SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps"

Transkript

1 SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps

2 Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr og tur fra nogl af krdsn rundt om i landt. Sid 12 13: På diss sidr har korpsts ny Rolandspjdr skrvt om, hvordan dt var at vær på Rolandljr i Sid 16 17: Dt r blvt tid til årts Spjdrhjælp og hr findr du historin om n af d drng, som du kan vær md til at hjælp, når du tjnr png til Spjdrhjælpn. Sommrfrin r slut og dt daglig spjdrarbjd r i gang ign. Du har måsk vært på dn bdst sommrljr nognsind og tænkr, hvordan skal jg klar t hlt spjdrår før jg ign skal på sommrljr. I dtt nummr af Spjdrnyt kan du bl.a. læs om, hvordan du lavr spjdrarbjd for fuld skru hl årt. Du kan også læs om, hvordan spjdrn i Burundi lavr spjdrarbjd for fuld skru. Dt r på mang mådr nogt hlt andt nd spjdrarbjdt i Danmark. Når du læsr bladt vil du formntlig også opdag, at dr r flr jobs ldig i Spjdrnyts rdaktion, så har du mod på at vær md til at form Spjdrnyt, så snd os n mail. God fornøjls md dit Spjdrnyt! Anntt Jul Jnsn og Mikkl Nilsson rdaktørr Spjdrnyt Udgivs af Dansk Baptistrs Spjdrkorps Korpskontor: Kontortid: Gl. Gugvj 21 Mandag: Aalborg Tirsdag og onsdag: Tlf: Torsdag: Lukkt Fax: Frdag: Wb-sit: Ansvarshavnd rdaktørr: Mikkl Nilsson og Anntt Jul Jnsn, Louis Pios Gad 21 st. th., 2450 Kbh. SV. Tlf , Rdaktionns mdlmmr: Maria Christnsn, Sæby Jantt Andrsn, Aalborg 1. Ann Bundgaard Nilsn, Tølløs Dadlin: 8. oktobr for SN0506 og 26. novmbr for SN0107. Artiklr fra Spjdrnyt må grn citrs, når blot kildangivls r påført. Illustrationr og fotos må kun bnytts ftr forudgånd aftal md rdaktørrn. Rdaktionn forbholdr sig rt til at rdigr i indsndt matrial. Indlæg og artiklr i Spjdrnyt afspjlr ikk nødvndigvis korpsts holdningr. Forsidfoto: Lyngby sommrljr, Lyngby krds ISSN-nummr: X Layout, rpro og tryk: TrykBuraut A/S, Hrlv indhold: Dt skr...3 Sjov md Dobo...4 Trop amok...6 Silkborgtur...8 Hvidovrljr...9 Lyngbyljr Aalborg 2. og Østhimmrlandljr...11 Roland Spjdrhjælp Spjdrandagt Hilsn fra Burundi Gilwll Tro&Spjdr Tma: Spjdr for fuld skru...20 Chfklummn...22 Opslagstavln...23 Rygsækkn...24

3 DtSkr -for dig og din patrulj Så fjdr vi ign Kær trop- og gruppspjdr. Så r dt blvt tid til at finpuds spjdrfærdighdrn. Næst år skal vi nmlig hav fjd, hvor landts absolut bdst patruljr kårs. Da dt næst år r spjdrbvæglsn 100 års jubilæum skal vi naturligvis hav n jubilæumsfjd, hvor vi sr tilbag på spjdrbvæglsns først 100 år. Rsrvér allrd nu følgnd dator: Lørdag d.10. marts, hvor dr afholds n opstartsdag to stdr i landt. Søndag d.10. juni holdr all krds spjdrgudstjnst. Onsdag d. 1. august r dr Sunris, hvor all spjdr i hl vrdn skal s soln stå op. Læs mr om dtt på Frdag d.5. - søndag d.7.oktobr r dr fjdafslutning på Øksdal. Følg md i næst nummr af Spjdrnyt for at s, hvordan din patrulj kan bliv tilmldt. Hilsn Fjdudvalgt Patruljn i ljr Så har du og din patrulj mulighdn for at komm til Øksdal på patruljwknd. Dt skr d sptmbr, hvor dr vil vær åbnt på Øksdal. Dr r mulighd for at dltag i morgnsamlingr og ljrbål, mns I slv står for rstn af programmt. I skal også slv sørg for mad og transport. Spjdrjournalistr søgs Er du god til at fortæll historir? Kan du li at snakk md andr om alt muligt? Syns du, at fristil r dt bdst i skoln? Så kan dt vær, at du r n af Spjdrnyts ny spjdrjournalistr. Vi vil mgt grn hav nogl spjdrjournalistr i aldrn 8 til 15 år. Dt r ikk mningn, at du skal skriv nogt til all numrn af Spjdrnyt, mn dt r plann, at du kan snd lidt til os, når du findr n rigtig god histori, dr bar må skrivs. Dt nst du skal gør, r at skriv til Spjdrnyts -mail og sig, at du har lyst til at skriv til os n gang i mllm. Så r du blvt n af vors ny spjdrjournalistr. Dt kan godt vær, at vi så også n gang i mllm skrivr til dig for at hør, om du har lyst til at skriv nogt til t bstmt nummr, mn dt r hlt op til dig slv, hvor mgt du vil skriv til os og du kan altid mld fra ign, hvis du ikk længr har lyst. Skriv til os, vi glædr os til at hør fra dig! Spjdrhilsn Spjdrnyts rdaktion Ydrligr info i træningsfoldrn llr vd hnvndls til Sørn Jacobsn / l. Foto: Mikkl Nilsson

4

5 Illustrationr: Jakob Kramr og Rikk Brdahl

6 Trop Amok Så r sommrn ovr, og vi skal all tilbag til skoln, arbjdt llr bar hvrdagn. Mn mon ikk lidt sjov og gådfuldhd kan få nhvr hvrdag til at bliv lidt sjovr. Du kan jo udfordr din vnnr. En lill sjov opgav, hvor mang 9-tallr r dr i talrækkn 1-100? S rsultatt ndrst på næst sidn Ndnfor ss 12 tændstikkr som dannr 4 firkantr. Flyt nu to at tændstikkrn så du får syv kvadratr. Du kan jo slv prøv at lav andr opgavr ligsom dnn, og udfordr andr. Rsultatt ss på næst sid Illustrationr: Rikk Brdahl og Sørn Jacobsn

7 Hajrns forundrlig vrdn, vidst du. At dn mgt farlig stor hvid haj, som kan bliv op til 6 mtr, kun har n hjrn på størrls md din n fingr. At hajr ikk kan svømm baglæns. At hajr r farvblind, mn drimod har d n mgt god lugtsans, d kan lugt nogt som r flr kilomtr væk. Hvilkt tal manglr i rækkn: ? Hvilkt bogstav manglr: C-D-J-E-F-J-G-H-J-? Rsultatr ndnfor svar: Rsultat af antal 9-tallr fra 1-100: dr r 20 stk. ( ) Rsultatt af tændstik-opgavn fra forrig sid: Rsultatr til tal og bogstav lgn ovnfor: Dt tal som manglr r 8, da dr r 3 talsrir, mn dn som man skal kigg på r dn først som stigr md 1 og springr 2 ovr Bogstavt r I, da dt r i alfabtisk ordn og bar md t J i mllm hvr andn.

8 Klatrtur i Ry Foto: Silkborg Lørdag d. 3. juni til søndag d. 4. juni var Silkborg krds på tur i Ry. Vi mødts om formiddagn nogl kilomtr udnfor Ry. Vi fik vors fællsgrj spændt fast på taskrn, og så bgyndt vi llrs at gå. Vi fik gåt n kilomtrs vj før nogn af os bgyndt at bliv trætt. Mn vi holdt ud! Da vi så havd gåt ndnu n kilomtr kunn man hør vors mavr ruml på kilomtrs afstand, så vi satt os nd og fik nogt i skruttn, mn dt gik ikk hlt nmt for dr var n af drngn, dr spildt yoghurt ud ovr Rbccas liggundrlag og sovpos. Avdr. Da hvilt var ovrståt og dr ikk var flr yoghurtrstr drog vi attr af std. Vi gik og gik, mn tog ikk flr pausr før vi kom til klatrmastn. Vors førr gik først forbi dn som om vi skull t andt std hn, mn os klog spjdr kunn godt lugt luntn. Da vi var kommt ind til mastn stod dr n instruktør klar til at giv os klatrudstyr på. Da dn først var kommt op i mastn bgyndt vi at snakk md guidn, som hd Ralf. Vi snakkd md Ralf om alt fra kajakroning til tøjstil og førsthåndsindtryk. Han var mgt flink! Da halvdln havd vært opp bgyndt nogn af os at bliv tisstrængnd, så vi listd ind i skovn omkring mastn og gjord hvad vi skull gør. PS. Spjdrnyt r dt fdst blad i vrdn Opp på toppn af dn lig godt 45 mtr høj mast var dr n mtalkass, og ind i dn mtalkass var dr til at start md to blokk, som man kunn skriv n hilsn i. Mn dt var kun indtil dn først prson på toppn havd tabt dn ud i skovn! Da all var kommt nd fra d høj luftlag, var vi trætt ftr dn bgivnhdsrig dag, så vi bgav os nd mod ljrpladsn, mn på vjn drnd stødt vi ind i n slikbutik, og all havd tilfældigvis ti kronr på sig. Så vi brugt dm dr! På ljrpladsn var dt båltid, mn dr var intt brænd, så vi gik ovr og lånt nogt af roklubbn. Da vi havd spist vors fornmm måltid bstånd af kalkunbryst bagt på bålt i trylldj og bålbagt kartoflr, bgyndt vi at spis vors slik og syng nogl bålsang. Da klokkn var omkring ti børstd vi tændr, tog nattøj på og bgyndt at lav vors bivuak af to træstammr, n skraldspand, n prsnning og all vors rygsækk. Alt var klar og all havd lagt sig tilrtt vd midnatstid. Søndag morgn stod vi frisk op, og ftr t lækkrt morgnmåltid blv vi hntt af vors forældr. Indn vi sagd farvl og god sommrfri fik vi n årsstjrn til uniformn. Båd vors førr og os spjdr syns dt var n fantastisk tur md mang god oplvlsr og udfordringr. Spjdrhilsnr fra Johann, Rbcca og Esthr fra Silkborg krds.

9 Årts krds Hvidovr sommrljrtur Ovr tmat Robin Hood tog 22 spjdr og førr til Skjoldhyttn i Allrød, hvor d 2 troppatruljr slog tlt op, mns flokkn fik rdt op i køjrn indnfor. Eftr tablring hyggd vi os md kag og saftvand og så skull vi prøv på at sov. Dt var lidt svært, for dt var så spændnd md alt dt dr skull sk mn lidt søvn blv dt da til og måsk nogl var lidt kd af dn kort søvn, for dt var.. op torsdag morgn kl. 7, morgnmad, flaghjsning, morgnandagt og inspktion. Uh, ha.. dt blv godkndt og bgg troppatruljr fik vimplr, og flokkn top-point! Troppn samld træ til båd brænd og til at få lavt huggplads og bålstd. Hvor var dt djligt at få lov at lav mad ovr bål, mn lidt kdligt at vask op og gør grydr rn mn flott blv d! Flokkn gik i gang md at lav dragtr til Robin Hood, dt var altså lidt svært at fltt snor, når man kun r 6 år, mn md lidt hjælp gik dt hlt godt, og så kunn dr fås t x i mærkbogn. Vors krdsførr stod for all ljrbåln og vi fik prøvt n mass sjov råb og sang og vi fik slv lavt sktchs og konkurrncr dn først bålaftn tændt han bål md kun 1 tændstik wauw!!! Frdag skull vi lav bu og pil og vi fik bsøg af vors spjdrbdst, som kom md hjmmbagt kagr og blv og lavd pandkagr til os, som vi spist indn hl krdsn så Robin Hood film. Troppn så vi ikk rt mgt til frdag, for d skull på løb ftr kort og kompas for først gang, svært, mn også sjovt. Jsus Tam (drngn) fandt ikk hlt all postrn, mn gik md ud ftr postrn dagn ftr. Flammrn (pigrn) gik hl rutn, så bgg trop patruljr kan nu s frm til 10 km vandrskjold sjt! Vjrt: ja, vi oplvd lidt af hvrt sol, rgn og hagl! Dt stod nd i strid strømm da vi skull hjm søndag ftrmiddag. Forældrn kom for at hnt drs snavsd spjdrbørn og gav udtryk for, at dt havd vært djligt md sms-srvic hvr aftn, hvor vi som førr gav n kort bskd om hvordan dagn havd vært (bar n idé til andr krds dt r n form for forældrplj). Og sammnholdt i krdsn: hlt i top! Vi oplvd, at spjdrn var god til at hjælp hinandn og tag sig af hinandn. Så ndnu n god ljr for Årts Krds 2006 r nu omm. På krdsns vgn Kirstn Bøgstd flokførr Foto: Hvidovr

10 60 år r ingn aldr I mr nd 60 år har dr vært baptistspjdr i Lyngby, og dt syns krdsn skull fjrs md manér. Så hl sidst år og forårt i år arbjdd hl to jubilæumsudvalg md at forbrd fjringn, dr dls bstod i n fst søndag i marts, dls n mgt andrlds spjdrljr i juli, som dnn artikl vil fortæll lidt mr om. Rjsn til Tjkkit forgik md bus md start frdag aftn og kørsl hl nattn. Lørdag morgn krydsd vi dn tjkkisk græns og dt først programpunkt var t bsøg på Thrsinstadt must. Dt var n barsk oplvls at s n arbjdsljr fra 2. vrdnskrig, mn vi fik n god snak bagftr om hvad mnnskr har gjort og gør mod hinandn, og hvordan vi kan vær md til at gør vrdn til t bdr std. 45m dyb slugt og tovbro tilbag ign), rigtig bjrgklatring og rapplling, rivr rafting, sightsing i Prag md Jan Huus og Tycho Brahs gravstd, samt bsøg i drypstnshulr. Dt var n utrolig spændnd og mgt andrlds sommrljr, mn 60 år r jo også nogt at fjr :-) PS. Ingn Lyngby ljr udn vollyball - dnn gang bach volly! Nils Dam og Jspr Marchr, Lyngby Vors ljrplads var t sportshotl nær byn Jicin md patruljvis indkvartring på hotlværlsr. Og vi skull hvrkn lav mad llr vask op. Af almindlig sommrljraktivittr kan nævns ljrbål, hik og andagtr. Af d mr usædvanlig aktivittr kan jg nævn hulvandring/-klat-ring, high rop (svævban ovr Foto: Lyngby 10

11 Østhimmrland og Aalborg 2 på sommrljr Ca. 46 spjdr og 22 ldr på n ljrplads i Thorsagr på Djursland. Ljrn stod i tmplriddrns ånd. Drfor var dt også nødvndigt at hav n tmplriddrdyst, som kunn gør all, båd stor og små spjdr, til vltrænd tmplriddr. D kommnd riddr gnnmgik forskllig prøvlsr, som blandt andt at spis kattmad (trod d), grav hullr, tag chancr og n mass andr svær prøvlsr. D bdst riddr blv blønnt md guldbarrr, ovrlvrt af slv Dronning Margrth dn 2. og Prinsgmaln. D havd dsværr dn dag lidt t stort tab, da d havd mistt drs hund Baltasar - mn d var llrs glad for at vær til std! formålt var at indsaml billdr af d lokal sværdighdr. For Aalborg 2.s drngtrop blv dt n kstra lang fotosafari. D valgt at kør ca. 10 km længr nd all andr, mn var dog stadig vd godt mod. Jrnhstn skull også lufts, dt blv dn på n vl tilrttlagt hik, som gik rundt i Djurslands smukk bakkd landskabr, hvor En talntkonkurrnc på højt plan blv afholdt hvor båd spjdr og ldr fik lov til at udfold drs vnr i undrholdningsbranchn. All talntrn blv fundt frm og foldt ud i t forrygnd show md sæbboblr, kravln ignnm t kostskaft, histori, ildshow, og n præst dr trod han kunn tag 100 driblingr md n fodbold - mn vindrn blv Esk fra Østhimmrland og Rasmus fra Aalborg md n hyldst sang til drs afdød roulad. Afslapning på ljrpladsn var n god mulighd for d to ljrpræstr til at komm rundt og snakk md spjdrn. Ikk kun om kristndom, mn også om hvordan dn nklt spjdr havd dt. Dr blv blandt andt blv svart på spørgsmål om hvorfor man sigr amn ftr at hav bdt. D to ljrpræstr var djlig at hav md, og gjord dt godt. Spjdrn nød at kunn slapp af på pladsn, og sidd og snakk, pjatt og hygg sig md d andr spjdr. Ikk kun fra drs gn krds, sidst på ljrn var krdsn blvt blandt godt sammn. Drudaf kom dr massr af stof til ljravisns kærlighdsbrvkass (dr skal ikk nævns nogn navn), mn dt var ikk dt nst oprivnd indhold, dr var i ljravisn. Dr var også dagns bommrt, hvor Esk fra Østhimmrland præstrd at scor hattrick. Dagn ftr havd hl ljrn kurs dirkt mod Djurs Sommrland, hvor dr for nogn blv brug for d mdbragt badbuksr, imns andr tog imod mulighdn for at slapp af. Da vi kom tilbag til ljrn var dr n kstra afslappt stmning, som hldigvis forsvandt, da ljrn skull pakks nd og all vndt hjm n oplvls rigr. Nils Cornliussn Østhimmrland Hllum 11 Foto: Østhimmrland og Aalborg 2.

12 Roland 2006 Vi ankom til Øksdal lørdag d. 22. juli. Jg havd virklig glædt mig til dnn ljr i lang tid. Jg syns virklig, at dt har vært kanon godt at vær af std på Roland, fordi dr r nogl spændnd udfordringr og man får n mass ny vnskabr. Wauw! Roland ha dt snart slut. D mn dt har vær fåt n mass ny dm all, når vi s vi n mass mind Hln, Østhimm Dn bdst oplvls for mig på dnn Rolandljr var vors hik, slvom tingn ikk gik som d skull, så stod vi bar sammn fordi vi ikk vill giv op. Og vi havd n hik md massr af sjov oplvlsr, så dt r n af grundn til at tag af std på Rolandljr næst år. Og dn andn grund r at man får nogl god vnskabr. Så tag bar af std på Rolandljr næst år, hvis du fyldr 15 i Du vil ikk fortryd dt. Louis, Mosbjrg I vors patrulj Uglrn har vi t godt fællsskab. Vi har ikk altid lig tid til opvaskn, mn vi når dt dog indn næst spistid. I vors patrulj kan vi godt lid at pjatt sammn. Dt fdst var hikn. På Øksdal r dt fdt at vær pga., dr r intt civilisrt liv, intt tv, ingn mobiltlfon llr radio. Christina, Esbjrg 1. I dag har vi vært til brandinst Først var vi indnfor og hørt o ild og bhandlr brandsår. D f man kommr ud af t brændn ud og så, hvor hurtigt t tlt ka at dt brændr hurtigt. Vi fik o nogl tøndr md forskllig b Sofi, Roskild Roland skal oplvs! Hvis man godt vil vær n ug væk fra familin, og man vil prø at tag t størr ansvar nd drhjmm, så tag på Roland. Man kommr til at oplv nogt, man aldrig vil glmm, m pas nu på, dr har vært: Flækkd knæskallr, forstuvd fødd næstn afsavd fingr, forstuvd næsr, solstik, kvalm osv. Mn dt r n oplvls for livt. Jg sigr ikk mr. Valdmar, Lyngby 12

13 r bar vært så godt, mn nu r t har vært hårdt og r rigtig træt, t sjovt! Vi har lært n mass og vnnr. Kommr til at savn kal hjm på lørdag, mn så har r. rland Vaarst Torsdag ftrmiddag var vi på O-løb, hvor Dnnis og Valdmar vandt dn gyldn sko. Torsdag var også dn dag, hvor Christin fra K1 havd fødslsdag, drfor fik vi lagkagr. Torsdag aftn var dr først fællsspisning, vi holdt gadfst, hvor vi skull vær far, mor, børn og bdstforældr. Dt var 3-rttrs mnu og så var dr fstaftn i H.C. Andrsn hyttn. Hr var dr karaok, drinks, dans og konkurrncr. Dt var hlt vildt hyggligt. Klokkn skull man vær i sin sovpos, dt blv dog ikk hlt ovrholdt. Dt har vært n utrolig, sjov, lærrig og spændnd ljr. Jg tror, at vi all har haft dt godt, og at vi all har lært n mass. Dt bdst har nok vært fællsskabt! Til all fra ljrn, tak for n kanon ljr. Håbr at vi all snart ss ign! Ida, Rønn ruktion, dt var godt. m, hvordan man slukkr ortalt også om, hvordan d hus. Bagftr gik vi n brænd. Vi fandt ud af, gså lov til at slukk ild i randslukningsmatrialr. v n r, Jg vil grn fortæll lidt om, hvorfor jg valgt at dltag i Roland 2006, og hvorfor du også burd gør dt. Jg valgt at dltag, fordi jg mangld udfordringr i mit spjdrarbjd og fordi jg grn vill prøv dt r md slv at få lov til at vær n dl af n grupp, hvor man slv fik lov til at tag sin gn bslutningr, udn n førr skull bland sig. Jg må nok indrømm, at vors grupp t par gang valgt forkrt, mn så blv vi bar klogr af dt, og lod vær md at lav dn samm fjl to gang. Vi har dt rigtig godt i vors patrulj md t godt sammnhold, hvilkt jg syns r vigtigt i n patrulj. Når mn hvis DU syns, at dt lydr som nogt for dig, og manglr du udfordringr i dit daglig spjdrarbjd, llr bar grn vil mød n hl mass sød og sjov mnnskr på din gn aldr, så syns jg da hlt sikkrt, at du skull ovrvj at tag på Roland. Dt r virklig n oplvls for livt. Ditt, K1 Foto: Roland 13

14 Spjdrhjælpn Spjdrhjælpn Vidst du, at dit korps har indgåt n aftal md Spjdrhjælpn for årn ? Dnn aftal læggr op til, at hvr spjdr og ldr i d kommnd år skal indtjn mindst kr. 40,00 til Spjdrhjælpn - prøv at rgn ud, hvad dt kan bliv til? Dt kan bliv til mang png - og hlt klart til flr png nd dr r blvt indtjnt i d snr år. Spjdrhjælpn har forpligtigt sig til følgnd: at giv forslag til aktivittsmatrial, som kan anvnds i kampagnr for at få grupprn til at dltag i Spjdrhjælpsugn. til at idntificr t projkt for n 3-årig priod, som hovdpartn af d indsamld midlr skal gå til. samt at giv mulighd for korpsn til at søg om midlr til gn u-landsprojktr Og jrs korps har bl.a. forpligtigt sig til: At udarbjd n stratgi for størr indtjning At skab forståls blandt spjdrn for nødvndighdn af Spjdrhjælpn At indrykk informationsmatrial i korpsns blad At distribur Spjdrhjælpns matrial til all gruppr Og hvad r så fokusprojktt for d kommnd år? Spjdrhjælpn vil sætt fokus på sudansisk flygtningbørn og ung, dr skal hjm til Sudan fra bl.a. flygtningljr i Knya. Eftr 25 års borgrkrig r dr indgåt n frdsaftal og Sudan har brug for, at flygtning vndr hjm mn dr r ikk mgt at vnd hjm til, så drfor skal n hjælpnd hånd fra os sikr, at dagligdagn blivr lidt lttr samt at procssn md at vnd hjm kan forbrds på bdst vis. Vi vil md d indtjnt midlr sikr, at dr kan lavs aktivittr for at forbdr intgrationn og for at sikr n dialog md d børn og ung, som allrd bfindr sig i Sudan. Børnn og d ung vndr hjm til t Sudan, hvor dr manglr rnt vand, manglr mdicin på hospitalrn, vj, dr r ødlagt og hvor dr kun r få skolr og d kommr fra vlfungrnd flygtningljr, så dn ny hvrdag blivr mgt andrlds og hård. Vi kan md få midlr gør mgt og dt har vi bsluttt, at vi vil md dn ny aftal I Spjdrhjælpn håbr vi, at dn ny forstærkd indsats og d ny tankr vil vær md til at sætt Spjdrhjælpn i fokus ikk kun i Spjdrhjælpsugn; mn i dt hl tagt i d dansk spjdrkorps og i opfattlsn hos vor børn og ung. Vi ss i Spjdrhjælpsugn dn sptmbr! Anntt Kaalund-Jørgnsn Formand for Spjdrhjælpn 14

15 - dt nyttr nogt Gi dn n skald! I 2005 gav hvr spjdr i DBS i gnnmsnit 29,47 kr. Dt højst blandt all spjdrkorpsn, mn stadig t stykk fra d 40 kr. pr. spjdr, som r målt. Udovr at lav nogl fd indsamlingsaktivittr vil jggrn opfordr til at all førr givr 100 kr. hvr. Måsk også Spjdrhjælpn kunn kombinrs md n kollkt i jrs kirk, hvor I fortællr om Spjdrhjælpn. Lad os giv dn n skald i år, så vi kan hjælp ndnu flr flygtning i Knya! Spjdrhilsnr Simon Skårhøj Bstyrlssmdlm i Spjdrhjælpn D løs drng Josph og Alu står i rækkn af d mang flygtning, dr vntr på at få uddlt mad i Kakuma-ljrn. D har vært på fartn i mang år. Først tog vi fra Sudan til Etiopin på grund af krign. Vi havd ikk lyst til at vær soldatr. Så udbrød dr krig i Etiopin, så vi mått tag tilbag til Sudan. Drfra tog vi så hr til Kakuma i Knya., forklarr Josph. Vi har ikk nogt hjmland Alu fortsættr: Dt kan godt vær, at dr r frd i Sudan. Mn, hvad har vi at vnd tilbag til? Vi vd ikk, hvor vors familir r og om d ovrhovdt r i liv. Vi har ingn uddannls og vi har ikk lært, hvordan man dyrkr jord. Vi r arbjdsløs, forældrløs og hjmløs. Ja, afbrydr Josph: Vi har rjst så mgt nu, at vi ikk har t bstmt std, dr r hjmm. Knya r ligså mgt mit hjmland, som Sudan r dt! Midlrtidigt hjm i Kakuma Josph og Alu står i rækkn af d mang flygtning, dr vntr på at få mad. Mn d står også i rækkn af d mang ung, dr hvrkn har job, forældr, uddannls llr hjm. Lig nu kan d få t midlrtidigt hjm i Kakuma, mn på t llr andt tidspunkt, skal d vnd tilbag til Sudan, som trods alt r dt land, hvor d r født. D r kun gæstr i Knya, lig mgt hvad d llrs følr. Foto: Spjdrhjælpn 15

16 Gudstjnstr salmr og lovsang Foto: Mikkl Nilsson og illustrationr: Thrs Søgaard Når vi går til kirk søndag formiddag vd vi som rgl, hvad dr vntr os. All gudstjnstr r byggt op om t program, hvori dr indgår: Salmr, tkstlæsning, bkndtgørlsr, prædikn, nadvr, lovsang og flr programpunktr. Dt varirr lidt, hvordan programmt sr ud, alt ftr hvilkn slags gudstjnst dt r. I baptistkirkn r gudstjnstrn tit byggt op ftr, HVEM gudstjnstn r for? Børn, voksn llr ældr. Til n familigudstjnst udladr man oft nadvrn for at syng kstra mang børnsang. Til Still-Gudstjnstr, kan prædikn og salmr udlads til fordl for fælls bøn, forbøn samt tid til fordybls. Hvad handlr d forskllig programpunktr i gudstjnstn om? Hvorfor gør vi, som vi gør, i baptistkirkn? Dt vil vi prøv at kigg lidt nærmr på. Dnn gang ommusikkn. Salmr og musik i kirkn før Jsus tid Hlt tilbag før Jsu tid, da man fjrd d først gudstjnstr, var mnighdn ikk dltagnd i gudstjnstn på samm måd, som man r dt i dag. Gudstjnstn var n forstilling, man mødt op til og ovrværd, ligsom t tatrstykk. Mnighdn r i dag md til at syng salmrn som fællssang, mn dngang blv d læst op llr sungt af n præst. Salmrn handld ikk om alt dt god Gud gør for os mnnskr, mn om hvordan man undgår at havn i hlvd og om, hvordan Gud straffr d, dr ikk følgr hans ord. Ikk særlig hygglig llr rar ting at syng om! Du kan prøv at læs nogl af diss salmr i Salmrns Bog i dt gaml tstamnt. Fordi dr r n dl svær ord at forstå, og dt var langt fra all, dr havd n bibl og kunn følg md dri, skull man hør nøj ftr, hvad præstn læst op. Dn kristn kirk Snr, ftr Jsu liv, opstod dr n andn form for salmr, som du for ksmpl kan læs i dt ny tstamnt, Filipprbrvt 2, D handld om Jsu kærlighd, glæd og tilgivls. I 1500-tallt, altså for lidt ovr 600 år sidn, bgyndt salmrn at fungr som fællssang. Komponistr skrv mlodir dr var ltt at syng md på, og forfattr skrv dt gaml sprog om til ny vrs og forstålig ord. På dnn måd blv salmrn til nogt all kunn syng md på, og flr forstod salmrns mning. Nutidns kirk I dag indholdr salmrn mang budskabr. D kan vær skrvt som Guds ord til os, llr som vors ord til Gud. En salm kan vær n bøn, n tak llr n bkymring. I kirkrn blivr salmrn sungt til orglspil. Orglt startr liglds gudstjnstn md t præludium (forspil) og sluttr gudstjnstn af md t postludium (ftrspil). Orglt blv bragt ind i kirkn for mang år sidn, ca. 700.kr., da dt dngang var t mgt folkligt instrumnt. Ligsom for ksmpl guitarn r dt i dag. I baptistkirkr syngs dr også salmr, mn n andn typ fællssang, nmlig lovsang, har også plads. Lovsang r modrn salmr, dr bstår af få vrs, man gntagr. Dt r oft lt at forstå ordn og mningn md sangn, til forskl for salmrn. Lovsangn blivr som oftst sungt til klavr og/llr band, og nogl af dm ER salmr, skrvt på ny vrs og ny mlodi. Hvm vd, hvordan dn næst gnrations fællssang blivr?! 16

17 Når spjdrarbjdt r t bi-job Fakta om Mortn Kofod Krds: Hrlv Aldr: 35 år Profssion: Er d næst 2½ år udsndt af Baptistkirkn i Danmark som konsulnt i dn trdj vrdn md udgangspunkt i Burundi i dt cntral Afrika. Dr vil ignnm d næst par år løbnd komm brtningr fra Mortns arbjd i Spjdrnyt. - Om spjdrarbjdt i Burundi For dig r spjdrarbjd sandsynligvis nogt md natur, bål og primitivt ljrliv. Dt r dt for så vidt også i Burundi. Mn hr bydr dagligdagn på båltænding, primitiv ovrnatning på tynd undrlag og t liv ud i naturn. Dt kan vær godt nok, mn til tidr også mgt hårdt, når man som andr børn og ung grn vil gå i skol, uddann sig og hav t liv md sjov og ballad Spjdrarbjd som vi kndr dt og så alligvl ikk.. Spjdrarbjdt i Burundi har n dl lighdr md dt spjdrarbjd du kndr fra d ugntlig mødr. Dr syngs (og danss) også, dr hørs om Jsus, dr lavs orintringsløb og andr af d aktivittr du kndr. Mn på nogl områdr adskillr spjdrarbjdt sig også n dl. Mang stdr har man fx landbrugsaktivittr, hvor spjdrn r fælls om at dyrk t stykk jord. Spjdrn har måsk nogl dyr typisk gdr. Spjdrn møds n gang llr to om ugn for ntn at så ny afgrødr, lug markrn, høst llr på andn måd pass jordn. D afgrødr spjdrn dyrkr, r fx majs, bønnr, kål, kartoflr llr korn. Dm kndr du nok fra Danmark. Drudovr dyrkr d nogt dr hddr sød kartoflr og maniok. Spørgr du mig, så smagr d ikk særligt godt, mn hldigvis kan børn i Burundi godt li bgg dl. Maniokkn skal først læggs i vand for at trækk t mgt bittrt smagsstof ud, drftr skal dt tørrs og så skal dt mals til ml og blands md nogt vand, indn dt kan spiss. Bi-job På nogl spjdrcntr r dr også andr aktivittr. Nogl stdr har man symaskinr og kan drmd sy tøj, dr kan sælgs på markdt llr man kan mod btaling sy for andr. På t spjdrcntr dr hddr Rubura mødr jg Vianny, dr udovr at vær præst i dn lokal baptistkirk også r mgt aktiv spjdr. Vianny har sammn md d øvrig spjdr i mang år haft bir. D har lavt nogl gansk primitiv bistadr ud af bananblad og andt godt. D tilsr så jævnligt d primitiv bistadr og tømmr dm for honning og bivoks. Honningn tilvirkr d og sælgr på dt lokal markd og voksn lavr d lys af d også sælgr. Spjdrn på spjdrcntrt r bskæftigt md dtt. Bi-avl r n rigtig god spjdraktivitt, da pigr og drng kan vær fælls om dnn aktivitt og dt ikk krævr n hl mass oplæring i at lav honning. - Dog skal man lig lær ikk at bliv stukkt af birn, dr godt kan vær utilfrds md at nogn kommr og tagr drs honning lidt ligsom i kndr dt fra Ptr Plys Frmtidn Vianny r rigtig glad for biavln, mn ønskr sig dog nogl rigtigt modrn bistadr, som vi kndr dm i Danmark og så ønskr han sig n maskin, dr kan slyng honningn, sålds at d kan sælg dn for n højr pris og hjælp flr spjdrs familir md mad, mdicin og andr fornødnhdr. Jg fortællr Vianny, at jg ikk kan lov at hjælp ham lig umiddlbart md hans ønskr, mn forslår ham, at spjdrn slv bgyndr at spar op til d ny bistadr og maskinn til forarbjdning af honningn og så vil jg s om jg også kan find ud af nogl png til projktt og så skal han nok hør fra mig ign. Md n vlsmagnd krukk honning undr armn tagr jg hjm fra Rubura ftr t rigtigt djligt bsøg. På vjn hjm glædr jg mig ovr at vær dl af n vrdnsomspændnd spjdrbvægls, dr har mgt til fælls og hvor man md få midlr kan vær md til at hjælp hinandn.. Jg håbr sålds, at Vianny får spart op til ny bistadr og jg får fundt nogl png til n ny maskin. Mortn Kofod, Burundi 17 Foto: Mortn Kofod

18 Hvor få r for få? Var dr for lidt rklam? Hvis man aldrig skal aflys kan man så gnnmfør udn dltagr? Hvorfor tilmldr folk sig ikk til tidn? All d spørgsmål var vi ignnm indn vi valgt at aflys årts Gilwllljr. Ellr udskyd dn til næst år ;-) Aflyst llr udskudt? Erfaringr fra n Gilwllljr, dr ikk blv til nogt Foto: Gilwll 04 Vil grn Dr r ingn tvivl om, at vi grn vil lav førrtræning. Og at vi all sammn har godt af at komm til Øksdal, ntn som dltagr, i t tam llr i køkknstabn. Hvis man skal vær n god og skarp spjdrførr, så skal man slibs indimllm. Drfor vil d flst også grn af std på træning. Uanst om man skal på sin først Brownsa, på Rolandljr, fællsførrtræning llr Gilwll. Kan ikk Mn man kan jo ikk dt hl. Dt hørr man oft folk sig, og sådan har vi dt vl all (llrs kan man bar læn sig tilbag og nyd, at man r almægtig ). Mang god idér og flott arrangmntr r gnnm tidn ikk blvt til nogt, fordi folk ikk kan dt hl. All prioritrr og vælgr dét, dr givr mst mning og udbytt. Somm tidr r dt n tur for flokspjdrn, andr gang n træningswknd, nogl gang familihygg i havn og n gang imllm lidt af hvrt. Sådan skal dt vær. Også slvom dt btydr, at dr så ikk r nok dltagr til fx n Gilwllljr. Tilmlding Til gngæld kan dt vær skidt, hvis folk grn vil md, mn r for sløv til at tilmld sig. Dt kan jo btyd, at arrangmntt blivr aflyst og så r dt for snt at start op ign, når d sløv bgyndr at rør på sig. I år var vi ikk så bkymrd for dét. Vi havd planlagt sådan, at vi først bhøvd at kigg på dltagrantallt t par ugr ftr sidst tilmldingsfrist (vi = stabstamt). Op til fristn og lidt ftr dnn sndt vi mails til krdsførrn, skrv på Sladdrspaltn og i d forskllig nyhdsbrv. Mn vi ringd ikk prsonligt til d mulig dltagr - for hvis man vil vær Gilwllspjdr, så skal man vill dt nok til at man kan find oplysningrn om træningn! AA Aflys Aldrig Jg har altid mnt, at man aldrig skal aflys. Fordi dt spildr arbjdt md planlægningn, fordi dt blivr n skuffls for båd arrangørr og d tilmldt, og fordi dt sndr t dårligt signal. Et godt arrangmnt md få dltagr kan næst år gntags md ndnu størr succs. Et aflyst arrangmnt blivr aldrig andt nd aflyst. Hvor få r for få? Nogl ting krævr dog n vis volumn. Dt r nmt - og bdst - at gnnmfør n patruljtur, slvom dt kun blivr md én spjdr (altså forudn førrn ). Mn n Gilwllljr bydr på mang øvlsr i gruppdynamik, samarbjd og prsonlig udvikling indn for rammrn i n patrulj. Og dt blivr ikk dt samm, når man kun r to i hvr. Slvom arbjdsfordlingn naturligvis blivr nmmr (for dt mst). Dr r også lmntr af konkurrnc udadtil og styrkls af patruljn indadtil, som kun kan lad sig gør, hvis dr r mr nd én patrulj. Dt var ikk tilfældt i år. Konklusion Vors konklusion var, at dr gansk nklt ikk var nok, dr vill bgynd drs Gilwlltræning i år. Dt r ærgrligt, for vi vill godt hav lavt n ljr. Omvndt skal dt hllr ikk vær nogn hmmlighd, at all os i stabn fint kunn brug dn ugs sommrsol på nogt andt. Dn størst ulmp r, at båd stab og dltagr havd sat n ug af ntop i år. Dt r jo ikk sikkrt, at all kan på samm tid til næst sommr. Dr r dog ikk spildt så mgt nrgi, for programmt var godt nok lagt, mn d nklt punktr var ikk forbrdt. Dt kan nmt tags op næst gang, og opgavrn kan dls ud på andr hændr. Så dt gældr bar om at komm i gang. Dn gnrll konklusion omkring arrangmntr og træningr r: Bliv vd at lav træningr og bliv vd at tilmld jr. Dan Brun Ptrsn Mulig ljrchf 18

19 Tro & Spjdr T m a Fri til at l Fri til at græd Fri til at dans, på din gn måd Fri til at skab Fri til at lsk Fri til at vær, t lill mnnsk S p j d r f o r Frihd for fuld skru! Dtt digt fandt jg i n gamml rodbunk, da jg var vd at rydd op i nogl gaml bunkr md papirr. Dt var bagpå t sommrljrhæft fra Nordisk ljr i Eidskog. Jg syns digtt r supr godt, og dt fik mig til at tænk ovr dt dr md frihdn og at vær fri. Som dr står i digtt r vi fri til, at: l, græd, dans, skab, lsk og at vær mnnsk. Jg syns drfor, dt r supr godt til at vis, at vi af Gud r skabt md vors gn fri vilj. Vi vælgr slv, hvordan vi vil lv vors liv. Vi bstmmr slv om vi vil fyld dt md god ting såsom, at gør nogt for andr mnnskr, at vær t godt forbilld, lav frivilligt arbjd, bhandl andr som du slv vil bhandls, om du vil vær til at stol på og om du vil lytt til Guds ord. Dtt syns jg r ssnsn af god livsværdir og d r drmd vigtig for t godt liv. Vi bstmmr også slv om vi vil fyld vors liv md dårlig ting såsom, d forkrt vnnr, had, løgn, liggyldighd osv. Dt r hlt op til dig, hvordan du vil lv, valgt r DIT, fordi du r skabt md din gn fri vilj. Så alt dtt afhængr af dig, dr r ingn andn, dr kan vælg for dig nd dig slv om du vil vær t godt mnnsk, som fyldr sit liv md god værdir som f. ks at komm i kirkn, vær spjdrldr, lytt til andrs mningr, at hav vnnr du kan stol på, tænk på andr osv. Du bstmmr slv! Illustrationr: Sørn Jacobsn f u l d s k r u 19

20 T m a S p j d r f o r f u l d s k r u Spjdr for fuld Nu r sommrfrin snart forbi. Vi går ikk længr så konskvnt rundt i sommrkjolr, bar mav og flipflop sandalr. Hvrdagn bgyndr så småt at ånd os i nakkn. Dr r skt mgt d snst måndr. Vi har all vært på sommrljr og giv dn som spjdr for fuld skru i n ug md drøn på. Bntøjt r blvt luftt på hikn. Sangtalntt og konkurrncmnnskt til ljrbåln. Samarbjdsvnn r blvt sat på prøv i patruljn og bsnøringsfærdighdrn undr opbygning af ljrpladsn. Vjrt har samtidigt givt os d bdst odds for at få n god spjdroplvls md d klassisk udndørs spjdrir i højsædt, som dt jo hørr sig til. Vi har kort sagt lig ovrståt årts størst spjdrbgivnhd sommrljrn! Dn oplvls som skal vær md til at bær os ignnm rstn af årt. Særligt dn mørk vintr md sjap og slud og d kold vintrmåndr. Dt krævr driv, fantasi og gjst at vær spjdr i diss måndr. Mn ftr n så intns spjdroplvls n ug i sommrfrin bkræfts d flst af os forhåbntlig i, hvorfor vi ntop blivr vd md at vær spjdr. Dt handlr om fællsskab, fællssang, fælls fodslag, fælls glæd og bgjstring. Mnnskr dr møds og dlr spjdrlivts udfordringr og glædr md hinandn. Vnnrs gnsynsglæd og ny bånd dr knytts. Ljrkærstr dr møds undr opvaskn. Bskidt og klædt i sidst års mod fra top til tå - dt r liggyldigt. For spjdr r ikk nogt man går til, dt r nogt man r indni. Vi 20

21 skru r baptistspjdr, bskidt llr måsk lidt for brd om hoftrn. Vi r frmm md d brd smilbånd for vi r all spjdr for fuld skru og dt r dt dr battr! Spjdrljrn r altså n ug dr mgt præcist og komprimrt bskrivr hvad dt går ud på - ntop dt at vær spjdr. Mn hvad så rstn af årts cirka 350 dag?! Er dt så ikk t llr andt std blot n mr llr mindr tom og kdlig priod, hvor vi forsøgr at slå tidn ihjl md for længst umodrn morsmldingr og skør aktivittr, dr bærr præg af usriøs planlægning udn t gntligt formål?! Dt kan dt vær, mn sådan bhøvr dt langt fra at vær tilfældt. Md dn rtt spjdrånd og lidt god planlægning r dt stadig muligt, at gør d ugntlig spjdrmødr båd mningsfuld og inspirrnd. Dt r vigtigt at tro på og nødvndigt at gør sig klart. Badn Powll gav os grundidén, d stor ljr givr os gjstn og dt glad budskab at vær spjdr krævr lyst, tid og vnn til at giv nogt af sig slv. Dt undr vi os slv og vors spjdr at gør os umag md at lv op til. Vi skal vis, at dt at vær spjdr r fdt. At dt givr mning og gør os rigr på os slv, hinandn, samfundt og udlivt. Fra nu af og indtil næst sommr, hvor båd vjrt og omgivlsrn stadig indiskutablt gør dt lttr og gnialt at vær spjdr for fuld skru T m a S p j d r f o r f u l d s k r u Foto: Roland 06 og May-Britt V. Knudsn 21

22 T m a Spjdr - dt r ikk for sjov S p j d r f o r f u l d s k r u Foto: Roland 06 og Ptr Krogh Jacobsn I ug 30 var jg så hldig ign at vær md til at lav Rolandljr. Og hr blv n slags motto vist Dt r jo ikk for sjov vi r spjdr dt skal sigs md glimt i øjt og t stort grin. Spjdr for fuld skru, dt r når n hl Rolandljr knoklr på for at få all d point d skal på færdighdstræningn, llr byggr mgt høj spisbord llr løbr alt hvad d kan for at nå til ovrnatningspladsn på hikn til tidn og slvom dt r hårdt alligvl kan skrig af grin og lig husk på, at dt jo ikk r for sjov dt hr. Og nj dt r dt jo ik, dt r for alvor. For llrs var dr jo ikk nogt vd dt hl. Spjdr for fuld skru, dt r også som da jg n lørdag i maj gik 20 km md min flokspjdr. D har små bn, mn alligvl nærmst løb d Fursøn rundt på ingn tid for d skull bar ha dt 20 km mærk til drs uniform. Undrvjs blv dt båd koldt og rgnvjr, mn dt var lig mgt for dr var så mgt fuld skru på d ungr, at vi var færdig mr nd to timr før vi havd planlagt. Og dr var ingn tvivl om, at spjdrn ikk var til at skyd ignnm, for dt var vildt sjt at kunn fortæll båd hjmm og i skoln, at man lig havd gåt n lill tur i wkndn. Tit kan dt nok føls som om alt dt spjdri vi lavr mllm sommrljrn og wkndrn og turn kørr for ndsat kraft og dt ikk r hlt for fuld skru. Mn så har man vd startn af t nyt spjdrår all mulighdr for at planlægg t nyt og friskt år, hvor man kan prøv at gør tingn andrlds, så dr r fuld skru på hl årt. I spjdrkorpst har vi nogl målsætningr, dr skal vær md til at gør vors i forvjn hlt vildt fd spjdrarbjd ndnu bdr. For dr r stadig børn og ung mnnskr, dr ikk har opdagt spjdrits glædr. Vi har også målsætningrn for at husk hinandn på, at dt ikk r for sjov vi gør dt, vi gør dt r faktisk, fordi vi alvorligt talt mnr, at dr r nogn dr har glæd og gavn at vær spjdr, fordi dr følgr hlt unikk oplvlsr og udfordringr md. Jg håbr at vi all, spjdr og førr, r klar på at gi dn n skall hl næst år også, og båd lav og ikk mindst vær spjdr for fuld skru. Og husk så: dt r ikk for sjov dt hr. Dt r faktisk hlt alvorligt mnt. Md fast vnstr Pia Dubjrg Andrsn, vicspjdrchf 22

23 Opslagstavln D Løsning på doboopgav i sidst nummr Rdaktionsmdlmmr til Spjdrnyt Nu har DU mulighdn for at komm md ind i Spjdrnyts rdaktionsgrupp. Vi står i øjblikkt og manglr spjdrjournalistr i aldrn år, så har du lyst til at vær md til at udvikl Spjdrnyt, så snd n mail, hvor du skrivr lidt om dig slv og hvad du grn vil skriv om. Adrssn r - vi glædr os til at hør fra dig. Ups, vi har lavt n fjl! Skriv til opslagstavln: Du kan skiv til opslagstavln på adrssn: Spjdrnyt - opslagstavln Anntt Jul Jnsn og Mikkl Nilsson Louis Pios Gad 21 st. th Købnhavn SV. A Hvis du grn vil hav dit matrial tilbag, så husk at skriv din adrss bag på billdr mv. Vi har nmlig glmt at skriv i bogn Historin om Dobo & Emil, hvm dr har vært md til at lav dn Dt r vi mgt kd af, og drfor kan du hr læs, hvm d krativ folk r: Tkst: Mi Grub Pdrsn Illustrationr: Jakob Kramr Sjov md Dobo: Mi Klausn Layout: PR-udvalgt Vi håbr, at I må få glæd af bogn ud i krdsn! PR-udvalgt f r i l u f t s p r o d u k t r 20% Rabat til all baptistspjdr på all Wolf Camprs friluftsproduktr. S hl sortimntt på og bstil gnnm din krdsførr. 23

24 Rygsækkn Årts rolandspjdr kndr koncptt. Idén vist sig at bliv n så stor succs på sommrns Rolandljr, at bagsidrdaktionn har lyst til at dl dn md jr all sammn rundt om i krdsn og patruljrn. Vi kaldt dt Dagns spjdrvn En spjdr dr ntn vd n god grning, t skuldrklap på dt hlt rtt tidspunkt til n spjdrvn dr trængt, n hjælpnd hånd md nogt dr slog knudr for dn n, mn som blv lært fordi dr var n andn dr gav sig tid til at lær dt fra sig. Altså nogt n andn spjdr har gjort llr sagt dr gør prsonn til n rigtig spjdrvn. Skriv til os, hvis du kndr én dr fortjnr at bliv kårt som sommrns spjdrvn og han/hun vil bliv blønnt md hædr og ær og t fint bvis i næst nummr af Spjdrnyt. Drudovr vil prsonn kunn bryst sig af at vær n rigtig spjdrvn md hjrtt og spjdråndn på rtt std. Dt r stærkt! Skriv prsonns navn, krds, vntul patrulj, aldr og hvilkn bgivnhd du syns dr gør ntop dnn prson fortjnt til at bliv sommrns spjdrvn og snd n mail til: Så trækkr vi lod og bringr dt bdst bud i bladt Foto: Roland 06 24

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere