Klagerne. J.nr UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 18. oktober Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsprovenu og som følge heraf skal betale godtgørelse til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

2 2 Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig til de indklagede, der den 13. august 2010 udarbejdede et salgsbudget, som blev fremsendt til klagerne samme dag. Det fremgik af budgettet, at klagerne ved en kontantpris på kr. ville få et overskud på ,87 kr. De indklagede havde i beregningen af overskuddet medregnet indfrielse af et realkreditlån og et privat pantebrev. I ejendommen var der foruden realkreditlånet og det private pantebrev tinglyst et ejerpantebrev med en hovedstol på kr. til klagernes pengeinstitut. Klagerne indgik den 21. august 2010 en formidlingsaftale med de indklagede. Den 29. september 2010 udarbejdede de indklagede en salgsprovenuberegning ud fra en kontantpris på kr. De indklagede havde beregnet et overskud til klagerne på ,21 kr. og havde heri medregnet indfrielse af realkreditlånet og det private pantebrev. Det fremgik videre af salgsprovenuet: Den 29. september 2010 underskrev klagerne en købsaftale om salg af ejendommen for kr. Den 30. september 2010 fremsendte de indklagede deres faktura:

3 3 De indklagede har efter sagens indgivelse til Klagenævnet for Ejendomsformidling tilbagebetalt i alt 2.812,50 kr. til klagerne. Beløbet dækkede Instruks bank, der ikke var indgået aftale om betaling af, og en del af de opkrævede dokumentationsomkostninger, idet der ikke var dokumentation for afholdelse af det fulde opkrævede beløb. Klagerne har til sagen oplyst, at handlen ikke hænger sammen, idet klagerne får et underskud efter indfrielse af gælden bag ejerpantebrevet. Den 13. december 2010 skrev klagernes bank til klagerne og redegjorde for forløbet: [ ] Den 24. september holder vi møde vedr. beregning af køb af nyt hus. I har sat Jeres hus til salg beliggende [ ] for kr. med et salgsprovenu på ca kr. På mødet beder jeg jer om at indlevere kopi af salgsopstilling samt salgsprovenuberegning for at kunne lave en endelig beregning på køb af nyt hus. Dette modtager jeg efterfølgende. Den 30. september 2010 kontakter I mig, at købsaftale er underskrevet og I har accepteret en nedgang i prisen på kr. Ny pris kr. og salgsprovenu ca kr.

4 4 I min videre beregning på køb af nyt hus kan jeg konstatere at boliglånet hos os ikke er medregnet i salgsprovenuet. Det vil sige at I i stedet for at komme ud med et overskud på kr., kommer ud med et underskud på ca kr. Dette meddeler jeg Jer d. 8. oktober 2010., hvor jeg henviser Jer til at tage en snak med EDC. Den 12. oktober 2010 bliver jeg kontaktet af Jesper Olsen, EDC, som er blevet ringet op af Jer, I er frustreret over Jeres situation. Vi har en snak om den gæld og underliggende pant der ikke er medtaget i salgsprovenuet. Han ville efterfølgende tage en snak med Jer. Den 14. oktober 2010 bliver jeg igen kontaktet af EDC der forespørger på restgælden på boliglånet. Restgælden oplyses pr. 14. oktober 2010 kr ,13. Herefter har jeg ikke hørt yderligere fra mægler.[ ] Klagerne har bl.a. anført: De indklagede skal betale godtgørelse til klagerne. De indklagede har ikke medregnet gæld på ,13 kr., som klagerne skyldte til banken, men har oplyst, at klagerne ville få et overskud efter salget på ,21 kr. Godtgørelsen skal dække gælden samt de omkostninger, klagerne har haft ved at få et underskud på ca kr. Klagerne underskrev købsaftale om salg for kr. Efter at klagerne tidligere havde været i banken med alle oplysninger fra de indklagede vedrørende salget, anså klagerne det stadig som realistisk med et overskud på ,21 kr. Der var således penge til at finansiere køb af ny bolig. Klagernes bankrådgiver havde været positiv og anså situationen som fornuftig. Bankrådgiveren kontaktede klagerne den 8. oktober 2010, fordi hun havde opdaget, at der var noget, der ikke stemte. Hun havde gået ud fra, at det boliglån, som klagerne havde med pant i ejendommen var medregnet i salgsprovenuet. Det er de indklagede, der har fået betaling for at indhente alle omlysninger om ejendommen, herunder oplysninger om lån og restgæld. Klagerne er på intet tidspunkt blevet gjort opmærksom på, at der manglede oplysninger, eller at der kunne være anden gæld end den, der fremgik af diverse opstillinger. I det første salgsbudget havde de indklagede ved en salgspris på kr. beregnet et overskud til klagerne på ca kr. Da prisen blev nedsat med kr., måtte klagerne gå ud fra, at provenuet blev tilsvarende lavere. Klagerne kunne derfor ikke se, at det overskud, der fremgik af salgsprovenuberegningen af 29. september 2010 ikke kunne være korrekt.

5 5 Klagerne står nu i en meget ulykkelig situation, idet klagerne ikke har penge til at købe et nyt sted at bo. Klagerne ville aldrig have sat ejendommen til salg, hvis klagerne vidste, at det ville ende med et underskud. Klagerne har ikke den store viden ud i ejendomshandel, og det har derfor ikke været gennemskueligt for klagerne, hvad de indklagede eventuelt kunne have valgt at undlade at oplyse om, eller hvad de kunne have glemt at gøre opmærksom på. Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om de indklagede har krav på honorar for bankinstruks og diverse dokumentationsomkostninger. De indklagede har bl.a. anført: Klagernes bank har efter handlen oplyst, at klagernes underliggende gæld sikret af ejerpantebrevet den 14. oktober 2010 er på ,13 kr. Klagerne havde således en gæld på i alt ca kr. Indklagede skal beklage, at den underliggende gæld på ejerpantebrevet ikke er undersøgt inden handlens indgåelse. Når gælden indfries, er der et mindre underskud i handlen, og indklagede er indstillet på, at berigtigende kan anvende det hos indklagede deponerede beløb i fornødent omfang med henblik på at sikre anmærkningsfrit skøde til køberne. Det er ikke en fejl, at den underliggende gæld på ejerpantebrevet ikke er medtaget i det budgetterede salgsprovenu. Det fremgår således af 12, stk. 3, i ejendomsformidlingsbekendtgørelsen, at den bag et ejerpantebrev liggende gæld kan holdes uden for provenuberegningen, når der udtrykkeligt er taget et forbehold herfor. Dette forbehold fremgår af beregningens punkt 8. Det er en fejl, at der er anført 2 ejerpantebreve, idet der alene er ét pantebrev på kr., men denne fejl er i sagens natur uden betydning for klagernes krav. Der er herefter ikke krav på godtgørelse. Klagerne måtte være bekendt med, at de i 2009 havde givet banken sikkerhed for et nyt lån med en gæld på over ¼ mill. kr. og dermed bekendt med, at de havde belånt ejendommen fuldt ud ved en salgspris på 1,8 mill. kr. Selv for en forbruger har det fremtrådt som åbenbart, at ikke alle klagernes lån kunne være medtaget i beregningen. Det kan ikke på det foreliggende grundlag lægges til grund, at klagerne ville have undladt at sælge ejendommen, hvis beregningen havde vist et mindre underskud. De indklagede er bekendt med, at klagerne havde vægtige personlige grunde til at flytte, men objektivt er der ikke holdepunkter for at antage, at klagerne er sat i en uoverskuelig situation på grund af salget af ejendommen. Klagerne har forklaret, at de forud for salget drøftede dette og det forventede provenu med deres bankrådgiver. Det er uforståeligt, såfremt banken ikke har

6 6 kontrolleret tingbogen og været opmærksom på, hvilke hæftelser, der var lyst i ejendommen. De indklagede har i forbindelse med klagesagen tilbagebetalt vederlag for bankinstruks og diverse dokumentationsomkostninger. Nævnet udtaler: Det fremgår af 12, stk. 3, i formidlingsbekendtgørelsen, at den bag et ejerpantebrev liggende gæld kan holdes uden for salgsprovenuberegningen, men at der i så fald udtrykkeligt skal være taget forbehold herfor. De indklagede har i salgsprovenuberegningen udtrykkeligt taget forbehold for det tinglyste ejerpantebrev, og de indklagede har dermed ikke udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning, hvorfor nævnet ikke kan pålægge de indklagede at betale godtgørelse til klagerne. De indklagede har imidlertid forsømt deres pligt til at undersøge, om handlen hænger sammen. Nævnet finder det herefter alvorligt kritisabelt, at de indklagede ikke før handlen undersøgte dette ved at kontakte klagernes bank og få oplysning om gælden bag ejerpantebrevet, og eventuelt få bankens accept af handlen, såfremt denne gav underskud. Nævnet finder, at de indklagede som følge af dette alvorligt mangelfulde arbejde skal tåle en salærreduktion på kr. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Konklusion: De indklagede skal herefter in solidum betale kr. til klagerne. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 18. oktober 2010, til betaling finder sted. De indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelses dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V.

7 7 Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere