1. Installation Installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Installation Installation 1 2 3 4 2"

Transkript

1 TomTom ONE/XL/XXL

2 1. Installation Installation

3 SEC

4

5 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager* e Dokumentationspakke f USB-kabel * Følger ikke med alle produkter. 5

6 3. Før du starter Før du starter Tænd og sluk Enheden starter ikke Installer TomTom ONE/XL/XXL-navigationsenheden i bilen ved at følge beskrivelsen i installationsafsnittet først i denne vejledning. Du tænder for navigationsenheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil startmenuen vises. Først gang du tænder for enheden, kan det tage lidt tid, før den starter. Du skal besvare et par spørgsmål ved at trykke let på skærmen, så enheden bliver klar til brug. En sjælden gang kan det ske, at TomTom ONE/XL/XXL-navigationsenheden ikke starter rigtigt, eller at den holder op med at reagere, selv om du trykker på skærmen. Kontroller først, om batteriet skal lades op. Hvis batteriet skal lades op, sættes enheden i bilopladeren. Det kan tage op til 2 timer at lade batteriet helt op. Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det gør du ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen, holde den nede i 15 sekunder og derefter slippe den, når enheden begynder at starte igen. Sådan oplader du din TomTom ONE/XL/XXL Inden du tager din ONE/XL/XXL i brug for første gang, er det en god ide at lade den helt op med hjemmeopladeren. Dette tager ca. 2 timer. Der er ikke noget ladelys på din ONE/XL/XXL. For at kontrollere batteriets tilstand og se om din ONE/XL/XXL er ved at blive opladet, skal du tænde for enheden og trykke på skærmen i nederste højre hjørne af Kørselsvisning. Batteriets tilstand vises på næste side. Bemærkninger om batteriet Batteriet i TomTom ONE/XL/XXL-navigationsenheden oplades, når du slutter det til bilopladeren eller computeren. Når du slutter enheden til en computer, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til computeren. Hvis du vælger Nej og derefter ikke trykker let på skærmen i løbet af tre minutter, slukkes der automatisk for enheden. Det sikrer, at batteriet oplades hurtigere. Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på tastaturet eller skærmen. 6

7 GPS-modtagelse Pas godt på enheden Første gang du starter TomTom ONE/XL/XXL-navigationsenheden, kan det tage nogle minutter, før den bestemmer din GPS-position og viser din nuværende position på kortet. Derefter kan den bestemme din position meget hurtigere. Normalt tager det kun nogle få sekunder. For at sikre en god GPS-modtagelse, skal enheden anvendes udendørs. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen. Lad aldrig TomTom ONE/XL/XXL-navigationsenheden eller tilbehør til den ligge fremme, når du forlader bilen. Det er nemt at stjæle. Du kan angive en adgangskode til enheden, som herefter skal indtastes, hver gang den startes. Det er vigtigt, at du passer godt på enheden. Enheden er ikke beregnet til at kunne bruges i ekstreme temperaturer, og hvis den udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer, kan det give permanente skader. Åbn ikke kabinettet på din enhed under nogen omstændigheder. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft. Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler. 7

8 4. Sikkerhed Sikkerhed Placering af Active Dock Overvej nøje, hvor du placerer docken i bilen. Docken må ikke blokere for eller forhindre dig i at bruge følgende: Udsynet over vejen Betjeningsgreb o.l. i bilen Spejlene Airbaggen Du skal nemt kunne nå navigationsenheden, når den sidder i docken, uden at du skal læne dig frem eller på anden måde strække dig. Diagrammerne viser, hvor docken kan placeres sikkert. Installation af docken Sikkerhedsindstillinger Du kan sætte docken fast på forruden eller sideruden, eller du kan bruge en særlig monteringsskive, så den kan sættes fast på instrumentbrættet. TomTom kan også tilbyde andre monteringsløsninger til TomTom-navigationsenheden. Der findes flere oplysninger om monteringsskiver til instrumentbrættet og andre monteringsløsninger på tomtom.com/accessories. Sørg for, at både holderen og ruden er rene og tørre. 1. Tryk sugekoppen hårdt ind mod ruden et sted, hvor ruden ikke buer. 2. Drej foden på EasyPort-holderen med uret, så holderen låses fast på ruden. Du kan finde flere oplysninger i installationsafsnittet først i denne vejledning. Det anbefales, at du bruger sikkerhedsindstillingerne, så du kan køre så sikkert som muligt. Sikkerhedsindstillingerne omfatter f.eks. følgende muligheder: Skjul de fleste menuindstillinger under kørslen Vis sikkerhedspåmindelser Vis advarsel, når hastigheden er højere end tilladt 8

9 5. Din første køretur Din første køretur Det er nemt at planlægge en rute med TomTom ONE/XL/XXL-navigationsenheden. Planlæg en rute efter følgende fremgangsmåde. Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden bør du altid planlægge en rute, før du tager af sted. 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. Bemærk: Knapperne på navigationsenheden vises i fuld farve, medmindre de i øjeblikket ikke kan anvendes.knappen Find alternativ i hovedmenuen kan f.eks. først benyttes, når du har planlagt en rute. 2. Tryk let på Naviger til Tryk på Adresse. Når du angiver en adresse, kan du vælge mellem følgende muligheder: Bymidte - tryk let på denne knap for at indstille bymidte som destination. Gade og husnummer - tryk let på denne knap for at indstille en præcis adresse som destination. Postnummer tryk let på denne knap for at angive et postnummer som destination. 9

10 Bemærk: Du kan angive et postnummer til et hvilket som helst land. I nogle lande er postnumrene så detaljerede, at de kan bruges til at identificere et hus. I andre lande kan du finde en by eller et område ved at angive et postnummer. Derefter skal du angive en gade og et husnummer. Vejkryds tryk på denne knap for at angive din destination som det punkt, hvor to gader krydser hinanden. I dette eksempel indtaster vi en adresse. 4. Tryk på Gade og husnummer. Bemærk: Når du planlægger en tur for første gang, beder navigationsenheden dig vælge en stat eller et land. Dit valg bliver gemt og brugt til alle de ruter, du planlægger. Du kan når som helst ændre denne indstilling ved at trykke let på flaget. 5. Begynd at indtaste navnet på den by, du vil køre til. Efterhånden som du skriver, vises navnene på de byer, der passer til det, du har skrevet. Når destinationen vises på listen, trykker du på bynavnet for at angive destinationen. 6. Indtast de første bogstaver af gadenavnet. Tryk på navnet, når det vises på listen. Som med navnet på byen, så vises navnene på de gader, der passer til det, du har skrevet. Når destinationen vises på listen, trykker du på gadenavnet for at angive destinationen. 7. Indtast husnummeret, og tryk derefter let på Udført. 10

11 8. Navigationsenheden spørger, om du skal ankomme på et bestemt tidspunkt. I denne øvelse skal du trykke på NEJ. Enheden beregner nu ruten vha. IQ Routes TM. IQ Routes bruges til at planlægge den optimale rute baseret på de reelle gennemsnitshastigheder målt på vejene. Når ruten er beregnet, skal du trykke let på Udført. TomTom ONE/XL/XXL-navigationsenheden begynder at guide dig frem til destinationen. Ankomsttider Når du planlægger en rute, spørger TomTom ONE/XL/XXL, om du skal ankomme på et bestemt tidspunkt. Tryk på JA, så du kan angive en ønsket ankomsttid. ONE/XL/XXL beregner ankomsttiden og viser, om du ankommer til tiden. Du kan også bruge disse oplysninger til at regne ud, hvornår du skal tage af sted. Hvis ONE/XL/XXL viser, at du vil ankomme 30 minutter for tidligt, kan du vente 30 minutter, før du tager af sted. Ankomsttiden genberegnes konstant, mens du kører. Statuslinjen viser, om du ankommer til tiden eller vil være forsinket, som vist nedenfor: Du vil ankomme 55 minutter før den angivne ankomsttid. Hvis den forventede ankomsttid er mere end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises den med grønt. Du vil ankomme 3 minutter før den angivne ankomsttid. Hvis den forventede ankomsttid er mindre end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises den med gult. 11

12 Du vil komme 19 minutter for sent. Hvis den forventede ankomsttid er efter det tidspunkt, du angav, vises den med rødt. Tryk på Statuslinje-indstillinger i menuen Indstillinger, så du kan aktivere eller deaktivere meddelelserne om ankomsttid. Vælg de ønskede indstillinger i den første menu, der vises, og tryk derefter på Udført. Hvis du gerne vil modtage meddelelser om ankomsttid, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis spillerum til adkomsttid. Andre navigationsmuligheder Når du trykker på Naviger til..., kan du angive din destination på flere måder og ikke kun ved at angive adressen. De andre muligheder er vist nedenfor: Tryk på denne knap for at navigere til din hjemmeposition. Hjem Det vil sandsynligvis være denne knap, du kommer til at bruge mest. Tryk på denne knap for at vælge en favorit som destination. Favorit Tryk på denne knap for at angive en adresse som destination. Adresse Tryk på denne knap for at vælge din destination på en liste over steder, du har brugt som destinationer for nylig. Nylig destination Tryk på denne knap for at navigere til et interessepunkt (IP). Statuslinjeindstillinger Interessepunkt Tryk på denne knap for at vælge et punkt på kortet som destination med kortbrowseren. Punkt på kort Tryk på denne knap for at angive en destination vha. længde- og breddegrader. Længde/ breddegrad 12

13 Tryk på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination. Position ved sidste stop Planlægning af en rute på forhånd Du kan planlægge en rute på forhånd med ONE/XL/XXL-enheden ved at vælge et startpunkt og en destination. Der kan være flere gode grunde til at planlægge en rute på forhånd: Du kan finde ud af, hvor lang tid turen vil tage, allerede inden du tager hjemmefra. Du kan også sammenligne rejsetider for den samme rute på flere forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige ugedage. TomTom ONE/XL/XXLenheden bruger IQ Routes til ruteplanlægning. IQ Routes beregner ruter på basis af de hastigheder, der reelt måles på vejene. Du kan se nærmere på ruten til en tur, du er ved at planlægge. Du kan finde ruten til en, der kommer på besøg, så du kan beskrive den detaljeret for vedkommende. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil planlægge en rute, inden du tager af sted: 1. Åbn Hovedmenuen ved at trykke på skærmen. 2. Tryk på pileknappen for at gå videre til den næste menu, og tryk derefter på Forbered rute. Forbered rute 3. Vælg startpunktet for rejsen på samme måde, som du ellers vælger en destination. 4. Angiv rejsens destination. 5. Vælg den rutetype, der skal planlægges. Hurtigste rute den rute, der tager kortest tid. Grøn rute den mest brændstofbesparende rute til din rejse. Korteste rute den korteste afstand mellem de angivne steder. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute; specielt ikke, hvis den går gennem en by. Undgå motorveje en rute, der undgår motorveje. Spadsererute en rute, der kan klares til fods. Cykelrute en rute, der kan klares på cykel. Begrænset hastighed en rute til et køretøj, der kun kan køre med begrænset hastighed. Her skal du angive en maksimumhastighed. 6. Vælg, hvornår du skal køre den tur, du er ved at planlægge. Der er tre muligheder: Nu På en bestemt dato og et bestemt tidspunkt du bliver bedt om at angive dato og tidspunkt. Ikke på nogen bestemt dato eller et bestemt tidspunkt 13

14 Hvis du vælger enten Nu eller På en bestemt dato og et bestemt tidspunkt, finder ONE/XL/XXL-enheden den bedst mulige rute på det pågældende tidspunkt vha. IQ Routes, som igen bruger de hastigheder, der reelt måles på vejene. Det giver dig mulighed for at sammenligne, hvor lang tid det tager at køre turen på forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige ugedage. 7. TomTom ONE/XL/XXL-enheden planlægger ruten mellem de to steder, du har angivet. Flere oplysninger om en rute Du kan få adgang til yderligere oplysninger om den rute, du senest har planlagt, ved at trykke let på knappen Detaljer i skærmbilledet med ruteoversigten. Derefter kan du vælge følgende muligheder: Tryk på denne knap for at få vist en liste over alle de steder, hvor du skal svinge eller dreje på ruten. Gennemse som tekst Denne funktion er særdeles praktisk, hvis du skal beskrive ruten for en anden. Tryk på denne knap for at få vist alle sving på turen. Tryk på højre eller venstre pil for at gå frem eller tilbage gennem ruten. Gennemse som billeder Tryk på skærmen for at slå 3D-visning fra, så kortet vises ovenfra. Tryk på denne knap for at få vist et overblik over ruten med kortbrowseren. Gennemse kort over rute Tryk på denne knap for at få vist en demo over ruten. Du kan når som helst afbryde demoen ved at trykke et vilkårligt sted på skærmen. Vis rutedemo Tryk på denne knap for at åbne skærmbilledet med ruteoversigten. Vis ruteoversigt Tryk let på denne knap for at få vist din rute. Vis rute 14

15 6. Kørselsvisning Kørselsvisning Når TomTom ONE/XL/XXL starter, vises Kørselsvisning sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position. Tryk let når som helst midt på skærmen for at åbne Hovedmenuen. Bemærk: Kørselsvisning vises i sort-hvid, indtil ONE/XL/XXL bestemmer din aktuelle position. A Tryk på + og - for at zoome ind og ud. B Genvejsmenu aktiver den i menuen Indstillinger. C Din aktuelle position. D Navnet på den næste større vej eller oplysningerne fra det næste vejskilt, hvis det er relevant. E Trafik-sidebjælke kræver en RDS-TMC-trafikmodtager (fås som tilbehør). F Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej. Tryk let på dette område for at gentage den sidste stemmeinstruktion og for at ændre lydstyrken. G Navnet på den gade, du er på. H Oplysninger om turen som rejsetid, resterende afstand og ankomsttid. Du kan ændre den viste information ved at trykke på Statuslinje-indstillinger i menuen Indstillinger. I GPS-signalstyrke. 15

16 7. Avancerede vognbaneskift Avancerede vognbaneskift Avancerede vognbaneskift Når du nærmer dig motorvejsafkørsler og vejkryds, hjælper TomTom ONE/ XL/XXL dig med at vælge den rigtige vognbane. Bemærk: Der findes ikke oplysninger af denne type om alle vejkryds eller til alle lande. I nogle afkørsler og vejkryds vises der et billede af forholdene, så du kan se, hvilken vognbane du skal vælge. Du kan slå disse billeder fra ved at trykke let på Skjul vognbanebilleder i menuen Indstillinger. I andre afkørsler og vejkryds viser ONE/XL/XXL den vognbane, du skal vælge, på statuslinjen. Du kan slå denne vejledning fra ved at trykke på Skift indstillinger i Hovedmenuen og derefter på Statuslinje-indstillinger. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis vognbaneskift. 16

17 8. Finde alternative ruter Finde alternative ruter Når du har planlagt en rute, vil du måske gerne ændre noget ved den uden at ændre selve destinationen. Hvorfor ændre rute? Der kan være mange gode grunde til at ændre en planlagt rute: Du får måske øje på en vejspærring eller en kø forude. Du vil måske gerne køre via et bestemt sted, hente en, holde frokostpause eller fylde benzin på. Du vil måske undgå et vanskeligt vejkryds eller en vej, du ikke bryder dig om. Tryk let på Find alternativ... i hovedmenuen for at ændre den rute, der er planlagt i øjeblikket. Find alternativ... Knappen Find alternativ... vises også på skærmbilledet med ruteoversigten, når du har planlagt en rute. Tryk let på denne knap for at udregne et alternativ til den allerede planlagte rute. Udregn alternativ ONE/XL/XXLsøger efter en anden rute fra din nuværende position til destinationen. Hvis du beslutter, at du hellere vil følge den oprindelige rute, skal du trykke let på Omberegn oprindelig. Hvorfor skal jeg gøre dette? Bortset fra vejene lige i nærheden af din nuværende position og destinationen, følger den nye rute helt andre veje for at nå frem til destinationen. Derfor er det let at beregne en helt anden rute på denne måde. Tryk let på denne knap, hvis du får øje på en vejspærring eller kø længere fremme. Dernæst skal du vælge, hvor stor en del af ruten du vil undgå. Undgå vejspærring Vælg mellem de forskellige muligheder: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. ONE/XL/XXL omberegner ruten, så du undgår den del af den, du har angivet. Husk, at når der er udregnet en ny rute, skal du muligvis meget snart dreje væk fra den vej, du kører på. Hvis de trafikale problemer pludselig løser sig, skal du trykke let på Omberegn oprindelig for at vende tilbage til den oprindelige rute. 17

18 Rejs via... Tryk let på denne knap for at ændre ruten, så du kommer forbi et bestemt sted og f.eks. kan samle en person op. Når du gør det, vises en markør på kortet, som angiver det sted, du har valgt at køre forbi. Du vælger det sted, du vil passere, på samme måde, som når du vælger en destination. Derfor kan du vælge mellem de samme muligheder, f.eks. Adresse, Favorit, Interessepunkt (IP) og Punkt på kort. ONE/XL/XXL beregner en ny rute til destinationen, som passerer de steder, du vælger. I modsætning til rejsemålet, gør din ONE/XL/XXL dig ikke opmærksom på, hvornår du passerer dette sted. Du kan kun vælge at rejse via ét sted, når du bruger denne knap. Hvis du vil forbi flere steder, skal du bruge en rejseplan i stedet. Omberegn oprindelig Undgå del af rute Tryk let på denne knap, hvis du vil vende tilbage til den oprindelige rute uden omkørsler for at undgå vejspærringer, eller hvis du vil køre via bestemte steder. Tryk let på denne knap for at undgå en del af ruten. Du kan bruge denne knap, hvis du kan se, at ruten omfatter en vej eller et vejkryds, du ikke bryder dig om, eller som er berygtet for at skabe trafikpropper. Du kan derefter vælge den vej, du vil undgå, på en liste over vejene på ruten. 18

19 9. Inspicer kort Inspicer kort Hvis du vil se på kortet på samme måde som på et helt almindeligt landkort, skal du trykke let på Inspicer kort i hovedmenuen. Du kan flytte kortet ved at pege på skærmen med fingeren og trække den let hen over skærmen. A Målestokken B GPS-knap Tryk på denne knap for at centrere kortet på din nuværende position. C Valg D Markøren E Knappen Find Tryk let på denne knap for at finde bestemte adresser. F Markørknappen Tryk let på denne knap for at navigere til markørens position, markere en favorit på markørens position eller finde et interessepunkt tæt ved markørens position. G Zoomværktøjet Zoom ind og ud ved at flytte skyderen. Valg Tryk let på knappen Valg for at angive, hvilke oplysninger der skal vises på kortet. Du kan vælge at få vist følgende oplysninger: 19

20 Interessepunkter. Tryk let på IP under listen med valgmuligheder for at vælge, hvilke IP'er der skal vises. Favoritter Trafik når der vises trafikoplysninger på kortet, vises der ikke IP'er eller favoritter. Tryk let på Avanceret for at vise eller skjule følgende oplysninger: Navne Markører markørerne viser din aktuelle position, din hjemmeadresse og din destination. Markøren viser afstanden til stedet. Markørerne vises, når det sted, der henvises til, ligger uden for skærmen. Tryk let på en markør for at centrere kortet omkring den pågældende position. Du kan også selv placere en markør. Tryk let på markørknappen og derefter på Angiv markørposition for at placere en markør på kortet. Koordinater 20

21 10. TomTom Map Share TM TomTom Map Share TM Med TomTom Map Share kan du rette fejl på dit kort og dele disse rettelser med andre TomTom Map Share-brugere. Du kan også selv modtage rettelser fra andre. Bemærk: TomTom Map Share kan ikke benyttes i alle områder. Yderligere oplysninger findes på tomtom.com/mapshare. Kortrettelser Der er to typer kortrettelser: Rettelser, der vises på kortet med det samme. Det gælder bl.a. ændringer af kørselsretningen på en gade, afspærring af en gade, nyt gadenavn samt tilføjede eller ændrede interessepunkter. Denne form for ændringer vises med det samme på dit eget kort. Du kan skjule disse rettelser når som helst i Map Share menuen Indstillinger. Rettelser, der rapporteres til TomTom, men som ikke vises med det samme på kortet. Det gælder bl.a. manglende gader, fejl ved tilkørsler og afkørsler til motorveje og manglende rundkørsler. Denne type rettelse undersøges først af TomTom, og når den er godkendt, indgår den i den næste kortversion. Disse rettelser deles derfor ikke med Map Share-brugergruppen. Angivelse af en kortrettelse Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du nøjes med at markere et sted, mens du kører. Lad være med at angive alle oplysninger om en fejl, mens du kører. 1. Tryk let på Kortrettelser i hovedmenuen. 2. Tryk let på Ret en fejl på kortet. Ret en fejl på kortet Der vises en liste med mulige kortrettelser. 3. Vælg den type rettelse, du vil rapportere. Bemærk: Hvis du trykker let på Tilføj manglende IP eller Rapporter en anden fejl, bliver du bedt om flere oplysninger før næste trin. 4. Vælg den metode, du vil bruge, når du vælger det sted, der skal rettes. 5. Når du har fundet stedet, skal du trykke let på Udført. 6. Angiv nu rettelsen, eller bekræft rettelsen. 21

22 Sådan modtager du de nyeste kortopdateringer Når du slutter TomTom ONE/XL/XXL-enheden til computeren, henter TomTom HOME automatisk alle tilgængelige kortrettelser og sender dine egne rettelser til Map Share-brugergruppen. Der er flere forskellige rettelsestyper, der kan angives i menuen Rettelsesindstillinger. Markering af en fejl på kortet under kørslen Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager bør du nøjes med at markere et sted, mens du kører. Angiv ikke samtlige oplysninger om en fejl, mens du kører. Hvis du bemærker, at der er noget på kortet, som kræver din opmærksomhed, kan du markere stedet ved at bruge knappen Rapporter og derefter angive oplysninger, når du ikke længere kører. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil have vist knappen Rapporter i kørselsvisning eller genvejsmenuen: 1. Tryk let på Kortrettelser i hovedmenuen. 2. Tryk let på Rettelsesindstillinger. 3. Tryk let på Udført og derefter på Udført igen. 4. Vælg knappen Vis rapport, og tryk derefter let på Udført. Knappen Rapport vises til venstre i kørselsvisning. Når du har markeret et sted, kan du føje flere oplysninger til ændringen, når du åbner menuen Kortrettelser. Du er f.eks. på vej hjem til en af dine venner, da du lægger mærke til, at navnet på den gade, du kører på, er anderledes end det navn, der er angivet på kortet. For at rapportere rettelsen skal du trykke let på knappen Rapporter, så ONE/ XL/XXL gemmer din aktuelle position. Derefter kan du sende rettelsen til TomTom Map Share, når du er nået frem til din destination. TomTom Map Share-brugergruppen Hvis du vil være medlem af Map Share-brugergruppen, skal du gøre følgende: 1. Tryk let på Kortrettelser i hovedmenuen. 2. Tryk let på Hent rettelser, som andre har registreret. 3. Tryk let på Meld dig ind. Når du slutter ONE/XL/XXL-enheden til computeren, henter TomTom HOME nye rettelser og sender dine egne rettelser til Map Share-brugergruppen. Vigtigt: Opret jævnligt forbindelse til computeren, og brug TomTom HOME til at søge efter nye opdateringer. Rettelsesindstillinger Rettelsesindstillingerne bestemmer, hvordan TomTom Map Share fungerer på din enhed. Du kan angive følgende indstillinger: Ved hjælp af skyderen til angivelse af tillidsniveau kan du vælge de rettelsestyper fra Map Share-brugergruppen, som du vil bruge på dine kort. 22

23 Du kan angive, om du vil dele dine rettelser med andre. Du kan få vist eller skjule knappen Rapporter i kørselsvisning. Du kan angive indstillinger ved at vælge Kortrettelser i hovedmenuen. Tip: Hvis du på et senere tidspunkt beslutter, at du vil fjerne rettelser fra kortet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de rettelsestyper, som du vil fjerne. Hvis du fjerner markeringen i samtlige afkrydsningsfelter, vises kortet, som det oprindeligt var, før den første rettelse blev registreret. Sådan accepterer du kortrettelser Du kan selv vælge, hvilken type kortrettelser du vil have føjet til dit kort. Det gør du ved at trykke let på Rettelsesindstillinger i menuen Kortrettelser. Du kan vælge mellem fire rettelsesniveauer. Niveauet ændres, når du flytter skyderen: TomTom accepter kun ændringer fra TomTom. Pålidelige kilder accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom. Mange brugere accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom, samt ændringer fra mange andre Map Sharebrugere. Nogle brugere accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom, samt alle ændringer fra andre Map Share-brugere. Forskellige typer kortrettelser Du kan rette flere forskellige ting på et kort. 23

24 Spær/fjern spærringen af gaden Hvis du vil rette noget på kortet, skal du trykke let på Kortrettelser i hovedmenuen og derefter trykke let på Ret en fejl på kortet. Følgende rettelsestyper vises. Tryk let på denne knap for at spærre eller fjerne afspærringen af en gade. Du kan spærre eller fjerne afspærringen af en gade i én eller begge retninger. Du skal f.eks. benytte følgende fremgangsmåde, hvis du vil udføre en rettelse på en gade i nærheden af din aktuelle position: 1. Tryk let på Spær/fjern spærringen af gaden. 2. Tryk let på Nær dig for at vælge en gade tæt på din aktuelle position. Du kan vælge en gade efter navn, en gade i nærheden af din hjemposition eller en gade på kortet. 3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet. Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn. 4. Tryk på Udført. Enheden viser gaden, og om der er spærret for trafik eller må køres i en eller begge retninger. 5. Tryk på en af retningsknapperne, så gaden spærres/åbnes i den pågældende kørselsretning. 6. Tryk på Udført. Næste gang, du slutter enheden til TomTom HOME, deles dine rettelser med TomTom Map Share-brugergruppen. Tryk på denne knap for at ændre kørselsretningen i en ensrettet gade, hvor kørselsretningen viser sig at være anderledes end angivet på kortet. Vend kørselsretningen Bemærk: Denne funktion kan kun bruges til ensrettede gader. Hvis du vælger en gade med kørsel i begge retninger, får du mulighed for at spærre/ fjerne afspærringen af gaden i stedet for at ændre kørselsretningen. 24

25 Tryk let på denne knap for at ændre navnet på en gade på kortet. Rediger gadenavnet Du kan f.eks. ændre navnet på en gade i nærheden af din aktuelle position: 1. Tryk let på Rediger gadenavnet. 2. Tryk let på Nær dig. 3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet. Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn. 4. Tryk på Udført. 5. Skriv det rigtige gadenavn. 6. Tryk på Udført. Tryk let på denne knap for at ændre og rapportere forkerte kørselsretninger. Ret restriktioner for sving Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre og rapportere hastighedsbegrænsninger. Skift vejhastighed Tryk let på denne knap, hvis du vil tilføje eller fjerne en rundkørsel. Tilføj eller fjern rundkørsel Tryk på denne knap, hvis du vil tilføje et nyt interessepunkt (IP). Tilføj manglende IP Du kan f.eks. tilføje en ny restaurant i nærheden af din aktuelle position: 1. Tryk let på Tilføj manglende IP. 2. Tryk let på Restaurant på listen over IP-kategorier. 3. Tryk let på Nær dig. 4. Vælg den manglende restaurants position. Du kan vælge positionen ved at angive adressen eller ved at vælge positionen på kortet. Vælg Nær dig eller Nær hjemposition for at åbne et kort på din aktuelle position eller på hjempositionen. 5. Tryk på Udført. 6. Angiv navnet på restauranten, og tryk derefter let på OK. 7. Hvis du kender telefonnummeret til restauranten, kan du skrive det og derefter trykke let på OK. Hvis du ikke kender nummeret, skal du bare trykke let på OK uden at angive et nummer. 25

26 Tryk let på denne knap, hvis du vil redigere et eksisterende interessepunkt. Rediger IP'er Eksisterende gade Du kan ændre et interessepunkt på følgende måder ved at trykke på denne knap: Slet IP. Omdøb IP. Ret telefonnummeret til interessepunktet. Ret den kategori, som interessepunktet hører til. Flyt IP på kortet. Tryk let på denne knap, hvis du vil redigere en eksisterende gade. Når du har valgt gaden, kan du vælge den fejl, der skal rapporteres. Du kan vælge mere end en type fejl for en gade. Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en manglende gade. Du skal vælge et start- og et slutpunkt for den manglende gade. Manglende gade By Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en fejl ved en by. Du kan rapportere følgende fejltyper: Byen mangler Forkert bynavn Alternativt bynavn Andet Tryk let på denne knap, hvis du vil sende en kommentar om et IP. Du skal vælge IP'et og derefter indtaste din kommentar. Kommenter IP Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en fejl ved en motorvejstilkørsel eller -afkørsel. Motorvejstilkørsel/ afkørsel Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en fejl ved et postnummer. Postnummer Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere andre typer rettelser. Andet Disse rettelser registreres ikke med det samme på dit kort. TomTom ONE/ XL/XXL sender en speciel rapport til TomTom Map Share. Du kan rapportere manglende gader, fejl i tilkørsler og afkørsler på motorveje og manglende rundkørsler. Hvis disse rapporttyper ikke omfatter den rettelse, som du vil rapportere, skal du angive en generel beskrivelse og derefter trykke let på Andet. 26

27 11. Lyde og stemmer Lyde og stemmer TomTom ONE/XL/XXL-enheden kan afspille følgende lyde: Talte instruktioner Advarsler Ændring af lydstyrken Vælg en stemme Du kan ændre lydstyrke på tre måder: Tryk let nederst til venstre på skærmen i kørselsvisning. Den sidst talte instruktion gentages, og lydstyrkeniveauet vises. Juster lydstyrken ved at flytte skyderen. Tryk let på Skift indstillinger i hovedmenuen, og tryk derefter let på Indstillinger for lydstyrke. Tryk let på Test for at kontrollere ændringerne. Stemmeindstillinger Hvis du vil ændre den stemme, der bruges på TomTom ONE/XL/XXL, skal du trykke let på Stemmer i menuen Indstillinger og derefter på Skift stemme. Vælg en stemme på listen. 27

28 12. Indstillinger Indstillinger Du kan ændre skærmbilledets udseende og den måde, TomTom ONE/XL/XXL virker på. Tryk let på Skift indstillinger i hovedmenuen. Skjulte knapper og indstillinger Når du første gang begynder at bruge TomTom ONE/XL/XXL, er alle knapperne vist i menuen. Knapperne til de mere avancerede funktioner kan skjules. Det kan være nyttigt, da der sandsynligvis vil være funktioner, du ikke benytter særlig ofte. Tryk let på denne knap i menuen Indstillinger for at reducere antallet af viste knapper. Vis færre menupunkter Det kan du gøre, hvis du kun vil have vist de knapper, du oftest bruger. Hvis du skal bruge de knapper, der er skjult, skal du trykke let på Vis ALLE menupunkter i menuen Indstillinger, så alle knapper vises. Tryk let på denne knap i menuen Indstillinger for at få vist alle de knapper, der findes på TomTom ONE/XL/XXL. Vis ALLE menupunkter Brug nattefarver/brug dagfarver Tryk let på denne knap, hvis du vil reducere skærmens lysstyrke og have vist mørkere farver på kortet. Brug nattefarver Hvornår skal jeg bruge dette? Når det er mørkt, er det lettere at se skærmen, hvis skærmbilledet på din ONE/XL/XXL ikke er stærkt belyst. Hvis du vil skifte tilbage til en lysere skærm med klarere farver på kortet, skal du trykke let på Brug dagfarver. Brug dagfarver 28

29 Vis IP på kort Tryk let på denne knap for at vælge de IP-kategorier, der skal vises på kortet: Vis IP på kort 1. Tryk let på Vis IP på kort i menuen Indstillinger. 2. Vælg de IP-kategorier, der skal vises på kortet. Tryk let på Find, hvis du vil søge efter en IP-kategori. 3. Vælg, om IP'erne skal vises i 2D eller 3D. 4. Tryk let på Udført. De IP'er, du har valgt, vises som symboler på kortet. Sikkerhedsindstillinger Tryk let på denne knap for at angive følgende sikkerhedsindstillinger: Vis kun de vigtigste menupunkter under kørslen Over en vis hastighed du angiver en hastighed, så kortet deaktiveres, når denne hastighed overskrides. Denne indstilling kan være meget nyttig i situationer, hvor kortet ellers kan være distraherende, f.eks. når du kører hurtigt. Sikkerhedsindstillinger Foreslå ophold Vis sikkerhedspåmindelser Vis advarsel i nærheden af kirker o.l. eller skoler Vis advarsel, når hastigheden er højere end tilladt Vis advarsel, når hastigheden er højere end en nærmere angivet hastighed Vis advarsel om ikke at efterlade enheden i bilen Rundvisninger Vælg, om TomTom ONE/XL/XXL skal advare dig om, hvilken side af vejen du skal køre i. Vælg, om kortvisningen skal slukkes i visse situationer, og tryk på Udført. Hvad sker der, når jeg bruger indstillingen Deaktiver kortvisning? Når du deaktiverer kortvisning, vises der kun oplysninger om den næste instruktion på skærmen i stedet for din position på et kort i kørselsvisning. Tryk let på knappen, og vælg en indstilling for, hvornår kortet skal deaktiveres. Du kan vælge mellem følgende indstillinger: Altid kortet vises ikke, og du får kun vist oplysninger om næste instruktion og pile, der angiver retning. Aldrig visning af kortet deaktiveres aldrig. Tryk let på denne knap for at få vist en af rundvisningerne, så du kan se, hvordan du bruger TomTom ONE/XL/XXL. Rundvisninger 29

30 Slå lyd fra/slå lyd til Tryk let på denne knap for at slå lyden fra. Hvis du slår lyden fra, slukker du for talt vejledning og dermed også for talte ruteinstruktioner. Slå lyd fra Slå lyd til Tryk let på denne knap for at slå lyden til. Talt vejledning bliver ved med at være slået fra, selvom du tænder for lyden. Hvis du vil slå talt vejledning til, skal du trykke let på Tænd for talt vejledning i menuen Indstillinger. Tip Hvis du vil ændre lydstyrken, skal du trykke let på Indstillinger for lydstyrke i menuen Indstillinger. Hvis du hurtigt vil ændre lydstyrke, mens du kører, skal du trykke let nederst til højre i kørselsvisning og flytte skyderen. Hvis du vil ændre den stemme, der bruges på din ONE/XL/XXL, skal du trykke let på Skift stemme i menuen Stemmeindstillinger. Indstillinger for lydstyrke Tryk let på denne knap, og juster derefter lydstyrken med skyderen. Indstillinger for lydstyrke Administrer favoritter Tryk let på denne knap for at omdøbe eller slette favoritter. Administrer favoritter Hvis du vil finde en favorit, skal du trykke let på Find og derefter begynde at skrive navnet på favoritten. Du kan vælge favoritten, når den vises på listen. Skift hjemposition Tryk let på denne knap for at angive eller skifte hjemposition. Skift hjemposition Behøver jeg at bruge min privatadresse som hjemposition? Nej. Din hjemposition kan være et sted, hvor du ofte befinder dig, f.eks. dit kontor. Det kan være det sted, du bor, men det kan lige så vel være en hvilken som helst anden adresse. Hvorfor skal jeg angive en hjemposition? Når du har en hjemposition, kan du navigere dertil hurtigt og nemt ved at trykke på knappen Hjem i menuen Naviger til... 30

31 Skift stemme Tryk let på denne knap for at vælge en anden stemme til instruktionerne. Skift stemme Administrer IP'er Tryk let på denne knap for at gøre følgende: Indstille advarsler, der vises, når du nærmer dig et interessepunkt. Administrer IP'er ONE/XL/XXL kan f.eks. give dig besked om, at der er en benzintank i nærheden. Oprette dine egne IP-kategorier og føje interessepunkter til dem. Du kan f.eks. oprette en IP-kategori, som du kalder "Venner", og tilføje alle dine venners adresser som interessepunkter i den kategori. Du kan endda tilføje dine venners telefonnumre med deres adresser, så du også kan ringe til dem fra din ONE/XL/XXL. Følgende knapper er til rådighed: Tilføj IP tryk let på denne knap for at føje et sted til en IP-kategori, som du har oprettet. Advar, tæt ved IP tryk let på denne knap, så du får en advarsel, når du nærmer dig et IP. Du kan vælge de IP-typer, som du vil advares om. Slet IP tryk let på denne knap, hvis du vil slette et IP, som du har oprettet. Rediger IP tryk let på denne knap, hvis du vil redigere oplysninger om et IP, som du har oprettet. Tilføj IP-kategori tryk let på denne knap, hvis du vil oprette en ny IPkategori. Slet IP-kategori tryk let på denne knap, hvis du vil slette en IP-kategori, som du har oprettet. Skift bilsymbol Tryk let på denne knap for at vælge et bilsymbol, der skal bruges til at vise din nuværende position i kørselsvisningen. Skift bilsymbol Du kan hente flere bilsymboler ved at bruge TomTom HOME. Skift 2D/3D-visning / Aktiver 2D-visning Tryk let på Aktiver 2D-visning for at ændre det perspektiv, som kortet vises i. Aktiver 2Dvisning 2D giver f.eks. en todimensional visning af kortet, som om det ses ovenfra. 31

32 Hvis du vil skifte visning til 3D-perspektiv, skal du trykke let på Skift 2D/3Dvisning og vælge en visning på listen. Skift 2D/3Dvisning Hvornår skal jeg bruge dette? Vis/skjul vognbanebilleder I visse situationer er det mere overskueligt at få vist kortet fra oven. Det kan være tilfældet, hvis vejnettet er kompliceret, eller på tidspunkter, hvor du er til fods, mens du bruger ONE/XL/XXL til at navigere. Tryk på denne knap for at vise eller skjule de pile, der viser dig, hvilken vognbane du skal vælge, når du nærmer dig en frakørsel eller et vejkryds. Vis vognbanebilleder Administrer kort Tryk let på denne knap for at gøre følgende: Administrer kort Download et kort tryk let på denne knap for at downloade et kort, der er blevet købt via TomTom HOME. Det er ikke altid muligt at downloade kort på alle enheder. Skift kort tryk let på denne knap for at skifte det kort, du bruger. Download gratis kortrettelser tryk let på denne knap for at downloade kortrettelser via Map Share-tjenesten. Brug TomTom HOME til at lave sikkerhedskopier samt hente, tilføje og slette kort fra din navigationsenhed. Skift kortfarver Tryk let på denne knap for at vælge farveskemaer til farverne på dag- og nattekort. Skift kortfarver Tryk let på Avanceret for at rulle ned gennem listen over farveskemaer. Du kan også hente flere farveskemaer via TomTomHOME. Skift sprog Tryk let på denne knap for at ændre det sprog, der bruges til alle knapper og meddelelser på ONE/XL/XXL. Skift sprog Du kan vælge mellem en lang række forskellige sprog. Når du skifter sprog, får du også mulighed for at skifte stemme. 32

33 Statuslinje-indstillinger Tryk let på denne knap for at vælge de oplysninger, der skal vises på statuslinjen: Statuslinjeindstillinger Hvordan skal statuslinjen vises? Vandret hvis du vælger denne indstilling, vises statuslinjen nederst i kørselsvisning. Lodret hvis du vælger denne indstilling, vises statuslinjen til højre i kørselsvisning. Aktuel tid Hastighed Vis maks.hastighed ved siden af hastighed kan kun vælges, når der også er valgt Hastighed (ovenfor). Bemærk: Hvis hastighedsgrænsen for den vej, du kører på, kan vises, kan du se den ved siden af din hastighed. Hvis du kører hurtigere end tilladt, vises din hastighed med rødt. Vis spillerum til ankomsttid ONE/XL/XXL viser, hvor sent eller tidligt du ankommer sammenlignet med den ønskede ankomsttid, der er defineret ved planlægningen af en rute. Retning Ankomsttid den forventede ankomsttid. Resterende tid den tid, der anslås at være tilbage, før du når destinationen. Resterende afstand den afstand, der er tilbage, før du når destinationen. Vis vognbanevejledning hvis du vælger denne indstilling, viser ONE/ XL/XXL den vognbane, du skal vælge, på statuslinjen (gælder ikke alle vejkryds og afkørsler). Indstillinger for genvejsmenu Tryk let på denne knap for at vælge op til seks knapper, som du vil bruge i genvejsmenuen. Indstillinger for genvejsmenu Genvejsmenuknappen giver hurtig adgang til de knapper, du oftest bruger. De knapper, du vælger til genvejsmenuen, vises i kørselsvisningen. 33

34 Gadenavneindstillinger Tryk let på denne knap for at definere oplysninger, der vises på kortet i kørselsvisning. Du kan vælge følgende indstillinger: Gadenavneindstillinger Vis husnr. før gadenavn Vis gadenavne hvis du bruger en computerstemme til talte instruktioner, og du har valgt at få læst gadenavne højt, behøver du ikke at vælge denne indstilling, da gadenavnene vil blive læst højt, også selv om denne indstilling ikke er valgt. Vis næste gadenavn Vis det aktuelle gadenavn på kortet Vis næste motorvej/vejskilt hvis oplysningerne er tilgængelige, vises det næste vejskilt, du skal køre efter, eller navnet på den næste større vej på ruten øverst på skærmen i kørselsvisning. Planlægnings-indstillinger Tryk let på denne knap for at angive typen på den planlagte rute, når du vælger en destination. Planlægningsindstillinger Du kan vælge følgende indstillinger: Spørg mig, hver gang jeg planlægger Planlæg altid hurtigste ruter Planlæg altid grønne ruter Planlæg altid korteste ruter Undgå altid motorveje Planlæg altid spadsereruter Planlæg altid cykelruter Planlæg altid til begrænset fart Angiv derefter, hvordan ONE/XL/XXL-enheden skal håndtere følgende, når der planlægges en rute: Betalingsveje på ruten Færgeoverfarter på ruten HOV-baner på ruten Samkørselsspor Ikke-asfalterede veje Du kan herefter vælge om skærmbilledet med ruteoversigten automatisk skal lukke, efter at du har planlagt en rute. Hvis du vælger Nej, skal du trykke let på Udført for at lukke skærmbilledet med ruteoversigten. Indstillinger for genberegning Vælg, om TomTom ONE/XL/XXL-enheden skal genberegne ruten eller ej, når der bliver fundet en hurtigere rute, mens du kører. Det kan f.eks. skyldes ændrede trafikforhold. 34

35 Indstil lysstyrke Tryk på denne knap for at indstille lysstyrken på skærmen. Indstil lysstyrke Flyt skyderen for at indstille lysstyrken separat for kortfarver om dagen og om natten. Indstil ejer Indstil ejer Tryk let på denne knap for at angive dit navn og din adresse som ejer af ONE/XL/XXL og ændre eller slette en firecifret adgangskode til ONE/XL/ XXL. Bemærk: Du kan kun oprette en firecifret adgangskode vha. TomTom HOME. Du kan kun ændre eller slette en firecifret adgangskode direkte på TomTom ONE/XL/XXL. Du kan oprette en firecifret adgangskode til ONE/XL/XXL vha. TomTom HOME: 1. Slut ONE/XL/XXL til computeren. 2. Tænd for GO og derefter for computeren. TomTom HOME starter automatisk. 3. Klik på Betjen min enhed i TomTom HOME. Din ONE/XL/XXL vises og kan nu styres vha. TomTom HOME. 4. Klik på ONE/XL/XXLSkift indstillinger i hovedmenuen på. 5. Klik på Indstil ejer. Indtast den firecifrede adgangskode, som skal beskytte ONE/XL/XXL. Indstil enheder Indstil enheder Afstand Tidspunkter Længde/breddegrad Venstrehånds-betjent/Højrehånds-betjent Tryk let på denne knap for at angive den type enheder, der skal vises for følgende: Venstrehånds-betjent Tryk let på denne knap for at flytte vigtige knapper, f.eks. Udført og Annuller samt zoombjælken over i venstre side af skærmen. På den måde kan du lettere trykke på knapperne med venstre hånd uden at blokere for skærmen. Hvis du vil flytte knapperne tilbage til skærmens højre side, skal du trykke let på Højrehånds-betjent. 35

36 Tastatur-indstillinger Brug tastaturet, når du skal angive din destination eller finde et punkt på en liste, f.eks. et interessepunkt. Tastatur-indstillinger Tryk let på denne knap for at vælge størrelse på tasterne på tastaturet og tastaturlayout. Du kan vælge mellem to størrelser: Stort tastatur Lille tastatur Du kan vælge mellem forskellige tastaturlayout: ABCD-tastatur QWERTY-tastatur AZERTY-tastatur QWERTZ-tastatur Indstil ur Tryk let på denne knap for at vælge tidsformatet og indstille tiden. Indstil ur Det er lettest at indstille tiden ved at trykke let på knappen Synk. ONE/XL/ XXL henter derefter klokkeslættet fra GPS-oplysninger. Bemærk: Du kan kun bruge Synk, hvis du har et GPS-signal. Derfor kan du ikke indstille uret på denne måde, hvis du er indendørs. Når du har indstillet tiden med Synk, kan det være nødvendigt at justere timeangivelsen afhængigt af tidszonen. ONE/XL/XXL beregner din tidszone og sørger for, at der altid vises det rigtige tidspunkt på basis af GPS-oplysningerne. Indstillinger for batteribesparelse Tryk let på denne knap for at konfigurere ONE/XL/XXL, så den sparer strøm, når det er muligt. Du kan vælge følgende indstillinger: Indstillinger for batteribesparelse Dæmp aldrig skærmbelysningen Dæmp skærmbelysningen mellem instruktionerne Vælg derefter, om Enheden bliver ved med at være tændt, når der ikke er ekstern strøm. Nulstil fabriksindstillinger Tryk let på denne knap for at gendanne fabriksindstillingerne på TomTom ONE/XL/XXL. Nulstil fabriksindstillinger Alle dine indstillinger, inklusive favoritter, din hjemposition, IP-advarsler og rejseplaner vil blive slettet. 36

37 13. Interessepunkter Interessepunkter Interessepunkter eller IP'er er nyttige steder på kortet. Her er nogle eksempler: Restauranter Hoteller Museer Parkeringshuse Benzinstationer Bemærk: Du kan rapportere manglende IP'er eller redigere eksisterende IP'er ved at bruge Map Share, så du kan dele dine rettelser med alle andre i Map Share-brugergruppen. Oprettelse af IP'er Bemærk: Du kan også hente IP-sæt og dele de IP-sæt, du selv opretter, vha. TomTom HOME. 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Skift indstillinger. 3. Tryk let på Administrer IP'er. 4. Inden du kan tilføje et interessepunkt, skal du oprette mindst én IP-kategori. Alle interessepunkter tilknyttes en bestemt IP-kategori. Du kan kun føje interessepunkter til de IP-kategorier, som du selv har oprettet. Tryk let på Tilføj IP-kategori. Tilføj IPkategori 5. Skriv et navn til IP-kategorien, f.eks. "Venner" eller "Yndlingsrestauranter". Vælg derefter en markør til IP-kategorien. 6. Tryk let på Tilføj IP. Tryk let på denne knap for at tilføje et IP. Tilføj IP 37

38 7. Du bliver bedt om at navngive interessepunktet. 8. Vælg den IP-kategori, som interessepunktet skal føjes til. 9. Vælg interessepunktets placering på listen nedenfor. Du kan angive din hjemposition som interessepunkt. Hjem Hvis du vil ændre din hjemposition, kan du oprette et interessepunkt til hjempositionen, før du ændrer den. Du kan oprette et interessepunkt på basis af en favorit. Favorit Du kan angive en adresse som interessepunkt. Når du skriver en adresse, kan du vælge mellem fire muligheder. Adresse Bymidte Gade og husnummer Postnummer Vejkryds Vælg et interessepunkt på en liste over de steder, som du for nylig har brugt som destinationer. Nylig destination Du kan tilføje et interessepunkt som et IP. Hvis du f.eks. er ved at oprette en IP-kategori til dine yndlingsrestauranter, kan du bruge denne mulighed i stedet for at skrive restauranternes adresser. Du kan kun oprette et begrænset antal favoritter. Hvis du vil oprette flere favoritter, er du nødt til at slette andre favoritter først. Inden du sletter en favorit, kan du lave den om til et interessepunkt, så du ikke mister adressen. Interessepunkt Tryk let på denne knap for at tilføje din nuværende position som et interessepunkt. Mit sted Hvis du f.eks. gør ophold et sted, som du synes om, kan du trykke let på denne knap, mens du er der, og oprette et IP. Tryk let på denne knap for at oprette et interessepunkt med kortbrowseren. Punkt på kort Vælg interessepunktets position vha. markøren, og tryk derefter let på Udført. Tryk let på denne knap, hvis du vil oprette et interessepunkt ved at indtaste værdier for længde/breddegrader. Længde/ breddegrad 38

39 Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination. Position ved sidste stop Det kan være nyttigt, hvis ONE/XL/XXL ikke er i stand til at opretholde et stærkt GPS-signal, f.eks. når du kører gennem en lang tunnel. Bemærk: Du kan rapportere manglende IP'er eller redigere eksisterende IP'er ved at bruge Map Share, og du kan dele dine rettelser med alle andre, der bruger Map Share. Navigere til et interessepunkt Du kan bruge et interessepunkt som destination. Hvis du f.eks. er på vej til en by, du ikke kender, kan du vælge et interessepunkt for at få hjælp til at finde et parkeringshus. 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Naviger til... i hovedmenuen. 3. Tryk let på Interessepunkt (IP). 4. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, hvor interessepunktet findes. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP i nærheden for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din nuværende position. IP i en by for at vælge et IP i en bestemt by. IP i nærheden for at søge på en liste over IP'er i nærheden af dit hjem. Du kan vælge på en liste over IP'er, der findes langs din rute eller tæt på destinationen. Vælg en af følgende muligheder IP langs rute IP nær destination Bemærk: Det sidst viste IP vises også, så du hurtigere kan planlægge en rute dertil. 5. Skriv navnet på den by, du vil besøge, og vælg byen, når den vises på listen. 6. Vælg IP-kategorien: Tryk let på Vilkårlig IP-kategori, hvis du vil søge efter kategorinavnet på et interessepunkt. Tryk let på IP-kategorien, hvis den vises. Tryk let på pilen for at vælge fra en samlet liste over kategorier. Vælg en kategori på listen, eller begynd at skrive navnet på kategorien, og vælg den derefter, når den vises på listen. 7. Tryk let på Parkeringshus. 8. Vælg det interessepunkt, du vil navigere til, på den viste liste. 39

40 Oversigten nedenfor forklarer de afstande, der vises ud for hvert interessepunkt. IP i nærheden IP i en by IP nær hjem IP langs rute IP nær destination Afstand fra din nuværende position Afstand fra bymidte Afstand fra din hjemposition Afstand fra din nuværende position Afstand fra destinationen Hvis du kender interessepunktets navn, skal du trykke let på Find og skrive navnet. Marker det på listen, når det vises. Den næste skærm indeholder mere detaljerede oplysninger, herunder interessepunktets placering på kortet samt dets telefonnummer, hvis dette er tilgængeligt. Tryk let på Vælg for at bekræfte, at du gerne vil planlægge en rute til dette interessepunkt. Når du har valgt et interessepunkt, beregner TomTom ONE/XL/XXL automatisk ruten til det. Vise interessepunkter på kortet 1. Tryk let på Vis IP'er på kort i menuen Indstillinger. Vis IP på kort 2. Vælg de IP-kategorier, der skal vises på kortet. Tryk let på Find, hvis du vil søge efter navnet på et interessepunkt. 3. Tryk let på Udført. De IP'er, du har valgt, vises som symboler på kortet. Hvordan indstiller jeg advarsler om interessepunkter? 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Skift indstillinger. 3. Tryk let på Advar, tæt ved IP. Tryk let på denne knap for at modtage en advarsel, når du befinder dig i nærheden af et IP. Advar, tæt ved IP 4. Vælg den IP-kategori, der skal vises advarsler om. Vælg en kategori på listen eller begynd at skrive navnet på kategorien og vælg den derefter, når den vises på listen. 40

41 5. Angiv, hvor tæt du skal være på et interessepunkt, før der vises en advarsel. 6. Vælg den lyd, der skal afspilles som advarsel for den valgte IP-kategori. Administrere interessepunkter Tryk let på Administrer IP'er i menuen Indstillinger. Administrer IP'er Du kan f.eks. gøre følgende: Oprette dine egne IP-kategorier og føje interessepunkter til dem. Angive, at der skal vises advarsler, når du er i nærheden af et interessepunkt. Hvorfor skal jeg oprette mine egne interessepunkter? Et interessepunkt fungerer som en genvej. Når du har gemt et sted som et interessepunkt, behøver du aldrig skrive adressen på det pågældende sted igen. Og når du opretter et adressepunkt, er det ikke kun adressen, du kan gemme. Telefonnummer - når du opretter et interessepunkt, kan du gemme et telefonnummer sammen med det. Kategorier - når du opretter et interessepunkt, skal det placeres i en bestemt kategori. Du kan f.eks. oprette en IP-kategori, som du kalder "Yndlingsrestauranter". Du kan gemme telefonnummeret til et IP, så du f.eks. kan ringe og bestille bord. Bemærk: Du kan rapportere manglende IP'er eller redigere eksisterende IP'er ved at bruge Map Share, så du kan dele dine rettelser med alle andre i Map Share-brugergruppen. 41

42 14. Rejseplanlægning Rejseplanlægning Hvad er en rejseplan? En rejseplan er en plan for en tur, som omfatter flere steder end den endelige destination. En rejseplan kan omfatte følgende: Destination et sted undervejs på din tur, hvor du vil stoppe. Vejpunkt et sted på din tur, som du vil passere uden at stoppe. Destinationer vises med dette symbol. Vejpunkter vises med dette symbol. Hvornår skal jeg bruge en rejseplan? Oprette en rejseplan Du kan bruge en rejseplan til ture som: En bilferie i et land med flere ophold undervejs. En todages biltur med en enkelt overnatning. En kort køretur forbi interessepunkter. I alle disse eksempler kan du trykke let på Naviger til... for hvert sted. Men hvis du har en rejseplan, kan du spare tid ved at planlægge alt på forhånd. 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 42

43 2. Tryk let på Rejseplanlægning. Skærmbilledet Rejseplanlægning åbnes. Først er der ingen punkter i rejseplanen. Rejseplanlægning 3. Tryk let på Tilføj, og vælg en position. Tip: Du kan føje punkter til din rejseplan i vilkårlig rækkefølge og senere ændre rækkefølgen. Følge en rejseplan Arrangere en rejseplan Når du navigerer vha. en rejseplan, beregnes ruten til den første destination på rejseplanen. TomTom ONE/XL/XXL beregner den resterende afstand og tid frem til den første destination og altså ikke for rejseplanen som helhed. Når du begynder at bruge en rejseplan, beregnes ruten automatisk ud fra din nuværende position. Det er altså ikke nødvendigt at angive et afgangssted. Når du har passeret et vejpunkt eller er nået frem til en destination, markeres stedet som besøgt. Vejpunkter er vist på kortet. ONE/XL/XXL advarer dig ikke, når du nærmer dig eller kommer til et vejpunkt. Tryk let på et punkt i rejseplanen for at åbne en side med knapper til redigering af punktet. Du kan bruge de knapper, der er vist nedenfor. Du kan ændre en destination til et vejpunkt med denne knap. Vælg som vejpunkt Husk på, at vejpunkter er de steder, som du vil passere på din vej til den valgte destination, mens destinationer er de steder, hvor du vil gøre ophold. Denne knap vises kun, hvis det punkt, du har trykket på, er en destination. Du kan ændre et vejpunkt til en destination med denne knap. Vælg som destination Husk på, at destinationer er de steder, hvor du vil gøre ophold, mens vejpunkter er de steder, som du vil passere på din vej til den valgte destination. Denne knap vises kun, hvis det punkt, du har trykket på, er et vejpunkt. Tryk let på denne knap for at udelade en del af rejseplanen. ONE/XL/XXL ignorerer dette punkt og alle foregående punkter i rejseplanen. Marker 'besøgt' Den navigerer frem til det næste punkt i rejseplanen. Denne knap vises kun, hvis du stadig mangler at besøge dette sted. 43

44 Tryk let på denne knap for at gentage en del af rejseplanen. ONE/XL/XXL navigerer dig til dette punkt efterfulgt af resten af punkterne i rejseplanen. Marker som 'besøges' Denne knap vises kun, hvis du allerede har besøgt dette sted. Tryk let på denne knap for at flytte punktet længere op i rejseplanen. Flyt punkt op Knappen vises ikke, hvis punktet allerede står øverst i rejseplanen. Tryk let på denne knap for at flytte punktet længere ned i rejseplanen. Flyt punkt ned Knappen vises ikke, hvis punktet allerede står nederst i rejseplanen. Tryk let på denne knap for at få vist punktets placering på kortet. Vis på kort Tryk let på denne knap for at slette punktet fra rejseplanen. Slet punkt Sådan kommer du i gang med at bruge rejseplanen Tryk let på Valg, og tryk derefter let på Start navigation. Tryk let på Gem rejseplan for at gemme en rejseplan. Tryk let på Indlæs rejseplan for at indlæse en gemt rejseplan. Tryk let på Ny rejseplan for at oprette en ny rejseplan, og på Slet rejseplan for at slette en. 44

45 15. Hjælp mig Hjælp mig Hjælp mig gør det let at navigere hurtigt til nødhjælpscentre og andre specialtjenester eller at kontakte dem pr. telefon. Hvis du f.eks. kommer ud for en ulykke, kan du bruge Hjælp mig til at ringe til det nærmeste hospital og fortælle dem nøjagtigt, hvor du befinder dig. Valg Bemærk: I nogle lande kan der mangle oplysninger om visse tjenester. Tryk let på denne knap for at finde kontaktoplysninger og adresse på et servicecenter eller en nødhjælpstjeneste. Ring efter hjælp Tryk på denne knap, hvis du vil navigere til et servicecenter eller en nødhjælpstjeneste og køre dertil. Kør efter hjælp Tryk let på denne knap, hvis du vil navigere til et servicecenter eller en nødhjælpstjeneste og gå dertil. Gå efter hjælp Hvor er jeg? Tryk let på denne knap for at få vist din nuværende position på kortet. Du kan derefter trykke let på Ring efter hjælp og vælge den type service eller tjeneste, du vil kontakte, så du kan fortælle dem, hvor du helt nøjagtigt befinder dig. Tryk let på denne knap, hvis du vil læse førstehjælpsvejledningen fra Røde Kors. Førstehjælpsvejledning Tryk let på denne knap, hvis du vil læse en række nyttige vejledninger. Andre vejledninger 45

46 16. Favoritter Favoritter Hvad er favoritter? Favoritter er steder, du ofte besøger. Du kan oprette favoritter, så du ikke behøver at skrive adressen, hver gang du skal navigere derhen. Det behøver ikke at være steder, du specielt godt kan lide; det kan også bare være adresser, det er praktisk at have. Hvordan opretter jeg en favorit? Tryk let på Tilføj favorit i hovedmenuen. Du kan derefter vælge, hvor favoritten skal placeres, på listen nedenfor. Giv favoritten et navn, du let kan huske. ONE/XL/XXL foreslår altid et navn. Normalt vil det være adressen på favoritten. Du kan bare begynde at skrive et navn. Du behøver ikke først at slette det viste forslag. Du kan angive din hjemposition som favorit. Hjem Du kan ikke oprette en favorit fra en anden favorit. Du vil aldrig kunne vælge denne mulighed i denne menu. Favorit Hvis du vil omdøbe en favorit, skal du trykke let på Administrer favoritter i menuen Indstillinger. Du kan angive en adresse som favorit. Når du skriver en adresse, kan du vælge mellem fire muligheder. Adresse Bymidte Gade og husnummer Postnummer Vejkryds Vælg et favoritsted på en liste over steder, du for nylig har brugt som destinationer. Nylig destination 46

47 Du kan tilføje et interessepunkt (IP) som favorit. Interessepunkt Giver det mening at gøre det? Hvis du besøger et sted, som du godt kan lide, f.eks. en restaurant, kan du tilføje den som en favorit. Hvis du vil tilføje et interessepunkt som en favorit, skal du trykke let på denne knap og gøre følgende: 1. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, interessepunktet befinder sig i. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP'er i nærheden - for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din aktuelle position. IP i en by - for at vælge en IP i en bestemt by. Du skal angive en by. IP nær hjem - for at søge i en liste over IP'er nær dit hjem. Hvis du er ved at navigere til en destination, kan du også vælge på en liste over interessepunkter i nærheden af din rute eller destination. Vælg en af følgende muligheder: IP langs rute IP nær destination 2. Vælg IP-kategorien. Tryk let på IP-kategorien, hvis den vises eller tryk let på pilen, hvis du vil vælge et IP på den samlede liste. Tryk let på Vilkårlig IP-kategori, hvis du vil søge efter navnet på et interessepunkt. Tryk let på denne knap for at tilføje din aktuelle position som en favorit. Mit sted Hvis du f.eks. standser et sted, du finder interessant, kan du oprette en favorit med det samme ved at trykke på knappen. Tryk let på denne knap for at oprette en favorit med kortbrowseren. Punkt på kort Vælg favorittens position ved at bruge markøren, og tryk derefter let på Udført. Tryk let på denne knap, hvis du vil oprette en favorit ved at indtaste værdier for længde/breddegrader. Længde/ breddegrad Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination. Position ved sidste stop Hvordan bruger jeg en favorit? Du kan navigere efter en favorit, så du kan nå frem til det pågældende sted uden at skulle skrive adressen. Benyt følgende fremgangsmåde for at navigere til en favorit: 47

48 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Naviger til Tryk let på Favorit. 4. Vælg en favorit på listen. ONE/XL/XXL beregner automatisk ruten. 5. Tryk let på Udført, når ruten er beregnet. ONE/XL/XXL begynder med det samme at guide dig til destinationen med talte instruktioner og visuelle instruktioner på skærmen. Hvordan ændrer jeg navn på en favorit? 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Skift indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Administrer favoritter. 4. Tryk let på den favorit, du vil omdøbe. 5. Tryk let på Omdøb. Hvordan sletter jeg en favorit? 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Skift indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Administrer favoritter. 4. Tryk let på den favorit, du vil slette. 5. Tryk let på Slet. 48

49 17. Trafikoplysninger vha. RDS-TMC Trafikoplysninger vha. RDS-TMC TMC (Trafikmeddelelseskanalen) Du kan modtage trafikoplysninger på din TomTom ONE/XL/XXL ved at bruge TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. TMC leverer trafikoplysningerne som et radiosignal. Tip: TomTom RDS-TMC Traffic Receiver leveres sammen med nogle produkter og fås som tilbehør til andre. Besøg tomtom.com for yderligere oplysninger. Brug af trafikoplysninger TMC (Traffic Message Channel) er ikke en TomTom-tjeneste. FM-radiostationer i flere lande udsender TMC-oplysninger som en del af deres programflade. TMC kaldes også RDS-TMC-trafikoplysninger. Baseret på disse oplysninger kan TomTom-navigationsenheden advare dig om trafikforsinkelser langs ruten og foreslå alternative ruter. Bemærk: TomTom kan ikke drages til ansvar for tilgængeligheden eller kvaliteten af de trafikoplysninger, der leveres af TMC. TMC er ikke tilgængelig i alle lande eller områder. Besøg tomtom.com for at se, om TMC kan benyttes i dit land eller område. Før du kan begynde at bruge TMC, skal TomTom RDS-TMC-trafikmodtageren sættes i USB-stikket på enheden. Bemærk: RDS-TMC-modtageren fungerer ikke, hvis bilopladeren ikke er tilsluttet. Så snart der modtages trafikoplysninger, vises trafiksidebjælken i højre side af Kørselsvisning. Trafiksidebjælken advarer dig om eventuelle trafikproblemer på din rute. I dette eksempel er der en trafikprop 9 km længere fremme på ruten, med en forventet forsinkelse på 38 minutter. Følgende symboler vises øverst på Trafik-sidebjælken: Din ONE/XL/XXL har de seneste RDS-TMC-trafikoplysninger. ONE/XL/XXL vil hente de seneste RDS-TMC-trafikoplysninger, så snart det er muligt. ONE/XL/XXL leder efter en radiostation, der kan modtage RDS-TMC-trafikoplysninger. 49

50 Benyt følgende fremgangsmåde for at finde den hurtigste rute til destinationen: 1. Tryk let på Trafik-sidebjælken. 2. Tryk let på Minimer trafikforsinkelser. Enheden søger efter den hurtigste rute til destinationen. Det kan ske, at der også er trafikforsinkelser på den nye rute, eller at enheden finder den samme rute som før. 3. Tryk på Udført. Sådan skifter du trafikindstillinger Brug knappen Skift trafikindstillinger for at vælge, hvordan trafikoplysninger skal fungere på din enhed. Skift trafikindstillinger Trafikale problemer 1. Tryk let på knappen TomTom Trafik i hovedmenuen på enheden. 2. Tryk let på Skift Trafik-indstillinger. Du kan ændre følgende indstillinger: Bip, når trafiksituationen ændrer sig hvis du vælger denne indstilling, bipper enheden, når der opstår nye hændelser på den rute, du i øjeblikket følger. Søg manuelt ved at angive en frekvens hvis du vælger denne indstilling, vises knappen Søg manuelt i menuen Trafik. Tryk let på Søg manuelt, så du kan angive frekvensen på en bestemt radiostation, som du vil bruge til at modtage RDS-TMC-trafikoplysninger. 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af den indstilling, du vil ændre. 4. Tryk let på Udført. 5. Vælg hvad der skal ske, hvis trafiksituationen ændrer sig mens du kører, og der bliver fundet en hurtigere rute. Du kan vælge mellem følgende indstillinger: Skift altid til denne rute din rute opdateres automatisk til den hurtigere rute. Spørg mig, om jeg vil bruge denne rute du bliver spurgt, om du vil fortsætte ad den nuværende rute, eller om du skifte til den hurtigere rute. Skift aldrig rute ruten ændres ikke, og du bliver ikke spurgt, om du vil skifte rute. 6. Tryk let på Udført. Trafikale problemer vises som små symboler i kørselsvisning og på Trafiksidebjælken. Der bruges to typer symboler: Symboler, der vises i en rød firkant, vedrører trafikhændelser. Navigationsenheden kan omlægge ruten, så disse undgås. Symboler, der vises i et rødt rektangel, er vejrrelaterede. Enheden omlægger ikke ruten for at undgå disse problemer. 50

51 Symbolerne for trafikproblemer og deres betydning vises nedenfor: Uheld Vejarbejde En eller flere vejbaner lukket Vej lukket Trafikhændelse Trafikprop Vejrrelaterede symboler og deres betydning vises nedenfor: Tåge Regn Vind Is Sne Bemærk! Symbolet for undgået hændelse vises, hver gang du undgår en trafikhændelse med TomTom Trafik. Angive radiofrekvensen til RDS-TMC-oplysninger Søg manuelt Hvis du kender frekvensen på en bestemt radiostation, som du vil bruge til RDS-TMC-trafikoplysninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive frekvensen manuelt: Dette kræver, at funktionen Manuel søgning er aktiveret. Aktiver denne funktion ved at trykke let på trafiksidebjælken i kørselsvisning og derefter på Skift trafikindstillinger. Vælg Søg manuelt ved at angive en frekvens, og tryk derefter let på Udført. 1. Tryk let på Trafik-sidebjælken i kørselsvisning. 2. Tryk let på Søg manuelt 51

52 3. Angiv radiostationens frekvens. 4. Tryk på Udført. TomTom-enheden søger efter din radiostation. Hvis den ikke finder en radiostation på den valgte frekvens, søger den automatisk videre efter den næste station. Gør turen til og fra arbejde lettere Hvis du bruger knapperne Hjem til arbejde eller Arbejde til hjem i menuen Trafik, kan du kontrollere ruten til og fra arbejde med et enkelt tryk på en knap. Når du trykker på en af disse knapper, kontrollerer enheden, om der er forsinkelser på ruten, så du får mulighed for at undgå dem, hvis det er tilfældet. Skift hjem/ arbejde Første gang du bruger knappen Hjem til arbejde, skal du angive din hjem- og arbejdsposition for denne indstilling ved at følge nedenstående fremgangsmåde: 1. Tryk let på knappen TomTom Trafik i hovedmenuen på enheden. 2. Tryk let på Vis trafik mellem hjem og arbejde. 3. Tryk let på Skift hjem/arbejde. 4. Angiv hjempositionen. 5. Angiv arbejdspositionen. Bemærk: Den hjemposition, du angiver her, er ikke den samme som den hjemposition, du angiver i menuen Indstillinger, og som vises i menuen Naviger til. Nu kan du bruge knapperne Hjem til arbejde og Arbejde til hjem i menuen Vis trafik mellem hjem og arbejde. Benyt følgende fremgangsmåde for f.eks. at kontrollere, om der er forsinkelser på vejen hjem: 1. Tryk let på TomTom Trafik i hovedmenuen på enheden. 2. Tryk let på Vis trafik mellem hjem og arbejde. 3. Tryk let på Arbejde til hjem. Kørselsvisning vises. Hvis du vil se om der findes en hurtigere vej hjem, skal du trykke let på Find alternativ og derefter på Minimer forsinkelser. 52

53 Sådan kontrolleres trafikhændelser i dit område Inspicer kort Brug kortet, så du får et overblik over den trafikale situation i dit område. Benyt følgende fremgangsmåde for at finde lokale hændelser og oplysninger om dem: 1. Tryk på knappen TomTom Trafik i hovedmenuen på enheden. 2. Tryk på Inspicer kort. Skærmbilledet med kortet vises. 3. Tryk let på det blå kompas øverst til højre på skærmen. Kortet centreres på din nuværende position, og eventuelle trafikale problemer i området vises. Menuen Trafik 4. Tryk let på et af problemerne for at få flere oplysninger. Der vises et skærmbillede med detaljerede oplysninger om det problem, du valgte. Hvis du vil have oplysninger om de øvrige problemer, kan du bruge venstre- og højrepilen nederst på skærmen. Tryk let på trafiksidebjælken i kørselsvisning for at åbne menuen Trafik. Følgende knapper er til rådighed: Beregner en ny rute baseret på de seneste trafikoplysninger. Minimer forsinkelser Kontrollerer trafikken på ruten fra dit hjem til din arbejdsplads. Vis trafik mellem hjem og arbejde Tryk på denne knap for at få vist områder med trafikpropper langs den aktuelle rute. Vis trafik på ruten 53

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5 Alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone 3GS iphone 4 iphone 4s Bogen Skrevet til ios 5 iphone Bogen alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone Bogen alt det du kan med din

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere