ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/ /26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26"

Transkript

1 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/ /26

2

3 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller 17 Elevtalsprognosen 2012/ /26 er udarbejdet af COWI for Silkeborg Kommune, marts Kontaktpersoner: Heine K. Jakobsen, Silkeborg Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

4 1 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER ELEVTALSPROGNOSENS DATAMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER De grundlæggende datasæt bag modellen, som danner elevtalsprognosen er: - Befolkningsprognosen Elevtal for skoleårene 2007/ /13 - Skoler med grund- og overbygningsklasser - Skoledistriktsinddeling gældende for skoleåret 2012/2013 BEFOLKNINGSPROGNOSEN Befolkningsprognosen er baseret på prognoseprogrammet Demografix og beregner - med udgangspunkt i historiske data for årene samt kommunens boligprogram for det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune. Befolkningsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune. De beregnede børnetal for kommunens skoledistrikter anvendes til at beregne, hvilke skoler der vil opleve stigende eller faldende elevtal. ELEVTALLENE FOR SKOLEÅRENE 2007/ /13 Data er udtrukket fra Silkeborg Kommunes elevadministrationssystem og indeholder oplysninger om alle skolebørn som bor i Silkeborg Kommune samt elever, der går i skole i Silkeborg Kommune men er bosat udenfor kommunen. Data er udtrukket fra Tabulex TEA (Silkeborg Kommunes elevadminstrationssystem) og viser elevtal pr. skole pr i årene Elevtallene er efterfølgende bearbejdet af COWI i samarbejde med Silkeborg Kommune. SKOLER MED GRUND- OG OVERBYGNINGSKLASSER Elevtalsprognosen er baseret på den skole- og klassestruktur for folkeskolerne som er vist nedenfor. Det fremgår her, hvilke skoler der har hhv. grund- og overbygningsklasser samt 10. klasser. Øvrige klasser dækker over special- og modtageklasser. Skole Grundsk. Overb. 10. kl. Øvr. kl. Note Ans Skole X Balleskolen X Bryrup Har tidligere haft specialklasser Buskelundskolen Dybkærskolen X X Dybkær Specialskole X Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole X Gjern Skole 0-6 Gjessø Skole 0-6 Grauballe Skole 0-6 Gødvadskolen 0-6 Hvinningdalskolen X Højmarksskolen X Kjellerup Skole X Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 4

5 Skole Grundsk. Overb. 10. kl. Øvr. kl. Note Kragelund Skole 0-6 Langsøskolen X Resenbro Skole 0-6 Sejs Skole Distriktet omfatter tidl. Linå Skole Silkeborg Ungdomsskole X X Sjørslev Skole 0-6 Skægkærskolen Sorring Skole 0-6 Sølystskolen X Tidl. Nordre og Nørrevangskolen Thorning Skole X Vestre Skole Vinderslev Skole 0-6 Virklund Skole Voel Skole 0-6 Elever som går på skoler, der ikke har overbygning, sendes som udgangspunkt til overbygningsskolerne som vist af nedenstående oversigt: Grundskole Gjern Skole, Grauballe Skole og Sorring Skole Gjessø Skole Gødvadskolen Kragelund Skole Resenbro Skole og Voel Skole Sjørslev Skole og Vinderslev Skole Overbygningsskole Fårvang Skole Frisholm Skole Dybkærskolen Funder Skole Langsøskolen Kjellerup Skole Ikke alle elever overføres fra grund- til overbygningsskoler, idet det ventes, at en del vil søge andre skoler, herunder fri- eller privatskoler, efterskoler, folkeskoler i andre kommuner samt øvrige skoler - jf. tabellerne side Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 5

6 SKOLEDISTRIKTSINDDELING Silkeborg Kommune er inddelt i skoledistrikter som vist nedenfor: Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 6

7 2 MODELMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Elevtalsprognosen er lavet ved at overføre de historiske søgemønstre fra skoleårene 2010/ /13 til de børnetal, som ventes i befolkningsprognosen Der regnes med selvstændige søgemønstre for alle skoledistrikter, dvs. de skolesøgende børn fordeles på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger inkl. skoler i andre kommuner. Endvidere er det estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Silkeborg Kommune. Søgemønstrene indgår på forskellig måde alt efter klassetrin: BØRN SOM SKAL I 0. KLASSE Børnene, som skal gå i 0. klasse, fordeles på skolerne efter det historiske søgemønster for 0. klasseeleverne bosat i samme skoledistrikt - jf. tabellen side 8. OMFORDELING VED OPRYKNING GENNEM GRUNDSKOLEN Ved oprykning gennem grundskoleforløbet 0-6. klassetrin sker en omfordeling mellem skolerne ud fra de mønstre for omfordeling som har været i skoleårene 2010/ /13. BØRN SOM SKAL I KLASSE Børnene fordeles efter et "overbygningsmønster", som er dannet ud fra de sidste tre års historiske søgemønstre. Eleverne fra hver enkelt skole omfordeles således ved skift fra 6. til 7. klasse fra 7. til 8. klasse, fra 8. til 9. klasse og fra 9. til 10. klasse efter de fordelingsmønstre, som tidligere elever har fulgt ved oprykning og skift mellem overbygningsskolerne - jf. tabellerne side Ved oprykning til overbygningsklasserne tages der endvidere højde for, at nogle elever vil søge privatskoler, efterskoler eller andre skoler i eller udenfor Silkeborg Kommune, ligesom nogle vil afslutte skolegangen inden 10. klasse. KLASSEDANNELSE Der regnes med en klassekvotient på 28 således at elev nr. 29, 57, 85 osv. udløser en ekstra klasse. JUSTERINGER OG OMFORDELINGER Der er foretaget en række justeringer af de historiske søgemønstre på baggrund af skolernes forventede elevtal for skoleåret 2013/14. USIKKERHEDER I ELEVTALSPROGNOSEN Elevtalsprognosen vil indeholde en række usikkerheder, idet de datasæt, som prognosen er baseret på, kan være usikre. Nedenfor er nævnt de største kilder til usikkerhederne. Tre års elevdata ligger til grund for søgemønstrene Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste tre skoleårs søgemønstre. Har der været ekstreme/unormale søgemønstre i disse år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene. Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 7

8 De faktiske børnetal kan afvige fra befolkningsprognosens forventninger Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter ud fra at en række forudsætninger holder - herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for de årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer - et år er der tilfældigvis stor fraflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor tilflytning. Det estimerede børnetal i prognosen vil således sjældent ramme 100% korrekt, og da elevtallene er afledt af børnetallene, vil elevtallene heller ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal. Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 8

9 3 ELEVFORDELINGSTABELLER ANDEL BØRN SOM STARTER I 0. KLASSE SOM HHV. 5 OG 6 ÅRIGE Distrikt 5 år 6 år Ans Skole 0,7% 93,0% Balleskolen 0,5% 89,3% Bryrup 1,7% 88,1% Buskelundskolen 2,1% 94,2% Dybkærskolen 0,0% 90,6% Frisholm 0,0% 84,0% Funder Skole 0,0% 92,1% Fårvang 3,6% 92,5% Gjern 1,1% 90,7% Gjessø 1,2% 82,9% Grauballe 0,0% 71,4% Gødvadskolen 2,1% 91,5% Hvinningdalskolen 1,7% 93,7% Kjellerup Skole 0,5% 91,8% Kragelund Skole 1,7% 93,7% Langsøskolen 2,9% 92,4% Linå Skole* 2,0% 85,4% Resenbro Skole 0,0% 95,4% Sejs Skole 1,1% 89,6% Sjørslev Skole 2,3% 94,1% Skægkærskolen 0,7% 82,3% Sorring 1,0% 98,9% Sølystskolen 0,7% 88,3% Thorning Skole 1,7% 90,1% Vestre Skole 2,2% 90,1% Vinderslev Skole 0,0% 87,1% Virklund Skole 1,5% 92,0% Voel 0,8% 92,1% * Distriktet Linå eksisterer stadig som selvstændigt statistikdistrikter i elevprognosen selvom det i praksis er sammenlagt med Sejs skoledistrikt. Tabellen viser, hvor stor en del af de børn, der er fyldt hhv. 5 og 6 år ved kalenderårets udgang, som forventes at ville være skolesøgende. Eksempelvis forventes det at 93,0% af børnene, som bor i Ans Skole-distriktet vil være skolesøgende senest det år de fylder 6 år. Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 9

10 SØGEMØNSTRE VED START I 0. KLASSE Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 10

11 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 6. TIL 7. KLASSETRIN Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 11

12 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 7. TIL 8. KLASSETRIN Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 12

13 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 8. TIL 9. KLASSETRIN Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 13

14 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 9. TIL 10. KLASSETRIN Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 14

15 4 ELEVTALSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER UDVIKLING I ANTAL ELEVER OG KLASSER I SILKEBORG KOMMUNE Elevtalsprognosen venter i perioden 2012/ /19 et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser (ekskl. specialklasser) fra til elever. Dette svarer til et fald på 156 elever eller 1,5%. På trods af det faldende elevtal ventes antallet af klasser vil stige fra de nuværende 474 (beregnet klassetal) til 476 svarende til 2 ekstra klasser. Efter 2018/19 ventes yderligere fald i elevtallet til i 2025/26 hvor elevtallet dermed er 831 elever under 2012/13 svarende til -8,0%. Antallet af klasser vil til den tid være lidt lavere (15 klasser eller 3,2%) under niveauet i 2012/13. Fordelt på de enkelte skoler ses udviklingen af nedenstående tabel: Udvikling Udvikling Skole Type '12/13 '18/19 Abs. Rel. '25/26 Abs. Rel. Ans Skole Elever ,0% ,5% Klasser ,8% ,8% Balleskolen Elever ,7% ,4% Klasser ,0% ,3% Bryrup Skole Elever ,6% ,2% Klasser ,1% ,3% Buskelundskolen Elever ,3% ,2% Klasser ,8% ,8% Dybkærskolen Elever ,0% ,3% Klasser ,0% ,0% Frisholm Skole Elever ,4% ,3% Klasser ,0% ,0% Funder Skole Elever ,6% ,2% Klasser ,5% ,3% Fårvang Skole Elever ,6% ,6% Klasser ,9% ,8% Gjern Skole Elever ,2% ,5% Klasser ,0% 7 0 0,0% Gjessø Skole Elever ,6% ,2% Klasser ,0% 7 0 0,0% Grauballe Skole Elever ,0% ,9% Klasser ,0% 7 0 0,0% Gødvadskolen Elever ,3% ,0% Klasser ,7% ,7% Hvinningdalskolen Elever ,0% ,6% Klasser ,9% ,5% Kjellerup Skole Elever ,2% ,8% Klasser ,1% ,0% Kragelund Skole Elever ,6% ,4% Klasser ,0% 7 0 0,0% Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 15

16 Udvikling Udvikling Skole Type '12/13 '18/19 Abs. Rel. '25/26 Abs. Rel. Langsøskolen Elever ,1% ,0% Klasser ,8% ,5% Resenbro Skole Elever ,8% ,4% Klasser ,0% ,5% Sejs Skole Elever ,6% ,4% Klasser ,0% ,0% Sjørslev Skole Elever ,9% ,2% Klasser ,0% 7 0 0,0% Skægkærskolen Elever ,0% ,0% Klasser ,3% ,3% Sorring Skole Elever ,4% ,4% Klasser ,1% ,1% Sølystskolen Elever ,7% ,6% Klasser ,5% ,5% Thorning Skole Elever ,7% ,9% Klasser ,6% ,1% Vestre Skole Elever ,8% ,8% Klasser ,8% ,8% Vinderslev Skole Elever ,7% ,5% Klasser ,0% 7 0 0,0% Virklund Skole Elever ,1% ,8% Klasser ,0% ,8% Voel Skole Elever ,3% ,0% Klasser ,0% ,0% Alle folkeskoler Elever ,5% ,0% Klasser ,4% ,2% Fremskrivning af antal elever og antal klasser for folkeskoler i Silkeborg Kommune, Indextal (2012/13 = index 100). Årsagen til at der kan forekomme stigende klassetal samtidig med faldende elevtal (som eksempelvis i skoleåret 2016/17) er, at elevsammensætningen nogle år tilfældigvis betyder, at mange klasser vil have 29 og ikke 28 (eller 57 og ikke 56) elever, hvorved der udløses en række ekstra klasser. Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 16

17 5 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser det forventede elev- og klassetal for folkeskolerne i Silkeborg Kommune. Der regnes med en klassekvotient på 28 elever. FOLKESKOLER Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 17

18 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 18

19 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 19

20 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 20

21 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 21

22 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 22

23 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 23

24 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 24

25 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 25

26 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 26

27 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 27

28 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 28

29 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 29

30 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 30

31 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 31

32 PRIVATSKOLER OG SPECIALKLASSER Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 32

33 Silkeborg elevtalsprognose 2012/ /26 33

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

OVERSIGT OVER ALLE SKOLER:

OVERSIGT OVER ALLE SKOLER: OVERSIGT OVER ALLE SKOLER: Nr 1. ANS SKOLE Nr 2. BALLESKOLEN Nr 3. BRYRUP SKOLE Nr 4. DYBKÆRSKOLEN Nr 5. FRISHOLM SKOLE Nr 6. FUNDER SKOLE Nr 7. FÅRVANG SKOLE Nr 8. GJERN SKOLE Nr 9. GJESSØ SKOLE Nr 10.

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer på skoler September 2016

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer på skoler September 2016 Ans Skole Maria Schnack Wolff Tlf. 51 18 56 07 mariaschnack.wolff@silkeborg. Skolen i Nørskovlund elever med autisme Nørskovlund afd. Karen.sondergaard1@silkeborg. Nørskovlund afd. Maria Schnack Wolff

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet

4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet 4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet 4.1 - Bilag: Lokale samarbejder - kommissorium(2) DokumentID: 4477214 Kommissorium for forpligtende samarbejder mellem dagtilbud og skole i Silkeborg

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2017. Kredsens Budgetinformation

Læs mere

SOGN FOR SOGN En gennemgang af situationen i sognene i Silkeborg Provsti i forhold til konfirmationsforberedelsen.

SOGN FOR SOGN En gennemgang af situationen i sognene i Silkeborg Provsti i forhold til konfirmationsforberedelsen. Bilag 1 SOGN FOR SOGN En gennemgang af situationen i sognene i Silkeborg Provsti i forhold til konfirmationsforberedelsen. Alderslyst sogn Konfirmander fra: Sølystskolen Gran Allé, Sølystskolen Gran Allé

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Høringssvar til: Ny skolestruktur i Silkeborg kommune

Høringssvar til: Ny skolestruktur i Silkeborg kommune Høringssvar til: Ny skolestruktur i Silkeborg kommune Af Lars Ole Hansen, Brombærvej 15, Silkeborg Email: loh@simcorp.com Børne- og unge udvalgets vision for folkeskolen er, at vi i Silkeborg Kommune vil

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Silkeborg Kommunes folkeskoler Skoleåret 2014/15. Billede fra FabLab

Kvalitetsrapport. for Silkeborg Kommunes folkeskoler Skoleåret 2014/15. Billede fra FabLab Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler Skoleåret 2014/15 Billede fra FabLab Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolechefens forord... 3 1. Indledning... 5 1.1 Arbejdet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg ---------------- 1 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ---------------------------------- 2 Praktik i Læreruddannelsen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014 Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 28-214 Skolestruktur Skoleafdelingen 27 Forord Silkeborg Kommune arbejder i øjeblikket med en grundig analyse af skolestrukturen, en analyse som i 26 blev

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Lærerudannelsen i Silkeborg --------- 2 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ------------------------- 3 Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg-------------------------------------

Læs mere

INDHOLD PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG. Side

INDHOLD PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG. Side 9. Praktikken koordineres af uddannelsesinstitutionen med de øvrige dele af uddannelsen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastlægger i studieordningen praktikkens nærmere placering i hvert studieår og

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side

Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side Kvalitetsrapport 2007/08 Rammebetingelser Bilag A1 figur 1 Klassetrin og spor 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl.

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010 Indhold: Program Deltagerliste Præsentation med plads til notater Oversigt over bilag til styrelsesvedtægt Vigtige links på www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Kære studerende! PRAKTIKJOURNAL Læreruddannelsen i Silkeborg Side 1

Kære studerende! PRAKTIKJOURNAL Læreruddannelsen i Silkeborg Side 1 Kære studerende! I læreruddannelsen har faget praktik en sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og dit arbejde på praktikskolen. Faget er karakteriseret ved to centrale kompetencer:

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE 2010 Nr Skole Klasse Forenings- Foreningsnavn Point (+HOLD) nummer 1 Gjessø Skole 5.a 1 2 Them Skytteforening 775 2 Arnborg Skole 5.1 12 Arnborg IF.s Skytteafdl.

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer

Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer Ans Skole Allerførst vil vi gerne anerkende B&U udvalget og Skoleafdelingen for et fint og gennemarbejdet oplæg

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/15 Bilag: Skolebestyrelsens udtalelser til egen skoles kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport 2014/15 Bilag: Skolebestyrelsens udtalelser til egen skoles kvalitetsrapport I dette bilag er de enkelte skolebestyrelsers udtalelser til egen skoles kvalitetsrapport samlet i sin fulde ordlyd. Ans Skole... 1 Balleskolen... 2 Bryrup Skole... 2 Buskelundskolen... 3 Dybkærskolen...

Læs mere

ANNEX D Started/Planned Investments A.2.2. Updated list of started/planned implementation of the Investment Programme Investme nt project (IP) identificat ion Name of IP (in Danish only) Short description

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

2 Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

2 Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune 2 Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune 2.1 - Bilag: Notat_skolebestyrelsernes_høringssvar DokumentID: 5374930 Notat: Sammenskrivning af udtalelserne fra skolebestyrelserne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

3 Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever

3 Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever 3 Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever 3.1 - Bilag: Notat_om_undervisningen_af_nyankomne_ikke_dansktalende_elever_160426 DokumentID: 5144644 Kompetencecenter Integration April

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

Strategiudvalgsmøde den 5. april 2011 - referat

Strategiudvalgsmøde den 5. april 2011 - referat optaget af siden valget og som har givet positiv energi - side 1 af 9 Samling af skolernes oplæg (alfabetisk) Ans Skole (v/keld), NG2 Den nye specialstruktur Trivsel Autister i Nørskovlund og specialklasserække

Læs mere

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12 HØRINGSFORSLAG: B: LUKNING AF STRUER ØSTRE SKOLE Med det faldende børnetal er der brug for at vurdere antallet af skoler i midtbyen: Struer Østre Skoles elever fordeles på Gimsing Skole og Parkskolen.

Læs mere

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning:

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning: 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633105 Brand- og Redning - Drift Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633099 Brand-

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Bilag til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Bilag til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Bilag A: Skolelederens anbefalinger (afsnit 3),7 sider Bilag B: Rammebetingelser (udvalgt jf. dispensationsbevillingen, afsnit 4 og

Læs mere

Vi opfordrer til fairplay!

Vi opfordrer til fairplay! Byder Velkommen til ENERGI MIDT CUP 2015 i Lemming Lørdag d. 13. juni 2015 Der spilles efter DGI s regler for 5 & 7/8 mands hold. Kampene varer 18 minutter. Kampene startes og sluttes fra speakervognen.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 008-09 November 009 Kvalitetsrapport 008/09 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport 008/09 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

3 Orientering om ejendomsstrategi i Silkeborg Kommune

3 Orientering om ejendomsstrategi i Silkeborg Kommune 3 Orientering om ejendomsstrategi i Silkeborg Kommune 3.1 - Bilag: Ejendomsstrategi for perioden 2016-2020 DokumentID: 4726414 Ejendomsstrategi Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune Hvad er en ejendomsstrategi?

Læs mere

3 Godkendelse af tildelingsmodeller for skolernes undervisning, inklusionscentre m.m.

3 Godkendelse af tildelingsmodeller for skolernes undervisning, inklusionscentre m.m. 3 Godkendelse af tildelingsmodeller for skolernes undervisning, inklusionscentre m.m. 3.1 - Bilag: Forslag 1 tildeling undervisning, nuværende pulje DokumentID: 4087741 Nøgletal nuværende budget 2015 Kompensation

Læs mere

Skolenr. Skole Praktikkoordinator e-mail praktikkoordinator

Skolenr. Skole Praktikkoordinator e-mail praktikkoordinator 1 2 Kommune lige=l ulige=u efterskoler=e Silkeborg u 771001 Ans Skole Tina Nørum Nyrup tinanorumnyrup@gmail.com Skolenr. Skole Praktikkoordinator e-mail praktikkoordinator Randers u 747002 Assentoftskolen

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Udkast til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Udkast til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 0. Sammenfatning af årets kvalitetsrapport... 3 1. Nøgleresultater pædagogiske

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Til udtalelse. Udkast til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2013/14

Til udtalelse. Udkast til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2013/14 Til udtalelse Udkast til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2013/14 Billede fra Grauballe Skole Side 1 af 51 Kvalitetsrapport 2013/14 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport 2009/10 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Udkast til Kvalitetsrapport 2009/10 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Udkast til Kvalitetsrapport 2009/10 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Om kvalitetsrapporten...2 Skolepolitikken...2 Dialogspind...3 Forsøgsarbejde

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

GIS og befolkningsprognoser

GIS og befolkningsprognoser GIS og befolkningsprognoser 1. GIS og inddata 2. DemoGrafix-prognosen 3. GIS og uddata 4. Perspektiver for brug af GIS til befolkningsanalyser og prognoser Thomas Jensen Civilingeniør Sven Allan Jensen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Skolebestyrelsernes svar på de ni spørgsmål udsendt af Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2016.

Skolebestyrelsernes svar på de ni spørgsmål udsendt af Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2016. Skolebestyrelsernes svar på de ni spørgsmål udsendt af Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2016. Skolens navn er et link direkte til besvarelsen Udtalelse, antal sider Ans Skole 3 Balleskolen 4 Bryrup

Læs mere

Navn Afdeling/inst. EAN-Lokationsnr.

Navn Afdeling/inst. EAN-Lokationsnr. EAN-Lokationsnr. Navn Afdeling/inst. Adresse 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 5798005633105 Brand- og Redning - Drift Bredhøjvej 10 5798005633099 Brand- og Redning - Forebyggelse

Læs mere

5: Befolkning, prognose og kapacitet

5: Befolkning, prognose og kapacitet 5: Befolkning, prognose og kapacitet På baggrund af det voksende behov for skolekapacitet på Amager, er det i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 besluttet, at der tilvejebringes 2 spor ved

Læs mere

3 Drøftelse af førstehjælp i folkeskolen

3 Drøftelse af førstehjælp i folkeskolen 3 Drøftelse af førstehjælp i folkeskolen 3.1 - Bilag: 150312 Brev til alle kommuner om undervisning i førstehjælp DokumentID: 5803774 Alle landets kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren

Læs mere

Noter fra Dialogforum for skoleområdet den 25. oktober 2016

Noter fra Dialogforum for skoleområdet den 25. oktober 2016 Skoleafdelingen, den 7. november 2016 Noter fra Dialogforum for skoleområdet den 25. oktober 2016 Lars K. byder velkommen til Silkeborg Ungdomsskole og præsenterer skolen kort. Søren byder velkommen og

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2010-11. November 2011

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2010-11. November 2011 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 00- November 0 Layout og tryk: SKOLE.6.0 Kvalitetsrapport 00/ for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport 00/ for Silkeborg

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere