Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr"

Transkript

1 Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning Afdelingsberetninger og afdelingsregnskaber Danske Aktier...8 AKL Danske Aktier P...11 AKL Danske Aktier I...12 Danske Aktier Akkumulerende...13 AKL Danske Aktier Akkumulerende P...16 AKL Danske Aktier Akkumulerende I...17 Nordiske Aktier...18 AKL Nordiske Aktier P...21 Europa Højt Udbytte...22 AKL Europa Højt Udbytte P...25 AKL Europa Højt Udbytte I...26 Europa Indeks...27 AKL Europa Indeks I Europa Small Cap...31 AKL Europa Small Cap P...34 AKL Europa Small Cap I...35 Nordamerika Indeks...36 AKL Nordamerika Indeks I...39 Foreningen Investeringsforeningen SEBinvest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Britta Fladeland Iversen Jens Nødskov Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Peter Kock Japan Hybrid...40 AKL Japan Hybrid P...43 AKL Japan Hybrid I...44 Pengemarked...45 Mellemlange Obligationer...48 Lange Obligationer...51 Kreditobligationer (Euro)...54 AKL Kreditobligationer (Euro) P...57 AKL kreditobligationer (Euro) I...58 US High Yield Bonds (Columbia) AKL US High Yield Bonds (Columbia) P...62 AKL US High Yield Bonds (Columbia) I...63 US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor)...64 AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P...67 AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) I...68 Global Tactical Credit (Muzinich)...69 AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P...72 Emerging Market Bond Index...73 AKL Emerging Market Bond Index I...76 Balance Defensiv...77 Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige Bernstorffsgade København V Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup AKL Balance Defensiv P...80 Balance Stabil...81 AKL Balance Stabil P...84 Balance Vækst...85 AKL Balance Vækst P...88 Fælles Noter: Anvendt regnskabspraksis og revision Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

3 Ledelsesberetning Investeringsforeningen SEBinvest - kort fortalt Foreningen består ultimo juni 2017 af i alt 19 afdelinger og 25 andelsklasser fordelt på følgende kategorier: 3 afdelinger med danske eller nordiske aktier 3 afdelinger med europæiske aktier 2 afdeling med andre internationale aktier 2 afdelinger med danske obligationer 5 afdelinger med internationale kreditobligationer 3 afdelinger med både obligationer og aktier 1 afdeling med pengemarkedsinstrumenter Information om Foreningens afdelinger er tilgængelig på hjemmesiden seb.dk/sebinvest. Hjemmesiden oplyser bl.a. om aktuelle købs- og salgspriser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder og indeholder en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger. Desuden er der adgang til en række analyseværktøjer fra Morningstar på hjemmesiden. Endelig offentliggøres også Foreningens vedtægter, prospekter, Central Investorinformation samt års- og halvårsrapporter på hjemmesiden. De finansielle markeder 1. halvår 2017 Årets første halve år har budt på markante forbedringer i de økonomiske tillidsindikatorer på tværs af regioner. Eksempelvis satte det tyske IFO-indeks, som måler erhvervstilliden blandt tyske virksomheder, ny rekord i juni Skeptikere vil dog påpege, at hovedparten af de positive nøgletal er såkaldte soft data, det vil sige tillidstal eller intentioner, ligesom det tyske IFO-indeks, der ikke nødvendigvis udtrykker, hvad der rent faktisk sker i økonomien. Derimod angiver hard data de faktiske forhold, eksempelvis arbejdsløshedstal. Der er således en indbygget risiko for, at tillidsindikatorerne overvurderer styrken af den faktiske fremgang i økonomien, og i Europa er denne risiko ikke usandsynlig. Dog er det værd at hæfte sig ved, at de hårde data for den vigtige kreditvækst fortsat viser fremgang i udlån til både virksomhed og forbrugere. Samtidig lemper de europæiske banker fortsat kreditvilkårene, hvilket taler for en god vækst i andet halvår af Halvåret har også været præget af politisk bekymring, der smittede af på de finansielle markeder, og særligt valget i Frankrig repræsenterede en sådan bekymring. Men med Emmanuel Macrons sejr i anden del af halvåret oplevede markederne, at den politiske risikopræmie blev mindre, og vi så efterfølgende de europæiske aktier outperforme de amerikanske. Desuden medførte det en styrkelse af euroen og dermed også kronen, og deraf en svækkelse af både dollaren og emerging market valutaerne. Rentemarkedet har igennem halvåret budt på pæne bevægelser. Blandt andet som følge af den tidligere nævnte politiske bekymring, og senest på grund af ECB s Mario Draghi, der i en tale understregede, at han ser den nuværende lave inflation som midlertidig, og at pengepolitikken derfor langsomt vil blive normaliseret. Det gav anledning til, at den toneangivende tyske 10 årige statsrente steg med hele 22 bps lige op til halvårets afslutning. Draghi lagde dog vægt på, at normaliseringen vil ske i et meget moderat tempo, så der er på ingen måde tale om en ny linje fra ECB, men ånden er nu ude af flasken, og med de stærke økonomiske nøgletal fra Europa, vil det være svært at få den tilbage i flasken. Den stærke euro giver dog Draghi et dilemma, for som sådan kan man mene, at den styrkede euro ikke giver behov for en normalisering af pengepolitikken, men dog kan han ikke ignorere de stærke økonomiske nøgletal i Europa. Der er således en risiko for, at valutamarkedet strammer de finansielle betingelser i eurozonen før ECB får normaliseret pengepolitikken. Når øjnene rettes mod USA er billedet lidt anderledes, idet den amerikanske centralbank Fed allerede er begyndt at hæve renten, og hævede således den korte rente i både marts og juni Mens nøgletallene fra Europa bliver ved med at vise fremgang over en bred kam, har tallene for USA omvendt været lidt mere blandede. De meget stærke tillidsmålinger hos både forbrugere og virksomheder har indtil videre ikke materialiseret sig i højere vækstrater eller i forventninger om højere vækstrater. De generelle forventninger (Konsensusforventningerne) til væksten i USA for 2017 har været nogenlunde stabil omkring et niveau på lidt over 2 procent. Omvendt er konsensusforventningen til væksten i Europa i samme periode gradvist blevet justeret højere fra et niveau cirka 1,5 procent til lige i underkanten af 2 procent. Væksten i amerikansk økonomi har traditionelt været højere end i Europa, og den seneste tilnærmelse er ikke udtryk for, at væksten pludseligt bremser kraftigt op i USA. Den lidt svagere vækst i første del af året forventes kun at være af midlertidig karakter, og væksten formodes at accelerere igen i andet halvår blandt andet understøttet af de seneste måneders lempeligere finansielle forhold. Det stærkere vækstbillede i den europæiske økonomi og delvist amerikanske har ført til stigende kurser på alle former for risikofyldte aktiver. Bedst er det gået for danske aktier efterfulgt af Emerging Market aktier. Emerging Market obligationer er ligeledes steget pænt og det samme har gjort sig gældende for High Yield obligationer. Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

4 Ledelsesberetning Tabel 1 - Afkast i de enkelte afdelinger/ andelsklasser og deres respektive benchmark Afdelinger / andelsklasser Benchmark Afdelingens afkast i % Benchmark afkast i % H H H H SEBinvest AKL Danske Aktier P OMX Copenhagen Cap GI Index SEBinvest AKL Danske Aktier I OMX Copenhagen Cap GI Index SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P OMX Copenhagen Cap NI Index SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende I OMX Copenhagen Cap NI Index SEBinvest AKL Nordiske Aktier P VINX Benchmark Cap SEK (i DKK) SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte P MSCI Europe (i DKK) SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte I MSCI Europe (i DKK) SEBinvest AKL Europa Indeks I MSCI Europe (i DKK) SEBinvest AKL Europa Small Cap P MSCI Europe Small Cap (i DKK) SEBinvest AKL Europa Small Cap I MSCI Europe Small Cap (i DKK) SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I MSCI North America (i DKK) SEBinvest AKL Japan Hybrid P TOPIX (i DKK) SEBinvest AKL Japan Hybrid I TOPIX (i DKK) SEBinvest Pengemarked CIBOR 1 uge -0,25 pct SEBinvest Mellemlange Obligationer Sammensat Benchmark **) SEBinvest Lange Obligationer Sammensat Benchmark **) SEBinvest AKL Kreditobligationer (euro) P SEBinvest AKL Kreditobligationer (euro) I SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) P SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) I SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL P SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL I SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P SEBinvest AKL Emerging Market Bond Index I BOFA Merril Lynch Euro Corporate Index (i DKK) BOFA Merril Lynch Euro Corporate Index (i DKK) BOFA ML US High Yield Master Cash Pay Constr. (hedged til DKK) BOFA ML US High Yield Master Cash Pay Constr. (hedged til DKK) Intet benchmark *) Intet benchmark *) ML Global High Yield, BB-B Constr. (hedged il DKK) BOFA ML Global Corporate & High Yield Index (TR) (hedged til DKK) SEBinvest AKL Balance Defensiv P Sammensat Benchmark **) SEBinvest AKL Balance Stabil P Sammensat Benchmark **) SEBinvest AKL Balance Vækst P Sammensat Benchmark **) *) Det skønnes ikke muligt at finde et anerkendt referenceindeks, der er retvisende for afdelingens strategi. **)Afdelinger med sammensat benchmark har benchmark, der er sammensat af flere indeks. Fjernelse af tegningsprovision Med virkning fra den 1. april 2017 blev tegningsprovision ved emissioner fjernet på alle afdelinger, der stadig indeholdte tegningsprovision, jvf skema, og dermed er det blevet billigere at købe investeringsbeviser. Baggrunden for fjernelse af tegningsprovision er et ønske om at følge den generelle udvikling på det danske marked for investeringsforeninger. 4 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

5 Afdeling Tegningsprovision indtil 1.april 2017 tillæg indtil 1. april Maksimalt emissions Tegningsprovision efter 1.april 2017 Maksimalt emissionstillæg efter 1. april 2017 Europa Højt udbytte Mellemlange Obligtioner Danske Aktier Balance Vækst Balance Stabil BalanceDefensiv Lange Obligationer Danske Aktier Akkumulerende Pengemarked Nordiske Aktier Kreditobligationer (Euro) Europa Indeks Europa Small Cap Japan Hybrid Emerging Market Bond Index Nordamerika Indeks Global Tactical Credit (Muzinich) US High Yield Bonds (Columbia) US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) Investeringsforeningen udbyder efter den 1.april ingen afdelinger med tegningsprovision. Nye andelsklasser På investeringsforeningen SEBinvests ordinære generalforsamling den 6. april 2017 traf medlemmerne beslutning om opdeling af en række af foreningens afdelinger i andelsklasser. Opdelingen skal ses i lyset af Markets in Financial Instruments Directive II (herefter MiFID II), der trådte delvis i kraft 1. juli I henhold til MiFID II vil pengeinstitutter fremadrettet ikke kunne modtage distributionsprovision for de investeringsbeviser, som et pengeinstituts kunde har beroende i en porteføljeplejeaftale indgået med pengeinstituttet. Der var derfor et behov for, at disse investeringsbeviser ikke indeholdte distributionsprovision. Omvendt vil Investeringsbeviser, der ikke er beroende under en porteføljepleje aftale, stadig indeholde distributionsprovision, og derfor var det nødvendigt at opdele en række af foreningens afdelinger i en andelsklasse med provision (P) og en andelsklasse uden provision (I). I samme forbindelse blev de enkelte afdelingers satser for henholdsvis investeringsrådgivning og distribution gennemgået og efterfølgende tilrettet. Andelsklasserne uden provision (i) er i sagens natur blevet væsentlig billigere grundet fjernelse af distributionsprovisionen. Andelsklasserne med provision (P) er ligeledes blevet billigere sammenlignet med tidligere, hvilket skyldes mindre nedadgående justeringer for den samlede pris for investeringsrådgivning og distribution. Opdelingen og satsændringerne fandt den 13. juni Øvrige forhold I halvåret har følgende afdelinger taget navneskift: Afdelings navn før 13. juni 2017 Afdelings navn fra 13. juni 2017 Investeringspleje Kort Balance Defensiv Investeringspleje Mellemlang Balance Stabil Investeringspleje Lang Balance Vækst Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

6 Afdeling Andelsklasse/-navn ISIN Målgruppe Provision Notering SEBinvest Europa Højt Udbytte AKL SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte I DK Porteføljeplejekunder Nej Nej SEBinvest Danske Aktier AKL SEBinvest AKL Danske Aktier P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest AKL Danske Aktier I DK Porteføljeplejekunder Nej Nej SEBinvest Balance Defensiv AKL SEBinvest AKL Balance Defensiv P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest Balance Stabil AKL SEBinvest AKL Balance Stabil P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest Balance Vækst AKL SEBinvest AKL Balance Vækst P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest Danske Aktier Akkumulerende AKL SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende I DK Porteføljeplejekunder Nej Nej SEBinvest Nordiske Aktier AKL SEBinvest AKL Nordiske Aktier P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest Kreditobligationer (euro) AKL SEBinvest AKL Kreditobligationer (euro) P DK Øvrige Ja Ja SEBinvest AKL Kreditobligationer (euro) I DK Porteføljeplejekunder Nej Nej SEBinvest Europa Indeks AKL SEBinvest AKL Europa Indeks I DK Øvrige Nej Ja SEBinvest Europa Small Cap AKL SEBinvest AKL Europa Small Cap P DK Porteføljeplejekunder Ja Ja SEBinvest AKL Europa Small Cap I DK Øvrige Nej Nej SEBinvest Japan Hybrid AKL SEBinvest AKL Japan Hybrid P DK Porteføljeplejekunder Ja Ja SEBinvest Emerging Market Bond Index AKL SEBinvest AKL Japan Hybrid I DK Øvrige Nej Nej SEBinvest AKL Emerging Market Bond Index I DK Porteføljeplejekunder Ja Ja SEBinvest Nordamerika Indeks AKL SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I DK Øvrige Nej Nej SEBinvest Global Tactical Credit (Muzinich) AKL SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) AKL SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P DK Porteføljeplejekunder Ja Ja SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) P DK Porteføljeplejekunder Ja Ja SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) I DK Øvrige Nej Nej SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL P DK Porteføljeplejekunder Ja Ja SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL I DK Øvrige Nej Nej 6 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

7 Ledelsespåtegning Til investorerne i Investeringsforeningen SEBinvest Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2017 for Investeringsforeningen SEBinvest og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt regnskabsbekendtgørelse fra Finanstilsynet At halvårsregnskabet for foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat København, den 23. august 2017 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Britta Fladeland Iversen Bestyrelsesmedlem Jens Nødskov Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Peter Kock Adm. direktør Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

8 Danske Aktier Afdelingen investerer i danske aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdeling SEBinvest Danske Aktier AKL Primær rådgiver SEB Asset Management (DK) SE-nummer Startdato *) 7.februar 2000 *)Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen. Risikoprofil m.v. Afdelingen følger en aktiv strategi og investerer i store og mellemstore danske virksomheder, der som oftest er meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge udsvingene i kurserne på afdelingens aktieinvesteringer. Afdelingen har ikke en direkte valutarisiko, da aktierne alle er udstedt i danske kroner, men mange danske selskabers indtjeningsevne, og dermed måling, er påvirket af valutaforholdet især mellem EUR og USD. På trods af spredning af investeringerne på sektorer og selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Dette afspejler sig i afdelingens placering på trin 5 i 7-trins risikoskalaen. Dette indikerer, at investeringer i afdelingen er forbundet med høj risiko. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet Risiko knyttet til investors valg af afdelinger i Foreningens ledelsesberetning. Benchmarket viser udviklingen i aktiekurserne på det samlede noterede danske aktiemarked og altså ikke kun på de 20 største aktier. De enkelte aktier vægter med deres markedsværdi, men der er en øvre grænse for, hvor meget den enkelte aktie kan udgøre af det samlede indeks. Særlige risici Det danske aktiemarked er som andre aktiemarkeder behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte sektorer, som markedet består af, samt risici, der er specifikke for det enkelte selskab. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Den generelle markedsrisiko er primært påvirket af de makroøkonomiske beslutninger, der bestemmer den økonomiske vækst i samfundet. Den selskabsspecifikke risiko er bestemt af forhold som ledelse, produktmiks og adgang til produktionsressourcer. Ved at sprede investeringerne på enkeltaktier (minimum 20 aktier) reduceres den samlede selskabsspecifikke risiko. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke at kunne handle afdelingens aktiver til en reel markedspris. Denne risiko vurderes i denne afdeling at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på markedet og sætter denne volumen i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for årsregnskabet. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling. 8 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

9 KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB DANSKE AKTIER AKL Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

10 AFDELINGER 2 Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,6 99,8 Øvrige 0,4 0,2 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Basis forbrugsgoder 8,3 Cykliske forbrugsgoder 7,7 Finans 14,9 Forsyning 1,5 Industri 32,7 Informationsteknologi 1,4 Materialer 4,5 Medicinal og sundhed 29,0 I alt, alle sektorer 100,0 10 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

11 AKL Danske Aktier P Afdeling SEBinvest AKL Danske Aktier P Årets afkast i % Benchmark OMX Copenhagen Cap GI Index Årets benchmark afkast i % Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 13.juni 2017 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100 Investeringsrådgiver SEB Asset Management (DK) Noteret Nasdaq Copenhagen Risikoindikator [1-7] **) 5 Administrationsomk. i % 0.81 Morningstar rating [1-5] **) «««*) Andelsklassen er stiftet ved corporate action på overstående dato. Afdelingens startdato fremgår under afdelingen. **) Gældende pr. 30.juni 2017 Afkast i første halvår af 2017 Halvårets afkast efter alle omkostninger var 11,44 % mod et benchmark afkast på 15,27 %. Afdelingen har således underperformet sit benchmark med 3,83 %-point. AKL DANSKE AKTIER P Andelsklassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Andelsklassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger -320 Andelsklassens nettoresultat Investorernes formue Formue fra opdeling i andelsklasser Emissioner i perioden 544 Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 66 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 11,44-1,11 Benchmark afkast (pct.) *) 15,27-1,57 Indre værdi (DKK pr. andel) 241,86 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,81 0,78 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Active Share 42,37 38,01 Tracking Error 3,47 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport. Se iøvrigt fællesnoten "Anvendt regnskabspraksis". Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

12 AKL Danske Aktier I Afdeling SEBinvest AKL Danske Aktier I Årets afkast i % Benchmark OMX Copenhagen Cap GI Index Årets benchmark afkast i % Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 13.juni 2017 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100 Investeringsrådgiver SEB Asset Management (DK) Noteret Ej noteret Risikoindikator [1-7] **) 5 Administrationsomk. i % 0.78 Morningstar rating [1-5] **) «««*) Andelsklassen er stiftet ved corporate action på overstående dato. Afdelingens startdato fremgår under afdelingen. **) Gældende pr. 30.juni 2017 Afkast i første halvår af 2017 Halvårets afkast efter alle omkostninger var 11,47 % mod et benchmark afkast på 15,27 %. Afdelingen har således underperformet sit benchmark med 3,80 %-point. AKL DANSKE AKTIER I Andelsklassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Andelsklassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger -2 Andelsklassens nettoresultat Investorernes formue Formue fra opdeling i andelsklasser Emissioner i perioden Indløsninger i perioden -153 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 36 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 11,47-1,11 Benchmark afkast (pct.) *) 15,27-1,57 Indre værdi (DKK pr. andel) 241,93 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,78 0,78 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Active Share 42,37 38,01 Tracking Error 3,47 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport. Se iøvrigt fællesnoten "Anvendt regnskabspraksis". 12 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

13 Danske Aktier Akkumulerende Afdelingen investerer i danske aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdeling SEBinvest Danske Aktier Akkumulerende AKL Primær rådgiver SEB Asset Management (DK) SE-nummer Startdato *) 20.december 2006 *)Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen. Risikoprofil m.v. Afdelingen følger en aktiv strategi og investerer i store og mellemstore danske virksomheder, der som oftest er meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge udsvingene i kurserne på afdelingens aktieinvesteringer. Afdelingen har ikke en direkte valutarisiko, da aktierne alle er udstedt i danske kroner, men mange danske selskabers indtjeningsevne, og dermed måling, er påvirket af valutaforholdet især mellem EUR og USD. På trods af spredning af investeringerne på sektorer og selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Dette afspejler sig i afdelingens placering på trin 5 i 7-trins risikoskalaen. Dette indikerer, at investeringer i afdelingen er forbundet med høj risiko. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet Risiko knyttet til investors valg af afdelinger i Foreningens ledelsesberetning. Benchmarket viser udviklingen i aktiekurserne på det samlede noterede danske aktiemarked og altså ikke kun på de 20 største aktier. De enkelte aktier vægter med deres markedsværdi, men der er en øvre grænse for, hvor meget den enkelte aktie kan udgøre af det samlede indeks. Særlige risici Det danske aktiemarked er som andre aktiemarkeder behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte sektorer, som markedet består af, samt risici, der er specifikke for det enkelte selskab. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Den generelle markedsrisiko er primært påvirket af de makroøkonomiske beslutninger, der bestemmer den økonomiske vækst i samfundet. Den selskabsspecifikke risiko er bestemt af forhold som ledelse, produktmiks og adgang til produktionsressourcer. Ved at sprede investeringerne på enkeltaktier (minimum 20 aktier) reduceres den samlede selskabsspecifikke risiko. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke at kunne handle afdelingens aktiver til en reel markedspris. Denne risiko vurderes i denne afdeling at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på markedet og sætter denne volumen i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for årsregnskabet. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling. Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

14 KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB DANSKE AKTIER AKKUMULERENDE AKL Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance Note Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

15 AFDELINGER 2 Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,9 99,9 Øvrige 0,1 0,1 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 126 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Basis forbrugsgoder 7,9 Cykliske forbrugsgoder 7,6 Finans 14,8 Forsyning 1,5 Industri 33,1 Informationsteknologi 1,4 Materialer 4,5 Medicinal og sundhed 29,2 I alt, alle sektorer 100,0 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

16 AKL Danske Aktier Akkumulerende P Afdeling SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P Årets afkast i % Benchmark OMX Copenhagen Cap NI Index Årets benchmark afkast i % Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 13.juni 2017 Skattestatus Akkumulerende Stykstørrelse DKK 100 Investeringsrådgiver SEB Asset Management (DK) Noteret Ej noteret Risikoindikator [1-7] **) 5 Administrationsomk. i % 0.82 Morningstar rating [1-5] **) «««*) Andelsklassen er stiftet ved corporate action på overstående dato. Afdelingens startdato fremgår under afdelingen. **) Gældende pr. 30.juni 2017 Afkast i første halvår af 2017 Halvårets afkast efter alle omkostninger var 10,61% mod et benchmark afkast på 15,18 %. Afdelingen har således underperformet sit benchmark med 4,57 %-point. AKL DANSKE AKTIER AKKUMULERENDE P Andelsklassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Andelsklassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger -38 Andelsklassens nettoresultat Investorernes formue Formue fra opdeling i andelsklasser Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 5 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 10,61-1,49 Benchmark afkast (pct.) *) 15,18-1,57 Indre værdi (DKK pr. andel) 261,35 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,82 0,75 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Active Share 42,36 38,04 Tracking Error 3,21 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport. Se iøvrigt fællesnoten "Anvendt regnskabspraksis". 16 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

17 AKL Danske Aktier Akkumulerende I Afdeling SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende I Årets afkast i % Benchmark OMX Copenhagen Cap NI Index Årets benchmark afkast i % Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 13.juni 2017 Skattestatus Akkumulerende Stykstørrelse 0 Investeringsrådgiver SEB Asset Management (DK) Noteret 0 Risikoindikator [1-7] **) 5 Administrationsomk. i % 0.80 Morningstar rating [1-5] **) «««*) Andelsklassen er stiftet ved corporate action på overstående dato. Afdelingens startdato fremgår under afdelingen. **) Gældende pr. 30.juni 2017 Afkast i første halvår af 2017 Halvårets afkast efter alle omkostninger var 10,63% mod et benchmark afkast på 15,18 %. Afdelingen har således underperformet sit benchmark med 4,55 %-point. AKL DANSKE AKTIER AKKUMULERENDE I Andelsklassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen -290 Andelsklassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger -2 Andelsklassens nettoresultat -292 Investorernes formue Formue fra opdeling i andelsklasser Emissioner i perioden 585 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 2 Periodens resultat -292 Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 10,63-1,49 Benchmark afkast (pct.) *) 15,18-1,57 Indre værdi (DKK pr. andel) 261,41 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,80 0,75 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Active Share 42,36 38,04 Tracking Error 3,21 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport. Se iøvrigt fællesnoten "Anvendt regnskabspraksis". Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

18 Nordiske Aktier Afdelingen investerer i aktier, der kan handles på markederne i de fem nordiske lande. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på aktier i mindst 20 selskaber. Porteføljen sammensættes uden hensyn til faste vægtninger af de geografiske markeder eller sektorer, men den vil som udgangspunkt indeholde aktier fra hvert af de fem lande. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling SEBinvest Nordiske Aktier AKL Primær rådgiver SEB Asset Management (S) SE-nummer Startdato *) 23.april 2008 *)Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen. Risikoprofil m.v. Afdelingen følger en aktiv strategi og investerer i store nordiske virksomheder, der som oftest er meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge udsvingene i kurserne på afdelingens aktieinvesteringer. Afdelingen har en direkte valutarisiko, da aktierne er udstedt i bl.a. SEK og NOK samt EUR. Denne valutarisiko afdækkes ikke. Generelt er mange af de nordiske selskabers indtjeningsevne, og dermed måling, påvirket af valutaforholdet især mellem EUR og USD, fordi de nordiske valutaer i et vist omfang følger euroen i forhold til USD. Det er derfor forbundet med høj risiko at investere i afdelingen. På trods af spredning af investeringerne på sektorer og selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Dette indikerer, at investeringer i afdelingen er forbundet med høj risiko. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet Risiko knyttet til investors valg af afdelinger i foreningens ledelsesberetning. Afdelingen benytter det fællesnordiske VINX Cap indeks som benchmark. Særlige risici De nordiske aktiemarkeder er som andre aktiemarkeder behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte sektorer, som markederne består af, samt risici, der er specifikke for det enkelte selskab. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Den generelle markedsrisiko er primært påvirket af de makroøkonomiske beslutninger, der bestemmer den økonomiske vækst i samfundet. Den selskabsspecifikke risiko er bestemt af forhold som ledelse, produktmiks og adgang til produktionsressourcer. Ved at sprede investeringerne på enkeltaktier reduceres den samlede selskabsspecifikke risiko. Likviditetsrisikoen, der vedrører muligheden for at omsætte afdelingens aktiver til en reel markedspris, vurderes i denne afdeling at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på de respektive markeder og sætter dette i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling, 18 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

19 KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB NORDISKE AKTIER AKL Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance Note Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

20 AFDELINGER 2 Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,5 99,5 Øvrige 0,5 0,5 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 157 Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 46 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på lande (pct.) Danmark 26,0 Finland 13,7 Færøerne 2,2 Norge 14,8 Sverige 43,3 I alt, alle lande 100,0 20 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

21 AKL Nordiske Aktier P Afdeling SEBinvest AKL Nordiske Aktier P Årets afkast i % 8.41 Benchmark VINX Benchmark Cap SEK (i DKK) Årets benchmark afkast i % 9.92 Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 13.juni 2017 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100 Investeringsrådgiver SEB Asset Management (S) Noteret Nasdaq Copenhagen Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. i % 0.91 Morningstar rating [1-5] **) «««*) Andelsklassen er stiftet ved corporate action på overstående dato. Afdelingens startdato fremgår under afdelingen. **) Gældende pr. 30.juni 2017 Afkast i første halvår af 2017 Halvårets afkast efter alle omkostninger var 8,41 % mod et benchmark afkast på 9,92 %. Afdelingen har således underperformet sit benchmark med 1,51 %-point. AKL NORDISKE AKTIER P Andelsklassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen 68 Andelsklassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger -21 Andelsklassens nettoresultat 47 Investorernes formue Formue fra opdeling i andelsklasser Emissioner i perioden 473 Indløsninger i perioden -165 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 3 Periodens resultat 47 Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 8,41-8,27 Benchmark afkast (pct.) *) 9,92-4,56 Indre værdi (DKK pr. andel) 108,16 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,91 0,93 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Active Share 65,59 61,92 Tracking Error 3,84 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport. Se iøvrigt fællesnoten "Anvendt regnskabspraksis". Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

22 Europa Højt Udbytte Afdelingen investerer fortrinsvis i europæiske aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mindst 30 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende på baggrund af især kvantitiv analyse af selskaber, som betaler højt udbytte. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling SEBinvest Europa Højt Udbytte AKL Primær rådgiver SEB Asset Management (S) SE-nummer Startdato *) 29.januar 1999 *)Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen. Risikoprofil m.v. Afdelingen følger en aktiv strategi og investerer i europæiske virksomheder, der naturligvis er meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge udsvingene i kurserne på afdelingens aktieinvesteringer. Afdelingen har en direkte valutarisiko, da aktierne er udstedt i bl.a. EUR, GBP, CHF og SEK, Endvidere er mange europæiske selskabers indtjeningsevne, og dermed måling, påvirket af andre valutaforhold især mellem EUR og USD. Afdelingens valutarisiko afdækkes ikke. Det er derfor forbundet med høj risiko at investere i afdelingen. På trods af spredning af investeringerne på forskellige lande, sektorer og selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Dette afspejler sig i afdelingens placering på trin 5 på 7-trins risikoskalaen. Dette indikerer, at investeringer i afdelingen er forbundet med høj risiko. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet Risiko knyttet til investors valg af afdelinger i foreningens ledelsesberetning. Afdelingen benytter MSCI Europe (i DKK) som benchmark. Dette indeks følger markedsudviklingen i de 16 udviklede lande i Europa. Særlige risici De europæiske aktiemarkeder er behæftet med risici, der kan knyttes til det enkelte land, de enkelte sektorer, som markederne består af, samt risici, der er specifikke for det enkelte selskab. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Den generelle markedsrisiko er primært påvirket af de makroøkonomiske beslutninger, der bestemmer den økonomiske vækst i samfundet. Den selskabsspecifikke risiko er bestemt af forhold som ledelse, produktmiks og adgang til produktionsressourcer. Ved at sprede investeringerne på minimum 30 enkeltaktier reduceres den samlede selskabsspecifikke risiko ved at investere i det europæiske aktiemarked. Likviditetsrisikoen, der vedrører muligheden for at omsætte afdelingens aktiver til en reel markedspris, vurderes i denne afdeling at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på markederne og sætter dette i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling, 22 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

23 KONSOLIDERET HALVÅRSREGNSKAB EUROPA HØJT UDBYTTE AKL Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance Note Aktiver Likvide midler ,4 Kapitalandele ,3 Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue ,3 Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

24 AFDELINGER 2 Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,8 99,8 Øvrige 0,2 0,2 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Note 3: Underliggende eksponering ved futures () Købte aktiefutures Note 4: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Basis forbrugsgoder 12,9 Cykliske forbrugsgoder 14,1 Diverse -0,2 Energi 3,6 Finans 21,7 Forsyning 2,7 Industri 17,5 Informationsteknologi 2,6 Materialer 11,1 Medicinal og sundhed 9,1 Telekommunikation 4,9 I alt, alle sektorer 100,0 24 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

25 AKL Europa Højt Udbytte P Afdeling SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte P Årets afkast i % 9.49 Benchmark MSCI Europe (i DKK) Årets benchmark afkast i % 6.67 Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 13.juni 2017 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100 Investeringsrådgiver SEB Asset Management (S) Noteret Nasdaq Copenhagen Risikoindikator [1-7] **) 5 Administrationsomk. i % 0.76 Morningstar rating [1-5] **) «««««*) Andelsklassen er stiftet ved corporate action på overstående dato. Afdelingens startdato fremgår under afdelingen. **) Gældende pr. 30.juni 2017 Afkast i første halvår af 2017 Halvårets afkast efter alle omkostninger var 9,49 % mod et benchmark afkast på 6,67 %. Afdelingen har således outperformet sit benchmark med 2,82 %-point. AKL EUROPA HØJT UDBYTTE P Andelsklassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Andelsklassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger -123 Andelsklassens nettoresultat Investorernes formue Formue fra opdeling i andelsklasser Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 18 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 9,49-8,92 Benchmark afkast (pct.) *) 6,67-7,52 Indre værdi (DKK pr. andel) 155,85 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,76 0,78 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Active Share 83,49 86,51 Tracking Error 3,19 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport. Se iøvrigt fællesnoten "Anvendt regnskabspraksis". Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

26 AKL Europa Højt Udbytte I Afdeling SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte I Årets afkast i % 9.52 Benchmark MSCI Europe (i DKK) Årets benchmark afkast i % 6.67 Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 13.juni 2017 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100 Investeringsrådgiver SEB Asset Management (S) Noteret Ej noteret Risikoindikator [1-7] **) 5 Administrationsomk. i % 0.73 Morningstar rating [1-5] **) «««««*) Andelsklassen er stiftet ved corporate action på overstående dato. Afdelingens startdato fremgår under afdelingen. **) Gældende pr. 30.juni 2017 Afkast i første halvår af 2017 Halvårets afkast efter alle omkostninger var 9,52 % mod et benchmark afkast på 6,67 %. Afdelingen har således outperformet sit benchmark med 2,85 %-point. AKL EUROPA HØJT UDBYTTE I Andelsklassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Andelsklassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger -2 Andelsklassens nettoresultat Investorernes formue Formue fra opdeling i andelsklasser Emissioner i perioden Indløsninger i perioden -162 Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 77 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 9,52-8,92 Benchmark afkast (pct.) *) 6,67-7,52 Indre værdi (DKK pr. andel) 155,90 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,73 0,78 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Active Share 83,49 86,51 Tracking Error 3,19 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i den seneste årsrapport. Se iøvrigt fællesnoten "Anvendt regnskabspraksis". 26 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2017

27 Europa Indeks Afdelingen investerer i europæiske aktier og skal følge det brede europæiske aktieindeks så tæt som muligt. Afdelingen har en passiv investeringsstrategi. Indekset følges via en såkaldt fysisk replikering, dvs. at porteføljen indeholder et stort antal aktier, der bedst muligt afspejler det underliggende aktieindeks, der indeholder flere end 400 aktier. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling SEBinvest Europa Indeks AKL Primær rådgiver SEB Asset Management (DK) SE-nummer Startdato *) 6.april 1999 *)Startdatoen er den dato, hvor afdelingen er påbegyndt investeringerne. Dette er ikke det samme som stiftelsesdatoen. Risikoprofil m.v. Afdelingen investerer i europæiske aktier. Afdelingen følger en passiv (dvs. indeksorienteret) investeringsstrategi, hvor afdelingen søger at afspejle afkastet af det samlede europæiske aktiemarked. Dette gøres i praksis ved at sprede investeringerne på et meget stort antal enkeltaktier. Derved reduceres den samlede risiko. På trods af spredning af investeringerne på lande, sektorer og selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Det er derfor forbundet med høj risiko at investere i afdelingen. Dette afspejler sig i afdelingens placering på trin 6 i 7-trins risikoskalaen. For en beskrivelse af risikoskalaen henvises til afsnittet Risiko knyttet til investors valg af afdelinger i foreningens ledelsesberetning. Afdelingen benytter MSCI Europe (i DKK) som benchmark. Dette indeks viser udviklingen i aktiekurserne på de største aktiemarkeder i Europa, og indekset består af flere end 400 enkeltaktier. Særlige risici De europæiske aktiemarkeder er som andre aktiemarkeder behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte lande, til de enkelte sektorer, som markederne består af, samt risici, der er specifikke for det enkelte selskab. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Afdelingen investerer grundet sin passive strategi fortrinsvis i store europæiske virksomheder, der som oftest er meget afhængige af udviklingen i den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge udsvingene i kurserne på afdelingens aktieinvesteringer. Afdelingens investeringer sker i aktier udstedt i forskellige europæiske valutaer, og der er derfor en direkte valutarisiko mellem danske kroner og primært EUR, GBP, CHF og SEK, fordi selskabernes aktier er denomineret i disse valutaer. Mange af de europæiske selskabers indtjeningsevne, og dermed måling, er desuden påvirket af valutaforholdet især mellem EUR og USD. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke at kunne handle afdelingens aktiver til en reel markedspris. Denne risiko vurderes i denne afdeling at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på markedet og sætter denne volumen i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Efter ledelsens vurdering er der ingen af de øvrige risikotyper, der har særlig indflydelse på afdelingens fremtidige resultatudvikling, Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.............................

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Afdelingsregnskaber European

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Ashmore

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Årsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Årsrapport 2017 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning.................................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 24 25 63 40

Investeringsforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 24 25 63 40 Investeringsforeningen SEB Institutionel CVR nr. 24 25 63 40 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...7 Afdelingsregnskaber TDC Danske

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest Halvårsrapport 2016 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 4 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 4 DE FINANSIELLE

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...................................... 2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Halvårs 017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere