NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet"

Transkript

1 Personalepolitik på tværs af grænser If forsikrings nordiske erfaringer s. 3 Globaliseringen når også til Nørre Snede Internationale strømme i det lokale s. 3 Dansk realkredit vinder indpas i udlandet Mexicanere køber huse på dansk s. 6 De nordiske bankarbejdsmarkeder Forskelle og ligheder s. 9 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang juni 2008 kontak t: ISsN NR.4

2 2 FA MAGASIN juni 2008 Leder: En international finanssektor kræver samarbejde Finanssektoren var tidligere i høj grad et nationalt forretnings- og arbejdsmarked. Den danske finanssektor koncentrerede sig om Danmark, og de udenlandske finanssektorer om deres respektive hjemmemarkeder. Men i dag er billedet ganske anderledes. Finanssektoren er grænseoverskridende på mange måder og bliver det mere og mere for hvert år der går. Mange finansvirksomheder i Danmark er forbundet med virksomheder i udlandet. Danske finansielle ydelser sælges til udlandet. Udenlandske finansvirksomheder slår sig ned i Danmark og omvendt. Finansvirksomhedernes it-systemer hænger sammen på kryds og tværs af landegrænserne. Og finanssektoren reguleres i stigende grad af internationale regler. FA lægger derfor naturligvis ganske stor vægt på det europæiske og det nordiske samarbejde på finansområdet. Ser vi mod Norden kører samarbejdet godt. Sammen med vore nordiske søsterorganisationer er FA i år med til at udbyde det 4. nordiske HR seminar, denne gang er temaet a pro pos internationaliseringen af den nordiske finansielle sektor. FA arbejder for at fastholde og udbygge det nordiske samarbejde endnu mere på samme uformelle og konstruktive måde, som det foregår i dag. De nordiske finanssektorer minder på mange måder om hinanden, selvom der er store forskelle på vore regler. Samtidig er mange finansvirksomheder her i landet forbundet med virksomheder i de øvrige nordiske lande. Vi har i det hele taget mange fælles interesser blandt andet i forhold til EU-spørgsmål. Steen A. Rasmussen Samarbejdet mellem de europæiske finansarbejdsgivere og lønmodtagerorganisation er derimod op af bakke i disse år. Efter nogle år med positive resultater er dialogen stødt på grund. Årsagen synes at være, at UNI Finance medlemsforbund søger at nå resultater ved det europæiske forhandlingsbord, som alene skal have som formål at kunne bruges over for den nationale arbejdsgivermodpart. Og den fremgangsmåde giver naturligvis ikke grobund for konstruktive europæiske aftaler, som kan gavne finanssektoren både på lønmodtager- og arbejdsgiverside. Det mener vi, er udtryk for en dårlig prioritering af interesser. Den styrke og seriøsitet, medlemslandene lægger i arbejdet med den sociale dialog, er af stor betydning for den fremtidige udvikling for den europæiske finanssektor. Både i det gamle EU, men ikke mindst i de 12 nye medlemslande. Indsatsen kan få stor betydning for de overordnede rammer, der skabes for arbejdsmarkedet i hele det udvidede Europa, og netop her kan arbejdsmarkedets parter få en væsentlig indflydelse - men kun hvis de vil og gør en indsats for det. Steen A. Rasmussen

3 juni 2008 FA M AG A S I N 3 Forsikringsselskabet If har fælles personalepolitikker, der gælder for alle ansatte, uanset om de arbejder i Finland, Norge Sverige eller Danmark og til dels Baltikum og Rusland Personalepolitik på tværs af grænser Personalepolitikker, der går over grænser og på tværs af kulturforskelle, har været en realitet i forsikringsselskabet If lige siden etableringen i Udover danske aktiviteter opererer selskabet i dag i henholdsvis Norge, Sverige, Finland, Baltikum og senest er Rusland også blevet føjet til det forretningsmæssige landkort. Vi tog, hvad der var af politikker og regler i de forskellige lande og prøvede ud fra det, at stykke det sammen til noget, som alle kan leve med og indordne sig under, forklarer personaledirektør i If Finn Jørgensen. Ifølge ham er resultatet, at If i dag har en række fælles personalepolitikker, der er generelle og gælder for alle ansatte på en række udvalgte områder, nemlig alkohol, narkotika, arbejdsmiljø, belønning, bemanding, rekruttering, intern jobrotation, etik, internet og e-post, uddannelse, ligestilling, løn principper, overskudsdelings program, mangfoldighed, mobiltelefon, pendling og flytning samt titler. Mange var skeptiske i starten i forhold til, om det kunne lade sig gøre. Kulturforskellene gav da også lidt problemer i starten. Men vi har haft den oplevelse, at hvis man bare forstår og accepterer, hvordan man arbejder i de forskellige lande, og hvilke hensyn man skal tage, så giver det ret så store synergier, understreger Finn Jørgensen. Overenskomster giver forskelle Udover kulturelle forskelle har If også erfaret, at lokale overenskomster giver et behov for visse forskelligheder rundt omkring i de enkelte landes personalepolitikker. Fagforeningerne er for eksempel med på en række områder i Sverige, som de ikke er i de øvrige nordiske lande. Et af de lokale islæt er her, at de deltager i ansættelsesprocessen. Men det er til gengæld faktisk også den mest åbenlyse forskel, understreger Finn Jørgensen. Ifølge ham er disse forskelligheder ikke vanskelige at administrere, da den grundlæggende måde at agere på fagpolitisk minder meget om hinanden - i hvert fald i de nordiske lande. Fagforeningerne har en markant rolle i forsikringsbranchen i både Norge, Sverige, Finland og Danmark. National lovgivning giver derimod anledning til større forskelle i If s personalepolitikker. Medarbejderne er betydeligt bedre beskyttet i Norge og Sverige, end i Danmark. Når man har været ansat i 30 måneder i Sverige, har man for eksempel 12 måneders opsigelse. Og i stedet for 120 sygedagsreglen som vores branche dog ikke er omfattet af - har man i Sverige et helt rehabiliteringsprogram, som virksomhederne skal gå ind i. Den finske lovgivning minder mere om den danske, forklarer Finn Jørgensen.

4 4 FA MAGASIN juni 2008 If har på en række områder valgt at formulere politikker, der tager højde for national lovgivning. I vores ligestillingspolitik gør vi for eksempel opmærksom på de forskellige love, der gælder i de enkelte lande. Og uanset hvad, der måtte findes af lokal lovgivning, kræver vi i vores politik, at alle uanset køn skal have lige muligheder for at avancere samt lige løn for lige arbejde. Hjælper lederne I og med at If er nordisk organiseret, har en del medarbejdere deres leder siddende i et andet land. For at støtte lederne i det tværnationale ledelsesarbejde har selskabet etableret en hjemmeside med information om alt omkring, hvordan fagforeningssystemet er bygget op, hvad man skal huske og hvordan man samarbejder med dem. Samtidig har HR-afdelingerne i de enkelte lande haft en markant og aktiv rolle med at klæde lederne på til det nordiske arbejde. Vi opfordrer lederne til at tage kontakt til HR-medarbejderne i de øvrige lande, fordi de er inde i de lokale forhold. Hvis en svensk leder skal ansætte en medarbejder her i Danmark, kontakter vedkommende os og får at vide, hvordan det skal foregå. Anderledes udfordringer i de baltiske lande og Rusland De Baltiske lande har ikke de samme traditioner på fagforeningssiden - heller ikke når det kommer til deres position på arbejdsmarked, i forhold til de øvrige nordiske lande. Arbejdsmarkedet er organiseret på en anden måde, dvs. lovgivningen er på en række områder mere detaljeret, end i de øvrige nordiske lande og mindre reguleret gennem overenskomster, forklarer Finn Buhl Jørgensen. Rusland kalder han derimod et kapitel for sig selv. I relation til lovgivning og fagforeninger er det næsten uopdyrket land, og det betyder, at If stort set er startet helt fra bunden her. Det er ifølge Finn Jørgensen en spændende men også særdeles krævende opgave. Det har givet If en ny type personalepolitiske udfordringer. I første omgang har vi valgt at køre de baltiske lande og Rusland som en juridisk enhed. Det vil sige, at de kun går med på vores personalepolitikker på et meget overordnet niveau, forklarer han. FAKTA OM IF If er en nordisk koncern med forsikringsvirksomhed, som siden sammenlægningen med Sampos skadeforsikringsvirksomhed også omfatter de baltiske lande. Koncernens hovedkontor ligger i Solna lige uden for Stockholm i Sverige, hvor selskabet har sit hovedsæde. Den operative virksomhed er nordisk grænseoverskridende og hovedsageligt opdelt efter forskellige kundesegmenter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv og Industri. Ligeledes er støttefunktioner som IT, Personale og Information organiseret efter en nordisk struktur. If tilbyder lokal service gennem virksomhed i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I og med sammenlægningen af If og skadeforsikringsvirksomheden i Sampo har If også et markedsførende datterselskab med virksomhed i Baltikum. If Skadeforsikring Holding AB ejes af Sampo. Holdingselskabet ejer det svenske selskab If Skadeförsäkring AB samt det finske selskab If Skadeforsikringsselskab, hvorfra den operative virksomhed drives.

5 juni 2008 FA M AG A S I N 5 De lokale pengeinstitutter mærker også de internationale vinde. Ikke mindst EU-direktiver spiller en stor rolle - også lokalt Globaliseringen når også til Nørre Snede Når man taler om internationalisering af den danske finanssektor, handler det oftest om de store finansvirksomheder, der fusionerer med udenlandske selskaber og udvider forretningen til andre lande. Men mærker de også globaliseringen i de små og mellemstore lokalt forankrede pengeinstitutter? Vi har spurgt direktør Jan Kondrup, Lokale Pengeinstitutter, som er forening for 110 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark. Og ifølge ham er den internationale finansverden for længst nået til Nørre Snede og Thy. I bund og grund kan man sige, at de kompetencer man skal have, afspejler de behov, der er i det omgivende samfund. Vi har gennemgående de samme produkter, som man har i større virksomheder og i andre lande. Konkurrencen på tværs af landegrænser betyder, at medarbejderne skal have de rette faglige kvalifikationer til at kunne håndtere opgaverne, forklarer Jan Kondrup og tilføjer: Konkret drejer det sig om, at de mindre pengeinstitutter skal kunne alt fra at servicere privatkunden, der ønsker at købe et sommerhus i Spanien, til at hjælpe virksomheden, der afsætter det meste af sin produktion uden for landegrænsen. Derfor er foreningen og medlemmerne i øjeblikket også med helt fremme i SEPAudviklingen, der skal gøre det nemmere og hurtigere for pengeinstitutternes kunder at håndtere elektronisk betaling i euro. Direktør i Lokale Pengeinstitutter Jan Kondrup

6 6 FA MAGASIN juni 2008 Ifølge Jan Kondrup har den største internationale udfordring i de lokale pengeinstitutter dog været den massive EU-lovgivning, der er kommet i de senere år. Der har været krak og regnskabsskandaler i USA, og så strammer man op hele vejen rundt. Det har vi det som udgangspunkt fint med. Men det, der er vigtigt i vores del af verdenen, er, at man sørger for at implementere lovgivningen, så der er proportionalitet i det. Det virker barokt, at faddere til lovgivningen sidder og tænker på store globale virksomheder, og at reglerne så bagefter uden større modifikationer skal trækkes ned over mindre pengeinstitutter, som er simpelt opbygget og har hovedparten af deres aktiviteter i Danmark, understreger Jan Kondrup. Reglerne skal give mening lokalt Centrale dele af den finansielle lovgivning som regnskabsregler, solvensregler og reglerne på investeringsområdet er kommet næsten samtidigt gennem de senere år. Samtidigheden har ifølge Jan Kondrup gjort det svært at nå at implementere reglerne, med de ressourcer man har lokalt. Løsningen for de lokale pengeinstitutter i Danmark har været, at man har stået sammen om opgaven. Mens de største banker har egne stabsfunktioner, der sørger for at tingene implementeres i praksis, så har Lokale Pengeinstitutter ageret en form for fødselshjælper i forhold til implementering af ny lovgivning, siger Jan Kondrup. Men for at det skal lykkes godt, er det ifølge ham vigtigt, at de danske myndigheder har øje for den særlige danske erhvervsstruktur, når de skal implementere direktiverne her i landet. Det har vi set flere eksempler på, at man sagtens kunne finde ud af. Men der er også tilfælde, hvor en lille sparekasse med få ansatte har måttet stille sig selv spørgsmålet, hvad i alverden de og kunderne skal med det her. FAKTA OM lokale pengeinstitutter Foreningen har 110 banker, sparekasser og andelskasser som medlemmer. Medlemsvirksomhederne havde ansatte ultimo Medlemsvirksomhederne havde 803 filialer ultimo Medlemmernes samlede markedsandel på privatkundeområdet er større end 25%, og det skønnes også at være markedsandelen for mindre og mellemstore danske virksomheder. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet Der er en verden til forskel på det fredsommelige Taastrup udenfor København til det pulserende Mexico City i Sydamerika. Men der er alligevel en direkte forbindelse mellem de to lokaliteter. Værdipapircentralen - VP - der normalt holder til i Taastrup, har nemlig i løbet af de seneste år arbejdet på at indføre den danske realkreditmodel i Mexico. Og nu er det så en realitet. De første obligationer til finansiering af boliglån blev udstedt i Mexico gennem det danske system i december Siden har 1000 mexicanere taget huslån på dansk manér. Planen er, at det danske realkreditsystem skal hjælpe millioner af mexicanere til billigere boligfinansiering. Hidtil har deres eneste mulighed været statslige banklån til højere renter. Hele den mexicanske løsning er blevet til med udgangspunkt i Værdipapircentralens egne løsninger i samarbejde med Totalkredit. Værdipapircentralen har succes med at overføre den danske realkreditmodel til Mexico. Nu vil de videre ud i verden Vi har brugt samme principper, som gælder i Danmark, dvs. at man får huset vurderet, at man kan låne op til en vis fast procentdel og til enhver tid se kursdannelsen indenfor ens lån. De ting var helt uhørte i Mexico. Men det betyder, at den menige mexicaner nu kan få adgang til mere fleksible lån og dermed kan købe sig en bolig, forklarer chef for Mexico-projektet Wagn Erik Nørgaard. VP s projekt har været kørt

7 juni 2008 FA M AG A S I N 7 ud fra et non profit-synspunkt. Det primære mål var ganske enkelt i bedste CSR-ånd at hjælpe mexicanerne til bedre boliger. Værkstedet ligger i Taastrup Det er lokale mexicanske småbanker, der formidler lånene til de enkelte låntagere gennem selskabet Hito, som VP og Totalkredit har medvirket til oprettelsen af. Værdipapircentralen leverer store dele af den tekniske infrastruktur til Hito, mens hele dialogen med investormarkedet foregår via den lokale værdipapircentral i Mexico. Projektet kører VP i et joint venture med den amerikanske handelsorganisation Soros. Mens Soros står for management og markedsføring og investerer et tocifret millionbeløb i sagen, stiller VP sit system, sin software og sine kvalifikationer til rådighed. VP leverer bl.a. obligations-funktionaliteten og Totalkredit leverer realkreditfunktionaliteten. Alle systemer styres fra Danmark. Vi har udviklet funktionaliteten hjemme i værkstedet i Taastrup og skruet tingene sammen i Mexico. Men det er Mexicanere, der sidder og administrerer systemet i dag. Vi bidrager dog fortsat på den systemmæssige side primært med viden om realkredit, forklarer Wagn Erik Nørgaard. Står i kø for at være med VP-medarbejdere har arbejdet på projektet de sidste 2-3 år. Hertil kommer ansatte i IBM Danmark og Totalkredit. Alt i alt har projektet givet arbejde til omkring 30 mennesker. Ifølge Wagn Erik Nørgaard har det samtidig bidraget til at gøre det mere attraktivt at arbejde i VP. Mange medarbejdere står i kø for at få lov at være med på projektet. Det giver lidt luft under vingerne, at man en gang imellem er i Mexico eller Panama eller har telefonkonference med mexicanere, forklarer han. Det var planlagt, at det skulle være begrænset, hvor mange lån der blev udstedt i mexico-projektets fase 1, fordi det store it-tekniske apparat først skulle bringes til Mexicanske boliger kan nu finansieres efter den danske realkreditmodel

8 8 FA MAGASIN juni 2008 at spille. De mexicanske It-systemer var langt mere umodne, end de danske, og VP påtog sig derfor rollen som integrator af systemerne. Men VP s mexicanske engagement går 8. september ind i en fase 2, som dels handler om at få flere produkter på markedet og dels om at gå ud med massiv markedsføring. Målet er at alle mexicanske banker skal have adgang til at udstede lån igennem Hito. VP s realkreditmodel i Mexico har givet genklang i mange andre lande. Derfor har VP og Soros aftalt at udvide samarbejdet til resten af verden. Parterne regner med, at blive enige om de grundlæggende rammer i løbet af sommeren. Vi har samtidigt igangsat en analyse af, hvilke lande der vil være de mest oplagte kandidater efter Mexico, og forventer at kunne starte salgsaktiviteter op efter sommerferien, forklarer Wagn Nørgaard. I Mexico har VP gennemført projektet ud fra en non profit betragtning for at hjælpe Mexico med at hæve levestandarden. Men for andre landes vedkommende kommer der til at gælde Normal terms and conditions, uden at det dog er nærmere defineret, hvad der ligger i det. Derfor blev det VærdiPapircentralen: Grunden til VP s Mexico-projekt blev lagt, da USA s præsident Bush og den mexicanske præsident Vicente Fox Quesada indgik aftalen Partnership for prosperity i Den grundlæggende ide var her, at USA skulle hjælpe Mexico på en række områder. Et af områderne var at skaffe bedre finansiering af boliger. Den amerikanske regering bad deres centralbank om at foreslå en løsning. Den mexicanske stat begyndte i 2001 i samarbejde med verdensbanken og det amerikanske finansministerium sammen med George Soros Foundation at undersøge muligheden for at indføre et nyt realkreditsystem. Den mexicanske nationalbank tog derfor kontakt til Nationalbanken her i Danmark, da man mente, at den danske model med sit balanceprincip er enestående både med hensyn til effektivitet, transparens, sikkerhed og beskyttelse af såvel låntagernes som investorernes interesser. Baggrund for mexico-projektet: Mexico har med 106 millioner indbyggere. Med en årlig befolkningstilvækst på 1,5 procent har landet et stort behov for finansiering af ejendomme. Boligmassen for middelklassen er af en ringe standard, og mange unge er tvunget til at bo hjemme eller under meget dårlige forhold. Behovet for boliger i Mexico øges ifølge prognoser fra 22 millioner i 2002 til 45 millioner i Mængden af de årige i landet vokser nemlig på grund af efterslæbet fra et stort børneboom fra 40 procent i 2000 til 73 procent i 2025.

9 juni 2008 FA M AG A S I N 9 Selvom vi ligner hinanden meget, er der også store forskelle på de nordiske finanssektorer De nordiske bank-arbejdsmarkeder I Danmark er medarbejderne i den finansielle sektor blevet ældre over de seneste 10 år. I sammenligning med de øvrige nordiske lande har Danmark dog de yngste bankmedarbejdere, mens Finland og Norge har de ældste. Af figuren over aldersfordelingen i hhv. Danmark og Finland ses det således, at Finland har forholdsmæssigt betydeligt færre unge medarbejdere og flere ældre medarbejdere. Aldersfordeling 2006 % 25 Danmark Finland >59 Kilde: Nordisk Bankstatistik 2006 Stort flertal af kvinder i Finland Kønsfordelingen i pengeinstitutterne er mest lige i Danmark. Fordelingen i henholdsvis Norge og Sverige adskiller sig ikke voldsomt herfra, mens den finske banksektor er domineret af kvinder, der udgør næsten 80% af medarbejderne. Kønsfordeling 2006 % Danmark Norge Sverige Finland Mænd Kvinder Kilde: Nordisk Bankstatistik 2006

10 10 FA MAGASIN juni 2008 Flest filialer i Danmark Både absolut set og i forhold til landenes indbyggerantal, har Danmark det mest udbyggede filialnet af pengeinstitutter. Gennemsnitligt betjener en dansk filial således knap danskere, mens en finsk filial gennemsnitligt betjener næsten indbyggere. I Norge er der knap indbyggere pr. filial, og Sverige har færrest filialer i forhold til befolkningens størrelse og hver filial således i gennemsnit skal betjene over indbyggere. Indbyggere pr. filial Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Nordisk Bankstatistik 2006 og Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk HR-seminar november 2008 Nordisk HR-seminar foregår i år i Helsinki, Finland november. Temaet er denne gang internationalisering af den nordiske finansielle sektor. Følgende emner er på programmet: Aspects of globalization Staff adjustment/restructuring (Denmark) Salary talks/remuneration packages (Sweden) What s on the agenda in the Nordic finance sector conflict exemption new agreements Aspects of outsoarcing/offshoring Equal Pay what,s happening (Norway) Working-time flexibility (Denmark) EU-initiatives EWC Pension portability posting of workers working time Hos FA er det Fleming Friis-Larsen, der står for seminaret.

11 juni 2008 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Medlemmer Udmeldte siden årsskiftet GE Frankona Reinsurance A/S Lærernes Pension SkandiaBanken, filial af SkandiaBankan AB, Sverige fusioneret med Eik Bank A/S Glitnir Bank, Copenhagen Branch, filial af Glitnir Banki HF, Island Mørke Sparekasse fusioneret med Sparekassen Kronjylland Comwell Klarskovgaard a-s Nykredit Portefølje Bank A/S fusioneret med Nykredit Bank A/S Indmeldte siden årsskiftet EGNS-INVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S Glitnir Bank, Copenhagen Branch, filial af Glitnir Banki HF, Island ebh administration A/S ebh leasing Allianz Global Corporate % Specialty AG, Nordic Region Navneænddringer Swiss Re Copenhagen Reinsurance A/S til Swiss Re Denmark Services A/S Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab til Leasing Fyn Bank A/S EGNS-INVEST Administration A/S til EGNS-INVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S Gerling Danmark til HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Niederlassung Dänemark FA har nu 220 medlemmer med medarbejdere Sekretariatet Stud.jur. Johan Iversen Møller er fratrådt den 14. januar Som hans afløser blev den 13. februar Frederik Brintow ansat. Jurist Tanja Møllegaard Løvgren er pr. 1. marts 2008 ansat som afløser for Per Alm, der fratrådte den 31. december Stud.polit. Jonathan Kahlke er pr. 25. juni 2008 fratrådt. Presse- og kommunikationskonsulent Lene Rosenmeier fratræder 31. juli 2008.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Du laver forretninger vi garanterer. nordicguarantee.dk

Du laver forretninger vi garanterer. nordicguarantee.dk Du laver forretninger vi garanterer. nordicguarantee.dk Om os Du laver forretninger vi garanterer. Som navnet antyder, laver vi garantier hos Nordic Guarantee. Dette er vores kerneforretning, og derfor

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Agenda. Nordic Trustee A/S. Det nordiske obligationsmarked. Formålet med at udpege en repræsentant Trustee ordningen

Agenda. Nordic Trustee A/S. Det nordiske obligationsmarked. Formålet med at udpege en repræsentant Trustee ordningen Agenda Nordic Trustee A/S Det nordiske obligationsmarked Formålet med at udpege en repræsentant Trustee ordningen Status på lovgivning og standarddokumentation 2 Nordic Trustee A/S Nordic Trustee A/S er

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Aktie information. Aktieinformation

Aktie information. Aktieinformation Aktieinformation Indhold 1 Forespørgesel... 3 1.1 Dataindsamling... 3 2 Danske Bank... 4 2.1 Aktieværdi... 4 2.2 Udbytte... 4 3 Jyske Bank... 5 3.1 Aktieværdi... 5 3.2 Udbytte... 5 4 Nordea Bank... 6 4.1

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark En præsentation at de tiltag der skal være med til at sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere