Referat 23 - Centerrådsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 23 - Centerrådsmøde"

Transkript

1 Referat 23 - Centerrådsmøde 23. februar / khol / stwu / boch 1/21

2 Dagsorden: 1. Velkomst v/gert Ringgaard Drøftelses og beslutningspunkter 2. Indstilling af tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Østjylland og Vestjylland v/gert Ringgaard og Kirsten Holmgaard 3. Voksen- og efteruddannelse på dagsordenen v/steen Würtz - punkt fra sidste centerrådsmøde 4. Anvendelse af VEU-bonus v/steen Würtz 5. VEU-Center MidtØst aktivitetsplan 2015 v/steen Würtz 6. Regional strategi for samarbejde med regionale aktører v/steen Würtz Orienteringspunkter: 7. Tiltag, initiativer mv. i regi af Vækstforum og Kompetencerådet v/elsemarie Trøst 8. Projektafslutning KompetenceMidt (KCM) v/steen Würtz 9. Projektopstart KompetenceforsyningMidt (KFM) v/steen Würtz 10. Orientering fra sekretariatet Møde med LO vedr. VEU-centrenes fremtid v/kirsten Holmgaard Møde med UVM vedr. afrapportering af udviklingskontrakten v/steen Würtz Deltagelse i Danske Erhvervsskolers auditeringsseminar v/steen Würtz Regionale oversigter over udbud af 6 ugers jobrettet uddannelse v/bodil Brønden Informationsmøder på partnerskolerne vedr. RKV/IKV v/bodil Brønden 11. Eventuelt og næste møde v/gert Ringgaard / KHOL / STWU / BOCH 2/21

3 Redegørelse: 1. Velkomst v/gert Ringgaard Stillingtagen til: - Bilag: - Konklusion Der blev budt velkommen til Jens Kappel Hansen, nyudpeget centerrådsmedlem for VUC Djursland. Jens Kappel Hansen præsenterede sig kort / KHOL / STWU / BOCH 3/21

4 2. Indstilling af tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Østjylland og Vestjylland v/gert Ringgaard og Kirsten Holmgaard Drøftelse af: Bilag: Indstilling af tilforordnede til de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Østjylland og Vestjylland (2.1) Brev fra AMK Midt-Nord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om indstilling af tilforordnet til RAR Østjylland (2.2.) Brev fra AMK Midt-Nord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om indstilling af tilforordnet til RAR Vestjylland Den 18. juni 2014 blev der indgået forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen og i forlængelse heraf blev Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen vedtaget den 23. december Et af punkterne i reformen er bedre organisering og styrket partsinddragelse. Der oprettes 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), med to råd i Region Midtjylland: RAR Østjylland, som dækker kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, og Aarhus Link til RAR Østjylland RAR Vestjylland, som dækker kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg. Link til RAR Vestjylland En af arbejdsmarkedsrådets opgaver bliver at koordinere samarbejdet på beskæftigelsesområdet på tværs af kommunerne og a-kasserne samt øvrige aktører herunder blandt andet VEU-centrene. VEU-området får én plads i de Regionale Arbejdsmarkedsråd som tilforordnet. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har derfor anmodet Centerrådene for VEU-Center MidtØst og Østjylland om at indstille én fælles tilforordnet til det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Østjylland Centerrådene for VEU-Center MidtØst og MidtVest om at indstille én fælles tilforordnet til det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Vestjylland Konstituerende møder i de Regionale Arbejdsmarkedsråd afholdes hhv. den 26. januar (RAR Vestjylland) og den 11. februar (RAR Østjylland). Første ordinære møder vil blive afholdt i marts / KHOL / STWU / BOCH 4/21

5 Indstilling af tilforordnede fra centerrådene i fællesskab ønskes indsendt så snart som muligt - gerne inden ordinært møde i marts. RAR vil på førstkommende møde efter modtagelse behandle indstillingerne. Efterfølgende vil repræsentanten få nærmere oplysning om møder, dagsorden mv Overvejelser omkring VEU-Center MidtØsts repræsentation i RAR A. Repræsentation ved centerrådsmedlem eller VEU-center chef? B. Repræsentation i RAR Øst eller RAR Vest? C. Repræsentation i både RAR Øst og RAR vest? D. Turnus med de 2 øvrige VEU-centre med skift hver 2. år? Ad A: RARs ordinære medlemmer i såvel Østjylland som Vestjylland repræsenterer politiske/faglige interesser. I forhold til RARs opgaver fremhæves VEU-centrenes koordinerende indsats, hvilket taler for behov for konkret viden om eksempelvis lokale samarbejder i hele området, 6-ugers listers indhold og generelt viden omkring uddannelsesområdet - hvilket vægtes i Beskæftigelsesreformen. Centerrådet for VEU-center Østjylland peger på et centerrådsmedlem, mens eksempelvis centerrådet for VEU-center Syd peger på en embedsmand. Ad B: RAR Østjylland eller RAR Vestjylland? Viborg og Skive kommuners (samt 4 partnerskolers) placering i RAR Vestjylland samt en række brancherelaterede samarbejder, eksempelvis indenfor Bygge/anlægsområdet (VEU-sekretariatet er tovholder for Byggebooms netværket), taler for repræsentation i RAR Vestjylland. Hvis - på den lange bane - VEU- geografien ændres, vil det også pege på en vestlig orientering. For repræsentation i RAR Østjylland taler, at Randers, Favrskov, Nord- og Syddjurs kommuner (samt 7 partnerskoler) hører under dette RAR. Endvidere taler samarbejdet i ESØ-regi også for en repræsentation i RAR Østjylland. AD C: Repræsentation i både RAR Østjylland og Vestjylland Der er skabt et samarbejde mellem de 3 VEU-centre i Region Midtjylland, hvor man efter en turnusordning skiftes til at sidde i diverse udvalg/råd. Kompetencerådet/Region Midt: Chefen for VEU-center MidtVest repræsenterer fra januar 2015 VEUcentrene i Kompetencerådet. Direktøren for Århus Tech har fået erhvervsskolernes plads i Kompetencerådet. Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi / MEAmidt: Chefen for VEU-center Østjylland repræsenterer pt. VEU centrene i MEA- Midt s akademiråd / KHOL / STWU / BOCH 5/21

6 Medlemmer af centerrådene i både VEU-center Østjylland og MidtVest er ordinære medlemmer af henholdsvis RAR Vestjylland (Karin Østerby, LO) og RAR Østjylland (Viggo Thinggård, LO). Ad D. En model for repræsentation i begge RAR kunne være en 2 årig turnusordning mellem henholdsvis VEU-center MidtØst og Østjylland samt VEU-center MidtØst og MidtVest. Anbefaling VEU-Center MidtØst arbejder for repræsentation i både RAR Østjylland og RAR Vestjylland VEU-center chef Steen Würtz indstilles som VEU-center MidtØsts tilforordnede Direktør Kirsten Holmgaard forsøger at aftale turnusordning (Ad D) med formandskaber / værtsskoledirektører i VEU-Center MidtVest og Østjylland. Heri indgår også aftale om retningslinjer for gensidigt forpligtende samarbejde / informationsflow mellem VEU-centrene i forhold til arbejdet i RAR. Konklusion Centerrådet vedtog de forelagte anbefalinger. VEU-Center MidtØst lægger op til en 2-årig turnusordning / KHOL / STWU / BOCH 6/21

7 3. Voksen- og efteruddannelse på dagsordenen v/steen Würtz Stillingtagen til: Bilag: Voksen- og efteruddannelsestemaer, som skal sættes på dagsordenen i centerrådets netværk (3.1) Opdateret oversigt over centerrådets netværk Jf. VEU-centerenes udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet skal centrene medvirke til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Det skal bl.a. ske gennem deltagelse i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Jf. beslutning på centerrådsmødet den 3. september, 2014, vil centerrådet medvirke til at sætte voksen- og efteruddannelse på dagsordenen i deres netværk. På mødet ønskes en drøftelse af, hvem centerrådets medlemmer kan påvirke o o o på beskæftigelsesområdet / de ledige på erhvervsområdet / de beskæftigede politisk På baggrund heraf laves til centerrådsmødet den 28. maj 2015 oplæg til budskaber, som skal formidles til de identificerede målgrupper. Der tages udgangspunkt i indsatserne i VEU-centerets udviklingskontrakt. Endvidere udvikles præsentationsmateriale til italesættelse af budskaberne. Konklusion Drøftelse af i hvilke organisationer / instanser centerrådet kan italesætte voksenog efteruddannelsestemaer mundede ud i beslutning om, at sekretariatet udarbejder oplæg til temaer, som skal italesættes og drøftes i de fora hvor centerrådet er repræsenteret. Flere kommuner - bl.a. Viborg, Skive og Randers - arbejder med etablering af beskæftigelsespolitiske fora til erstatning for de Lokale Beskæftigelsesråd / KHOL / STWU / BOCH 7/21

8 4. Anvendelse af VEU-bonus for 2014 v/steen Würtz Stillingtagen til: Anvendelse af bonus for 80 % opfyldelse af VEUudviklingskontrakt 2014 med UVM Bilag: (4.1) UVM tilbagemelding på VEU-kontraktopfyldelse VEU-Center MidtØst (4.2) Tilfredshedsanalyse - virksomhedskontakt VEUcentre 2014 På mødet gennemgås UVMs tilbagemelding på VEU-Center MidtØsts kontraktopfyldelse, herunder også gennemgang af analyse vedrørende virksomhedernes tilfredshed med skolernes virksomhedsrådgivning. VEU-Center MidtØst har i 2014 opnået en kontraktopfyldelse på over 87 %, hvilket udløser en bonus på kr Disse midler kan i 2015 anvendes til aktivitet(er), som falder indenfor VEU-centerets indsatser, men ikke nødvendigvis er fastsat i udviklingskontrakten. VEU-koordineringsgruppen anbefaler Centerrådet, at beslutning om anvendelse af bonus for 80 % kontraktopfyldelse skal afvente udspil / handleplaner arbejdsgrupper, som er nedsat omkring videreudvikling af virksomhedsrådgivning og voksenvejledningsstrategi. Det forventes, at finansiering af følgende områder vil komme i spil: virksomhedsbesøg Netværkssamarbejde Konsulentuddannelse Vejledersamarbejde 12:12 seminar omkring indsatser i 2016 Udspil fra de nedsatte arbejdsgrupper behandles på Centerrådsmøde 28. maj, Konklusion Centerrådet tilsluttede sig koordineringsgruppens anbefaling om at beslutning om anvendelse af bonus på kr. afventer udspil / handleplaner fra arbejdsgrupper, som er nedsat omkring videreudvikling af virksomhedsrådgivning og voksenvejledningsstrategi / KHOL / STWU / BOCH 8/21

9 Samtidig ønskes aktiviteter medtaget, som adresserer disse problematikker: Uddannelsesparathed hos ufaglærte / ledige Elementer: o o o o o Ligger uddannelsesbarriererne i systemet eller hos den enkelte? Sammentænkning af almen og erhvervsrettet uddannelse med udgangspunkt i den enkelte Kurser, som skal bidrage til uddannelsesparathed Inddragelse af virksomheder i motivationsprocessen Kompetenceafklaringscentre for voksne Eksempel på samarbejde: BootCamp Viborg - giver input til Viborg Kommunes uddannelsesstrategi for det samlede uddannelsesområde. Strategien skal bygge på at partnerskab mellem Viborg Kommune, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter om fælles indsats for at løse udfordringer både nu og i årene, der kommer. Udbud / holddannelse på tværs af skoler Elementer: o Samarbejde på tværs af skoler / VEU-centre om at sprede udbud over et større område (ex. industriteknikker) og samarbejde om at finde kursisterne / KHOL / STWU / BOCH 9/21

10 5. VEU-Center MidtØst aktivitetsplan 2015 v/steen Würtz Stillingtagen til: VEU-Center MidtØsts aktivitetsplan for 2015 Bilag: (5.1) VEU-Center MidtØsts aktivitetsplan for 2015 På mødet gennemgås oplæg til VEU-Center MidtØst aktivitetsplan for herunder nedsatte arbejdsgrupper til Videre udvikling af konsulenternes virksomhedskontakt Udvikling af fælles vejledningsstrategi og handleplan Der ønskes en drøftelse og godkendelse af VEU-Center MidtØsts aktivitetsplan for Konklusion VEU-Center MidtØst aktivitetsplan 2015 blev godkendt uden kommentarer / KHOL / STWU / BOCH 10/21

11 6. Strategi for samarbejde med regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområderne for 2015 v/steen Würtz Stillingtagen til: Bilag: Regional strategi for samarbejde med regionale aktører (6.1) Regional strategi for samarbejde med regionale aktører for 2015 På mødet gennemgås den regionale strategi for 2015 for samarbejde med regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområderne for Der ønskes en drøftelse og godkendelse af den regionale strategi for samarbejde med regionale aktører. Konklusion Regional VEU-center strategi for samarbejdet med regionale aktører indenfor erhvervs- og beskæftigelsesområdet for 2015 blev godkendt uden kommentarer / KHOL / STWU / BOCH 11/21

12 7. Tiltag, initiativer mv. i regi af Vækstforum og Kompetencerådet v/elsemarie Trøst Orientering om: Tiltag i Vækstforum og Kompetencerådet Bilag: Elsemarie Trøst orienterer om tiltag, initiativer mv. i regi af Vækstforum og Kompetencerådet, som kan være af værdi/interesse for VEU-centerets og Centerrådets arbejde. Konklusion Elsemarie Trøst orienterede om sammensætning af og opgaver i Vækstforum og Kompetencerådet. Nedlæggelse af de Lokale Beskæftigelsesråd medfører, at Vækstforum får to nye medlemmer - en repræsentant fra RAR Vestjylland og RAR Østjylland. Power points fra punktet sendes ud med dette referat / KHOL / STWU / BOCH 12/21

13 8. Projektafslutning KOMPETENCEmidt (KCM) v/steen Würtz Orientering om: Projektafslutning KompetenceMidt (KCM) Bilag: - På mødet gives en orientering om KCM projektafslutning - herunder projektafslutningskonference 3. marts Centerrådet har modtaget invitation til konferencen. KCM restbudgettet er fortsat en udfordring for partnerne i samarbejdet, idet der pr. 30. januar 2015 samlet står ca. 1,8 mio. kroner, som skal anvendes inden den 2. marts 2015, som er den absolut seneste dato for aflevering af bilag til VEUsekretariatet. VEU-sekretariatet har løbende, med stigende intensitet over 2014, fulgt op på de aktiviteter/beløb, de enkelte partnere har committet sig på. Den enkelte partner får regelmæssige statusopdateringer omkring forbrug og hjælp til indberetning af timer mv. Konklusion Overordnet er projektets målsætninger opfyldt - men der er uforbrugte projektmidler / KHOL / STWU / BOCH 13/21

14 9. Projektopstart KompetenceforsyningMidt (KFM) og Viden til vækst (KASK) v/steen Würtz Orientering om: Projekt KompetenceforsyningMidt (KFM) og Viden til vækst (KASK) Bilag: - På mødet gives en status på Projektansøgninger og forventet projektopstart på 9.1. KompetenceforsyningMidt (KFM) 9.2. Viden til vækst (KASK) Status på opstart af kommunale 3-politik-samarbejder (kommunegrupper) 9.1. KOMPETENCEFORSYNINGmidt (EU Socialfondsprojekt) Væksthus Midt har, som tidligere omtalt, søgt EU Socialfondsmidler via Erhvervsfremmestyrelsen mhp. at finansiere Kompetenceforsyningsmidtprojektet med et bruttobudget 2015 på 10 Mio. kr. Region Midt s 3 VEU-centre afventer endelig tilsagn vedr. EU-midlerne, men har påbegyndt organiseringen af de lokale samarbejder. Målet er at virksomhederne oplever et reelt samarbejde/koordineret indsats mellem uddannelsessystemet, erhvervsfremmesystemet og de lokale jobcentre. Mål: Én indgang for virksomhederne til offentlig service vedrørende kompetencematchet (rekruttering og opkvalificering). Et mere effektivt kompetencematch via en fælles koordineret indsats om at kvalificere arbejdsstyrken, så den matcher virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på kort og på længere sigt. Kvalificering af virksomhedernes vækstkompetencer og virksomhedernes egne evner til at anskue behov for kompetenceforsyning og strategiske uddannelsesplanlægning. Forbedring af virksomhedernes bestillerkompetencer. En målrettet og differentieret indsats, herunder en professionalisering af aktørernes virksomhedsrettede indsats for at sikre, at den bliver mere effektiv og efterspørgselsstyret på kort sigt - så der ikke opstår flaskehalsproblemer - og mere innovativt styrende på længere sigt - så der kommer samlet balance på arbejdsmarkedet / KHOL / STWU / BOCH 14/21

15 VEU-sekretariatet har fået følgende tilkendegivelser om deltagelse i de kommunebaserede lokale samarbejder: Djursland: Begge erhvervsråd og Jobcentre, samt Viden Djurs og VUC Randers: Erhvervsrådet, Jobcenteret, Tradium, Randers VUC og HF Favrskov: Erhvervsrådet, Jobcenteret og Den Jydske Haandværkerskole Viborg: Erhvervsrådet, Jobcenteret (ønsker dog ikke at trække på projektmidlerne), VUC Skive-Viborg og Mercantec Skive: Erhvervsrådet, Jobcenteret (ønsker dog ikke at trække på projektmidlerne), VUC Skive-Viborg, Skive Tekniske Skole Projektopstart var oprindeligt planlagt til at starte til marts, men Erhvervsstyrelsen har en del opklarende spørgsmål til effektmålingerne. Det er pt. uklart om tilsagnet er i hus til marts. Projekt periode 1. januar 31. december 2015 Konklusion: Projektet vil løbe over 12 måneder fra den dato kontrakten er underskrevet, og vil således fortsætte ind i P.t. vides det ikke, om projektet kommer i gang til april eller først til august Viden Til Vækst (EU regional udviklingsprojekt en del af Interreg. programmet) Viden til Vækst er et Skandinavisk Interreg-projekt med partnere i Danmark, Norge og Sverige. Projektet udspringer af samarbejdet i Interreg IV projektet SkanKomp, der arbejdede med fremme livslang læring og kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet gennem skabelsen af et øget samspil mellem udbydere og efterspørgere af uddannelse og kompetenceudvikling. Ambitionen med Viden til Vækst var at arbejde videre med SkanKomps resultater gennem fortsættelsen af samarbejdet mellem de skandinaviske uddannelsesinstitutioner (men nu også ungdomsuddannelse) samt inddragelsen af beskæftigelsesaktører og erhvervsservice. Formål: Skabe, samle og udveksle viden om virksomhedernes fremtidige kompetencebehov i relation til arbejdskraftens kompetencer Udvikle strukturer og metoder til at opnå et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer i regionerne. Professionalisere den virksomhedsopsøgende indsats på tværs af det offentlige system med henblik på at forbedre dialogen, samspillet og samarbejdet med virksomhederne Indsatsen i projektet indeholder flere forskellige elementer. En del af indsatsen fokuserer på (a) det opsøgende arbejde, som har til formål at hjælpe virksomhederne med at foretage uddannelsesplanlægning og sikre medarbejdernes beskæftigelse dvs. arbejde strategisk med kompetenceudvikling. Andre indsatser vedrører (b) formidling og opkvalificering af de opsøgende medarbejdere, mens andre igen vedrører (c) den viden om / KHOL / STWU / BOCH 15/21

16 arbejdsmarkedet som findes i systemerne specielt om fremtidens kompetencebehov. Målet: Indhentning af kvalitative datamaterialer dvs. gennemførelsen af interview med 450 private virksomheder i Region Midtjylland inden for områderne energi og miljø, fødevarer, turisme samt fremtidens industri. Forud herfor forventes medarbejdere i centrene ligeledes at deltage i et interview-kursus. Deltagelse i et skandinavisk konsulentnetværk, dvs. være med til at udveksle erfaringer fra det opsøgende arbejde med andre konsulenter i Skandinavien For de af VEU institutionernes medarbejdere som ligeledes deltager i det Midtjyske Vidennetværk er der en række yderligere projektopgaver: Være med til at lave desk-research vedr. projekterne om Fremtidens Kompetencehov Bidrage til fremskrivnings- og interviewanalyse (primært gennem efterbearbejdning af de kvalitative datamaterialer) Være med til at udarbejde et antal jobprofiler inden for udvalgte brancher Være med til at udarbejde case-baserede effektanalyser, dvs. finde gode case-virksomheder og være med til at beskrive effekterne for disse. Være med til at udarbejde brancherapporter Varetage en del af formidlingsforpligtelsen af projektets analyseresultater I VEU-center MidtØst har følgende tilkendegivet, at man vil deltage: Viden Djurs Tradium Mercantec Projektet forventes at blive godkendt og klar til start medio august. Projektperioden er august år (3 år fra projektet bliver godkendt) Konklusion: Projektet har fokus på analyser af fremtidige kompetencebehov / KHOL / STWU / BOCH 16/21

17 10. Orientering fra sekretariatet Orientering om: Bilag: (10.2) Præsentation fra afrapporteringsmøde den 22. januar Møde med LO vedr. VEU-centrenes fremtid v/kirsten Holmgaard Den 13.januar deltog VEU-Center MidtØst med centerrådsformand Gert Ringgaard, næstformand Hans Viggo Støving, direktør Kirsten Holmgaard samt sekretariatschef Steen Würtz i et møde i LO-hovedkvarteret på Islands Brygge, København. Følgende spørgsmål i overskrifter blev drøftet mellem LO og de 13 VEUcentre: a. Er visionen og målene for VEU-centrene klare nok og forankrede hos alle aktører? b. Hvilke opgaver er helt centrale kerneopgaver for VEU-centrene? c. Er styrings- og ledelsesstrukturen optimal? d. Er den nuværende geografiske opdeling hensigtsmæssig? e. Er centerrådenes mandat- og sammensætning hensigtsmæssig? Der kom ikke håndfaste konklusioner fra mødet. Dog er der følgende hovedpointer at referere: a/b: Visionen skal revitaliseres i 2015 sammen med fædrene til VEU. c/e: Nuværende organisering mht. opkobling til en større erhvervsskole bør fortsætte. Centerrådets mandat/rolle må gerne udvides, dog stadig så det juridiske ansvar ligger hos værtsskolen. d: Geografi blev omtalt i almene vendinger. Det blev nævnt, at der kan være andre hensyn at tage end at se på, hvordan beskæftigelsesområdet er organiseret. Og der er jo også 5 væksthuse, ikke 8- eller 13. Efterfølgende har Undervisningsministeriet inviteret til et VEUfødselsdagsarrangement den 29. april 2015, hvor de 13 VEU-centre har 4-5 pladser / KHOL / STWU / BOCH 17/21

18 10.2. Møde med UVM vedr. afrapportering af udviklingskontrakten v/steen Würtz Den 22. januar deltog centerrådsformanden og VEU-chefen i afrapporteringsmøde i Undervisningsministeriet. Dagsorden fremgår af bilag Ud over resultater gennemgået under pkt. 4 - Anvendelse af VEU-bonus - blev der præsenteret en række sammenligninger mellem VEU-centrene: På landsplan er den gennemsnitlige målopfyldelse er 82 pct. Opfyldelses-graden svinger fra 57 pct. til 93 pct. Langt hovedparten ligger over 80 pct. målopfyldelse. Med hensyn til virksomheds-tilfredshedsundersøgelsen opfyldte 4 centre målsætningen om 75 % meget tilfreds/tilfreds. VEU-Center MidtØst opnåede 67 %. I Aktivitetsplanen for 2015 og på de enkelte kursusforløb for uddannelseskonsulenterne, er der lagt fokus på at forbedre indsatsen Deltagelse i Danske Erhvervsskolers auditeringsseminar v/steen Würtz Den 14. januar 2015 var 80 repræsentanter fra skolerne samlet til det årlige netværksseminar med oplæg om arbejdet med AMU audit. På seminaret gjorde Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen status over tilsyn med AMU på skolerne og pointerede, at styrelsen har set en meget positiv udvikling med regeloverholdelse, og at der i dag er langt færre sager og mindre alvorlige sager, end i Endvidere havde styrelsen ros til AMU audit initiativet, også som et bidrag til den opfølgning på beretningen fra 2012, som Rigsrevisionen forventes at lave i det kommende år. Fremadrettet vil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen harmonisere kvalitetstilsynet på AMU med andre uddannelsesområder og have fokus på indikator-baseret tilsyn. Som grundlag for dette, er styrelsen i gang med at udvikle VisKvalitet med nye spørgsmål og en bredere vurderingsskala. VEU-center MidtØst fortalte om gode resultater med ekstern audit i VEUcentret, og hvordan det bidrager til udveksling af erfaringer imellem skolerne, så man gensidigt lærer noget af hinanden. I oplægget om intern audit på Mercantec fik deltagerne et billede af, hvordan holdningen blandt personalet ændrer sig til audit over tid, fra den første skepsis til et hjerteligt velkommen, når auditorerne kommer rundt på skolen. Som afslutning på dagen var der en opfordring fra Learnmark til at anvende auditering og kontrol, som grundlag for innovation og udvikling. Arbejdsgruppen bag AMU audit materialet og seminaret orienterede om justeringerne i tjeklisterne og opfordrede til at rette henvendelse til sekretariatet, hvis der er kommentarer til de nye tjeklister eller statusmaterialet på hjemmesiden. I januar 2015 havde 50 erhvervsskoler, 4 AMU-centre, 6 SOSU-skoler og 1 landbrugsskole og 3 VUC-centre tilsluttet sig AMU audit. Se oplæg fra seminaret, bl.a. VEU-MidtØst s oplæg v/steen Würtz via link / KHOL / STWU / BOCH 18/21

19 Regionale oversigter over udbud af 6 ugers jobrettet uddannelse v/bodil Brønden I forbindelse med udbudskoordinering for 2016, som gennemføres i marts 2015, lægger VEU-sekretariaterne i Region Midtjylland op til, at der udarbejdes regional oversigt over skolernes udbud af 6 ugers jobrettede uddannelsestilbud til ledige. Endvidere drøftes muligheder / behov for tværinstitutionelt samarbejde om pakker, hvor en skole ikke har hele udbuddet og derfor ikke kan udbyde en pakke Informationsmøder på partnerskolerne vedr. RKV/IKV v/bodil Brønden Konklusion: Der gennemføres møder på partnerskolerne med drøftelse af RKV/IKV indsatsen samt information om kompetenceafklaringsværktøjer, som er udviklet i de forskellige RKV/IKV projekter VEU-centeret har deltaget i. Der er meget fokus på praksis omkring kompetencevurderinger / KHOL / STWU / BOCH 19/21

20 11. Eventuelt og næste møde Stillingtagen til: - Bilag: - Næste centerrådsmøde: 28. maj 2015 Vært: Mercantec Konklusion / KHOL / STWU / BOCH 20/21

21 Møder i 2015 Mødevært: 23. februar Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 28. maj Mercantec 3. september VUC Skive-Viborg 1. december Mercantec Alle centerrådsmøder afholdes fra kl til / KHOL / STWU / BOCH 21/21

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Referat 19 Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat 19 Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Referat 19 17. februar, 2014 02.10.2013 / BOCH 1/17 Udpegede medlemmer: Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Søren Sørensen, næstformand Benny Yssing Bo Jensen Hans Viggo Støving Per Ørberg

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Referat - Centerrådsmøde 22

Referat - Centerrådsmøde 22 19-01-2015/boch 1/20 Udpegede medlemmer Benny Yssing Bo Jensen Gert Ringgaard, formand Lars Bang Hans Viggo Støving, næstformand Bjarne Jensen Ove Kent Jørgensen Søren Sørensen, næstformand Bent Johansen

Læs mere

Referat 25 Centerrådsmøde

Referat 25 Centerrådsmøde Referat 25 Centerrådsmøde 23-09-2015 / BOCH 1/19 Dagsorden: 1. Velkomst v/gert Ringgaard Drøftelses og beslutningspunkter 2. Samspil mellem Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord / RAR er og voksen- og efteruddannelsesområdet

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Handlingsplan RAR Østjylland og VEU-center MidtØst og Østjylland Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten

Handlingsplan RAR Østjylland og VEU-center MidtØst og Østjylland Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten Et uddannelsesløft med effekt forudsætter kendskab til virksomhederne og til udviklingen i virksomhedernes kompetencebehov. Virksomhedskontakten er på

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland 26. oktober 2016 kl. 13.30 15.30 HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Viggo Thinggaard og Hans Halvorsen AMK: Schmidt, Henrik

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

AMK Midt- Nord/VEUcentrene

AMK Midt- Nord/VEUcentrene Indsatsområde A: Styrkelse af virksomhedskontakten Et uddannelsesløft med effekt forudsætter kendskab til virksomhederne og til udviklingen i virksomhedernes kompetencebehov. Virksomhedskontakten er på

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/vqjod

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 17. november 2010 kl. 15.00 til 17.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Henrik

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Virksomheder i vækst

Virksomheder i vækst Seminar for uddannelses-, jobcenterog erhvervsservicekonsulenter Virksomheder i vækst 16. september 2015 Kl. 8.30 til 15.15 PARK 13, Danmarks Japanske Have, Randersvej 395, 8200 Aarhus N Virksomheder i

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 1. Velkommen til udvalget og særlig præsentation af nye medlemmer. Der var en præsentation af udvalgets medlemmer. 2.

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 13.00-15.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tema: Udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 7. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 14-16 Sted: Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2. 8270 Højbjerg Mødeleder: Peter Bæk

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL 2. RUNDE - TEMA: EFTERUDDANNELSE

VIRKSOMHEDSPANEL 2. RUNDE - TEMA: EFTERUDDANNELSE VIRKSOMHEDSPANEL 2. RUNDE - TEMA: EFTERUDDANNELSE Side 1 af 28 1 Kolofon ISBN. 978-87-999161-2-2 Region Midtjylland, Regional Udvikling 8800 Viborg 2017 Denne publikation er en del af analyserne i det

Læs mere