Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

Transkript

1 Løbenummer:

2 Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Det er ikke meningen, at du skal udfylde det med "hjælp" fra andre. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at du så vidt muligt svarer på alle spørgsmålene. Det tager mellem en halv og en hel time at udfylde skemaet. Der er afsat plads til, at du kan forklare tingene nærmere rundtomkring i skemaet og til allersidst. Du svarer på de fleste spørgsmål ved at sætte et kryds. Ved nogle af spørgsmålene skal man skrive et tal eller ganske få ord. Eksempel på talbesvarelse 7. Hvor mange hjemmeboende børn har du? Eksempel på afkrydsning 11. Har du inden for de sidste 3 måneder brugt - (Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål) Korrekt afkrydset Rettet afkrydsning Kommer du til at sætte krydset i en forkert boks, så streg hele boksen ud og sæt krydset i den rigtige boks Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med udfyldelsen eller undersøgelsen i almindelighed, er du velkommen til at ringe til os på Arbejdsmiljøinstituttet. Med venlig hilsen Jan Pejtersen Seniorforsker Tage Søndergård Kristensen Professor

3 Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger 1. Er du: Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Hvilket land er du født i? Danmark (sæt kryds) Andet land (skriv hvilket) Hvis du er født i et andet land: Hvor mange år har du boet i Danmark? år 4. Hvilken skoleuddannelse har du? (Sæt kun ét kryds) 7. klasse klasse 10. klasse Realeksamen / præliminæreksamen HF / Studentereksamen / HTX / HHX / FUU Anden skoleuddannelse, skriv hvilken: Under skoleuddannelse, skriv hvilken: Side 1

4 5. Hvilken erhvervsuddannelse har du? (Sæt kun ét kryds) Ingen erhvervsuddannelse Indtil 3 års uddannelse Faglært (EFG eller mesterlære) 3-4 års teoretisk / praktisk uddannelse (mellemtekniker, laborant, sygeplejerske el.lign.) 3-4 års teoretisk uddannelse (folkeskolelærer el. lign.) Lang videregående uddannelse (over 4 år), skriv hvilken: Anden uddannelse, skriv hvilken: Under uddannelse, skriv hvilken: 6. Bor du sammen med nogen? (Sæt kun ét kryds) Ja, jeg bor sammen med ægtefælle / samlever Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle / samlever Ja, jeg bor hos mine forældre Nej, jeg bor alene er enke / enkemand Nej, jeg bor alene er skilt / separeret / forholdet er opløst Nej, jeg har altid boet alene Andet: 7. Hvor mange hjemmeboende børn har du? Antal: Hvor mange af disse er under 7 år? Antal: Side 2

5 Helbred og trivsel De næste spørgsmål handler om dit helbred og velbefindende 8. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds) Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 9. Hvor godt passer disse påstande på dig? (Sæt kun ét kryds i hver linje) Passer præcist Passer nogenlunde Passer en smule Passer slet ikke 1. Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt nok 2. Hvis nogen modarbejder mig, finder jeg en måde til at opnå det, jeg vil 3. Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine mål 4. Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser 5. Jeg bevarer roen, når der er problemer, da jeg stoler på mine evner til at løse dem 6. Når jeg støder på et problem, kan jeg som regel finde flere løsninger 7. Lige meget hvad der sker, kan jeg som regel klare det Side 3

6 10. De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. (Sæt venligst kryds ved alle spørgsmålene) De første spørgsmål handler om søvn, træthed og trivsel: Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1. Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? 2. Hvor tit har du følt dig udkørt? 3. Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 4. Hvor tit har du været fysisk udmattet? 5. Hvor tit har du været trist til mode? 6. Hvor tit har du følt dig svag og modtagelig over for sygdom? 7. Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 8. Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? 9. Hvor tit har du været træt? 10. Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? 11. Hvor tit har du tænkt: "Nu kan jeg ikke klare mere"? 12. Hvor tit har du manglet energi og kræfter? 13. Hvor tit har du været i dårligt humør? 14. Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 15. Hvor tit har du haft koncentrationsbesvær? 16. Hvor tit har du været irritabel? 17. Hvor tit har du været ked af det? Side 4

7 De næste spørgsmål handler om dit helbred og humør (Alle spørgsmålene handler stadig om de sidste 4 uger). Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 18. Hvor tit har du haft kvalme? 19. Hvor tit har du været utålmodig? 20. Hvor tit har du manglet selvtillid? 21. Hvor tit har du haft ondt i maven? 22. Hvor tit har du været ængstelig? 23. Hvor tit har du haft svært ved at tænke klart? 24. Hvor tit har du været anspændt? 25. Hvor tit har du haft ondt i hovedet? 26. Hvor tit har du følt dig presset? 27. Hvor tit har du manglet appetit? 28. Hvor tit har du været svimmel? 29. Hvor tit har du haft svært ved at træffe beslutninger? 30. Hvor tit har du været stresset? 31. Hvor tit har du haft hjertebanken? 32. Hvor tit har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? 33. Hvor tit har du haft svært ved at huske? 34. Hvor tit har du manglet interesse for de ting, du foretager dig i dagligdagen? 35. Hvor tit har du haft muskelspændinger? Side 5

8 11. Har du inden for de sidste 3 måneder brugt (Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål) Dagligt 1 til flere gange om ugen 1 til flere gange om måneden Sjældnere eller aldrig 1. smertestillende midler, herunder hovedpinepiller? 2. beroligende midler, herunder nervemedicin? 3. sovemedicin? 12. Hvor meget alkohol drikker du i gennemsnit om ugen? (Sæt et tal ved hver type også hvis det er 0) Øl: antal flasker om ugen Vin: antal glas om ugen Spiritus: antal genstande a 2 cl. om ugen Cirka: Cirka: Cirka: 13. Ryger du dagligt? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej, men jeg har røget Nej, jeg har aldrig røget Hvis ja, hvor meget ryger du normalt på en dag? Cirka: Cirka: Cirka: Cirka: cigaretter gram tobak cerutter cigarer Side 6

9 14. Hvor høj er du? cm 15. Hvor meget vejer du? kg 16. Har du nu, eller har du tidligere haft nogen af disse sygdomme? (Sæt kun ét kryds i hver linje) Har nu Har haft Har aldrig haft 1. Sukkersyge/diabetes 2. Nervøse lidelser 3. Forhøjet blodtryk 4. Blodprop i hjertet eller hjertekrampe 5. Hjerneblødning/blodprop i hjernen 6. Kronisk bronkitis 7. Astma 8. Allergi 9. Hudsygdomme 10. Mavesår 11. Blærebetændelse 12. Sygdom i underlivet 13. Menstruationsbesvær 14. Rygsygdomme 15. Kræft Side 7

10 17. Dette spørgsmål handler om fysisk aktivitet og motion i fritiden. Hvilken beskrivelse passer bedst på dig? (Sæt kun ét kryds) Næsten helt fysisk passiv eller let fysisk aktivitet i mindre end 2 timer per uge (f.eks. læsning, fjernsyn, biograf) Let fysisk aktivitet i 2-4 timer per uge (f.eks. en gåtur, let havearbejde, let motionsgymnastik) Let fysisk aktivitet i mere end 4 timer per uge eller mere anstrengende aktivitet i 2-4 timer per uge (f.eks. hurtig gang eller cykling, tungt havearbejde, motion hvor man bliver forpustet eller sveder) Mere anstrengende fysisk aktivitet i mere end 4 timer eller regelmæssig hård træning/konkurrence flere gange per uge Har du flere kommentarer om dit helbred eller andre ting, kan du skrive her: Side 8

11 Tilknytning til arbejdsmarkedet Hvis du er ansat på en arbejdsplads og arbejder mindst 10 timer om ugen, så sæt kryds ved nummer 1-5 nedenfor, også selvom du er sygemeldt for øjeblikket. Hvis du ikke er i arbejde eller er selvstændig, så sæt kryds ved nummer Hvad er din erhvervsmæssige stilling? (Sæt kun ét kryds) 1. Faglært arbejder 2. Ufaglært arbejder eller specialarbejder 3. Ledende funktionær, tjenestemand 4. Funktionær, tjenestemand, lønmodtager 5. Andet lønnet arbejde Hvor mange underordnede har du? Hvis du har sat kryds ved 1-5, gå da videre med spørgsmålene på de følgende sider 6. Selvstændig landmand Hvor mange ansatte har du? 7. Selvstændig i øvrigt Hvor mange ansatte har du? 8. Medhjælpende ægtefælle 9. Under uddannelse 10. Værnepligtig 11. Hjemmegående ægtefælle 12. Arbejdsløs 13. På sygedagpenge (ikke ansat hos arbejdsgiver) 14. På bistandshjælp, revalidering mv. 15. Førtidspensionist 16. På orlov 17. Andet (der ikke er arbejde) Hvis du har sat kryds ved 6-17, skal du ikke svare på flere spørgsmål. Mange tak, fordi du besvarede den første del af skemaet. Side 9

12 Ansættelsesforhold De næste spørgsmål handler om dine arbejdsforhold i almindelighed 19. Hvad slags arbejdsplads arbejder du på? (F.eks.: maskinfabrik, møbelforretning, folkeskole, revisorfirma, restaurant) 20. Hvad laver man på arbejdspladsen? (F.eks.: fremstiller haveredskaber, handler med møbler og tæpper, behandler skattesager) 21. Hvad er din stilling mere præcist? (F.eks.: finmekaniker, kasseassistent, buschauffør, universitetslektor, reservelæge) 22. Hvad er din ugentlige arbejdstid? (Her tænkes på den aftalte arbejdstid ifølge overenskomst eller anden aftale f.eks. 37 timer per uge. Hvis du har flere job, tænkes der på dit hovedjob). timer per uge Hvor mange timer arbejder du rent faktisk om ugen, når du tæller overarbejde og bijob med? (Gennemsnit per uge i det seneste år) timer per uge Hvis du arbejder mere end det aftalte antal timer om ugen, hvor mange timer er så: (Gennemsnit per uge i det seneste år) Betalt overarbejde? Ubetalt overarbejde? Bijob? timer per uge timer per uge timer per uge Side 10

13 23. Hvor lang tid bruger du i alt på transport mellem hjem og arbejde på en normal arbejdsdag? timer (i alt) Hvilke transportmidler bruger du? (Sæt gerne flere krydser) Bus, tog Bil Cykel Gang 24. Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Cirka: år og måneder 25. Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads? Hvis du arbejder i et større firma, tænkes der kun på den lokale arbejdsplads. (Sæt kun ét kryds) 1-4 ansatte 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 500 ansatte eller derover Side 11

14 26. Er din arbejdsplads en offentlig eller privat virksomhed? (Sæt kun ét kryds) Stat Amtskommune Kommune Privat Andet, skriv: 27. På hvilket tidspunkt i døgnet arbejder du sædvanligvis? (Sæt kun ét kryds) Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 18) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 24) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. 22 og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde Skiftende arbejdstider med natarbejde Andet, skriv: 28. Hvad arbejder du først og fremmest med i dit daglige arbejde? (Sæt gerne flere krydser) Arbejder med kontakt til kunder Arbejder med klienter, patienter, elever, børn, borgere mv. Arbejder med sprog, tal, skrivning, kommunikation Arbejder med maskiner, redskaber, anlæg, transportmidler Arbejder med dyr, planter Arbejder med andet, skriv Side 12

15 Arbejde og privatliv De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen 29. Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være "begge steder på én gang"? (Sæt kun ét kryds) Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig 30. De næste tre spørgsmål handler om, hvordan dit arbejde påvirker dit privatliv: (Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål) Ja, helt sikkert Ja, til en vis Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 1. Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 2. Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 3. Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? 31. De næste to spørgsmål handler om, hvordan dit privatliv påvirker dit arbejde: (Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål) Ja, helt sikkert Ja, til en vis Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 1. Føler du, at dit privatliv tager så meget af din energi, at det går ud over arbejdet? 2. Føler du, at dit privatliv tager så meget af din tid, at det går ud over arbejdet? Side 13

16 Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af spørgsmålene passer bedre til dig og dit arbejde end andre, men besvar venligst alle spørgsmålene af hensyn til undersøgelsens resultater og sæt kryds ud for det, der passer bedst på dit arbejde 32. Disse spørgsmål handler om indflydelse og forskellige krav i arbejdet. (Besvar venligst alle spørgsmål, og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Altid Ofte Sjældent Sommetider Aldrig/ næsten aldrig 1. Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? 2. Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde? 3. Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 4. Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 5. Er dit arbejde varieret? 6. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 7. Kræver dit arbejde, at du er god til at få idéer? 8. Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 9. Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? 10. Kræver dit arbejde en høj af kunnen eller færdigheder? 11. Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening? 12. Har du indflydelse på, HVORDAN du udfører dit arbejde? Side 14

17 Altid Ofte Sjældent Sommetider Aldrig/ næsten aldrig 13. Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit arbejde? 14. Kommer du bagud med dit arbejde? 15. Kræver dit arbejde, at du tager hurtige beslutninger? 16. Har du indflydelse på kvaliteten af dit arbejde? 17. Hvor ofte kan du tage det stille og roligt og alligevel nå dit arbejde? 18. Har du indflydelse på placeringen af din arbejdstid? 19. Er det nødvendigt at gøre det samme igen og igen? 20. Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? 21. Kræver dit arbejde, at du behandler alle ens også når du ikke har lyst til det? 22. Kræver dit arbejde, at du tager svære beslutninger? 23. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 24. Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 25. Er dit arbejdstempo højt? 26. Kræver dit arbejde, at du husker meget? 27. Har du indflydelse på dit arbejdsmiljø? 28. Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? Side 15

18 33. De følgende spørgsmål handler om situationer, hvor du har brug for hjælp eller støtte i dit arbejde. (Besvar venligst alle spørgsmål, og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis du ikke har en kollega eller overordnet/leder, bedes du sætte kryds i "ikke relevant") Altid Ofte Sjældent Sommetider Aldrig/ næsten aldrig Ikke relevant 1. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? 2. Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? 3. Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 4. Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? 5. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? 6. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? 34. Angående dit arbejde i almindelighed. Hvor tilfreds er du med (Besvar venligst alle spørgsmål, og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke passer til dit arbejde, bedes du sætte kryds i "ikke relevant") Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 1. dine fremtidsudsigter i arbejdet? 2. arbejdsmiljøet? 3. måden, din afdeling ledes på? 4. måden, dine evner bruges på? 5. de udfordringer og færdigheder, som dit arbejde indebærer? 6. dit job som helhed, alt taget i betragtning? Side 16

19 35. Disse spørgsmål handler om det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet på din arbejdsplads. (Besvar venligst alle spørgsmål, og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 1. Kræver dit arbejde stor viden? 2. Er det vigtigt at holde et højt arbejdstempo? 3. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 4. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 5. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 6. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 7. Er der klare mål for dit eget arbejde? 8. Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? 9. Er du bekymret for at blive arbejdsløs? 10. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 11. Har du gode fremtidsmuligheder i dit job? 12. Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? 13. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 14. Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 15. Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? 16. Er du bekymret for at blive overflødig på grund af "ny teknik"? 17. Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads? 18. Bliver du respekteret af dine kolleger på arbejdspladsen? Side 17

20 I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 19. Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? 20. Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? 21. Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? 22. Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 23. Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? 24. Er du bekymret for, at du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? 25. Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 26. Skal du være venlig og imødekommende over for alle uanset hvordan de er over for dig? 27. Føler du, at arbejdspladsens problemer også er dine? 28. Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 29. Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? 30. Er du bekymret for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? 31. Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 32. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 33. Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? 34. Er din løn retfærdig i forhold til din indsats? 35. Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? 36. Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner? 37. Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? Side 18

21 Arbejdspladsen som helhed De næste spørgsmål handler ikke om dit eget job, men om din arbejdsplads som helhed 36. Disse spørgsmål handler om tillid, retfærdighed og rummelighed på din arbejdsplads. (Besvar venligst alle spørgsmål, og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 1. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 2. Bliver nogle medarbejdere favoriseret frem for andre? 3. Bliver mænd og kvinder behandlet som ligeværdige på din arbejdsplads? 4. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 5. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 6. Bliver ansatte med helbredsproblemer godt behandlet af virksomheden? 7. Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne? 8. Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 9. Er der plads til forskellighed på virksomheden? 10. Holder de ansatte informationer skjult for hinanden? 11. Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? 12. Bliver man behandlet retfærdigt? 13. Er der plads til ansatte med forskellig race og religion? 14. Stoler medarbejderne i almindelighed på ledelsen? Side 19

22 I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 15. Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 16. Bliver alle på arbejdspladsen behandlet som ligeværdige mennesker? 17. Er der plads til ældre medarbejdere? 18. Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen? 19. Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? 20. Anerkender ledelsen, at alle kan tage fejl en gang imellem? 21. Er der mulighed for at tage sig af familien, når der er brug for det? 22. Bliver de ansatte behandlet med respekt af ledelsen? 23. Er virksomheden ærlig og etisk korrekt over for omverdenen? 24. Er der plads til ansatte med forskellige skavanker og handicaps? 25. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Har du flere kommentarer om dit arbejde, kan du skrive her: Side 20

23 Konflikter og lignende i arbejdet 37. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for sladder og bagtalelse på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, fra hvem? (Sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 38. Har du inden for de sidste 12 måneder været involveret i skænderier eller konflikter på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, med hvem? (Sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter Side 21

24 39. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for ubehagelige drillerier på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, med hvem? (Sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 40. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, med hvem? (Sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter Side 22

25 41. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, med hvem? (Sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 42. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, med hvem? (Sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter Side 23

26 Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. 43. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, med hvem? (Sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 44. Hvor mange sygedage har du haft på dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? Antal dage, cirka: 45. Hvor mange sygeperioder har du haft inden for de sidste 12 måneder? Antal perioder, cirka: Side 24

27 46. Indebærer din stilling at du er leder for andre ansatte på virksomheden? Ja, jeg er leder Nej, og jeg har ingen leder i mit arbejde Nej, men jeg har en leder (eller flere) } Spørgsmål 47 og 48 skal ikke besvares Gå venligst videre til næste spørgsmål 47. De følgende spørgsmål handler om dit forhold til din nærmeste overordnede. (Besvar venligst alle spørgsmål, og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig 1. Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 2. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 3. Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 48. I hvor høj kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads (Sæt kryds ud for hvert spørgsmål) I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 1. værdsætter medarbejderne og tager personlige hensyn? 2. sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 3. prioriterer uddannelses- og personaleplanlægning højt? 4. prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 5. er god til at planlægge arbejdet? 6. er god til at fordele arbejdet? 7. er god til at løse konflikter? 8. er god til at kommunikere med medarbejderne? Side 25

28 49. Du kan få tilsendt oplysninger om undersøgelsens resultater med post: Ja, jeg ønsker resultater tilsendt med post Eller du kan tilmelde dig vores mailservice på hjemmesiden og få resultaterne tilsendt med Arbejdsmiljøinstituttet planlægger flere undersøgelser af sammenhængen mellem stress, trivsel og helbred. Deltagelse i disse kan f.eks. indebære, at man får målt puls i et døgn eller skal afgive nogle spytprøver, som opsamles i små plasticrør og analyseres for stress-hormoner. Er det i orden, at vi senere henvender os til dig i forbindelse med en sådan undersøgelse? Ja Nej Det skal pointeres, at et kryds ved "Ja" ikke binder dig til noget som helst. Du kan til enhver tid sige nej til at deltage, hvis vi henvender os til dig igen. Har du flere kommentarer om dit arbejde eller helbred eller til skemaet? Skriv venligst her: Side 26

29 Side 27 Tak for hjælpen!

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i PUMA Modelspørgeskema Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i 1999-2000 Arbejdsmiljøinstituttet 2001 Forord I 1999-2000 udsendte Arbejdsmiljøinstituttet det første spørgeskema i forskningsprojektet PUMA

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Sådan gør du! Kirsten Nabe-Nielsen på tlf. 39 16 53 67 eller på knn@arbejdsmiljoforskning.dk

Sådan gør du! Kirsten Nabe-Nielsen på tlf. 39 16 53 67 eller på knn@arbejdsmiljoforskning.dk Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for en lang række oplysninger fra dig

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

SundBus Spørgeskema. Kontakt SundBus ved at ringe på telefon 39 16 54 69 eller skriv til os på vores e-mailadresse: sundbus@ami.dk

SundBus Spørgeskema. Kontakt SundBus ved at ringe på telefon 39 16 54 69 eller skriv til os på vores e-mailadresse: sundbus@ami.dk Spørgeskema Sådan gør du: Tag skemaet med hjem og udfyld det i fred og ro. Du skal regne med, at det tager mellem ½ time og tre kvarter. Spørgsmålene drejer sig om din mening om dine arbejds- og livsforhold.

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere