økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn"

Transkript

1 økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiøkåasdfghjklæøzxcvbnmqterety økonomicenteretuiopåasdfgøkonomi centerethjklæøkonomicenteretzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyøkonomicenteretuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertøkonomicenteret yuiopcenteretåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdføkonomicenteretghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm rtyuiopasdfghjklæøzxcvøkonomicent eretbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxic

2 SAMARBEJDSBETINGELSER ø k o n o m i c e n t e r e t CVR-nr økonomicenteret: økonomicenteret er en privatejet virksomhed, der drives som enhver anden profitorienteret erhvervsvirksomhed. Virksomheden er Danmarks eneste der beskæftiger sig med privatøkonomisk administration af gældsramte familier. I tæt samarbejde med Den Almennyttige Andelskasse Merkur, har vi gennem de sidste godt 17 år hjulpet mange mennesker ud af deres økonomiske deroute. I alle årene siden opstarten, har vi arbejdet for at virksomheden skal blive offentlig, da vi mener, at det vi være det bedste udgangspunkt, hvis alle med behovet skal kunne tilbydes hjælp. Accept af indholdet: Det er en forudsætning for etablering af et samarbejde med økonomicenteret, at du er indforstået med at skulle acceptere indholdet af dette dokuments opstillede betingelser. Ansøgningsskema: Den første henvendelse økonomicenteret får fra dig, er dit indsendte ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal være udfyldt korrekt - se vejledningen i ansøgningsskemaet - og den skal udfyldes med BLOK-bogstaver. Ansøgningen sendes til; økonomicenteret Att.: Kundeoprettelsen Skelagervej Aarhus N Sagsbehandlingstid: Under forudsætning af, at økonomicenteret har modtaget den korrekt udfyldte ansøgning, vil du normalt få en tilbagemelding fra os i løbet af 3 til 5 hverdage. Bemærk; I perioder med mange indsendte ansøgninger kan denne tidsfrist dog blive længere end ønsket, ligesom den i modsatte tilfælde kan blive mindre. En turbulent tid: Du må være indstillet på, at de første 3 måneder kan blive turbulente for dig. Først og fremmest, skal du selv finde dig tilrette i det nye samarbejde, og økonomicenteret vil i de første 3 måneder få et overblik over de budgettal du har indsendt, ligesom vi i denne periode får sat de oplyste betalinger ind i de rigtige måneder.

3 Altså skal du være opmærksom på, at der i de første 3 måneder, kan opstå mindre betalingsforstyrrelser. Bemærk; Skulle du have glemt at oplyse om en eller flere kreditorer, om en eller flere regninger eller om nogle restanceforhold, skal økonomicenteret gøres opmærksom på det i denne periode. Møder: For effektivitetens skyld, har økonomicenteret valgt at undgå mødeaktivitet, da det er en tidskrævende proces, der ofte munder ud i mindre indhold end i de tilfælde hvor informationerne sker via kommunikation eller telefon samtaler. Dog vil der i særlige tilfælde være behov for, at der bliver aftalt et møde. Henvendelse: Al henvendelse vedrørende økonomien, skal ske til den medarbejder du er henvist til i økonomicenteret. Kommunikationen foregår primært per telefon og eller med almindelig postforsendelse. Kontakt direkte til Den Almennyttige Andelskasse MERKUR, må kun finde sted, hvis henvendelsen drejer sig om problemer, der ikke vedrører samarbejdsforholdet til økonomicenteret, eksempelvis, hvis der opstår problemer med det af pengeinstituttet udleverede bankkort. Uhensigtsmæssig henvendelse direkte til pengeinstituttet, vil kunne medføre øjeblikkelig ophør af samarbejdet. Forpligtelser: Du er forpligtet til at meddele økonomicenteret ændring af; navn, adresse, telefonnummer og adresse samt ændring af indtægts- og udgiftsforhold. Som kunde forpligter du dig til at arbejde med i reetableringsprocessen, og således ikke modarbejde økonomicenterets mulighed for at få skabt balance i din økonomi. Du er ligeledes forpligtet til at holde dig ajour med de gældende samarbejdsbetingelser. På økonomicenterets hjemmeside, vil du blive orienteret hvis der sker ændringer af samarbejdsbetingelserne. Se under fanen <Nyheder>. På hjemmesiden under fanen <Ansøgning> vil du kunne se de løbende opdaterede samarbejdsbetingelser, samt vores brochure hvoraf vores retningslinjer og vedtægter fremgår på de bagerste sider. Din indstilling: Det du skal være særlig opmærksom på allerede før du vælger at sende din ansøgning til os er, om du har overvejet et eventuelt samarbejde med os grundigt nok, da du vil blive opkrævet et minimumsgebyr på kr ,00 som betaling for medgået tid, hvis du vælger at ophæve samarbejdet indenfor de første 3 måneder.

4 Vælger du at sætte dig selv under økonomisk administration, er det et valg der vil indebære, at du i en periode af dit liv, vil skulle til at spørge om du må bruge penge til eksempelvis reparation af bil eller til akut tandlæge m.m. Er du ikke til faste rammer og principfaste holdninger, så bliver en reetableringsproces meget vanskelig at gennemføre. Er du derimod god til at indordne dig, og er du viljefast når det gælder, så har du en rigtig god chance for at processen vil lykkes. Spilleregler: For at vi kan hjælpe dig med af få din økonomi på ret køl igen, har vi sammensat disse samarbejdsbetingelser, som er gældende under hele den økonomiske reetablering. Det er særligt vigtigt, at du får læst disse regelsæt grundigt igennem, da de vil give dig et indblik i de vilkår, du i givet fald skal indordne dig under i det tilfælde, at du vælger at blive kunde hos os. økonomicenteret forpligtes til at holde samarbejdsbetingelserne løbende opdateret. Ændring af betingelserne vil blive annonceret i minimum 60 dage på vores hjemmeside under fanen <Nyheder>. Samarbejdet: Der er reelt ikke tale om, at du - med dit valg om at blive kunde hos os, samtidig - vælger at være under fuld økonomisk administration, selv om det vil være en nærliggende følelse for dig at få. Der er tale om et frivilligt valg fra din side, og som sådan kan du til enhver tid ophæve samarbejdet, hvis du på et tidspunkt finder det rigtigst for dig at gøre det - se under ophævelse af samarbejdet -. Der er tale om et reelt samarbejde, hvor vi i fællesskab skal finde vejen ud af din økonomiske krise, så det er ligeså meget os som det er dig der forventes noget af. I alt sin enkelthed går samarbejdet ud på, at du får vendt din økonomi så du kan se en lysere økonomisk fremtid i møde, og det er på forhånd givet, at der ikke er basis for at fortsætte ud af det økonomiske spor du hidtil er havnet i. Alene af den grund vælger du at indgå i et samarbejde med os, og du vælger, at det er os der skal arbejde på at få bragt orden på økonomien, og som sådan er det os der overdrages ansvaret, hvorfor det er naturligt at du må acceptere, at vi i alle tilfælde må gøre det vi finder nødvendigt for at situationen bedres. Dit ansvar er at sørge for, at indtægten bibeholdes på som minimum samme niveau, som da samarbejdet blev etableret, ligesom du har ansvaret for at udgiftsniveauet ikke ændres i negativ retning, og derved belaste dine muligheder for at processen skal kunne lykkes. Du skal være bevist om, at der skal arbejdes i den rigtige retning, under hele den økonomiske reetableringsproces. økonomicenterets opgave er at fastholde budgettet på den rigtige kurs, hvilket vi gør knivskarpt efter de spilleregler du læser om her, og selvom vi er opmærksomme på de menneskelige behov eller pludselige uforudsete problemer opstående undervejs, så er

5 kursen klar allerede umiddelbart efter sagens start, hvilket vi tager alvorligt, da den er hele fundamentet for, om du kan komme ud af den vanskelige situation. Fuldmagt: Ved samarbejdets opstart underskriver du en fuldmagt, der giver økonomicenteret fuld råderet over din økonomi, herunder de til formålet oprettede bankkonti, ligesom vi får mulighed for at indgå betalingsaftaler på dine vegne, uden først at skulle spørge om din godkendelse til at kunne gennemføre aftalen. Endvidere giver fuldmagten økonomicenteret ret til at indhente og viderebringe information om dine økonomiske forhold til såvel privat virksomhed som til offentlig myndighed. Banksamarbejde: Under den økonomiske reetablering vil økonomicenteret i realiteten agere pengeinstitut for dig, dog uden på nogen måde at være et pengeinstitut. Bankforbindelsen som økonomicenteret har indgået samarbejde med, opretter på opfordring de konti der er behov for, men det er økonomicenteret der står for de daglige posteringer på disse. Der oprettes to konti en Budgetkonto og en Rådighedskonto -. De oprettede konti vil stå i dit navn, ligesom en ægtefælde eller samlever vil kunne stå som medkontohaver. Til rådighedskontoen vil der blive udleveret et MasterCard Debet, til såvel kontohaver som til medkontohaver. Kortet må ikke overtrækkes Der påregnes et gebyr på kr. 75,00 for økonomicenterets dækning af det overtrukne beløb. Rådighedskontoen er den konto som du får råderet over, modsat Budgetkontoen, der kun kan administreres af økonomicenteret. Bemærk; Det er kun tilladt at rette henvendelse til det pengeinstitut der samarbejdes med i din sag, hvis henvendelsen drejer sig om noget der er uvedkommende for samarbejdet med økonomicenteret, eksempelvis hvis der er problemer med det af banken udleverede kort. økonomicenteret har mulighed for at hjælpe med lån, i de tilfælde der er et akut behov for et sådant. De lån økonomicenteret kan give, er ikke til at fastholde et overforbrug, og vil ikke blive udbetalt direkte til dig. økonomicenteret kan vælge at give lån til eksempelvis; * Billån, i de tilfælde det er nødvendigt at udskifte din dyrere bil til en der er billigere. * Hvis det er nødvendigt at finde penge til indskud, i det tilfælde at du af hensyn til den økonomiske situation, er nødsaget til at skulle flytte til en billigere bolig. * Hvis der skulle opstå akut behov for et overtræk i det tilfælde, at din lønindtægt i en kortere periode er under det budgetterede niveau. økonomicenteret kan også formidle lån via de penge institutter vi samarbejder med, hvis vi for eksempel vælger at din gæld skal samles helt eller delvist, hvis din sag taler herfor.

6 Vær opmærksom på, at formidling af lån til samling af de lån du har på ansøgningstidspunktet kun sker, hvis økonomicenteret har særlig tillid til, at du vil gøre hvad der måtte være nødvendigt, for at du kan komme ud af den vanskelige situation. Bemærk; Tilbydes du at få dine lån helt eller delvist indfriet, ved at vi får samlet dine lån hos en af vores samarbejdspartnere, er der vilkår du skal være opmærksom på. På <Forsiden> kan du nederst under rubrikken; DIN SAMARBEJDSPARTNER klikke dig ind på > GEBYRER, og der orientere dig om vores gebyrer herunder om disse vilkår under Låneformidling. Ved etablering af lån der er formidlet af økonomicenteret Underskrives der et særligt dokument om vilkårene for formidlingen, og til hvilket formål pengene er bevilget m.v. Tillid: Samarbejdet bygger på gensidig tillid til hinanden. Du skal have tillid til, at vi kan gøre en positiv forskel for dig, og vi skal have tillid til at du vil følge de i samarbejdsaftalen opstillede betingelser. Brydes denne tillid vil samarbejdet ophøre. Med jævne mellemrum vil økonomicenteret anmode om at få tilsendt de 3 seneste lønsedler. Der er ikke tale om manglende tillid til dig, men nødvendigt til brug for vores dokumentation. Betaling: Det er gratis for dig, at få din indsendte ansøgning vurderet. Etableres der et samarbejde, er der et opstartsgebyr på kr ,00 samt et årsgebyr på kr. 731,00. Etableringsomkostningerne udgør sammenlagt kr ,00 indeholdende i beløbet er kr ,20 til moms. Beløbet vil blive indregnet i dit nye budget, og vil således ikke ændre noget på dit udbetalte rådighedsbeløb. Din sagsbehandling koster dig et a conto beløb på kr ,00 per måned i honorar for medgået sagsbehandlingstid, svarende til 1 time per måned. Sagen opgøres én gang årligt. Af nævnte beløb udgør moms kr. 250,00. Derudover betaler du et månedligt gebyr på kr. 185,00 til dækning for betaling af dine regninger og til postforsendelser m.v. I dette beløb er afregnet kr. 37,00 til betaling af moms. Din månedlige betaling udgør således samlet kr ,00. (kr ,00 før moms) Beløbet er indregnet i dit budget. Der betales et årligt gebyr til banksamarbejdet på kr. 575,00 ligesom der vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med oprettelse af bankkort på kr. 150,00 pr. kort. Også disse beløb indregnes i budgettet. Bemærk; Du kan holde dig orienteret om vores gebyrer på vores hjemmeside; Hvordan skal jeg få penge til det i min situation?

7 Hvis du ser på hvad du det sidste år har fået af rykkergebyrer, rentetilskrivninger, strafrenter, inkassoomkostninger samt advokatsalærer og fogedretsgebyrer, vil en del af pengene allerede være tilbage i din kasse, efterhånden som din sag bliver bedret. Opstart: Straks samarbejdet er påbegyndt, skal du sørge for at orientere din nuværende bankforbindelse om, at du nu har valgt at være kunde hos os i en periode. Du skal orientere din bank om, at du gerne vil have slette alle PBS-træk (BetalingsService), så de ikke betaler flere regninger for dig. Endvidere skal du kontakte elselskabet, kreditforening/boligselskab m.v. og anmode dem om at tilsende dig den næste opkrævning med posten, hvorefter du sender regningerne ind til din kontaktperson hos os. Samtlige kreditorer der står på kreditorlisten, vil blive orienteret af økonomicenteret om vores fremtidige samarbejde. Din opgave er, at tilsende os alle de regninger du modtager med posten umiddelbart efter at kundeforholdet er iværksat, samt de regninger du eventuelt har liggende, og som endnu ikke er blevet betalt. Du er ikke under kreditorbeskyttelse i den periode du er kunde i økonomicenteret, hvorfor du fortsat kan indkaldes til Fogedretten, ligesom du fortsat kan blive udsat for anden kreditorforfølgelse såsom; Inkasso- skrivelser og opringninger, samt besøg af inkassokonsulenter på din bopæl m.m. Dog vil nævnte forhold blive en mindre del af dit liv, efterhånden som sagen skrider frem. Indkomst: Al indkomst skal indsættes på den til formålet oprettede budgetkonto. Uanset hvilken form for penge du modtager, er det en betingelse for samarbejdet at indkomsten indsættes på budgetkontoen. Budgetkontoen er oprettet som din NEM-konto, hvilket betyder, at alle offentlige udbetalinger til dig vil ske automatisk til denne konto. Penge du modtager retur fra eksempelvis for meget indbetalt husleje, kreditorer der sender penge retur grundet for meget betalt indfrielsesbeløb eller fra Sygesikringen Danmark o.s.v. skal ligeledes overføres til din budgetkonto. Udebliver din lønindtægt helt eller delvist, kan dette medføre ophør af samarbejdet, ligesom ændring af Nem-kontoen til anden bankforbindelse vil blive opfattet som dit valg af samarbejdets ophør. Udgift: Alle faste udgifter indsættes i dit budget, og vil således blive betalt fra din budgetkonto. Betalinger der ikke kan tilmeldes BetalingService, vil blive betalt manuelt. Kun godkendte udgifter betales af din budgetkonto, hvorfor du ikke uden forudgående aftale kan indsende regninger til betaling.

8 Det vil sige, at du i hvert enkelt tilfælde er nødsaget til at kontakte din kontaktperson, før du kan få repareret eksempelvis en knækket tand. Godkendte udgifter: Husleje/kreditforeningslån, boliglån, el-, vand- og varmeforbrug, indbo-, hus- og bilforsikring, ulykkesforsikring t/ børn under 18 år, ejendomsskat, pantebreve, grundejerforening og fællesudgifter, billån og vægtafgift, sygesikringen efter behov, A-kasse (men ikke betaling til efterlønsordning), medielicens, leje af vaskemaskine og tørretumbler, daginstitution og SFO samt hel eller delvis betaling af fritidsaktiviteter til børn under 18 år. Der overføres fra budgetkontoen til rådighedskontoen kr. 266,00 per måned eller kr. 800,00 hver tredje måned efter aftale, til dækning af tele- og internetudgifter. Du står selv for afregning af disse udgifter af rådighedsbeløbet. Eventuel tilmelding til BetalingsService er mulig. Rådighedsbeløb: Rådighedsbeløbet er fastsat og udbetales til den til formålet oprettede rådighedskonto én gang månedligt. Der udbetales følgende rådighedsbeløb; Enlige kr ,00 pr. måned Par kr ,00 pr. måned Hjemmeboende børn under 18 år: Første barn kr ,00 pr. måned Øvrige børn kr. 800,00 pr. måned Udover det faste rådighedsbeløb udbetales der i henholdsvis marts og september et tøjtillæg på kr. 500,00 pr. barn under 18 år. I juli udbetales der kr ,00 ekstra i sommertillæg, og i december udbetales der ekstra kr ,00 som juletillæg. Rådighedsbeløbet overføres til din Rådighedskonto mellem den 24. og 31. i hver måned. Alle tillæg vil være overført til rådighedskontoen inden den sidste hverdag før den 7. i måneden. økonomicenteret har det økonomiske ansvar for budgetkontoen, hvorimod kunden har det fulde ansvar for at rådighedsbeløbet slår til fra udbetalingstidspunktet og frem til næste udbetaling. Bemærk; Via netbank, kan du følge med i posteringerne på dine konti. Ekstra rådighedsbeløb: Man er berettiget til at få overført 50 procent af ekstra lønudbetalinger til sin rådighedskonto. De øvrige 50 procent vil indgå i budgettet for at bidrage til sagens stabilitet. Se betingelser for udbetaling af 50 procent af ekstra indtægt på vores hjemmeside. Bagerst i brochuren under vedtægter. Hvis det er økonomisk muligt, kan der udover det faste rådighedsbeløb blive accepteret en budgetudgift til følgende;

9 Tandlæge, kørselsudgifter til og fra arbejde, bøger til undervisningsbrug, internet- & teleforbrug, dokumenteret nødvendig medicin samt vejhjælp. Mindre rådighedsbeløb: Det er vigtigt at bemærke, at der kan forekomme tilfælde hvor det kan være nødvendigt at trække i rådighedsbeløbet. Er der for eksempel opstået underskud i budgettet, grundet mindre lønindtægt end det budgetterede uden forudgående aftale herom, eller er der poster i de faste udgifter, der er større end det der er budgetteret. Kreditinformation: økonomicenteret har ikke mulighed for at registrere dig i et kreditoplysningsbureau. Dog vil det være naturligt, at en eller flere af dine kreditorer vil sørge for at du bliver registreret, for på den måde at undgå, at der ikke vil blive optaget flere lån under reetableringsprocessen. En registrering i et kreditinformationsbureau, vil maksimalt kunne strække sig over en periode på 5 år. Optagelse af nye lån: Det er naturligvis en selvfølge, at du på intet tidspunkt optager lån af nogen art under hele reetableringen, uden, forudgående skriftlig accept fra økonomicenteret. Optages der på noget tidspunkt lån under reetableringen, vil det medføre at samarbejdet ophører med øjeblikkelig virkning. Køb på kredit: At købe på kredit, for eksempel gennem et benzinkort er ikke tilladt uden at der er indgået aftale om det. I de tilfælde hvor en sådan aftale er indgået, kan du vælge at lade betalingen trække via BetalingsService på din Rådighedskonto. Er der indgået aftale om, at du får dækket dit benzinforbrug til og fra arbejde, vil du til din rådighedskonto få overført det aftalte beløb fra din budgetkonto. Køb på kredit på arbejdspladsen eller forudbetalt løn sidestilles med optagelse af lån, ligesom det at køre bilen til automekaniker, eller gå til tandlægen uden forudgående aftale med økonomikonsulenten betragtes som låneoptagelse. Endelig er det ikke tilladt at komme i restance, (at have ubetalte regninger liggende). Ansvar: Det er dit ansvar, at den af dig ved sagens opstart oplyste indtægt som minimum overholdes. Viser det sig på et tidspunkt under reetableringsprocessen, at lønniveauet falder i væsentlig grad, kan økonomicenteret blive nødsaget til at ophæve samarbejdet. Det er ligeledes dit ansvar, at det faste udgiftsniveau ikke ændres negativt uden, at der er indgået en forudgående skriftlig aftale herom med økonomiansvarlig. Du skal sørge for at orientere din nuværende bank om, at de ikke længere skal betale dine regninger via BetalingsService. Det er økonomicenterets ansvar, at sørge for at alle oplyste kreditorer bliver orienteret om, at du har valgt at være kunde hos os.

10 Det er ligeledes økonomicenterets ansvar at give alle kreditorer oplysning om samarbejdets ophør, den dag det sker. økonomicenteret er forpligtet til at sørge for, at dit budget er løbende opdateret, og at samtlige godkendte udgifter i budgettet betales rettidigt, fortsat under den forudsætning, at den budgetterede løn overholdes. Endelig er det økonomicenterets ansvar at der bliver indgået betalingsaftaler med kreditorerne i din sag, efterhånden som økonomicenteret finder det forsvarligt set ud fra den aktuelle økonomiske situation. Bemærk; økonomicenteret er ikke ansvarlig for betaling af regninger af nogen art, hvis og såfremt, indtægtsgrundlaget ændres negativt og i en sådan grad, at budgettet ikke kan overholdes, og ej heller i den situation at udgiftsniveauet ændres i væsentlig negativ grad. økonomicenteret kan ikke drages til ansvar for manglende betalte regninger efter samarbejdets ophør. Straks efter samarbejdets ophør, slettes alle udgifter under kommende betalinger, ligesom alle såvel stående som fremtidige BPS-træk afvises. Uforudsete regninger eksempelvis autoværkstedsregninger eller pludselige tandreparationer, vil i nogle tilfælde blive indsat i budgettet, men under alle omstændigheder, kun hvis der er indgået en forudgående aftale herom først. Er dette ikke tilfældet vil en sådan pludselig opstået udgift blive betragtet på lige fod med optagelse af lån. Se under - Køb på kredit -. Ved sagens opstart bliver økonomicenteret bekendt med dine lån og restancer. Vores godkendelse af et samarbejde med dig, er ikke ensbetydende med, at økonomicenteret kan stilles til ansvar for, at disse lån og/eller restancer vil blive indfriet, hvis samarbejdet af den ene eller anden grund skulle blive ophævet. Afvikling af din gæld: Efter en periode på maksimalt 8 år, vil du være helt ude af den gæld du have på opstartstidspunktet for samarbejdets påbegyndelse, under forudsætning af, at alle gældende regler er blevet overholdt. Herefter har økonomicenteret mulighed for at hjælpe dig over i en traditionel bank. Som kunde i økonomicenteret vil du blive gældssaneret over en periode på maksimalt 8 år, og i modsætning til den almindelige gældssaneringsordning, foregår hjælpen hos os i et tæt samarbejde med dig under hele reetableringsprocessen. Under reetableringen trimmer vi din økonomi således, at udgifterne tilrettes det du faktuelt har råd til. Det er således ikke dine behov der sættes i første række, men derimod dit ønske om at kunne se dig selv gældfri indenfor en overskuelig årrække. Bemærk; Kreditforeningslån, pantebreve, boliglån og andre lån der afvikles på almindelig vis, er ikke indbefattet de nævnte 8 år, ligesom lån til kreditorer der vælger at stå udenfor den samlede kreditorordning ej heller er det.

11 Ophævelse af samarbejdet: Ophævelse af samarbejdet sker med én måneds varsel. Dette grundet økonomicenterets forpligtelse til at orientere kreditorerne om samarbejdets ophør, samt økonomicenterets forpligtelse til at få sagen opgjort, og returneret det af kunden indsendte materiale. Gyldig opsigelse sker enten ved skriftlig henvendelse til økonomicenteret, Skelagervej 1, 8200 Aarhus N, eller pr. mail direkte til den sagsbehandler du har i økonomicenteret. Efter aftalens ophævelse gør økonomicenteret sagen op, beregner honoraret og overføre det på budgetkontoen stående restbeløb til den af kunden oplyste bankkonto. Udover sagens opgørelse beregnes der et afslutningsgebyr på kr. 890,00. Ophæver du samarbejdet før den månedlige tidsfrist er udløbet, beregner økonomicenteret et honorar for den ekstra ulejlighed, det måtte medføre i forhold til medgået tid. Det betragtes i alle tilfælde som øjeblikkelig ophævelse af samarbejdet hvis der tages direkte kontakt til én af de pengeinstitutter eller kreditkortselskaber der samarbejdes med i din sag uden gyldig grund eller uden forudgående aftale herom - se afsnittet Henvendelser -, hvis Nem-kontoen uden videre flyttes fra Merkur Bank, således, at indtægten udebliver enten hel eller delvis, eller hvis indkomstniveauet bliver væsentligt mindre end budgetteringen. Udlevering af materiale: Velkommen: Følgende materiale er at finde på vores hjemmeside; A. Ansøgningsskema B. Samarbejdsbetingelser C. Oversigt over gebyrer Alle, der af den ene eller anden grund, er havnet i en vanskelig økonomisk situation er velkommen i økonomicenteret. Eneste betingelse for om vi ønsker at byde en kunde velkommen er, at vi i oprettelsesprocessen får det indtryk, at kunden selv er indstillet på at der skal ydes en særlig indsats gennem hele reetableringen i erkendelse af, at fremgangsmåden til dato ikke længere er holdbar, og at man har den nødvendige interesse i og indstilling til, at komme på ret økonomisk kurs igen. Er indkomsten for lille til udgiftsniveauet, kan det blive nødvendigt at man finder en ekstra indtægtskilde, så budgettet kan komme i balance, og skulle dette ikke være muligt, må man i stedet skulle acceptere, at der skal findes nogle besparelser mellem de faste udgifter. Det er vores fornemmeste opgave, at tage pænt imod de der selv finder behov for vores hjælp, og sammen finde mulighed for at kunne gøre en positiv forskel for. Med håb om et godt fremtidigt samarbejde økonomicenteret

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling Låneformidling Gebyrer Oprettelsesgebyrsagsvurdering (gratis) Udlånsbeløb Periode Periode 0,00 Periode Opstartsgebyr (efter indgåelse af samarbejde) (14 dage) (30 dage) (605.5 dage) MASTERCARD DEBIT, Gebyr

Læs mere

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling Overtræksgebyrer Låneformidling Gebyrer Oprettelsesgebyr/sagsvurdering (gratis) 0,00 Opstartsgebyr (efter indgåelse af samarbejde) 5.525,00 MASTERCARD DEBIT, Gebyr for fremstilling og forsendelse af hævekort

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Er det sådan du har det?

Er det sådan du har det? ØKONOMIcenteret Er det sådan du har det? så hjælper vi dig med at få orden i økonomien Er du havnet Der er mange indgangsvinkler på, hvordan folk havner i en vanskelig økonomisk situation: sygdom, arbejdsløshed

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne I N F O - & B R U G E R V E J L E D N I N G O M S E C T I O N O N E De Kreatives Kontor er et socialøkonomisk, not for profit-initiativ, der hjælper kunstnere og kreative freelancere med deres virksomhed.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING Foreningens formål er at modtage indskud fra medlemmer og udlåne til samme mod betryggende sikkerhed. 1 Foreningens regnskabsår er fra den

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere