Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års jubilæum følg bankens udvikling i en tidslinje inde i bladet

2 Indhold: Mod lysere tider Kort nyt... 3 Sorte tal på bundlinjen i I udkanten ligger et særligt drive procents-reglen fortsætter som Livrente Købstædernes Forsikring giver tilbage til alle danskere Statuetten skal ses og røres... 1 Særligt boliglån til førstegangskøbere Med forårets komme går vi helt bogstaveligt lysere tider i møde. I Danske Andelskassers Bank går vi også mod lysere tider, hvilket årsresultatet for 21 er det bedste vidnesbyrd på. Der er dog ikke tale om en hurtig udvikling eller et prangende resultat, men om et langt, sejt træk, hvor vi nu er nået et godt stykke ad vejen. Med et positivt resultat på 23 mio. kr. før skat kommer banken for første gang i seks år ud med sorte tal på bundlinjen. Samtidig er det lykkedes at reetablere en tilfredsstillende solvensmæssig overdækning, så vi nu er ude af den kapitalmæssige genopretningsplan, som vi nøje har fulgt siden efteråret 213. Du kan læse mere om regnskabet og om bankens forventninger til fremtiden inde i bladet. Umiddelbart foran os ligger de seks aktionærmøder, som af flere grunde er noget ganske særligt i år. For det første er 215 et historisk år i Danske Andelskassers Bank, da Andelskassen har 1-års jubilæum. Det vil blive fejret på aktionærmøderne, ligesom vi vil markere resten af jubilæumsåret på behørig vis sammen med kunder og aktionærer. Redaktion: Kommunikationskonsulent Mia Krog Pedersen For det andet kan deltagerne på aktionærmøderne opleve et for de fleste helt nyt tiltag Andelskasseprisen. Prisen har gennem nogle år været et populært, lokalt initiativ på Fyn. Fremover vil banken i alle seks regioner uddele en statuette samt i alt 3. kr. årligt til enkeltpersoner, grupper eller foreninger, der gør en forskel i deres lokalsamfund. Kommunikationsmedarbejder Christian Holst Haarsløv Layout: Rikke Risager Tryk: Ricken Ansvarshavende: Kommunikationschef Tine Martlev Pallesen For det tredje kan du glæde dig til at møde Peter Ingemann, som vil underholde med anekdoter, klip og fraklip fra tv-succesen Hammerslag. Han oplever, at det ofte er i lokalsamfundene, de gode idéer fødes, og udvikling skabes. Som han formulerer det her i Aktionær: Der ligger en masse op ad bakke i at være i udkanten, men der ligger også et særligt drive. Foto forside: Peter Ingemann, pressebillede Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 883 Tjele Det er en opfattelse, som Danske Andelskassers Bank kan tilslutte sig 1 %: Der ligger masser af guld gemt i lokalsamfundene. Telefon Redaktionen er afsluttet den 25. februar 215. På direktionens vegne Årgang 5 blad nr. 8 - marts 215. Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Jan Pedersen, Adm. direktør Den første andelskasse i Danmark bliver stiftet i Outrup 1. juli. ¼ kg smør:,7 kr. Timeløn for en faglært arbejder:,61 kr./time 1917 Danske kvinder får stemmeret. Dansk Vestindien sælges til USA.

3 Aktionær marts/215 3 Kort nyt Ny økonomidirektør i Andelskassen Banken fylder 1 år 1. juli i år er det 1 år siden, den første andelskasse i Danmark blev stiftet. Det var i Outrup ved Varde, at de allerførste grundsten til Danske Andelskassers Bank blev lagt. I 192 kom nogle endnu ældre sten med i fundamentet, da flere tyske Raiffeisenkassen blev til danske andelskasser i forbindelse med Genforeningen. Jubilæet vil naturligvis blive markeret på forskellig vis i løbet af året, bl.a. i form af spændende arrangementer og sjove tiltag i vores lokalområder, ligesom der i anledning af jubilæet vil blive udgivet en jubilæumsbog. Nederst på siden her og på de øvrige sider i Aktionær er vigtige begivenheder i Andelskassens historie markeret på en tidslinje, som er krydret med verdens- og danmarkshistoriske begivenheder og små, interessante sammenligninger mellem smørpriser og timelønninger. Ved årsskiftet kunne Danske Andelskassers Bank byde velkommen til 2-årige Brian Grønnegaard, som er bankens nye økonomidirektør. Brian Grønnegaard er uddannet Cand. Merc. Aud fra Handelshøjskolen i København. Han kom til banken fra en stilling som indehaver af konsulentvirksomheden Grønnegaard og Co. Tidligere har han været bl.a. økonomidirektør i Danica Pension, afdelingsleder i Danske Bank (Group Performance Management) og økonomidirektør hos Nordania Leasing/ Danske Leasing. Tegn en lønsikring i Andelskassen I samarbejde med BNP Paribas Cardif tilbyder Andelskassen Lønsikring en forsikring, som dækker, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Forsikringen giver dig en ekstra pose penge hver måned i supplement til dine dagpenge. Du kan få op til 8 % af din oprindelige løn, så du kan slippe for økonomiske bekymringer i en periode. Som den eneste på markedet dækker Andelskassens lønsikring også dine forsikringsomkostninger, idet lønsikringen også indeholder en præmiefritagelse for alle privattegnede forsikringer hos Købstædernes Forsikring. Læs mere om Lønsikring på Der findes i alt 71 andelskasser i Danmark. De har en samlet omsætning på 158 mio. kr. Foreningen Danske Andelskasser stiftes. 192 Genforeningen med Sønderjylland 26 tyske Raiffeisen-kasser ligger nu inden for den danske grænse og omdannes til andelskasser

4 Aktionær marts/215 Sorte tal på bundlinjen i 21 Danske Andelskassers Bank fik i 21 et positivt resultat på 23 mio. kr. før skat, hvilket betegnes som acceptabelt. Basisindtjeningen landede på 13 mio. kr. og ligger således inden for det forventede interval for 21 på mio. kr. I 215 forventer banken en basisindtjening mellem 125 og 155 mio. kr. Resultatopgørelse 1. DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance 1. DKK Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Solvensprocent 15,7 % 11,2 % Antal medarbejdere 5 9 Den 25. februar 215 offentlig gjorde Danske Andelskassers Bank sin årsrapport for 21 på bankens hjemmeside, ligesom redegørelse for god selskabsledelse, redegørelse for samfundsansvar, risikorapport og udlånsredegørelse blev offentliggjort samme sted. Med denne artikel vil vi gerne give en kort gennemgang af hovedtrækkene i årsrapporten. Først og fremmest er der naturligvis årets resultat, som for første gang i seks år er positivt og lander på 23 mio. kr. før skat mod et resultat i 213 på -38 mio. kr. før skat. Efter skat beløber resultatet sig til 2 mio. kr. i 21 mod -382 mio. kr. i 213. Selv om vi vil nøjes med at betegne resultatet som acceptabelt, er vi dog under alle omstændigheder ganske godt tilfredse, fordi det vidner om, at de senere års mange tilpasninger af organisationen har haft en effekt. Samtidig er det lykkedes at reetablere en tilfredsstillende solvensmæs- 192 Thorvald Stauning bliver Danmarks første socialdemokratiske statsminister Børskrakket på Wall Street indleder 193'ernes depression Krisen som følge af børskrakket når Danmark.

5 Basisindtjening (21-21 (Mio. kr.) 25 Aktionær marts/215 5 Ind- og udlån (21-21) (Mio kr.) Udlån Indlån Omkostninger og afskrivninger (Mio. kr.) 7 Afskrivninger Omkostninger sig overdækning pr. 31. december 21, så banken nu er ude af den kapitalmæssige genopretningsplan, som vi nøje har fulgt siden efteråret 213. Mindre fald i basisindtjeningen Bankens basisindtjening opgjort som resultat før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger blev i 21 på 13 mio. kr. mod 178 mio. kr. i 213. Det svarer til et fald på 2 %, hvilket primært skyldes et fald i bankens netto renteindtægter, hovedsageligt som følge af faldende udlån, samt ikke mindst den ekstraordinære nedskrivning af domicilejendomme efter Finanstilsynets inspektion i september 21. Ses der bort fra den ekstraordinære nedskrivning af domicilejen- Adolf Hitler kommer til magten i Tyskland Solvensbehov og kapitalprocent 18,% 16,% 1,% 12,% 1,% 8,% 6,%,% 2,%,% Solvensprocent 21 domme, udgør faldet i basisindtjeningen 6 %. Basisindtjeningen er i tråd med vores forventninger om en basisindtjening på mio. kr. som bekendtgjort i delårsrapporten for 3. kvartal 21. Baggrunden for resultatforbedringen på 3 mio. kr. skal findes i væsentligt lavere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på 371 mio. kr. samt reducerede omkostninger med 7 mio. kr. Betydelig reduktion af omkostninger Danske Andelskassers Banks omkostninger faldt i 21 til 5 mio. kr. mod 92 mio. kr. i 213. Det svarer til et fald på 1 %. 211 Solvensbehov Banken har gennem flere år haft fokus på at optimere forretningen og tilpasse omkostningerne, så disse matcher nuværende og forventede markedsforhold, og i 21 har vi fortsat denne udvikling. Det seneste år er det primært sket gennem nedlæggelse af stillinger, sammenlægning af filialer og en generel effektivisering af bankens processer og arbejdsgange, så såvel kvalitet som effektivitet er øget. Antallet af filialer talte således ved årets udgang 28, heraf 2 fuldtidsåbne og deltidsåbne, samt fire erhvervscentre, mens antallet af medarbejdere var reduceret til 5 mod 9 medarbejdere i 213 og 517 i ¼ kg smør:,52 kr. Timeløn for en faglært arbejder: 1,55 kr./time Tyskland invaderer Polen. 2. verdenskrig starter

6 6 Aktionær marts/215 Desuden blev koncernledelsen nedlagt i sommeren 21, og antallet af regionsdirektører blev reduceret fra fire til to. Lavere nedskrivninger Årsresultatet er desuden påvirket af væsentlig lavere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender end i 213. Nedskrivningsniveauet udgør således 153 mio. kr. mod 52 mio. kr. i 213 og er på niveau med det forventede. Finanstilsynets inspektion i efteråret 21 medførte ikke yderligere nedskrivninger på udlån. Det betydelige fald skyldes det høje nedskrivningsniveau i 213 efter Finanstilsynets inspektion i efteråret. Niveauet i 21 betragtes som et mere normaliseret, men stadig højt niveau, der afspejler de økonomiske forventninger i bankens markedsområder. Trods begyndende positive tendenser for dansk økonomi opleves der således stadig lavvækst i store dele af vores markedsområder, og flere af bankens kunder har desværre også i 21 oplevet økonomiske udfordringer. Det er især landbrugskunderne, der er pressede, og i særdeleshed dansk svineproduktion er indtjeningsmæssigt udfordret, blandt andet som følge af den russiske boykot af europæiske varer, ligesom malkekvæg er udfordret på faldende mælkepriser. Vi arbejder løbende og målrettet på i samarbejde med landbrugskunderne at tilpasse bedrifterne, så der kan skabes grundlag for en positiv økonomisk udvikling, der på længere sigt skal sikre kriseramte landbrugs kunders fortsatte eksistens. Udviklingen vedrørende Rusland forventes at påvirke danske landmænds regnskabsresultater negativt for 21. Banken har i. kvartal forholdt sig til de aktuelle prognoser og har i den forbindelse øget det ekstraordinære solvensbehov på landbrug fra 3 mio. kr. pr. 3. september 21 til i alt mio. kr. pr. 31. december 21. Vi har de senere år styrket bankens kreditmæssige kompetencer betydeligt med det formål at nedbringe nedskrivningerne på længere sigt. På kort sigt må der dog fortsat forventes et nedskrivningsniveau, der ligger over gennemsnittet i finanssektoren. Kapitalmæssig overdækning pr. 31. december 21 På baggrund af Finanstilsynets inspektion i august/september 213 fik Danske Andelskassers Bank i november 213 en række dispositionsbegrænsende påbud, ligesom vi fik pålagt at udarbejde en kapitalmæssig genopretningsplan. Vi har gennem det meste af 21 arbejdet intenst med at forøge bankens kapitalmæssige overdækning, hvilket har medført frasalg af DLRaktier ad flere omgange hen over året samt frasalg af bankens filial i Holstebro. Resultatet er, at Danske Andelskassers Bank A/S pr. 31. december 21 havde en kapitalprocent på 15,7 % mod 11,2 % i 213. Det individuelle solvensbehov var på 13, %. Bankens målrettede arbejde med genopretningsplanen har således ført til, at vi pr. 31. december 21 havde en kapitalmæssig overdækning på 2,7 procentpoint. Fortsat betydeligt indlånsoverskud Banken havde pr. 31. december 21 en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 236 %, og vi kan dermed konstatere, at vi har en meget tilfredsstillende likviditetsmæssig situation med et betydeligt indlånsoverskud, om end vi har oplevet et mindre fald i vores indlån på 3,5 % i forhold til 213. Faldet skyldes bl.a. afgang af kunder, hvortil kommer, at vi i 21 har oplevet en stigende interesse for investering, hvilket har betydet, at mange kunder har flyttet penge fra konti til investeringer. Samtidig er lånelysten blandt kunderne stadig lav i vores lokalområder, verdenskrig slutter, og den tyske besættelse af Danmark ophører Danske kvinder føder i gennemsnit 2,9 børn i 213 er tallet 1, Den ugentlige arbejdstid i Danmark er 8 timer. ¼ kg smør: 1,95 kr. Timeløn for en faglært arbejder:,93 kr./time

7 Aktionær marts/215 7 Tilsynsdiamanten pr. 31. december ,% 22% Finanstilsynet 19% Danske Andelskassers Bank 16% og mange kunder vil hellere spare op i stedet for at forbruge. 125% 13% 1% 1% 7% Forventninger til 215 År 215 forventes fortsat at blive relativt ustabilt især inden for landbrugssektoren, hvor Danske Andelskassers Bank er særligt disponeret. I forhold til bankens primære markedsområder uden for de større byer i Jylland og på Fyn er det desuden forventningen, at et eventuelt opsving vil komme med en vis forsinkelse i forhold til de større byer, og det er usikkert, om der kan tales om et opsving på noget tidspunkt i løbet af ,3% 53,3% 5% % 2% 1% -2% re Sto en ter en em g ga F io rat ing d un 25% 6,% st ng k-15,% ing eri kn on dæ p r s e k v se tso om ite nd vid k i Eje L svæ n dlå U Aktiekurs Det private forbrug vil være en nøgle i den sammenhæng, ligesom det vil være det for mange af bankens erhvervskunder, der primært opererer på det indenlandske marked. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Danske Andelskassers Bank som pengeinstitut er afhængig eller stærkt påvirket af den samfundsøkonomiske udvikling, og at en negativ konjunkturudvikling naturligt vil have en negativ effekt for banken. Banken har gennem de senere år optimeret og ændret organisationen betydeligt, og resultaterne af dette ventes at blive endnu tydeligere i 215 gennem øget effektivitet og kvalitet. Dermed ikke være sagt, at forandringernes tid nu er ovre, for det er den næppe. Forandring er Kursen på Danske Andelskassers Banks aktie var pr 31. december 21 på 7,9 mod 5,85 pr 31. december 213. Det svarer til en stigning på 35%. Den samlede omsætning i Danske Andelskassers Banks aktier på NASDAQ OMX Copenhagen var i 21 på stk. aktier af nominelt 1 kr., hvilket svarer til mere end en fordobling i forhold til 213, hvor omsætningen var på stk. af nominelt 1 kr. snarere blevet et nyt grundvilkår i finanssektoren i de nye tider efter finanskrisen, og selv om ikke alle de forandringer, vi har gennemført her i banken, har været lige sjove, har de alle været lige nødvendige. tet og rentabel platform for banken, kunderne og vores markedsområder. Banken forventer i 215 en basisindtjening mellem 125 og 155 mio. kr. trods de markedsmæssige vilkår. Vi står således fortsat over for forskellige tiltag for at sikre en langsig- 196 Mordet på præsident John F. Kennedy. Andelskasserne stifter Danske Andelskassers Indskuds- og Lånefond, hvor overskydende likviditet kan placeres. Andelskasserne kan søge fonden om lån til finansiering af større aktiviteter i lokalsamfundene. Fonden var en forløber for etableringen af Danske Andelskassers Bank

8 8 Aktionær marts/215 Peter Ingemann 2 år Uddannet journalist 21 Vært på "Hammerslag" på DR Siden 213 tilknyttet TV 2. Bl.a. vært på programmerne "Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed" og "Størst" Forfatter til bogen Ingemanns Land Et Familiedrama (21) I udkanten ligger et særligt drive En ubehagelig oplevelse i det krigshærgede Kosovo fik Peter Ingemann til at droppe en drøm om at blive krigskorrespondent. I stedet kastede han sig over livsstilsjournalistik og blev som vært for Hammerslag på DR noget nær fast inventar i de danske stuer. Hør ham fortælle om succesen på årets aktionærmøder. Foto Pressebillede 197 Danske Andelskassers Bank åbner i Hammershøj og andelskasserne i foreningen Danske Andelskasser ejer dermed deres egen bank Margrethe II krones som dronning af Danmark. Danmark indtræder i EF pr. 1. januar. EF blev til EU i 1993.

9 millioner. En kvart milliard. Så mange seere gennem årene set med, mens Peter Ingemann var vært på DR-programmet Hammerslag. Han styrede løjerne i boligpris-gætte konkurrencen i ni år fra 2 og indtil 213, hvor han tog imod et tilbud fra TV 2. I alt blev det til 2 udsendelser, der i snit havde 9. seere. Med genudsendelserne indregnet bliver det til svimlende 25 millioner seere i alt. Men hvordan kan et relativt simpelt program som Hammerslag få så voldsom succes? Det vil Peter Ingemann fortælle om, når han underholder på Andelskassens aktionærmøder. Men han afslører gerne lidt af hemmeligheden over for Aktionærs læsere. På Journalisthøjskolen lærte vi som noget af det allerførste, at i det enk le ligger det geniale. Less is more, kaldte man det. Hammerslag er jo et yderst enkelt program. Alle kan være med. Unge, gamle og børn, der kan bare lidt med tal, kan være med. Så er der det med at komme ind at se andre folks hjem. Vi er alle sammen vindueskiggere, når det kommer til stykket. Og så er der gættekonkurrencen. Kan man gøre det bedre end de professionelle? Det er altid godt. Især i Danmark, hvor vi godt kan lide den der Du skal ikke tro, du er noget. Kan man være bedre end ejendomsmægleren, der lever af det til daglig, så er det rigtig fedt, siger Peter Ingemann. At han skulle blive vært for en af Danmarks største tv-succeser nogensinde har ikke altid ligget i kortene. Efter gymnasiet gik han i en anden retning end de fleste af kammeraterne og fik job på et svineslagteri i Aarhus, hvor han pakkede skinker på akkord. Engang var der en tillidsmand, der sagde til mig: Ved du hvad? Du skulle prøve at tage på højskole i stedet for at være her. Og så kom jeg ind på en mediehøjskole. En af lærererne sagde: Du skal ikke være skinkepakker. Du skal søge ind som journalist. Krigens rædsler ændrede kursen Sådan lyder Peter Ingemanns korte version af den vej, der førte ham ind i journalistfaget. Han blev optaget på Journalisthøjskolen i 1997 og satte sig ambitiøse og idealistiske mål. Jeg havde som sandsynligvis så mange andre journaliststuderende en drøm om at vinde Cavling-pri ser og vælte regeringer og alle de ting. Og så har Ernest Hemingway altid været et idol. De her kantede, fordrukne levemænd er fede, synes jeg. Jeg ville gerne være krigskorrespondent. Jeg ville i hvert fald ud til verdens brændpunkter, husker Ingemann. Undervejs i den fireårige uddannelse var han i praktik på Danmarks Radio og fik mulighed for at leve noget af drømmen ud. En mulighed, der skulle vise sig at skubbe ham i en helt anden retning. Jeg fik lov at lave en radiodokumentar om Kosovo-albanere, der rejste hjem. Jeg fulgte med dem til Aktionær marts/215 deres hjemland, lige efter serberne var bombet væk. Og jeg kom så ned til et rædselsområde. For eksempel sov jeg i et hus, hvor der stod: Her har vi skudt jeres far hen over væggen, som var fuld af skudhuller. Da jeg kom hjem derfra, tænkte jeg bare: Nu ved jeg, hvad jeg IKKE skal være, fortæller den nu 2-årige journalist. Undren over provinsens succes Mens han har skiftet kurs i sit ar bejds liv, har han privat holdt fast i den samme hjemmebane. Han er opvokset i Ry og bor stadig i byen, der ligger ved Gudenåen og tæt på Himmelbjerget. Jeg nyder i den grad at komme hjem til en lille by, hvor der ikke er ret mange butikker, hvor der ikke er ret meget larm, hvor folk kender hin anden, og hvor der føles trygt. Dét bruger jeg meget til at lade op med, siger Peter Ingemann, der mener, hans baggrund er en af årsagerne til hans succes. Vi fik engang et spørgsmål af vores chefer, der sad i DR Byen på Amager, som undrede sig over, hvordan det kunne være, at DR Aarhus gang på gang leverede de største seersucceser til DR: 'Kender du typen', 'Hammerslag', 'Nak & Æd', 'Søren Ryge' og 'Skattejægerne' - alle de der programmer. Der var nogen, der sagde: Er det bare, fordi I er jyder? Er det at være jyde en værdi i sig selv? Det tror jeg ikke, det er. Men jeg tror, det er en værdi at komme fra et sted, hvor man ikke får tingene serveret, men er vant til at skulle kæmpe for tingene og tænke kreativt Bilfrie søndage grundet oliekrise Andelskasserne etablerer Danske Andelskassers Fællesfond, som alle andelskasser betaler til som en slags forsikringspræmie. Fonden har til formål at understøtte andelskasser med økonomiske vanskeligheder. Sidenhen redder fonden flere andelskasser, som uden den havde været tvunget til at lukke. 9

10 1 Aktionær marts/215 Foto Pressebillede I en mine Størst -udsendelser (Peter Ingemanns seneste program på TV 2, red.) er jeg i Dubai. Der siger jeg: Dubai minder om Herning. Her har man også kigget ud af vinduet engang og sagt: Hold op, hvor er her fladt og ligegyldigt. Her er jo ingenting. Der kan gro kartofler, hvis vi er heldige. Vi bliver nødt til at skabe nogle virksomheder selv. Vi bliver nødt til at tænke nye idéer. Der ligger en masse op ad bakke i at være i udkanten, men der ligger også et drive, mener tv-værten. Peter Ingemanns eget drive sendte ham for små to år siden fra Danmarks Radio til nye udfordringer på TV 2. Her hersker der ifølge journa listen noget af den samme ånd som hos DR i Aarhus. Jeg skiftede jo de trygge rammer ud, og jeg synes, det har været helt fantastisk. Det har været fantastisk at opleve den dynamik, der er på et noget mindre sted, som TV 2 jo er. De får ikke licenspenge og må klare sig selv. Det der med at være lillebroren hvis man ikke har noget, så skal man fandeme vise de andre, at man kan skabe det gennemsyrer den kanal. Der er ikke ret langt fra tanke til handling og til, at man siger: Det gør vi. Det tør vi. Og så må det briste eller bære. Det var lidt det, der også gennemsyrede DR Aarhus. Det har været en kæmpe fornøjelse at opleve. Jeg kom jo ind i TV 2 sam- tidig med, at de skiftede hele ledelsen ud og sagde: Nu ryster vi posen og tænker helt anderledes. Vi skal i øjenhøjde. Vi skal genskabe kontakten med seerne. Vi skal have det enkle tilbage. Det var som skrevet på min ønskeliste. Det skifte har jeg ikke et sekund fortrudt, fortæller en begej stret Peter Ingemann. Meget, meget, meget skævt Efter de ni år som fast mand på Hammerslag springer han nu fra program til program. I øjeblikket optager han nye udgaver af Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed, og han tør næsten godt love, at der kommer flere Størst -programmer. De første gik smaddergodt, og man snakker i branchen om, at det er ny form for livsstilsgenre, der er skabt. Sådan en blanding mellem rejseprogram og et program med meget personlige oplevelser. Seerne oplever det gennem mig i programmet. Det er jo et sats, for det kan være, at man tænker: Nej, det gider vi ikke. Han er træls. Men heldigvis var Størst blandt de tre højest vurderede livsstilsprogrammer i 21, så det er jeg ret sikker på, at man vil fortsætte med, siger Ingemann. Han og kollegaerne har planer om et nyt projekt til efteråret, men det er foreløbig hemmelighedsstemplet. Derfor må den ihærdige vært, der glad og gerne fortæller om sit virke, for en sjælden gangs skyld være mindre meddelsom. Det bliver meget, meget, meget skævt. Og det er alt, hvad jeg kan sige om det på nuværende tidspunkt. Det er også et sats, vil jeg sige. Det kan blive en dreng eller en pige Andelskasserne stifter investeringsforeningen Andels-Invest, der i dag er en del af Sparinvest ¼ kg smør:,98 kr. Timeløn for en faglært arbejder: 39,9 kr./time 1982 Den effektive obligationsrente topper på over 2 %. I dag kan man få realkreditlån med fast rente helt ned til 2 %.

11 Aktionær marts/ procents-reglen fortsætter som Livrente Hidtil har man som selvstændigt erhvervsdrivende kunnet indskyde op til 3 % af sin virksomheds overskud på en ratepension og få fuldt skattefradrag for hele beløbet. Fra 1. januar 215 er den såkaldte 3 procentsregel dog ændret: De selvstændige erhvervsdrivende får nu et loft over skattefradraget på deres ratepensionsindbetaling på 51.7 kroner altså det samme loft, som alle andre er omfattet af. Men faktisk kan du stadig godt benytte 3 procents-ordningen. Du skal i stedet blot indbetale dit overskud på en livsvarig pension en Livrente i stedet for på en ratepension. I Andelskassen hedder vores livsvarige pensionsordning Letsikring af indtægt ved pension. Den sikrer en stabil indkomst for dig som pensionist, da den bliver udbetalt, så længe du lever. Men, kan du måske tænke, er det ikke et sats at indbetale på en Livrente, for hvad nu hvis man dør tidligt, så er det jo en dårlig forretning for alle andre end pensionsselskabet? Det er en myte, at en livsvarig pension kun kan betale sig, hvis du bliver gammel og omvendt er en god forretning for pensionsselskabet, hvis du dør tidligt. I dag kan du nemlig tilvælge en ægtefælledæk ning, der sikrer, at de livsvarige udbetalinger fortsætter til din ægtefælle eller samlever, hvis du dør først. Du kan også tilvælge en garanti til din livsvarige pension, så dine efterladte kan få dine udbetalinger i en vis årrække. Tag din revisor med på råd Som selvstændig kan indkomsten svinge, og det kan derfor være svært at planlægge tilværelsen som pensionist. Mange forventer, at virksomheden kan sælges, og at overskuddet ved salget er stort nok til at dække pensionsalderen. Desværre er det sjældent tilfældet, og mange må nøjes med en lavere levestandard, end de havde regnet med. 3 procents-ordningen er derfor fortsat interessant for mange selvstændige, da det er en god måde at sætte turbo på pensionsopsparingen og samtidig udskyde skattebetalingen. Den erhvervsdrivende kan selv styre indbetalingen og dens størrelse, og man er ikke forpligtet til at indbetale det samme beløb år efter år. Mange selvstændige vælger at sprede risikoen og supplere opsparingen i deres virksomhed med en pensions ordning, som samtidig sikrer dem, hvis de bliver syge, eller sikrer deres efterladte ved dødsfald. Vi anbefaler, at du under alle omstændigheder rådfører dig med din revisor og kunderådgiver, så I sammen får lagt en god plan for din pensionsopsparing. Læs mere om Livrente og pension på andelskassen.dk. Sammenslutningen Danske Andelskasser stiftes. Medlemmerne tæller 7 selvstændige andelskasser Dankortet indføres Kartoffelkuren sænker det private forbrug, men mindsker Danmarks gæld til udlandet. Konsekvensen er stor arbejdsløshed

12 12 Aktionær marts/215 Købstædernes Forsikring giver tilbage til alle danskere Købstædernes Forsikring indgik i efteråret 21 et olympisk partnerskab med Team Danmark og Danmarks Idræts forbund. Partnerskabet er skabt af et ønske om at give noget tilbage til alle danskere og samtidig øge kendskabet til forsikringsselskabet. Foto Polfoto Janus Engel ¼ kg smør: 9,29 kr. Timeløn for en faglært arbejder: 97,3 kr./time Fusioner: Andelskasserne indgår aftaler om sammenlægninger for at danne større og stærkere enheder. I denne periode går antallet fra 7 til Danmark indfører som det første land i verden registreret partnerskab, der gør det muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab.

13 Aktionær marts/ Købstædernes Forsikring Købstædernes Forsikring er Danmarks ældste forsikringsselskab og har eksistereret siden Mens Købstædernes Forsikrings kunder er meget tilfredse med både produkter og service, så savner de efter eget udsagn kendskab til, hvad selskabet står for. Det er bl.a. derfor, selskabet nu har indgået et olympisk partnerskab med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbud. Til glæde for de mange Målet er, at partnerskabet ikke kun skal komme de få til gode, men give noget tilbage til både egne kunder og alle danskere. De danske eliteatleter er kendetegnet ved værdier som dedikation, vil jestyrke, forberedelse og evnen til at skabe resultater værdier, som Købstædernes Forsikring identificerer sig med og kan gøre brug af gennem det olympiske partnerskab. Samtidig er det betydningsfuldt, at idrætten favner bredt og er en del Gennem Andelskassen tilbyder Købstæderne attraktive forsikringer til både privat- og erhvervskunder. Kontakt din rådgiver for at aftale et møde og høre mere. af kundernes hverdag. Danskerne dyrker gymnastik, svømning, badminton, fodbold og meget andet i de tusinder af lokale idrætsforeninger rundt omkring i landet, og idræt er med til at skabe både sundhed og en helt særlig glæde samt ikke mindst lokalt sammenhold. Vi får med partnerskabet mulighed for at være til stede der, hvor vores kunder er i deres hverdag og ikke kun, når de får en skade eller på anden måde har brug for vores forsikringsprodukter, uddyber Anders Hestbech. H.K.H. Kronprinsen uddelte legat Et højdepunkt i partnerskabet har været uddelingen af Købstædernes Forsikrings legat Danmarks olympiske håb, som H.K.H. Kronprinsen overrakte til kajakroeren Emma Jørgensen under gallashowet Sport 21 den 1. januar i år. Købstædernes Forsikring har tradition for at støtte unge talenter og har tidligere uddelt jubilæumslegater til cykelrytter og OL-guldvinder Lasse Norman Hansen og svømmeren Rikke Møller Pedersen, som senest har vundet VM-guld i 21. Det er helt særligt at kunne bidrage til, at disse store talenter får lov at udvikle sig, og vi ved fra de tidligere modtagere af legatet, at det gør en stor forskel i deres forberedelse op mod OL og andre store konkurrencer. Vi føler os stolte af at have hjulpet til, når legatmodtagerne er i kamp og henter medaljer hjem til Danmark, og det håber vi, at vores kunder også gør, siger Anders Hestbech. Foto Lars Møller Vi er et kundeejet selskab med en stærk lokal tilstedeværelse. Det olympiske partnerskab er interessant, fordi vi både kan støtte OL-talenterne, som danskerne følger i kampen om medaljer, og bidrage til breddeidrætten via Danmarks Idrætsforbund. Dermed støtter vi også de lokale aktiviteter, som mange af vores kunder er involveret i, forklarer adm. direktør hos Købstædernes Forsikring, Anders Hestbech, om baggrunden for partnerskabet. Andelskassens samarbejde med Købstædernes Forsikring betyder, at du kan få rådgivning om forsikring i alle bankens filialer. Nu gælder det de lokale aktiviteter, og Købstædernes Forsikring er ved at planlægge, hvordan det olympiske partnerskab kan bidrage til arbejdet i de lokale idrætsforeninger Berlinmurens fald. Sammenslutningen Danske Andelskasser stifter investeringsforeningen Garanti Invest Sovjetunionens opløsning. IT-boblen brister

14 1 Aktionær marts/215 Statuetten skal ses og røres Kunstneren bag Andelskasseprisen giver hver af de seks statuetter, der uddeles til prisvinderne på årets aktionærmøder, et individuelt præg. Og så opfordrer han vinderne til at røre ved skulpturen og huske på, hvad den symboliserer. som kunstner lagt. Syv år efter den skelsættende flyvetur solgte Jørgen Pedersen den tekstiltrykvirksomhed, han i mere end 2 år havde drevet, for i stedet at være billedhugger på fuld tid. Det kom helt ud af det blå. Før 1992 havde smed, ingeniør og virksomhedsejer Jørgen Pedersen været ivrig iagttager og nyder af kunst, men selv havde han ikke frembragt værker af nogen art. Det ændrede sig efter en flyvetur til Argentina. Undervejs forberedte han sig til en fødselsdags tale, og til sin egen overraskelse blev tankerne ikke til ord på papiret foran ham, men i stedet til små tegninger. Der gik det op for Jørgen Pedersen, at formerne i tegningerne sagde mere om fødselaren, end han umiddelbart kunne udtrykke i ord. Med sin baggrund som smed og ingeniør har Jørgen Pedersen gode forudsætninger for at arbejde med store skulpturer i rustfrit stål, og han er nok mest kendt for værker, der pryder store rundkørsler og virksomheder landet over. Men han arbejder også med mindre figurer i bronze. Tegningerne blev til en skitse og siden til en skulptur, som fødselaren fik. Dermed var kimen til en tilværelse Netop en statuette i bronze har han i en årrække leveret til Andelskas- sen på Fyn, hvor man har uddelt priser til foreninger, idrætsklubber og enkeltpersoner, der har ydet en særlig indsats for deres lokalområde. Prisen og Jørgen Pedersens statuette har været så populære, at aktionærrådene i alle bankens seks regioner har valgt at uddele dem i år. Derfor leverer Jørgen Pedersen denne gang seks statuetter, som hver og én får et unikt præg. - Det gør jeg ud fra de oplysninger, jeg får fra Andelskassen om prisvinderne. De, der får prisen, er jo ofte ildsjæle, som har gjort en hel masse for deres by eller lokalsamfund. Det Angrebet på World Trade Center i New York. Den internationale finanskrise rammer Danmark. 2 ¼ kg smør: 11,85 kr. Timeløn for en faglært arbejder: 162, kr./time

15 - Selve kroppen på statuetten minder i faconen om et agern, altså frugten fra egetræet. Det er grundtanken. Det er frøet og spiren, som er med til at drive noget frem. På samme måde er de initiativer og den indsats, som prisvinderne hædres for, med til at drive noget frem, siger kunstneren. Sammen med statuetten får de seks prisvindere en personlig hilsen fra Jørgen Pedersen, og i den opfor drer han dem til at stille statuetten et sted, de passerer ofte. 15 Skitse: Jørgen Pedersen kan som regel inspirere mig til at give statuetten et tvist, så den kommer til at sige noget om vinderen, siger Jørgen Pedersen, der har ladet sig inspirere af naturen. Aktionær marts/215 så de bliver opmærksomme på, at der er nogen, der har vurderet dem som noget specielt. Så får de lige det der kick engang imellem, når de bli ver mindet om, at der er nogle, som har bemærket, hvad de gør, og sætter pris på det.»de, der får prisen, er jo ofte ildsjæle, som har gjort en helt masse for deres by eller lokalsamfund.«- Man skal røre ved den, for det giver en ro i kroppen og i sindet. Og så skal vinderne lægge mærke til den, 215 Sammenslutningen Danske Andelskasser og Danske Andelskassers Bank går sammen og bliver til én bank, Danske Andelskassers Bank, der børsnoteres. Andelskassen fejrer 1 års jubilæum.»det særeste ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for De gode gamle dage. «- Ernest Hemingway

16 Særligt boliglån til førstegangskøbere Et boligkøb kan virke uoverskueligt selv for erfarne købere, og for førstegangskøbere kan købsprocessen være noget af en jungle at finde igennem. Andelskassens rådgivere hjælper køberne med alt omkring finansiering og har et attraktivt tilbud til førstegangskøbere. At købe en bolig er for de fleste og særligt for førstegangskøbere en indviklet affære. Er man ny på boligmarkedet, støder man på mange nye udtryk og begreber, og samtidig skal man tage stilling til en lang række spørgsmål i jagten på den helt rigtige bolig. Ikke mindst omkring finansieringen af købet. - Et boligkøb vil ofte være en af de største investeringer, vi foretager i vores liv, og samtidig er det en kompliceret proces med et utal af dokumenter, valg og en del usikkerhed. Derfor er det ikke mindst for førstegangskøbere en klar fordel at være bedst muligt forberedt, før man kaster sig ud på boligmar kedet, siger Jens D. Hansen, som er salgsdirektør i Andelskassen og bankens øverste ansvarlige på boligområdet. - Så kan man også slå til, når den rigtige bolig dukker op uden at skulle have unødvendige bekymringer om økonomi, forsikringer og oversete faldgruber, tilføjer Jens D. Hansen. Nye regler for ejendomsmæglere Gældende fra den 1. januar i år må ejendomsmæglere ikke længere give deres bud på, hvordan en bolig kan finansieres. Da et lån kan sammensættes på mange forskellige måder, er det derfor nu endnu vigtigere end før at komme i banken i god tid inden et boligkøb, så man kan få grundig rådgivning og det fulde overblik over et boligkøbs økonomiske betydning. De nye regler for ejendomsmæglere betyder bl.a., at mæglerne ikke længere må: foretage beregninger af konkrete finansieringsforslag lave finansierede handler, da det bliver forbudt for sælgers ejendomsmægler at formidle finansiering Det vil fortsat være lovligt for mægler at modtage henvisningsprovision fra banker og kreditforeninger. Særligt tilbud til førstegangskøbere Lige nu tilbyder Andelskassen en særlig lånemulighed til dem, der skal købe bolig for første gang. De kan nemlig benytte sig af Andelskassens Boliglån til førstegangskøbere. Lånet supplerer et realkreditlån og har en lav, variabel rente. - Via vores samarbejde med Totalkredit tilbyder vi en række forskellige attraktive realkreditlån, der kan finansiere op til 8 % af boligen. Førstegangs købere kan så bruge dette boliglån til at finansiere resten af boligen samt andre udgifter, der måtte være i forbindelse med købet, forklarer Jens D. Hansen. Man kan læse mere om lånemulighederne i Andelskassen på hjemmesiden Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 883 Tjele Telefon CVR nr Aktionær august/21

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Indhold. Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revisor... 4 Generalforsamling... 4

Indhold. Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revisor... 4 Generalforsamling... 4 2014 Årsrapport Indhold Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revisor... 4 Generalforsamling... 4 Kære aktionær... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisorernes

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab 2015. Husstandsvindmøller

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab 2015. Husstandsvindmøller Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S 100 års jubilæum Andelskassens jubilæum blev fejret i alle filialer 10. juli. Halvårsregnskab 2015 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer.

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 10/2014 10/2014 10/2014 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Direktionens kommentar... 3 Koncernen Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere