Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter"

Transkript

1 Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for klasse

2 naturløbet Forord Dette træningsprogram har til formål at give inspiration og vejledning til, hvordan et forløb med orientering kan se ud for klasses elever. Ved, at bruge de forelagte lektionsplaner er det muligt, at forberede eleverne bedst muligt til naturløbet. Hæftet er delt i to dele; Hvad er orientering? og Undervisning i orientering. Hvor den første del tager udgangspunkt i den læring, som ligger bag det at kunne orientere sig ved hjælp af kort og kompas, kommer den anden del Undervisning i orientering med konkrete forslag til, hvordan et forløb med orientering kan se ud hos elever i klasse. Hvad er orientering? Orientering tidligere kendt som orienteringsløb er aktiviteter i naturen, hvor man bruger et kort og somme tider et kompas til at finde frem til bestemte steder. Kortet er det vigtigste hjælpemiddel for brugeren til at få information om, hvordan landskabet ser ud, og hvordan man kommer frem til ukendte steder. Det er både spændende og udfordrende at nå frem til målet. Orientering kan bruges i mange sammenhænge og kan differentieres både fysisk og teknisk. Orientering er ideelt, når man som underviser ønsker at kombinere læring, leg og fysisk aktivitet. Der er masser af plads til den enkelte elev og udfordringer i terrænet for alle. I skoven er der højt til himlen og rige muligheder for at udforske kroppens og hovedets formåen. Mange oplever, at de husker og lærer bedre, hvis de har kroppen med, og det er der rig mulighed for, når orientering er på skoleskemaet. Anders Flaskager, Aktiv Rundt i Danmark s2

3 naturløbet Indhold DEL 1: hvad er orintering? Hvad er et orienteringskort, og hvordan bruger man det? 5 Kortet 5 Kend symbolerne 5-6 Orientering af kortet 7 Hvad skal eleven kunne for at orientere? 8 Rumopfattelse 8 Symbolforståelse 8 Genkendelse af terrænformer 8 Udviklingstræet (trappen) 9 DEL 2: Undervisning i orientering Hvor mange, hvor tit, hvornår og hvordan? 11 Differentiering 11 Kort 11 Terræn 11 Organisering 11 Banelægning 12 Udstyr og hjælpemidler 13 Kort hvilke kort kan bruges, og hvordan får vi fat i dem? 13 Materialer 13 Orienteringsforløb på fem lektioner 2x45 min. for klassetrin 14 Lektion 1. Rumforståelse introduktion til kort og orientering 15 Lektion 2. Symbolforståelse introduktion til kort 16 Lektion 3. Symbolforståelse overgang fra foto til orienteringskort 17 Lektion 4. Orientering af kortet 18 Lektion 5. Beslutningstagen 19 s3

4

5 Del 1 Hvad er orientering? Hvad er et orienteringskort, og hvordan bruger man det? Kortet er et redskab for eleven, og det er derfor vigtigt, at eleven forstår, hvordan det anvendes. Både forståelsen af kortets symboler og opfattelsen af terrænet kan være en stor udfordring for mange. At læse et kort kan sammenlignes med at læse en bog, man skal kunne genkende de forskellige tegn og deres betydning for at kunne forstå det, man læser. Kortet Et kort er en tegning af terrænet set fra oven. Tegningen eller kortet kan formindskes, så det kan være på et stykke papir. Formindskelsen kaldes målestoksforholdet. Målestoksforholdet angiver forholdet mellem en længde i terrænet og på kortet. Fx betyder målestoksforholdet 1:10.000, at 1 cm på kortet svarer til cm = 100 m i terrænet. Kend symbolerne Ser man på et orienteringskort, vil det bestå af flere symboler og farver: Start er markeret som en violet trekant. Posterne er placeret i midten af de violette cirkler. Mål markeres med to dobbelt cirkler. s5

6 Kortets farver Brunt er terrænformer. Slugter, høje, lavninger, huller, render m.m. Gul er åbne områder med ingen eller lav bevoksning Grønt angiver skovens gennemløbelighed Hvid er åben skov, der er let at løbe igennem Blåt er vådt. Søer, åer, grøfter, brønde, moser m.m. Sort er hårdt. Stier, veje, huse, jernbaner, hegn, sten m.m. Der findes flere gode øvelser, hvor man kan træne sig i at genkende signaturerne på kortet og koble dem sammen med de tilsvarende terrængenstande. Se lektionsplanen. Højdekurver De brune linjer på kortet er højdekurver. De viser terrænets form og kupering. Afstanden imellem kurverne hedder ækvidistancen, og den er på et orienteringskort normalt enten 2,5 m eller 5 m alt afhængigt af, hvor kuperet området eller terrænet er. Hvis højdekurverne ligger tæt på hinanden, er der stejlt, og hvis stigningen er mindre stejl, ligger højdekurverne længere fra hinanden. Det kan i første omgang være meget abstrakt at lære at læse kurver, men bruger man sand eller ler som materiale, kan man sammen med eleverne arbejde med form og kort i klasselokalet. Lad fx eleverne forme deres egen bakke med slugter og udløbere og derefter tegne den som et kort. TERRÆN HØJDEKURVER FRA OVEN Det modsatte af en høj er en lavning. De små streger i den inderste cirkel kaldes hældningsstreger. De viser, at det er en lavning. FRA SIDEN ÆKVIDISTANCEN s6

7 Orientering af kortet Der findes flere måder at retvende et orienteringskort på. Kompasset er den sikreste metode, og det fortæller dig, hvor nord og syd er i terrænet. Kompasset kan endnu flere ting, men i orientering bruges det primært til at vise, hvilken vej kortet skal vende. Det er alene kompasnålen, der viser, hvor nord er. Sådan gør du: Læg kompasset på kortet, og hold begge ting vandret. Kig kun på selve kompasnålen, og lad den falde til ro. Det er den røde ende, der altid vil finde nord. Når du ved, hvor nord er i terrænet, kan du prøve at vende kortet rigtigt. Det gør du ved at dreje kortet eller dig selv, indtil nord i terrænet og nord på kortet vender samme vej. Nord er altid opad på kortet. Så er kortet orienteret rigtigt! Ikke særligt svært og meget nyttigt, hvis du ikke ved, hvor du er. s7

8 Hvad skal eleven kunne for at orientere? I megen litteratur bliver det at kunne læse et kort, altså få informationer ud af kortet og bruge dem, beskrevet som en kommunikationsproces mellem korttegneren og kortlæseren. For at dette skal blive succesfuldt, skal begge tale samme sprog. Det er derfor vigtigt, at eleven forstår de tegn og symboler, som kortet indeholder, og kan anvende dem ud fra sin viden om rum, afstande og forståelse af landskabet. Rumopfattelse For at forstå kortets information, må eleven kunne forstå, at kortet gengiver terrænet, og at der må være den samme relative afstand mellem to terrængenstande på kortet, som der er i naturen. Dette kan passende kombineres med aktiviteter i matematik, geografi og natur/teknik. Fx kan man måle afstanden mellem to poster på en bane og derefter udregne, hvad afstanden er i terrænet. Således svarer 31 mm på kortet ved målestok 1: til 310 m i terrænet. Evnen til at se genstandenes placering i forhold til hinanden kan øves ved fx at tegne et kort over kendte område som klasseværelset, gymnastiksalen, skolegården, svømmehallen osv. Se lektion 1. Symbolforståelse På et kort gengives genstande med symboler. Et orienteringskort er meget detaljeret og har derfor mange specielle symboler. Derfor bør eleven også først præsenteres for et orienteringskort som noget af det sidste. Se afsnittet Udviklingstræet. En forudsætning for at kunne tolke symbolerne på et kort er, at eleven har forstået, at det samme symbol kun kan repræsentere én detalje. Alle bordene i klasselokalet skal gengives med samme symbol. Det er også vigtigt, at alle genstandene i en kategori, fx alle stolene, skal være med på kortet. Ved at indføre symboler, der er lette at associere med genstanden, kan læreren gøre det lettere for eleven at forstå sammenhængen. Her kan fotoorientering være en god metode til både at få høj aktivitet og øvet symbolforståelsen. Se lektion 2. Genkendelse af terrænformer At have forståelse for en stor eller lille sti, hus, bakke, å osv. er også vigtigt for at kunne koble et indre billede af terrænet med symbolerne på kortet. Den letteste måde at danne sig billeder af terrængenstandene på er ved at se dem i virkeligheden. En signaturvandring eller en opgave, hvor eleverne på stedet skal vurdere, om fx den sti, de står på, er stor eller lille. s8

9 Udviklingstræet (trappen) Når man skal lære nybegyndere at forstå et kort, er det vigtigt at forstå, hvilket udgangspunkt eleven har i forhold til alder, færdigheder og fysiske forudsætninger. Det er svært at lære et barn, der ikke kan læse, at forstå et almindeligt orienteringskort med alle dets symboler. Det anbefales at bruge en progressiv tilgang, hvor eleven langsomt får bygget mere og mere viden på. På det første trin Trin A på udviklingstræet fokuseres der på terræntilvænning, så børnene skal få en opfattelse af virkeligheden for dernæst at kunne danne sig billeder og begreber om virkeligheden. På det næste trin Trin B kan aktiviteterne tage udgangspunkt i fotografier af specielle genstande i terrænet for derved at give barnet en forståelse af, at billedet repræsenterer denne specielle genstand. Trin E i kortstigen er et kortmiks bestående af både flyfoto / googlemaps og kort. Herved skabes der en forståelse for forskellige repræsentationsformer. Sidste trin Trin F er standardiserede kort. Ved denne metode bliver kortene mere og mere abstrakte i deres fremstilling af terrænet, og børnene får en gradvis tilvænning til symbolforståelse og opfattelse af afstande og størrelser. På hvert enkelt niveau i udviklingstræet kan man sagtens lave de samme øvelser herved justeres sværhedsgraden i forhold til korttypen og ikke i forhold til, hvor posterne placeres eller længden af banen. I det følgende afsnit vil der blive lagt vægt på organiseringen af undervisningen og på, hvordan du som lærer kan tilpasse niveauet til dine elevers færdigheder. Trin C er den tredimensionelle repræsentation, der enten med tegninger eller ved modeller i ler og pap forsøger at gengive virkeligheden tredimensionelt. Herefter kan der fokuseres på todimensionelle kortskitser på Trin D. s9

10

11 del 2 Undervisning i orientering Hvor mange, hvor tit, hvornår og hvordan? Planlægningen og organiseringen af undervisningen kan stille krav til kreativiteten hos den enkelte underviser, alt afhængig af mulighederne i området. Det kan ofte virke besværligt at lave orienteringsaktiviteter på skolen, da adgangen til kort kan være dårlig. Differentiering Det er en forudsætning at kunne differentiere sin undervisning, hvis alle skal have udbytte af den. Der findes flere måder at differentiere på, afhængig af alder, færdigheder og fysiske forudsætninger. Dette kan gøres ved valg af: - Kort - Terræn - Organiseringsform - Banelægning Kort Progressionen i kortforståelse er beskrevet i det foregående afsnit. En naturlig progression går fra fotografier og enkle kortskitser via nærmiljø-kort til konkurrencekort. Kort i lille målestoksforhold, fx 1:1.000, er for de fleste lettere at forstå og læse end kort i stort målestoksforhold, fx 1: Terræn Terrænet, som undervisningen foregår i, sætter rammerne for sværhedsgraden. Jo flere stier og tydelige ledelinjer der er, jo lettere baner kan der laves. Organisering Hvordan en orienteringsaktivitet bliver organiseret er blandt andet afhængig af: - Læringsmålet for timen - Elevernes færdigheder og forudsætninger - Hvor lang tid man har til rådighed - Antal elever - Terrænets beskaffenhed - Kortet, man har til rådighed s11

12 Banelægning Hovedformålet med banelægningen er at lave sjove og udfordrende baner, som eleverne mestrer. Det vigtigste er, at eleverne får en succesoplevelse med turen, så banen må hellere være for let end for svær. Baner kan laves ud fra nogle enkle principper om, hvordan man som underviser vil have, at eleven skal finde hen til posten. De centrale begreber er: Ledelinje = tydelige linjer, som er lette at følge i terrænet (fx sti, grøft, hegn). Indløbspunkt = tydeligt punkt i terrænet, som er let at finde igen på kortet (fx sti-kryds, grøft- og sti-kryds, stor sten, skrænt, brønd, hus osv.) Indløbspunktet bruger man til at vide, hvor man er præcist, inden man løber ind til posten. Kortudsnit fra faste poster i Rold Skov I dansk orientering har man fire niveauer af sværhedsgrader på banerne. Begynder er det letteste. Herefter hedder det let, mellemsvær og svær orientering. Det vil typisk være en begynderbane, der skal laves til skoleorientering. Denne type bane karakteriseres ved: Banen skal planlægges ved sammenhængende ledelinjer, helst sti, vej, hegn eller grøft. Det skal være oplagt at følge ledelinjerne fra post til post. Skift af ledelinjer skal ske ved posten, fx fra en sti til en anden. Det er en god ide at se på de enkelte stræk og vurdere, hvor tit eleven vil skulle orientere sig (et orienteringsmoment), fx skifte retning og løbe ad en ny sti eller løbe fra stien og ind til posten. I begynderorientering bør der ikke være mere end et-to orienteringsmomenter på hvert stræk. Dertil kommer, at banelængden ikke bør overstige tre km. Hellere en meget kort bane, som kan løbes flere gange. Valg af terræn: Tænk på at lægge baner i godt terræn, hvor eleverne ikke skal igennem tæt og ufremkommelig skov. Lav gerne banerne i kendt terræn som skolegården, parker eller nærområdet. s12

13 Udstyr og hjælpemidler Kort hvilke kort kan bruges, og hvordan får vi fat i dem? Det er ikke altid, at skolen har et rigtig orienteringskort over nærområdet eller et opdateret skolekort. Det vigtigste, når elever skal ud og færdes på egen hånd efter et kort, er, at kortet passer og er med farver. Eleverne skal have at vide inden, om der er sket ændringer i terrænet i forhold til kortet. I stedet for at bruge et uddateret kort kan luftfoto med fordel bruges. Der findes flere steder på nettet, hvor disse kan hentes ned og bruges ganske gratis, bl.a. krak.dk og google maps. Derudover er der orienteringsklubber i mange byer i Danmark. Disse vil altid have kort over et eller flere områder i nærheden, ligesom de sikkert gerne vil være behjælpelige med at få tegnet et skolekort. Det vil også være muligt at tage kontakt til Dansk Orienterings-Forbund for at få hjælp til at få tegnet et skolekort: www. do-f.dk. Mange offentlige skove i Danmark har efterhånden fået faste poster, hvor man gratis kan downloade et kort med indtegnede poster på. Du kan læse meget mere om hvor og hvordan på Materialer Skærme og stativer og klippetænger kan købes på Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside eller i disse butikker: Møller Sport, O-Butikken. Løberen. Skærme kan fås i flere forskellige størrelser. Jo større posten er, jo lettere er den at finde. Har skolen ikke råd til poster, så kan farvet papir i plastiklommer også bruges. Disse kan dog være svære at se fra nogle vinkler. s13

14 del 2 lektioner Orienteringsforløb på fem lektioner á 2x45 min. for klassetrin Lektionsbeskrivelserne har en progressiv tilgang til orienteringsaktiviteterne, således at eleverne gradvist introduceres og trænes i læsning og orientering af kort. Selv om lektionerne tager udgangspunkt i praktisk læring med idræt og fysisk aktivitet som det bærende element, vil der også være mulighed for tværfaglige momenter. Derfor er der nedenfor nævnt Trinmål (Fælles mål 2009, Trinmål efter 7. klasse) til flere fag. Det gennemgående mål vil dog være dette: Planlægge og gennemføre orienteringsaktiviteter i forskelligt terræn.

15 Lektion 1 Rumforståelse introduktion til kort og orientering. Formål: Eleverne skal trænes i deres opfattelse af, hvordan kortet gengiver terrænet i forhold til virkeligheden. Fælles mål: Billedkunst: Udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde, anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og digitalt billedarbejde. Idræt: Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag med og uden musikledsagelse. Matematik: Arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning. Geografi: Kende til principper for korttegning og fremstilling af enkle kort på grundlag af egne undersøgelser Anvende kort og data som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål som landskabsdannelse m.m. Tegn dit eget kort 2x45 min.: Forberedelse: Find et sted, hvor eleverne kan bevæge sig gymnastiksalen, skolegården eller fodboldpladsen. Vælg et område med flere tydelige genstande. I gymnastiksalen kan der fx udstilles redskaber. Placer postskærme med klippetænger ved flere af de store genstande i området. Hav papir og blyanter til alle elever. Aktivitet: Placer eleverne et sted, hvor de har overblik over området. Del dem op i mindre grupper á tre personer. Hver elev skal have en blyant og et stykke papir. De får nu 15 min til at tegne området og indtegne maks. seks af de udhængte poster. Nu skal eleverne i grupperne bytte kort og ved hjælp af de andres kort finde frem til de poster, som de andre i gruppen har indtegnet på deres kort. Når alle i gruppen har prøvet at løbe på de andres kort, er gruppen færdig. Eleven skal derfor ikke løbe på sit eget kort, men gøre det let for sine gruppemedlemmer at læse og forstå hendes kort. Herefter kan eleverne sammen med læreren med fordel diskutere, hvordan man gør det let for de andre at læse kortet? Hvordan kunne man fx tegne et træ osv.? Herefter kan øvelsen gentages. Evt. kan læreren flytte rundt på posterne. Overvejelser: Eleverne kan få mere eller mindre tid til at tegne kortet. Kortet kan forfines med farver og evt. en signaturforklaring til de andre i gruppen. s15

16 Lektion 2 Symbolforståelse introduktion til kort. Formål: Eleverne skal lære at overføre det, de ser i terrænet, til kortets symboler. Fælles mål: Idræt: Færdes i uderummet ved hjælp af kort i kendt terræn. Selvstændig opgaveløsning. Geografi: Kende til de vigtigste signaturforklaringer og begreber til forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling. Fotoorientering 2x45 min.: Forberedelse: Tag en række billeder af forskellige steder eller ting omkring skolen. Stederne/tingene skal helst være unikke, så eleverne har en mulighed for at finde dem. Billederne sættes sammen, så der er fem billeder på række. Lav ti strimler med fem billeder på hver. Sørg for at have flere eksemplarer af samme strimmel, så eleverne undgår ventetid. Det er en god ide at laminere strimlerne, så de kan genbruges mange gange. Lav et kort over det område, hvor billederne er taget. På kan man finde et kort over skolens arealer og indtegne en løberute, som i denne sammenhæng fungerer som en markering af området. Googlemaps er også rigtig gode. Aktivitet: Eleverne får to og to et kort som vist til højre. Aktiviteten foregår inden for det afmærkede område. Eleverne får en strimmel med fem billeder, som viser steder omkring skolen. Eleverne tager en strimmel billeder ad gangen og finder de steder, hvor billederne er taget. Eleverne skal tegne stederne ind på deres kort ved at skrive billedernes numre. Når de har fundet alle posterne på en strimmel, løber de tilbage og henter en ny strimmel. Det gælder om at finde så mange poster som muligt. Overvejelser: Lad eleverne løbe to og to, så de ved fælles hjælp kan huske og tale om stederne på billederne. Pas på med billeder af buske og træer. De ændrer sig måske så meget, at eleverne ikke kan genkende dem. Husk kopier af kort og skriveredskaber til grupperne. Sæt tid af til at afrunde aktiviteten fælles. Hvordan gik det? Var det svært? Kunne I genkende stederne? Hvor mange steder fik I tegnet ind? Ros osv. Kortene rettes efterfølgende af læreren og afleveres tilbage til eleven. s16

17 Lektion 3. Symbolforståelse overgang fra foto til orienteringskort. Formål: Eleverne bliver i denne lektion introduceret for orienteringskortets symboler. De skal koble symbolerne, med de billeder, de har fra naturen Fælles mål: Idræt: Færdes i uderummet ved hjælp af kort i kendt terræn. Selvstændig opgaveløsning. Geografi: Kende til de vigtigste signaturforklaringer og begreber til forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling. Vendespil og valgfriposter 2x45 min.: Forberedelser: Der skal være taget billeder af specielle signaturer, ca. ti forskellige. Hertil skal der være matchende kortudsnit med en post indtegnet ved den specifikke signatur, således at der for hvert billede er et kortudsnit. Disse to udgør et par. Billederne og kortet skal være fra det område, som aktiviteten skal foregå i. Derudover skal der bruges et orienteringskort uden poster på til hvert hold. Spred brikkerne ud over et fladt område ca meter fra startpunktet. Del eleverne ind i hold á to personer. Aktivitet: Hvert hold sender én person afsted for at hente en brik, om det er et billede eller et kortudsnit er lige meget. Hver person må kun hente én brik ad gangen. Når personen er tilbage, løber den anden afsted. Eleverne skal samle de ti par og må selv bestemme, hvilke brikker de henter hvornår. Henter de en, de allerede har i forvejen, skal denne afleveres tilbage, inden de må hente en ny. Når læreren har godkendt de matchende par, skal eleverne tegne posterne fra kortudsnittene ind på orienteringskortet. Herefter må de løbe ud og finde posterne i valgfri rækkefølge. Overvejelser: Har eleverne svært ved at finde posterne, så lad dem indtegne en post ad gangen. Dette giver også mulighed for at kontrollere tiden og snakke med dem undervejs. s17

18 Lektion 4 Orientering af kortet Formål: Eleverne skal her trænes i at tydeliggøre deres tanker om, hvad de orienterer sig efter på kortet og i terrænet. Fælles mål: Idræt: Tage medansvar ved modtagning. Organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter. Færdselslære: Orientere sig og vælge hensigtsmæssig adfærd i kendt og ukendt område. BS og Bubber 2x45 min.: Forberedelse: Læreren skal have lavet puslespil ud af et luftfoto over samme område, som der er orienteringskort over. På luftfotoet er der indtegnes ca. ti poster. Der skal være ligeså mange puslespil som hold. Hvert hold skal også have et orienteringskort uden poster på samt et klippekort. Posterne sættes ud. Find et område ca. 20 meter fra startpunktet. Spred alle puslespilsbrikkerne ud, så de er blandet. Del eleverne i hold á to personer. Aktivitet: Som opvarmning skal eleverne skiftevis hente én brik. Der må kun løbe én person ad gangen. Henter holdet en brik, de allerede har, skal de tilbage og aflevere denne, inden de må hente en ny. Når alle brikker er hentet, og puslespillet er samlet, skal eleverne tegne fem poster fra luftfotoet over på orienteringskortet. Læreren tjekker, at dette er gjort rigtigt, inden de løber afsted. På hvert hold skal der nu vælges en person, der er BS, og en, der er Bubber. BS har kortet og skal fortælle Bubber, som løber foran, hvor de skal løbe hen. Da Bubber ikke har noget kort, løber han kun derhen, hvor han bliver guidet. Dvs., at Bubber fx løber lige ud, indtil han har fået at vide, at han skal dreje. Dette gør, at BS bliver tvunget til hele tiden at informere Bubber om, hvor de skal hen, og hvad Bubber skal holde øje med i terrænet. Når BS og Bubber har været ved de fem poster, kommer de tilbage til start, og rollerne byttes om, så Bubber bliver til BS og BS til Bubber. Herefter tegnes de sidste fem poster ind, og eleverne løber afsted, når læreren har tjekket, om de er rigtigt indtegnet. Eleverne må selv bestemme, i hvilken rækkefølge de vil tage posterne. Overvejelser: Denne øvelse kan bruges til alle niveauer og hjælper eleverne til at tænke deres vejvalg igennem. Bubber kan være mere eller mindre flink. Hvis han løber meget stærkt, skal BS tænke hurtigere, derfor kan man indføre en regel om, at BS kan bestemme tempoet. s18

19 Lektion 5 Beslutningstagen Formål: Eleverne skal selv tegne poster ind og placere posten. De trænes i at orientere efter mindre detaljer og øver deres selvstændighed og det at tage beslutninger. Fælles mål: Idræt: Gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort og kompas. Forstå betydningen af egen indsats i forhold til det fælles resultat. Mobilorientering 2x45 min.: Forberedelser: Ved mobilløb behøver læreren ikke sætte poster op. Kontrolkort afløses af mobilkameraer, der tager billeder af genstanden, som posten skal stå ved. Læreren har indtegnet valgfrie-poster på et orienteringskort over skolen eller nærområdet. Posterne skal placeres ved tydelige genstande, som er lette at genkende for eleverne. Aktiviteten: Elever i tomandsgrupper får et kort og en postskærm udleveret. På kortet kan eleverne se de indtegnede poster. De skal nu tegne to-tre poster ind på deres eget kort. Når eleverne har orienteret sig og fundet ud af, hvordan kortet skal vende, kan de løbe ud og finde den første genstand, som posten er placeret ved. Her holder den ene postskærmen ved den genstand, hvor posten er indtegnet, og den anden tager et billede. Når eleverne har taget de indtegnede poster, løber de tilbage igen og tegner nye på. Herved har læreren kontrol med tiden og kan slutte aktiviteten hurtigt. Derudover undgår han at bruge tid på postudsætning. Dette kræver dog, at man kender de genstande, som posterne er placeret ved. Læreren kan evt. selv have taget billeder af genstandene inden aktiviteten Overvejelser: Har man ikke et skolekort, eller kan eleverne endnu ikke helt forstå symbolerne på orienteringskortet, kan man sagtens bruge luftfotos. Eleverne kan få et luftfoto bag på orienteringskortet, så de har mulighed for at sammenligne. Læs mere om Dansk Orienterings-Forbund på hjemmesiden: s19

20 Sponsorer: arrangører: Udarbejdet af: Dansk Orienterings Forbund v/ Merete Spangsberg Nielsen, 2010 Layout og grafisk arbejde: OddFischlein,

21 Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for klasse

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1 Vi ses i skoven sundt sjovt sejt - 16 Orientering sundt sjovt sejt - 1 Begynderinstruktion Indhold Indhold 2 Kortet 4 Målestok 4 Signaturer 5 Højdekurver 6 Nord er altid opad 7 Kompasset 8 Afstande 8 Skridttælling

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

FOTO S: JAN HAUE RSLEV

FOTO S: JAN HAUE RSLEV j e v e d n i f t a L ær også tværfagligt Orientering i undervisningen - FOTO S: JAN HAUE RSLEV! EJ V E D N FI AT R LÆ ED M G N A G I KOM GODT Lær at finde vej består af et skoleundervisningsforløb, der

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 1) o-fange gælder om at få klippet alle 18 poster først... Rekvisitter: 18 store kegler, 18 klippetænger, numrene 1-18, o-fange-kort Forberedelse:

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f. Orientering i skolen Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.dk Hvorfor Orienteringsidræt Motivation til aktivitet Fysisk udvikling Psykisk udvikling Naturoplevelser

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Vesterskoven A-baner Camp Silkeborg 2012. Der er kurvekort til mellemsvær og svære baner og almindeligt kort til let bane.

Vesterskoven A-baner Camp Silkeborg 2012. Der er kurvekort til mellemsvær og svære baner og almindeligt kort til let bane. Vesterskoven A-baner Camp Silkeborg 2012 Der er kurvekort til mellemsvær og svære baner og almindeligt kort til let bane. Jeg har skrevet gode råd til vejvalg og hvad der kan være relevant at overveje

Læs mere

Introduktion. 1 Kort & Kompas. Søren P. Petersen, DVL Lyngby

Introduktion. 1 Kort & Kompas. Søren P. Petersen, DVL Lyngby Introduktion Søren P. Petersen DVL Lyngby 1 Søren P. Petersen, DVL Lyngby Program 11.00 Velkommen 11.30 Verdenshjørnerne 11.45 set - introduktion 12.00 Frokost 12.30 Pejling - introduktion 12:45 Øvelse

Læs mere

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund Værd at lære.. Forside Orientering - en vejledning i fremstilling af skolekort Dansk Orienterings-Forbund Hvorfor tegne skolekort? - Vi laver ikke så meget orienteringsløb i skolen af to grunde. For det

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Præsentation: Geografi handler om lokalisering og rumlig udbredelse. Det betyder, at stedsbestemmelse og kortlægning er centralt for geografifaget.

Præsentation: Geografi handler om lokalisering og rumlig udbredelse. Det betyder, at stedsbestemmelse og kortlægning er centralt for geografifaget. Jorden set fra oven Niveau: 7. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Geografi handler om lokalisering og rumlig udbredelse. Det betyder, at stedsbestemmelse og kortlægning er centralt for geografifaget.

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver Lærervejledning Matematik for indskoling Primær målgruppe elever i 1.-3. klasse 10 opgaver i Kærehave Skov Med udgangspunkt

Læs mere

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende:

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende: Landkort Et kort er et billede, der er tegnet bl.a. på baggrund af et luftfotografi. Ethvert sted på kortet er tænkt set lige fra oven. Derfor er kortet i praksis "målrigtigt" - længder og vinkler måler

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Skoleløbsmanual. Indledning. Opgaver. Farum OK

Skoleløbsmanual. Indledning. Opgaver. Farum OK Skoleløbsmanual Version 1.1 Historik: 10-6-2006 1.0: Dokument oprettet og udsendt til bestyrelsen af Flemming Bruun 12-6-2006 1.1: Rettelser til faktura Indledning Det sker årligt, at en eller flere skoler

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark Find vej i Rusland Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker.

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

Find vej i Skolen Lær at finde vej

Find vej i Skolen Lær at finde vej Find vej i Skolen Lær at finde vej Lærervejledning Om hæftet Dette hæfte er en lærervejledning til idrætsundervisningen i orienteringsløb grundskolen. Lærervejledningen giver en introduktion til de mest

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub

Velkommen i Herning Orienteringsklub Velkommen i Herning Orienteringsklub Side 1 af 8 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

1,50. Kortkigger. (**r> -7-\ G: /F.) \qryy; I; t' +e.',3.. '@2.

1,50. Kortkigger. (**r> -7-\ G: /F.) \qryy; I; t' +e.',3.. '@2. 77 t renn ER AKTrwrE.rsBoG Kortkigger Korttyper Du kan fa almindelige kort ved at bestille dem i en boghandel. Til brug ved orienteringslob, kan du Iegge kortene i en plastlomme og tegne uden pa lommen,

Læs mere

CIOR-løb Weekenden 4./5. apr. 2009. V2_CIOR-løb_Saxe_4-5apr09.ppt

CIOR-løb Weekenden 4./5. apr. 2009. V2_CIOR-løb_Saxe_4-5apr09.ppt CIOR-løb Weekenden 4./5. apr. 2009 1 Mødested - både 4. (13:00-13:30) og 5. (11:00) apr. For holdene 2 Virtuelt CIOR-løb Lørdag 4. apr. 2009 3 Virtuelt CIOR-løb - postdefintioner 4. apr. 09 Extra kort

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 4.- 6.klasse Spillet i centrum Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Synlighed. Trin for trin - til læreren

Synlighed. Trin for trin - til læreren Trin for trin - til læreren Klassetrin: 4.-5. klasse Tid: 2 lektioner pr. test Fag: Matematik, Natur/Teknologi og Trafik Forberedelse: Du skal have adgang til smartboard/projektor samt have PÅ MED PANG-kassen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 2.- 3.klasse Boldbasis og Boldteknik Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER OG FRIVILLIGE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

2 3 Banelægning. Preben Schmidt - Jørgen Bang. Orienteringsklubben Esbjerg Tryk for at komme videre Tryk Alt+F4 for at afslutte.

2 3 Banelægning. Preben Schmidt - Jørgen Bang. Orienteringsklubben Esbjerg Tryk for at komme videre Tryk Alt+F4 for at afslutte. 2 3 Banelægning 1 4 Preben Schmidt - Jørgen Bang Orienteringsklubben Esbjerg 2001 Banelæggeren er hovedpersonen ved ethvert orienteringsløb.. 2 Hvorfor dette kursus Hej Jeg skal nok hjælpe dig Dette er

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Højdekurver set fra to sider

Højdekurver set fra to sider Højdekurver set fra to sider Hvis ækvidistancen er 5 meter, er der 5 meters højdeforskel mellem hver stiplet linje på tegningen nedenfor. De steder, hvor højdekurverne ligger tæt på hinanden, er der meget

Læs mere

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet:

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet: Lærervejledning Få ord på trafikken! Har jeres skole en trafikpolitik? Hvis ikke, kan et spil TrafikPanik være det første skridt. Her kan du læse om spillet, og hvordan du bruger det i trafikundervisningen.

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Årstid: Hele året Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Loboratorium Trin for trin De overordnede formål med mærket Formålet med,, er at udvide pigernes horisont indenfor løb og løbsformer. Pigerne vil

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Ens eller forskellig?

Ens eller forskellig? Ens eller forskellig? Geometri i 5./6. klasse Niels Kristen Kirk, Christinelystskolen Kaj Østergaard, VIA UC Plan Didaktisk design - modellen Fra model til praksis indledende overvejelser En konkret udmøntning

Læs mere

Matematik i indskolingen - de mindste børn

Matematik i indskolingen - de mindste børn Matematik i indskolingen - de mindste børn De mindste børn Børn kan godt lide at eksperimentere og undersøge. Disse erfaringer tager børnene med sig, når de møder i skolen første gang. De har fx lagt puslespil,

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lillerød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Løbsområde Stævneplads / center Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Lørdag 3. oktober 2015 Palsgaard Græsareal vest for Vester Palsgaard Skovmuseum. Adresse for Museet: Palsgårdvej 9 7362 Hampen

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Mål for forløb På tur i vildmarken

Mål for forløb På tur i vildmarken Natur/teknologi 5.-6. klasse samt 3. - 4. klasse Mål for forløb Undersøgelse Undersøgelser i naturfag Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser. variabler i en undersøgelse. Natur og miljø

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Orienteringslære...

Læs mere

Orientering. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Orientering. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Orientering At finde den hurtigste, korteste eller nemmeste vejhar du brug for, både som spejder og i hverdagen. Orientering betyder oprindeligt at vende mod den opgående sol eller østen. Altså at få klarhed

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17

Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17 Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den pædagogiske tankegang i dette

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS VELKOMMEN ER DU KLAR TIL AT LÆRE AT TEGNE DIT BUDSKAB? HUSK mine 5 gode råd START I DET SMÅ SNYD NU LIDT TRO PÅ DINE EVNER SÆT EKSTRA TID AF FIND 3 FAVORITTER

Læs mere

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS Lektionsplan 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem omformuleres, hvis eleverne

Læs mere

Skolegården er lavet om til et o-løbskort

Skolegården er lavet om til et o-løbskort Skolegården er lavet om til et o-løbskort På Frederiksberg har man fået en god ide! Kommunens skolegårde er blevet indtegnet på et o-løbskort, og der er blevet udlagt poster i skolegårdene. Når posterne

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vej 52 (Silkeborg Horsens), 6 km syd for Silkeborg. Fra mødestedet er der ca. 1 km til parkering. Afstande:

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion VUMB 2014 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance. (se kort udsnit). De topografiske kort er af nyere dato, men der

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere

Elevopgaver Opgave 1 - En tidsrejse. En tidsrejse (Forberedes i klassen)

Elevopgaver Opgave 1 - En tidsrejse. En tidsrejse (Forberedes i klassen) Opgave 1 - En tidsrejse En tidsrejse (Forberedes i klassen) At beskæftige sig med istiden og istidens fænomener er at beskæftige sig med tid. Lang tid og fjern tid. Store tidsspænd og tidskrævende processer

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver Lærervejledning Matematik for mellemtrin Primær målgruppe elever i 4.-6. klasse 12 opgaver i Kærehave Skov Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

VUMB februar - Baneinstruktion

VUMB februar -  Baneinstruktion VUMB 2017 4. 5. februar - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes der primært på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance (se kort udsnit). Andre kort vil forekomme, De topografiske

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen

LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen Learnhow v/rikke Josiasen Dygtige elever, aktive elever, engagerede elever, sociale elever eller ikke Ved at bruge strukturerne fra cooperative

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere