ectrl Afsendelse af debitorformularer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ectrl Afsendelse af debitorformularer"

Transkript

1 ectrl Afsendelse af debitorformularer

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering Typer af afsendelse Formater Opsætning på debitor Kontaktperson EAN-nummer Flere EAN-numre på samme debitor Anvendelse af fakturakonto Anden opsætning 7 3. Afsendelse vha. afsendelsesmodulet Opsætning Modtagere og formularvalg afsendelse Elektronisk fakturering Afsendelse af fakturaer Log Særligt for fritekstfakturaer Afsendelse fra udvidet fakturajournal Elektronisk faktura (NemHandel) Opsætning af mappe til genererede filer Tjek af kundes modtageformat Generering af fil Validering af OIOUBL-fil Ændring af EAN-nummer Log 22

3 1. Indledning Afsendelse af debitorformularer, fx fakturaer, kan gøres på flere måder i ectrl. Denne vejledning beskriver mulighederne, og hvordan systemet sættes op til afsendelsen. Der er to måder, hvorpå man kan afsende i ectrl gennem Afsendelsesmodulet (kap. 3) eller gennem den udvidede fakturajournal (kap 4). Afsendelsesmodulet kræver en del opsætning på forhånd, men når det først er sat op, er det hurtigt at anvende til hverdag. Afsendelse gennem den udvidede fakturajournal er en mere fleksibel løsning, der dog kræver, at man for hver enkelt afsendelse tager stilling til, hvordan afsendelsen finder sted. Overordnet set er der to forskellige kategorier for afsendelse: afsendelse, hvor fx fakturaen vedhæftes en , eller elektronisk faktura, som bl.a. skal benyttes i forbindelse med offentlige institutioner. Hvis man kun skal afsende s, kan kap. 2 springes over. Det er muligt at tilknytte forskellige typer af dokumenter til afsendelserne, så de automatisk bliver sendt med, når afsendelsen finder sted. For beskrivelse af mulighederne, henvises til vejledningen: Tilknytning af dokumenter. 3 ectrl Afsendelse af debitorformularer

4 2. Elektronisk fakturering 2.1. Typer af afsendelse Hvilke kunder man har, omfanget af fakturering samt præferencer kan have indvirkning på, hvilken form for elektronisk fakturering, man vælger: 1. Afsendelse til anden ectrl-kunde: Kunden er på ectrl, så der kan afsendes uden om VANS-nettet. Afsendelsen er dermed gratis. 2. Afsendelse til en Nemhandel-kunde, der ikke har forbindelse til VANS-nettet: ectrl gemmer fakturaen som en elektronisk faktura, som man selv efterfølgende må enten uploade til kundens hjemmeside eller på anden måde aflevere til kunden. Der betales ingen trafikafgift, men alt efter hvilken Nemhandel-udbyder man vælger til at sende fakturaen, kan der forekomme betaling. En mulig udbyder er Sproom, hvor det er gratis at sende et begrænset antal elektroniske fakturaer. 3. Afsendelse til en kunde, der har forbindelse til VANS-nettet: Da ectrl har en forbindelse til KMD på VANS-nettet, går al vores eksterne trafik den vej ud, og modtagelse af fakturaer kommer den vej ind. Denne løsning kræver, at man tilmelder sig afsendelse. Det koster kr. i oprettelse, et månedligt gebyr på 60 kr. plus 4 kr. pr. afsendt faktura Formater Der findes to hovedformater for elektroniske fakturaer XML og UBL. UBL er en nyere udgave af XML, som det siden 1. december 2011 har været obligatorisk at vælge ved handler med det offentlige, men også andre virksomheder modtager i dette format. Flere kunder er ikke selv klar over hvilket format, de kan modtage elektroniske fakturaer i, og det kan derfor være kompliceret at vælge det rigtige format. I Afsendelsesmodulet kompliceres det yderligere af, at forskellige it-leverandører tolker standarderne forskelligt. ectrl har derfor sat en række varianter til rådighed, så fakturaen alligevel kan komme frem (se kap afsnit Valg af format). Det er dog muligt at tjekke kundens modtagerformat (se kap ), og ellers kan man kontakte AxaptaSupport for hjælp. 4 ectrl Afsendelse af debitorformularer

5 2.3. Opsætning på debitor For at man kan sende elektroniske fakturaer, skal der være oplyst et EANnummer på kunden. EAN-nummeret vælges gennem den kontaktperson, der er opsat på kunden. Det er derfor nødvendigt både at oprette en kontaktperson og et EAN-nummer på de kunder, som skal modtage elektroniske fakturaer Kontaktperson Kontaktpersonen opsættes inde på den pågældende debitor. Vælg knappen Opsætning og derefter menupunktet Kontaktperson: Herinde tilføjes den relevante information: EAN-nummer EAN-nummer opsættes inde på den pågældende debitor. Vælg knappen Opsætning og derefter menupunktet EAN: Vælg Ctrl+N for at oprette et nyt EAN-nummer, og indtast det 13-cifrede EAN-nummer der er checkcifferkontrol på, så eventuelle indtastningsfejl vil blive fanget inden afsendelse. 5 ectrl Afsendelse af debitorformularer

6 Knyt nu en kontaktperson til EAN-nummeret. Når kontaktpersonen vælges på fakturaen, vil det EAN-nummer, som den er tilknyttet, blive valgt Flere EAN-numre på samme debitor Hvis man ønsker flere EAN-numre på samme debitor, oprettes en kontaktperson for hvert EAN-nummer. Når fakturaen/ordren laves, vælger man den relevante kontaktperson. Det sikrer, at fakturaen sendes til EANnummeret tilknyttet denne kontaktperson. Hvis der oprettes et EAN-nummer uden at tilknytte en kontaktperson på denne (som på billedet ovenfor), vil dette EAN-nummer blive valgt, hvis der på fakturaen ikke vælges nogen kontaktperson, eller hvis den valgte kontaktperson ikke har noget EAN-nummer tilknyttet. Bemærk: En kontaktperson kan også være fx et afdelingsnavn Anvendelse af fakturakonto Anvender man fakturakonto, men skal anvende et EAN-nummer fra bestillingskontoen og ikke fakturakontoen, er man nødt til at sætte dette op på fakturakontoen. Det gøres under EAN-opsætningen på fakturakontoen. Opret her et EAN-nummer uden kontaktperson tilknyttet og sæt hak i kolonnen K (Kontaktperson hos kunde): På ordren vælges nu den kontaktperson fra bestillingskontoen, hvis EANnummer man vil anvende. ectrl forsøger nu at finde kontaktpersonen på fakturakontoen, men da kontaktpersonen er fra debitorkontoen, kan ectrl ikke finde den. ectrl forsøger derfor i stedet at vælge det EAN-nummer på fakturakontoen, som ikke har nogen kontaktperson tilknyttet, jf. kap Men fordi der er sat hak i Kontaktperson hos kunde, vil ectrl opdage, at den skal finde kontaktpersonen på bestillingskontoen i stedet, hvor den nu vælger det rigtige EAN-nummer. 6 ectrl Afsendelse af debitorformularer

7 Eksempel Hvis debitorkonto 2 (billedet fra kap ) er opsat til at have debitorkonto 3 (billedet ovenfor) som fakturakonto, og man opretter en ordre med debitorkonto 2 som bestillingskonto og herpå vælger kontaktperson Test 2, vil ectrl vælge EAN-nummeret knyttet til Test 2 (altså EAN ), fordi der er sat hak i Kontaktperson hos kunde på fakturakonto 3 i EAN-nummeret uden kontaktperson. Hvis der ikke havde været hak i Kontaktperson uden kunde på fakturakonto 3, ville ectrl have forsøgt at finde kontaktperson Test 2 på fakturakontoopsætningen. Men da denne ikke findes her, vil den vælge EAN , da denne er uden kontaktperson Anden opsætning Landekode på virksomhedsadresse Tjek, at der i Basis/Opsætning/Firmaoplysninger på fanebladet Generelt er opsat landekode på virksomhedsadressen: CVR-nummer/SE-nummer på virksomhedsoplysninger Tjek, at der i Basis/Opsætning/Firmaoplysninger på fanebladet Kommunikation er indsat virksomhedens CVR-/SE-nr. i feltet CVRnummer: 7 ectrl Afsendelse af debitorformularer

8 Bemærk: Der må ikke være mellemrum mellem tallene. ISO-valutakode Tjek, at der i Økonomi/Opsætning/Valutakurser er opsat ISO-valutakode på danske kroner. Denne skal være DKK: ISO-landekode Tjek, at der i Basis/Opsætning/Adresser/Lande er opsat ISO på landet Danmark. Der skal stå DK: Sprogkode på enhedsbetegnelser Tjek, at der under Basis/Opsætning/Enheder/Enheder for hver enhed er opsat sprogkode under knappen Opsætning/Enhedstekster: 8 ectrl Afsendelse af debitorformularer

9 3. Afsendelse vha. afsendelsesmodulet Afsendelsesmodulet sikrer, at man hurtigt og effektivt kan sende debitorformularer til debitorer. Hvis man på forhånd bruger lidt tid på at sætte ectrl op, slipper man for undervejs i dagligdagen at tænke over, hvordan de forskellige debitorer skal modtage fakturaer. Afsendelsen sker helt automatisk, når fakturaen bogføres uden yderligere, manuel opsætning. Da opsætningen er foretaget på forhånd, er denne form for afsendelse ikke særlig fleksibel. Den egner sig bedst til, hvis man sender mange fakturaer, hvis man har mange ens typer af debitorer, hvis man opretter fakturaer gennem ordremodulet og ikke vha. fritekstfakturaværktøjet, eller hvis man ønsker at sende elektroniske fakturaer gennem VANS-nettet. Man kan dog altid kombinere med afsendelse gennem den udvidede fakturajournal, hvis man ønsker enkelte fakturaer afsendt på andre måder end den standardopsætning, man har sat op i afsendelsesmodulet Opsætning Opsætning af afsendelse i afsendelsesmodulet sker under ServiceHosting+/Layout Designer/Opsætning/Afsendelse/Afsendelse. I venstre side af vinduet opsættes, til hvilke debitorer og på hvilke debitorformularer afsendelsen skal ske (kap ), mens højre side af vinduet er opsætning af hvordan afsendelsen skal foregå (kap og 3.1.3) Modtagere og formularvalg For oprettelse af en ny afsendelsestype trykkes Ctrl+N. I kolonnen Rapporter, vælges den type af debitorformularer, du ønsker at sende. Hvis du afsender fra debitormodulet, vælges Faktura, mens du skal vælge TimePlus eller Projektfaktura, hvis det er fra henholdsvis TimePluseller Projektmodulet, du fakturerer fra. Mulighederne pt. ses her: 9 ectrl Afsendelse af debitorformularer

10 I kolonnen Kontokode vælges den kategori, du ønsker at sende til ved valg af aktuelle opsætning. Ved Alle sendes fakturaer til samtlige kunder. Ved Gruppe, og efterfølgende specificering i Kontovalg af en bestemt debitorgruppe, sendes fakturaer til den valgte debitorgruppe. Ved Tabel og efterfølgende specificering i Kontovalg af en bestemt debitorkonto, sendes fakturaer til denne ene debitor. ectrl vælger den opsætning, der er mest specifik først: Tabel har 1. prioritet, så hvis der ligger en opsætning på en specifik kunde, er det den, der bliver valgt, selvom samme kunde også tilhører en debitorgruppe, som der er opsat afsendelse for. På samme måde har Gruppe prioritet over Alle. Afsendelsen kan specificeres yderligere på afdeling i kolonnen Afdeling. Opsætningen skal aktiveres, for at den kan anvendes. Dette gøres i kolonnen A (Aktiv). Man kan godt have flere inaktive opsætninger liggende afsendelse I højre side trykkes nu Ctrl+N for at oprette en ny linje, hvis der ikke allerede ligger en ubrugt linje. I kolonne Type vælges nu . I kolonne Format vælges typisk PDF. Formatet RTF kan også vælges, men fakturaen vil ikke se lige så pæn ud. I kolonne Filnavn angives, hvad den vedhæftede fil skal hedde. Ved fakturaer angiver %1 det specifikke fakturanummer, mens %2 angiver debitorkontoen. Ved opsætning som nedenfor vil filen komme til at hedde Faktura fakturanr. Debitor debitorkonto. Der er begrænset længde i filnavnet. I kolonne L (log) slås loggen til. 10 ectrl Afsendelse af debitorformularer

11 Nedenunder vælges, hvordan en skal afsendes. I det første felt ved navn Afsend, kan der vælges: Standard: en sendes til den adresse, der står noteret på ordren, overført fra debitoren. Layoutdesigner: en sendes til den eller de adresser, der står i feltet (adresserne skal være adskilt af semikolon). Begge: en sendes ifølge både Standard og Layoutdesigner. I andet felt Afsend, kan der nu vælges, om adressen i feltet , skal stå som hovedmodtager (til:), som CC eller som BCC. Ved manglende hovedmodtager sættes adressen i feltet som dette. Ved hak i Afsend fra server, sendes en fra vores server uden om din egen klient. Der skal da indtastes en adresse i feltet Afsender, som vil stå som afsender af en. Opsætning på salgsformularen For at debitorens adresse sættes på en automatisk, så gå til ServiceHosting+/Layout Designer/Salgsformularer. Vælg Faktura foroven og derpå fanebladet Opsætning 2. Sæt hak i feltet Auto 11 ectrl Afsendelse af debitorformularer

12 Derudover bør der også sættes hak i Emne, samme sted. Opsætning på debitorer For at der kan sendes s til debitorer og kreditorer, skal der være opsat en adresse på dem. Tjek derfor gerne, at der på fanebladet Kommunikation i feltet står en adresse for samtlige debitorer og kreditorer. Tekst i Teksten i en kan sættes op under ServiceHosting+/Layout Designer/Opsætning/ tekst: Her er både mulighed for at oprette forskellige tekster alt efter formulartypen, tekster på forskellige sprog, tekster, der bliver sendt ud til bestemte grupper eller enkelte debitorer, og det er muligt at sætte et datointerval på, hvis teksten fx er en årstidshilsen eller ved afgrænsede tilbudsperioder. Logo ved s Hvis ectrl er sat op til ikke at udskrive logo, når du udskriver på papir, fx ved anvendelse af fortrykt papir, men du gerne vil have logo med på fakturaer sendt på , så gå til ServiceHosting+/Layout Designer/Opsætning/Parametre og fanebladet Opsætning under afsnittet Logo ved . Sæt hak i Indsæt logo, og placer logoet i felterne nedenfor Elektronisk fakturering Hvis debitorformularen skal sendes som en elektronisk faktura, fx til det offentlige, kan det være en god ide at oprette en debitorgruppe til sine offentlige kunder. Derved kan man vælge ens afsendelse for denne gruppe: 12 ectrl Afsendelse af debitorformularer

13 I højre side vælges nu Type = elektronisk faktura og Format = XML. Derudover sættes Filnavn til fx efak. Opsætningen aktiveres i kolonne A (Aktiv), og loggen slås til i kolonne L (Log): Valg af format Nedenunder skal afsendelsesformatet vælges (feltet ID). Her er en lang liste over forskellige formater, som på tidspunktet for opdateringen af denne vejledning ser ud på følgende måde for fakturaer fra debitormodulet: Der er tre måder at sende på, jf. kap Direkte til andre ectrl-kunder: vælg et af formaterne med en beskrivelse, der begynder med ectrl Uden om VANS-nettet (Nemhandel): vælg et af formaterne, der begynder med NemHandel Gennem VANS-nettet: vælg et af formaterne, der begynder med Invoice 13 ectrl Afsendelse af debitorformularer

14 Der er forskellige undergrupper til hver af ovenstående. Det er fx mere almindeligt at anvende varianten UBL-NES end den, der blot hedder UBL. PDF angiver, at der som en indlejring i XML-filen medsendes en PDF-fil af fakturaen. DOCU angiver, at der medsendes filer, som er oprettet under dokumenthåndteringen på ordren af typen LD OIOUBL Invoice DK Vedlæg fil (se også vejledningen Tilknytning af dokumenter). Særligt for afsendelse gennem VANS-nettet Hvis du vælger at afsende gennem VANS-nettet, skal du oprettes først. Kontakt IT Solutions for at blive dette. Når du er blevet oprettet hos KMD, får du et brugernavn og en adgangskode, som skal tastes ind: Når brugernavn/kodeord er tastet rigtigt ind ét sted, kan de kopieres til eventuelle andre relevante opsætninger (også selvom kodeordet er kamufleret). Særligt for afsendelse uden om VANS-nettet (NemHandel) For at ectrl kan gemme de genererede elektroniske fakturaer, skal ectrl vide, hvor filerne skal lægges. Dette sættes op under Debitor/Opsætning/ Parametre, hvor fanebladet Opdateringer vælges. Stien skrives direkte i feltet XML Faktura-mappe, eller vælges på den gule mappe: Inden første afsendelse fra PC Første gang man afsender elektroniske fakturaer fra en computer, skal et lille Microsoft-program installeres. For test af, om programmet allerede er installeret og eventuel installation, gå til ServiceHosting+/Layout Designer/Opsætning/Afsendelse/Afsendelse og vælg knappen Funktioner/Kontroller OIO Afsendelses Objekt. Se også vejledningen Tjek for og installation af MSSoap Afsendelse af fakturaer Det smarte ved at anvende afsendelsesmodulet til afsendelse af fakturaer og andre debitorformularer er, at man ikke behøver huske, hvordan forskellige debitorer skal have deres faktura. Det gør systemet. Der er to måder at sende på: i ordreopdateringen og fra fakturajournalen. 14 ectrl Afsendelse af debitorformularer

15 Ordreopdatering Afsendelsen af fakturaen inde fra ordren sker under bogføring. Man kan se, hvilken form for afsendelse, der er sat op og til hvem i henholdsvis LD handling og LD modtager, men i stedet for at vælge OK vælges LD afsendelse: Bemærk: Det er vigtigt, at der er valgt Udskrivning af faktura, da afsendelsen ellers ikke finder sted. Hvis man hverken ønsker at fakturaen skal skrives ud til papir, skærm eller udskriftsarkiv, kan man sætte en parameter op, som sikrer, at fakturaen ikke skrives ud selvom Udskrivning af faktura er aktiv. Parameteren findes under ServiceHosting+/Layout Designer/Parametre, fanebladet Afsendelse under gruppen Udskriftsstyring og hedder Aktiver: Bemærk yderligere, at der ved elektronisk fakturering er visse påkrævede informationer. Derudover er der oplysninger, som det kan være hensigtsmæssigt at tilføje. De skal derfor sættes på salgsfakturaen, når man opretter denne. Kontaktpersonen vælges især hvis det en elektronisk faktura, da det er denne, der afgør, hvilket EAN-nummer, fakturaen sendes til. Rekvisionsnummer og kundereference kan sættes på i felterne Debitorrekvisition og Reference: 15 ectrl Afsendelse af debitorformularer

16 Hvis kunden ønsker det, kan der tilføjes en Dimensionskonto på den enkelte vare faneblad Generelt på ordrelinjerne: Fakturajournalen Man kan sende eller gensende bogførte fakturaer fra fakturajournalen. Herinde vælger man blot knappen LD afsendelse/afsend, og afsendelsen vil ske med det samme. Det anbefales at anvende den udvidede fakturajournal til dette, da man her har mulighed for at se oplysninger om afsendelsen. Det er også muligt at ændre EAN-nr. inden gensendelse. Se vejledningen Fakturajournalen, nye muligheder og kap. 4 for mere information Log Hvis man har slået log-feltet til under opsætningen, har man nu mulighed for at se, om afsendelsen er lykkedes. Hvis man ønsker at se loggen for en enkelt faktura, kan man fra den udvidede fakturajournal vælge knappen LD log. Hvis man derimod ønsker at se en log for samtlige fakturaer afsendt med en bestemt opsætning, kan man 16 ectrl Afsendelse af debitorformularer

17 fra opsætningsvinduet for afsendelse (ServiceHosting+/Layout Designer/Opsætning/Afsendelse/Afsendelse) vælge knappen Log, der leder ind til samme vindue som LD log, men med visning af alle fakturaer sendt med den valgte opsætning. Den sidste mulighed er at se log over samtlige sendte fakturaer. Dette gøres under ServiceHosting+/Layout Designer/Forespørgsler/Afsendelse logjournal. På fanebladet Oversigt kan man se oplysninger om fakturaen, af hvem, hvornår og hvordan den er sendt: På fanebladet Generelt får man uddybende forklaring, fx hvem den er sendt fra og til: Det er en god ide at tjekke fanebladet Generelt for at se, om fakturaen er sendt korrekt, også selvom der på forsiden er grønt flueben og hak i OK. Bemærk: Hvis man sender elektroniske fakturaer gennem VANS-nettet, er der en yderligere mulighed for log. Den er slået til automatisk og findes under ServiceHosting+/Layout Designer/Afsendelse/KMD OIO svar log. Denne log er vigtig at være opmærksom på, da den, som navnet angiver, er en log over svar fra KMD vores samarbejdspartner på VANSnettet. Man kan nemlig ikke være sikker på, at en elektronisk faktura sendt over VANS-nettet, selvom den er afsendt korrekt fra ectrl (og dermed er OK i standardloggen), også er modtaget og afsendt korrekt fra KMD til debitorens samarbejdspartner på VANS-nettet og i sidste ende er kommet korrekt frem 17 ectrl Afsendelse af debitorformularer

18 til kunden. Hvis fakturaen af en eller anden årsag fejler et sted på vejen, sender KMD et retursvar, som kommer ind i denne log. Retursvaret kan komme med det samme, men der kan også gå dage, så for at sikre, at man opdager det, hvis fakturaen ikke er gået igennem, er det muligt at få en , hvis der kommer svar fra KMD. Under ServiceHosting+/Layout Designer/Opsætning/Parametre vælges fanebladet Afsendelse. Notér de adresser (separeret af semikolon) i feltet -modtager under gruppen OIO Afsendelse Fejlmeddelelse, som skal have besked, når der kommer information i loggen: 3.4. Særligt for fritekstfakturaer Fritekstfakturaer anvender ikke ordremodulet, og der er derfor et par ting, der fungerer anderledes. Hvis man ønsker at sende fritekstfakturaer på til sine debitorer, og man anvender afsendelsesmodulet til dette, er man nødt til at oprette en afsendelse for hver enkelt debitor (vælg Kontokode = Tabel): Dernæst er man nødt til at opsætte afsendelsen til at foregå fra Layoutdesigner og indtaste kundens adresse i feltet under opsætningen: Man kan stadig vælge, om man vil sende fra server. Man kan stadig vælge Kontaktperson og evt. indtaste Debitorrekvisition, Kundereference og Dimensionskonto. Dette gøres under fanebladet Faktura. Dimensionskonto kan ligeledes tilføjes på linjeniveau på forsiden. 18 ectrl Afsendelse af debitorformularer

19 Selve afsendelsen af fakturaen sker ikke under oprettelse af fakturaen men er nødt til at blive foretaget efterfølgende fra fakturajournalen. 19 ectrl Afsendelse af debitorformularer

20 4. Afsendelse fra udvidet fakturajournal Ved anvendelse af den udvidede fakturajournal til afsendelse af fakturaer, får man en meget fleksibel løsning, som ikke kræver en masse opsætning på forhånd. Dette betyder imidlertid også, at man er nødt til manuelt at vælge, hvordan afsendelsen skal foregå for hver faktura, man vil afsende. Løsningen er derfor især en styrke, hvis man ikke sender så mange fakturaer, hvis afsendelsesformen varierer meget fra gang til gang, eller hvis man har særlige behov, som fx afsendelse af flere fakturaer i samme . Se også vejledningen Fakturajournalen, nye muligheder Gå ind i fakturajournalen og markér den (eller de) faktura(er), som du ønsker at afsende, og vælg knappen LD afsendelse/ . Du får nu et afsendelsesvindue op, hvor du kan opsætte, hvordan fakturaen skal afsendes. 20 ectrl Afsendelse af debitorformularer

21 Til, Cc og Bcc: hvem, der skal modtage en og hvordan Emne: som standard er emnet i en Faktura, hvis du er logget ind i ectrl på dansk tekst: beskeden i en Fil navn: som standard kommer filerne til at hedde Faktura %1 %2, hvor %1 indsætter fakturanummeret og %2 indsætter datoen Fra: den adresse, som skal stå som afsenderadresse, hvis der samtidig er valgt markering i Afsend fra server Log: ved hak kan man bagefter se i loggen (kap. 4.3), at en er afsendt Afsend fra server: afsendelsen sker uden om din klient og får den afsenderadresse, som er noteret i feltet Fra. Bemærk: Hvis man har valgt afsendelse fra server men ikke har slået loggen til, vil man efterfølgende ikke kunne se, om man har sendt en, da man hverken har historik i sin klient i afsendte mails, i loggen i ectrl eller i oversigten i fakturajournalen, der kun bliver opdateret, hvis loggen er slået til. I højre side af afsendelsesvinduet vælges hvilke fakturaer, der skal sendes i en. Hvis du markerede flere fakturaer, inden du valgte LD afsendelse/ , vil de ligge her. På billedet ovenfor er valgt 4 fakturaer. Bemærk: Man kan i én sende fakturaer fra forskellige debitorer, så det er vigtigt at være opmærksom på, om man får markeret de rigtige fakturaer. Filtrér evt. i fakturajournalen, inden du vælger afsendelse, så du kun får vist fakturaer fra den relevante debitor, hvis du skal sende flere fakturaer. Logo ved s Se kap afsnit Logo ved s Elektronisk faktura (NemHandel) Det er muligt i den udvidede fakturajournal at generere elektroniske fakturaer, der kan sendes via NemHandel uden om VANS-nettet (se kap. 2.1) Opsætning af mappe til genererede filer Inden første faktura sendes skal en lille opsætning foretages. Se kap Afsnit Særligt for afsendelse uden om VANS-nettet (NemHandel) Tjek af kundes modtageformat Inden filen genereres, kan det være en god ide at tjekke, hvilket format filen skal være på, så din kunde kan modtage den. Vælg derfor knappen Send 21 ectrl Afsendelse af debitorformularer

22 XML/NemHandel web register: Tryk Ctrl+V, når vinduet er åbnet så sættes din kundes EAN-nummer ind, da ectrl har gemt dette for dig Generering af fil For at generere den elektroniske faktura som en fil, der bliver gemt i den ovenfor valgte mappe, vælges knappen Send XML i fakturajournalen: Udskriv standard LD OIO fil: genererer en fil i formatet OIOXML. Udskriv OIOUBL fil: genererer en fil i formatet OIOUBL Validering af OIOUBL-fil Tjek evt., at din OIOUBL-fil er i orden. Vælg Send XML/OIOUBL validator Ændring af EAN-nummer Hvis fakturaen allerede er dannet, men EAN-nummeret er gammelt eller forkert, kan man ændre det under Send XML/Ændre EAN Log Hvis log-feltet var slået til inden afsendelsen, kan man nu se, om afsendelsen gik godt. Hvis man ønsker at se loggen for en enkelt faktura, kan man fra den udvidede fakturajournal vælge knappen, der hedder LD log. Alternativt kan man se en log over samtlige afsendelser. Dette gøres under ServiceHosting+/Layout Designer/Forespørgsler/Afsendelse logjournal. For beskrivelser af loggen, se kap Der er også mulighed for at se visse oplysninger i selve den udvidede fakturajournal, se vejledningen Fakturajournalen, nye muligheder. 22 ectrl Afsendelse af debitorformularer

23 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online . Fakturaer til det offentlige skal altid være forsynet med EAN-nummer. EANnummeret er modtagers elektroniske postadresse. På en ordre skal der tilknyttes en kontaktperson, som igen har et EAN-nummer tilknyttet.

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Efterår og grå november - men lyspunkter i Finale!

Efterår og grå november - men lyspunkter i Finale! Danmark BPS, IT Solutions Efterår og grå november - men lyspunkter i Finale! Nyhedsmail nr. 25 Mandag den 11. november 2013 Emner: Mailfunktionen udvidet Sygeforsikringen Danmark Scannede dødsattester

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere