TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte"

Transkript

1 TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser på driftsomkostningerne, hvilket resulterede i at EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 0,7%. Forbedret EBITDA bpi vækst sammenlignet med 1. kvartal 2012 EFCF faldt 32,7% i 1. halvår primært pga. negativ udvikling i nettodriftskapitalen og timing af selskabsskatter og anlægsinvesteringer. I 2. kvartal steg EFCF med 1,9% år-til-år Tocifret EBITDA bpi-vækst i Nordic og YouSee Bruttoavancen på mobiltjenester er fortsat negativt påvirket af prispresset på mobilemarkedet; ARPU i Privat er stabiliseret i 2. kvartal Stærk nettotilgang på mobilabonnementsbasen på i 2. kvartal 2. kvartal viste laveste kvartalsvise tab af fastnetlinjer siden vi begyndte at måle, pga. den laveste PSTN/ISDN kundeafgang i seks år og den største nettotilgang på detail bredbånd i fire år Meget favorabelt resultat af den danske 800 MHz auktion betyder, at TDC nu kan bygge et uovertruffet 4Gnetværk Forhenværende COO Carsten Dilling udpeget som ny CEO fra den 2. juli En mindre, og mere fokuseret TDC direktion fra 8. august 2012 sikrer stabilitet og kontinuitet Forventningerne til 2012 inklusive forventet udbytte bekræftes. TDCs bestyrelse godkendte interim udbytte per aktie på DKK 2,30 til udbetaling 14. august 2012 TDC Koncernen, hovedtal 1H H 2011 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,5 Bruttoavance (2,9) EBITDA bpi (0,7) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster (1,3) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (9,3) Periodens resultat ,5 EFCF (32,7) Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 2,35 1,55 51,6 Udbyttebetaling pr. aktie DKK 2, Bruttomargin % 70,7 73,2 - EBITDA bpi-margin % 38,5 39,0 - Anlægsinvesteringer (1.783) (1.614) (10,5) Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,5 12,3 - Rentebærende gæld, netto (22.045) (21.227) (3,9) Rentebærende gæld, netto/ebitda bpi x 2,1 2,0 - Ordliste kan downloades her For yderligere data, se TDC Dataark 2K 2012 på TDC A/S CVR-nr København

2 Kommentarer fra Carsten Dilling, koncernchef og CEO TDC fortsætter med at følge en stærk og solid kurs. Resultaterne for 1. halvår 2012 opfylder og understøtter forventningerne til TDC fastholder sin ledende position inden for alle markedssegmenter i Danmark, og såvel omsætning som indtjening er stabile trods det yderst konkurrenceprægede miljø. Mobilmarkedet er stadig præget af omfattende markedsføringsaktivitet og prispres. Vores samlede antal mobilabonnementer steg imidlertid med , og ARPU i Privat steg svagt efter fald i de seneste to kvartaler. I både Erhverv og Privat har vi introduceret en minimumsafgift på DKK 19 på vores SIM-only produkter for at rydde op i abonnementer med lav eller ingen ARPU. Dette tiltag resulterede i churn på omtrent abonnementer i 2. kvartal og i Q1, samt en positiv ARPU effekt på DKK 2 i Privat. I første halvår 2012 udviste vores fastnetforretning de bedste resultater i mange år. I 2. kvartal registrerede vi det absolut laveste tab af fastnetlinjer, siden målingen heraf begyndte for fire år siden. Det skyldtes den laveste PSTNchurn i mere end seks år og den største nettotilgang på detailbredbånd i mere end fire år. Væksten inden for betalings-tv fortsatte med en stigning på henholdsvis 9,8% og 7,2% i omsætning og bruttoavance. Antallet af betalings-tv-abonnementer steg til fra for et år siden. I forretningsenheden Nordic fortsatte både TDC Sverige og TDC Hosting med tocifret vækst i indtjening, og vi så også tegn på forbedring med positive vækstrater i TDC Norge og TDC Finland. De organiske driftsomkostninger faldt med 7,3% i 2. kvartal sammenlignet med året før, hvilket skyldtes færre personale- og facility management-omkostninger pga. fortsat øget produktivitet, reducerede kundeakkvisitionsfastholdelsesomkostninger samt færre markedsføringsogit-omkostninger. Som et håndgribeligt eksempel på de løbende driftsforbedringer kan nævnes, at antallet af timer TDC bruger på håndtering af fejl faldt med 15,8% i 2. kvartal sammenlignet med året før. Forbedringen skyldtes færre produktfejl og produktivitetsgevinster i installationsforretningen. Strategisk gør TDC også store fremskridt i etableringen af selskabets fremtidige platform. TDC opnåede for nylig i 800 MHz-auktionen en licens til 2x20 MHz frekvensspektum til en meget attraktiv pris sammenlignet med 800 MHzauktioner på andre europæiske markeder. Med dette yderst værdifulde frekvensaktiv kan vi bygge et uovertruffet 4Gnetværk, med mere end 99% national befolkningsdækning, og som har en ensartet, høj hastigheds ydeevne og god indendørs dækning. Vi vil således fortsat kunne give vores kunder den bedste mobiloplevelse på markedet og dermed yderligere forstærke vores konkurrencefordel på markederne for såvel privat- som erhvervskunder. I 2. kvartal fremskyndede vi lanceringen af den nye "Mit TDC" brandplatform i forretningsenheden Privat. Platformen har fået et lovende start, og bedømmelserne af TDC-brandet er yderligere forbedret. Den komplementeres af vores nye loyalitetsprogram, Samlefordele, som belønner forbrugere, der har både mobil- og dual- eller triple-ipprodukter hos TDC. Ved udgangen af 2. kvartal havde abonnenter samlet deres produkter hos TDC for at drage fordel af de attraktive og håndgribelige belønninger. Vi betragter disse tiltag som vigtige skridt, der vil positionere TDC som leverandør af værdiforøgende og integrerede oplevelser til danske husstande. YouSee lancerede for nylig en ny tjeneste "Web-tv på farten", som tillader tv- og bredbåndsabonnenter at se tv på deres smartphones og tavlecomputere, når de er væk fra hjemmet. Nu kan YouSees kunder se tv på farten, i sommerhuset, på stranden og hvor de vil, som en del af deres standardabonnement hos YouSee. YouSee har fuld fart fremad for at fastholde sin position som markedsleder inden for betalings-tv i en situation, hvor traditionelle grænser i værdikæden udviskes, og 'over-the-top-tilbud' i stigende grad vil være en realitet for forbrugeren. Den 2. juli blev jeg udnævnt som adm. direktør for TDC. Jeg påtager mig udfordringen med megen ydmyghed, store forventninger og spænding. I de seneste år har TDC forvandlet sig til et af de mest rentable teleselskaber i Europa som resultat af en fokuseret strategi og stærk gennemførsel. Det er min hensigt at fortsætte med at bygge videre på disse gode resultater og samtidig søge nye muligheder for yderligere at styrke vores brand, fornyelse og produktivitet. Til syvende og sidst er vores omdrejningspunkt at levere en fantastisk kundeoplevelse på en yderst effektiv måde. Det vil være vores ledetråd i alt, hvad vi foretager os i TDC. De annoncerede ændringer I direktionen resulterer i et team med den rette sammensætning af erfaring og nye perspektiver. Dette team vil sikre kontinuitet samtidig med at der skabes et stærkere TDC til gavn for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. Side 2 af 34

3 Resultat i 1. halvår 2012 Omsætning TDC Koncernens omsætning steg 0,5% sammenlignet med 1. halvår Omsætningen blev gunstigt påvirket af: Fortsat efterspørgsel efter smartphones solgt uden tilskud, som resulterede i stigende organisk omsætning fra terminaler, installationer mv. i Danmark. Dette blev opnået på trods af et 15% fald i omsætningen i NetDesign, der også rapporteres som terminaler, installationer mv. (Organisk vækst, DKK 263m) 1 Erhvervelsen af Onfone i maj 2011, og i mindre omfang erhvervelserne af DIR (hostingselskab)og selskabet BluePosition med speciale i IP-løsninger til erhvervsmarkedet i henholdsvis marts 2011 og januar (DKK 238m) Tocifrede vækstrater for omsætning i TDC Sverige og TDC Hosting resulterede i solid fremgang i Nordic. (Organisk vækst, DKK 188m) Fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til ren mobiltelefoni resulterede i faldende omsætning fra indenlandsk fastnettelefoni. Faldet i omsætningen var dog mindre end sammenlignet med tidligere år pga. lavere PSTN/ISDN-churn og en positiv ARPU udvikling i Erhverv som følge af implementeringen af en række kommercielle initiativer. (Organisk negativ vækst, DKK 196m) Intens priskonkurrence på det mættede marked for internet og netværk samt højere samlerabatter, som resulterede i lavere ARPU'er og dermed lavere omsætning. Disse vanskelige markedsforhold resulterede også i et lille fald i antallet af abonnementer i Erhverv. Imidlertid nåede Privat et historisk højt antal bredbåndsabonnementer, mens YouSee formåede at øge antallet af abonnementer med 4,7% sammenlignet med Q2 11, mens bredbånds-arpu'en forblev stabil. Kombinationen af disse effekter resulterede i, at den negative udvikling for internet og netværk i 1. halvår blev begrænset sammenlignet med de seneste år. (Organisk negativ vækst, DKK 96m) Fortsat vækst i omsætningen fra indenlandsk tv som følge af højere ARPU i YouSee samt en betydelig stigning i antallet af abonnementer i både YouSee og TDC TV. (Organisk vækst, DKK 167m) Bruttoavance Trods stigende omsætning faldt bruttoavancen i TDC Koncernen med 2,9% eller DKK 277m. En gunstig valutakursudvikling. (DKK 18m) Omsætningen blev negativt påvirket af: Faldende omsætning fra indenlandske mobiltjenester pga. fortsat intens priskonkurrence og omfattende kampagner på markedet for mobiltelefoni til privatkunder. Erhvervsmarkedet blev påvirket af vundne og genforhandlede kontrakter til lavere priser, der havde en negativ indvirkning på ARPU. Endvidere havde en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m) en gunstig virkning i 1. halvår 2011, hvilket påvirkede væksten negativt. Nedgangen blev delvist opvejet af organisk vækst i antallet af mobilabonnementer drevet af Erhverv og Wholesale i (Organisk negativ vækst, DKK 289m) Fortsatte og stigende negative effekter som følge af reguleringen af priserne på mobilterminering for tale og sms, international roaming samt videresalg af PSTN. (Negativ vækst DKK 225m) 1 Tallet i parentes efter hvert punkt angiver væksten fra 1. halvår 2011 til 1. halvår Faldet skyldtes en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-margin-områder såsom Nordic, TV og specielt terminaler, installationer mv. blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-margin-områder såsom fastnettelefoni, mobiltelefoni og internet. Bruttomarginen faldt fra 73,2% til 70,7% sammenlignet med 1. halvår Hvis man korrigerer for den betydelige vækst inden for terminaludstyr, hvor bruttoavancen er næsten lig nul var bruttomargin imidlertid på niveau med 1. halvår Bruttomarginen blev desuden gunstigt påvirket af nedgang i den bruttoavanceneutrale regulatoriske mobiltermineringspris, og negativt påvirket af øvrige ændringer i produktsammensætningen. EBITDA bpi EBIDA bpi faldt med 0,7% eller DKK 38m, hvilket var betydeligt mindre end faldet i bruttoavancen. Udviklingen kan henføres til fortsat fokusering på omkostninger og effektivitetsforbedringer i hele organisationen. Side 3 af 34

4 Personaleomkostningerne faldt med 4,1% 2 som følge af færre medarbejdere, hvilket var muligt efter en forbedring af processer, færre fejlretningstimer og outsourcing af diverse aktiviteter. Trods færre medarbejdere forblev kundetilfredshedsscoren på det højeste niveau siden implementeringen af TAKprogrammet. Medarbejdertilfredsheden forblev ligeledes i 1. halvår 2012 på det højeste niveau i mange år. (Organisk forbedring på DKK 90m) TDC Rate (smartphone finansiering) blev lanceret i maj 2011 og en ny mobilportefølje i juli 2011, hvilket resulterede i betydeligt færre kundeakkvisitionsomkostninger. Endvidere blev markedsføringsomkostningerne holdt på et lavere niveau end i 1. halvår (Organisk forbedring på DKK 133m) It-besparelserne skyldtes primært overgangen af TDC IT fra CSC til Tata Consultancy Services, mens de færre omkostninger til facility management primært skyldtes fysisk konsolidering. (Organisk forbedring på DKK 68m) De gennemførte erhvervelser havde en negativ indvirkning på omkostningerne. (Negativ effekt, DKK 71m) EBITDA bpi-marginen faldt fra 39,0% til 38,5% i 1. halvår ugunstige udvikling i anden totalindkomst, hvilket primært skyldtes aktuarmæssige tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger i 1. halvår De aktuarmæssige tab skyldtes primært en faldende diskonteringsfaktor. Pengestrømme EFCF faldt med DKK 721m eller 32,7% til DKK 1.486m. En negativ udvikling i nettodriftskapitalen (DKK 395m) skyldtes i vid udstrækning introduktionen af TDC Rate i maj 2011, men også som følge af en positiv effekt i 1. halvår 2011 fra migreringen af kunder til abonnementer med forud fakturering. Ekspres Bank har siden april 2012 stået for finansieringen af TDC Rate i TDC brandet. Højere betaling af selskabsskat (DKK 179m) da TDC ikke var pålagt at foretage acontobetaling af selskabsskat i 1. kvartal Refinansieringen i 1. kvartal 2011, som medførte en ændret betalingsprofil, resulterede i højere rentebetalinger (DKK 59m). Denne effekt blev delvist opvejet af en førtidig opsigelse i 1. kvartal 2011 af renteswapaftaler med negative markedsværdier (vedrørende de refinansierede seniorlån). Flere investeringer i materielle og immaterielle aktiver, der primært er relateret til ændret timing ift. sidste år, resulterede i faldende pengestrømme. Periodens resultat Periodens resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 1.479m, hvilket er et fald på DKK 151m eller 9,3%. Faldet skyldtes primært udviklingen i dagsværdireguleringer som følge af gevinster i 1. halvår 2011 relateret til sikring af EUR-gæld. Lavere pensionsindtægter havde ligeledes en negativ effekt på periodens resultat, som dog blev delvist opvejet af lavere amortiseringsomkostninger. Periodens resultat inklusive særlige poster udgjorde DKK 1.891m, hvilket er en stigning på DKK 626m eller 49,5%. Udviklingen kan henføres til periodens resultat fra særlige poster i 1. kvartal 2012 efter afgørelsen af tvisten mellem DPTG og TPSA. Totalindkomst Totalindkomsten i alt faldt med DKK 23m. Den betydelige vækst i periodens resultat blev mere end opvejet af den 2 Udviklingen er påvirket af den ændrede regnskabsmæssige behandling af udlånte tjenestemænd. Se også note 1 i Koncernregnskabet. Side 4 af 34

5 De negative pengestrømme på DKK 880m fra investeringsaktiviteter i 1.halvår 2012 påvirkedes positivt af provenu fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA på DKK 1.010m før skat. Den relaterede selskabsskat på ca. DKK 250m forventes betalt i 4. kvartal De negative pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i 1. halvår 2012 på DKK 2.576m skyldtes udbyttebetalinger og aktietilbagekøbsprogrammet, der blev gennemført i 2. kvartal Anlægsinvesteringer I 1. halvår 2012 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK 1.783m, hvilket var en stigning på 10,5% sammenlignet med 1. halvår Udviklingen kan delvist henføres til timing i forhold til 2011, og vedrørte: Fortsatte investeringer i højhastighedsmobilnet med udbygning af 3G- og 4G-nettene. I 2011 blev størstedelen af investeringerne udført i 2. halvår. Den store tilgang af TV- og bredbåndsabonnenter i 1. halvår 2012 drev øgede investeringer i kundeinstallationer. Øgede omkostninger i forbindelse med kapacitetsudbygning af coax-nettet for at sikre bedre kundeoplevelser. 3 Denne skattebetaling vil reducere Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder. Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen Forberedelsen for lanceringen af LTE800 blev påbegyndt. Medarbejdere TDC havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 30. juni 2012 heraf i Danmark. År-til-år er dette et fald på 7,1% i koncernen. Pga. de fortsatte effektivitetsforbedringer, udviklingen i fastnetaktiviteterne samt gennemførelsen af flere outsourcing-initiativer har TDC iværksat en række fratrædelsesordninger. TDC har i 1. halvår 2012 reduceret arbejdsstyrken i Danmark med 235 medarbejdere. Korrigeret for den ændrede præsentation af udlånte tjenestemænd 4 samt erhvervelsen af virksomheder (itplatform fra Zitcom og BluePosition) faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere år-til-år med 5,9% eller 585. Forventninger til 2012 TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel plan for hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Udsagn om fremtiden. 4 Se også note 1 i Koncernregnskabet. 1H H 2011 Ændring i % EBITDA bpi (0,7) Regulering for ikke-likvide poster ,4 Pensionsbidrag (69) (83) 16,9 Betalinger vedrørende hensættelser (30) (80) 62,5 Ændring i driftskapital ekskl. særlige poster (901) (506) (78,1) Rentebetalinger, netto (757) (698) (8,5) Betalt selskabsskat (180) (1) - Investering i materielle og immaterielle aktiver ekskl. mobillicenser (1.760) (1.607) (9,5) EFCF (32,7) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (15,0) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (880) (1.807) 51,3 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.576) (1.275) (102,0) Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter (578) Side 5 af 34

6 TDC bekræfter sine forventninger til 2012 som anført i Årsrapport 2011: Omsætning: DKK 26,0-26,5 mia. EBITDA bpi: DKK 10,3-10,5 mia. Anlægsinvesteringer: DKK 3,4-3,5 mia. Udbytte pr. aktie: DKK 4,60 Udbyttet på DKK 4,60 pr. aktie svarer til DKK 4,50 pr. aktie før aktietilbagekøbsprogrammet. TDCs Bestyrelse har besluttet, at det forventede udbytte på DKK 4,60 pr. cirkulerende aktie vil blive udloddet med DKK 2,30 den 14. august 2012, og resten forventes udloddet i 1. kvartal Endvidere har TDC returneret DKK 750m af provenuet fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA til aktionærerne i form af et engangsaktietilbagekøbsprogram. Dette udgør en ekstrabetaling på DKK 0,92 pr. aktie ud over det offentliggjorte udbytte på DKK 4,60 pr. aktie. Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent regnskabsår, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Side 6 af 34

7 Regnskabsberetning for forretningsenhederne TDC Koncernen 1H H 2011 Ændring i % Omsætning ,5 Privat ,0 Erhverv (7,8) Nordic ,5 Wholesale (7,5) YouSee ,5 Operations & hovedkontoret ,4 Elimineringer (738) (698) (5,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.873) (3.527) (9,8) Bruttoavance (2,9) Privat (3,9) Erhverv (5,2) Nordic ,6 Wholesale (9,2) YouSee ,7 Operations & hovedkontoret ,5 Elimineringer (11,0) Eksterne omkostninger (2.024) (2.207) 8,3 Personaleomkostninger (2.280) (2.377) 4,1 Andre indtægter og omkostninger (48,2) EBITDA bpi (0,7) Privat (0,2) Erhverv (4,6) Nordic ,1 Wholesale (12,4) YouSee ,5 Operations & hovedkontoret (161) (165) 2,4 Elimineringer 2 3 (33,3) Bruttomargin (%) 70,7 73,2 - EBITDA bpi-margin (%) 38,5 39,0 - Organisk omsætning¹ ,3 Organisk EBITDA bpi¹ (2,0) ¹ Rapporteret omsætning og EBITDA bpi eksklusive indvirkningen fra erhvervelser og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver samt indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 7 af 34

8 Privat 2. kvartal 2012 kort fortalt Fortsat intens konkurrence på mobilområdet med omfattende kampagner fra vores konkurrenter; Onfone og M1 opretholdt deres markedsmomentum Fortsat solid nettotilgang på tv-området samt en markant nettotilgang af bredbånds- og VoIP-kunder i både TDCbrandet og Fullrate Positiv reaktion på lanceringen af 'SamleFordele' et innovativt nyt samlekoncept, hvor kunden opnår yderligere fordele ved at kombinere et mobilabonnement med Home Duo/Trio-pakker Omsætning Omsætningen i 1. halvår 2012 i Privat steg med 3,0% i forhold til 1. halvår Fastnettelefoni Fald i antallet af traditionelle fastnetkunder og lavere forbrug havde fortsat en negativ indvirkning på omsætningen. Dog viste 2. kvartal det mindste fald i antallet af fastnet-rgu'er (PSTN og VoIP) i flere år. Privat formåede ligeledes at fastholde år-til-år PSTN/ISDN-ARPU på et stabilt niveau, mens år-til-år VoIP-ARPU faldt som følge af øgede samlerabatter. Mobiltjenester Markedet for privatkunder var fortsat påvirket af den intense konkurrence og omfattende kampagner i 1. halvår 2012, hvilket lagde pres på omsætningen fra mobiltjenester. Erhvervelsen af Onfone i maj 2011 havde en væsentlig gunstig effekt på omsætningen, og siden da har Onfone formået at øge sin kundebase med 28%. Til gengæld havde regulering fortsat en negativ indvirkning på omsætningen. År-til-år ARPU eksklusive ankommende trafik faldt, men en introduktion af abonnementspris for kunder med lav ARPU gav en stigning i ARPU en i 2. kvartal samt en oprydning i kundebasen. Internet og netværk Trods de vanskelige markedsforhold opnåede Privat historisk mange bredbåndsabonnementer i 2. kvartal 2012 med en tilgang på efter otte kvartaler med negativ nettotilgang. Dette skyldtes delvist den WiMAX-baserede operatør Skylines konkurs. Bredbånds-ARPU var fortsat negativt påvirket af samlerabatter pga. øget udbredelse af dual- og triple play-kombinationsprodukter. Terminalsalg, installationer mv. Salget af mobiltelefoner solgt uden tilskud fortsatte på et højt niveau og sælges nu i alle Privats brands. Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Privat 1H H 2011 Ændring i % Omsætning ,0 Fastnettelefoni (13,5) Mobiltjenester (5,9) Internet og netværk (7,3) Terminaler, installationer mv.¹ ,4 Servicetelefonitjenester ,1 Tv ,4 Øvrige² (24,1) Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.731) (1.481) (16,9) Bruttoavance (3,9) Eksterne omkostninger (684) (808) 15,3 Personaleomkostninger (414) (402) (3,0) Andre indtægter og omkostninger EBITDA bpi (0,2) Bruttomargin % 62,2 66,7 - EBITDA bpi-margin % 38,2 39,4 - Organisk omsætning³ ,6 Organisk EBITDA bpi² (4,7) ¹ Omfatter salg af mobiltelefoner uden tilskud ² Omfatter rykker- og regningsgebyrer mv. ³ Rapporteret omsætning og EBITDA bpi eksklusive indvirkningen fra erhvervelser og frasalg samt indvirkningen fra regulatoriske prisjusteringer. Tv Den store tilgang af abonnementer til TDC TV fortsatte i 2. kvartal 2012 med 6,7% flere RGU'er i forhold til 1. kvartal Privat øgede sin markedsandel efter de ændrede markedsbetingelser som følge af MPEG2-lukningen og at TV2 blev en betalingskanal. Dog faldt ARPU pga. en stor tilgang på HomeTrio Mini i 1. kvartal og Trio-kampagner i 2. kvartal. Bruttoavance Privats bruttoavance faldt med 3,9%. Bruttomarginen faldt fra 66,7% til 62,2% i 1. halvår Bruttomarginen fortsatte med at falde, idet forretningsområdet terminalsalg med en lav avance, udgjorde en større andel af omsætningen. Faldet i omsætningen fra mobiltjenester blev delvist opvejet af lavere transmissionsomkostninger pga. regulering. Lavere omkostninger som følge af effektivitetsforbedringer i Operations havde også en gunstig indvirkning på bruttoavancen. EBITDA bpi Privats EBITDA bpi forblev stabilt sammenlignet med 1. halvår EBITDA bpi-marginen faldt fra 39,4% til 38,2%. Det lykkedes for Privat at opveje faldet i bruttoavancen pga. lavere kundeakkvisitionsomkostninger efter lanceringen af TDC Rate, færre omkostninger til vikarer og lønninger samt lavere markedsføringsomkostninger. Side 8 af 34

9 Erhverv 2. kvartal 2012 kort fortalt Stærk udvikling inden for fastnettelefoni med reduceret churn og højere år-til-år ARPU Fortsat prisudhulning resulterede i lavere ARPU på vundne og genforhandlede kontrakter specielt på mobil- og bredbåndsområderne Kundetilfredshedsscoren (ECSI) på det højeste niveau siden lanceringen af TAK-programmet NetDesign er fortsat udfordret som følge af en stor afmatning i efterspørgslen efter samlede kommunikationsløsninger Omsætning Omsætningen i 1. halvår 2012 i Erhverv faldt med 7,8% sammenlignet med 1. halvår Fastnettelefoni I 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 implementerede Erhverv en række kommercielle tiltag, der havde en gunstig indvirkning på ARPU. Erhverv havde fortsat succes med sin VoIP-konvergensløsning Scale, der har en relativ høj ARPU og lav kundeafgang (churn). Som følge heraf havde Erhverv den bedste udvikling i omsætningen fra fastnettelefoni i de seneste år med et fald på kun 3,0% sammenlignet med 1. halvår Mobiltjenester Omsætningsvæksten på mobiltjenester blev negativt påvirket af en engangsjustering af rabatter (DKK 25m) i 1. kvartal Desuden lagde den fortsatte intense priskonkurrence pres på ARPU, og genforhandlinger af store kontrakter kombineret med en afsmitning fra det yderst konkurrenceprægede privatmarked på små og mellemstore segmenter havde en negativ indvirkning på omsætningen. Prisreguleringer vedrørende mobilterminering og international roaming påvirkede også omsætningen negativt. Disse faktorer mere end opvejede et stærkt stigende antal RGU'er år-til-år for såvel mobilbredbånd som mobiltale. Alt i alt faldt omsætningen fra mobiltjenester med 12,5% sammenlignet med 1. halvår Internet og netværk Bredbåndsmarkedet påvirkes fortsat af prisudhulning, og Erhverv kan se en ændring i sammensætningen af bredbånds-rgu'er, hvor kunderne skifter til produkter med lavere ARPU med reducerede serviceniveauer og IT-sikkerhed. Samtidig medførte genforhandling af store kontrakter lavere priser. Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Erhverv 1H H 2011 Ændring i % Omsætning (7,8) Fastnettelefoni (3,0) Mobiltjenester (12,5) Internet og netværk (4,5) Terminaler, installationer mv (7,8) Øvrige¹ (24,4) Transmissionsomkostning er og vareforbrug (934) (1.088) 14,2 Bruttoavance (5,2) Eksterne omkostninger (332) (359) 7,5 Personaleomkostninger (397) (425) 6,6 Andre indtægter og omkostninger (1) - - EBITDA bpi (4,6) Bruttomargin % 73,5 71,6 - EBITDA bpi-margin % 52,8 51,1 - Organisk omsætning² (6,4) Organisk EBITDA bpi² (4,7) ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA bpi eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer samt indvirkningen fra erhvervelser og frasalg. Terminaludstyr og systemintegration NetDesign havde fortsat udfordringer i 1. halvår Et fald i omsætningen på 7,8% skyldtes mindre salg af hardware og software. Bruttoavance Erhvervs bruttoavance faldt med 5,2%, hvorimod bruttomarginen steg fra 71,6% i 1. halvår 2011 til 73,5% i 1. halvår Den store stigning i bruttomarginen skyldtes, at de negative virkninger af regulering på omsætningen fra mobiltjenester ikke havde nogen indvirkning på bruttoavancen kombineret med, at effektivitetsforbedringer i Operations resulterede i færre netværksomkostninger allokeret til Erhverv. EBITDA bpi Erhvervs EBITDA bpi faldt med 4,6%. Eksklusive engangsjusteringen af rabatter faldt EBITDA bpi i Erhverv med kun 3,3%. EBITDA bpi-marginen steg fra 51,1% til 52,8% i 1. halvår Faldet i bruttoavancen blev delvist opvejet af besparelser på de eksterne omkostninger pga. færre omkostninger til kundeakkvisition. Personaleomkostningerne faldt som følge af færre medarbejdere. Side 9 af 34

10 Nordic 2. kvartal 2012 kort fortalt Organisk EBITDA bpi steg med 10,1% -en fortsættelse af flere år med stærke kvartalsvise vækstrater Forbedret EBITDA bpi margin som følge af disciplineret omkostningsstyring TDC Sverige og TDC Hosting fortsatte de stærke præstationer Reducerede driftsomkostninger og mere fokuserede organisationer i Finland og Norge bidrog til positiv EBITDAudvikling efter et par kvartaler med negativ vækst TDC Hosting investerede i offshoring-platform i Indien samt yderligere datacenterkapacitet i Finland og Sverige Omsætning Omsætningen i 1. halvår i Nordic steg med 9,5% og den organiske vækst steg med 8,4%. Fastnettelefoni Omsætningen fra fastnettelefoni var fortsat påvirket af migreringen fra traditionel fastnettelefoni til ren mobiltelefoni. MoU blev presset, især i TDC Norge, hvilket i kombination med den fortsatte prisudhulning resulterede i et fald i omsætningen. Produkter med lavere margin i TDC Finland og TDC Sverige afbødede presset på toplinjen og resulterede i et samlet fald på 0,2% i omsætningen fra fastnettelefoni. Mobiltjenester Stærk vækst i mobilabonnementer resulterede i en 19,3% stigning i omsætningen fra mobiltjenester. Internet og netværk IP-VPN-produktet fortsatte med at vinde indpas, og den samlede IP-VPN-kundebase steg med 13,6% sammenlignet med 1. halvår 2011 og med tocifret vækst i alle tre lande. Derimod faldt antallet af internetforbindelser, specielt i TDC Sverige. Størstedelen af disse installationer har dog en relativ lav ARPU og margin. Hostingforretningen vinder fortsat indpas med store vundne kundekontrakter, specielt i Danmark, hvor TDC Hosting er velpositioneret i den offentlige sektor (SKI-rammeaftalen). Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Nordic 1H H 2011 Ændring i % Omsætning ,5 TDC Sverige ,3 TDC Norge ,0 TDC Finland ,3 TDC Hosting ,0 Øvrige, inkl. elimineringer (73) (65) (12,3) Fastnettelefoni (0,2) Mobiltjenester ,3 Internet og netværk ,0 Terminaler, installationer mv ,7 Øvrige¹ ,1 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.412) (1.282) (10,1) Bruttoavance ,6 Eksterne omkostninger (177) (164) (7,9) Personaleomkostninger (489) (462) (5,8) Andre indtægter og omkostninger 4 7 (42,9) EBITDA bpi ,1 Bruttomargin % 41,6 41,9 - EBITDA bpi-margin % 14,2 13,9 - Organisk omsætning² ,4 Organisk EBITDA bpi² ,3 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Rapporteret omsætning og EBITDA bpi eksklusive indvirkning fra valutakurseffekter, erhvervelser og frasalg samt salg af immaterielle og materielle aktiver. Terminalsalg, installationer mv. Forretningsområdet Direct 5 fortsatte med at udvise stærke vækstrater, især i TDC Sverige. Endvidere udviste forretningsområdet Project 6 stærk vækst understøttet af nye produktområder såsom datacentre og videoinstallationer. Bruttoavance Nordics bruttoavance steg inden for samtlige produktområder undtagen fastnettelefoni. Bruttoavancen steg med 8,6% i 1. halvår EBITDA bpi Nordics EBITDA bpi voksede med 12,1%, og organisk EBITDA bpi steg med 10,3% i 1. halvår. Samtidig lykkedes det Nordic at øge EBITDA-marginen fra 13,9% til 14,2%. EBITDA-væksten skyldtes øget bruttoavance og stram omkostningsstyring. 5 Forretningsområdet Direct omfatter salg af mobiltelefoner, konferencetelefoner, headsets, tavlecomputere og lignende. Salget sker via vores online salgskanal og gennem sælgere. 6 Forretningsområdet Project omfatter salg og installation af kommunikationsanlæg, det være sig PBX/PABC-løsninger, omstillingsanlæg, videomødeanlæg og lignende. Side 10 af 34

11 Wholesale 2. kvartal 2012 kort fortalt Omsætning og EBITDA bpi under pres. Fortsat fokus på strategiske tiltag for at sikre fremtidig forbedring samt fastholdelse af eksisterende forretning PSTN-churn nåede et historisk lavt niveau i 2. kvartal, da Ældresagen lancerede fastnettelefoni og således føjede kunder til fastnetsegmentet Nettalk og Coop Mobil (eksterne tjenesteudbydere på TDC s net) havde fremgang med stærk nettotilgang Fortsat stor efterspørgsel efter fællesnordisk kapacitet Fortsat positiv udvikling i kundetilfredsheden (ECSI) Pres på BSA og ULL RGU er som følge af, at store kunder fortsat mister detailkunder En del af kundebasen var udfordret af, at både finansielle markeder og priserne på mobilmarkedet var under pres Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Wholesale 1H H 2011 Ændring i % Omsætning (7,5) Fastnettelefoni (21,9) Mobiltjenester (5,6) Internet og netværk ,7 Øvrige¹ (11,5) Transmissionsomkostning er og vareforbrug (406) (426) 4,7 Bruttoavance (9,2) Eksterne omkostninger (94) (99) 5,1 Personaleomkostninger (57) (49) (16,3) Andre indtægter og omkostninger EBITDA bpi (12,4) Bruttomargin % 60,1 61,3 - EBITDA bpi-margin % 45,3 47,8 - Organisk omsætning² (4,1) Organisk EBITDA bpi² (8,3) ¹ Omfatter udleje af mastepositioner. ² Rapporteret omsætning og EBITDA bpi eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Omsætning Omsætningen i 1. halvår 2012 i Wholesale faldt med 7,5% sammenlignet med 1. halvår Fastnettelefoni PSTN/ISDN-ARPU var fortsat negativt påvirket af den regulatoriske prisændring på abonnementer (13% fald) pr. 3. kvartal Kombineret med mindre trafik og lavere omsætning fra samtrafik faldt omsætningen fra fastnettelefoni med 21,9%. Det er værd at bemærke, at antallet af PSTN-kunder forblev stabilt i 2. kvartal Mobiltjenester Trods de vanskelige betingelser på det danske mobilmarked lykkedes det Wholesale at øge antallet af RGU'er år-til-år. Dette var drevet af eksterne tjenesteudbydere (f.eks. Nettalk og CoopMobil), der opererer på TDC's mobilnet. I 2. kvartal fortsatte antallet af disse abonnementer med at stige, hvorimod ARPU eksklusive ankommende trafik var udfordret og faldt sammenlignet med 1. halvår Antallet af MVNO-minutter udviste en positiv tendens ved at nå det højeste niveau i tre kvartaler i træk. Derimod var omsætningen negativt påvirket af yderligere EU-regulering af international roaming og af at indenlandske MVNO er udbyggede deres egne netværk og implementerede trafikstyring for at reducere MoU. Internet og netværk ARPU for BSA steg som følge af regulatoriske prisstigninger, og kombineret med stor vækst i fællesnordiske aktiviteter steg omsætningen fra internet og netværk svagt sammenlignet med 1. halvår 201 trods en negativ udvikling i antallet af bredbånds-rgu'er. Bruttoavance Wholesales bruttoavance faldt med 9,2%. Bruttomarginen faldt fra 61,3% til 60,1% pga. en ændret produktsammensætning med større omsætning i områder med lavere avancer. Faldet blev delvist opvejet af effektivitetsforbedringer i Operations i form af færre netværksomkostninger allokeret til Wholesale. EBITDA bpi EBITDA bpi faldt med 12,4%, og EBITDA bpi-marginen faldt fra 47,8% til 45,3%. Faldet i EBITDA var på niveau med faldet i bruttoavancen, idet besparelser i eksterne omkostninger, som følge af færre omkostninger til it, svarede til de øgede personaleomkostninger, som dels skyldtes erhvervelsen af en it-platform fra Zitcom samt overførsel af personalefunktioner fra Operations til Wholesale. Side 11 af 34

12 YouSee 2. kvartal 2012 kort fortalt Fortsat solide resultater med 9,6% vækst i EBITDA bpi Fastholdt momentum på bredbåndsmarkedet med yderligere nettotilgang på Lanceringen i 2. kvartal af Web-tv Ude betød, at YouSees bredbåndskunder i dag kan se op til 23 kanaler på deres pc, telefon eller tavlecomputere uden ekstra omkostninger, når de er ude Serviceniveauet blev væsentligt forbedret Omsætning Omsætningen i 1. halvår i YouSee steg med 6,5% sammenlignet med 1. halvår Basis tv Lukningen af MPEG2-signalet og ændringen af TV2 til betalingskanal havde en gunstig indvirkning på tv-markedet i starten af Tilgangen år-til-år af Basis tv-rgu'er i 1. halvår udgjorde , hvilket hovedsageligt skyldtes tilføjelsen af en stor antenneforening. Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster YouSee 1H H 2011 Ændring i % Omsætning ,5 Basis tv ,4 Premium tv ,4 Internettjenester ,6 Fastnettelefoni (16,0) Øvrige¹ ,7 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (947) (868) (9,1) Bruttoavance ,7 Eksterne omkostninger (212) (232) 8,6 Personaleomkostninger (279) (280) 0,4 Andre indtægter og omkostninger EBITDA bpi ,5 Bruttomargin % 58,2 59,2 - EBITDA bpi-margin % 36,6 35,2 - Organisk omsætning ,5 Organisk EBITDA bpi ,5 ¹ Omfatter installationsafgifter og TDC TV. YouSee fortsatte med at forbedre udbuddet til sine kunder og lancerede i 2. kvartal 100 Mbit/s samt "Web-tv Ude". Som en konsekvens af øgede omkostninger til indhold efter inkluderingen af TV2 hævede YouSee abonnementsafgifterne i begyndelsen af året, hvilket havde en gunstig indvirkning på ARPU og dermed øgede omsætningen. Premium tv Omsætningen fra Premium tv steg 5,4% fra 1. halvår 2011, hovedsageligt pga. ARPU-stigningen efter prisstigninger pr. 1. januar. Antallet af RGU'er steg med Efterspørgslen efter værdiforøgende tjeneste såsom VoD fortsatte med at stige, og antallet af VoD-visninger steg mere end 230% sammenlignet med 1. halvår Antallet af HDkanaler i tv-pakkerne fortsatte med at stige, og fuldpakken omfatter pt. 21 HD-kanaler. Yderligere 3 kanaler lanceres i august. Bruttoavance YouSees bruttoavance steg med 4,7% sammenlignet med 1. halvår Faldet i bruttomarginen fra 59,2% til 58,2% skyldtes de øgede programomkostninger efter inkluderingen af TV2 og mere indhold med en lavere avance i tv-pakkerne. EBITDA bpi YouSees EBITDA bpi steg med 10,5% sammenlignet med 1. halvår EBITDA bpi-marginen steg fra 35,2% til 36,6%. Eksterne omkostninger blev reduceret med 8,6% trods den øgede aktivitet som følge af den fortsatte fokusering på omkostninger samt en ændret timing i markedsføringsomkostningerne. Personaleomkostningerne forblev på samme niveau som i 1. halvår Internettjenester Trods de vanskelige markedsforhold fortsatte YouSee med at opnå en positiv nettotilgang på bredbånd og fastholde år-tilår ARPU på det samme niveau. Stigningen i antallet af RGU'er år-til-år var det højeste registrerede siden 2010, hvilket understreger en meget vellykket bredbåndsportefølje og den store succes med muligheden for at se tv direkte på tavlecomputere, smartphones og pc'er. Side 12 af 34

13 Operations & hovedkontoret 2. kvartal 2012 kort fortalt Fortsatte omkostningsbesparelser og reducerede fejlretningstimer Vellykket overgang af TDC IT's outsourcing fra CSC til TCS med kun forventede, mindre driftsmæssige udfordringer. Transformationen til sikring af optimale processer vil fortsat have høj prioritet i fremtiden Pladsoptimeringstiltag fortsatte med flytning af NetDesign til Teglholmen Kundetilfredsheden for TDC Koncernen forblev på den højeste registrerede score siden lanceringen af TAKprogrammet Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Operations & Ændring i hovedkontoret 1H H 2011 % Omsætning ,4 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (35) (40) 12,5 Bruttoavance ,5 Eksterne omkostninger (994) (1.018) 2,4 Personaleomkostninger (651) (761) 14,5 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (7,4) Andre indtægter og omkostninger (42,2) EBITDA bpi (161) (165) 2,4 Organisk omsætning¹ ,4 Organisk EBITDA bpi¹ (161) (166) 3,0 ¹ Rapporteret EBITDA bpi eksklusive indvirkningen fra salg af materielle aktiver. Operationel optimering Operations & hovedkontoret fortsatte med at fokusere på reduktion af omkostninger og eliminering af kompleksiteten i såvel produktion og inden for it med transformationsprogrammerne TAK, TDC 2.0 og TDC PRO. For eksempel har TDC 2.0 introduceret andre og mere effektive måder at organisere de daglige arbejdsrutiner på ved et større fokus på de mest kritiske KPI er og målsætninger samt implementering af en meget mere disciplineret performance management. Effektivitetsgevinster opnået af Operations & hovedkontoret resulterede i et fald på 7,4% i driftsomkostninger, der fordeles til TDC s øvrige forretningsenheder. Personaleomkostningerne faldt med 14,5% sammenlignet med 1. halvår Faldet skyldtes delvist en ændring i præsentationen af udlånte tjenestemænd, hvor kompensationen er flyttet fra andre indtægter og omkostninger til at blive modregnet i personaleomkostninger. Korrigeret for dette faldt personaleomkostningerne med 8,8% og skyldtes 545 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Operations & hovedkontoret (ligeledes korrigeret for ændring i præsentationen af udlånte tjenestemænd). Det fortsatte fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere skyldtes tre outsourcingprojekter gennemført i 2011, yderligere effektivitetsforbedringer og den fortsatte tilbagegang i fastnetaktiviteterne. Derudover har Operations i 2012 besluttet sig for outsourcing af to andre områder: renovering og reparation af kundeplaceret udstyr til CTDi i Ungarn, hvilket berører 13 medarbejdere, samt opgaveplanlægning til Manila, hvilket berører 12 medarbejdere. Installationsforretningens timer for fejlhåndtering faldt med timer eller 4,4% sammenlignet med 1. halvår 2011, hvilket havde en gunstig indvirkning på omkostningsniveauet. Operations & hovedkontorets eksterne omkostninger faldt sammenlignet med 1. halvår 2011, hvilket hovedsageligt skyldtes færre it-omkostninger efter udskiftning af itservicepartner til Tata Consultancy Services samt færre omkostninger til facility management pga. pladsoptimeringsaktiviteter i I 2. kvartal gennemførte TDC lignende aktiviteter ved at flytte NetDesign med 290 medarbejdere til Teglholmen. Antallet af uacceptable kundeoplevelser forblev på et lavt niveau, mens kundetilfredsheden forblev på det højeste niveau siden undersøgelsens indførelse for tre år siden. Operations investerer i fastnettelefoni, mobilnet og it. Investeringen i 800 MHz-båndet er en strategisk vigtig investering, og de første LTE800 positioner er klar til afprøvning. Operations forventer at have 230 mastepositioner i drift ved udgangen af Side 13 af 34

14 Koncernregnskab Resultatopgørelse TDC Koncernen Note 1H H 2011 Ændring i % 2K K 2011 Ændring i % Omsætning , ,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.873) (3.527) (9,8) (1.934) (1.757) (10,1) Bruttoavance (2,9) (3,0) Eksterne omkostninger (2.024) (2.207) 8,3 (976) (1.081) 9,7 Personaleomkostninger 3 (2.280) (2.377) 4,1 (1.169) (1.229) 4,9 Andre indtægter og omkostninger (48,2) (60,4) EBITDA bpi (0,7) (0,3) Pensionsindtægter (80,9) (80,9) EBITDA (4,0) (3,6) Afskrivninger (1.338) (1.367) 2,1 (675) (691) 2,3 Amortiseringer (1.108) (1.245) 11,0 (566) (624) 9,3 Nedskrivninger for værdiforringelse (13) (29) 55,2 (6) (18) 66,7 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 4 (2.459) (2.641) 6,9 (1.247) (1.333) 6,5 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster (1,3) (0,8) Særlige poster 5 (468) (459) (2,0) (150) (248) 39,5 Resultat af primær drift (EBIT) (1,9) ,4 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Heraf særlige poster Dagsværdireguleringer (23) 218 (110,6) (16,9) Valutakursreguleringer (2) (37) 94,6 2 (9) 122,2 Renteindtægter og renteomkostninger (551) (632) 12,8 (278) (311) 10,6 Finansielle poster 6 (576) (451) (27,7) (222) (255) 12,9 Resultat før skat , ,6 Skat af periodens resultat før særlige poster (617) (625) 1,3 (329) (292) (12,7) Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster , (29,2) Skat af periodens resultat i alt (497) (535) 7,1 (295) (244) (20,9) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter , ,8 Periodens resultat af ophørte aktiviteter Heraf særlige poster Periodens resultat , ,1 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster (9,3) (2,4) Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 2,35 1,55 51,6 0,79 0,69 14,5 Udvandet resultat pr. aktie 2,34 1,55 51,0 0,78 0,69 13,0 Side 14 af 34

15 Totalindkomstopgørelse TDC Koncernen 1H H K K 2011 Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme (11) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen 65 (9) (53) - Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (631) (604) Skat af anden totalindkomst 144 (83) (46) 134 Anden totalindkomst (398) (444) Totalindkomst i alt Side 15 af 34

16 Balance TDC Koncernen Note 30. juni december juni 2011 Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserver (425) (500) (551) Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Lån Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Skyldig selskabsskat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Skyldigt udbytte Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Side 16 af 34

17 Pengestrømsopgørelse TDC Koncernen 1H H 2011 Ændring i Ændring % 2K K 2011 i % EBITDA bpi (0,7) (0,3) Regulering for ikke-likvide poster , (11,5) Pensionsbidrag (69) (83) 16,9 (34) (44) 22,7 Betalinger vedrørende hensættelser (30) (80) 62,5 (1) (7) 85,7 Pengestrømme vedrørende særlige poster (367) (438) 16,2 (140) (172) 18,6 Ændring i driftskapital (901) (506) (78,1) (456) (365) (24,9) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat (6,4) (2,7) Rentebetalinger, netto (757) (698) (8,5) (197) (331) 40,5 Realiserede valutakursreguleringer (1) 8 (112,5) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat (9,7) ,0 Betalt selskabsskat (180) (1) - - (1) - Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (15,0) ,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt (15,0) ,0 Investering i virksomheder (117) (254) 53,9 - (180) - Investering i materielle aktiver (1.350) (1.216) (11,0) (657) (618) (6,3) Investering i immaterielle aktiver (443) (424) (4,5) (237) (244) 2,9 Investering i øvrige anlægsaktiver (1) (14) 92,9 - (13) - Frasalg af virksomheder Salg af materielle aktiver , ,0 Salg af øvrige anlægsaktiver 6 90 (93,3) Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder ,0 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (880) (1.807) 51,3 (881) (1.049) 16,0 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter - (66) - - (5) - Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (880) (1.873) 53,0 (881) (1.054) 16,4 Provenu ved langfristet lånoptagelse (78,0) Afdrag på langfristede lån (3.440) (17.892) 80,8 (3.420) (17) - Ændring i kortfristede banklån (302) (61) - - (4) - Ændring i rentebærende gæld (1) Betalt udbytte (1.755) - - (394) - - Køb og salg af egne aktier, netto (750) - - (158) - - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (2.576) (1.275) (102,0) (3.972) (17) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (2.576) (1.275) (102,0) (3.972) (17) - Pengestrømme i alt (578) (3.140) Likvider primo , Likvider ultimo (14,6) (14,6) Side 17 af 34

18 Koncernegenkapitalopgørelse TDC Koncernen Reserve for Aktie valutakursregule kapital ringer Reserve for sikring af pengestrømme Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar (621) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen - - (9) - - (9) Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst (83) - (83) Totalindkomst i alt Udlodning af udbytte (1.781) - (1.781) Annullering af egne aktier (167) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. juni (619) TDC Koncernen Reserve for Aktie valutakursregule kapital ringer Reserve for sikring af pengestrømme Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar (616) Periodens resultat (7) Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme - - (11) - - (11) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (631) - (631) Skat af anden totalindkomst - - (14) Totalindkomst i alt (480) Udbetalt udbytte (1.790) (1.790) Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier (750) - (750) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. juni (581) Side 18 af 34

19 Noter til koncernregnskabet Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. halvår 2012 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Ved udarbejdelsen af TDC's koncernregnskaber er det nødvendigt, at ledelsen opstiller forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. De væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, der anses for væsentlige for udarbejdelsen af TDC's koncernregnskaber, er f.eks. ved opgørelsen af pensionsomkostninger, værdiansættelse af investeringer inklusive goodwill, amortisering af immaterielle aktiver, afskrivning af materielle aktiver, restruktureringshensættelser, hensættelse til tab på debitorer, kundechurns samt sandsynlige udfald af skatte- og retssager mv. De væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger er opsummeret i note 2 til koncernregnskabet for 2011, jf. TDC's Årsrapport Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til koncernregnskabet for 2011, jf. TDC Koncernens Årsrapport Ændret regnskabsmæssige behandling TDC har ændret den regnskabsmæssige behandling vedrørende ansatte berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår, som er udlånt til eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter, og som er berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår. TDC betaler de pågældende medarbejderes løn mv., og betalingen bliver efterfølgende refunderet af outsourcingspartneren. Løn mv. vedrørende disse medarbejdere fremgår pr. 1. januar 2012 ikke af TDC's resultatopgørelse. Tidligere blev løn mv. indregnet i personaleomkostninger, og den tilsvarende refusion blev indregnet i andre indtægter. Endvidere er de pågældende medarbejdere ikke indregnet i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Medarbejderne blev tidligere indregnet. Sammenligningstal for tidligere perioder er ikke tilpasset i overensstemmelse hermed. Personaleomkostningerne for 1. halvår 2011 inkluderede DKK 42m vedrørende udlånte medarbejdere, og antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 30. juni 2011 inkluderede 171 udlånte medarbejdere. Side 19 af 34

20 Note 2 Segmentoplysninger Principperne for fordeling af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) er ændret i 1. kvartal Al omsætning genereret af segmenternes kundeforhold allokeres nu til det segment, der er ansvarlig for kundeforholdet 1. Tidligere blev omsætning genereret ved at anvende andre segmenters produkter allokeret til det segment, der udbød tjenesterne og produkterne. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. 1 Med få undtagelser, f.eks. omsætning i butikker. Aktiviteter 1H 2012 Privat Erhverv Nordic Wholesale 1H H H H H H H H 2011 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (2.829) (2.691) (1.663) (1.872) (2.078) (1.908) (557) (574) Andre indtægter og omkostninger - - (1) EBITDA bpi YouSee Operations & hovedkontoret I alt 1H H H H H H 2011 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.438) (1.380) (359) (393) (8.924) (8.818) Andre indtægter og omkostninger EBITDA bpi (161) (165) Afstemning af omsætning, 1H H 2011 Præsentationspligtige segmenter Eliminering af omsætning mellem segmenter (738) (698) Konsolideret ekstern omsætning Afstemning af resultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA bpi), 1H H 2011 EBITDA bpi fra præsentationspligtige segmenter Eliminering af EBITDA bpi 2 3 Ikke-allokeret: Pensionsindtægter Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (2.459) (2.641) Særlige poster (468) (459) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Finansielle poster (576) (451) Konsolideret resultat før skat Side 20 af 34

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012

TDC bekræfter forventningerne til 2012 TDC bekræfter forventningerne til 2012 Omsætningen i 1. kvartal steg 0,5%, og EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 1,2% i overensstemmelse med vores egne forecast. Korrigeret

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

Solide resultater i udfordrende markeder

Solide resultater i udfordrende markeder Solide resultater i udfordrende markeder Økonomi Drift Forventningerne til 2013 blev realiseret for EBITDA, anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens omsætningen levede op til de ændrede forventninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen Drift Økonomi Delårsrapport januar-september 1. november Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen I 3. kvartal havde vi fortsat en solid udvikling i EBITDA og pengestrømme, hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere