økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn"

Transkript

1 økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiøkåasdfghjklæøzxcvbnmqterety økonomicenteretuiopåasdfgøkonomi centerethjklæøkonomicenteretzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyøkonomicenteretuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertøkonomicenteret yuiopcenteretåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdføkonomicenteretghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm rtyuiopasdfghjklæøzxcvøkonomicent eretbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxic

2 SAMARBEJDSBETINGELSER ø k o n o m i c e n t e r e t CVR-nr økonomicenteret: økonomicenteret er en privatejet virksomhed, der drives som enhver anden profitorienteret erhvervsvirksomhed. Virksomheden er Danmarks eneste der beskæftiger sig med privatøkonomisk administration af gældsramte familier. I tæt samarbejde med Den Almennyttige Andelskasse Merkur, har vi gennem de sidste godt 17 år hjulpet mange mennesker ud af deres økonomiske deroute. I alle årene siden opstarten, har vi arbejdet for at virksomheden skal blive offentlig, da vi mener, at det vi være det bedste udgangspunkt, hvis alle med behovet skal kunne tilbydes hjælp. Accept af indholdet: Det er en forudsætning for etablering af et samarbejde med økonomicenteret, at du er indforstået med at skulle acceptere indholdet af dette dokuments opstillede betingelser. Ansøgningsskema: Den første henvendelse økonomicenteret får fra dig, er dit indsendte ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal være udfyldt korrekt - se vejledningen i ansøgningsskemaet - og den skal udfyldes med BLOK-bogstaver. Ansøgningen sendes til; økonomicenteret Att.: Kundeoprettelsen Skelagervej Aarhus N Sagsbehandlingstid: Under forudsætning af, at økonomicenteret har modtaget den korrekt udfyldte ansøgning, vil du normalt få en tilbagemelding fra os i løbet af 3 til 5 hverdage. Bemærk; I perioder med mange indsendte ansøgninger kan denne tidsfrist dog blive længere end ønsket, ligesom den i modsatte tilfælde kan blive mindre. En turbulent tid: Du må være indstillet på, at de første 3 måneder kan blive turbulente for dig. Først og fremmest, skal du selv finde dig tilrette i det nye samarbejde, og økonomicenteret vil i de første 3 måneder få et overblik over de budgettal du har indsendt, ligesom vi i denne periode får sat de oplyste betalinger ind i de rigtige måneder.

3 Altså skal du være opmærksom på, at der i de første 3 måneder, kan opstå mindre betalingsforstyrrelser. Bemærk; Skulle du have glemt at oplyse om en eller flere kreditorer, om en eller flere regninger eller om nogle restanceforhold, skal økonomicenteret gøres opmærksom på det i denne periode. Møder: For effektivitetens skyld, har økonomicenteret valgt at undgå mødeaktivitet, da det er en tidskrævende proces, der ofte munder ud i mindre indhold end i de tilfælde hvor informationerne sker via kommunikation eller telefon samtaler. Dog vil der i særlige tilfælde være behov for, at der bliver aftalt et møde. Henvendelse: Al henvendelse vedrørende økonomien, skal ske til den medarbejder du er henvist til i økonomicenteret. Kommunikationen foregår primært per telefon og eller med almindelig postforsendelse. Kontakt direkte til Den Almennyttige Andelskasse MERKUR, må kun finde sted, hvis henvendelsen drejer sig om problemer, der ikke vedrører samarbejdsforholdet til økonomicenteret, eksempelvis, hvis der opstår problemer med det af pengeinstituttet udleverede bankkort. Uhensigtsmæssig henvendelse direkte til pengeinstituttet, vil kunne medføre øjeblikkelig ophør af samarbejdet. Forpligtelser: Du er forpligtet til at meddele økonomicenteret ændring af; navn, adresse, telefonnummer og adresse samt ændring af indtægts- og udgiftsforhold. Som kunde forpligter du dig til at arbejde med i reetableringsprocessen, og således ikke modarbejde økonomicenterets mulighed for at få skabt balance i din økonomi. Du er ligeledes forpligtet til at holde dig ajour med de gældende samarbejdsbetingelser. På økonomicenterets hjemmeside, vil du blive orienteret hvis der sker ændringer af samarbejdsbetingelserne. Se under fanen <Nyheder>. På hjemmesiden under fanen <Ansøgning> vil du kunne se de løbende opdaterede samarbejdsbetingelser, samt vores brochure hvoraf vores retningslinjer og vedtægter fremgår på de bagerste sider. Din indstilling: Det du skal være særlig opmærksom på allerede før du vælger at sende din ansøgning til os er, om du har overvejet et eventuelt samarbejde med os grundigt nok, da du vil blive opkrævet et minimumsgebyr på kr ,00 som betaling for medgået tid, hvis du vælger at ophæve samarbejdet indenfor de første 3 måneder.

4 Vælger du at sætte dig selv under økonomisk administration, er det et valg der vil indebære, at du i en periode af dit liv, vil skulle til at spørge om du må bruge penge til eksempelvis reparation af bil eller til akut tandlæge m.m. Er du ikke til faste rammer og principfaste holdninger, så bliver en reetableringsproces meget vanskelig at gennemføre. Er du derimod god til at indordne dig, og er du viljefast når det gælder, så har du en rigtig god chance for at processen vil lykkes. Spilleregler: For at vi kan hjælpe dig med af få din økonomi på ret køl igen, har vi sammensat disse samarbejdsbetingelser, som er gældende under hele den økonomiske reetablering. Det er særligt vigtigt, at du får læst disse regelsæt grundigt igennem, da de vil give dig et indblik i de vilkår, du i givet fald skal indordne dig under i det tilfælde, at du vælger at blive kunde hos os. økonomicenteret forpligtes til at holde samarbejdsbetingelserne løbende opdateret. Ændring af betingelserne vil blive annonceret i minimum 60 dage på vores hjemmeside under fanen <Nyheder>. Samarbejdet: Der er reelt ikke tale om, at du - med dit valg om at blive kunde hos os, samtidig - vælger at være under fuld økonomisk administration, selv om det vil være en nærliggende følelse for dig at få. Der er tale om et frivilligt valg fra din side, og som sådan kan du til enhver tid ophæve samarbejdet, hvis du på et tidspunkt finder det rigtigst for dig at gøre det - se under ophævelse af samarbejdet -. Der er tale om et reelt samarbejde, hvor vi i fællesskab skal finde vejen ud af din økonomiske krise, så det er ligeså meget os som det er dig der forventes noget af. I alt sin enkelthed går samarbejdet ud på, at du får vendt din økonomi så du kan se en lysere økonomisk fremtid i møde, og det er på forhånd givet, at der ikke er basis for at fortsætte ud af det økonomiske spor du hidtil er havnet i. Alene af den grund vælger du at indgå i et samarbejde med os, og du vælger, at det er os der skal arbejde på at få bragt orden på økonomien, og som sådan er det os der overdrages ansvaret, hvorfor det er naturligt at du må acceptere, at vi i alle tilfælde må gøre det vi finder nødvendigt for at situationen bedres. Dit ansvar er at sørge for, at indtægten bibeholdes på som minimum samme niveau, som da samarbejdet blev etableret, ligesom du har ansvaret for at udgiftsniveauet ikke ændres i negativ retning, og derved belaste dine muligheder for at processen skal kunne lykkes. Du skal være bevist om, at der skal arbejdes i den rigtige retning, under hele den økonomiske reetableringsproces. økonomicenterets opgave er at fastholde budgettet på den rigtige kurs, hvilket vi gør knivskarpt efter de spilleregler du læser om her, og selvom vi er opmærksomme på de menneskelige behov eller pludselige uforudsete problemer opstående undervejs, så er

5 kursen klar allerede umiddelbart efter sagens start, hvilket vi tager alvorligt, da den er hele fundamentet for, om du kan komme ud af den vanskelige situation. Fuldmagt: Ved samarbejdets opstart underskriver du en fuldmagt, der giver økonomicenteret fuld råderet over din økonomi, herunder de til formålet oprettede bankkonti, ligesom vi får mulighed for at indgå betalingsaftaler på dine vegne, uden først at skulle spørge om din godkendelse til at kunne gennemføre aftalen. Endvidere giver fuldmagten økonomicenteret ret til at indhente og viderebringe information om dine økonomiske forhold til såvel privat virksomhed som til offentlig myndighed. Banksamarbejde: Under den økonomiske reetablering vil økonomicenteret i realiteten agere pengeinstitut for dig, dog uden på nogen måde at være et pengeinstitut. Bankforbindelsen som økonomicenteret har indgået samarbejde med, opretter på opfordring de konti der er behov for, men det er økonomicenteret der står for de daglige posteringer på disse. Der oprettes to konti en Budgetkonto og en Rådighedskonto -. De oprettede konti vil stå i dit navn, ligesom en ægtefælde eller samlever vil kunne stå som medkontohaver. Til rådighedskontoen vil der blive udleveret et MasterCard Debet, til såvel kontohaver som til medkontohaver. Kortet må ikke overtrækkes Der påregnes et gebyr på kr. 75,00 for økonomicenterets dækning af det overtrukne beløb. Rådighedskontoen er den konto som du får råderet over, modsat Budgetkontoen, der kun kan administreres af økonomicenteret. Bemærk; Det er kun tilladt at rette henvendelse til det pengeinstitut der samarbejdes med i din sag, hvis henvendelsen drejer sig om noget der er uvedkommende for samarbejdet med økonomicenteret, eksempelvis hvis der er problemer med det af banken udleverede kort. økonomicenteret har mulighed for at hjælpe med lån, i de tilfælde der er et akut behov for et sådant. De lån økonomicenteret kan give, er ikke til at fastholde et overforbrug, og vil ikke blive udbetalt direkte til dig. økonomicenteret kan vælge at give lån til eksempelvis; * Billån, i de tilfælde det er nødvendigt at udskifte din dyrere bil til en der er billigere. * Hvis det er nødvendigt at finde penge til indskud, i det tilfælde at du af hensyn til den økonomiske situation, er nødsaget til at skulle flytte til en billigere bolig. * Hvis der skulle opstå akut behov for et overtræk i det tilfælde, at din lønindtægt i en kortere periode er under det budgetterede niveau. økonomicenteret kan også formidle lån via de penge institutter vi samarbejder med, hvis vi for eksempel vælger at din gæld skal samles helt eller delvist, hvis din sag taler herfor.

6 Vær opmærksom på, at formidling af lån til samling af de lån du har på ansøgningstidspunktet kun sker, hvis økonomicenteret har særlig tillid til, at du vil gøre hvad der måtte være nødvendigt, for at du kan komme ud af den vanskelige situation. Bemærk; Tilbydes du at få dine lån helt eller delvist indfriet, ved at vi får samlet dine lån hos en af vores samarbejdspartnere, er der vilkår du skal være opmærksom på. På <Forsiden> kan du nederst under rubrikken; DIN SAMARBEJDSPARTNER klikke dig ind på > GEBYRER, og der orientere dig om vores gebyrer herunder om disse vilkår under Låneformidling. Ved etablering af lån der er formidlet af økonomicenteret Underskrives der et særligt dokument om vilkårene for formidlingen, og til hvilket formål pengene er bevilget m.v. Tillid: Samarbejdet bygger på gensidig tillid til hinanden. Du skal have tillid til, at vi kan gøre en positiv forskel for dig, og vi skal have tillid til at du vil følge de i samarbejdsaftalen opstillede betingelser. Brydes denne tillid vil samarbejdet ophøre. Med jævne mellemrum vil økonomicenteret anmode om at få tilsendt de 3 seneste lønsedler. Der er ikke tale om manglende tillid til dig, men nødvendigt til brug for vores dokumentation. Betaling: Det er gratis for dig, at få din indsendte ansøgning vurderet. Etableres der et samarbejde, er der et opstartsgebyr på kr ,00 samt et årsgebyr på kr. 731,00. Etableringsomkostningerne udgør sammenlagt kr ,00 indeholdende i beløbet er kr ,20 til moms. Beløbet vil blive indregnet i dit nye budget, og vil således ikke ændre noget på dit udbetalte rådighedsbeløb. Din sagsbehandling koster dig et a conto beløb på kr ,00 per måned i honorar for medgået sagsbehandlingstid, svarende til 1 time per måned. Sagen opgøres én gang årligt. Af nævnte beløb udgør moms kr. 250,00. Derudover betaler du et månedligt gebyr på kr. 185,00 til dækning for betaling af dine regninger og til postforsendelser m.v. I dette beløb er afregnet kr. 37,00 til betaling af moms. Din månedlige betaling udgør således samlet kr ,00. (kr ,00 før moms) Beløbet er indregnet i dit budget. Der betales et årligt gebyr til banksamarbejdet på kr. 575,00 ligesom der vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med oprettelse af bankkort på kr. 150,00 pr. kort. Også disse beløb indregnes i budgettet. Bemærk; Du kan holde dig orienteret om vores gebyrer på vores hjemmeside; Hvordan skal jeg få penge til det i min situation?

7 Hvis du ser på hvad du det sidste år har fået af rykkergebyrer, rentetilskrivninger, strafrenter, inkassoomkostninger samt advokatsalærer og fogedretsgebyrer, vil en del af pengene allerede være tilbage i din kasse, efterhånden som din sag bliver bedret. Opstart: Straks samarbejdet er påbegyndt, skal du sørge for at orientere din nuværende bankforbindelse om, at du nu har valgt at være kunde hos os i en periode. Du skal orientere din bank om, at du gerne vil have slette alle PBS-træk (BetalingsService), så de ikke betaler flere regninger for dig. Endvidere skal du kontakte elselskabet, kreditforening/boligselskab m.v. og anmode dem om at tilsende dig den næste opkrævning med posten, hvorefter du sender regningerne ind til din kontaktperson hos os. Samtlige kreditorer der står på kreditorlisten, vil blive orienteret af økonomicenteret om vores fremtidige samarbejde. Din opgave er, at tilsende os alle de regninger du modtager med posten umiddelbart efter at kundeforholdet er iværksat, samt de regninger du eventuelt har liggende, og som endnu ikke er blevet betalt. Du er ikke under kreditorbeskyttelse i den periode du er kunde i økonomicenteret, hvorfor du fortsat kan indkaldes til Fogedretten, ligesom du fortsat kan blive udsat for anden kreditorforfølgelse såsom; Inkasso- skrivelser og opringninger, samt besøg af inkassokonsulenter på din bopæl m.m. Dog vil nævnte forhold blive en mindre del af dit liv, efterhånden som sagen skrider frem. Indkomst: Al indkomst skal indsættes på den til formålet oprettede budgetkonto. Uanset hvilken form for penge du modtager, er det en betingelse for samarbejdet at indkomsten indsættes på budgetkontoen. Budgetkontoen er oprettet som din NEM-konto, hvilket betyder, at alle offentlige udbetalinger til dig vil ske automatisk til denne konto. Penge du modtager retur fra eksempelvis for meget indbetalt husleje, kreditorer der sender penge retur grundet for meget betalt indfrielsesbeløb eller fra Sygesikringen Danmark o.s.v. skal ligeledes overføres til din budgetkonto. Udebliver din lønindtægt helt eller delvist, kan dette medføre ophør af samarbejdet, ligesom ændring af Nem-kontoen til anden bankforbindelse vil blive opfattet som dit valg af samarbejdets ophør. Udgift: Alle faste udgifter indsættes i dit budget, og vil således blive betalt fra din budgetkonto. Betalinger der ikke kan tilmeldes BetalingService, vil blive betalt manuelt. Kun godkendte udgifter betales af din budgetkonto, hvorfor du ikke uden forudgående aftale kan indsende regninger til betaling.

8 Det vil sige, at du i hvert enkelt tilfælde er nødsaget til at kontakte din kontaktperson, før du kan få repareret eksempelvis en knækket tand. Godkendte udgifter: Husleje/kreditforeningslån, boliglån, el-, vand- og varmeforbrug, indbo-, hus- og bilforsikring, ulykkesforsikring t/ børn under 18 år, ejendomsskat, pantebreve, grundejerforening og fællesudgifter, billån og vægtafgift, sygesikringen efter behov, A-kasse (men ikke betaling til efterlønsordning), medielicens, leje af vaskemaskine og tørretumbler, daginstitution og SFO samt hel eller delvis betaling af fritidsaktiviteter til børn under 18 år. Der overføres fra budgetkontoen til rådighedskontoen kr. 266,00 per måned eller kr. 800,00 hver tredje måned efter aftale, til dækning af tele- og internetudgifter. Du står selv for afregning af disse udgifter af rådighedsbeløbet. Eventuel tilmelding til BetalingsService er mulig. Rådighedsbeløb: Rådighedsbeløbet er fastsat og udbetales til den til formålet oprettede rådighedskonto én gang månedligt. Der udbetales følgende rådighedsbeløb; Enlige kr ,00 pr. måned Par kr ,00 pr. måned Hjemmeboende børn under 18 år: Første barn kr ,00 pr. måned Øvrige børn kr. 800,00 pr. måned Udover det faste rådighedsbeløb udbetales der i henholdsvis marts og september et tøjtillæg på kr. 500,00 pr. barn under 18 år. I juli udbetales der kr ,00 ekstra i sommertillæg, og i december udbetales der ekstra kr ,00 som juletillæg. Rådighedsbeløbet overføres til din Rådighedskonto mellem den 24. og 31. i hver måned. Alle tillæg vil være overført til rådighedskontoen inden den sidste hverdag før den 7. i måneden. økonomicenteret har det økonomiske ansvar for budgetkontoen, hvorimod kunden har det fulde ansvar for at rådighedsbeløbet slår til fra udbetalingstidspunktet og frem til næste udbetaling. Bemærk; Via netbank, kan du følge med i posteringerne på dine konti. Ekstra rådighedsbeløb: Man er berettiget til at få overført 50 procent af ekstra lønudbetalinger til sin rådighedskonto. De øvrige 50 procent vil indgå i budgettet for at bidrage til sagens stabilitet. Se betingelser for udbetaling af 50 procent af ekstra indtægt på vores hjemmeside. Bagerst i brochuren under vedtægter. Hvis det er økonomisk muligt, kan der udover det faste rådighedsbeløb blive accepteret en budgetudgift til følgende;

9 Tandlæge, kørselsudgifter til og fra arbejde, bøger til undervisningsbrug, internet- & teleforbrug, dokumenteret nødvendig medicin samt vejhjælp. Mindre rådighedsbeløb: Det er vigtigt at bemærke, at der kan forekomme tilfælde hvor det kan være nødvendigt at trække i rådighedsbeløbet. Er der for eksempel opstået underskud i budgettet, grundet mindre lønindtægt end det budgetterede uden forudgående aftale herom, eller er der poster i de faste udgifter, der er større end det der er budgetteret. Kreditinformation: økonomicenteret har ikke mulighed for at registrere dig i et kreditoplysningsbureau. Dog vil det være naturligt, at en eller flere af dine kreditorer vil sørge for at du bliver registreret, for på den måde at undgå, at der ikke vil blive optaget flere lån under reetableringsprocessen. En registrering i et kreditinformationsbureau, vil maksimalt kunne strække sig over en periode på 5 år. Optagelse af nye lån: Det er naturligvis en selvfølge, at du på intet tidspunkt optager lån af nogen art under hele reetableringen, uden, forudgående skriftlig accept fra økonomicenteret. Optages der på noget tidspunkt lån under reetableringen, vil det medføre at samarbejdet ophører med øjeblikkelig virkning. Køb på kredit: At købe på kredit, for eksempel gennem et benzinkort er ikke tilladt uden at der er indgået aftale om det. I de tilfælde hvor en sådan aftale er indgået, kan du vælge at lade betalingen trække via BetalingsService på din Rådighedskonto. Er der indgået aftale om, at du får dækket dit benzinforbrug til og fra arbejde, vil du til din rådighedskonto få overført det aftalte beløb fra din budgetkonto. Køb på kredit på arbejdspladsen eller forudbetalt løn sidestilles med optagelse af lån, ligesom det at køre bilen til automekaniker, eller gå til tandlægen uden forudgående aftale med økonomikonsulenten betragtes som låneoptagelse. Endelig er det ikke tilladt at komme i restance, (at have ubetalte regninger liggende). Ansvar: Det er dit ansvar, at den af dig ved sagens opstart oplyste indtægt som minimum overholdes. Viser det sig på et tidspunkt under reetableringsprocessen, at lønniveauet falder i væsentlig grad, kan økonomicenteret blive nødsaget til at ophæve samarbejdet. Det er ligeledes dit ansvar, at det faste udgiftsniveau ikke ændres negativt uden, at der er indgået en forudgående skriftlig aftale herom med økonomiansvarlig. Du skal sørge for at orientere din nuværende bank om, at de ikke længere skal betale dine regninger via BetalingsService. Det er økonomicenterets ansvar, at sørge for at alle oplyste kreditorer bliver orienteret om, at du har valgt at være kunde hos os.

10 Det er ligeledes økonomicenterets ansvar at give alle kreditorer oplysning om samarbejdets ophør, den dag det sker. økonomicenteret er forpligtet til at sørge for, at dit budget er løbende opdateret, og at samtlige godkendte udgifter i budgettet betales rettidigt, fortsat under den forudsætning, at den budgetterede løn overholdes. Endelig er det økonomicenterets ansvar at der bliver indgået betalingsaftaler med kreditorerne i din sag, efterhånden som økonomicenteret finder det forsvarligt set ud fra den aktuelle økonomiske situation. Bemærk; økonomicenteret er ikke ansvarlig for betaling af regninger af nogen art, hvis og såfremt, indtægtsgrundlaget ændres negativt og i en sådan grad, at budgettet ikke kan overholdes, og ej heller i den situation at udgiftsniveauet ændres i væsentlig negativ grad. økonomicenteret kan ikke drages til ansvar for manglende betalte regninger efter samarbejdets ophør. Straks efter samarbejdets ophør, slettes alle udgifter under kommende betalinger, ligesom alle såvel stående som fremtidige BPS-træk afvises. Uforudsete regninger eksempelvis autoværkstedsregninger eller pludselige tandreparationer, vil i nogle tilfælde blive indsat i budgettet, men under alle omstændigheder, kun hvis der er indgået en forudgående aftale herom først. Er dette ikke tilfældet vil en sådan pludselig opstået udgift blive betragtet på lige fod med optagelse af lån. Se under - Køb på kredit -. Ved sagens opstart bliver økonomicenteret bekendt med dine lån og restancer. Vores godkendelse af et samarbejde med dig, er ikke ensbetydende med, at økonomicenteret kan stilles til ansvar for, at disse lån og/eller restancer vil blive indfriet, hvis samarbejdet af den ene eller anden grund skulle blive ophævet. Afvikling af din gæld: Efter en periode på maksimalt 8 år, vil du være helt ude af den gæld du have på opstartstidspunktet for samarbejdets påbegyndelse, under forudsætning af, at alle gældende regler er blevet overholdt. Herefter har økonomicenteret mulighed for at hjælpe dig over i en traditionel bank. Som kunde i økonomicenteret vil du blive gældssaneret over en periode på maksimalt 8 år, og i modsætning til den almindelige gældssaneringsordning, foregår hjælpen hos os i et tæt samarbejde med dig under hele reetableringsprocessen. Under reetableringen trimmer vi din økonomi således, at udgifterne tilrettes det du faktuelt har råd til. Det er således ikke dine behov der sættes i første række, men derimod dit ønske om at kunne se dig selv gældfri indenfor en overskuelig årrække. Bemærk; Kreditforeningslån, pantebreve, boliglån og andre lån der afvikles på almindelig vis, er ikke indbefattet de nævnte 8 år, ligesom lån til kreditorer der vælger at stå udenfor den samlede kreditorordning ej heller er det.

11 Ophævelse af samarbejdet: Ophævelse af samarbejdet sker med én måneds varsel. Dette grundet økonomicenterets forpligtelse til at orientere kreditorerne om samarbejdets ophør, samt økonomicenterets forpligtelse til at få sagen opgjort, og returneret det af kunden indsendte materiale. Gyldig opsigelse sker enten ved skriftlig henvendelse til økonomicenteret, Skelagervej 1, 8200 Aarhus N, eller pr. mail direkte til den sagsbehandler du har i økonomicenteret. Efter aftalens ophævelse gør økonomicenteret sagen op, beregner honoraret og overføre det på budgetkontoen stående restbeløb til den af kunden oplyste bankkonto. Udover sagens opgørelse beregnes der et afslutningsgebyr på kr. 890,00. Ophæver du samarbejdet før den månedlige tidsfrist er udløbet, beregner økonomicenteret et honorar for den ekstra ulejlighed, det måtte medføre i forhold til medgået tid. Det betragtes i alle tilfælde som øjeblikkelig ophævelse af samarbejdet hvis der tages direkte kontakt til én af de pengeinstitutter eller kreditkortselskaber der samarbejdes med i din sag uden gyldig grund eller uden forudgående aftale herom - se afsnittet Henvendelser -, hvis Nem-kontoen uden videre flyttes fra Merkur Bank, således, at indtægten udebliver enten hel eller delvis, eller hvis indkomstniveauet bliver væsentligt mindre end budgetteringen. Udlevering af materiale: Velkommen: Følgende materiale er at finde på vores hjemmeside; A. Ansøgningsskema B. Samarbejdsbetingelser C. Oversigt over gebyrer Alle, der af den ene eller anden grund, er havnet i en vanskelig økonomisk situation er velkommen i økonomicenteret. Eneste betingelse for om vi ønsker at byde en kunde velkommen er, at vi i oprettelsesprocessen får det indtryk, at kunden selv er indstillet på at der skal ydes en særlig indsats gennem hele reetableringen i erkendelse af, at fremgangsmåden til dato ikke længere er holdbar, og at man har den nødvendige interesse i og indstilling til, at komme på ret økonomisk kurs igen. Er indkomsten for lille til udgiftsniveauet, kan det blive nødvendigt at man finder en ekstra indtægtskilde, så budgettet kan komme i balance, og skulle dette ikke være muligt, må man i stedet skulle acceptere, at der skal findes nogle besparelser mellem de faste udgifter. Det er vores fornemmeste opgave, at tage pænt imod de der selv finder behov for vores hjælp, og sammen finde mulighed for at kunne gøre en positiv forskel for. Med håb om et godt fremtidigt samarbejde økonomicenteret

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling Låneformidling Gebyrer Oprettelsesgebyrsagsvurdering (gratis) Udlånsbeløb Periode Periode 0,00 Periode Opstartsgebyr (efter indgåelse af samarbejde) (14 dage) (30 dage) (605.5 dage) MASTERCARD DEBIT, Gebyr

Læs mere

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling Overtræksgebyrer Låneformidling Gebyrer Oprettelsesgebyr/sagsvurdering (gratis) 0,00 Opstartsgebyr (efter indgåelse af samarbejde) 5.525,00 MASTERCARD DEBIT, Gebyr for fremstilling og forsendelse af hævekort

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Er det sådan du har det?

Er det sådan du har det? ØKONOMIcenteret Er det sådan du har det? så hjælper vi dig med at få orden i økonomien Er du havnet Der er mange indgangsvinkler på, hvordan folk havner i en vanskelig økonomisk situation: sygdom, arbejdsløshed

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere