Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamlingen 2011 i"

Transkript

1 Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

2 Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer) 3. Eksklusion af medlem 4. Formandens beretning 5. Beretning fra udvalgene. A. Løbs- og arrangementsudvalget (Bruno) B. Bladudvalget (Aage) C. husudvalget (Ole) 6. Fremlæggelse af regnskab (Bent) 7. Ændring af vedtægternes 4 og 5 8. Valg til bestyrelsen Carsten Andersen - modtager genvalg Aage Alm - modtager genvalg Per Andersen - modtager genvalg René Petersen - ønsker IKKE genvalg 9. Valg af suppeleant: Ole FDM Larsen udtræder 10. Valg af revisor: Hans H. Jensen - modtager genvalg 11. Valg af revisiorsuppleant: Erik Christensen - modtager genvalg 12. Kontingent - forslag til uforandret 250 kr. / 350 kr 13. Indkomne forslag: Forslag fra Hans H. Jensen - støtte til dem som afholder garagetræf 14. Eventuelt og udlodning af 1. Præmien i Fotokonkurrence 2011

3 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Henrik Thostrup -andre forslag?

4 2. Valg af stemmetællere forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer -andre forslag?

5 3. Eksklusion af medlem På baggrund af en yderst uheldig og utilgivelig opførsel af 811 Flemming Jensen i forbindelse med vores julefrokost indstiller bestyrelsen til, at generalforsamlingen godkender eksklusion af Flemming Jensen.

6 4. Formandens beretning Formand Carsten Andersen beskriver året, der er gået og ser lidt i krystalkuglen for 2011

7 5. Beretning fra udvalgene a. Løbs- og arrangementsudvalget (Bruno Bech Jensen) b. Bladudvalget (Aage Alm) c. Husudvalget (Ole FDM Larsen)

8 6. Fremlæggelse af regnskab for 2010 Bent Christiansen gennemgår regnskabet, som også bliver udleveret til deltagerne i generalforsamlingen

9 Regnskabet Lolland-Falsters Veteran Klub LFVK driftsregnskab og status for året 2010

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Lolland-Falsters Veteran Klub s åsregnskab aflægges i henhold till vedtægter for Lolland-Falsters Veteran Klub (LFVK). Regnskabsperiode Regnskabsåret følger kalenderåret. Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører. Kapital Klubbens kapital placeres på konti i pengeinstitut eller værdipapirer efter bestyrelsens beslutning. Værdipapirer optages i status til kursværdi ultimo året. Lån Lån til finansiering af fast ejendom optages i status til restgæld ultimo året. Aktiver Anlægsaktiver Fast ejendom optages i status til senest offentliggjorte ejendomsværdi. Øvrige aktiver udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Omsætningsaktiver Omsætningsaktiver optages i status til nominel værdi. Afskrivninger Der foretages ikke afskrivninger på klubbens aktiver, idet en eventuel værdiforringelse udlignes gennem løbende vedligeholdelse og anskaffelser via resultatopgørelsen.

11 Resultatopgørelse 2010 Note Indtægter Kontingent ,00 Familiekontingent 4.550,00 Indmeldelsesgebyrer 5.400,00 Salg af klubting 230, ,00 Udgifter Klubblad Annonceindtægter ,00 Trykning ,94- Porto , ,44-

12 Note Arrangementer Picnic-rally 322,00- Maribo Torv 2.000,00 Familietur, Nykøbing F Zoo 2.387,50-1 Klubtur til Frankrig 9.785,65 Julefrokost 1.160,00- Klubaftener 4.887,30- Stumpemarked, Lumbye A/S 200,00- Havnefest, Kragenæs 1.600,00 Hjul i Nakskov 2.500,00 OK Køredag 3.628,00- Farøbroerne 100,00- Høsttur 552,95- Marielyst Velkomstcenter 700,00 Tur til Christiansborg 900,00- Brandmuseet 50,00- Mit kæreste Eje - TV2 Øst 2.003,40- Slotstur 240,00- Sponsorarrangement 500,00-335,50-

13 Note Klubhus Vedligeholdelse/udvidelse ,43- Inventar/redskaber 3.600,15- Forsikring 4.095,00-2 Forbrugsafgifter ,95- Renholdelse 4.000, ,53- Administration m.v. Kontorhold 2.675,00- Møder 1.124,90- Repræsentation/gaver 1.914,95- Porto/gebyrer 4.170,50- Internet/markedsføring 3.980,00- Medlemskontingenter/tidsskrifter 500,00- Forsikring, arbejdsskade m.m ,00- Kontingent-/Annonceopkrævning 3.538,26- Klubting m.v , ,08- Resultat før renter 3.088,45

14 Note Renteindtægter 891,32 Renteudgifter 1.433,58-542,26- Resultat, overført til egenkapital 2.546,19

15 Balance pr Note Aktiver Ultimo 09 Ultimo 10 Anlægsaktiver 3 Ejendom - Industriparken 2A , ,00 Omsætningsaktiver Debitorer 500,00 0,00 Forudbetalte udgifter 4.046, ,26 Likvide beholdninger Lollands Bank , ,32 Kassebeholdning 428,00 608,00 Aktiver i alt , ,58

16 Note Passiver Ultimo 09 Ultimo 10 4 Egenkapital , ,56 Langfristet gæld 5 Lollands Bank - boliglån ,95 0,00 Kortfristet gæld Kreditorer 0, ,02 Forudbetalt kontingent 6.150, ,00 Passiver , ,58

17 Noter 1. Overskud ved klubtur til Frankrig skyldes primært mindre udgift til busselskab end forventet ifølge tilbud. 2. SEAS-NVE har ændret afregningsform - forbruget i 2010 dækker således perioden 16/ / , i alt ,11 kr. 3. I henhold til regnskabspraksis optages ejendommen til senest offentliggjorte ejendomsværdi - ejendomsværdien er uændret kr. i forhold til regnskabet for Egenkapital jf. regnskab ,37 kr. Overskud jf. regnskab ,19 kr. Egenkapital ultimo Boliglån i Lollands Bank er indfriet i ,56 kr.

18 Underskriftsblad Regnskabet er forelagt og godkendt på bestyrelsesmøde den 3. februar Underskrevet af bestyrelsen Ovenstående regnskab er gennemgået således, at bilag er kontrolleret og påset bogført på de konti, som regnskabet er opdelt i. Aktiver og passiver er afstemt med bilag og kontoudtog pr. 31. december Nykøbing F., den 9. februar 2011 Underskrevet af revisorerne

19 7. Ændring af vedtægternes 4 4. Generalforsamlingen Gl. vedtægter: inden for de første 21 dage af februar Forslag: Ordinær generalforsamling skal afholdes inden 1. marts hvert år. Begrundelse: Det falder oftest ind i ugerne 7 og 8, hvor mange holder vinterferie.

20 7. Ændring af vedtægternes 5 5. Bestyrelsen Gl. vedtægter: uorden i rækkefølge og valg af 2 suppleanter og 2 revisorer. Forslag: Formanden og kassereren må ikke være på valg samme år. I ulige år vælges formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, valg af 1 revisor, samt valg af 1 revisorsuppleant. Der udskiftes kun 1 suppleant, samt 1 revisor ad gangen. Valgperioden for suppleanter og revisorer er ligeledes 2-årig. Genvalg er mulig. Begrundelse: Blot at få rettet valgreglerne, så de passer med virkeligheden og at der ikke skiftes ud blandt suppleanter og revisorer på een gang.

21 8. Valg til bestyrelsen a. Formand. Casten Andersen - modtager genvalg b. Aage Alm - modtager genvalg c. Per Andersen - modtager genvalg d. René R. Petersen - modtager IKKE genvalg Kandidater søges!

22 9. Valg af suppleant Ole FDM Larsen - ønsker og modtager ikke genvalg. Kandidater søges!

23 10. Valg af revisor Hans H. Jensen - modtager genvalg Modkanditater?

24 11. Valg af revisorsuppleant Erik Christensen - modtager genvalg Modkanditater?

25 12. Kontingent Bestyrelsen indstiller til uforandret kontingent på 250 kr. hhv. 350 kr. samt 100 kr. i indmeldelsesgebyr.

26 13. Indkomne forslag Hans H. Jensen fra Bogø har indsendt følgende forslag: Jeg vil gerne foreslå, at man giver et tilskud til de, som afholder garagetræf. Begrundelse: De giver kaffe med brød og øl-vand. Det er fint, at disse åbner deres døre, men skal dog ikke også have udgifter af det.

27 14. Eventuelt Fotokonkurrencekomitéen vil gerne have lov til at uddele førstepræmien for det bedste foto i Fotokonkurrencen for René R. Petersen er formand for komitéen og overrækker præmien.

28 3. pladsen går til: Billede nr. 5 - indsendt af Allan Rud Knudsen

29 2. pladsen går til: Billede nr indsendt af Ib Lund

30 1. pladsen går til: Billede nr. 7 - indsendt af René R. Petersen. Præmien tildeles personen på billedet!!

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere