Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere endnu to gamle nordøstgrønlandske fangststationer - Ottostrand og Laplace - og dermed redde disse historiske bygninger fra total ruin. Desuden gennemførte et Nanok-hold på Daneborg en tiltrængt udvendig renovering af Sandodden samt eftersyn af den historiske samling i Hotel Karina. Læs mere om dette i denne rapport. 19. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK kan med tilfredshed se tilbage på sin 19. feltsæson. De arbejdsopgaver vi på forhånd havde aftalt med vores sponsor, Aage V. Jensens Fonde, er blevet løst som planlagt. Det er således også med en god portion stolthed, at vi kan meddele at endnu to historiske og bevaringsværdige fangststationer, nemlig Ottostrand og Laplace, er blevet restaureret fra yderst til inderst og dermed sikret overlevelse langt ind i det 21ende århundrede. Derudover har Nanok sørget for hårdt tiltrængte reparationer af udvendige dele af Sandodden på Daneborg samt en oprydning og genopmærkning af de indsamlede historiske genstande i den historiske samling i Hotel Karina samme steds. Projektgennemførelse i Arktis handler måske i større grad end andre steder om langsigtet og gennemtænkt planlægning kombineret med evnen til smidigt at tilpasse planer og finde alternative løsninger i takt med at forhindringer dukker op. Desuden at sætte det rigtige hold til den konkrete opgave. I Nanok har vi bevidst valgt en minimal organisation og en langsigtet ekspeditionshorisont. Hvad angår deltagere håndplukker vi altid vore folk blandt folk vi kender, og som oftest har konkret erfaring fra Nordøstgrønland. Af den årsag må vi også skuffe mange håbefulde og utvivlsomt velkvalificerede ansøgere. På det praktiske niveau har vi i år omsider fået mulighed for at etablere basale beholdninger af renoverings- og forbrugsmaterialer, dvs. tømmer, tagpap, hytteovne og inventar, kul, brændstof, etc. på hhv. Daneborg og Ella Ø, således at vore ekspeditionshold ikke længere behøver at stå og afvente forsyninger med årets skib. I efteråret 2008 blev resultaterne af Nanoks store 5-årige kortlægningsprojekt ( ) offentliggjort gennem bogen: North- East Greenland The Trapper Era udgivet af The Scott Polar Research Institute (SPRI), University of Cambridge. Udgivelsen skete med økonomisk støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Bogen er en nyrevideret og betydelig udvidet engelsk version af den oprindelige danske udgave. For yderligere information henvises til I forbindelse med at renoveringen af hytterne er blevet genoptaget har vi etableret vejledninger og retningslinjer for vores renoveringsarbejde, således at det både tilgodeser det kulturhistoriske og det praktiske. Med andre ord: Vi ønsker at gøre os umage for at bevare og kombinere det autentiske og det funktionelle. Vi håber således at folk der besøger hytterne i nationalparken, uanset om det måtte være lokale folk, forskere eller turister må få både berigende oplevelser og praktisk gavn af vores arbejde. Alt dette kunne naturligvis ikke lade sig gøre uden betydelig støtte, bidrag og forståelse fra talrige virksomheder, institutioner, myndigheder og enkeltpersoner. Og det oplever vi i høj grad at vi får. Nanok siger derfor først og fremmest tak til vores sponsor - Aage V. Jensens Fonde - for den vedholdende tillid og støtte, der gør det muligt for os at planlægge over en årrække og gennemføre vort arbejde med størst mulig effektivitet og sikkerhed. En særlig tak til Royal Arctic Line for sponsorering af godstransport, og en stor tak til Logistikcenter Grønland, der stod ved de indgåede aftaler. Nanok sender igen en velment tak til de mange privatpersoner, der hver for sig har ydet støtte og vist positiv interesse for vort arbejde. Sluttelig en hjertelig tak til vore mange gode samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og myndigheder, der har ydet et positivt bidrag til at gøre vort arbejde muligt. På NANOKs vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available in English and Danish at: 2

3 Feltrapport for Sydholdet 2009 Opgaver Sydholdet havde følgende opgaver: a) at renovere Laplace stationen [301], alternativt at renovere 5-10 liste-b hytter i sydområdet, b) at tilse og foretage vedligehold af M/B Agsut samt tilse Nanok-depot i sydområdet (Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn), c) at modtage gods til Nanok på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn, d) at optælle Nanok-depot på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn, e) at klargøre for Nanok-ekspeditionen Sydholdet Kristian Nevers (tidligere Siriusmand), Ole Schirmer Nielsen (tidligere Siriusmand), Boye Viftrup Kjærsgård (HTX studerende, første gang i Grønland) Det samlede forløb Vi var tre Nanok-hold der fløj samlet mod nordvest den 20. juli En overnatning i Akureyri og så med Dash 8 fly til Constable Pynt. Her blev vi delt ud på hold, i to Twin Otter fly, og vi ankom via Mestersvig til Ella Ø kl samme dag. Ved ankomst til Ella Ø var der omslag i vejret og det kom i form af enorme mængder regn. Laplace stationen var i kraftig forfald, men efter en overhaling af dimensioner er huset nu atter i topform. Skibsmik på Ella Ø den 31. juli, alt gods kom godt i land. Den 11. august lukkede vi Ørnereden og rejsen gik hjemover med ankomst til Kastrup tidligt om morgenen den 12. august. Klargøring Agsut havde klaret vinteren godt. Vi fik fastgjort kølskinnen med ca. 50 stk. 8x80 mm rustfri undersænkede skruer. Motoren blev forsøgt rykket lidt agter på sin konsol, men det lod sig ikke gøre. Den nye rustfri ¾ møtrik for skrueakslen blev monteret og sikret. Alle søm på kobberforhudningen fik et par slag med en hammer, da nogle af stifterne havde arbejdet sig ud. Søsætningen af Agsut foregik uden problemer. Inden anden tur til Laplace måtte vi dog skifte gearolien på Agsut, da der var vand i olien. Hyppigere lænsning kan nok forhindre dette. Ole sorterede alt Nanoks proviant og pakkede samtidig til første sejlads. Agsut lå godt i vandet efter vi havde lastet 29 ruller tagpap, 60 forskallingsbrædder, kul, gas, fuel, proviant og meget andet godt. Om fangststationen Laplace Fangststationen Laplace [301] 1 på nordsiden af Geographical Society Ø, ca. 20 km sydøst for Kap Humboldt, er bygget i 1938 af den norske fangstmand Ole Klokset fra Tennfjord. Stationen er kun anvendt til overvintring i I 1950 købte den danske stat Laplace af Klokset til brug for Operation Resolut (senere Slædepatruljen Sirius). Brug og vedligeholdelse af huset ophørte dog formentlig allerede i 1960'erne. Første tur til Laplace Vejret var ikke det bedste: regn, tåge og lave skyer. I modvind sejlede vi med en tommelfinger i landbrækket langs sydsiden af Sofia Sund for at opnå en smule læ. Det var godt at godset var surret solidt fast, da vi kom ud i nogen sø. Agsut kløvede dog søerne uden at kny. Da vi sejlede så tæt om land, så vi også en hel del M/B Agsut med Ole ved roret. 1 Tal i parentes [ ] refererer til Peter Schmidt Mikkelsen: "North-East Greenland ", (2008). 3

4 Laplace [301] ved ankomsten. moskusokser, gæs, terner, måger og ænder på Geographical Society Ø. Farvandet blev roligere da vi kom i læ af Robertsons Ø, Borg Øer og Laplace Øer; men regnen silede ned over os, da vi sejlede ind på stranden nedenfor Laplace stationen [301]. Da det meste gods var kommet i land, ankrede vi op på 4-6 meter vand og kom først til køjs kl i Agsut. Alt for velvidende om hvilken opgave vi nu havde i udsigt. Der er gode ankerforhold ved stationen. Man kan ankre i læ for næsten alle vindretninger, og store isflager kommer kun sjældent ind i bugten. Bunden består hovedsagelig af sand, så skulle der komme en isflage og skubbe lidt til båden, så kan ankeret trækkes gennem bunden indtil isflagen drejer udenom. Stationen var i forfald efter at have stået Laplace var ved ankomsten åben og gennemfugtig, men efter 12 timer med munden fyldt med papsøm under uafbrudt papning var opholdsrummet ryddet op og tæt. 4

5 Den indvendige del af huset før renoveringen. uden tagpap i mere end 30 år. Gulvet trådte vi lige igennem og sokkeltræ var der ikke meget tilbage af. Ingen vinduer/glas. Komfuret var smuldret væk. Bislaget på stationens sydside var ikke mulig at renovere, men kan evt. senere genopføres. Alt ombord på Agsut var vådt den følgende morgen. Vi besluttede derfor at Laplace huset skulle lukkes tæt for vand i mindst et rum hurtigst muligt, så vi kunne flytte ind og få tørret alt vores udstyr. Efter 12 timer med munden fyldt med papsøm under uafbrudt papning, var opholdsrummet ryddet op og tæt. Det døgn gav ca.150 mm regn. Der blev gravet render rundt langs væggene og afløb derfra. Tak for kaffe!!! Følgende dag fjernede Ole og Boye resterne af bislaget på stationens sydside. Under resterne lå fire pæne vinduer. To stk. var 100 x 100 cm, dog uden glas og to stk. 100 x 50 cm med isat glas. Ligeledes dukkede der kul af god kvalitet op af ruinerne. Kullene fyldte Underpappen sømmes på, et søm for hver 10 cm. Det giver ca papsøm! 5

6 vi i medbragte sække. Kulkomfuret stod ikke til at renovere og vi slæbte det om på stationens bagside. Så blev Nanok hytteovn nr. 5 installeret og det gav en velsignende varme og med tiden mindre fugt i stationen. Der kom en ny kraftig dør mellem køkken og forrum, så varmen blev holdt inde og myggene ude. Ovnen opvarmer nemt stedet om sommeren og kan formodentlig også give en god rumtemperatur i vintermånederne. Det nederste af de bærende lodrette stolper og meget af de nederste bjælker på husets fundament var rådne og måtte derfor udskiftes stykke for stykke. Gulvene var rådne, så vi skiftede ca. halvdelen af gulvet i opholdsrummet og en fjerdedel i køkkenet. Der fandtes en stor dunk tjære på stationen, så meget af de nederste brædder og stolper blev smurt godt ind i tjære. Ud af resterne fra de originale vinduer, kunne vi lige samle nok dele til et komplet stort vindue i opholdsrummet mod øst og til små vinduer på loftgavlene. Tre af de nye vinduer fra bislaget blev monteret på stationens nordside. De to vinduer på 50 x 100 cm blev sat sammen til et stort vindue på 100 x 100 cm i opholdsrummet og et nyt vindue i køkkenet. De gamle rammer målte 100 x 80 cm, så det var en smal sag at få det til at passe. Vi fik kontakt til forsyningsskibet Arina Arctica og de fortalte at de forventede losning på Ella Ø den 31. juli. Laplace renoveringen blev stoppet for en kort bemærkning og vi lagde kurs mod Ørnereden. Undervejs så vi inspektionsskibet Hvidbjørnen sejle bort gennem Antarctic Sund. Skibsmik Vi stod klar til modtagelse af gods kl den 31. juli sammen med Siriusfupperne og Sebastian fra POLOG. Det var heldigvis tørvejr og roligt. Lastbilen med 20 fod containere kom i land, ni containere i alt, heraf 2-3 stk. til Nanok. Ole kørte hjuldoseren / gummigeden med stor sikkerhed. Alt gods som ikke kunne håndteres blev trukket ud med gummigeden og gaflet. Alle hjalp hinanden og skibsmikken var klaret på syv timer. Nanok modtog bl.a.: 200 forskallingsbrædder, 172 ruller tagpap, 10 flasker gas, diesel, jet fuel, benzin og 75 stk. kulsække af 25 kg. Da der var varslet regn og blæst, fik vi alt bjærget på plads inden aftensmaden hos Sirius i Pynten. Anden tur til Laplace Agsut skulle have skiftet gearolie, lastes og tankes til endnu en tur. Boye savede akrylplader på mål til alle vinduer, der endnu manglede. Igen kom det gode skib Agsut til at fortrænge en del mere vand end normalt, da hun blev lastet ud i alle kroge. Den indvendige del før og efter renovering 6

7 Laplace efter restaureringen. Remedier fra fangstmandsperioden og de tidlige Resolut/Sirius år er sat tilbage, lagt på plads og hængt op på stationen. Det gamle kulkomfur er sat pænt op på bagsiden af huset. Det blev dog en fin sejlads til Laplace i stille vejr og rolig sø, men desværre regn hele vejen. Igen sejlede vi Agsut helt op til stranden og flyttede alt gods direkte ind på land. Det var en fornøjelse at komme til en nogenlunde tør hytte. Så gik vi ellers i gang med eftersømning af underpap, et søm for hver 10 cm, det giver ca papsøm. Det tager sin tid! Ole fik en zinkflade tilpasset for ovnrør på skorsten med en kant banket op og glassnor til at tætne. Nyt gulv blev lagt i forrummet. Boye monterede alle de nye akryl vinduesglas. Om eftermiddagen den 4. august kom der omskift i vejret til det bedre. Så blev der brændt overpap på og malet forskallingsbrædder, så de var klar til vindskeder, vindueskanter og skodder. Vejret blev efterhånden godt, så vi gik tur til fjelds i midnatssolen. På bjerget bag Laplace løb elvlejer i alle retninger. Der havde også været en del mudderskred. Ind imellem blev det også til en dukkert i det salte vand, for derefter at stå ved kulovnen og blive varmet igennem. Det lykkedes at fange et par ørreder, en på 83 cm og en på 60 cm. Det Laplace ved afrejsen klar til brug! 7

8 T.v.: Middagsmaden er sikret. Kristian og Boye med en friskfanget fjeldørred. T.h.: Nanok Sydholdet 2009: Ole Schirmer Nielsen, Kristian Nevers, Boye Viftrup Kjærsgård var et super tilskud til vores øvrige forsyninger. Den gamle dør i forrummet blev genanvendt i så stort omfang som muligt. Laplace stationen er nu næsten som ny, især udvendigt. Remedier fra fangstmandsperioden og de tidlige Resolut/Sirius år er sat tilbage, lagt på plads og hængt op på stationen. Hvis ikke der var liv og sjæl i stationen før, så er der i den grad lagt krop og sjæl i stationen nu og så også lige lidt materialer: 50 ruller tagpap, mindst 80 forskallingsbrædder, papsøm samt div. søm og skruer. Agsut med besætning lettede anker ved Laplace den 8. august og lagde kurs til Humboldt station [308]. Alt var vel der, et par moskusokser græssede bag os, da vi indtog vores medbragte frokost ved eskimoruinerne. På vejen tilbage igennem Sofia Sund kiggede vi ind til ruinerne af Orvinhytten [307] og Røvballehytten [241]. Vi ankom til Ella Ø kl ved ebbe. Så tømte vi skibet for alt gods og lagde Agsut for anker en sidste gang. Køreramper blev lagt ud og beddingsvognen kørt godt langt ud. Kl kunne Agsut sejles op på beddingsvognen og trækkes op i sit vinterleje. Den 10. august tog Ole og Kristian på gummibådssejlads til Ørkendal for der at se på canyon elven der. Bagefter returnerede vi til Ella ø og sejlede så til Maristua [236] for at sætte en askeskuffe i ovnen. Boye var i mellemtiden med på en helikoptertur til Robertsons Ø og Rødebjerg. Afrigning og optælling Agsut, gummibåden og påhængsmotorer blev skyllet i ferskvand, vinterpræserveret og klargjort til næste sæson. Alt Nanoks udstyr, materialer og proviant blev rengjort og optalt. Hjemrejse Ørnereden blev skoddet af den 11. august og Twin Otteren ankom fra Daneborg ca. kl med Jens og Jannik ombord. Desværre sad Nordholdet i tåge ved Mønstedhus og kom derfor ikke med hjem sammen med os. Fra Constable Pynt fløj vi kl direkte til Reykjavik i Dash-8. Vi fem Nanok ere indtog et behageligt måltid i Reykjavik, inden vi tog med taxi til Keflavik og videre med rutemaskinen til Kastrup med ankomst ved 6-tiden den 12. august. Tak for turen. Tak for hjælpen og tak for det gode samarbejde til Siriusfupperne og Chef Sirius. Tak til Norlandair og POLOG for deres store engagement. Det har været en stor glæde og fornøjelse at gense og besøge Kysten. Boye, Ole og Kristian 8

9 Kortene på denne og modstående side viser vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter, huse og stationer i Nordøstgrønland. Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i nogenlunde brugbar stand. Øvrige lokaliteter kan derimod ikke forventes at være anvendelige. Lokaliteter mærket med grønt er øvrige liste-b hytter, som NANOK eventuelt vil renovere og vedligeholde i de kommende år. 9

10 10

11 Feltrapport for Sandodden-holdet 2009 Opgaver Vi to gamle Nanok ere, Jannik Berntsen og Jens Erik Schultz, havde fået følgende opgaver: a) at renovere Sandodden, hvor der er råd i den nederste del af vestvæggen (under tørvesoklen), b) at gennemføre oprydning og vedligehold af Hotel Karina, herunder udarbejde en ny liste og beskrivelse over samtlige udstillede historiske genstande samt foretage en holdbar genopmærkning af samtlige udstillede genstande, c) at tilse og foretage vedligehold af Nanoks depot på Sandodden, d) at modtage gods til Nanok på Daneborg, e) at optælle Nanok-depot på Daneborg, f) at klargøre for Nanok-ekspeditionen Sandodden Et lille træhus på oprindelig 10 m 2 har siden 1923 været rammen om mange historiske tildragelser. I dag symbolsk beliggende på historiens rangstige midtvejs mellem "storbyen" Daneborg og de videnskabelige stationer mod nord, men i sin tid en ensom forpost i det øde land. Rejst i 1921 på Kap Mary og flyttet i 1923 af mænd fra Danmark Ekspeditionen - Hans Ludvig Jensen og Henning Bistrup. Den var Stenmuren foran vestvæggen fjernes og der afsløres en våd og rådden væg. fangststation de første årtier, herefter bolig for diverse Siriusmænd, bl.a. Erik Jensen, senere medstifter af Nanok. Den skal derfor også bevares i respekt for begge sine tidligere funktioner. T.v.: Den underste del af den ydre bræddevæg udskiftes og forstærkes. T.h.: Væggen beklædes med tagpap. 11

12 T.v.: Alt udvendigt grønt og hvidt træværk bliver malet. T.h.: Stenmuren er genrejst og renoveringen fuldført. Straks efter ankomsten skiftede vejret til hård kuling med nedbør i nogle dage. Men med uvurderlig hjælp fra Sirius og deres hydraulik fik vi nu nedbrudt stenmuren foran Sandodden i vestvæggen og der afsløredes en ganske våd og rådden væg, bl.a. var remmen gået til. Det lykkedes at opbygge en ny bræddevæg, som herefter blev beklædt med to lag tagpap, ført op under de nederste brædder. Med ny hjælp fra Sirius til de store sten blev stenmuren så reetableret og belagt med sten, hentet fra omgivelserne. Herefter blev alt udvendigt grønt og hvidt træværk malet og der blev kittet og ruder isat. Intet i husets indre er derimod ændret eller "forbedret". Det oprindelige kors fra Eli Knudsens grav er kommet tilbage. En tidligere Siriusmand opdagede ved et utroligt held det lille primitive kors i en skrotbunke i Danmark. Hvordan det var havnet der er en gåde. Bemærk at korset ses under det nye store kors ved graven på en tegning udført i 1969 af Kay Walther. Korset er nu kommet tilbage til Grønland og optaget i den historiske samling i Hotel Karina, sammen med beretningen om fundet. 12

13 T.v.: Hotel Karina med Sandodden i baggrunden. T.h.: Jannik Berntsen og Jens Erik Schultz fotograferet på Arina Arctica sammen med kaptajn Fritz Ploug Nielsen. Hotel Karina Huset blev bygget i 1938 af Elmer Drastrup. I 2000 indrettedes det af Nanok til historisk samling (se feltrapport) og Bent Zwergius har i år lavet en ny vejledning til en del af samlingen. Nye ting er kommet til, heriblandt det oprindelige kors fra Eli Knudsens grav, fundet ved et utroligt tilfælde i en skrotbunke i Danmark af en tidligere Siriusmand. Det ses i øvrigt stående under det nye kors ved graven på en tegning udført i 1969 af Kay Walther. Vi ryddede op og nyarrangerede samlingen, som ellers var i god stand. Det er glædeligt at se af gæstebogen, at så mange har besøgt og rost stedet. Vi havde bl.a. 50 krydstogtsturister på besøg. Huset er beklædt med et meget slidt lag pap og trænger meget til ny papning. Det ligger tæt ved kysten, blot 4 m fra skrænten. Skibsmik Skibsmikstid er stadig en travl tid, men nu fuldt mekaniseret med containere og lastvogne. Gamle Nanokkere risikerer at blive kørt over, i heldigste fald at stå i vejen. Nede i bunden piler edderfuglemødre mod landbrækket tæt fulgt af små dunkugler på skæve ben - mødt af sultne måger. Ovenover det hele et sangkor på 87 hundestemmer i alle tonarter. En stille nat sejler otte hvalrosser på en isflage ude på Young Sund forbi i ophøjet majestætisk ro. Man får næsten lyst til at stå ret og gøre honnør. Vi blev reddet ombord på "Arina" af kaptajn Fritz Ploug, og vi tilbragte nogle herlige timer med ham og besætningen. Som tak for gæstfriheden valgte vi at give et særnummer i vor yndlingsdisciplin: Fri klatring på skibslejder med og uden line. I kategorien: Gamle Nanokker. Hvis vi måske manglede noget i det kunstneriske indtryk, så tror vi, vi scorede under punkterne Dødsforagt og Alm. underholdningsværdi. Efter besætningens ansigtsudtryk i al fald. Vi modtog store mængder gods, og alt blev placeret på bedste vis, igen meget takket være de enestående fupper og deres hydraulik! Vi nyindrettede depothus nr.9 med Kristians hytteovne. Og så foretog vi en total optælling. På besøg i Zackenberg Vores fem venner i bådhuset fra Naturinstituttet i Nuuk inviterede os på en smuttur til Zackenberg i "Aage V. Jensen", hvor vi nåede at se stationen og Ivar Ytrelands fint istandsatte laksehytte. Turen foregik i tilbagelænet magelighed med 160 heste bagi og 28 knob frem. Jens sendte en tanke til Henning (Sirius 54), som i 1991, som Nanokmand, vandrede strækningen Zackenberg-Daneborg fire gange, og til 1992, hvor vi søsatte vort første skib, alujollen med 1,5 heste bagi og 2,5 knob frem. Jo-jo - det var tider! Hjemrejse Hjemrejsen startede med ordre om øjeblikkelig afgang, så vi nåede desværre ikke at sige ordentlig tak og farvel. Vi takker vores naboer i bådhuset for gæstfrihed og hyggeligt samvær og ikke mindst Sirius for stor venlighed og aldrig svigtende hjælpsomhed. Jannik Berntsen og Jens Erik Schultz 13

14 Feltrapport for Nordholdet 2009 Opgaver Nordholdet havde følgende opgaver: g) at renovere Ottostrand stationen [531], alternativt at renovere 5-10 liste-b hytter i Nordområdet h) rekognoscering for - og om muligt klargøring af en Twin Otter landingsbane ved Ottostrand. Nordholdet Nordholdet bestod af ekspeditionsleder Erik Jochumsen, Klaus Mynzberg Jensen og Anders Bjerregaard alle tidligere Siriusmænd. Oprejsen til Nordøstgrønland Vi rejste fra DK den 20. juli sammen med såvel Sydholdet som holdet til Sandodden. Vi fløj direkte fra København til Akureyri, hvor vi havde en overnatning. Næste dags formiddag fløj vi så fra Akureyri til Constable Pynt. Planen var at vi skulle have en overnatning på Daneborg, således at vi havde god tid til at finde de sidste grejer og proviant frem. Det blev dog ændret i tolvte time, således at vi i stedet kun havde ganske kort tid på Daneborg, inden vi skulle flyve videre til Ny Mønstedhus. Det var kun pga. Siriusfuppernes store hjælp og velvilje at nåede vi det hele til tiden på Daneborg! Vi landede samme aften ved 19-tiden ved Ny Mønstedhus [432-4] i en hård nordenvind. De næste dage havde vi også hård vind med vindstød af stormstyrke. På tredjedagen havde vi sågar snestorm. Samme dag fik vi om formiddagen besøg af en bjørn, som var inde på en afstand af ca. 15 m fra hytten. Der gik nu fire dage inden vejret tillod os at sejle de ca. 10 km sydpå til Ottostrand. Vi ankom således til Ottostrand den 25. juli om eftermiddagen. Istandsættelsen af Ottostrand Nordholdets primære opgave var at restaurere den gamle fangststation Ottostrand, der ligger ved kysten i den nordlige del af Hochstetter Forland. Stationen er bygget i 1932 af de norske fangstmænd Otto Johnsen (heraf navnet) og Ove Høeg. Den havde sidst været benyttet af Ottostrand [531] ved ankomsten. 14

15 T.v.: Bagsiden af stationen før renoveringen. T.h.: I sommeren 2008 fik Nanok udlagt en stor mængde materialer til brug for renoveringen af Ottostrand. Til transporten fik man velvillig hjælp af Søværnets inspektionsskib Vædderen. fangstfolk tilbage i I årene derefter blev den kun i sparsom grad anvendt af Slædepatruljen Sirius, der i stedet foretrak at bruge Mønstedhus stationen, blot 10 km nordligere. Desværre blev Mønstedhus taget af havet i efteråret 2002, og dermed opstod endnu en god grund til at istandsætte Ottostrand, der efterhånden var i forfald. Ved ankomsten kunne vi med glæde konstatere, at alt gods vi i 2008 havde fået sendt med inspektionsskibet Vædderen op til Ottostrand, stadig stod tørt og godt bag hytten! Selve hytten var faktisk i bedre stand, end vi havde turdet håbe på! Vi brugte den første dag på at tømme hytten totalt for inventar og ikke mindst for skidt. Herefter rykkede vi det gamle kulkomfur ud, og et nyrenoveret Scandia kulkomfur blev installeret. Komfuret kørte herefter stort set uafbrudt de første to uger for at tørre hytten ud så godt som muligt forud for papningen. De første dage brugte vi på at fjerne jordvolden rundt om hytten og til at få fjernet al løs og dårlig pap samt gamle søm. Man fristes nogle gange til at tro, at fangstfolkene var sponsoreret af en sømfabrikant, for det er da utroligt så mange søm, der ofte sidder inden for kun ganske få kvadratcentimeter! Det oprindelige bord og taburetter blev repareret og var efterfølgende klar til brug igen. Vi fik lavet nye køjer til hytten, og Erik brugte mange dage på nænsomt at restaurere de gamle vinduer, som igen blev forsynet med nye glasruder. Bislaget var i størrelse og placering meget brugbart og fungerede dels som værksted og dels som opbevaringsrum under vores ophold. Vi gjorde under opholdet flere halvdagsture til Ny Mønstedhus i alujollen for at hente proviant, brændstof og materialer. Desuden gik vi under opholdet flere ture ind i baglandet for at rekognoscere efter mulige områder til en landingsbane, dog forgæves idet jorden alle steder var for våd og blød. På grund af råd var det nødvendig at udskifte de nederste brædder på for- og bagside af huset. 15

16 Herover seks fotos der med stor tydelighed viser det flotte resultat af renoveringen. Til venstre tre fotos der er taget før renoveringen og til højre tre fotos taget efter renoveringen. De fire øverste er fra køkkenet/stuen og de to nederste er fra værkstedet/vindfanget. I realiteten er det imponerende så fin en stand den indvendige del er i efter omkring 50 år uden vedligeholdelse. På fjerdedagen påbegyndte vi at sætte underpap på, og på niendedagen gik vi i gang med overpappen. Vi døjede en hel del med regn og tåge den første uge, men dette til trods, så fik vi tørret hytten rigtig godt inden papningen. Klaus genetablerede døren ind til soverummet og fik endda repareret låsemekanismen. I det hele taget gjorde vi os hele tiden stor umage på at få tingene til at ligne den oprindelige fangststation som overhovedet muligt. Dette dels ud fra billederne i Peter Schmidt Mikkelsens bog og dels ud fra de dele, som var på stedet og som hytten var forsynet med ved ankomsten. Bl.a. blev trekantslisterne på taget genbrugt, selvom flere af dem var rene samlesæt. Også ryghynden op ad den sydlige væg i opholdsrummet blev genskabt. Det kan som kuriosum bemærkes, at der gik hen ved 270 papsøm til ved processen, som også krævede en del forboring med håndbor. Vi havde besøg af helikopteren fra Arina Arctica fra Royal Arctic Line og kaptajn Fritz Ploug. Han havde fået kokken ombord til at pakke en kæmpe madpakke til os, 16

17 For en stund er der atter liv, lys og aftenhygge i Ottostrand. hvilket vi nød godt af de følgende dage, hvor vi levede som grever og baroner! Efter to gode uger på Ottostrand stod huset endelig helt færdig den 9. august. Navneskiltet fra 1932, som vi forsigtigt havde pillet ned ved starten, blev nu sat op over døren igen sammen med de to gevirer, som i så mange år har kendetegnet Ottostrand. Hytten fremstår nu særdeles brugbar og er ydermere bragt i en stand, så den kan modstå endnu et århundrede i Nordøstgrønland. Vi tog os også tid til en vandretur på fjeldet Haystack lidt nord for Ny Mønstedhus, og lidt fiskeri og ture i baglandet. Vejret var den første uge præget af megen nedbør og tåge, men især den sidste uge havde vi rigtig flot skyfrit vejr med høj sol og vindstille. Ud over isbjørnen, som vi fik besøg af, så vi en del moskus og sneharer, sæler samt to hvalrosser. Vi havde nogle dage besøg af en lille sort polarræv på stationen. Hjemrejse Vores hjemrejse blev lidt forsinket grundet tåge på Ny Mønstedhus, og vi kom derfor til Danmark en dag senere end planlagt. Igen blev vores planlagte overnatning på Daneborg aflyst, og igen fik vi stor hjælp af fupperne ved Sirius, som hjalp os med køretøjer, transport m.m. Alt i alt har vi haft en fantastisk tur, hvor vi, på nær landingsbanen, har nået alt det som vi havde sat som mål. Stor tak til Logistikcenter Grønland og T.v.: Vindue efter restaurering. Nanok-folkene gør sig stor umage for at reparere og bevare så mange af de oprindelige bygningsdele som muligt. T.h.: Ottostrand efter restaureringen. 17

18 besætningen på Vædderen for hjælp med udlægning af materialer i 2008, til Arina Arctica for helikoptersupport og til fupperne ved Sirius for deres hjælp. Skønt igen at opleve kystånden og konstatere, at den trives i bedste velgående! Stor tak til Nanoks bestyrelse for deres arbejde og støtte. Klaus, Erik og Anders Ottostrand [531] nyrestaureret ved afrejsen. T.v.: Det oprindelige navneskilt monteres på sin plads igen. T.h.: Nordholdet 2009: Anders Bjerregaard, Erik Jochumsen og Klaus Mynzberg Jensen. 18

19 Om NANOK Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK er en privat, nonprofit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni NANOK A/S, grundlagt i Nanoks formål er bl.a. at bidrage til udbredelse af kendskabet til Nordøstgrønland og dets kulturhistorie samt at bidrage til sikring af områdets kulturminder og bygninger. Nanok består af en kreds på syv personer, kaldet Bestyrelsen. Disse er Peter Schmidt Mikkelsen (direktør), Søren Andersen, Jens Erik Schultz, Tommy Pedersen, Palle V. Norit, Søren Rysgaard og Fritz Ploug Nielsen. Foruden denne bestyrelse deltager en række enkeltpersoner - "Nanok'ere" - aktivt i arbejdet. Al arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet. Nanok udsender hver sommer et felthold typisk bestående af 5-10 deltagere fordelt på 2 eller 3 hold, der i 3-5 uger arbejder i Nordøstgrønland. Resultatet af dette arbejde dokumenteres og offentliggøres i en feltrapport. Ekspeditionsdeltagerne udvælges af bestyrelsen. I årene er der udsendt i alt 114 Nanok'ere, eller mere end 50 enkeltpersoner, til Nordøstgrønland. For at kunne gennemføre arbejdet råder Nanok over et betydeligt ekspeditionsmateriel. Derimod besidder Nanok ingen fast ejendom i Grønland. Nanoks arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde. Royal Arctic Line sponsorerer Nanoks godstransport. Kompagniet støttes desuden af en lang række private bidragydere. Blandt sine mange, gode samarbejdspartnere tæller Nanok bl.a. Air Greenland, Danmarks Miljøundersøgelser, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Forsvarets Vagt Mestersvig, Grønlands Selvstyre, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Grønlands Naturinstitut, Logistikcenter Grønland, NANU-travel, Norlandair, POLOG, Slædepatruljen Sirius. Nanok har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 30 kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats modtaget betydelig anerkendelse, bl.a. fra det tidligere Grønlands Hjemmestyre samt Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. I årene udarbejdede Nanok på opfordring af Grønlands Hjemmestyre en ny, unik bygningsmæssig status for samtlige kulturhistoriske hytter og stationer i Nordøstgrønland. Registreringerne er stillet vederlagsfrit til rådighed for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Nanok har fra sommeren 2007 med godkendelse fra Grønlands Selvstyre genoptaget renoveringen af hytter i Nordøstgrønland. 19

20 Liste over nordøstgrønlandske stationer og hytter renoveret af NANOK : Nr. Navn Istandsat år Nr. Navn Istandsat år 201 Antarctichavn 2001 (knust 2002) 356 Hoelsbu 1999, 2000, Kap Peterséns Eskimonæs Kongeborgen Elvsborg Holm Bugt hytten Kap Herschell Maristua Sandodden/Karina , 2007, Laplace Moskusheimen Arentz hytten Leirvågen Kap Humboldt Zackenberg 1991, Bjørnheimen Fiskerhytten Noa Sø hytten Bjørnnesstua Varghytten 2002, Germaniahavn Myggbukta 1999, Hochstetter 1996, Ragnhilds-hytten Ny Jonsbu Kap Ovibos hytten 2000, Ottostrand Loch Fyne 1993, 2007 Kilde vedr. hyttenumre og -navne: Peter Schmidt Mikkelsen: North-East Greenland The Trapper Era. The Scott Polar Research Institute (SPRI), University of Cambridge (2008). Kap Harald Moltke 20

21 21

22 22

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 Der var nok nogen, der gjorde store ører! Det er ikke hverdagskost at opleve

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 "Ragnhilds-hytten" kan bruges igen! NANOK har i sommer istandsat en række af

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Rejsens formål At skaffe underretning om tilstanden af kompagniets forsyninger, der sidste år i skibstid ankom til Daneborg, medens NANOK-personel

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 Velkommen til Myggbukta! I 1999 foretog et Nanok-hold en grundlæggende renovering

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 Ella Ø Station Ella Ø stationen har i 2015 været omdrejningspunkt for Nanoks

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 Bass Rock husene Baldwin-Ziegler ekspeditionens let genkendelige, ottekantede huse på Bass

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 Villaen / Danmarksminde i Danmarkshavn juli 2006. Det er nøjagtig 100 år siden, at "Danmark-ekspeditionen

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 Aftenlys på vestvæggen. Trods umiddelbar lighed har hver eneste nordøstgrønlandske hytte sine

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 Missionen fuldført! Fem års arbejde blev afsluttet i sommeren 2007, hvor NANOK

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 Sverresborg genopstået! Omtrent som en anden Fugl Føniks er den gamle Sverresborg

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 Aftenstemning ved Ålborghus. I ly midt inde i den smukke Dove Bugt ligger fangststationen Ålborghus.

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Moskusoksejagt på Grønland

Moskusoksejagt på Grønland Moskusoksejagt på Grønland Få steder i verden oplever man så uberørt natur, så enorme mennesketomme vidder og så kold og klar luft som på en vinterjagt helt inde ved indlandsisen. Og så kan det opleves

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 01 ARQUIPA TIL TAQUILE I hentes af en minivan og køres den korte strækning

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

NYHEDSBREV FRA THULE. Nr. 3 2005

NYHEDSBREV FRA THULE. Nr. 3 2005 Det er blevet maj måned og i Danmark er de fleste vel ved at indstille sig på at sommeren snart begynder. På Thule blev det forår i går og i løbet af en enkelt dag blev hele basen forvandlet fra hvidt

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter.

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre lørdag. - - De kom dog ikke så langt.

Læs mere

Skiekspedition på indlandsisen

Skiekspedition på indlandsisen Skiekspedition på indlandsisen Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og bygden Qassiarsuk... 5 Dag 2. Qaleralik-fjorden...

Læs mere

TRITONs Nyhedsbrev Nr. 9 uge 37

TRITONs Nyhedsbrev Nr. 9 uge 37 EN VERDENSSENSATION! Her ses - for første gang nogensinde den smukke hjerteformede Tobias Ø, beliggende 80 kilometer øst for Nioghalvfjerdsfjorden i Nordøstgrønland. Øen er godt 2 km lang og ca. 1,5 km

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Rejsebrev 8, efterår 2014.

Rejsebrev 8, efterår 2014. Rejsebrev 8, efterår 2014. Mandag den 6. oktober. Det trænger sig mere og mere på, at finde en vaskemaskine, så vi kan få bund i vasketøjskurven. Vi har været på landevejen i over tre uger, og kan ikke

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 888 + 74 = 2. 342 67 = 3. 34 8 = Afrund til nærmeste hele tal 14. 11,37 15. 4,52 4. 256 : 8 = Løs ligningen 5. x - 6 = 31 x = 6. 4x = 28 x = 16. 17. 3 5 + 6 6 = 4

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 or.-"-"'-'c_ NOROØSTGRØNLANOSK KOMPAGNI NANOK Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 Siriusmændene Hennin[!, Poulsen (tv) og Svend Henckelforan Zelckenberg 1954 1. feltsæson Indledning Selvfølgelig

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Pipaluk mast og cockpitteak.

Pipaluk mast og cockpitteak. Pipaluk mast og cockpitteak. I cockpittet var der jo allerede lavet ny dørk den bag ratsøjlen var knækket, og den over motoren var et must for at sikre at vandet ikke finder den vej ned over motoren. Kistebænkesæderne

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St.

Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St. Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St. Andrews Fra lørdag d. 13. maj til lørdag d. 20. maj 2017 kørte jeg med

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur.

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur. Rejsebrev nr. 01 fra Vallensbæk til Nykøbing F Mandag den 15. Juni 2009 Så kom vi endelig af sted. Vores venner på havnen tog pænt afsked med os med kolde øl og chips. Kl.18.30 var det afgang mod Rødvig.

Læs mere

ARKTISK KOMMANDO ARKTISK KOMMANDO. DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF ARKTISK KOMMANDO

ARKTISK KOMMANDO ARKTISK KOMMANDO. DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF ARKTISK KOMMANDO DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF 29. Oktober 2015 DOMICIL I NUUK OPGAVER Det militære forsvar af Grønland og Færøerne Overvågning og suverænitetshævdelse Andre opgaver Eftersøgnings- og

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev August

Nyhedsbrev August Nyhedsbrev August 2013.. Æ bådslæw. Sejlads. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Laksen af Hjerting. Nye medlemmer. Formandens klumme. Sommeren 2013 Har i år været en af de varmeste i mands minde,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni.

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. Så er tiden kommet til Vestkystens årlige inspektions togt til NEAFC RA i Norskehavet. Turen er i år planlagt til at inkludere et besøg hos de norske fiskeri-inspektører

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere