økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn"

Transkript

1 økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiøkåasdfghjklæøzxcvbnmqterety økonomicenteretuiopåasdfgøkonomi centerethjklæøkonomicenteretzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyøkonomicenteretuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertøkonomicenteret yuiopcenteretåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdføkonomicenteretghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm rtyuiopasdfghjklæøzxcvøkonomicent eretbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxic

2 SAMARBEJDSBETINGELSER ø k o n o m i c e n t e r e t CVR-nr økonomicenteret: økonomicenteret er en privatejet virksomhed, der drives som enhver anden profitorienteret erhvervsvirksomhed. Virksomheden er Danmarks eneste der beskæftiger sig med privatøkonomisk administration af gældsramte familier. I tæt samarbejde med Den Almennyttige Andelskasse Merkur, har vi gennem de sidste godt 17 år hjulpet mange mennesker ud af deres økonomiske deroute. I alle årene siden opstarten, har vi arbejdet for at virksomheden skal blive offentlig, da vi mener, at det vi være det bedste udgangspunkt, hvis alle med behovet skal kunne tilbydes hjælp. Accept af indholdet: Det er en forudsætning for etablering af et samarbejde med økonomicenteret, at du er indforstået med at skulle acceptere indholdet af dette dokuments opstillede betingelser. Ansøgningsskema: Den første henvendelse økonomicenteret får fra dig, er dit indsendte ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal være udfyldt korrekt - se vejledningen i ansøgningsskemaet - og den skal udfyldes med BLOK-bogstaver. Ansøgningen sendes til; økonomicenteret Att.: Kundeoprettelsen Skelagervej Aarhus N Sagsbehandlingstid: Under forudsætning af, at økonomicenteret har modtaget den korrekt udfyldte ansøgning, vil du normalt få en tilbagemelding fra os i løbet af 3 til 5 hverdage. Bemærk; I perioder med mange indsendte ansøgninger kan denne tidsfrist dog blive længere end ønsket, ligesom den i modsatte tilfælde kan blive mindre. En turbulent tid: Du må være indstillet på, at de første 3 måneder kan blive turbulente for dig. Først og fremmest, skal du selv finde dig tilrette i det nye samarbejde, og økonomicenteret vil i de første 3 måneder få et overblik over de budgettal du har indsendt, ligesom vi i denne periode får sat de oplyste betalinger ind i de rigtige måneder.

3 Altså skal du være opmærksom på, at der i de første 3 måneder, kan opstå mindre betalingsforstyrrelser. Bemærk; Skulle du have glemt at oplyse om en eller flere kreditorer, om en eller flere regninger eller om nogle restanceforhold, skal økonomicenteret gøres opmærksom på det i denne periode. Møder: For effektivitetens skyld, har økonomicenteret valgt at undgå mødeaktivitet, da det er en tidskrævende proces, der ofte munder ud i mindre indhold end i de tilfælde hvor informationerne sker via kommunikation eller telefon samtaler. Dog vil der i særlige tilfælde være behov for, at der bliver aftalt et møde. Henvendelse: Al henvendelse vedrørende økonomien, skal ske til den medarbejder du er henvist til i økonomicenteret. Kommunikationen foregår primært per telefon og eller med almindelig postforsendelse. Kontakt direkte til Den Almennyttige Andelskasse MERKUR, må kun finde sted, hvis henvendelsen drejer sig om problemer, der ikke vedrører samarbejdsforholdet til økonomicenteret, eksempelvis, hvis der opstår problemer med det af pengeinstituttet udleverede bankkort. Uhensigtsmæssig henvendelse direkte til pengeinstituttet, vil kunne medføre øjeblikkelig ophør af samarbejdet. Forpligtelser: Du er forpligtet til at meddele økonomicenteret ændring af; navn, adresse, telefonnummer og adresse samt ændring af indtægts- og udgiftsforhold. Som kunde forpligter du dig til at arbejde med i reetableringsprocessen, og således ikke modarbejde økonomicenterets mulighed for at få skabt balance i din økonomi. Du er ligeledes forpligtet til at holde dig ajour med de gældende samarbejdsbetingelser. På økonomicenterets hjemmeside, vil du blive orienteret hvis der sker ændringer af samarbejdsbetingelserne. Se under fanen <Nyheder>. På hjemmesiden under fanen <Ansøgning> vil du kunne se de løbende opdaterede samarbejdsbetingelser, samt vores brochure hvoraf vores retningslinjer og vedtægter fremgår på de bagerste sider. Din indstilling: Det du skal være særlig opmærksom på allerede før du vælger at sende din ansøgning til os er, om du har overvejet et eventuelt samarbejde med os grundigt nok, da du vil blive opkrævet et minimumsgebyr på kr ,00 som betaling for medgået tid, hvis du vælger at ophæve samarbejdet indenfor de første 3 måneder.

4 Vælger du at sætte dig selv under økonomisk administration, er det et valg der vil indebære, at du i en periode af dit liv, vil skulle til at spørge om du må bruge penge til eksempelvis reparation af bil eller til akut tandlæge m.m. Er du ikke til faste rammer og principfaste holdninger, så bliver en reetableringsproces meget vanskelig at gennemføre. Er du derimod god til at indordne dig, og er du viljefast når det gælder, så har du en rigtig god chance for at processen vil lykkes. Spilleregler: For at vi kan hjælpe dig med af få din økonomi på ret køl igen, har vi sammensat disse samarbejdsbetingelser, som er gældende under hele den økonomiske reetablering. Det er særligt vigtigt, at du får læst disse regelsæt grundigt igennem, da de vil give dig et indblik i de vilkår, du i givet fald skal indordne dig under i det tilfælde, at du vælger at blive kunde hos os. økonomicenteret forpligtes til at holde samarbejdsbetingelserne løbende opdateret. Ændring af betingelserne vil blive annonceret i minimum 60 dage på vores hjemmeside under fanen <Nyheder>. Samarbejdet: Der er reelt ikke tale om, at du - med dit valg om at blive kunde hos os, samtidig - vælger at være under fuld økonomisk administration, selv om det vil være en nærliggende følelse for dig at få. Der er tale om et frivilligt valg fra din side, og som sådan kan du til enhver tid ophæve samarbejdet, hvis du på et tidspunkt finder det rigtigst for dig at gøre det - se under ophævelse af samarbejdet -. Der er tale om et reelt samarbejde, hvor vi i fællesskab skal finde vejen ud af din økonomiske krise, så det er ligeså meget os som det er dig der forventes noget af. I alt sin enkelthed går samarbejdet ud på, at du får vendt din økonomi så du kan se en lysere økonomisk fremtid i møde, og det er på forhånd givet, at der ikke er basis for at fortsætte ud af det økonomiske spor du hidtil er havnet i. Alene af den grund vælger du at indgå i et samarbejde med os, og du vælger, at det er os der skal arbejde på at få bragt orden på økonomien, og som sådan er det os der overdrages ansvaret, hvorfor det er naturligt at du må acceptere, at vi i alle tilfælde må gøre det vi finder nødvendigt for at situationen bedres. Dit ansvar er at sørge for, at indtægten bibeholdes på som minimum samme niveau, som da samarbejdet blev etableret, ligesom du har ansvaret for at udgiftsniveauet ikke ændres i negativ retning, og derved belaste dine muligheder for at processen skal kunne lykkes. Du skal være bevist om, at der skal arbejdes i den rigtige retning, under hele den økonomiske reetableringsproces. økonomicenterets opgave er at fastholde budgettet på den rigtige kurs, hvilket vi gør knivskarpt efter de spilleregler du læser om her, og selvom vi er opmærksomme på de menneskelige behov eller pludselige uforudsete problemer opstående undervejs, så er

5 kursen klar allerede umiddelbart efter sagens start, hvilket vi tager alvorligt, da den er hele fundamentet for, om du kan komme ud af den vanskelige situation. Fuldmagt: Ved samarbejdets opstart underskriver du en fuldmagt, der giver økonomicenteret fuld råderet over din økonomi, herunder de til formålet oprettede bankkonti, ligesom vi får mulighed for at indgå betalingsaftaler på dine vegne, uden først at skulle spørge om din godkendelse til at kunne gennemføre aftalen. Endvidere giver fuldmagten økonomicenteret ret til at indhente og viderebringe information om dine økonomiske forhold til såvel privat virksomhed som til offentlig myndighed. Banksamarbejde: Under den økonomiske reetablering vil økonomicenteret i realiteten agere pengeinstitut for dig, dog uden på nogen måde at være et pengeinstitut. Bankforbindelsen som økonomicenteret har indgået samarbejde med, opretter på opfordring de konti der er behov for, men det er økonomicenteret der står for de daglige posteringer på disse. Der oprettes to konti en Budgetkonto og en Rådighedskonto -. De oprettede konti vil stå i dit navn, ligesom en ægtefælde eller samlever vil kunne stå som medkontohaver. Til rådighedskontoen vil der blive udleveret et MasterCard Debet, til såvel kontohaver som til medkontohaver. Kortet må ikke overtrækkes Der påregnes et gebyr på kr. 75,00 for økonomicenterets dækning af det overtrukne beløb. Rådighedskontoen er den konto som du får råderet over, modsat Budgetkontoen, der kun kan administreres af økonomicenteret. Bemærk; Det er kun tilladt at rette henvendelse til det pengeinstitut der samarbejdes med i din sag, hvis henvendelsen drejer sig om noget der er uvedkommende for samarbejdet med økonomicenteret, eksempelvis hvis der er problemer med det af banken udleverede kort. økonomicenteret har mulighed for at hjælpe med lån, i de tilfælde der er et akut behov for et sådant. De lån økonomicenteret kan give, er ikke til at fastholde et overforbrug, og vil ikke blive udbetalt direkte til dig. økonomicenteret kan vælge at give lån til eksempelvis; * Billån, i de tilfælde det er nødvendigt at udskifte din dyrere bil til en der er billigere. * Hvis det er nødvendigt at finde penge til indskud, i det tilfælde at du af hensyn til den økonomiske situation, er nødsaget til at skulle flytte til en billigere bolig. * Hvis der skulle opstå akut behov for et overtræk i det tilfælde, at din lønindtægt i en kortere periode er under det budgetterede niveau. økonomicenteret kan også formidle lån via de penge institutter vi samarbejder med, hvis vi for eksempel vælger at din gæld skal samles helt eller delvist, hvis din sag taler herfor.

6 Vær opmærksom på, at formidling af lån til samling af de lån du har på ansøgningstidspunktet kun sker, hvis økonomicenteret har særlig tillid til, at du vil gøre hvad der måtte være nødvendigt, for at du kan komme ud af den vanskelige situation. Bemærk; Tilbydes du at få dine lån helt eller delvist indfriet, ved at vi får samlet dine lån hos en af vores samarbejdspartnere, er der vilkår du skal være opmærksom på. På <Forsiden> kan du nederst under rubrikken; DIN SAMARBEJDSPARTNER klikke dig ind på > GEBYRER, og der orientere dig om vores gebyrer herunder om disse vilkår under Låneformidling. Ved etablering af lån der er formidlet af økonomicenteret Underskrives der et særligt dokument om vilkårene for formidlingen, og til hvilket formål pengene er bevilget m.v. Tillid: Samarbejdet bygger på gensidig tillid til hinanden. Du skal have tillid til, at vi kan gøre en positiv forskel for dig, og vi skal have tillid til at du vil følge de i samarbejdsaftalen opstillede betingelser. Brydes denne tillid vil samarbejdet ophøre. Med jævne mellemrum vil økonomicenteret anmode om at få tilsendt de 3 seneste lønsedler. Der er ikke tale om manglende tillid til dig, men nødvendigt til brug for vores dokumentation. Betaling: Det er gratis for dig, at få din indsendte ansøgning vurderet. Etableres der et samarbejde, er der et opstartsgebyr på kr ,00 samt et årsgebyr på kr. 731,00. Etableringsomkostningerne udgør sammenlagt kr ,00 indeholdende i beløbet er kr ,20 til moms. Beløbet vil blive indregnet i dit nye budget, og vil således ikke ændre noget på dit udbetalte rådighedsbeløb. Din sagsbehandling koster dig et a conto beløb på kr ,00 per måned i honorar for medgået sagsbehandlingstid, svarende til 1 time per måned. Sagen opgøres én gang årligt. Af nævnte beløb udgør moms kr. 250,00. Derudover betaler du et månedligt gebyr på kr. 185,00 til dækning for betaling af dine regninger og til postforsendelser m.v. I dette beløb er afregnet kr. 37,00 til betaling af moms. Din månedlige betaling udgør således samlet kr ,00. (kr ,00 før moms) Beløbet er indregnet i dit budget. Der betales et årligt gebyr til banksamarbejdet på kr. 575,00 ligesom der vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med oprettelse af bankkort på kr. 150,00 pr. kort. Også disse beløb indregnes i budgettet. Bemærk; Du kan holde dig orienteret om vores gebyrer på vores hjemmeside; Hvordan skal jeg få penge til det i min situation?

7 Hvis du ser på hvad du det sidste år har fået af rykkergebyrer, rentetilskrivninger, strafrenter, inkassoomkostninger samt advokatsalærer og fogedretsgebyrer, vil en del af pengene allerede være tilbage i din kasse, efterhånden som din sag bliver bedret. Opstart: Straks samarbejdet er påbegyndt, skal du sørge for at orientere din nuværende bankforbindelse om, at du nu har valgt at være kunde hos os i en periode. Du skal orientere din bank om, at du gerne vil have slette alle PBS-træk (BetalingsService), så de ikke betaler flere regninger for dig. Endvidere skal du kontakte elselskabet, kreditforening/boligselskab m.v. og anmode dem om at tilsende dig den næste opkrævning med posten, hvorefter du sender regningerne ind til din kontaktperson hos os. Samtlige kreditorer der står på kreditorlisten, vil blive orienteret af økonomicenteret om vores fremtidige samarbejde. Din opgave er, at tilsende os alle de regninger du modtager med posten umiddelbart efter at kundeforholdet er iværksat, samt de regninger du eventuelt har liggende, og som endnu ikke er blevet betalt. Du er ikke under kreditorbeskyttelse i den periode du er kunde i økonomicenteret, hvorfor du fortsat kan indkaldes til Fogedretten, ligesom du fortsat kan blive udsat for anden kreditorforfølgelse såsom; Inkasso- skrivelser og opringninger, samt besøg af inkassokonsulenter på din bopæl m.m. Dog vil nævnte forhold blive en mindre del af dit liv, efterhånden som sagen skrider frem. Indkomst: Al indkomst skal indsættes på den til formålet oprettede budgetkonto. Uanset hvilken form for penge du modtager, er det en betingelse for samarbejdet at indkomsten indsættes på budgetkontoen. Budgetkontoen er oprettet som din NEM-konto, hvilket betyder, at alle offentlige udbetalinger til dig vil ske automatisk til denne konto. Penge du modtager retur fra eksempelvis for meget indbetalt husleje, kreditorer der sender penge retur grundet for meget betalt indfrielsesbeløb eller fra Sygesikringen Danmark o.s.v. skal ligeledes overføres til din budgetkonto. Udebliver din lønindtægt helt eller delvist, kan dette medføre ophør af samarbejdet, ligesom ændring af Nem-kontoen til anden bankforbindelse vil blive opfattet som dit valg af samarbejdets ophør. Udgift: Alle faste udgifter indsættes i dit budget, og vil således blive betalt fra din budgetkonto. Betalinger der ikke kan tilmeldes BetalingService, vil blive betalt manuelt. Kun godkendte udgifter betales af din budgetkonto, hvorfor du ikke uden forudgående aftale kan indsende regninger til betaling.

8 Det vil sige, at du i hvert enkelt tilfælde er nødsaget til at kontakte din kontaktperson, før du kan få repareret eksempelvis en knækket tand. Godkendte udgifter: Husleje/kreditforeningslån, boliglån, el-, vand- og varmeforbrug, indbo-, hus- og bilforsikring, ulykkesforsikring t/ børn under 18 år, ejendomsskat, pantebreve, grundejerforening og fællesudgifter, billån og vægtafgift, sygesikringen efter behov, A-kasse (men ikke betaling til efterlønsordning), medielicens, leje af vaskemaskine og tørretumbler, daginstitution og SFO samt hel eller delvis betaling af fritidsaktiviteter til børn under 18 år. Der overføres fra budgetkontoen til rådighedskontoen kr. 266,00 per måned eller kr. 800,00 hver tredje måned efter aftale, til dækning af tele- og internetudgifter. Du står selv for afregning af disse udgifter af rådighedsbeløbet. Eventuel tilmelding til BetalingsService er mulig. Rådighedsbeløb: Rådighedsbeløbet er fastsat og udbetales til den til formålet oprettede rådighedskonto én gang månedligt. Der udbetales følgende rådighedsbeløb; Enlige kr ,00 pr. måned Par kr ,00 pr. måned Hjemmeboende børn under 18 år: Første barn kr ,00 pr. måned Øvrige børn kr. 800,00 pr. måned Udover det faste rådighedsbeløb udbetales der i henholdsvis marts og september et tøjtillæg på kr. 500,00 pr. barn under 18 år. I juli udbetales der kr ,00 ekstra i sommertillæg, og i december udbetales der ekstra kr ,00 som juletillæg. Rådighedsbeløbet overføres til din Rådighedskonto mellem den 24. og 31. i hver måned. Alle tillæg vil være overført til rådighedskontoen inden den sidste hverdag før den 7. i måneden. økonomicenteret har det økonomiske ansvar for budgetkontoen, hvorimod kunden har det fulde ansvar for at rådighedsbeløbet slår til fra udbetalingstidspunktet og frem til næste udbetaling. Bemærk; Via netbank, kan du følge med i posteringerne på dine konti. Ekstra rådighedsbeløb: Man er berettiget til at få overført 50 procent af ekstra lønudbetalinger til sin rådighedskonto. De øvrige 50 procent vil indgå i budgettet for at bidrage til sagens stabilitet. Se betingelser for udbetaling af 50 procent af ekstra indtægt på vores hjemmeside. Bagerst i brochuren under vedtægter. Hvis det er økonomisk muligt, kan der udover det faste rådighedsbeløb blive accepteret en budgetudgift til følgende;

9 Tandlæge, kørselsudgifter til og fra arbejde, bøger til undervisningsbrug, internet- & teleforbrug, dokumenteret nødvendig medicin samt vejhjælp. Mindre rådighedsbeløb: Det er vigtigt at bemærke, at der kan forekomme tilfælde hvor det kan være nødvendigt at trække i rådighedsbeløbet. Er der for eksempel opstået underskud i budgettet, grundet mindre lønindtægt end det budgetterede uden forudgående aftale herom, eller er der poster i de faste udgifter, der er større end det der er budgetteret. Kreditinformation: økonomicenteret har ikke mulighed for at registrere dig i et kreditoplysningsbureau. Dog vil det være naturligt, at en eller flere af dine kreditorer vil sørge for at du bliver registreret, for på den måde at undgå, at der ikke vil blive optaget flere lån under reetableringsprocessen. En registrering i et kreditinformationsbureau, vil maksimalt kunne strække sig over en periode på 5 år. Optagelse af nye lån: Det er naturligvis en selvfølge, at du på intet tidspunkt optager lån af nogen art under hele reetableringen, uden, forudgående skriftlig accept fra økonomicenteret. Optages der på noget tidspunkt lån under reetableringen, vil det medføre at samarbejdet ophører med øjeblikkelig virkning. Køb på kredit: At købe på kredit, for eksempel gennem et benzinkort er ikke tilladt uden at der er indgået aftale om det. I de tilfælde hvor en sådan aftale er indgået, kan du vælge at lade betalingen trække via BetalingsService på din Rådighedskonto. Er der indgået aftale om, at du får dækket dit benzinforbrug til og fra arbejde, vil du til din rådighedskonto få overført det aftalte beløb fra din budgetkonto. Køb på kredit på arbejdspladsen eller forudbetalt løn sidestilles med optagelse af lån, ligesom det at køre bilen til automekaniker, eller gå til tandlægen uden forudgående aftale med økonomikonsulenten betragtes som låneoptagelse. Endelig er det ikke tilladt at komme i restance, (at have ubetalte regninger liggende). Ansvar: Det er dit ansvar, at den af dig ved sagens opstart oplyste indtægt som minimum overholdes. Viser det sig på et tidspunkt under reetableringsprocessen, at lønniveauet falder i væsentlig grad, kan økonomicenteret blive nødsaget til at ophæve samarbejdet. Det er ligeledes dit ansvar, at det faste udgiftsniveau ikke ændres negativt uden, at der er indgået en forudgående skriftlig aftale herom med økonomiansvarlig. Du skal sørge for at orientere din nuværende bank om, at de ikke længere skal betale dine regninger via BetalingsService. Det er økonomicenterets ansvar, at sørge for at alle oplyste kreditorer bliver orienteret om, at du har valgt at være kunde hos os.

10 Det er ligeledes økonomicenterets ansvar at give alle kreditorer oplysning om samarbejdets ophør, den dag det sker. økonomicenteret er forpligtet til at sørge for, at dit budget er løbende opdateret, og at samtlige godkendte udgifter i budgettet betales rettidigt, fortsat under den forudsætning, at den budgetterede løn overholdes. Endelig er det økonomicenterets ansvar at der bliver indgået betalingsaftaler med kreditorerne i din sag, efterhånden som økonomicenteret finder det forsvarligt set ud fra den aktuelle økonomiske situation. Bemærk; økonomicenteret er ikke ansvarlig for betaling af regninger af nogen art, hvis og såfremt, indtægtsgrundlaget ændres negativt og i en sådan grad, at budgettet ikke kan overholdes, og ej heller i den situation at udgiftsniveauet ændres i væsentlig negativ grad. økonomicenteret kan ikke drages til ansvar for manglende betalte regninger efter samarbejdets ophør. Straks efter samarbejdets ophør, slettes alle udgifter under kommende betalinger, ligesom alle såvel stående som fremtidige BPS-træk afvises. Uforudsete regninger eksempelvis autoværkstedsregninger eller pludselige tandreparationer, vil i nogle tilfælde blive indsat i budgettet, men under alle omstændigheder, kun hvis der er indgået en forudgående aftale herom først. Er dette ikke tilfældet vil en sådan pludselig opstået udgift blive betragtet på lige fod med optagelse af lån. Se under - Køb på kredit -. Ved sagens opstart bliver økonomicenteret bekendt med dine lån og restancer. Vores godkendelse af et samarbejde med dig, er ikke ensbetydende med, at økonomicenteret kan stilles til ansvar for, at disse lån og/eller restancer vil blive indfriet, hvis samarbejdet af den ene eller anden grund skulle blive ophævet. Afvikling af din gæld: Efter en periode på maksimalt 8 år, vil du være helt ude af den gæld du have på opstartstidspunktet for samarbejdets påbegyndelse, under forudsætning af, at alle gældende regler er blevet overholdt. Herefter har økonomicenteret mulighed for at hjælpe dig over i en traditionel bank. Som kunde i økonomicenteret vil du blive gældssaneret over en periode på maksimalt 8 år, og i modsætning til den almindelige gældssaneringsordning, foregår hjælpen hos os i et tæt samarbejde med dig under hele reetableringsprocessen. Under reetableringen trimmer vi din økonomi således, at udgifterne tilrettes det du faktuelt har råd til. Det er således ikke dine behov der sættes i første række, men derimod dit ønske om at kunne se dig selv gældfri indenfor en overskuelig årrække. Bemærk; Kreditforeningslån, pantebreve, boliglån og andre lån der afvikles på almindelig vis, er ikke indbefattet de nævnte 8 år, ligesom lån til kreditorer der vælger at stå udenfor den samlede kreditorordning ej heller er det.

11 Ophævelse af samarbejdet: Ophævelse af samarbejdet sker med én måneds varsel. Dette grundet økonomicenterets forpligtelse til at orientere kreditorerne om samarbejdets ophør, samt økonomicenterets forpligtelse til at få sagen opgjort, og returneret det af kunden indsendte materiale. Gyldig opsigelse sker enten ved skriftlig henvendelse til økonomicenteret, Skelagervej 1, 8200 Aarhus N, eller pr. mail direkte til den sagsbehandler du har i økonomicenteret. Efter aftalens ophævelse gør økonomicenteret sagen op, beregner honoraret og overføre det på budgetkontoen stående restbeløb til den af kunden oplyste bankkonto. Udover sagens opgørelse beregnes der et afslutningsgebyr på kr. 890,00. Ophæver du samarbejdet før den månedlige tidsfrist er udløbet, beregner økonomicenteret et honorar for den ekstra ulejlighed, det måtte medføre i forhold til medgået tid. Det betragtes i alle tilfælde som øjeblikkelig ophævelse af samarbejdet hvis der tages direkte kontakt til én af de pengeinstitutter eller kreditkortselskaber der samarbejdes med i din sag uden gyldig grund eller uden forudgående aftale herom - se afsnittet Henvendelser -, hvis Nem-kontoen uden videre flyttes fra Merkur Bank, således, at indtægten udebliver enten hel eller delvis, eller hvis indkomstniveauet bliver væsentligt mindre end budgetteringen. Udlevering af materiale: Velkommen: Følgende materiale er at finde på vores hjemmeside; A. Ansøgningsskema B. Samarbejdsbetingelser C. Oversigt over gebyrer Alle, der af den ene eller anden grund, er havnet i en vanskelig økonomisk situation er velkommen i økonomicenteret. Eneste betingelse for om vi ønsker at byde en kunde velkommen er, at vi i oprettelsesprocessen får det indtryk, at kunden selv er indstillet på at der skal ydes en særlig indsats gennem hele reetableringen i erkendelse af, at fremgangsmåden til dato ikke længere er holdbar, og at man har den nødvendige interesse i og indstilling til, at komme på ret økonomisk kurs igen. Er indkomsten for lille til udgiftsniveauet, kan det blive nødvendigt at man finder en ekstra indtægtskilde, så budgettet kan komme i balance, og skulle dette ikke være muligt, må man i stedet skulle acceptere, at der skal findes nogle besparelser mellem de faste udgifter. Det er vores fornemmeste opgave, at tage pænt imod de der selv finder behov for vores hjælp, og sammen finde mulighed for at kunne gøre en positiv forskel for. Med håb om et godt fremtidigt samarbejde økonomicenteret

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere