Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r"

Transkript

1 LO SNYHEDSBREV Ledighed I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnerer Stigningen i antallet af efterlønsmodt a- gere og folk på overgangsydelse er så småt ved at vende. Måske bliver året, hvor stigningen i nettotilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet vendes til nedgang. Læger i uheldig dobbeltrolle... 4 Speciallæger kan både være ansat af et privatforsikringsselskab og fungere som rådgivere i Den sociale Ankestyrelse. Det skaber utryghed, mener formanden for LO Amt Vejle Evald Zacho. Social rummelighed - et kommunalt ansvar Mange kommuner vælger at oprette fælleskommunale social koordineringsudvalg. Det skaber problemer, lyder meldingen fra Vestlolland. Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnere r Meget tyder på, at udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse så småt er ved at vende. Godt hjulpet på vej af arbejdsmarkedsreformerne og fortsat faldende ledighed blandt de ældre lønmodtagere, der måske er ved at få bedre fodfæste på arbejdsmarkedet Nettotilbagetrækningen stiger fortsat. Men langt fra så stærkt som tidligere. Godt hjulpet på vej af arbejdsmarkedsreformen og fortsat faldende ledighedstal blandt de ældre lønmodtagere. Men andre ord er de ældre lønmodtagere måske på vej til et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Fortsætter udviklingen, kan 1999 blive året, hvor vendepunktet nås, så arbejdsmarkedet registrerer en samlet faldende nettotilbagetrækning. Gennem de seneste måneder har nettotilbagetrækningen - antallet af lønmodtagere, der går på efterløn eller er på overgangsydelse - svinget omkring nulpunktet. Således faldt nettotilbagetrækningen faktisk i fjerde kvar tal 1998 med lønmodtagere i forhold til Holdningen: Unge tillidsrepræsentanter er en udfordring for fagbevægelsen.. 8 Af LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum Stigningstakten brudt Siden 1997 har der været stadigt mindre stigninger i nettotilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. I 1. kvartal 1997 lå stigningen i tilbagetrækningen på godt personer. I fjerde kvartal 1998 var stigningen nede på 170 lønmodtagere. Dog betød en ekstra søgning til efterlønsordningen en stigning i de tre første måneder i år, så nettotilbagetrækningen steg med godt personer. Kilde: AMS Årlig stigning i nettotilbagetrækning 7. maj 1999 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Dorte Monggaard (DJ), Peter Lav Hansen, Peder Munch (DJ) og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSN-nr.:

2 kvartalet før. Men altså ikke tilstrækkeligt til, at standse stigningen, når der fokuseres på hele årets udvikling. Siden marts måned sidste år har stigningen i nettotilbagetrækning således været på lønmodtagere. At nettotilbagetrækningen ser ud til at stagnere, skyldes først og fremmest afskaffelsen af overgangsydelsen. I starten af 1996 var mere end lønmodtagere på overgangsydelse. I marts i år var tallet faldet til godt Antallet af efterlønsmodtagere stiger fortsat. I marts i år var der i alt flere på efterløn end i samme måned året før. Og alene i de første tre måneder i år gik lønmodtagere på efterløn. Det betød en stigning i nettotilbagetrækningen i marts måned på ca lønmodtagere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Meget tyder på, at de seneste måneders uro omkring efterlønsordningen har fået mange lønmodtagere til at hamstre. Men når den nye efterlønsreform begynder at slå igennem, er der håb om, at den samlede nettotilbagetrækning falder. M i n d re pres på de ældre lønmodtagere En af årsagerne til, at nettotilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet ser ud til at stagnere, også, at ledigheden blandt de ældre lønmodtagere er faldet dramatisk siden For seks år siden var knap årige uden arbejde. I dag er antallet af ledige i denne aldersgruppe næsten halveret til omkring ledige. Faldet i ledigheden er jævnt fordelt blandt de årige. Den faldende ledighed i denne aldersgruppe ser ud til at fortsætte trods en mindre stigning i de første måneder af I marts var det gennemsnitlige antal ledige blandt de årige på ca (ikke sæsonkorrigeret). Da ledigheden i denne aldersgruppe toppede i 1994 med næsten ledige Ledigheden blandt årige falder Kilde: Danmarks Statistik Side 2

3 årige, var der ikke mange andre muligheder end at få overgangsydelse eller vente på efterlønnen. De ældre lønmodtagere har fået lettere ved at fastholde deres job, fordi der er meget færre ledige i de øvrige aldersgrupper. Faldet i antallet af ledige viser også, at mange enten har fundet ny beskæftigelse eller er blevet aktiveret - i form af uddannelse eller jobtræning. I hvert fald viser tal fra Danmarks Statistik en stigende tendens til aktivering af de ledige årige. - Men det spiller stadig en meget væsentlig rolle for det registrerede antal ældre ledige, at der har været en voldsom vækst i de ældres deltagelse i tilbagetrækningsordninger i løbet af 90-erne. Nu er der imidlertid kommet de første spæde tegn på, at de ældre reelt er ved at få bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er godt, fordi i fremtiden er der brug for klart flere ældre i produktionen end i dag, siger LO-sektionsleder Jan Kæraa Rasmussen. Ledigheden under seks pct. Marts-tallene fra Danmarks Statistik viste en historisk lav ledighed på blot 5,9 pct. Det fortsatte fald i ledigheden betyder, at der i marts i år i gennemsnit var registreret personer som ledige mod måneden før. Faldet var størst for kvinder og for de årige. Antallet af ledige årige er på fire år faldet fra godt ledige til ca En stor del af æren for faldet må dog tilskrives efterlønsordningen. Sammenlignet med marts 1998 var der i marts i år personer færre registrerede som ledige. Tallene fra Danmarks Statistik viser også en stigning i antallet af aktivererede ledige på lønmodtagere. Samtidig er antallet af ledige på orlov faldet med personer. Set i sammenhæng med nettotilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet er den reelle ledighed i forhold til sidste år nedbragt med personer. Yderligere oplysninger: LO-sektionsleder Jan Kæraa Rasmussen på telefon eller LO-konsulent Jan Eriksen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 3

4 Ankestyrelsen Læger i uheldig dobbeltro l l e En læge kan udmærket være ansat i et forsikringselskab og alligevel fungere som lægekonsulent, når Den sociale Ankestyrelse tager stilling til erstatningsspørgsmål. Ankestyrelsen er landets højeste klageinstans Den ene dag kan han sidde og bedømme indstillinger om erstatningens størrelse i et privat forsikringsselskab. Den næste dag kan han sidde i Den sociale Ankestyrelse og have indflydelse på erstatningens størrelse, når lønmodtagere, der har været udsat for en arbejdsulykke, har klaget over en tidligere afgørelse. Formanden for LO Vejle Amt, Evald Zacho, er ikke udelt begejstret for de speciallæger, som er ansat i Den sociale Ankestyrelse. Ikke fordi de ikke leverer et ordentligt stykke arbejde. Men snarere fordi, de ved deres bijob måske skaber en uheldig usikkerhed for behandlingen af mange lønmodtageres klagesager. - Jeg er ganske enkelt utryg ved, at Ankestyrelsens læger på samme tid kan være ansat af de forsikringsselskaber, der skal udbetale erstatning i forbindelse med arbejdsulykker, og Den sociale Ankestyrelse. Jeg ved, at de enkelte speciallæger håndhæver en regel om ikke at fungere i sager, hvor de også har bedømt sagen for et forsikringsselskab. Men det burde være muligt at finde speciallæger til disse stillinger i Den sociale Ankestyrelse, som ikke har forbindelse til nogen af parterne, siger Evald Zacho. Den sociale Ankestyrelse har i dag ansat godt 20 speciallæger, der deltager i behandlingen af klagesager. Ankestyrelsen er den højeste klageinstans for borgerne i sager behandlet af de sociale myndigheder. Styrelseschef Karen Sejersdal afviser, at der skulle være behov for at se nærmere på lægernes eventuelle inhabilitet. - Mig bekendt er det bare et par stykker af vore lægekonsulenter, der som bibeskæftigelse også er ansat af forsikringsselskaber. Der findes dog også eksempler på, at nogle er ansat som konsulenter for nogle af pensionskasserne. Vi har strikte regler, der sikrer, at lægekonsulenterne ikke behandler sager, hvor deres anden arbejdsgiver er involveret. Og desuden må de heller ikke have haft kontakt med klageren i sundhedssystemet, siger Karen Sejersdal. Evald Zacho er ikke bekymret over for lægernes håndtering af de sager, hvor de er involveret via eksempelvis et forsikringsselskab. Men det generelle habilitetsspørgsmål vil han gerne havde diskuteret åbent. - Det er klart, at hvis lægerne i deres ansættelse i et forsikringsselskab har været med til at bedømme en bestemt type af sager, vil det være med til at skabe en præcedens. Andre læger vil måske have svært ved at se helt åbent på en sagsfremstilling, hvis en kollega - for et forsikringsselskab - har forsøgt at begrænse selskabets udbetalinger ved en skrappere bedømmelse end nødvendigt, siger han. LO-konsulent Michael Jacobsen mener ligeledes, at specialægernes bijob for forsik- Side 4

5 ringsselskaberne er med til at skabe en unødvendig utryghed. - Det er klart, at Den sociale Ankestyrelse håndhæver den specielle inhabilitet, når lægerne er direkte involveret i sagen for den ene part. Og at lægerne også selv er opmærksomme på problemerne. Men det besvarer ikke spørgsmålet om, hvorvidt det er særlig smart, at lægerne i det hele taget kan være ansat i et forsikringselskab - eller pensionskasse for den sags skyld - samtidig med, at de vurderer klagesager i Ankestyrelsen, siger Michael Jacobsen. Yderligere information: LO-konsulent Michael Jacobsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon Social koordinering Social rummelighed - et kommunalt ansvar Flere kommuner end ventet er gået sammen om at oprette fælles forebyggende koordinationsudvalg på det sociale område. På Vestlolland er et fælleskommunalt udvalg ved at falde fra hinanden på grund af uenighed. Omvendt er der eksempler på, at nye koordinationsudvalg i én kommune har lagt offensivt ud for at realisere tankerne om et lokalt, rummeligt arbejdsmarked På landsplan er der oprettet 1 40 lokale koordinationsudvalg, som tilsammen dækker alle landets 275 kommuner. De 55 af udvalgene er fælleskommunale og dækker 2-6 kommuner. Der er kun 1 LO-repræsentant i hvert udvalg uanset kommunernes antal. De fleste LO-medlemmer og -suppleanter kommer fra hhv. SID, FOA, KAD, HK, TIB og Metal. Trods den faldende ledighed, der også er kommet mange kontanthjælpsmodtagere til gode, er det ikke lykkedes kommunerne at få styr på deres omkostninger på det sociale område. Det er især udgiften til sygedagpenge, der fortsætter med at stige, hvorimod antallet af nye førtidspensionister er faldet en smule, efter at kommunerne har overtaget behandlingen af pensionsansøgninger. Den voksende beskæftigelse skaber i sig selv åbninger, der kan bane vej for, at flere kontanthjælpsmodtagere og en del af de langtidssygemeldte kan komme tilbage i job, som er specielt tilpasset deres evner og behov. På den baggrund kan det undre, at kommunerne ikke mere helhjertet går ind i arbejdet med de nye forebyggende koordinationsudvalg, der ifølge den ny lov skulle være oprettet landet over inden 1. januar i år. Det mener LO, som fra starten har bakket kraftigt op om de nye lokale udvalg. De ses som et centralt omdrejningspunkt i indsatsen for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til personer med nedsat arbejdsevne på særlige vilkår. Side 5

6 De forebyggende koordinationsudvalg skulle være oprettet i alle kommuner den 1. januar Udvalgenes politiske hovedopgave er forebyggelse samt fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne på det ordinære arbejdsmarked. De sociale koordinationsudvalg er sammensat af repræsentanter for LO, FTF, Dansk Arbejdsgiverforening, de praktiserende læger, invalideorganisationerne Arbejdsformidlingen og kommunalbestyrelsen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er endnu ikke opgjort for I 1997 var der , der fik hjælp til forsørgelse fra kommunen, mod året før. Omregnet til helårspersoner drejer det sig om i 1997 og i De samlede udgifter til kontanthjælp var 17,3 mia. i 1997 mod 15,5 mia. i Den letteste udvej I LO har det vakt bekymring, at antallet af nystartede udvalg er blevet lavere end ventet. Det skyldes, at flere kommuner er gået sammen om at oprette fælles koordinationsudvalg dækkende 3-7 kommuner fremfor at satse på hvert sit udvalg. Og det kan igen være tegn på manglende prioriteirng eller engagement fra kommunernes side i en vigtig social opgave. - Der kan være gode grunde til at oprette koordinationsudvalg, som omfatter flere kommuner, hvis området udgør et naturligt arbejdskraftopland. Men det er ikke vort indtryk, at det har været afgørende for de pågældende kommuner. Derfor kan man frygte, at de fælles udvalg er oprettet, fordi det var den letteste måde at overholde lovgivningen på. Hvis det er tilfældet, lover det ikke godt for det fremtidige udvalgsarbejde, siger LO-konsulent Gudrun Vinde, der via sit daglige arbejde er i tæt kontakt med LO-repræsentanterne i de lokale koordinationsudvalg. Hun er langt fra begejstret for de udvalg, der dækker flere kommuner, fordi det giver arbejdsmarkedets parter - LO, Dansk Arbejdsgiverforening og FTF - ringere mulighed for at præge udvalgenes arbejde. Og det er særlig uheldigt, fordi det i høj grad er de netværk, som organisationerne indgår i, der skal føre frem til øgede revalideringsmuligheder for nogle af de mennesker, som i dag modtager sociale ydelser. S v æ rt at finde fællesnævner - Hvis kommunerne først holder møder og finder frem til forslag, som de kan blive enige om, så er de ikke indstillet på bagefter at skulle forhandle med organisationerne om helt andre løsninger. Problemerne er ofte så forskellige fra kommune til kommune, at det er svært at finde en rimelig fællesnævner. Og samtidig afskærer man sig fra at vælge mere optimale løsninger, som passer præcist på de konkrete problemer, der er i kommunen, påpeger Gudrun Vinde. Lige før den ny lov trådte i kraft, vedtog Folketinget et forslag fra socialminister Karen Jespersen, som betyder, at der allerede fra i år bevilges penge, som koordinationsudvalgene kan bruge fortrinsvis til virksomhedsrettet revalidering. For 1999 er der afsat 95 mill. kr. til deling blandt kommunerne. Fra år 2000 sættes beløbet op til 145 mill. kr. Gudrun Vinde forudser, at fordelingen af de statslige midler kan give store uoverensstemmelser, når der er flere kommuner i ét koordinationsudvalg. Det er svært at tilrettelægge projekter, der både tilgodeser de enkelte målgrupper, og som sikrer en ligelig fordeling af pengene mellem forskellige kommuner, mener hun. En fru s t re rende oplevelse At det, der kan gå galt, også ofte gør det, viser et eksempel fra Vestlolland. Her valgte fire kommuner i efteråret om at gå sammen om et fælles koordinationsudvalg, som skulle Side 6

7 Antallet af sygedagpengemodtagere er steget svagt fra i 1996 til i 1997 og i Udgifterne til sygedagpenge er steget i endnu højere takt - fra 6,9 mia. kr. i 1996 til 7,3 mia. kr. i 1997 og 7,6 mia. i Antallet af førtidspensionister er efter mange års stigning begyndt at falde. I 1998 fik personer tilkendt førtidspension mod i 1997 og i tackle de meget store sociale problemer i området. Arbejdsløsheden i de fire kommuner Nakskov, Ravnsborg, Rudbøl og Højreby er dobbelt så stor som i resten af landet. Udvalget blev etableret til tiden med repræsentanter for alle kommunerne, dog har de praktiserende læger foreløbig meldt fra. Siden har udvalget arbejdet på en handlingsplan for den indsats, der skulle hjælpe nogle af de mange ledige og sygemeldte i gang med uddannelse, jobtræning, revalidering o.s.v. Men indtil nu er det ikke lykkedes at blive enige, og der er alvorlig risiko for, at udvalget må opløses, fordi en af de fire kommuner ikke vil acceptere planen. - Det er frustrerende at opleve så lidt forståelse for en indsats, som alle kan se er absolut nødvendig, siger formanden for det fælles koordinationsudvalg, Steen Bengtson fra Ravnsborg kommune. Han mener, at der både er politiske og administrative barrierer, som udvalgene skal overvinde for at løse deres koordinerende opgaver. Men især ærgrer han sig over, at de fire kommuner nu næppe kan nå at få brugt de kr., som de tilsammen er tildelt i støtte fra Socialministeriet i år. O ffensiv 10-punktsplan Selv om der nogle steder kan være usikkerhed om engagementet - også i udvalg, der kun dækker én kommune - er der dog samtidig eksempler på lokale koordinationsudvalg, som er gået så offensivt til værks, at de allerede nu kan fremlægge klare planer for, hvad de vil satse på, og hvordan de tildelte midler skal bruges. Det er blandt andet tilfældet i Lyngby-Taarbæk kommune nord for København. Her har det ny udvalg på rekordtid udarbejdet en meget ambitiøs 10-punktsplan, som de lokale parter nu er i fuld gang med at føre ud i livet. Et af målene er at forøge antallet af fleksjob i kommunen fra 30 til (mindst) 75. Personer på fleksjob modtager overenskomsmæssig løn, mens arbejdsgiveren bliver kompenseret for en del af lønnen i form af offentlige tilskud. - For at vise, at vi tager opgaven alvorligt, har vi besluttet at ansætte en konsulent, der selv er i fleksjob, til at tage kontakt med arbejdspladserne for at finde nye fleks- og skånejob, siger LO s repræsentant i koordinationsudvalget, René Pedersen. Han regner med, at flertallet af de nye fleksjob kan oprettes i de virksomheder, hvor de pågældende i forvejen er ansat. Men der bliver brug for en kraftig opsøgende indsats for at skaffe de øvrige job, som skal tilbydes langvarige kontanthjælpsmodtagere. I n f o rm a t i o n s k a m p a g n e Derfor arbejder koordinationsudvalget også på at skabe et virksomhedsnetværk som led i et lokalt samarbejde om udbrede og forankre den sociale ansvarlighed i Lyngby-Taarbæk kommune. Men udvalget går endnu videre, for det vil også inddrage kommunens befolkning i sine aktiviteter for at få så stor gennemslagskraft som muligt. Side 7

8 Det største enkeltprojekt er oprettelsen af en hjemmeside og en database over fleks- og skånejob, hvor borgere og virksomheder kan komme med gode forslag og ideer. Her vil arbejdsgivere og fleksjob ere også kunne finde hinanden - evt. med hjælp fra kommunens jobkonsulenter. Der er også mulighed for, at organisationer, virksomheder og enkeltpersoner kan søge om midler til konkrete projekter, oplysningsaktiviteter o.lign. fra en særlig pulje på kr., der er afsat til formålet. - Vi er enige om, at det arbejde, der skal gøres, er en fællesopgave for hele kommunen. Derfor er der brug for størst mulig åbenhed om udvalgets arbejde, og vi tror, at vi kan skabe den interesse og opbakning blandt borgere og virksomheder, som er nødvendig, siger René Pedersen. Yderligere information: LO-konsulent Gudrun Vinde på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Holdningen Unge tillidsrepræsentanter er en u d f o rdring for fagbevægelsen Af LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum LO s undersøgelse af tillidsrepræsentanternes arbejdsvilkår har afsløret, at der er forskelle mellem de unge og de ældre tillidsrepræsentanters motiver til at lade sig vælge og deres holdninger til fagbevægelsens grundlæggende værdier. De unge har ladet sig vælge, fordi de mener, at tillidshvervet kan bidrage positivt til deres personlige udvikling - hvorimod de ældre tillidsrepræsentanter i højere grad har påtaget sig hvervet for at sikre kollegerne bedre løn- og arbejdsvilkår. Undersøgelsen har også vist, at de unge i mindre udstrækning end de ældre er af den opfattelse, at det er fagbevægelsens hovedopgave at sikre solidariteten i samfundet samt at sikre indflydelse til de svageste. Endvidere er der langt færre unge tillidsrepræsentanter end ældre, der stemmer på Socialdemokratiet. Der er andre forskelle, der kunne trækkes frem, men hvorom alting er, så viser tillidsrepræsentantundersøgelsen, at de unge er mere individualistisk orienterede end de ældre tillidsrepræsentanter. Side 8

9 Side 9 Spørgsmålet er så, hvad det betyder for fagbevægelsen. På den ene side kan man med udgangspunkt i generationsforskellene sige, at fagbevægelsen står over for sin snarlige død, når kernetropperne ikke længere er bærere af de helt grundlæggende kollektive, socialdemokratiske værdier. På den anden side kan man med lige så stor ret sige, at fagbevægelsen udgør et attraktivt fællesskab for unge i dag - modsat hvad der ellers synes at være den gængse opfattelse både i og uden for fagbevægelsen. Unge, der holdningsmæssigt formentlig i vid udstrækning ligner alle andre unge, lader sig vælge til at være tillidsrepræsentanter. Det havde faktisk først været rigtigt galt, hvis det faglige arbejde udelukkende havde appel til den lille gruppe unge, der alt andet lige ser på verden med en 50-årigs briller. Det kan næppe være nogen hemmelighed, at jeg mest hælder til den sidste tolkning. Dog med den væsentlige tilføjelse, at jeg mener at de unge tillidsrepræsentanter med deres holdninger og handlinger er en stor udfordring for fagbevægelsen. En udfordring på to måder. For det første fordi vi skal være os de unge tillidsrepræsentanters holdninger og handlinger bevidste, når vi konstant indirekte pålægger dem nye typer arbejdsopgaver. Vi vil gerne have, at tillidsrepræsentanterne aktivt tager ansvar for at fremme tankerne bag det rummelige arbejdsmarked på virksomhederne, men undersøgelsen viser, at det blot er et mindretal, der prioriterer sådan en opgave. For det andet må vi løbende udvikle fagbevægelsen, så vi er i stand til at imødekomme de nye generationers ønsker og krav, så de bedre kan se sig selv i fagbevægelsen. Dét kan vi gøre ved at lægge endnu større vægt på, at fagbevægelsen er en demokratisk organisation, hvor interessevaretagelsen bygger på dialog mellem medlemmer og valgte repræsentanter, samtidig med at vi åbner op for mere spontane deltagelsesmuligheder. At de unge tillidsrepræsentanter ikke ligner de ældre, er ikke ensbetydende med fagbevægelsens snarlige død - tværtimod er det udtryk for, at fagbevægelsen ikke er et sekterisk foretagende, der udelukkende appellerer til en lille gruppe frelste. Men det er en udfordring...

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger LO S NYHEDSBREV 17 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO:Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger... 1 Efterårets debat om næste års finanslov er i fuld gang. Også LO har

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

A r b e j d s g i v e rne svigter de ledige

A r b e j d s g i v e rne svigter de ledige LO S NYHEDSBREV 10 1999 Privat jobtræning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Arbejdsgiverne svigter de ledige.................. 1 Med blot 1.507 private jobtræningspladser er arbejdsgiverne langt fra

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar LO SNYHEDSBREV 20 1998 EU & udlicitering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar......1 EU-Kommissionen vil nu styrke kravene til virksomheder,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Efterlyser bedre kvalitet i aktiveringen af svage ledige

Efterlyser bedre kvalitet i aktiveringen af svage ledige LO SNYHEDSBREV 8 1999 Aktivering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterlyser bedre kvalitet....... 1 En rundringning til De regionale Arbejdsmarkedsråd afslører, at kvaliteteten i aktiveringstilbuddene

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger 19. oktober 2007 Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger Forebyggelsesfonden er en tiltrængt fornyelse i indsatsen for at undgå, at så mange forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Ledigheden

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Nyhedsbrev om beskæftigelsespolitik

Nyhedsbrev om beskæftigelsespolitik Nyhedsbrev om beskæftigelsespolitik 2009 / November Indhold Nyudpegning til råd og nævn Side 1 Ny Matchmodel Side 1 2-årig kampagne om Virksomhedscentre Analyse af effekten af revalidering Nye sygesamtaler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat LO S NYHEDSBREV 6 2000 Gallup-undersøgelse Indholdsfortegnelse Økonomiske argumenter har trange kår i ØMU-debat.... 1 Det er i højere grad praktiske end økonomiske argumenter, der hos vælgerne taler for

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde LO S NYHEDSBREV 19 1998 Efterløn I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Garantibevis og nedsat arbejdstid kan holde seniorerne på arbejdsmarkedet...................1 Skal de ældste på arbejdsmarkedet overtales

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere