Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK

2 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 39. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 41. Indstilling af indeklimaet 2X Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositionen i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 43. Forøgelse af mængden af varmt vand 1X 2X For midlertidigt at øge mængden af varmt vand, drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 og trykker derefter to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 50. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 67 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter 6 Afmontering af dæksler 7 Afmontering af dele af isoleringen 7 3 Varmepumpens konstruktion 9 El-skabe 10 Køledel 12 4 Rørtilslutninger 13 Generelt 13 Dimensioner og rørtilslutninger 14 Brinesiden 14 Varmtvandsbeholder 15 Varmebærersiden 15 Sammenkoblingsmulighed 16 5 El-tilslutninger 18 Generelt 18 Tilslutninger 20 Indstillinger 22 Tilslutningsmuligheder 23 Tilslutning af tilbehør 25 6 Igangsætning og justering 26 Forberedelser 26 Påfyldning og udluftning 26 Startguide 27 Efterjustering og udluftning 36 7 Styring - Introduktion 39 Displayenhed 39 Menusystem 40 8 Styring - Menuer 43 Menu 1 - INDEKLIMA 43 Menu 2 - VARMT VAND 50 Menu 3 - INFO 52 Menu 4 - VARMEPUMPE 53 Menu 5 - SERVICE 57 9 Service 61 Servicetiltag Afvigelse af ønsket temperatur 67 Info-menu 67 Håndtering af alarm 67 Fejlsøgning Tilbehør Tekniske oplysninger 70 Dimensioner og opsætningskoordinater 70 Tekniske specifikationer 71 Stikordsregister 75 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Serienummer Serienummeret finder du længst nede til højre på frontdækslet og i info-menuen (menu 3.1). Serienummer Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 ... Installationskontrol Iht. gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Klip denne side ud efter installation, og giv den til ejeren af varmepumpen. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse Brine (side 14) System gennemskyllet System udluftet Frostsikringsvæske Niveau-/ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Stophaner Cirkulationspumpe indstillet Varmebærer (side 15) System gennemskyllet System udluftet Ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Stophaner Cirkulationspumpe indstillet El (side 18) Andet Sikringer varmepumpe Sikringer til ejendom Udeføler/indeføler Strømføler Sikkerhedsafbryder Jordfejlsrelæ Indstilling af nøddriftstermostat Tryghedsforsikring OBS! Underskrift Dato Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato OY, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: SE NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kapitel 1 Vigtig information

7 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport F1245 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset kan F1245 dog vippes forsigtigt 45 bagover. NB! Kan være bagtung. Hvis kølemodulet tages ud og transporteres stående, kan F1245 transporteres liggende på ryggen. Opstilling Placer varmepumpen på et fast underlag som kan holde til dens vægt, helst betongulv eller betonfundament. Anvend varmepumpens justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling. Det sted, hvor varmepumpen placeres, skal have et afløb i gulvet. Placer bagsiden mod en ydervæg i et rum, der ikke er lydfølsomt, for at eliminere problemer. Hvis det ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum mm Udtagning af kølemodulet For at lette transport og service kan varmepumpen deles ved, at kølemodulet trækkes ud af skabet. Se side 63 for instruktioner om, hvordan delingen sker. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 LEK LEK LEK Installationsområdet Sørg for at der er 800 mm fri plads foran varmepumpen. Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side for at kunne åbne sidedækslerne. Dækslerne behøver dog ikke åbnes ved service, men al service på F1245 kan udføres forfra * Medfølgende komponenter Udeføler Strømføler Indeføler LEK LEK ** (50) (50) ** Niveaubeholder Sikkerhedsventil (3 bar) O-ringe 800 * Afhængig af udlægning af strømkabler og rør. ** En normal installation kræver mm (valgfri side) til tilslutningsudstyr, f.eks. niveaubeholder, ventiler og el-udstyr. Snavsfilter Conex-koblinger 5-10 kw 2 stk. (ø28 x G25) 2 stk. (ø22 x G20) 12 kw 4 stk. (ø28 x G25) Placering Tilbehørssættet er placeret på emballagen til varmepumpen. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 LEK LEK Afmontering af dæksler Frontdæksel 2 1 Afmontering af dele af isoleringen Dele af isoleringen kan tages af for at lette installationen. Isolering, øverst 1. Løsn kablerne fra motoren, og afmonter motoren fra omskifterventilen som vist på billedet. A LEK LEK LEK 1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. Sidedæksler B LEK 2. Tag fat i håndtaget, og træk det lige ud som vist på billedet. LEK LEK LEK Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet bagud og lidt ud til siden. 4. Træk dækslet ud til siden. 5. Træk dækslet fremad. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

10 LEK Isolering, el-patron BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 1. Fjern lågen fra el-skabet som beskrevet på side Tag fat i håndtaget, og træk isoleringen hen mod dig selv som vist på billedet. 8 Kapitel 2 Levering og håndtering

11 3 Varmepumpens konstruktion BT7 QN10 BT2 EB1 PF1 PF3 UB1 QM34 WP4 XL1 XL6 XL4 XL3 XL2 FR1 XL7 QM22 UB3 AA4 SF1 AA4-XJ4 AA4-XJ3 BT6 UB2 QM32 Rørtilslutninger XL 1 Tilslutning, varmebærer frem XL 2 Tilslutning, varmebærer retur XL 3 Tilslutning, koldt vand XL 4 Tilslutning, varmt vand XL 5 Tilslutning, VVC* XL 6 Tilslutning, brine ind XL 7 Tilslutning, brine ud * Gælder kun for emaljerede eller rustfri beholdere. VVS-komponenter QM 22 Udluftning, slange QM 32 Spærreventil, varmebærer retur QM 33 Spærreventil, brine ud QM 34 Spærreventil, brine ind QN 10 Omskifterventil, klimaanlæg/varmtvandsbeholder WP 4 Rørkobling, varmebærer frem Føler osv. BT 1 Udeføler BT 2 Temperaturføler, varmebærer frem BT 6 Temperaturføler, varmtvandspåfyldning BT 7 Temperaturføler, varmtvand øverst QM33 PF2 Elektriske komponenter AA 4 Displayenhed AA4-XJ3 USB-udtag (ingen funktion) Set ovenfra XL5 BT7 EB 1 FR 1 SF 1 AA4-XJ4 Serviceudtag (ingen funktion) El-patron El-anode* Kontakt * Kun varmepumpe med emaljeret beholder. Andet PF 1 Dataskilt PF 2 Typeskilt, køledel PF 3 Serienummerskilt UB 1 Kabelgennnemføring, indgående el UB 2 Kabelgennnemføring UB 3 Kabelgennemføring, bagsiden, følere Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 9

12 El-skabe FD1 AA8 AA3 AA1 FA1 AA2 FB1 Elektriske komponenter AA 1 El-patronkort AA 2 Grundkort AA 3 Indgangskort AA 8 El-anodekort* FA 1 Automatsikring FB 1 Motorsikring** FD 1 Temperaturbegrænser/Nøddriftstermostat * Kun varmepumpe med emaljeret beholder. ** 1x230 V, 3x230 V 6-10 kw har hjælpekontakt til motorsikring. Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

13 X301 QA30 FB1 X302 CA1 1x230 V 5-12kW FB1 3x400 V 6-12 kw AA10 QA10 QA10 FB1 X302 RF1 3x230 V 6-8 kw FB1 X302 RF1 3x230 V 10 kw Elektriske komponenter AA 10 Softstart-kort CA 1 Kondensator FB 1 Motorsikring** QA 10 Kontaktor, kompressor QA 30 Softstart RF 1 Interferensundertrykkelseskondensator X 301 Sammenkoblingsklemme X 302 Sammenkoblingsklemme ** 1x230 V, 3x230 V 6-10 kw har hjælpekontakt til motorsikring. Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 11

14 Køledel BT12 GP2 GP1 BT3 BT10 AA100 Rørtilslutninger XL 20 Servicetilslutning, højtryk XL 21 Servicetilslutning, lavtryk VVS-komponenter GP 1 Varmebærerpumpe GP 2 Brinepumpe QM 1 Aftapning, klimaanlæg QM 2 Aftapning, brinesystem QM1 EP2 BT14 BT17 1x230V 5 kw 3x400V 5 kw BT11 QM2 EP1 GQ10 Føler osv. BP 1 Højtrykspressostat BP 2 Lavtrykspressostat BT 3 Temperaturføler, varmebærer retur BT 10 Temperaturføler, brine ind BT 11 Temperaturføler, brine ud BT 12 Temperaturføler, kondensator fremløb BT 14 Temperaturføler, varmgas BT 15 Temperaturføler, væskeledning BT 17 Temperaturfølere, sugegas BP2 BT15 BP1 EB10 EP2 BT17 BT14 BP2 BT15 BP1 XL20 HS1 XL21 QN1 XL20 3x230V 6, 8, 10 kw 3x400V 6, 8, 10 kw EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 EB10 Elektriske komponenter AA 100 Skærmkort EB 10 Kompressorvarmer Kølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørfilter QN 1 Ekspansionsventil Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC EP2 BT14 BT17 1x230V 8, 12 kw 3x400V 12 kw EP1 GQ10 BP2 BT15 BP1 EB10 HS1 XL21 QN1 XL20 12 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

15 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. F1245 kan køre med en returtemperatur på op til ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på 70 C (65 C kun med kompressoren). F1245 er ikke udstyret med spærreventiler, men de skal monteres uden for varmepumpen for at lette evt. fremtidig service. BEMÆRK Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Systemprincip F1245 består af varmepumpe, varmtvandsbeholder, elpatron, cirkulationspumper samt styresystem. F1245 sluttes til brine- eller varmebærerkredsløbet. I varmepumpens fordamper afgiver brinen (frostsikret væske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin energi til kølemediet, der fordamper for derefter at blive komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er steget, føres ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til varmebærerkredsløbet og ved behov til varmtvandsbeholderen. Hvis der er et større behov for varme/varmt vand, end kompressoren kan levere, har systemet en indbygget el-patron. XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Symbolforklaring Symbol Betydning Stopventil Kontraventil Sikkerhedsventil Indstillingsventil Temperaturføler Niveaubeholder Ekspansionsbeholder P Manometer Cirkulationspumpe Shunt-/omskifterventil Snavsfilter Hjælperelæ Ventilator Kompressor XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Tilslutning, varmebærer frem Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, koldt vand Tilslutning, varmt vand Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud Varmeveksler Kapitel 4 Rørtilslutninger 13

16 Dimensioner og rørtilslutninger 70 Brinesiden Kollektor Type Jordvarme, anbefalet kollektorlængde (m) Bjergvarme, anbefalet aktiv borehulsdybde (m) 5kW kW kW 325-2x kw 400-2x XXX* XXX* XXX* XXX* kw 2x250-2x350 Gælder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6, Disse er grove eksempelværdier. Ved installation skal der foretages korrekte beregninger i henhold til lokale forhold. Kollektorslangens længde varierer afhængigt af forholdene i jorden/undergrunden, klimazone og klimaanlægget (radiatorer eller gulvvarme) XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Rørdimensioner Tilslutning (XL6)/(XL7) Brine ind/ud udv. Ø (XL1)/(XL2) Varmebærer frem/retur udv. Ø (XL3)/(XL4) Koldt/varmt vand Ø (mm) (mm) (mm) 5-10 kw kw 28 Maks. længde pr. slange til kollektoren bør ikke overstige 400 m. Hvis det er nødvendigt med flere kollektorer, skal de paralleltilsluttes med mulighed for justering af flowet i slangen. Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlægges i henhold til lokale forudsætninger, og afstanden mellem de enkelte slanger skal være mindst 1 m. Hvis der er flere borehuller, fastlægges afstanden mellem hullerne i henhold til lokale forudsætninger. For at undgå luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslangen har en konstant stigning mod varmepumpen. Hvis det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med udluftningsmuligheder. Når temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal det frostsikres ned til -15 C. Som vejledende værdi til volumenberegning anvendes 1 liter færdigblandet brine pr. meter kollektorslange (gælder ved PEMslange 40x2,4 PN 6,3). Sidetilslutning Det er muligt at justere brinetilslutningerne til sideværts tilslutning i stedet for tilslutning øverst. For at indstille en tilslutning: 1. Løsn røret ved den øverste tilslutning. 14 * Kan vinkeljusteres for sidetilslutning. Kapitel 4 Rørtilslutninger

17 2. Drej røret ved det ønskede hul. 3. Om nødvendigt kan røret skæres til ønsket længde. Tilslutning af brinesiden Kondensisoler samtlige brineledninger indendørs. Placer niveaubeholderen som brinesystemets højeste punkt og på indgående rør før brinepumpen (eller 1). Hvis niveaubeholderen ikke kan placeres på det højeste punkt, skal der anvendes en ekspansionsbeholder (eller 2). BEMÆRK Der kan dryppe kondensvand fra niveaubeholderen. Placer derfor beholderen, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. Varmtvandsbeholder Tilslutning af varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen i varmepumpen skal forsynes med det nødvendige ventiludstyr. Der skal anvendes en blandingsventil, hvis indstillingen ændres, så temperaturen kan overstige 60 C. Indstillingen foretages i menu (side 58) Sikkerhedsventilen skal have maks. 10,0 bars åbningstryk og monteres på den indkommende brugsvandsledning som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Marker niveaubeholderen med den anvendte frostsikringsvæske. Monter den medfølgende sikkerhedsventil under niveaubeholderen som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Monter spærreventiler så tæt på varmepumpen som muligt. Montér det medleverede snavsfilter på den indgående ledning. Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der på grund af urenheder og risiko for frost i fordamperen indskydes et mellemliggende frostsikret kredsløb. Det kræver en ekstra varmeveksler. Kollektor Alt. 1 Alt. 2 P XL6 XL7 Varmebærersiden P XL1 XL4 XL3 XL2 Tilslutning af klimaanlæg Et klimaanlæg er et system, der regulerer indeklimaet ved hjælp af styresystemet i F1245 og f.eks. radiatorer, gulvvarme/køling, blæserkonvektorer osv. Monter det nødvendige sikkerhedsudstyr, spærreventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) samt snavsfilter. Sikkerhedsventilen skal have maks. 2,5 bars åbningstryk og monteres på varmebærersiden, som vist på billedet. Spildevandsrør fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (slanger) monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Kapitel 4 Rørtilslutninger 15

18 Sammenkoblingsmulighed F1245 kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf nogle vises nedenfor. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side 69 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F1245. Ekstra elektrisk vandvarmer Hvis der installeres boblebad eller andre store forbrugsenheder for varmtvand, skal varmepumpen suppleres med en elektrisk vandvarmer, f.eks. NIBE COMPACT. Ventiltilslutningen på COMPACT kan deles. Blandingsventilen sidder stadig på COMPACT, og de øvrige ventiltilslutninger kan bruges til indgående koldt vand i F1245. Ventilationsgenvinding Anlægget kan suppleres med udsugningsmodulet NIBE FLM for at danne grundlag for ventilationsgenvinding. For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansionsbeholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2) skal udskiftes. Udsugningsluft Avluft Ø 160 Udsugning Frånluft Ø 160 FLM KV P COMPACT VV Bufferbeholder Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til varmepumpens effekt, kan radiatorsystemet suppleres med en bufferbeholder, f.eks. NIBE UKV. Frikøling Anlægget kan suppleres med f.eks. blæserkonvektorer for at muliggøre tilslutning for frikøling (PK 4). For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning. Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansionsbeholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2) skal udskiftes. UKV Blæserkonvektor Fläktkonvektor P P Kapitel 4 Rørtilslutninger

19 Gulvvarmesystem Den eksterne cirkulationspumpe dimensioneres til gulvvarmesystemets behov. Grundvandssystem Der bruges en mellemveksler til at beskytte varmepumpens veksler mod urenheder. Vandet slippes ud i en gravet nedsivningbrønd, alternativt en boret brønd. Se side 25 for yderligere oplysninger om tilslutning af en grundvandspumpe. To eller flere klimaanlæg Når mere end ét klimaanlæg, med lavere temperatur, skal opvarmes, kan følgende tilkobling anvendes. Shuntventilen sænker temperaturen til f.eks. gulvvarmesystemet. Tilbehøret ECS 40 skal bruges til denne tilslutning. Pool Fyldning af poolen styres af poolføleren. Ved lav pooltemperatur skifter omskifterventilen retning og åbner mod poolomskifteren. Tilbehøret POOL 40 skal bruges til denne tilslutning. Pool Kapitel 4 Rørtilslutninger 17

20 5 El-tilslutninger Generelt Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen frakobles. F1245 kan ikke skiftes om mellem 1-faset og 3-faset, og kan heller ikke skiftes om mellem 3x230V og 3x400V. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør F1245 forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne mindst have motorkarakteristik "C". Se side 71 for sikringernes størrelse. El-skema for varmepumpen, se separat installatørhåndbog for el-diagram. Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikations- og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. BEMÆRK Drejekontakten (SF1) må ikke sættes i position "" eller, inden der er fyldt vand på kedlen. Temperaturbegrænseren, termostaten, kompressoren og el-patronen kan blive beskadiget. BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. Motorsikring Motorsikringen (FB1) afbryder strømforsyningen til kompressoren, hvis strømstyrken bliver for høj. Nulstilling Motorsikringen (FB1) er tilgængelig bag frontdækslet. Afbryderen nulstilles ved at dreje håndhjulet til lodret position. Kabelbøjle Kontrollér automatsikringen, temperaturbegrænseren og motorsikringen. De kan være udløst under transporten. Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i varmepumpens klemmer. FD1 2 FD1-SF2 3 Alt. 1 Alt LEK Automatsikring Varmepumpen og en stor del af dens interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (FD1) afbryder strømtilførslen til el-tilskudsvarmen, hvis temperaturen stiger til mellem 90 og 100 C og resettes manuelt. FA1 FB1 Nulstilling Temperaturbegrænseren (FD1) er tilgængelig bag frontdækslet. Nulstil temperaturbegrænseren ved at trykke knappen (FD1-SF2) ind ved hjælp af en skruetrækker. 18 Kapitel 5 El-tilslutninger

21 LEK Tilgængelighed, el-tilslutning Plastlågen til el-skabene åbnes ved hjælp af en skruetrækker. BEMÆRK Lågen til indgangskortet åbnes uden brug af værktøj. Afmontering af dæksel, grundkort For at kunne afmontere dækslet til grundkortet, skal dækslet til indgangskortet først fjernes. 1 Afmontering af dæksel, indgangskort 1 LEK 21 A B 2 1. Tryk plasttappen ned. 2. Drej lågen ud, og fjern den. Afmontering af dæksel, el-patronkort LEK A B 1. Kobl kontakterne ud ved hjælp af en skruetrækker. 2. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj plasttappen forsigtigt nedad (B). 3. Drej lågen ud, og fjern den. LEK 2 1. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj plasttappen forsigtigt nedad (B). 2. Drej lågen ud, og fjern den. Kapitel 5 El-tilslutninger 19

22 Tilslutninger Tilslutning 1x230V BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. N AA1-X1 PE 0 L1 1 Strømtilslutning F1245 skal installeres via en flerpolet kontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Indgående el sluttes til klemme X1 på el-patronkortet (AA1). Kablerne skal trækkes gennem den nederste del af el-skabet. Lederne skal afisoleres ca mm. BEMÆRK F1245 kan ikke skiftes om mellem 1-faset og 3-faset, og kan heller ikke skiftes om mellem 3x230V og 3x400V. Tilslutning 3x400V AA1-X1 AA1-X1 BEMÆRK PE1 F indeholder en scrollkompressor, og det betyder, at det er vigtigt, at el-tilslutningerne foretages med korrekt fasefølge. Forkert fasefølge medfører, at kompressoren ikke starter, og der vises en alarm på displayet. Hvis du ønsker separat strømforsyning til kompressor og el-patron, se afsnit "Blokering af tilskudsvarme og/eller kompressor" på side 24. Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet BEMÆRK N 0 PE L1 1 L2 L3 Gælder kun stærkstrømstilslutning 3x400V AA1-X1 Tilslutning 3x230V PE1 Hvis du skal tilslutte ekstern driftsspænding til styresystemet til F1245 på el-patronkortet (AA1) skal kantkontakten ved AA1:X2 flyttes til AA1:X9 (iht. billedet). Driftsspænding (1x230V+N+PE) tilsluttes til AA1:X11 (iht. billedet). AA1-X1 PE L1 1 L2 2 L3 AA1-X1 PE1 20 Kapitel 5 El-tilslutninger

23 ON Rumføler F1245 leveres med en medfølgende rumføler (RTS40). Rumføleren har tre funktioner: 1. Vis aktuel rumtemperatur på varmepumpens display. 2. Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. AA1-X8 AA1-X2 AA1-X9 AA1-X11 N L PE N 1x230V+N+PE 1x230V+N+PE driftsspænding 0 PE L1 1 L2 L3 AA1 Udeføler Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren sluttes til klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet (AA3). Anvend en 2-ledning med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for at sikre mod kondens i udeføleren. AA3-X6 Udeføler Externt BT1 F AA3-X6 9 Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, lukkede radiatortermostater, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Varmepumpen kan arbejde uden føler, men hvis indetemperaturen skal kunne aflæses på displayet på F1245, skal føleren monteres. Rumføleren kobles til på X6:3 og X6:4 på indgangskortet (AA3). Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i C og/eller til at forbedre/stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. AA3-X6 RG RTS40 05 F AA3-X6 Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Kapitel 5 El-tilslutninger 21

24 Indstillinger FD1-BT30 1x230V Maks. eltilskudsvarme (kw) Eltrin Maks. fasestrøm L1 (A) AA1-SF2 AA1-X3 AA1-X ,7 17,4 26,1 30,4 El-tilskudsvarme - maks. effekt El-patronen er ved levering koblet til maks. 9 kw (ved 3x400V og 3x230V) eller 7 kw (ved 1x230V). El-patronens effekt er opdelt i fire trin, som vist i skemaet nedenfor. Indstilling af antal el-trin El-tilskudsvarmens maksimale effekt indstilles i menu 5.2 Tabellerne viser den totale fasestrøm for el-patronen. 3x400V Maks. eltilskudsvarme (kw) x230V Maks. eltilskudsvarme (kw) Eltrin Eltrin Maks. fasestrøm L1 (A) ,7 8,7 Maks. fasestrøm L1 (A) Maks. fasestrøm L2 (A) 0 8,7 8,7 8,7 16,2 Maks. fasestrøm L2 (A) Maks. fasestrøm L3 (A) 0 0 8,7 8,7 16,2 Maks. fasestrøm L3 (A) Hvis strømfølerne er tilsluttet, overvåger varmepumpen fasestrømmen og fordeler automatisk el-trinnene til den mindst belastede fase. Nøddrift Når varmepumpen sættes i nøddrift (SF1 indstilles til ), er kun de mest nødvendige funktioner aktiverede. Kompressoren er slukket. Der produceres ikke varmt vand, og opvarmningen varetages af el.patronen. Effektovervågningen er ikke tilkoblet. BEMÆRK Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "" eller, inden F1245 er fyldt med vand. Temperaturbegrænseren, termostaten, kompressoren og el-patronen kan blive beskadiget. Effekt i nøddrift El-patronens effekt i nøddrift indstilles med en DIP-switch (SF2) på el-patronkortet (AA1) som vist i tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 6 kw. 3x400V 2kW 4kW 6kW 9kW 3x230V 2kW 4kW 6kW 9kW 1 OFF OFF ON ON 1 OFF OFF ON ON 2 OFF OFF OFF OFF 2 OFF OFF ON ON 3 OFF ON ON ON 3 OFF ON OFF ON 4 OFF OFF OFF ON 4 ON ON ON ON 5 ON ON ON ON 5 OFF OFF OFF OFF 6 OFF OFF OFF ON 6 OFF OFF OFF OFF 1x230V kW 4kW 6kW 7kW OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON ON ON ON ON OFF OFF OFF ON 22 Kapitel 5 El-tilslutninger

25 3x400V/1x230V 3x230V Tilslutningsmuligheder Effektovervågning ON AA1-SF ON AA1-SF Billedet viser DIP-switchen (AA1-SF2) i fabriksindstilling, dvs. 6 kw. Nøddriftstermostat Fremløbstemperaturen i nøddrift indstilles med en termostat (FD1-BT30). Den kan stilles på 35 (forindstillet, f.eks. gulvvarme) eller 45 C (f.eks. radiatorer). LEK BEMÆRK Effektovervågning har ingen funktion ved 1-faset installation. Når mange forbrugere er indkoblede i ejendommen, samtidig med at el-tilskudsvarmen er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer springer. Varmepumpen har en indbygget effektovervågning, der styrer eltrinnet til el-tilskudsvarmen ved at omfordele strømmen mellem de forskellige faser eller slår fra. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. Tilslutning af strømføler For at tilføre strøm skal der monteres en strømføler på hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet. Slut strømfølere til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Brug en multileder med mindst 0,5 mm² fra indkapslingen til varmepumpen. Slut kablerne til indgangskortet (AA3) på klemme X4:1-X4:4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre strømfølere. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu Indgående Inkommande el el PEN L1 L 2 L 3 El-central Elcentral Varmepumpe Värmepump -T1 -T2 -T AA3-X4 AA3-X4 Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 24 Eksterne tilslutningsmuligheder Hvis en ekstern kontaktfunktion skal kobles til F1245, skal den anvendte indgangs- eller udgangsfunktion vælges i menu 5.4, se side 60. Mulige indgange på indgangskortet for disse funktioner er AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar udgang er AA3:X7. AA3-X6 bløde ind-/udgange 5.4 bloker varme aktivér midl. luksus. ikke i brug ikke i brug ikke i brug alarmudgang Eksternt Externt B A F AA3-X6 I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX3 (X6:13-14) og AUX4 (X6:15-16) på indgangskortet (AA3). Nogle af følgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. Blokering af tilskudsvarme og/eller kompressor Hvis der anvendes blokering af tilskudsvarmen og/eller kompressoren, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Tilskudsvarmen og/eller kompressoren kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 60. Blokering af tilskudsvarme og kompressor kan kombineres. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kapitel 5 El-tilslutninger Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst." En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1245 til aktivering af "midlertidig luksusindst.". Kontakten skal være potentialfri og sluttes til den valgte indgang (menu 5.4) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). "midlertidig luksusindst." er aktiveret i den tid, når kontakten er tilsluttet. Kontakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1245 til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Den ønskede temperatur indstilles i C, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af en allerede indstillet varmekurve og forskydning med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. klimaanlæg 1 Kontakten skal være potentialfri og sluttes til den valgte indgang (menu 5.4) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 4 Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 4 kræver tilbehør (ECS 40). Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsanvisninger. Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed Denne eksterne kontaktfunktion fungerer kun, når tilbehøret FLM er installeret og aktiveret. En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1245 til aktivering af en af fire ventilatorhastigheder. Kontakten skal være potentialfri og fjedrende og sluttes til den valgte indgang (menu 5.4) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Da kontakten tilsluttes i mindst et sekund, aktiveres den valgte ventilatorhastighed. Returnering til normal hastighed sker efter den tid, der er indstillet i menu NV 10, tryk-/niveau-/flowovervågning brine Hvis der ønskes niveauovervågning (tilbehør NV10) til brineinstallationen, skal den sluttes til den valgte indgang (menu 5.4) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Der kan også sluttes tryk- eller flowovervågning til indgangen. Denne funktion kræver, at indgangen er sluttet ved normal drift.

27 Visning af summealarm / Styring af grundvandspumpe / Køleindstillingsvisning / Varmtvandscirkulation Der er mulighed for ekstern visning af summealarm, styring af grundvandspumpe, køleindstillingsvisning (kun hvis der findes tilbehør for køling, eller hvis varmepumpen har en indbygget funktion for køling) eller styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation* gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på indgangskortet (AA3), klemme X7. Ved tilslutning af en summealarm, grundvandspumpe, køleindstillingsindikering eller varmtvandscirkulation* til klemme X7, skal det vælges i menu 5.4, se side 60. Summealarm er tilsluttet og aktiveret fra fabrikken. Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsanvisning. Se side 69 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F1245. BEMÆRK Der kræves tilbehørskort, hvis f.eks. grundvandspumpe, køleindstillingsvisning* eller pumpe til varmtvandscirkulation** skal tilsluttes F1245 samtidig med at visning af summealarm er aktiveret (se side 69). * Gælder kun ved emaljerede eller rustfri beholdere. CNONC AA3-X7 AA3-X7 Billedet viser relæet i alarmindstilling. Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er relæet i alarmindstilling. Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Kontrollér, at kontakten (SF1) står i position " ". 2. Kontrollér, at temperaturbegrænseren (FD1) ikke er udløst. 3. Kontrollér, at der er vand i varmtvandsbeholderen og klimaanlægget. Kontrollér temperaturbegrænseren, motorsikringen og automatsikringen. De kan være udløst under transporten. Påfyldning og udluftning Påfyldning af varmtvandsbeholderen 1. Åbn en varmtvandshane i huset. 2. Fyld vand i varmtvandsbeholderen gennem koldtvandstilslutningen (XL3). 3. Når vandet kommer ud af varmvandshanen er varmtvandsbeholderen fyldt, og hanen kan lukkes. Påfyldning og udluftning af klimaanlæg Påfyldning 1. Åbn påfyldningsventilen (ekstern, er ikke en del af produktet). Slangen i varmtvandsbeholderen og resten af klimasystemet fyldes med vand. 2. Åbn udluftningsventilen ((QM22)). 3. Luk udluftningsventilen (QM22), når der ikke længere er luft i vandet der kommer ud af den. Trykket begynder at stige efter et øjeblik. 4. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er opnået. Udluftning 1. Udluft varmepumpen gennem udluftningsventilen (QM22) og resten af klimasystemet gennem de tilhørende udluftningsventiler. 2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. BEMÆRK Røret fra slangen i beholderen skal tømmes for vand, før luften kan fjernes. Dette betyder, at systemet ikke nødvendigvis er udluftet, selvom der kommer vand ud, når udluftningsventilen (QM22) åbnes. Påfyldning og udluftning af brinesystem Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal være frostsikret til ca. -15 C. Anvend en tilsluttet påfyldningspumpe til påfyldning af brinen. 1. Kontrollér brinesystemets tæthed. 2. Montér påfyldningspumpen og returløbet på brinesystemets påfyldningsforbindelse som vist på figuren. 3. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), lukkes ventilen under niveaubeholderen (CM2). 4. Luk trevejsventilen i påfyldningskoblingen (tilbehør). 5. Åbn ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 6. Start påfyldningspumpen. 7. Påfyld væske, til den stiger op i returrøret. 8. Udluft brinesystemet med udluftningsventil på F Luk ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 10. Åbn trevejsventilen i påfyldningskoblingen. 11. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), skal ventilen åbnes under niveaubeholderen (CM2). TIP! Hvis brinepumpen (GP2) skal anvendes ved udluftningen, kan den startes med startguiden. P Alt. 2 Alt. 1 KBin XL6 VBf VVKV KBut XL7 VBr TIP! Hvis varmebærerpumpen (GP1) skal anvendes ved udluftningen, kan den startes med startguiden. Stängs Lukkes BK Kollektor / JK 26 Kapitel 6 Igangsætning og justering

29 XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Startguide BEMÆRK Der skal være vand i klimaanlægget, før kontakten stilles på "". 1. Sæt varmepumpens kontakt (SF1) i position "". XL 1 Tilslutning, varmebærer frem XL 2 Tilslutning, varmebærer retur XL 3 Tilslutning, koldt vand XL 4 Tilslutning, varmt vand XL 6 Tilslutning, brine ind XL 7 Tilslutning, brine ud Symbolforklaring Symbol Betydning Stopventil Sikkerhedsventil Niveaubeholder Ekspansionsbeholder 2. Følg vejledningen i startguiden på varmepumpens display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter varmepumpen, kan du starte den manuelt i menu5.7. Igangsætning Den første gang varmepumpen startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af varmepumpens grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efterfølgende i menu 5.7. Brug af startguiden startguide 5.7 Pil til at bladre blandt vinduerne i startguiden P Manometer Snavsfilter 1. Drej håndhjulet, indtil pilen i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) er blevet markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at gå videre til næste punkt i startguiden. Se side 39 for at få en mere detaljeret introduktion af varmepumpens styresystem. Startguiden beskriver følgende punkter trin for trin. Kapitel 6 Igangsætning og justering 27

30 1. Valg af sprog 3. Indstilling af "driftsindstilling brinepumpe" startguide 5.7 startguide 5.7 driftsindstilling brinepumpe : intermitterende kontinuerlig 10 dage kontinuerligt Hvis startguiden forlades på denne side, afsluttes den automatisk om 60 min. Her vælger du det sprog, som informationerne på displayet skal vises på. Sproget ændres på følgende måde: 1. Drej håndhjulet, til det sprog, du ønsker, bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen. 3. Drej håndhjulet, indtil pilen i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) er blevet markeret. 4. Tryk på OK-knappen for at gå videre til næste punkt i startguiden. 2. Information startguide 5.7 Velkommen til startguiden for din varmepumpe. Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af varmepumpens funktioner automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af varmepumpen, indtil dette fravælges på sidste side. driftsindstilling Indstillingsområde: intermitterende, kontinuerlig, 10 dage kontinuerligt Fabriksindstilling: intermitterende Her indstiller du driftspositionen på brinepumpen. intermitterende: Brinepumpen starter 20 sekunder før og standser samtidig med kompressoren. kontinuerlig: Kontinuerlig drift. 10 dage kontinuerligt: Kontinuerlig drift i 10 dage. Derefter går pumpen over til intermittent drift. TIP! Du kan benytte "10 dage kontinuerligt" ved opstart for at få en kontinuerlig cirkulation i en opstartstid for lettere at kunne udlufte systemet. Her vises der informationer om startguiden for varmepumpen. 28 Kapitel 6 Igangsætning og justering

31 4. Indstilling af "driftsindstilling varmebærerpumpe" driftsindstilling varmebærerpumpe : auto intermitterende kontinuerlig startguide Systemindstillinger systemindstillinger : søg efter installeret tilbehør klimaanlæg 2 klimaanlæg 3 klimaanlæg 4 niveauovervågning grundvandspumpe startguide 5.7 driftsindstilling Indstillingsområde: auto, intermitterende, kontinuerlig, Fabriksindstilling: auto Her indstiller du driftspositionen på varmebærerpumpen. auto: Varmebærerpumpen kører i overensstemmelse med F1245s aktuelle driftsposition. intermitterende: Varmebærerpumpen starter 20 sekunder før og standser samtidig med kompressoren. kontinuerlig: Kontinuerlig drift. 5. Indstilling af "intern el-tilskudsvarme" Her kan du foretage forskellige systemindstillinger for varmepumpen, f.eks. hvilket tilbehør der er installeret. Der findes to måder at aktivere tilsluttet tilbehør på. Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte den automatiske funktion "søg efter installeret tilbehør". søg efter installeret tilbehør Markér "søg efter installeret tilbehør", og tryk på OKknappen for automatisk at finde tilsluttet tilbehør til F1245. "niveauovervågning" findes ikke automatisk, men skal tilvælges manuelt. startguide 5.7 intern el-tilskudsvarme : maks. el-effekt sikringsstørrelse kw A maks. el-effekt Indstillingsområde: 0-9 kw Fabriksindstilling: 3 kw sikringsstørrelse Indstillingsområde: A Fabriksindstilling: 16 A Her indstiller du maks. el-trin på den interne el-tilskudsvarme i F1245 samt sikringsstørrelsen for anlægget. Kapitel 6 Igangsætning og justering 29

32 7. Indstilling af NIBE FLM startguide 5.7 FLM : kontinuerlig drift af pumpe tid mellem afrimning t måneder mellem filteralarm 8. Indstilling af ventilatorhastighed, udsugningsluft ventilatorhast. udsugning : normal hastighed 1 hastighed 2 startguide 5.7 % % % hastighed 3 hastighed 4 % % Denne del af startguiden vises kun, hvis alternativet er valgt i en tidligere menu, og tilbehøret er installeret. tid mellem afrimning Indstillingsområde: 1 30 h Fabriksindstilling: 10 h måneder mellem filteralarm Indstillingsområde: 1 12 Fabriksindstilling: 3 kontinuerlig drift af pumpe: Vælg for kontinuerlig drift af cirkulationspumpen i NIBE FLM. tid mellem afrimning: Her kan du indstille den mindste tid, der skal gå mellem afrimninger af varmeveksleren i NIBE FLM. Når udsugningsmodulet er i drift, køles varmeveksleren ned, og der kan så opstå is på den. Når der er dannet for meget is, forringes varmevekslerens varmeoverførselsevne, og der kræves afrimning. Afrimningen varmer varmeveksleren op, så isen smelter og ledes bort via kondensvandslangen. måneder mellem filteralarm: Her kan du indstille, hvor mange måneder der skal gå mellem hver gang varmepumpen meddeler, at filteret skal rengøres i NIBE FLM. Rengøring af NIBE FLMs luftfiltre skal ske regelmæssigt alt afhængigt af mængden af støv i ventilationsluften. Denne del af startguiden vises kun, hvis alternativet er valgt i en tidligere menu, og tilbehøret er installeret. normal samt hastighed 1-4 Indstillingsområde: % Her indstiller du hastigheden for de fem forskellige indstillinger af ventilatoren. En for lavt indstillet værdi kan skade huset på længere sigt. 30 Kapitel 6 Igangsætning og justering

33 10. Indstilling af "shuntstyret tilskudsvarme" startguide Indstilling af "ekstra klimaanlæg" startguide 5.7 shuntstyret tilskudsvarme : ekstra klimaanlæg : mindste driftstid t shuntforstærkning 2 min. temperatur C shuntventetid 2 s shuntforstærkning shuntforstærkning 3 shuntventetid s shuntventetid 3 s shuntforstærkning 4 Denne del af startguiden vises kun, hvis alternativet er valgt i en tidligere menu, og tilbehøret er installeret. mindste driftstid Indstillingsområde: 0 48 h Fabriksindstilling: 12 h min. temperatur Indstillingsområde: 5 90 C Fabriksindstilling: 55 C shuntforstærkning Indstillingsområde: 0,1 10,0 Fabriksindstilling: 1,0 shuntventetid Indstillingsområde: s Fabriksindstilling: 30 s Denne del af startguiden vises kun, hvis alternativet er valgt i en tidligere menu, og tilbehøret er installeret. shuntforstærkning Indstillingsområde: 0,1 10,0 Fabriksindstilling: 1,0 shuntventetid Indstillingsområde: s Fabriksindstilling: 30 s Her indstiller du shuntforstærkning og shuntventetid for de forskellige ekstra klimaanlæg, der er installeret. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Her indstiller du den mindste driftstid og mindste temperatur for ekstern tilskudsvarme med shunt. Ekstern tilskudsvarme med shunt er f.eks. brænde-/olie-/gas-/pillefyr. For shunten kan du indstille shuntforstærkning og shuntventetid. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Kapitel 6 Igangsætning og justering 31

34 12. Indstilling af poolopvarmning startguide Indstilling af kølefunktion startguide 5.7 pool: aktiveret starttemperatur stoptemperatur C C køling : min. kølefremløb kølefremløb ved +20 C kølefremløb ved +30 C C C C tid mellem køling og varme t luk undershunter ned køling Denne del af startguiden vises kun, hvis alternativet er valgt i en tidligere menu, og tilbehøret er installeret. starttemperatur Indstillingsområde: 15,0-70,0 C Fabriksindstilling: 22,0 C stoptemperatur Indstillingsområde: 15,0-70,0 C Fabriksindstilling: 24,0 C Her vælger du, om poolstyringen skal være aktiveret og inden for hvilke temperaturer (start- og stoptemperatur), der skal ske poolopvarmning. Når pooltemperaturen er faldet under den indstillede starttemperatur, og der ikke er noget varmtvands- eller varmebehov, begynder F1245 poolopvarmning. Fjern flueben ud for "aktiveret" for at slå poolopvarmningen fra. Starttemperaturen kan ikke indstilles på en værdi, der er højere end stoptemperaturen. Denne del af startguiden vises kun, hvis alternativet er valgt i en tidligere menu. Desuden kræves det, at enten tilbehøret er installeret, eller at F1245 har en indbygget funktion for køling. min. kølefremløb Indstillingsområde: 5-50 C Fabriksindstilling: 10 kølefremløb ved +20 C Indstillingsområde: 5-50 C Fabriksindstilling: 20 kølefremløb ved +30 C Indstillingsområde: 5-50 C Fabriksindstilling: 15 tid mellem køling og varme Indstillingsområde: 0-48 h Fabriksindstilling: 2 varme ved rumundertemp Indstillingsområde: 0,5-10,0 C Fabriksindstilling: 1,0 køling ved rumovertemp Indstillingsområde: 0,5-10,0 C Fabriksindstilling: 1,0 Du kan anvende F1245 til køling af huset i den varme periode. 32 Kapitel 6 Igangsætning og justering

35 14. Kontrol af måleværdier fra følere startguide Indstilling af min. fremløbstemp. startguide 5.7 Kontrollér, om nedenstående eksternt monterede føler viser sandsynlige værdier. udetemperatur (EB1-BT1) eksternt fremløb (EB1-BT25) kedelføler (EM1-BT52) pooltemperatur(epx-bt51) fremløbstemp. (EB21-BT2) min. fremløbstemp. : klimaanlæg 1 klimaanlæg 2 klimaanlæg 3 klimaanlæg 4 C C C C Her kontrollerer du, om udvalgte eksternt monterede følere viser sandsynlige værdier for installationen. 15. Indstilling af tid og dato tid dato dag måned år startguide t 12 t klimaanlæg Indstillingsområde: C Fabriksindstilling: 15 C Her indstiller du den laveste temperatur på fremløbtemperaturen til klimaanlægget. Det betyder, at F1245 aldrig beregner en lavere temperatur end den indstillede. Hvis der findes mere end ét klimaanlæg kan indstillingen foretages for hvert anlæg. TIP! Hvis man f.eks. har en kælder, hvor man altid vil have lidt varme på, også om sommeren, kan man øge værdien. Her indstiller du tid, dato og visning. Kapitel 6 Igangsætning og justering 33

36 17. Indstilling af maks. fremløbstemp. startguide 5.7 maks. fremløbstemp. : klimaanlæg 1 C klimaanlæg 2 C klimaanlæg 3 C klimaanlæg 4 C FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C VARMEKURVE VÄRMEKURVA klimaanlæg Indstillingsområde: C Fabriksindstilling: 60 C Her indstiller du klimaanlæggets maksimale fremløbstemperatur. Hvis anlægget omfatter mere end ét klimaanlæg, kan de indstilles med individuel maks. fremløbstemperatur for hvert anlæg. Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem 35 og 45 C. Forhør dig om maks. temperatur for dit gulv hos din gulvleverandør FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (-2) FORSKYDNING VARMEKURVE -2 FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C C UDETEMPERATUR UTETEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA C - 5 FÖRSKJUTNING UDETEMPERATUR UTETEMPERATUR FORSKYDNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (0) Indstilling af varmekurve startguide 5.7 system fremløbstemp. C FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C VARMEKURVE VÄRMEKURVA udetemp. C Ved grundindstilling af klimaanlægget skal "varmekurve" samt "temperatur" (forskydning af varmekurve) ændres. Mere information om, hvordan man indstiller varmekurven, finder du på side FÖRSKJUTNING FORSKYDNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (+2) C UDETEMPERATUR UTETEMPERATUR 34 Indstilling af varmeautomatik med diagram I diagrammerne går man ud fra stedets dimensionerede udetemperatur og klimaanlæggets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under "varmekurve" i menu Kapitel 6 Igangsætning og justering

37 19. Valg af driftsindstilling driftsindstilling : auto manuelt kun tilskudsvarme driftsindstilling startguide 5.7 Indstillingsområde: auto, manuelt, kun tilskudsvarme Fabriksindstilling: auto funktioner Indstillingsområde: kompressor, tilskudsvarme, varme, køling Varmepumpens driftsposition er normalt indstillet i "auto". Du kan også indstille varmepumpen i "kun tilskudsvarme", hvis der kun anvendes tilskudsvarme, eller "manuelt", hvor du selv vælger de tilladte funktioner. Skift driftsindstilling ved at markere den ønskede position, og tryk på OK-knappen. Når en driftsindstilling er valgt, vises, hvad der er tilladt i varmepumpen (overstreget = ikke tilladt) og valgbare alternativer til højre. For at vælge, hvilke valgbare funktioner der skal tillades eller ej, markerer du funktionen ved hjælp af håndhjulet og trykker på OK-knappen. Driftsindstilling auto I denne driftsindstilling kan du ikke vælge, hvilke funktioner der skal tillades eller ej, da det håndteres automatisk af varmepumpen. Driftsindstilling manuelt I denne driftsindstilling kan du selv vælge, hvilke funktioner der skal tillades eller ej. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. forefindes, eller hvis varmepumpen har en indbygget kølingsfunktion). Funktioner "kompressor" er den, der producerer varmt vand og varme til huset. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. Fravælges "kompressor" vises dette med et symbol i hovedmenuen på varmepumpesymbolet. "tilskudsvarme" er det, der hjælper kompressoren med at varme huset og/eller det varme vand op, når den ikke kan opfylde hele behovet alene. "varme" medfører, at huset opvarmes. Funktionen kan fravælges, når du ikke vil have varmen til at køre. "køling" medfører, at huset køles, når vejret er varmt. Funktionen kan fravælges, når du ikke vil have køleanlægget til at køre. Dette alternativ kræver, at tilbehør for køling forefindes, eller at varmepumpen har en indbygget kølingsfunktion. Hvis du fravælger "tilskudsvarme" kan det medføre, at huset ikke bliver tilstrækkeligt opvarmet. 20. Udfyldning af checklisten startguide 5.7 Glem ikke at udfylde tjeklisten i kapitel 1 i både installatør- og brugerhåndbogen. Dette er vigtigt, da oplysningerne skal opgives ved evt. service i fremtiden. Husk at udfylde checklisten på side 3 og i brugerhåndbogen. Driftsindstilling kun tilskudsvarme Hvis du vælger "kun tilskudsvarme", bliver kompressoren bliver fravalgt og du får øgede driftsomkostninger. I denne driftsindstilling er kompressoren ikke aktiv, og kun tilskudsvarme benyttes. Du kan også vælge at deaktivere varme eller køling (kun, hvis tilbehør for køling Kapitel 6 Igangsætning og justering 35

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC Jordvarmepumpe LEK 08.943-1505 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1308-2 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16432 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB JORDVARMEPUMPE 08:930-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER MB 1. Kontroller at METROSAVER MB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK 08.945-1505 IHB DK 1525-2 331369 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1443 331294 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-2 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155

Installatørhåndbog NIBE F1155 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe IHB DK 16443 3313403 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1431-4 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere