Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk."

Transkript

1

2 Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer hvad med hensyn til pengene. Du finder også ud af, hvordan budgettet lægges, og hvad din rolle er i processen. Du vil også kunne se retningslinjerne for forbrug i URK og de formularer, du skal bruge til at få refunderet dine udgifter. Kort sagt hvad du ikke finder her, finder du heller ikke andre steder. Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på Indhold Introduktion...2 FAQ til hurtig navigation...3 Ansvar for økonomien...4 Budgetlægning...5 Fundraising...6 Retningslinjer for forbrug...7 Landsstyrelsens økonomiske beslutninger...10 Procedure for refusioner af bilag...19 Refusionsseddel...21 Økonomimanual // side 2 af 22

3 FAQ til hurtig navigation Hvem bestemmer når det handler om penge? Alle frivillige er med til at bestemme hvordan pengene skal bruges. Ønsker man at afsætte penge til noget, skal det med i et godkendt budget. Læs på side 4 om hvor ansvaret ligger. Læs på side 5 om budgetlægning. Hvad må man få penge til? Som udgangspunkt kan man bruge penge på alt, så længe udgifterne indgår i et godkendt budget. Landsstyrelsen har dog vedtaget en række retningslinjer for at sikre, at URKs midler primært kommer sårbare børn og unge til gode snarere end de frivillige. Du kan se retningslinjer for forbrug på side 7. Min aktivitet skal bruge flere penge end tidligere forventet. Hvad nu? Hvis din aktivitet hører under en lokal udviklingsråd, så kontakt rådet for at ansøge om flere penge. Hvis din aktivitet hører under en styregruppe, så kontakt styregruppen for at høre om der kan rykkes rundt på nogle udgifter i budgettet. Er dette ikke muligt, så ansøg om budgetudvidelse hos landsstyrelsen. Læs på side 10 om landsstyrelsens beslutningsproces. Hvordan får jeg penge tilbage for mine udlæg? Refusion af udlæg sker tre steder. Den økonomiansvarlige for det lokale udviklingsråd udbetaler penge for rådets udgifter og mindre aktiviteter under dem. Ferielejrens koordinator udbetaler penge for udgifter til lejren. Konsulenterne på sekretariatet udbetaler udgifter til aktiviteter under styregrupperne. Læs mere om proceduren på side 19. Find refusionsskemaer på side Error! Bookmark not defined. og frem. Hvordan ser økonomien ud i store træk? Til hvert landsmøde beretter landskassereren om foreningens økonomiske tilstand ud fra årsregnskabet. Læs mere om årsregnskabet og læs den seneste årsberetning på side 11. Økonomimanual // side 3 af 22

4 Ansvar for økonomien URK s medlemmer besluttede i oktober 2009 en ny struktur for Fremtidens URK. Du kan læse mere om beslutningen på Fremtidens URK medfører, at det økonomiske ansvar i URK fremover er fordelt på følgende måde: Den samlede økonomi Landsstyrelsen har ansvar for URK s samlede økonomi med ansvar over for landsmødet som organisationens øverste myndighed. Landsstyrelsen godkender budgetterne for aktivitetsområderne og temaudvalgene. De enkelte aktivitetsområders økonomi (f.eks. Solskinsunge) Styregruppen for aktivitetsområdet har ansvar for det samlede aktivitetsområdes økonomi med ansvar over for landsstyrelsen. Styregrupperne godkender budgetterne for styregruppens aktivitetsgrupper. Den enkelte aktivitets økonomi Aktivitetsgruppen (aktivitetslederen) har ansvar for aktivitetens økonomi som hidtil med ansvar over for styregruppen for aktivitetsområdet. Det enkelte temaudvalg Det enkelte temaudvalg har ansvar for sit eget møde- og rejsebudget. De lokale udviklingsråd (lokalgrupper) De lokale udviklingsråd har som hidtil ansvar for deres egen økonomi og kan fundraise selvstændigt til eksempelvis de kommunale 18-midler. I 2010 fortsætter økonomien for de lokale udviklingsråd som hidtil, men der kan ske ændringer på længere sigt, hvor aktivitetsgrupperne økonomi bliver en del af de enkelte styregruppers økonomi. Nogle aktiviteter finder kun sted ét sted i landet, og deres økonomi hører derfor ind under det lokale udviklingsråds økonomi. Økonomimanual // side 4 af 22

5 Budgetlægning Man kan afholde en udgift, hvis den indgår i et godkendt budget. I november måned bliver der lagt budget for det kommende år, hvor de enkelte styregrupper og temaudvalg lægger budget sammen med deres konsulent. Målet er at komme frem til et realistisk budget, der trækker på erfaringerne med behovet og forbruget. Budgettet skal samtidig afspejle forventninger til den videre strategiske udvikling af de enkelte aktiviteter i det kommende år. Landsstyrelsen behandler det samlede udkast til budget på deres møde i december. Tidsplan for budget 2010 November 2009: Udsending af Budgetlægning for 2010 Konsulenterne gør deres udvalg og projekter opmærksomme på budgetprocessen og på deadlines for input. Den 8. november: Den nye landsstyrelse mødes Landskassereren og souschefen orienterer Landsstyrelsen om budgetprocessen. Start/midt november: Styregrupper og udvalg udarbejder budgetforslag Udvalg og styregrupper udarbejder forslag til budget sammen med konsulenterne. Budgetterne skal være realistiske. Der bliver udarbejdet budgetter til fundraisingbrug for relevante projekter. Den 1. december: Fælles budgetskema bliver færdigt Konsulenterne lægger forslag til budget for deres områder ind i fælles budgetskema pr. 1. december. Den 7. december: Udkast til budget for 2010 Souschefen sender et udkast til budget til landsformanden og landskassereren, hvorefter landssekretæren, landsformanden og landskassereren holder budgetmøde og kommer med udkast til ændringer af det første budgetudkast. Den 9. december: Budgetmateriale til Landsstyrelsen Budgetmaterialet bliver sendt til Landsstyrelsen. Den 19. december: Landsstyrelsesmøde Budgetudkastene bliver diskuteret af Landsstyrelsen. Landsstyrelsen ender med at vedtage et budget, evt. et betinget budget, hvis der er uafklarede spørgsmål. Hvis landsstyrelsen ikke bliver enige om et budget på deres møde i december måned, så vedtager forretningsudvalget (landsformand, næstformænd og landskasserer) et midlertidigt budget. Økonomimanual // side 5 af 22

6 Fundraising URK s mange aktiviteter er afhængige af økonomiske midler fra private fonde, offentlige puljer, virksomheder og andre finansieringskilder. Det er derfor helt centralt, at vi er rigtig dygtige til at fundraise midler, så hvis du har kontakter i en fondsbestyrelse eller anden vigtig viden om fundraising, så skynd dig at skrive til landskassereren på Det er som udgangspunkt styregrupperne for de forskellige aktivitetsområder, der er ansvarlige for at fundraise midler til at gennemføre aktiviteterne, og de er også ansvarlige for at skaffe midler til at organisere aktiviteterne (f.eks. møde- og lønudgifter). Sekretariatets konsulenter støtter aktiviteterne i at fundraise, så hvis du vil vide mere om fundraisingen til din aktivitet, så tag kontakt til konsulenten på sekretariatet. Økonomimanual // side 6 af 22

7 Retningslinjer for forbrug Der er vedtaget en række retningslinjer for forbrug i URK. Retningslinjerne er gældende for frivilliges forbrug i hele organisationen. Husk at udgiften kun kan dækkes, hvis den indgår i et godkendt budget, eller landsstyrelsen på anden vis har godkendt det. Mere information om budgetlægning og dispensationer kan findes andetsteds i denne manual. Transport Alle frivillige rejser med offentlig transport på Standard. Der gøres i så høj grad som muligt brug af rabatordninger (f.eks. orange-billetter). Personer under 26 år eller på SU køber DSB ungdomsrabatkort eller Wundercard, hvis dette medfører en samlet besparelse på rejseomkostningerne. Kun transportudgifter, der udgør minimum kr. 50 per aktivitet/møde dækkes. Transport i egen bil dækkes efter særlig URK-takst, i ,90 kr. per kørt kilometer. Der refunderes dog ikke et større beløb end prisen på en standard togbillet for den samme rejse pr. person i bilen. Overnatning i Danmark sker privat. Såfremt dette ikke er muligt, kan der betales for overnatning på vandrehjem el.lign. Særligt for Landsstyrelsen Medlemmer af landsstyrelsen kan efter ansøgning til landskassereren få dækket andre URK-relaterede rejseomkostninger i en periode med ekstraordinær mødeaktivitet. Ved rejser til udlandet benyttes tog eller fly afhængigt af situationen. Der rejses på standard/økonomiklasse. Rejserne arrangeres af URKs rejsebureau. Ved rejser i udlandet sker overnatning efter forholdene i den givne situation. Særligt for Udvalgene Arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg nedsat af udvalgene kan modtage rejserefusion indenfor rammerne af udvalgenes eget budget. Andre Deltagere i kurser, møder og lignende får dækket transporten inklusiv siddeplads eller kørselsgodtgørelse efter ovennævnte retningslinier. Udgifter til overnatning og fortæring dækkes som hovedregel ikke. Eneste undtagelse kan være deltagelse i arrangementer i udlandet. Forplejning Der kan refunderes udgifter til forplejning til møder og aktiviteter, såfremt dette er budgetteret. Til møder og aktiviteter på mindst 3 timer kan der købes forplejning for højst 50 kr. per person. Økonomimanual // side 7 af 22

8 Til heldagsmøder og -aktiviteter (mindst 7 timer) kan der købes forplejning for højst 150 kr. per person. Forplejning til sociale aktiviteter, det vil sige uden fagligt indhold, bliver som udgangspunkt ikke refunderet. Der gøres i så høj grad som muligt brug af økologiske fødevarer. Udgifter til alkohol og tobak refunderes aldrig. Kurser Transport og forplejning følger de ovenstående retningslinjer. Oplægsholdere må højst koste 150 kr. per dag per deltager. Kontorhold må højst koste 50 kr. per dag per deltager. Indkvartering foregår typisk på skoler. Prisen for indkvartering må maksimalt være kr. 170 per person per overnatning. Deltagergebyr Røde Kors-kurser er der ikke deltagergebyr på. Det inkluderer kurser, der handler om Røde Kors-bevægelsen herunder introduktionskurser til URK. Værktøjskurser, forårskursus og landsmøde koster 150 kr. per deltager. Lederkurser skal have et deltagergebyr på minimum 150 kr., da disse kurser oftest er dyrere at afholde. Prisen bliver fastlagt af det relevante udvalg eller styringsgruppe. Deltagergebyret for alle arrangementer skal være 100 kr. højere for ikkemedlemmer end for medlemmer. Projekter og udvalg er velkomne til at dække deltagergebyret for deres frivillige, hvis de har budgetteret midler til det. Indsendelse af bilag af den frivillige Man udfylder et bilagsomslag med tydeligt navn, registrerings- og kontonummer i feltet Til og vedhæfter bilaget bag på bilagsomslaget. Ved transportudgifter udfylder den frivillige et rejserefusionsskema med alle oplysninger og vedhæfter bilaget bag på. Bilagsomslag/ rejserefusionsskema sendes til sekretariatet med navnet på projektet og konsulenten. For lokale udviklingsråd og ferielejrene Bilag til udlæg skal sendes til den økonomiansvarlige på projektet eller for det lokale udviklingsråd hurtigst muligt, og senest 2 uger efter aktivitetens afholdelse. Såfremt dette ikke er muligt skal den økonomiansvarlige informeres. For centralt refunderede udgifter Økonomimanual // side 8 af 22

9 Bilag til udlæg skal sendes til konsulenten på sekretariatet hurtigst muligt, og senest 2 uger efter aktivitetens afholdelse. Såfremt dette ikke er muligt skal konsulenten informeres. Dispensation Man kan til enhver tid ansøge landsstyrelsen om at dispenseres fra disse retningslinjer. Økonomimanual // side 9 af 22

10 Landsstyrelsens økonomiske beslutninger Landsstyrelsen beskriver i sin forretningsorden en række principper for de økonomiske beslutninger i landsstyrelsen. Du kan finde landsstyrelsens gældende forretningsorden på Den økonomiske del af landsstyrelsens forretningsorden indeholdte i november 2009 følgende: Budget Landsstyrelsen vedtager i december et budget for det efterfølgende kalenderår. I tilfælde af, at dette ikke er muligt vedtager landsformand, næstformænd og landskasserer et foreløbigt budget, og eventuelle spørgsmål afklares hurtigst muligt. Det endelige budget vedtages på det første landsstyrelsesmøde i det nye år. Til hvert andet møde foretages budgetopdateringer, hvor ønsker til budgetændringer er indskrevet i et samlet, revideret budget. Ændringer i forhold til det foregående budget skal begrundes. Forøgelser i poster skal behandles efter samme procedure som ved bevillinger. To gange årligt gennemføres en større budgetopfølgning, hvor alle afholdte udgifter gøres op. Dette gøres for at give et billede af, om budgettet er retvisende i forhold til forbrug. Hvis en aktivitet ønsker at flytte midler fra en eksisterende budgetpost til en anden eksisterende budgetpost, skal dette godkendes af landskassereren. Denne vil vurdere om sagen kræver behandling i forretningsudvalget eller landsstyrelsen. Landskassereren kan ikke give tilladelse til at nye budgetposter oprettes dette kræver som minimum behandling i forretningsudvalget. Økonomiske beslutninger Bevillinger, herunder alle beslutninger, som har direkte indflydelse på økonomien, kan kun foretages, hvis der foreligger en motivation og konkrete tal for beslutningens betydning for økonomien samt hvis sekretariatet har haft mulighed for at kommentere. Det skal ligeledes fremgå klart for alle beslutningstagerne, hvor pengene kommer fra. Bevillinger behandles i udgangspunktet kun under budgetopdateringer. Forretningsudvalget kan bevilge op til kr. Forretningsudvalget kan godkende bevillinger per . Landskassereren kan bevilge op til kr. Bevillinger på over kr. kan kun foretages efter behandling i LS i henhold til den i forretningsordenen beskrevne procedure. Ansøgninger på vegne af URK til midler på over kr. skal godkendes på forhånd af landskassereren og over kr. af landsstyrelsen. Dette gælder dog ikke, hvis midlerne kun skal dække udgifter, som allerede er godkendt i budgettet. Med i landsstyrelsens beslutningsgrundlag skal der indgå en beskrivelse af, hvordan midlerne skal bruges. Økonomimanual // side 10 af 22

11 Sekretariatsledelsen disponerer over budgetposterne til sekretariatet ( ) og kan prioritere mellem udgiftskonti for beløb op til kr., så længe de samlede budgetposter ikke bliver overskredet. Kommunikation af økonomiske beslutninger Alle økonomiske beslutninger skal føres til landsstyrelsens beslutningsliste og løbende offentliggøres for resten af organisationen. Landskassereren refererer til hvert landsstyrelsesmøde de økonomiske beslutninger, som er truffet imellem møderne. Disse føres til referat. Landskassereren har ansvar for den økonomiske del af forretningsordenen, budgetopfølgning og regnskab og samarbejder med sekretariatets souschef i denne henseende. Både næstformænd og landskassereren arbejder altid i tæt kontakt med landsformanden. Årsregnskab og økonomisk årsberetning URK s udarbejder hvert kalenderår et årsregnskab for hele organisationen, hvor man kan se det samlede, økonomiske forbrug for URK i det seneste kalenderår. De lokale udviklingsråd udarbejder deres egne årsregnskaber, og de bliver fremlagt på årsmødet i det lokale udviklingsråd i januar eller februar måned. Landsstyrelsen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskabet, og det har de sidste mange år været KPMG, der stod for det. Landsmødet vælger to interne revisorer, der har til opgave at foretage en kritisk revision af årsregnskabet. Den overordnede plan for årsregnskabet er følgende: Sekretariatet og Dansk Røde Kors økonomisektion udarbejder udkast til årsregnskab (december-januar) De interne revisorer kommer med kommentarer til udkastet til årsregnskab (februar) Der bliver udarbejdet endeligt årsregnskab (marts) KPMG reviderer årsregnskabet (marts) Landsstyrelsen behandler og godkender årsregnskabet (april) Landsmødet behandler det godkendte årsregnskab (på landsmødet) Økonomisk årsberetning Herunder er det seneste årsberetning fra landsmødet i oktober Årsregnskaber for alle år kan skaffes ved at kontakte sekretariatet på Til medlemmerne af URK De fleste af os har en ambivalent holdning til regnskaber. På den ene side anerkender vi deres betydning og de vigtige informationer om foreningen, som de indeholder. På den anden side får vi en større eller mindre hovedpine af at bladre rundt i side efter side med tal og tabeller. Evolutionen har simpelthen programmeret vores hjerner til at fokusere på vigtigere ting, som at skaffe mad og beskytte vores børn. Vi har derfor forsøgt at formidle de vigtige informationer i årsregnskabet til jer i et letforståeligt format, med så få tal som muligt. Vi har også prøvet at forklare, hvad tallene ikke siger og aldrig kan sige noget om. Vi håber, at I alle vil få glæde af en bedre forståelse af foreningens økonomiske situation, og at I bliver godt rustet til at tage stilling til vigtige emner for URK. Økonomimanual // side 11 af 22

12 Vi ses til landsmødet! Økonomimanual // side 12 af 22

13 Hvordan skal årsregnskabet læses? Side 3 til 5 - De statsautoriserede revisorer kommenterer deres revision og konklusioner herpå. Vigtigst er det at notere nederst på side 4 og side 5, hvor revisorerne skriver, at de anser regnskabet for at være retvisende og ikke har nogen forbehold. Side 7 til 9 - Ledelsen giver en kortfattet oversigt over URKs aktiviteter i løbet af 2008 og forventninger til Side 10 - Her er en oversigt over regnskabspraksis. Side 11 - Her er diagrammer over fordelingen af indtægter og udgifter. Jeg vil kommentere disse senere. Side 12 - Dette er det vigtigste ark med tal. Her kan man se indtægterne og udgifterne til hvert område. Man kan også se hvor mange penge, der er overført fra året før og til året efter. Kolonnen 'resultater' dækker over forskellen på indtægter, udgifter og overførelser. Det er den direkte indflydelse på kistebunden. I de næste kolonner kan man se budgettet og resultaterne de to forrige år. I hele regnskabet betyder en parentes, at tallet er negativt, dvs. en udgift for URK. Side 13 - Her er en oversigt over aktiver og passiver. Løst sagt dækker det over, hvad vi skylder til folk, hvad de skylder til os, og hvad vi har i lagere og beholdninger. Her kan man også se egenkapitalen, som er, hvad vi har at gøre godt med ved årets afslutning. Side 14 til 31 - Noterne udpensler indtægterne og udgifter fra oversigten på side 10. Her kan man se i detaljer, hvor pengene til de forskellige områder kommer fra, og hvad de er brugt på. Økonomimanual // side 13 af 22

14 Foreningens omsætning (det samlede forbrug) Foreningens forbrug er steget markant siden Årsagen er først og fremmest en udvidelse af aktivitetsniveau. Af de nye indsatsområder har især de følgende haft stor indflydelse på regnskabet: sundheds- og idrætsaktiviteter læringsaktiviteter Solskinsunge samarbejde med virksomheder (CSR) indtægtsgenererende aktiviteter Udgifterne til disse tre områder var i 2008 på omkring 6 millioner kroner. Resten af stigningen siden 2006 skyldes hovedsaligt mindre stigninger i mange forskellige aktiviteter. Der er blevet oprettet 3 nye ferielejre. Projekter som Ung På Linje / Ung OnLine og Børns Rettigheder har forøget forbruget markant på grund af øget aktivitetsniveau. Yderligere har vi udvidet vores indsats i Uganda og arbejdet på at finde nye samarbejdslande. Forbrug af frie midler Foreningen modtager penge fra mange forskellige kilder, og nogle bidragsydere stiller større krav til, hvad pengene bruges på, end andre. Det er derfor nyttigt at dele URKs midler i to kategorier - frie og bundne. De bundne midler skal bruges på bestemte aktiviteter, imens de frie midler står til landsstyrelsen at distribuere. De frie midler bliver brugt på udgifter der ikke kan fundraises til. Dette er først og fremmest de organisatoriske udgifter - løn til sekretariatsledelse og forkontor, kontorhold, husleje, landsmødet, landsstyrelsen, de organisatoriske udvalg, PR, etc. I alt brugte vi knap fire millioner kroner fra de frie midler i Indtægterne hertil kom primært fra generelle driftstilskud fra Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi vil kigge nærmere på dem i et senere afsnit. Økonomimanual // side 14 af 22

15 I de seneste år har landsstyrelsen valgt at satse på at generere flere frie midler igennem initiativer som Cafe Zusammen på Frederiksberg og SkyLine Bar på Roskilde Festival. Sidstnævnte har skabt et stort overskud, imens førstnævnte havde et betydeligt underskud i Man kan se på diagram 2 at dette belaster de frie midler en hel del. Vi vil senere kigge på, hvad der bliver gjort for at ændre på situationen. Lønudgifter En stor del af foreningens udgifter bruges på løn, hvilket er naturligt, da mange af vores aktiviteter kører uden særligt store materielle udgifter. Lønudgifter bliver finansieret igennem både de bundne og de frie midler. Når vi får en bevilling til et projekt går en del at pengene til løn (såkaldt konsulentbidrag), svarende til sekretariatets tidforbrug på projektet. De lønudgifter, der ikke kan finansieres med konsulentbidrag, tages så af de frie midler. Selvom de samlede udgifter til løn er steget markant siden 2006, er forbruget af de frie midler forblevet på nogenlunde samme niveau. Lønudgifter til Cafe Zusammen tages naturligvis af de frie midler, men disse kan i høj grad ses som nødvendige investeringer i forbindelse med at drive en forretning. Foruden Cafe Zusammen skyldes stigningen siden 2006 først og fremmest en opgradering af forkontoret og en række projektansættelser finansieret af bundne midler. Diagram 4 viser forholdet imellem lønudgifter og de samlede udgifter. Stigningen i lønudgifter de seneste år svarer i høj grad til stigningen i omsætningen. På trods af en stigning fra 2007 til 2008 er niveauet lavere end i Det er landsstyrelsens forventning for 2009, at denne procentsats ikke stiger væsentligt i forhold til URKs lønniveau er sammenligneligt med, hvad andre ungdomsorganisationer bruger. Økonomimanual // side 15 af 22

16 Diagram 5 viser, at udgifter til ansatte i URK ligger på samme niveau som Red Barnet Ungdom og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Andre organisationer ligger både lavere og højere. Vi skal være utroligt forsigtige med at konkludere på personalesituationen ved udelukkende at bruge oversigtstallene. Specifikt er der ikke nogen direkte sammenhæng imellem lønudgifter og forholdet imellem de frivillige og de ansatte. Sygdom eller barsel kan påvirke udgifterne uden at påvirke frivilligforholdet. Tilsvarende kan man justere frivilligforholdet uden at ændre på udgifterne. Vi skal også erkende, at flere ansatte ikke nødvendigvis underminerer, at URK på alle niveauer bliver ledet af de frivillige. Der er ingen tvivl om at URK både nu og i fremtiden skal være en frivilligdrevet organisation. Men vi må samtidigt anerkende det uvurderlige bidrag, som kompetente ansatte kan levere for os. Foreningens indtægter På side 10 i årsregnskabet er der et diagram over forholdet imellem de forskellige indtægtskilder for foreningen. De følgende tre blokke udgør tilsammen 90% af indtægterne: generel driftstilskud fra Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd offentlige og private puljer til bestemte aktiviteter egne indtægtskilder (SkyLine Bar, Cafe Zusammen, medlemskontingenter) Driftstilskud - afhængighed af tipsmidler De frie midler kommer primært fra tilskudene fra Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd. Indtægterne herfra svarer til ca. 75% af de udgifter, som tages af de frie midler. Disse tilskud er derfor fortsat essentielle i driften af vores organisation. Tilskuddet fra Dansk Røde Kors er reguleret af en samarbejdsaftale, der fornyes hver tredje år. Det nuværende tilskudsniveau på 1,7 millioner kroner står fast til og med Dansk Ungdoms Fællesråd fordeler tipsmidler fra Danske Spil til deres medlemsorganisationer efter faste satser. Tilskuddet afhænger udelukkende af antallet af medlemmer og lokalgrupper. Derudover refunderes 75% af transportudgifterne til internationale møder og lignende. Medlemstallet spiller derfor fortsat en stor rolle for URKs indtægter. Diagram 6 viser hvordan medlemstallet har steget i se seneste år, og der er god grund til optimisme for de kommende år. Hvor stor en rolle spiller tilskuddene egentlig? Diagram 7 viser, at de kun udgør ca. 20% af de samlede indtægter, Økonomimanual // side 16 af 22

17 modsat 30-40% for få år siden. Aktiviteter og projekter er nu mindre afhængige af disse tilskud end tidligere. På den anden side er tilskuddene på nuværende tidspunkt nødvendige for organisationens centrale organer som vist i Diagram 2. På den lange bane er det langt fra sikkert at tilskuddene ligger på nuværende niveau. DRK går dårlige tider i møde, og deres bidrag til os vil formentlig reduceres efter Det danske spilmonopol, og dermed tipsmidlerne, er under pres fra EU. Ophæves monopolet, vil tilskuddet fra DUF stå i en meget usikker situation. I de seneste år har landsstyrelsen derfor prioriteret at finde alternative indtægtskilder til de frie midler. Det er vigtigt at dette arbejde fortsætter, hvis URK skal have gode vilkår mange år frem. Egne indtægtskilder - Zusammen og SkyLine Projekterne Zusammen og SkyLine startede begge i 2007 med formål om at tjene frie midler til URK. SkyLine Bar på Roskilde Festival har kørt i nu tre år med stor succes. Projektet tjente henholdsvis og kroner i 2007 og Overskuddet i 2009 er endnu højere end i Cafe Zusammen åbnede den 1. februar 2008 for offentligheden, og de første 11 måneder har ført til et underskud på driften på kroner. Dette er især utilfredsstillende, da resultatet var væsentlig dårligere end budgetteret. På trods af den dårlige start er det stadig landsstyrelsens vurdering, at cafeen kan tjene penge i det lange løb. Med den nuværende økonomiske situation har vi imidlertid ikke råd til at køre med underskud mange år frem. En række omfangsrige ændringer er derfor blevet lavet for at nedbringe udgifterne. Yderligere har landsstyrelsen vedtaget minimumsgrænser for resultaterne de kommende år på basis af en faglig vurdering. Underskuddet i 2009 må ikke overstige kroner, i 2010 må den ikke overstige kroner. I 2011 skal cafeen levere et overskud. Bliver en af disse målsætninger ikke opnået, vil cafeen ikke længere eksistere i dens nuværende form. De nuværende data fra 2009 ser ud til at vise, at resultatet i år bliver betydeligt bedre end minimumsgrænsen. Et overskud allerede i 2010 er også inden for realistisk rækkevidde. Resultat, egenkapital og finansiel sikkerhed Når alle indtægter og udgifter er talt sammen, finder vi frem til et resultat, som viser forskellen imellem kistebunden ved året start og årets afslutning. Bundne midler bliver så vidt muligt overført til næste år. Resultatet kan derfor ses som forskellen imellem indtægter og udgifter af de frie midler. Resultatet siger i sig selv ikke noget om, hvor godt økonomien har det. URK er ikke nogen profitvirksomhed, hvor formålet er at tjene penge. Penge for os er kun et af midlerne til at udføre vores mission. Hvor resultatet betyder noget, er dets direkte indflydelse på egenkapitalen. Økonomimanual // side 17 af 22

18 Egenkapitalen angiver nemlig de samlede midler i kisten, når året slutter. Et underskud er nogle gange acceptabel, somme tider endda fornuftig, hvis egenkapitalen er stor nok. Omvendt kan et overskud tyde på, at vi er for dårlige til at omsætte vores penge til bedre vilkår for børn og unge. Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at have en vis egenkapital. Formålet med det er primært de følgende. Vi skal sikre: at kunne finansiere aktiviteter, hvis der ikke kan findes penge andre steder. at udgifter kan dækkes, selvom indtægterne først kommer ind senere på året at kunne betale udestående regninger i tilfældet af at alle indtægter stopper Kort sagt skal egenkapitalen sikre økonomisk stabilitet. Ved at have en solid egenkapital viser vi dermed ansvarlighed over for vores donorer. På den anden side er det vigtigt at foreningens egenkapital ikke er for høj. URKs formål er at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge, og overflødig kapital kunne bruges bedre end at stå på en bankkonto. På baggrund af disse overvejelser har landsstyrelsen valgt et mål om, at egenkapitalen skal ligge på 10-25% af omsætningen. Diagram 8 viser at vi er inden for intervallet. Dog har vi ikke råd til at køre med underskud flere år frem. Konklusion Overordnet set ser foreningens økonomi fornuftig ud. Der er vækst i organisationen inden for gamle aktiviteter, men der er også plads til nye indsatsområder. På nuværende tidspunkt kan vi uden problemer understøtte dem alle sammen. Imidlertid er der også udfordringer, både her og nu og længere ude på horisonten. Som forvaltere af URKs mange millioner er det vores fornemste opgave, at gode aktiviteter kan drives med stabilitet. De glade børn og unge på vores ferielejre skal kunne regne med, at lejren ikke bliver lukket næste år. Skoleeleverne i vores lektiehjælp skal kunne regne med, at hjælpen også vil være tilstede når eksamenstiden kommer. Derfor skal vi sikre, at foreningen ikke er afhængig af nogle få, store bidragsydere. Vi skal kunne stå på egne ben. I de seneste år er indtægten kommet fra mange flere kilder end tidligere, men vi skal stadig være bedre til at finde frie midler til vores centrale organer. Uafhængighed betyder også mere end at kunne sikre vores nuværende aktiviteter. Der er også mange grupper i samfundet, som ikke får den nødvendige opmærksomhed, og for hvem der derfor ikke er penge til aktiviteter. En solid, autonom økonomi sikrer, at vi også kan skabe aktiviteter for de grupper og tale deres sag. Økonomimanual // side 18 af 22

19 Procedure for refusioner af bilag Hvis du har haft en udgift, der er budgetteret og opfylder retningslinjerne for forbrug, så mangler du blot at få refunderet dine udgifter. På de enkelte ferielejre er det ferielejrens koordinator, der står for refusionen. I de lokale udviklingsråd er det den økonomiansvarlige, der refunderer dine udgifter. Hvis din aktivitets økonomi bliver kørt centralt, så gælder nedenstående procedure for refusioner af bilag. 1. Indsendelse af bilag af den frivillige a. Udfylder en refusionsseddel med tydeligt navn, registrerings- og kontonummer i feltet Til og vedhæfter bilaget bag på refusionssedlen. (se refusionsseddel herunder). b. Ved transportudgifter udfylder den frivillige et refusionsseddel med alle oplysninger og vedhæfter bilaget bag på. Der skal bilag/ billetter på alle refusioner (se refusionsseddel herunder). c. Refusionssedlen sendes til sekretariatet med navnet på projektet og konsulenten. 2. Kontering af konsulenten for udvalget/ aktiviteten (sker senest to dage efter) a. Konterer refusionssedlen og skriver tekst på. Teksten bør indeholde navn og dato for afholdelsen af udgiften. b. Konsulenten underskriver refusionssedlen. c. Afleverer refusionssedlen med påhæftet bilag i sekretariatslederens dueslag. 3. Attestering af sekretariatsledelsen (sker tirsdag og torsdag morgen med intern post) a. Refusionssedlen bliver attesteret. b. Refusionssedlen bliver sendt via intern post til DRK. 4. Overførelse af Dansk Røde Kors bogholderi (sker senest to hverdage efter) a. Pengene bliver overført til den frivilliges angivne konto. 5. Den frivillige kan se pengene på sin konto (sker dagen efter ved Danske Bank og op til to hverdage efter for andre banker) Du kan se herunder, hvor lang tid de enkelte arbejdsgange tager, og samlet kan der altså gå op til 9 hverdage, før pengene står på den frivilliges konto. Det sker eksempelvis, hvis refusionssedlen bliver indsendt mandag, så kommer det med intern post senest torsdag, bliver overført senest mandag og står så på kontoen senest onsdag, se nedenstående (med forbehold for mindre forsinkelser i forbindelse med ferie og helligdage). Økonomimanual // side 19 af 22

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre 2014 07.18.19.20 Ansøgningsfrist den

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden 1 Forretningsordenens virkeområde Forretningsordenen er gældende for møder i Studenterrådets forretningsudvalg. 2 Forretningsordenens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning. Tips og Lottopulje til

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning. Tips og Lottopulje til Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning Tips og Lottopulje til landsdækkende frivillige sociale

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Roskilde Kommune Postboks 100 4000 Roskilde Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger, j.nr. 1072-124 Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Missions og Strategiseminar, videre tidsplan... 3 3. Busordninger diverse... 4 4. Udviklingspuljen, ansøgninger... 5 5. Næste mødedato... 7 6. Eventuelt... 8

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

stevns Velkommen til budgetsamråd Budget 2016

stevns Velkommen til budgetsamråd Budget 2016 Velkommen til budgetsamråd Budget 2016 Kirkeskat og medlemstal 2011 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Medlem af folkekirken 85,99% 84,93% 84,53% 83,80% 83,25% 82,44% Kirkeskat 1,10 % 29.610.812 28.950.196

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere