Banken - sådan skaber du det bedste samarbejde. 6. Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banken - sådan skaber du det bedste samarbejde. 6. Juni 2011"

Transkript

1 Banken - sådan skaber du det bedste samarbejde 6. Juni 2011

2 Min baggrund Carlo Chow Erhvervserfaring: Bankuddannet 30 års erfaring fra den finansielle sektor 18 år på direktionsniveau, heraf 12 år som adm. direktør Projektleder og EW-konsulent i Væksthus Hovedstadsregionen Uddannelse: Executive Management Programme, INSEAD Executive MBA Cand.merc. i ledelse, strategisk og finansiel planlægning HD i Regnskabsvæsen Statsaut. ejendomsmægler og valuar

3 Har været hele turen igennem banken - så spørg om alt med penge

4 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Hvad vurderer banken, når de modtager en låneforespørgsel fra en virksomhed? Hvordan fungerer det daglige samarbejde mellem bank og virksomhed, og hvad skal man være opmærksom på? Hvilke håndtag kan banken dreje på, hvis et engagement kører skævt og hvilke gode råd kan gives?

5 Banken ønsker følgende informationer

6 Låneforespørgsel og kreditpolitik Afbalancering mellem risiko og indtjening: Risici og sikkerhed: Er investeringen fornuftig? Er ledelsen kompetent? Hvor meget kapital er der brug for? Hvad er den forudkalkuleret risiko, og hvilken sikkerhed kan banken få? Indtjening og gode kundeforhold: Fastholde og øge antallet af gode kunder Fastholde og øge forretningsomfanget med kunderne (udlån, indlån,følgefor.,balance II) Skabe øget indtjeningen på kunderne Kvalificeret og velunderbygget lånesagsbehandling Skelner mellem Ærlige tab og Ærgelige tab

7 Kunder der ikke ydes kredit til. Der er registreret i RKI Kreditinformation Der er registreret i checkmisbrugerkartotektet Hvorpå banken tidligere har konstateret tab Der er kendt som konkursryttere Hvis omdømme og fortid er af en sådan karakter, at forretningsforbindelse kan skade bankens anseelse Der er registreret som uønskede Der ikke vil forsyne banken med tilstrækkelige oplysninger til sikring af en kvalificeret kreditvurdering eller en efterfølgende tilstrækkelig engagementsvurdering Ikke deltage i finansielle transaktioner, som har eller kan skønnes at få offentlighedens negative bevågenhed Brancher med ekstraordinær stor konkursrisiko

8 Finansieringsbehov hos erhvervskunden Udgangspunkt: Dække ethvert finansieringsbehov Afbalanceret finansieringsstruktur: Egenkapital- og fremmedfinansiering Lang- og kortfristet gæld Bank, leasing, factoring, kreditforening og leverandørfinansiering Afvikling: HR: Det finansierede driftsøkonomiske alder, max. 20 år U: Finansiering af køb af virksomhed (særlig risici), max. 10 år De fleste banker vil være eneste bankforbindelse (helkundeforhold)

9 Kreditvurdering af erhvervskunden Kreditvurdering består i at vurdere viljen og evnen til at tilbagebetale lån Vilje Evne

10 Kreditvurdering af erhvervskunden Kreditvurdering består i at vurdere viljen og evnen til at tilbagebetale lån Vilje Evne Vurdering Stjernekunder. Potentiale. Plattenslagere. Afslag Har formentlig været gennem rådgivning Kræver dog rådgivning, vækstplaner, budgetsimulering Bliver frasorteret

11 Kreditvurdering bygger bl.a. på.. Revideret regnskabsmateriale Opdateret revideret balance Budgetforudsætninger og budget for kommende år Styrkeprofil Bankens strategi for engagementet Kreditgivningen baseres på bankens forventninger til de fremtidige forhold hos kunden og i mindre grad på historiske og familiemæssige forhold

12 Eksempel på en styrkeprofil

13 Bankens styrkeprofil vs. væksthjulet

14 Rating af erhvervskunder Formål: Hjælp til styring og overvågning af bankens kreditportefølje Sikre ensartet vurdering af bankens risiko på erhvervskunder Differentiere prissætningen Opnå et billede af porteføljens risikoprofil til brug ved opgørelse af solvensbehov Nøgletal: Årsregnskabsdata Vurdering af virksomhedsbeskrivelsen, herunder styrkeprofil Virksomhedens branche og udsigterne for denne branche Ratingklasser: 10 risikoklasser, der indgår i den samlede kreditvurdering.

15 Risikoklassificering af erhvervskunderne Ratingklasse 1 Ratingklasse 2 Ratingklasse 3 Ratingklasse 4 Ratingklasse 5 Ratingklasse 6 Ratingklasse 7 Ratingklasse 8 Ratingklasse 9 Ratingklasse 10 Uden risiko Minimal risiko Beskeden risiko Normal risiko Forøget risiko Risikobetonet Risikofyldt Riskofyldt Risikofyldt Default Kilde: Arbejdernes Landsbank, Risikorapport 2010 Rating viser, risikoen for at kunden indenfor en periode på 12 måneder defaulter

16 Opgørelse af blankoandel Engagement Engagement med Jens Hansen: Billån Boliglån Engagement med Hansen Export A/S: kr Kassekredit Anlægslån Ramme for terminsforretninger (5-10%) Konsolideret engagement i alt Sikkerheder ifølge sikkerhedsoversigt Blancoandel Blancoandel: I rimelig forhold til fremtidige indtjenings- og konsolideringsevne I rimelig forhold til den beregnede hæftende egenkapital Likviditetsmæssige situation samt balancens sammensætning indgår med stor vægt

17 Belåningsværdier af sikkerheder Belåningsværdi: Beregningsgrundlag x belåningsværdi/100 minus kontant indfrielsesbeløb på foranstående lån Sikkerhedstype Belåningsværdi % Indlån 100 Børsnoterede stats- og realkreditobligationer 95 Danske virksomhedsobligationer 80 Unoterede obligationer 0 Danske aktier noteret på godkendte børser 70 Udenlandske aktier noteret på godkendte børser 0-65 Aktier og anparter i koncernforbundne selskaber 0 Investeringsforeningsbeviser 85 Pantebrev i ejerboliger og fritidshuse 70 Gældsbreve 0 Ejerpantebrev i ejerbolig 80 Ejerpantebrev i fritidshus 70 Pantebrev i andelsbolig 80

18 Belåningsværdier af sikkerheder (forts.) Sikkerhedstype Belåningsværdi % Pantebrev i ubebyggede grunde 50 Pant i biler 70 Lystbåde 70 Virksomhedspant, fordringer (beregnes af seneste års laveste saldo) 40 Virksomhedspant, råvarer 0 Virksomhedspant, halvfabrikata 0 Virksomhedspant, færdigvarer 30 Ophørende livspolice 0 Pant i goodwill og lejerettigheder 0 Fakturabelåning 70 Kautioner / garantier fra stat, regioner, kommuner, Vækstfonden Kautioner fra EKF 80 Øvrige kautioner 0

19 Kaution for engagementet Sikkerheder Generelt Kaution Privat kaution Erhvervskaution Koncern Lån flere koncernselskaber Andre sikkerheder Ægtefælle Bemærkninger Banken ønsker højest opnåelig sikkerhedsmæssig afdækning Hovedregel: selvskyldnerkaution. Hvis flere solidarisk hæftelse Ikke erhvervsmæssig interesse udvise forsigtighed Hovedaktionær/anpartshaver: Som hovedregel skal hovedaktionær/anpartshaver påtage sig selvskyldnerkaution for alt mellemværende. Evt. kan kautionen beløbsbegrænses <> engagementets størrelse Moderselskabet afgiver selvskyldnerkaution for dets datterselskabers forpligtelser over for banken. Og den ultimative ejer for moderselskabet Krydshæftelse og krydsdækning både for så vidt angår sikkerheder og selvskyldnerkautioner Styringspant så andre ikke disponerer mod bankens interesse Tinglyste pantsætningsforbud Tilbagetrædelseserklæringer Hvis aktivet tjener til fælles brug eller begge ægtefæller er aktive i virksomheden, da også selvskyldnerkaution af ægtefælle/samleverske

20 Prissætning af engagement Generelt: jo bedre (let realisable) sikkerheder => jo mindre blankoandel = > jo mindre egenkapitalbinding og jo større indtjening pr. kapitalbindingskrone Opgørelse af rentemarginal: Pengeinstitut er en fantastisk forretning. Man tjener i weekenderne, i ferierne og det er lige før, man tjener flere penge, når der lukket. Rentesats Udlån 7 % Indlån 1 % Rentemarginal 6%

21 Prissætning af engagement Generelt: jo bedre (let realisable) sikkerheder => jo mindre blankoandel = > jo mindre egenkapitalbinding og jo større indtjening pr. kapitalbindingskrone Opgørelse af rentemarginal og dækningsbidrag: Pengeinstitut er en fantastisk forretning. Man tjener i weekenderne, i ferierne og det er lige før, man tjener flere penge, når der lukket. Rentesats Rentesats Udlån 7 % Omsætning 7 % Indlån 1 % Vareforbrug 1% Rentemarginal 6% Dækningsbidrag 700%

22 Forsikringsforhold Driftstab forsvarlig dækning? Netbankindbrudsforsikring? Anlæg forsvarlig dækning? Nøglepersoner og medarbejdere Dødsfaldsdækning Invaliditetsrisiko

23 Miljøforhold For at undgå at virksomheders miljøforhold kan medføre tab skal: 1. miljøforholdene undersøges 2. miljøforholdene skal beskrives i virksomheder med potentielle miljøproblemer

24 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Delkonklusion (1): Kreditvurdering består af virksomhedens vilje og evne til at tilbagebetale lån. Kreditvurdering bygges på regnskaber, styrkeprofil, rating og blankoandel Hvordan fungerer det daglige samarbejde mellem bank og virksomhed, og hvad skal man være opmærksom på? Hvilke håndtag kan banken dreje på, hvis et engagement kører skævt og hvilke gode råd kan gives?

25 Samarbejdet med banken - kundeperspektiv Sparringspartner Åben og ærlig dialog Gennemførelse af transaktioner Flere kontaktpersoner afhængig af transaktionstype Evt. indlevering af regnskabsopfølgning Årlig genforhandling / rebevilling

26 Samarbejdet med kunde - bankperspektiv Løbende dialog med kunderne Minimere tab => tæt, decentral styring og central opfølgning på engagementer med tabsrisiko Identificere engagementer, der ønskes styrket eller afviklet. Rådgiver udarbejder handlingsplan for udvikling i kundeporteføljen Virksomhedsbeskrivelse og rating vurderes løbende, mindst en gang om året i forbindelse med rebevilling

27 Faresignaler i kundeforholdet Ønskescenarie: Bevilget kreditter for det næste år. Budget opfyldes. Minimum arbejde Faresignaler: Stort tidsforbrug på banale spørgsmål Hyppige ubevilgede overtræk Behov for returnering / afvisning af betalinger, f.eks. A-skat Dialog signalerer, der ikke er styr på bogføring og likviditet Hyppige låneforespørgsler om forhøjelser Udlæg foretages i bankens sikkerheder af efterstående panthaver Uventet indkaldelse til tvangsauktion Pludselig fald i antallet af transaktioner og eller saldo Manglende betalinger af pantsatte forsikringspolicer Markant resultatafvigelse i forhold til det indleverede budget

28 Rebevilling - Forbered dig godt til møde Dårlig eller ingen forberedelse til mødet med banken er ofte medvirkende til, at banker siger nej til at låne en virksomhed penge. Jo mere grundig og engageret, du er jo større tillid kan banken få til, at du kan overvinde svære tider, så de ikke mister deres penge. Et pengeinstitut lever af at låne penge ud til kunderne men overlever af at få disse tilbage igen

29 Skab et komplet øjebliksbillede Klargør opdateret materiale om din virksomheds økonomi: Seneste årsregnskab Opdateret balance Budgetopfølgning Budget for den kommende periode, der viser likviditetsbehovet Gældende strategiplan Ordrebog og oversigt over givne tilbud og mulige nye ordrer Undersøg om værdien af sikkerhederne for lån og kreditter, er faldet Præsentation af dit firmas profil, produkter og ydelser Ejerstruktur og organisationsstruktur Har du en personligt ejet virksomhed, så find seneste årsopgørelse fra SKAT, ægtefælles seneste lønseddel og privatbudget

30 Gør banken klar til mødet Du kan tage teten ved at sætte dagsordenen på bankmødet. Skriv en dagsorden: Hvad er vigtigt at få drøftet og få på plads i banken. Send dagsordenen til banken FØR mødet, så den kan sikre, at de rette specialister og beslutningstagere deltager i mødet. Send også dit opdaterede materiale tidsnok til, at banken kan nå at forberede sig

31 Skab hjemmebanefordele Inviter banken ud til din virksomhed og hold mødet der. Stil med lige så mange personer, som banken gør, for at skabe ligevægt omkring bordet. Vælg de relevante personer. Skab et godt førstehåndsindtryk ved at være velsoigneret og venlig. Hvis dit danske sprog ikke er så godt, så tag en med, der mestrer det bedre. Ikke præsentationer og materiale på engelsk Sørg for, at der ser pænt og præsentabelt ud i virksomheden

32 Se banken som en god kunde Vis rundt i firmaet og vis virksomhedens produkter Sørg for forplejning til mødet Fortæl hvordan virksomheden tidligere har overvundet svære tider Vis al din drivkraft og energi samt troen på virksomhedens fremtid Tal altid sandt og forti intet. Sig ordrebogen er tom, hvis det er. Start med det negative og parker det ved at forklare det. Fokuser så på alt det positive Undgå at provokere banken ved at gå ind til mødet med en attitude, der signalerer, at du ser det som en selvfølge, at du får, hvad du forlanger.

33 Forklar de dårlige tal godt Tal taler ikke for sig selv. Især ikke,hvis de ikke ser så lovende ud. Men samtidig kan der være mange gode grunde til, at du fortsat tror på en sund udvikling i din virksomhed. Forbered dig derfor godt på at forklare årsagerne til de tal, banken formentlig også vil spørge kritisk til. Endnu vigtigere er det, at du erkender svagheder og beskriver, hvordan du vil løse udfordringerne. Forklar også budget og business case for dine løsninger. Brug virksomhedens økonomikyndige, revisor eller økonomisk rådgiver til at hjælpe dig, hvis dette ikke er din stærke side

34 Rebevilling vurderes ofte på kolde facts Positivt Resultat Kalkuleret risiko Svært (muligt ved ansvarlig kapital) Svært (muligt ved fuld dækket basis) Glem det Negativt Positiv Soliditet Negativ

35 Rebevilling vurderes ofte på kolde facts tkr. Positivt Resultat 0 Kalkuleret risiko Svært (muligt ved ansvarlig kapital) 0 Svært (muligt ved fuld dækket basis) Glem det Negativt tkr. Positiv tkr. Soliditet Negativ tkr.

36 Branchen vurderes som neutral af banken Stor forskel i indtjening og konsolidering i grossistleddet mens bankerne undgår detailbutikkerne Store bindinger i færdigvarelagre Store forudbetalinger til leverandører mv. Store udestående fordringer Forholdsvise store tab på debitorer Valutakursrisiko Operationel risiko Store huslejeforpligtelser (lagre, showroom mv.)

37 Vækstkaution en finansieringsmulighed Lån op til 10 mio. kr. Typisk lånestørrelse ca. 2 mio. kr. 75 % tabskaution af Vækstfonden Stiftelsesprovision på 2 % af lånebeløbet Løbende provision: 1,25 % af lånebeløbet Låneformål: Fornyelse og udvikling Ejerskifte Opstart af ny virksomhed Investeringer Driftsfinansiering i tilknytning til ovenstående formål

38 Eksportkaution og SMV-eksportgaranti Eksportkaution: For eksportvirksomheder og underleverandører Drifts- og oparbejdningskreditter i banken Max. 50 % af eksportomsætningen Max. kaution for 50 mio. kr. i eksportkredit Kaution af Eksportkreditfonden for 80 % af kreditterne Løbetid af kautionen op til 3 år Præmien beregnes individuelt Eksportgaranti, herunder SMV-garanti: Målrettet små og mellemstore virksomheder (< 250 ansatte og < 50 mio Euro i omsæt.) Tilbyde køber langfristet kredit for en konkret eksportordre (> 180 dage) Din virksomhed får pengene, når I leverer varen Banken får sikkerhed fra EKF for op til 100% af risikoen Præmien afhænger af risiko, varighed, køber og landets forhold

39 Optimering af arbejdskapital Køb af råvarer Salg af færdigvarer Kunde betaling Produktions- og lagertid Kundekredit Leverandørkredit Behov for arbejdskapital Optimering af arbejdskapital handler om at optimere processer for at mindske pengebindinger i debitorer og varelagre og opnå gode leverandørkreditter. Dette kan måles ved at anvende Cash Conversion Cycle (CCC), der er et udtryk for det antal dage, der går fra I foretager udbetalingen for den indkøbte råvare, til indbetalingen for færdigvaren modtages. CCC kan udtrykkes på følgende måde: Debitordage (DSO) + lagerdage (DIO) kreditordage (DPO) = x dage (behovet for arbejdskapital)

40 Inspiration, likviditetsforbedring Nedenstående tabel viser likviditetsforbedring p.a. ved forbedring af DSO (debitordage), DPO (kreditordage) eller DIO (lagerdage). Omsætning/ Vareforbrug Antal dage kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

41 Inspiration, rentebesparelse Nedenstående tabel viser rentebesparelse p.a. (ved en rente på 7 %) ved forbedring af DSO (debitordage), DPO (kreditordage) eller DIO (lagerdage). Omsætning/ Vareforbrug Antal dage kr. 671 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

42 Inspiration, kontantrabatter Følgende tabel kan give et hurtigt overblik over renteomkostning eller -gevinst ved kontantrabatter: Bemærk: i tabellen er antallet af rentedage p.a. 360 Eksempel: 10 dage 2 % eller 30 dage netto = 20 dage => 36 % i rente

43 Factoring 80% belåning af udestående debitorer Likviditet med det samme Debitorstyring, indbetalinger og rykkerprocedure Selektiv debitorforsikring Kurssikring ved eksportsalg Online-løsning tilbydes af factoringselskabet Kan ikke gå sammen med virksomhedspant! medmindre banken fraskriver sig fordringspantet

44 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Delkonklusion (1): Delkonklusion (2): Kreditvurdering består af virksomhedens vilje og evne til at tilbagebetale lån. Kreditvurdering bygges på regnskaber, styrkeprofil, rating og blankoandel En åben og ærlig dialog og et minimum af arbejde med virksomheden er at foretrække. Faresignaler kan få indflydelse på den årlige rebevilling. Vist eksempler på forskellige relevante finansieringsformer Hvilke håndtag kan banken dreje på, hvis et engagement kører skævt og hvilke gode råd kan gives?

45 Håndtag banken kan tage i brug Krav om månedlig budgetopfølgning Ikke dække likviditetsbehov, før virksomheden er på rette kurs Indsætte mentor / observatør i virksomheden. Rapportering til banken Kræve yderligere sikkerhed for engagementet Kræve indskud fra den eller de ultimative ejere Nedskrive maksimum for kreditterne Forhøje udlånsrenten, da risikoen er blevet større Indføre provision af maksimum, da styring af kunden er vokset Give kunde et par måneder til at finde et andet pengeinstitut Hvis aktierne er pantsat med stemmeretten, da indvælge bankens folk i bestyrelsen eller afsætte direktionen og indsætte ny direktør Hvis aktierne er pantsat med stemmeretten, da sælge aktier/anparter Hvis der er hensættelse på kunden, da tilbyde akkord mod indfrielse Opsige virksomhedens kreditter og realisere sikkerhederne Få ejeren som medspiller, hvis virksomheden skal afvikles. Tilbyd gulerod

46 Analyse viser store regionale forskelle Sp11. Har finanskrisen bevirket, at det er sværere at skaffe finansiering til din virksomheds aktiviteter? 1/2 Total Virksomhedens primære branche Mærker ingen forskel i pengeinstituttets adfærd Oplever det er meget svære at få et kortvarigt overtræk på KK Pengeinstituttet har nedskrevet min kredit Pengeinstituttet har forhøjet udlånsrenten på virksomhedens kassekredit Håndværk / byggeri 54,1% 15,8% 3,4% 10,6% 107 Handel/butik 64,0% 13,6% 1,0% 16,2% 155 Tjenestesektor (ex. advokat, revisor, reklamebureau, Webdes 79,3% 4,6% 1,9% 4,7% 152 Andet, noter venligst hvad: Antal 71,9% 6,0% 0,5% 10,2% 107 Køn Kvinde 77,0% 10,2% 1,2% 6,5% 168 Mand 63,8% 9,7% 1,8% 12,3% 353 Regioner Region Hovedstaden 67,7% 12,3% 2,4% 4,9% 166 Region Sjælland 63,7% 15,0% 0,9% 11,0% 80 Region Syddanmark 71,5% 9,0% 0,7% 11,7% 102 Region Midtjylland 63,6% 8,0% 2,9% 12,0% 109 Region Nordjylland 76,6% 1,6% 0,0% 19,7% 63 Total 68,1% 9,9% 1,6% 10,5% 521

47 Analyse viser store regionale forskelle Sp11. Har finanskrisen bevirket, at det er sværere at skaffe finansiering til din virksomheds aktiviteter? 2/2 Total Pengeinstituttet har indført provision af maksimum Pengeinstituttet har krævet yderligere sikkerhed Pengeinstituttet har opsagt virksomhedens kassekredit Andre grunde, notér Antal Virksomhedens Håndværk / byggeri 0,0% 1,7% 1,7% 12,8% 107 primære branche Handel/butik 0,0% 2,4% 1,4% 1,4% 155 Tjenestesektor (ex. advokat, revisor, reklamebureau, Webdes 0,4% 1,8% 0,4% 6,8% 152 Andet, noter venligst hvad: 0,0% 4,1% 0,7% 6,5% 107 Køn Kvinde 0,0% 1,3% 0,0% 3,7% 168 Mand 0,2% 3,0% 1,5% 7,6% 353 Regioner Region Hovedstaden 0,4% 1,3% 1,5% 9,6% 166 Region Sjælland 0,0% 4,9% 2,6% 1,9% 80 Region Syddanmark 0,0% 2,9% 0,0% 4,2% 102 Region Midtjylland 0,0% 2,1% 0,7% 10,7% 109 Region Nordjylland 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 63 Total 0,1% 2,4% 1,0% 6,4% 521

48 Hypoteser om analyseresultatet Nordjylland har flest, små selvstændige lokale pengeinstitutter Større konkurrence og større fleksibilitet Kreditgivning på baggrund af personlige relationer og mindre på likviditetsbudgetter og kolde facts Arbejdsløsheden og fluktuationer har været højere i Nordjylland Lavere lønninger, lavere husleje og mere stabil arbejdskraft giver relativt bedre regnskaber for nordjyske firmaer end i Hovedstaden I Nordjylland får man højere renter eller mere sikkerhed for den øgede risikoen frem for at nedskrive kreditten I Nordjylland er huspriserne ikke faldet så meget som i Hovedstaden Spar Nord Bank med markedsandel på 20-30% i Nordjylland har ekspanderet kraftigt i hele Danmark. Vækststrategi har betydet, at de formentlig ikke har strammet op på hjemmemarkedet.

49 Den korte version Send konen ned og forhandle med banken Flyt til Nordjylland, så er mulighederne for kredit større Skift branche til Tjenestesektoren. De har mærket finanskrisen Skift branche til Tjenestesektoren. De har mærket finanskrisen mindst.

50 10 gode råd til virksomheden 1. Ikke masseudsende låneansøgninger til andre PI, hvis man mangler likviditet 2. Adskil privat og erhvervsengagement af hensyn til konsolideringsreglerne 3. Undgå at blive registreret i RKI eller sørg for hurtigt at blive slettet igen 4. Underspil over for banken. Hold hvad I lover. Overopfyld budgetterne 5. Vær på forkant i god tid, hvis der er behov for overtræk eller kreditforhøjelse 6. Pantsat ikke alle aktiverne fra starten. Hav altid sikkerheder at tilbyde 7. Gå efter en beløbsbegrænset kaution især hvis der er flere ejere 8. Undgå af din ægtefælle påtager sig kaution og indgå evt. en ægtepagt 9. Indfør styringsværktøjer, så der hele tiden er overblik over økonomien 10. Vær altid godt forberedt til møder med banken og vær altid ærlig i dialogen

51 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Delkonklusion (1): Delkonklusion (2): Delkonklusion (3): Kreditvurdering består af virksomhedens vilje og evne til at tilbagebetale lån. Kreditvurdering bygges på regnskaber, styrkeprofil, rating og blankoandel En åben og ærlig dialog og et minimum af arbejde med virksomheden er at foretrække. Faresignaler kan få indflydelse på den årlige rebevilling. Vist eksempler på forskellige relevante finansieringsformer Hvis virksomheder ikke performer, har banken mange håndtag at dreje på. Analyse viser, at virksomheder i Nordjylland behandles bedst under finanskrisen. Der gives 10 gode råd til virksomheder

52 Spørgsmål? Kontaktinformationer: Carlo Chow Telefon:

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Finansiering af international vækst med EKF 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Om EKF SLIDE 2 SLIDE 3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring Ejet

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

management.nu fokuserer på: Den Balancerede Bestyrelse

management.nu fokuserer på: Den Balancerede Bestyrelse Ejerens Behov Bestyrelses arbejde arbejde Strategi Figur 1 Forventningsafstemning // Stig Nilsson DBB er dels nye tiltage omkring struktureret og værdibaseret arbejde på det strategiske niveau og dels

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport 2009

Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 1. september 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 14/2010 Fejl i Supplerende/korrigerende information til Vestfyns Bank A/S årsrapport

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010

Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010 Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010 Side 1 Indledning FIH Erhvervsbank A/S optog statsligt kapitalindskud pr. den 30. juni 2009. Denne rapport er udarbejdet som en del af de krav der

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken SPAR NORD BANK Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken DAGSORDEN 1. Spar Nord kort fortalt 2. Bankerne vil gerne finansiere 3. En vurdering af virksomheden og dens ledelse 4. Analyse og vurdering

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

VÆKSTHUS NORDJYLLAND / HJØRRING ERHVERVSCENTER, / SLIDE 1. Fokus på Tyskland. Væksthus Nordjylland Hjørring Erhvervscenter,

VÆKSTHUS NORDJYLLAND / HJØRRING ERHVERVSCENTER, / SLIDE 1. Fokus på Tyskland. Væksthus Nordjylland Hjørring Erhvervscenter, VÆKSTHUS NORDJYLLAND / HJØRRING ERHVERVSCENTER, 21-01-2016 / SLIDE 1 Fokus på Tyskland Væksthus Nordjylland Hjørring Erhvervscenter, 21-01-2016 VÆKSTHUS NORDJYLLAND / HJØRRING ERHVERVSCENTER, 21-01-2016

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Indlæg om finansiering Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Aftenens emner 1. Betaler du den rette rente? 2. Hvad skal der til for at skifte bank? 3. Hvordan servicere man banken bedst muligt? 4. Hvad

Læs mere

Større sikkerhed Bedre finansiering Mere salg. Finansiering med EKF

Større sikkerhed Bedre finansiering Mere salg. Finansiering med EKF Større sikkerhed Bedre finansiering Mere salg Finansiering med EKF HVEM ER EKF? EKF er Danmarks eksportkreditinstitut. Vi gør danske virksomheder konkurrencedygtige og hjælper dem sikkert og succesfuldt

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde?

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde? Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Frank Petersen Handelshøjskoleuddannelse i økonomi Økonomidirektør i internationale virksomheder Forhandlinger med långivere Har selv prøvet at få

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi XX FORSYNING A/S Finansierings-, valuta- og rentestrategi Vedtaget på XX A/S bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 MÅLSÆTNING: Formålet med denne strategi er at få defineret en risikoprofil for vore transaktioner

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

København 30. september 2010 Ref. HSJ

København 30. september 2010 Ref. HSJ København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 30. juni 2012 2 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN VÆRKTØJ TIL RÅDGIVNING & SPARRING MED ERHVERVSKUNDER

ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN VÆRKTØJ TIL RÅDGIVNING & SPARRING MED ERHVERVSKUNDER ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN VÆRKTØJ TIL RÅDGIVNING & SPARRING MED ERHVERVSKUNDER ERHVERVSRÅDGIVERUDDANNELSEN Erhvervsrådgiveruddannelsen er for den nye erhvervsrådgiver, der vil klædes målrettet på til

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Fakta om Sparekassens. Soliditet Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. 30.

Fakta om Sparekassens. Soliditet Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. 30. Fakta om Sparekassens Soliditet 2017 Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud Baseret på tal pr. 30. juni 2017 02 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere