KonjunkturNYT uge 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 36"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge september 217

2 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af 19 Danmark Fortsat fald i industriproduktionen i juli Fald i udenrigshandlen i juli Lidt mindre overskud på betalingsbalancen i juli Flere ledige stllinger i 2. kvartal Færre konkurser og tabte job i august Færre tvangsauktioner i august Prisstigninger på både enfamiliehuse og ejerlejligheder i juni Fald i bilsalget i august Internationalt Euroområdet: BNP steg med,6 pct. i 2. kvartal USA: Erhvervstilliden steg til indeks 55,3 i servicesektoren i august Tyskland: Industriproduktionen var uændret i juli Storbritannien: Industriproduktionen steg med,2 pct. i juli Sverige: Industriproduktionen faldt med,9 pct. i juli Kina: Erhvervstilliden steg i juli Japan: BNP steg med,6 pct. i 2. kvartal Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder ECB fastholdt refinansieringsrenten på, pct. Riksbanken fastholdt renten på -,5 pct. Den effektive danske kronekurs var omtrent uændret Det danske aktieindeks, OMXC2, faldt med,7 pct. Olieprisen steg med 1,2 dollars pr. tønde

4 Side 4 af Dansk konjunkturnyt Fortsat fald i industriproduktionen i juli Industriproduktionen faldt med,8 pct. i juli, når der korrigeres for prisudvikling samt sæsonudsving, jf. figur 1.1 Faldet kommer efter en tilbagegang på 3,8 pct. i juni. Den lille afmatning i industriproduktionen, der har gjort sig gældende de seneste måneder, ser dermed ud til at fortsætte. Niveauet er imidlertid stadig højt, og afmatningen skal også ses i lyset af den meget stærke udvikling i andet halvår 216 og de første måneder af 217. Der var nedgang i industriproduktionen i fem ud af tolv branchegrupper i juli. Særligt var der et fald på 6 pct. i branchen maskinindustri, der vejer næsthøjest i det samlede produktionsindeks. Herunder var det branchen fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, der trak ned med et fald på 15,6 pct. Det er anden måned i træk med en markant tilbagegang i denne underbranche. Udover maskinindustrien bidrog blandt andet den relativt tunge branche møbel og anden industri mv. til det samlede dyk med et fald på 5,9 pct. i juli. Den største stigning i juli kom fra tekstil- og læderindustrien, hvor produktionen steg med 8,3 pct. Målt ved et tre måneders glidende gennemsnit steg den samlede industriomsætning (i løbende priser og korrigeret for sæsonudsving) med,2 pct. i juli. Det dækker over en lille fremgang på eksportmarkedet og et fald på hjemmemarkedet, jf. figur 1.2. Specielt industriomsætningen til eksportmarkedet har udvist markant fremgang de senere år. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Industriomsætning (3 mdr. glidende gennemsnit) (21=1) (21=1) (21=1) (21=1) Samlet industriproduktion Samlet industriproduktion (tre mds. glidende gennemsnit) Eksportmarked Hjemmemarked 9 Anm.: Industriomsætningen i figur 1.2 er målt i løbende priser Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side 5 af 19 Fald i udenrigshandlen i juli Vareeksporten 1 faldt med 1,4 pct. i juli i forhold til juni. Over de seneste tre måneder er vareeksporten dog steget med 1,2 pct. (værdier, sæsonkorrigeret), jf. figur 1.3. Importen af varer faldt med 2,2 pct. i juli. Det var primært maskiner ekskl. transportmidler samt halvfabrikata, som trak ned i vareeksporten i juli, mens kemikalier (herunder medicin) og næringsmidler trak op. Eksporten faldt mest til andre EU-lande i juli, herunder Tyskland og Storbritannien. For året til dato er vareeksporten steget med 4,8 pct. i forhold til samme periode sidste år. For vareimporten er effekten af råstoffer positiv i juli, mens alle andre varegrupper trak ned. År til dato er vareimporten steget med 5, pct. Tjenesteeksporten (værdier, sæsonkorrigeret) er faldet de seneste to måneder efter en kraftig stigning i maj, jf. figur 1.4. For året til dato er tjenesteeksporten steget med 8,2 pct. i forhold til sidste år. Importen af tjenester har udviklet sig nogenlunde fladt siden starten af året og var omtrent uændret i juli. År til dato er importen af tjenester dog 2,3 pct. højere end sidste år. Figur 1.3 Udenrigshandlen med varer (ekskl. energi, fly, skibe) Figur 1.4 Udenrigshandlen med tjenester Mia. kr. 55 Mia. kr. 55 Mia. kr. 4 Mia. kr Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. I figur 1.4 er der anvendt egen sæsonkorrektion. De stiplede linjer viser tremåneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

6 Side 6 af 19 Lidt mindre over overskud på betalingsbalancen i juli Ifølge den foreløbige opgørelse af betalingsbalancen løbende poster, var overskuddet i juli på 14,6 mia. kr., hvilket udgjorde et fald på 1,8 mia. kr. i forhold til juni, jf. figur 1.5. Det skyldes især lavere vareeksport. Overskuddet af løn- og formueindkomst i juli var på godt 5,4 mia. kr., hvilket er omtrent på samme niveau som de foregående måneder. Underskuddet på løbende overførsler steg til 2,9 mia. kr., hvilket er større end gennemsnittet for årets første seks måneder på gennemsnitligt 2,4 mia. kr. Det større underskud på de løbende overførsler er drevet af uændrede indtægter og øgede udgifter. For året til dato til og med juli er overskuddet på 17,1 mia. kr., hvilket er en pæn stigning i forhold til sidste år, hvor overskuddet i samme periode var på 93,7 mia. kr., jf. figur 1.6. Figur 1.5 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1.6 Betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. Mia. kr Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Mia. kr. Mia. kr År til dato Resterende måneder Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigerede Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Side 7 af 19 Flere ledige stillinger i 2. kvartal 217 Der var godt 32.3 ledige stillinger i den private sektor i 2. kvartal 217 (sæsonkorrigeret), hvilket er ca.1.4 flere ledige stillinger set i forhold til 1. kvartal, jf. figur 1.7. De ledige stillinger udgjorde 1,9 pct. af det samlede antal besatte og ubesatte stillinger i 2. kvartal. Set på tværs af erhvervene steg andelen af ledige stillinger inden for erhvervsservice, finansiering mv. og byggeri, mens den faldt inden for information samt handel og transport, jf. figur 1.8. Antallet af ledige stillinger har generelt været stigende siden udgangen af 211. Sammenholdt med beskæftigelsesfremgangen og virksomhedernes meldinger om stigende mangel på arbejdskraft peger det i retning af betydelig fart på arbejdsmarkedet. Figur 1.7 Ledige stillinger Figur 1.8 Antal ledige stillinger i erhverv, 2. kvartal 1. stillinger Pct. 35 3,5 Pct. 4, Pct. 4, 3 3, 3,5 3, ,5 2, 1,5 1, 3, 2,5 2, 1,5 1, 3, 2,5 2, 1,5 1, 5,5,5, ,, Handel og transp. Industri mv. Byggeri Informatiosiering mv. Finan- Erhvervsservice, Antal Andel (h. akse) Anm.: Det faktiske antal ledige stillinger er fra og med 3. kvartal 212 ikke direkte sammenligneligt med tidligere kvartaler på grund af et forbedret opregningsgrundlag. Andelen af ledige stillinger vurderes ifølge Danmarks Statistik ikke at være påvirket. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger i erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 19 Færre konkurser og tabte job i august Antallet af konkurser i aktive virksomheder 2 var i august på 189. Det er 5 pct. færre end i juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.9. Set over tre-måneders perioden juni-august i forhold til marts-maj steg antallet af konkurser dog med 8 pct. Det samlede antal konkurser var 452 i august (sæsonkorrigeret), jf. også figur 1.9. I faktiske tal var 54 pct. af de konkursramte virksomheder aktive, mens de resterende 46 pct. bestod af konkurser i såkaldt ikke-aktive virksomheder, som ikke har ansatte eller omsætning af betydning, og som tvangsopløses. Antallet af tabte fuldtidsjob som følge af konkurser var 896 i august, hvilket er 2,4 pct. færre end måneden før, jf. figur 1.1. Dette dækker over en stigning i antal tabte job i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Midtjylland og et fald i Region Sjælland samt Region Syddanmark. Figur 1.9 Erklærede konkurser Figur 1.1 Beskæftigelse i konkursramte virksomheder Antal Antal Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner 1, 1, 2,5 2, , 2, 6 6 1,5 1, , 1, Aktive virksomheder I alt Anm.: I figur 1.1 vises et tremåneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2 Aktive virksomheder er virksomheder, der har ansatte eller en omsætning på over 1 mio. kr.

9 Side 9 af 19 Færre tvangsauktioner i august I august blev der bekendtgjort 195 tvangsauktioner, hvilket er 13 færre end i juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed var antallet af tvangsauktioner omtrent på niveau med lavpunktet i maj, hvilket var det laveste niveau siden midten af 28, jf. figur Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner har vist en klart nedadgående tendens over de senere år. I kølvandet på finanskrisen lå antallet af månedlige tvangsauktioner således godt dobbelt så højt som det aktuelle niveau. Til sammenligning var der i starten af 199 erne op imod 1.8 tvangsauktioner om måneden. Den faldende tendens har været gældende i hele landet. Antallet er dog faldet kraftigst i Region Hovedstaden, der også havde det laveste antal tvangsauktioner i august i hele den målte periode. Region Hovedstaden og Region Nordjylland er aktuelt de regioner med færrest tvangsauktioner, jf. figur Figur 1.11 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.12 Antal bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på regioner Antal 5 Antal 5 Antal 16 Antal Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gns. Tvangsauktioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: I figur 1.11 er antallet af tvangsauktioner sæsonkorrigerede. Figur 2 viser et 6 måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

10 Side 1 af 19 Prisstigninger på både enfamiliehuse og ejerlejligheder i juni Priserne på enfamiliehuse steg med 1,8 pct. i juni (egen sæsonkorrektion), jf. figur Stigningen kommer ovenpå et lille fald i priserne i maj. Samtidig steg priserne på ejerlejligheder med,7 pct. Ikke-sæsonkorrigeret steg priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder med henholdsvis 1, pct. og,3 pct. i juni. Dermed ligger begge serier stadig solidt på den opadgående trend, der har gjort sig gældende siden starten af 212. Opgjort i kroner og ører har priserne på lejligheder aldrig været højere, mens priserne på enfamiliehuse omtrent flugter med niveauet op til finanskrisen. Samtidig er antallet af solgte enfamiliehuse og ejerlejligheder steget støt over de senere år, jf. figur Specielt antallet af solgte huse er steget pænt, hvilket også skal ses i sammenhæng med det større antal boliger sammenlignet med ejerlejlighederne. I juni blev der solgt godt 4. enfamiliehuse i almindelig fri handel (egen sæsonkorrektion), jf. figur Dermed er omsætningen efterhånden tilbage på et niveau, der svarer til perioden omkring finanskrisens start. Der blev solgt godt 1.7 ejerlejligheder i juni. Figur 1.13 Boligpriser Figur 1.14 Antal boligsalg i almindelig fri handel (26=1) (26=1) salg 1. salg Enfamiliehuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Egen sæsonkorrektion i begge figurer. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

11 Side 11 af 19 Fald i bilsalget i august Regeringens planer om at reducere registreringsafgiften har sat en dæmper på bilsalget i august. Den sæsonkorrigerede tilgang af nye biler var på 15.7 i august, hvilket er omtrent 2.6 færre end i juli, jf. figur Tilgangen, som dækker over både køb og leasing af biler, faldt med 8,7 pct. i husholdningerne og 22,5 pct. i erhvervene. Det faktiske antal af nye personbiler var godt 15.3 i august, hvilket er et fald på 11,8 pct. i forhold til august 216. Udviklingen dækker over et fald i den samlede tilgang til husholdningerne på 5,4 pct. og et fald i den samlede tilgang til erhvervene 21,9 pct. Figur 1.15 Antal nyregistrerede biler, sæsonkorrigeret 1. biler 1. biler I alt Husholdningerne Erhverv Anm.: Der er vist tilgang af nye biler til henholdsvis erhverv og husholdninger. Tilgang af biler dækker over såvel køb som leasing af biler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

12 Side 12 af Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Figur 2.1 BNP steg med,6 pct. i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal ifølge den reviderede opgørelse. Dette er uændret i forhold til første opgørelse. I forhold til 2. kvartal 216 steg BNP med 2,3 pct. Figur 2.2 Detailsalget faldt med,3 pct. fra juni til juli. Udviklingen dækker over fald i salget af benzin og fødevarer. Sammenlignet med året før er detailsalget steget med 2,6 pct. Pct. (å/å) 4 Pct. (k/k) 2 (28=1) (28=1) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Figur 2.3 Erhvervstilliden steg med 1,4 indekspoint til indeks 55,3 i servicesektoren i august, blandt andet drevet af fremgang i vurderingen af produktion, nye ordrer og beskæftigelse. Figur 2.4 Forbrugertilliden steg samlet med 3,4 indekspoint fra juli til august. Udviklingen tilskrives fortsat stigende forventninger til fremtiden, mens tilliden til den nuværende situation faldt Fremstilling Service og øvrige Samlet indikator Forventninger til fremtiden Nuværende situation Anm.: Erhvervstilliden i figur 2.3 er målt ved PMI. Et niveau over 5 indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side 13 af 19 Tyskland Figur 2.5 Industriproduktionen var uændret i juli sammenlignet med juni. Der var stor tilbagegang inden for energisektoren, men fremgang inden for produktionen af halvfabrikata. (28M1=1) (28M1=1) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Storbritannien Figur 2.6 Industriproduktionen steg med,2 pct. i juli sammenlignet med juni. I forhold til juli 216 er industriproduktionen steget med,4 pct. Figur 2.7 Erhvervstilliden i servicesektoren faldt med,6 indekspoint i august til det laveste niveau siden september 216. (28M1=1) (28M1=1) Anm.: Erhvervstilliden i figur 2.7 er målt ved PMI. Et niveau over 5 indikerer fremgang. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

14 Side 14 af 19 Sverige Figur 2.8 Industriproduktionen faldt med,9 pct. i juli sammenlignet juni. I forhold til juli 216 er industriproduktionen steget med 5,3 pct. Figur 2.9 Erhvervstilliden i servicesektoren faldt med 3,5 indekspoint i august til det laveste niveau siden august 216. Erhvervstilliden ligger imidlertid fortsat over 5, hvilket indikerer fremgang. (28M1=1) (28M1=1) Anm.: Erhvervstilliden i figur 2.9 er målt ved PMI. Et niveau over 5 indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina Figur 2.1 Erhvervstilliden, opgjort af Caixin, steg i både fremstillings- og servicesektoren fra juli til august med hhv.,5 og 1,2 indekspoint. Udviklingen kan primært tilskrives en stigning i antallet af nye ordrer Fremstilling Service Anm.: Erhvervstilliden er målt ved PMI. Et niveau over 5 indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side 15 af 19 Japan Figur 2.11 BNP steg med,6 pct. i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal ifølge den reviderede opgørelse. Dette er en nedjustering i forhold til den forrige opgørelse på,4 pct.-point. Stigningen i 2. kvartal er det sjette kvartal med stigninger i træk. Den årlige BNP vækst var 1,6 pct. Pct. (å/å) Pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16 Side 16 af Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder På rentemødet torsdag d. 7. september besluttede Den Europæiske Centralbank, ECB, at fastholde deres opkøbsprogram og de ledende renter. Refinansieringsrenten er dermed fortsat på, pct. ECBs styrelsesråd forventer, at renterne vil fortsætte på det nuværende niveau et godt stykke efter opkøbsprogrammets udløb. Opkøbsprogrammet på 6 milliarder euro om måneden fortsætter indtil slutningen af 217 med mulighed for forlængelse, indtil der observeres en vedholdende tilpasning af inflationen mod inflationsmålet på tæt på men under 2, pct. Der var ingen pengepolitiske ændringer fra den svenske centralbank, Riksbanken, da de torsdag d. 7. september afholdt rentemøde. Reporenten er dermed uændret på -,5 pct. Skønnene for BNP og inflation er blevet opjusteret, men det har ikke påvirket Riksbankens beslutninger. Aktiemarkederne har været præget af primært negative tendenser i løbet af den seneste uge. De ledende indeks i USA, Japan og Storbritannien er alle faldet siden sidste torsdag, jf. tabel 3.1. Det amerikanske aktieindeks, SP 5, faldt med,3 pct. Det europæiske indeks, Eurostoxx, og det ledende indeks i Kina, Shanghai Composite, er oppe med hhv.,6 pct. og,1 pct. Det danske OMXC2 er faldet med knap,7 pct. Den effektive danske kronekurs var omtrent uændret siden forrige torsdag. Både den amerikanske dollar samt den svenske og norske krone var svækket over for kronen med hhv.,9 pct.,,7 pct. og,6 pct. i løbet af den seneste uge, hvilket skyldes en styrket euro. Det britiske pund og den japanske yen var begge styrket over for kronen med hhv.,4 og,5 pct. Olieprisen er siden sidste torsdag steget med 1,2 amerikanske dollars og koster dermed 54,7 dollars per tønde.

17 Side 17 af 19 Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. 1 Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 31/8 sidste torsdag 24/8 Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,49, pct.-point USA (federal funds rate) 1,25, pct.-point Stat. 1-årig,41 -,5 pct.-point Japan (unc. call rate) -,1, pct.-point Realkreditrenter: 2 Sverige (repo) -,5, pct.-point Kort realkreditlån -,65 -,4 pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån 2,34, pct.-point Storbritannien (repo),25, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA 2,4 -,8 pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,1, pct.-point Indskudsbeviser -,65, pct.-point Tyskland,31 -,5 pct.-point Udlån,5, pct.-point Storbritannien,97 -,6 pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: 3 Kort (3-mdr.) -,13, pct.-point JPY/EUR,77,44 pct. Langt (1-årigt):,11, pct.-point GBP/EUR 19,,37 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 83,19 -,94 pct. OMXC2 (3/7-89 = 1) 115 -,65 pct. CNY/EUR 12,83,68 pct. Valutakurser: 3 USD/CNY 648,3-1,61 pct. EUR/DKK 743,92,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 618,75 -,91 pct. USA, S&P ,27 pct. SEK/DKK 78,15 -,7 pct. Japan, Nikkei ,27 pct. NOK/DKK 8,4 -,57 pct. Kina, Shanghai composite 3.366,14 pct. GBP/DKK 81,9,38 pct. Euroomr., Eurostoxx 375,61 pct. JPY/DKK 5,71,46 pct. Storbritannien, FTSE ,45 pct. Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 13,25,4 pct.-point Oliepriser Brent (USD) 54,67 1,24 USD Brent (DKK) 338,74 4,48 DKK Anm.: 1) Der anvendes lukkekurser for valutakurser, renter og aktier. 2) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 3) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

18 Side 18 af 19 Figur 3.1 Pengepolitiske renter Figur 3.2 Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point 1,5,5,4 1,,3,5,2,1,, -,1 -,5 -,2-1, -,3 -,4-1,5 -,5 sep 15 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Anm.: 1) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i DKK og USD Pct.-point Pct.-point 5, 5, 4,5 4,5 4, 4, 3,5 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, sep 15 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 DKK USD sep 15 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 Italien Irland Spanien Frankrig Portugal Kroner Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser (25=1) (25=1) sep 15 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 Eurostoxx Nikkei 225 S&P 5 OMX C2 (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD 1,25,11 1,2,1 1,15,1 1,1,9 1,5,9 1,,8 sep 15 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

19

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

Vækst på 2 pct. i 2016 ifølge revideret nationalregnskab

Vækst på 2 pct. i 2016 ifølge revideret nationalregnskab KonjunkturNYT uge.-. november 7 Vækst på pct. i ifølge revideret nationalregnskab pct. 7 8 9 Danmark Vækst på pct. i ifølge revideret nationalregnskab Antallet af ledige stillinger holdt sit høje niveau

Læs mere