Investor Relations: Klaus Sindahl Thomas Bomhoff Press and media: René Tronborg (DK) Frederik Bjørndal (US) Johan Melchior (DK)

11 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for Novozymes A/S for 1. kvartal Delårsrapporten er ikke revideret og ikke reviewet af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten for 1. kvartal 2017 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og beskriver sammen med indholdet af delårsrapporten for 1. kvartal 2017 de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 26. april 2017 DIREKTIONEN Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Finansdirektør Thomas Videbæk COO BESTYRELSEN Jørgen Buhl Rasmussen Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Heinz-Jürgen Bertram Lars Green Lena Bech Holskov Anders Hentze Knudsen Kasim Kutay Lars Bo Køppler Kim Stratton Mathias Uhlén

12 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Bilag Bilag 1 Hoved- og nøgletal Nøgletal Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse 15 Bilag 2 Salgets fordeling Industrier Geografi 16 Bilag 3 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse 17 Bilag 4 Balance og egenkapitalopgørelse Balance, aktiver Balance, passiver Egenkapitalopgørelse 20 Bilag 5 Øvrigt Nye produkter lanceret i Selskabsmeddelelser for regnskabsåret Virksomhedskalender 21 Novozymes A/S CVR-nr.: LEI: T6WNZXD2R3JW38

13 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Bilag 1 Hoved- og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) 1 kvt % ændring 1. kvt kvt % ændring Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 57,6% 57,8% 57,6% Resultat af primær drift før af- /nedskrivninger % % Overskudsgrad (EBITDA) 32,7% 33,8% 32,7% Resultat af primær drift (EBIT) 950 6% % Overskudsgrad (EBIT) 26,3% 27,0% 26,3% Resultat af associerede selskaber (10) (3) (10) Finansielle poster, netto 15 (30) 15 Resultat før skat 955 2% % Skat (210) (2)% (205) (210) (2)% Periodens resultat 745 4% % Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,45 5% 2,59 2,45 5% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 2,43 6% 2,58 2,43 6% Nettoinvesteringer Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill ,0% 24,9% 25,0% Rentebærende gæld, netto Egenkapitalandel 60,7% 58,1% 60,7% Egenkapitalens forrentning 26,8% 27,2% 26,8% Gæld / egenkapital-andel 11,8% 17,0% 11,8% Nettorentebærende gæld / EBITDA 0,3 0,4 0,3 Antal medarbejdere Novozymes' aktiekapital Mar. 31, 2017 Mar. 31, mar mar Aktiekapital (mio. stk.) 305,0 310,0 305,0 310,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 35,87 34,25 35,87 34,25 Stykstørrelse (kr.) 2,00 2,00 2,00 2,00 Nominel værdi af aktiekapital (mio. kr.) 620,0 610,0 620,0 Egne aktier (mio. stk.) 8,0 7,7 8,0 7,7

14 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr / Resultatopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (1.579) (1.530) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (441) (418) Forsknings- og udviklingsomkostninger (503) (502) Administrationsomkostninger (220) (218) Andre driftsindtægter, netto 13 9 Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede selskaber (3) (10) Finansielle poster, netto (30) 15 Resultat før skat Skat (205) (210) Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1 Specificering af de finansielle poster Valutagevinst/(tab), netto (12) 16 Renteudgifter, netto (6) (5) Andre finansielle poster (12) 4 Finansielle poster, netto (30) 15 Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,59 2,45 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 297,9 303,2 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 2,58 2,43 Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 299,1 306,0

15 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr / Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Valutaregulering af dattervirksomheder og minoritetsint. (37) (323) Skat af valutaregulering af dattervirksomheder 4 10 Valutareguleringer (33) (313) Reguleringer af dagsværdi Skat af reguleringer af dagsværdi (5) (9) Omklassificeret til finansielle indtægter/omkostninger 24 7 Skat af omklassificering til finansielle indtægter/omkostninger (5) (2) Pengestrømsafdækning Anden totalindkomst 3 (272) Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1

16 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Bilag 2 Salgets fordeling 2.1 Industrier % ændring % valuta- % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning påvirkning vækst Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder (2) 0 2 Tekniske og farma (13) 1 (14) 0 Omsætning * (1) 3 * Effekten af ændringer i udskudte indtægter i BioAg er indregnet i valutaeffekt. Realiseret valutaeffekt er 2,1% % ændring (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder Tekniske og farma (13) Omsætning Geografi % ændring % valuta- % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning påvirkning vækst Europa, Mellemøsten & Afrika (3) 3 Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning * (1) 3 * Effekten af ændringer i udskudte indtægter i BioAg er indregnet i valutaeffekt. Realiseret valutaeffekt er 2,1% % ændring (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning

17 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Bilag 3 Pengestrømsopgørelse 3.1 Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) 1 kvt kvt Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (223) (227) Renteindbetalinger 2 1 Renteudbetalinger (5) (4) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (48) (58) (Stigning)/fald i varebeholdninger (26) 43 Stigning/(fald) i varekreditorer mv. 52 (181) Stigning/(fald) i valutaregulering 9 8 Pengestrømme fra driftsaktiviteter Investeringer Køb af immaterielle aktiver (33) (13) Salg af materielle aktiver Køb af materielle aktiver (252) (136) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. (271) (139) opkøbsaktivitet og køb af finansielle aktiver Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber og køb af finansielle aktiver (3) - Frie pengestrømme Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lånoptagelse (80) (30) Køb af egne aktier (479) (403) Salg af egne aktier Betalt udbytte (1.192) (1.061) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.040) (965) Nettopengestrømme (305) (328) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver 5 (6) Likviditetsforskydning, netto (300) (334) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver, netto, pr. 31. marts Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2017.

18 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Bilag 4 Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance, aktiver (Mio. kr.) 31. mar mar dec Færdiggjorte IT-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Øvrige finansielle aktiver Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

19 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr / Balance, passiver (Mio. kr.) 31. mar mar dec Aktiekapital Valutakursreguleringer Pengestrømsafdækning (5) 61 (41) Overført overskud Egenkapital tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Udskudte indtægter Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Udskudte indtægter Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver

20 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr / Egenkapitalopgørelse Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S (Mio. kr.) Aktiekapital Overført overskud I alt Valutakursreguleringer Pengestrømsafdækning Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar (41) Periodens resultat Anden totalindkomst (33) Totalindkomst (33) Køb af egne aktier (479) (479) (479) Salg af egne aktier Nedskrivning af egne aktier (10) Udbytte (1.192) (1.192) - (1.192) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (10) (33) 36 (785) (792) 1 (791) Egenkapital pr. 31. marts (5) Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (313) 41 (272) - (272) Totalindkomst (313) Køb af egne aktier (403) (403) (403) Salg af egne aktier Nedskrivning af egne aktier (6) Udbytte (1.061) (1.061) - (1.061) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter (36) (36) (36) Egenkapitalbevægelser (6) (313) 41 (683) (961) 1 (960) Egenkapital pr. 31. marts

21 Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr /21 Bilag 5 Øvrigt 5.1 Nye produkter lanceret i kvt kvt Acceleron B-200 SAT en forbedret isoflavonoidformulering, som muliggør yderligere behandling af sojabønner. Acceleron B-200 SAT stimulerer væksten af gavnlige mikroorganismer i jorden og forbedrer således næringsoptagelsen og dermed planternes sundhed. Spirizyme T en forbedret serie af glukoamylaseenzymer med trehalase, et enzym, der omdanner trehalose, en form for sukker, der normalt er svært at forgære til ethanol, hvorved mængden af restsukker og -stivelse reduceres mens udbyttet stiger. 5.2 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2017 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 17. januar 2017 Koncernregnskab for januar 2017 Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram 31. januar 2017 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen 22. februar 2017 Novozymes A/S' ordinære generalforsamling marts 2017 Nedsættelse af aktiekapital 26. april 2017 Delårsrapport for 1. kvartal Virksomhedskalender 11. august 2017 Delårsrapport for 1. halvår oktober 2017 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af februar 2018 Koncernregnskab for marts 2018 Novozymes A/S' ordinære generalforsamling 2018 Om Novozymes Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger. Sammen med kunder, partnere og det globale samfund forbedrer vi industriel produktion og bidrager til at bevare naturens ressourcer og skabe bedre levevilkår. Vi er verdens største leverandør af enzymer og mikrobiel teknologi. Med vores bioinnovation kan vi eksempelvis muliggøre højere høstudbytter i landbruget, tøjvask ved lavere temperaturer, energibesparelser i fremstillingsprocesser, fornybare brændstoffer og mange andre fremskridt, som vi har brug for både i dag og i fremtiden. Vi kalder det Rethink Tomorrow. Novozymes A/S Krogshøjvej Bagsværd Danmark Tlf.: Novozymes A/S CVR-nr.: , LEI: T6WNZXD2R3JW38

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 1H Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015. Selskabsmeddelelse nr. 37 Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: 9M 5% stigning i periodens resultat; 2016 forventninger til organisk salg på omkring 2%; forventninger til indtjening justeret inden for tidligere udmelding I de første 3 kvartaler af 2016 steg salget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Delårsrapport for 14. august på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Salgsvæksten i var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

6% organisk salgsvækst i 4. kvartal fører til 2% organisk salgsvækst for 2016 og en vækst i årets resultat på 8%

6% organisk salgsvækst i 4. kvartal fører til 2% organisk salgsvækst for 2016 og en vækst i årets resultat på 8% 2016 6% organisk salgsvækst i 4. kvartal fører til 2% organisk salgsvækst for 2016 og en vækst i årets resultat på 8% Salget steg 2% organisk og 1% i danske kroner, primært drevet af landbrug og foder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes Delårsrapport for 9. august som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012 DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 25. oktober 12% vækst i resultat af primær drift i de første. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes Salgsvæksten var 6% i danske kroner

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere