2012 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 ARBEJDSMILJØRAPPORT"

Transkript

1 2012 ARBEJDSMILJØRAPPORT

2 Flonidan A/S Arbejdsmiljørapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledende oplysninger 2 Forord 3 Arbejdsmiljøpolitik 4 Beskrivelse af virksomheden og dens produktion 5 Generelle personaleoplysninger 7 Beskrivelse af arbejdsmiljøorganisationen 8 Væsentlige arbejdsmiljøforhold 10 Generelle arbejdsmiljøforhold 11 Arbejdsmiljøforhold i administration og udvikling 11 Arbejdsmiljøforhold produktion, lager og smedje 11 Vurdering og prioritering 13 Mål og Handlingsplan 13 Bilag 1: APV Handlingsplan Flonidan A/S oktober 2011 Bilag 2: Beredskabsoversigt Flonidan A/S 2012 Bilag 3: Vurderings og prioriteringsskema Bilag 4: Brandeftersynsrapport LOTEK april 2013 P1: Procedure for Arbejdsmiljøorganisationens arbejde P2: Procedure for arbejdsmiljørundering P3: Procedure for årlig arbejdsmiljødrøftelse P4: Procedure for kommunikation om arbejdsmiljø P5: Procedure for kemiske produkter 1

3 Indledende oplysninger Virksomhedens navn og adresse Flonidan A/S Islandsvej 29 DK-8700 Horsens Telefon Fax Web adresse CVR-nr P-nr Branchebetegnelse og kode Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Branchekode Hovedaktivitet Fremstilling af gasmålere Væsentlige arbejdsmiljøvejvisere Arbejdsmiljøvejviser nr. 6 Elektronik 2009 Arbejdsmiljøvejviser nr. 17 Kontor 2. udgave 2009 Arbejdsmiljøvejviser nr. 5 Lagerarbejde Arbejdsmiljøvejviser nr. 29 Transport af gods Tilsynsmyndighed Horsens Kommune Antal ansatte Ansvarlig ledelse og arbejdsmiljøansvarlig Adm. Direktør Hans Ottesen Arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøansvarlig: Kurt Maage Nielsen Medarbejderrepræsentant: Herman Reedtz Redegørelsen omfatter perioden 2012 Seneste besøg af Arbejdstilsynet Før 2009 Seneste revision April

4 Forord Flonidan A/S vision er at være blandt de førende leverandører på markedet for gasmålere og datakommunikation. Dette vil vi opnå ved at være innovative og dermed være først med ny viden og produkter på området. Flonidan A/S målsætning er at producere måleudstyr under opretholdelse af et højt teknisk og miljørigtigt niveau, samt at udbygge en bæredygtig markedsføring gennem social ansvarlighed på virksomheden og blandt vores leverandører. Denne rapport er en kortlægning af Flonidan A/S arbejdsmiljøforhold. Formålet med rapporten er at sikre et godt arbejdsmiljø blandt vores medarbejdere og løbende at sætte mål for at sikre et godt arbejdsmiljø på virksomheden. For at nå dette mål må Flonidan A/S: Afsætte de ressourcer der er nødvendige for at gennemføre arbejdsmiljøaktiviteter i handlingsplanen Sikre gennemførelse af de planlagte arbejdsmiljøaktiviteter Løbende korrigere handlingsplanen med henblik på at opretholde et godt arbejdsmiljø Kortlægningen har bl.a. været med til at sætte fokus på kommunikationen af arbejdsmiljøarbejdet, og der er derfor udarbejdet procedure, der vil sikre at arbejdsmiljøarbejdet fremover vil være et fast punkt på medarbejdermøder. Arbejdsmiljøledelsessystemet er med til at identificere nye indsatsområder samt hjælpe med at fastholde og gennemføre den eksisterende arbejdsmiljøpolitik, der bl.a. lægger vægt på løbende at forbedre arbejdsmiljøforholdene på Flonidan A/S. Rapporten er udarbejdet på baggrund af virksomhedens ArbejdsPladsVurdering (APV) i oktober 2011 samt en gennemgang af virksomheden. Rapporten beskriver arbejdsmiljøforholdene for Flonidan A/S i 2012 og indeholder en handlingsplan for det videre arbejdsmiljøarbejde i 2013 og fremover. Rapporten skal være med til at synliggøre og fastholde Flonidans medarbejdere i at vi løbende skal forbedre vores arbejdsmiljø og trivsel på virksomheden. Rapporten er offentlig for vores medarbejdere og andre samarbejdspartnere og er udarbejdet i samarbejde med Konsulent Mette Serup fra Green Network - CSR Rådgivnings- og kompetencecenter i Vejle. Rapporten er såvel et internt ledelsesredskab som et eksternt kommunikationsredskab. Vi håber, at vores medarbejdere vil forholde sig til indholdet, og at det vil motivere dem til aktivt at deltage i arbejdsmiljøarbejdet. Ligeledes håber vi at vise vores kunder og leverandører, at vi arbejder aktivt med at forbedre arbejdsmiljøforholdene på virksomheden og dermed lever op til internationale standarder. 3

5 Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik FLONIDAN A/S prioriterer sikkerhed og sundhed højt og ønsker at fremstå som en virksomhed af god standard, hvad angår fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette indebærer, at FLONIDAN A/S: - overholder de gældende krav fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder - producerer og leverer gasmåleudstyr i et sikkert og godt arbejdsmiljø - løbende indfører forbedringer af arbejdsmiljøet - dokumenterer forbedringer i arbejdsmiljøet - inddrager medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet - sikrer en aktiv Arbejdsmiljøorganisation - forebygger arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme i administration, produktion, smedje og lager. - har udarbejdet et system til gennemførelse af forbedringer på arbejdsmiljøet - dokumenterer systemet og vedligeholder Arbejdsmiljøorganisationen - kommunikerer mål og handlinger til alle ansatte i virksomheden - kommunikerer arbejdsmiljøarbejdet til virksomhedens interessenter 4

6 Beskrivelse af virksomheden og dens produktion Flonidan A/S er etableret i 1982 i Horsens, og har dermed mere end 30 års erfaring indenfor design og udvikling af målerløsninger til gas- og vandbranchen. Flonidan A/S innovative produkter og løsninger anvendes af professionelle fagfolk i private og offentlige energiforsyningsselskaber, vandværk, servicevirksomheder og forskellige typer industrier. Flonidan A/S udvikler, producerer og distribuerer innovative gas- og vandmålere med integreret datakommunikation til gas-, vand- og fjernvarmekunder i både indland og udland inklusiv skræddersyede gasstationer til gasmarkedet. Flonidan A/S er desuden markedsledere inden for smart gas målere og elektroniske gaskonverteringsenheder med integreret måleraflæsning. Flonidan A/S produkter og systemer distribueres til gas-, vand- og varmeforsyningsværk og industrier fra hovedkontoret i Horsens eller via virksomhedens globale salgsog forhandlernetværk. Hal 4 Hal 3 Hal 2 Hal 1 Administration Kantine De fysiske rammer for denne arbejdsmiljørapport er lokalerne på Islandsvej 29 i Horsens. Virksomheden omfatter administration, udvikling og 4 haller med henholdsvis lager og produktion. Administrationsbygningen er i to etager. Nederst sidder administrativt personale. Desuden findes her toiletter, kantine og køkken. På anden etage sidder udviklingsafdelingen i et storkontor med 8 personer. I den anden ende af bygningen findes mødelokaler og toiletter. I produktionen modtager vi måleudstyrets beholdere fra vores asiatiske leverandører. Nogle omlæsses og sendes videre til vores fabrik i Polen, andre pakkes ud. Der monteres elektronisk måleudstyr, og den færdige gasmåler kalibreres. 5

7 Hal 1 omfatter en lagerdel, produktion og et separat kalibreringsrum, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant på 20 0 C. Hal 2 er lager. Her findes en stor port, hvor varetransporten foregår ind og ud af huset. Porten er automatisk og styres ved tryk på åben/luk knap. Hal 3 består af et kontor, en produktionsdel og et smedeværksted. Produktionsdelen er ESD område, som står for "ElectroStatic Discharge". Dvs. at statisk elektricitet kan skade gasmålerne under fremstillingen. Smedeværkstedet indeholder en lagerdel samt et arbejdsområde, hvor der forefindes en kran på 2000 kg og en ældre drejemaskine samt andet håndværktøj. Hal 4 indeholder et kontor til administration af produktionen, et lagerområde samt et udviklings- og produktionsområde. Produktionen er bestillingsarbejde vedrørende specielle gasinstallationer og arbejdsopgaven udføres efter kundens ønsker og behov. Til dette formål findes ligeledes en 4000 kg kran samt en smede afdeling. Arbejdstiden er normalt 37 timers arbejdsuge. Periodevis arbejdes der dog i 2 holdskift dag og nat og i weekenden.

8 Generelle personaleoplysninger I 2012 var der i alt 39 ansatte i Flonidan A/S. Tabellen viser antal medarbejdere opdelt i personale/faggrupper Antal ansatte (funktionærer) 2012 Udvikling 8½ Projekt 1 Økonomi 2 Salg 5 Kvalitet 2 Produktion/indkøb/lager 8½ Antal ansatte (timelønnede) 2012 Produktion 8 Smede 4 Tabellen herunder viser aldersfordelingen blandt de ansatte i Flonidan A/S Kønsfordeling 2012 Mænd 26 Kvinder 13 Kvinder 33% Kønsfordeling 2012 Mænd 67% Antal ansatte 2012 < 30 år 2 31 år - 40 år 4 41 år 50 år 10 år 60 år 17 >60 år Aldersfordeling 2012 < 30 år 31 år - 40 år 41 år 50 år 51 år 60 > år 60 år Tabellen herunder viser kønsfordelingen blandt de ansatte på Flonidan A/S Herunder ses personaleomsætning for Tilgang af medarbejdere 5 Afgang af medarbejdere 5 Personaleomsætning 14,70 % Personaleomsætning = (Tilgang + afgang/2)/antal ansatte primo året + antal ansatte ultimo året/2)*100 I tabellen herunder er sygefraværet blandt medarbejderne i Flonidan A/S opgjort for 2012 Sygefravær 2012 Sygefravær månedslønnede i % 2,66 Sygefravær timelønnede i % 4,41 Sygefravær i alt i % 3,05 Sygefraværstal hænges op i kantinen. 7

9 Beskrivelse af arbejdsmiljøorganisationen AMO Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) hos Flonidan DC A/S er oprettet i 2 niveauer bestående af et Arbejdsmiljøudvalg og en Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøudvalget består af ledelsen samt to medarbejderrepræsentanter. Kurt Maage Nielsen (Medarbejder repræsentant) Arbejdsmiljøgruppen består af en af ledelsen udpeget repræsentant og mindst en medarbejder repræsentant. Kurt Maage Nielsen (Medarbejder repræsentant) AMO Adm. Dir. Hans Ottesen Flonidan DC A/S Herman Reedtz (Medarbejder repræsentant) Herman Reedtz (Medarbejder repræsentant) De af medarbejderne valgte repræsentanter vælges for en 2-årig periode. Hans Ottesen Kurt Maage Nielsen Herman Reedtz (Valgt 15. marts 2012) Arbejdsmiljøorganisationens arbejde omfatter: Planlægning i forbindelse med tilrettelæggelsen/udførelsen af arbejdet samt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Opfølgning og ajourføring: APV er omdrejningspunkt for arbejdsmiljøarbejdet Kontrol: Monitorere (el. opmærksomhed på) arbejdsmiljøet i dagligdagen Forebyggelse: Nye og anderledes måder at udføre arbejdet på Registrering: Anmeldelse og analyse af ulykker og nærved ulykker Lovgivning: Orientere sig om lovgivningen på arbejdsmiljøområdet via Se Procedure P1 Både den af arbejdsgiver udpegede repræsentant, og den medarbejdervalgte repræsentant har gennemført den obligatoriske 3 dages arbejdsmiljøuddannelse. Herudover skal repræsentanterne tilbydes 1-1½ dages arbejdsmiljøefteruddannelse om året. Repræsentanterne af AMO gruppen har pligt til at gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse om sikkerheds- og sundhedsmæssige 8

10 forhold (AMO gruppens arbejdsmiljøuddannelse). Der er udarbejdet APV i oktober Dokumentation herfor findes i Bilag 1. Næste APV vil blive gennemført i efteråret Kommunikation og information om arbejdsmiljøforhold skal ud til alle medarbejdere, så alle ved, hvad der foregår, hvad der forventes af dem og hvorfor. Derfor er arbejdsmiljø et fast punkt på samarbejdsmøder i Flonidan A/S. Arbejdsmiljøorganisationen gennemfører arbejdsmiljørundering på virksomheden en gang om året. Se Procedure P2 Repræsentanterne skal desuden tilbydes 1-1½ dags supplerende uddannelse om året. I Bilag 2 ses beredskabsoversigt for virksomheden. Her er bl.a. flugtveje, brandslukningsudstyr og opbevaring af trykflasker anført. Sikkerhedsskiltning er anbragt ved indgange til hal 2, som er truckkørselsområde. Sikkerhedsskiltning er ligeledes anbragt ved indgange til Hal 3, da produktionsdelen er ESD ("ElectroStatic Discharge") område. Nedenstående skema er en oversigt over udført uddannelse og eftersyn på kraner mm. Skriv dato for aktivitet i skemaet UDDANNELSE Administration Produktion (Hal 1) Lager (Hal 2) Smedeværksted (Hal 3) Produktion/Udvikling (Hal 4) Truck Kirsten Herman Leo Arbejdsmiljø obligatoriske 3 dage Herman Reedtz 2012 Kurt Maage 2011 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Svejsning Leo Førstehjælpskursus 8 personer skal på kursus i 2013 EFTERSYN Truck Årlig Kraner (3 stk) + stropper Årlig Årlig Porte April 2013 April 2013 April 2013 Trykflasker OK - udlejer OK - udlejer OK - udlejer Brandmateriel LOTEK april 2013 LOTEK april 2013 LOTEK april 2013 LOTEK 2013 april LOTEK 2013 april

11 Væsentligste arbejdsmiljøforhold Væsentlige arbejdsmiljøforhold er beskrevet på baggrund af ATs vejvisere og Flonidans APV fra oktober 2011 samt andre kendte forhold. Arbejdsmiljøforhold der er relevante for Flonidan A/S Listen over væsentlige arbejdsmiljøforhold Fremkommet via Atvejviser Administration AT-Vejledning nr. 17 Kontorarbejde Produktion AT-Vejledning nr. 6 Elektronik Lager AT-Vejledning nr. 5 Lagerarbejde Lager AT-Vejledning nr. 29 Transport af gods Arbejdsmiljøforhold Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Indeklima Støj Risiko og ulykke Risiko og ulykke Ergonomisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Psykisk arbejdsmiljø Risiko og ulykke Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Risiko og ulykke Ergonomisk arbejdsmiljø Indeklima Psykisk arbejdsmiljø Helkropsvibrationer Støj Kommentarer Der findes ikke arbejdsprocesser, som kan give anledning til hudbelastninger Der findes ikke arbejdsopgaver der giver anledning til helkropsvibrationer I det følgende beskrives hvilke aktiviteter Flonidan A/S har iværksat indenfor ovenstående områder, og hvad status er på disse. Da dette er Flonidan A/S første arbejdsmiljørapport er status ikke sammenlignet med målet for det forgangne år. Dette vil ske i de efterfølgende år.

12 Generelle arbejdsmiljøforhold Ulykker og nærved ulykker Flonidan A/S havde ingen arbejdsmiljøulykker i Nærved ulykker diskuteres på de månedlige samarbejdsmøder under arbejdsmiljøpunktet. Der er ikke registreret nogle nærved ulykker. Psykisk arbejdsmiljø Flonidan A/S har i dag ikke medarbejdere, der lider af psykiske arbejdsmiljøskader. I 2013 vil abejdspresset på vores medarbejdere øges, da vi periodevis er begyndt at indføre toholdskift og weekendarbejde. Vi vil være opmærksomme på medarbejdere med for stort arbejdspres og løbende tage det op på vores samarbejdsmøder. Vi sørger for, at medarbejderne så vidt muligt inddrages i vagtplanlægningen, og at de kender deres arbejdstider i god tid. Der afholdes MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) en gang årligt. Arbejdsmiljøforhold i administrationen og udvikling De fysiske forhold i administrationsafdelingen og udviklingsafdelingen er typiske kontorlandskaber og er en blanding af storkontorer og enkeltmandskontorer. Alle medarbejdere har hæve/sænkeborde, og der er ikke registreret sygemeldinger i forbindelse med arbejdsmiljøet i administrationen. I administration og udviklingsafdelingerne er der ret store vinduespartier. Dette har tidligere givet anledning til høje temperaturer i sommerperioden samt gener fra sollys. Der er som følge heraf installeret persienner i alle kontorer. I udviklingsafdelingen indkøbes til tider stoffer og materialer til afprøvning af nye produkter. Udviklingsafdelingen opbevarer Sikkerhedsdatablade på de produkter, de anvender i forbindelse med forsøg. Arbejdsmiljøforhold i produktion, lager og smedje Fysiske forhold Arbejdet i produktionen udføres hovedsageligt stående. Der er indført hæve/sænkeborde flere steder i produktionen. Der er stadig ønske om enkelte steder at få et hæve/sænkebord. Der er monteret lysstofrør over alle arbejdspladser. Der er ikke problemer med kulde og træk dog skal medarbejderne huske at lukke porten, når der transporteres varer ind og ud. Der er i arbejdsprocessen ikke større risici for at komme til skade. Arbejdet kan ikke betegnes som farligt. Gulvbelægningen i Hal 1 udgør en risiko for fald ESD måtterne ligger løse. Der kan i spidsperioder være problemer med pladsforhold/adgangsveje. Dette afhjælpes med at alle holder god orden. Dette giver også anledning til mere kørsel med truck, da 11

13 paller til tider skal flyttes for at give adgang til andre lagervarer. Flonidan A/S råder over en el-truck, som hovedsageligt opererer i hal 2, hvor der er lager. Der er derfor sat advarselsskilte med truckkørsel på dørene til hal 2. Vi har vurderet, at advarslen er tilstrækkelig adskillelse af trafikken. Der har ikke været forekomster af nærved ulykker. Vi vil løbende vurdere for yderligere behov for adskillelse af gående og kørende trafik på virksomheden i takt med en evt. udvidelse af produktionen. I forbindelse med smedeværkstedet findes der bl.a. en drejebænk samt udstyr til svejsning. Værktøj og maskiner anvendes efter forskrifterne. Ved de to svejsepladser er der ventilation i form af punktudsugning og lokaleventilation, da der kan udvikles skadelige dampe ved svejsning. Hud og øjne beskyttes ved svejsning (jf. svejsekursus). I forbindelse med svejsearbejdet opbevarer vi trykflasker med Nitrogen, Methane, Atal, Aardgas, Helium, Kuldioxid og Arcal 2 steder i virksomheden. Trykflaskerne er spændt fast på de pågældende opbevaringspladser eller vogne (Se Beredskabsoversigt Bilag 2) Kemiske forhold Der anvendes forskellige smøremidler, rensemidler og maling på sprayflasker i forbindelse med produktion og smedearbejdet. Støj Der er ikke nogle arbejdssteder, der giver anledning til støj. Tidligere var en hånd Palle-wrap meget støjende. Dette er løst ved en ny automatiseret Palle-wrap-maskine. (Stort P ved Palle-wrap-maskine?) Produktionen i hal 3 bruges af mange til gennemgang. Det giver en del unødig støj og snak. Ergonomiske forhold Hånd-wrapning har tidligere givet anledning til tunge løft og vrid. Denne proces er nu automatiseret. Der forekommer tunge løft af ca. 21 kg kasser i forbindelse med omlæsning af gasmålere på lager i hal 2. Desuden findes der løft af gasbeholdere 3,4 kg til og fra hylder og arbejdsbord i forskellige højder. Disse løft er nogle steder afhjulpet ved en el-løftevogn. Der er ønske om flere af disse. Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) forekommer i mindre grad i produktionen. Dette afhjælpes ved at arbejdspladsen indrettes til brugeren. Der er installeret hæve/sænkeborde. Medarbejderne kontrollerer selv tempoet, og der er mulighed for at rotere mellem forskellige arbejdsfunktioner. Arbejdspladsbrugsanvisningerne for disse findes på hylden ved porten i hal 2. Se i øvrigt procedure for kemiske produkter P5 Vi er opmærksomme på korrekt opbevaring og bortskaffelse af kemikalier med faremærkning. 12

14 Vurdering og prioritering I dette afsnit samler vi op på resultaterne af APVen og den foregående kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. Kortlægningen har frembragt en række indsatsområder. Kun ganske få er akutte. De fleste vil indgå som løbende forbedringer, men for systematikkens skyld er de væsentlige arbejdsmiljøforhold skematisk vurderet og prioriteret i bilag 3. Flonidan A/S Arbejdsmiljøorganisation har anvendt følgende prioriteringskriterier: ulovlige forhold må ikke forekomme vi prioriterer alvorlige gener i arbejdsmiljøet højt vi prioriterer højt, hvis mange medarbejdere er berørte af genen vi prioriterer i hvor lang tid genen har fundet sted vi prioriterer arbejdstilsynets interesse for hændelsestypen (Jvf. ATs Indsatsområder) vi prioriterer hvor let problemet er at løse vi prioriterer om problemet er omfattet af Flonidan A/S arbejdsmiljøpolitik vi prioriterer økonomi, dvs om det er en let og billig løsning vi prioriterer om indsatsen påvirker Flonidans bundlinje vi prioriterer at der er en positiv sammenhæng med virksomhedens miljøpåvirkning I handlingsplanen er forholdene listet op efter den endelige prioritering. Mål og handlingsplaner Igennem kortlægning og APV har vi fået listet en række emneområder, som på sigt skal forbedres. Vi har ligeledes defineret en række mål, som vi vil opnå i virksomheden. Handlingsplanen på næste side er en samlet beskrivelse af de tiltag, der skal sættes i værk for at målene nås. Arbejdet med mål og målopfølgning er en tilbagevendende proces, hvor vi i første omgang har skønnet nogle realistiske mål. På sigt skal målene modificeres i forhold til hvad der er praktisk muligt. Under udarbejdelsen af handlingsplanen for Flonidan A/S har vi forsøgt præcist at afdække årsagerne til det problem, der skal løses. Vi har afdækket om arbejdsmiljøproblemet har en bagvedliggende årsag, fx manglende uddannelse og instruktion. Ved gennemtænkning af løsninger har vi taget hensyn til at andre arbejdsgange ikke påføres problemer, og at vi ikke opnår besværlige arbejdsgange. Handlingsplanen vil være fast punkt på de månedlige samarbejdsmøder, hvor den kan blive justeret, hvis der er behov for det. 13

15 Politik Påvirkning/risici Mål Handling Ansvarlig Tid Producere og levere gasmåleudstyr i et sikkert og godt arbejdsmiljø Manglende ESD gulvbelægning/løse ESD måtter i hal 1 Fjerne risici for faldskader Indhente tilbud på ny gulvbelægning. Forelægge tilbuddet for ledelsen. Kurt August 2013 Løbende indføreforbedringer af arbejdsmiljøet Løbende indføre forbedringer af arbejdsmiljøet Inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet Producere og levere gasmåleudstyr i et sikkert og godt arbejdsmiljø Løbende indføreforbedringer af arbejdsmiljøet Løbende indføreforbedringer af arbejdsmiljøet Løbende indføre forbedringer af arbejdsmiljøet Løbende indføre forbedringer af arbejdsmiljøet Løbende indføre forbedringer af arbejdsmiljøet Snerydning om vinteren Palleløfter i produktionen Kommunikation af arbejdsmiljøarbejdet Adgang og pladsproblemer Manglende skabe i omklædning For meget gennemgang i hal 3 For meget snak i administration og udvikling Anvendelsen af kemikalier skal overholde lovgivningen Førstehjælpskursus Hjertestarter Sikre adgangsveje til arbejdspladsen Fjerne risici for rygskader Øge interessen for arbejdsmiljøarbejdet Fjerne risici for arbejdsskader og øge effektiviteten Øge trygheden på arbejdspladsen Sikre gode arbejdsbetingelser Sikre gode arbejdsbetingelser Sikre gode arbejdsbetingelser Sikre gode arbejdsbetingelser Undersøge priser for snerydningsordninger. Spørge nabovirksomheder. Indhente priser på palleløftere og forelægge det AMO Arbejdsmiljø skal være et fast punkt på månedlige produktionsmøder. Medarbejderne skal præsenteres for arbejdsmiljøredegørelsen og procedure for arbejdsmiljøarbejdet. Sikre daglig oprydning. Undersøge muligheder for ekstra lagerkapacitet. Undersøge behov for yderligere skabe. Antal Indkøb af skabe. Indføre adfærdsændringer ved at oplyse om problemet på produktionsmøder. Evt. aflåse dør og gennemføre andre adgangsveje. Indføre adfærdsændringer ved at oplyse om problemet på produktionsmøder. Alle sikkerhedsdatablade SDS skal opdateres på produkter med faremærkning Desuden skal der udarbejdes ArbejdsPladsBrugsanvininger 8 personer skal på førstehjælpskursus og på kursus i brug af hjertestarter Kurt Senest september 2012 Herman Juni 2013 Hans Ottesen Herman Maj 2013 Løbende Kurt Juni 2013 Hans Ottesen Hans Ottesen Herman Kurt Månedlige møder Månedlige møder Løbende Senest november

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kontrol af egenindsats

Kontrol af egenindsats Kontrol af egenindsats Kvalitetsprocedure RT-8 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdsmiljørådgiver Arbejdstilsynets fokus Intro Tilsyn Ejenindsats Tilsynsformer Risikobaseret tilsyn Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder,

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere