Tyskernes ferierejser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyskernes ferierejser. www.visitdenmark.com"

Transkript

1 Tyskernes ferierejser Opsummering af den tyske rejseanalyse 2008

2 Tyskernes ferierejser - opsummering af den tyske rejseanalyse 2008 Udarbejdet af: VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 ISBN: Copyright: VisitDenmark Islands Brygge København S Tlf

3 Indhold: 1. Introduktion og anbefalinger Rejsemarkedets udvikling og status Danmarks potentiale Krav og forventninger til ferien Beslutningsproces Rejseorganisation Internet Best Ager

4 1. Introduktion og anbefalinger Der vil i denne rapport blive givet en opsummering af de vigtigste resultater af Reiseanalyse 2008 udført af Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen for bl.a. VisitDenmark. Opsummeringen fremhæver nøgletal vedr. det tyske rejsemarked med særlig vægt på det tyske markeds udvikling og status, kendetegn samt Danmarks potentiale. Endvidere gennemgår rapporten udvalgte emner af særlig interesse for markedsføring af Danmark i Tyskland. F.eks. beslutningsproces, informationsindsamling og booking. Derudover vil et kapitel koncentrere sig om de tyske best agere. Hovedvægten vil være på kystferieturismen, da denne ferieform er den klart mest populære blandt tyske turister i Danmark. Reiseanalyse 2008 er baseret på ca spørgeskemaer udfyldt af tyskere (over 14 år) i januar måned Skemaet indeholder spørgsmål til foretrukne ferieaktiviteter, destinationer, transportmiddel under ferien, feriemotiver osv. vedrørende respondenterne selv og deres rejser i Herudover vil der også blive benyttet øvrige undersøgelser som supplerende kilder. Gennem hele rapporten vil der være fokus både på tyske turister generelt men så vidt muligt også på et dansk perspektiv. Medmindre andet anført er der tale om lange ferierejser (+4 dage). Resultaterne fra Reiseanalyse 2008 giver anledning til følgende anbefalinger vedrørende Danmarks bearbejdning af det tyske marked: Brug internettet! Men glem ikke offline medier (presse/pr, rejsebeskrivelser, TV, radio, direct mail, annoncering osv.) Gør det let at reservere enkeltdele af ferien Begynd markedsføringen tidligt, især i forhold til tyske best agere Styrk billedet af Danmark i tyske turisters bevidsthed Tyskere rejser også gerne i maj og september, hvorfor der er potentiale for bedre udnyttelse af skuldermånederne Markedsfør Danmark overfor tyske familier og voksne uden (hjemmeboende) børn o Især de ældre er interessante, da de viser størst stigning i potentiale o Familier uden helt små børn (6-13 år) viser også let styrket interesse for ferie i Danmark Fokusér markedsføringen i det nordlige Tyskland og Nord-Rhein Westfalen Giv et billede af Danmark som et trygt land med masser af plads, smuk natur og gode muligheder for aktiv udfoldelse. o Fremhæv kunst, kultur, den danske befolkning samt børnevenlighed. 3

5 2. Rejsemarkedets udvikling og status Den tyske befolkning er meget rejselysten. Hele 74,8 pct. af befolkningen 1 foretog i 2007 én eller flere rejser. Dette svarer til, at 48,5 mio. tyskere var på en eller flere rejser. Samlet set foretog de tyske turister 62,9 mio. ferierejser i 2007, hvoraf 14,4 mio. eller 23 pct. af disse var ekstrarejser udover den første. Antallet af rejser har haft en let faldende tendens de senere år, men derimod har tyske turisters samlede ferieforbrug haft en god vækst i den samme periode og lå i 2007 på 52,4 mia. mod 50 mia. i Korte ferier har over en længere årrække haft en ujævn men trods alt positiv vækst. Fra 2005 til 2007 har der dog været et faldende antal korte rejser, hvilket sandsynligvis kan føres tilbage til den forringede økonomiske situation i Tyskland, der rent økonomisk har gjort det sværere for den enkelte tysker at overskue en yderligere ferie Rejseintensitet (pct. af bef.) 73,6 74,7 74,8 Antal rejsende (mio.) 47,8 48,6 48,5 3 Antal ferierejser (mio.) 64,1 64,4 62,9 Deraf rejser ud over den første (mio.) 16,3 15,8 14,4 En eller flere korte rejser foretaget (pct. af bef.) 4 39,2 37,3 36,6 Antal korte rejser i millioner (2-4 dage) 47,2 46,3 42,9 Kilde: ReiseAnalyse 08 (Urlaubsreisekennziffern og Kurzurlaubsreisen) Populære destinationer Ca. 69 pct. af alle tyske rejser går til udenlandske destinationer. Spanien, Italien og Tyrkiet er de mest populære udenlandske destinationer blandt tyske turister. Sammenlagt går 26,4 pct. af alle tyske rejser til disse lande. Ligeledes er Østrig, Grækenland og Frankrig også velbesøgte destinationer. Danmark indtager med en besøgsandel på 1,7 pct. af alle tyske rejser i 2007 en 10. plads over de mest populære udenlandske rejsemål. Danmarks markedsandel varierer dog meget mellem delstater og ferieformer. 6 Top 10 destinationer, pct. 5 1 Spanien 13,0 2 Italien 7,3 3 Tyrkiet 6,1 4 Østrig 5,9 5 Grækenland 3,6 6 Frankrig 2,7 7 Kroatien 2,2 8 Polen 2,0 9 Holland 1,9 10 Danmark 1,7 Derudover er fordelingen af overnatningsformer også meget afhængig af destinationen. Når tyskerne rejser til Danmark, er feriehusene meget populære, mens denne overnatningsform ikke er nær så populær, når rejsen går visse andre steder hen. 1 Dette tal baserer på de 63 mio. tyskere over 14 år, som er repræsenteret i undersøgelsen. 2 ADAC 3 Diskrepansen mellem væksten i rejseintensiteten og faldet i antallet af rejsende for år 2007 kan forklares med en aktualisering af indbyggertallet i Tyskland, der blev gennemført i Rejser på 2-4 dage 5 RA08. Baseret på alle rejser i De største danske markedsandele findes i det nordlige Tyskland, Nordrhein-Westfalen samt Sachsen/Thüringen, hvor de danske markedsandele er på hhv. 5,1 pct., 1,7 pct. og 1,5 pct. 4

6 På basis af tyske rejsende i 2007 viser nedenstående tabel Danmarks markedsandel af tyskernes to mest populære overnatningsformer under deres ferie i Danmark, feriehuse og camping (telt, campingvogn og autocamper). Tabellen viser også Danmarks markedsandel i forhold til en række andre lande. På feriehusmarkedet i Tyskland er Danmark rigtig godt med og lå på førstepladsen over destinationer med feriehusovernatning i Ud af de 2,67 mio. tyske turister, der 2007 overnattede i feriehus på deres hovedferie, tiltrak Danmark 14,4 pct. De danske feriehuse har dermed en stærk position i Tyskland. Nærmeste konkurrent er den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Feriehuse Camping (alle former) Destination Pct. Destination Pct. 1 Danmark 14,4 1 Italien 11,0 2 Mecklenburg-Vorpommern 9,8 2 Mecklenburg-Vorpommern 9,4 3 Frankrig 9,0 3 Frankrig 8,8 4 Italien 8,6 4 Baltiske Hav, Rügen 8,2 5 Baltiske Hav, Rügen 7,3 5 Schleswig-Holsten 8,1 6 Skandinavien (N, S, FIN) 7,3 6 Holland 7,1 7 Holland 6,7 7 Skandinavien (N, S, FIN) 6,9 8 Spanien 6,1 8 Bayern 5,9 9 Niedersachsen 5,7 9 Spanien 5,3 10 Schleswig-Holsten 5,2 10 Kroatien 5,3 11 Østrig 3,8 11 Niedersachsen 4,7 12 Bayern 3,7 12 Sydfrankrig/kyst/Korsika 4,6 13 Nordsøen/Niedersachsen 3,4 13 Nordlige Italien 4,2 14 Nordfrankrig 3,3 14 Danmark 3,5 15 Sydfrankrig/kyst/Korsika 3,2 15 Østrig 3,3 Basis: alle tyskere, der foretog mindst én ferierejse i 2007 og overnattede hhv. i feriehus eller på camping. De 15 mest populære destinationer. På campingmarkedet ligger Danmark på en 14.-plads over de mest populære campingdestinationer med en markedsandel på 3,5 pct. Italien topper listen og Mecklenburg-Vorpommern er atter på en andenplads. Demografi I Tyskland har der de seneste år været flere vigtige punkter i den demografiske udvikling med betydning for rejsemarkedet i Danmark. For det første stiger gennemsnitsalderen i Tyskland, samtidig med at der fødes færre børn. Dette betyder, at den gennemsnitlige tysker bliver ældre. Pt. er 45 pct. af den tyske befolkning mellem 45 og 75 år. For det andet sker der i denne tid og på sigt en udvikling i de sociale klasser i Tyskland (bedømt på uddannelse, indkomst samt beskæftigelse), da mellemklassen langsomt aftager, mens de øverste og især de nederste, mindre pengestærke klasser tager til. Disse to faktorer spiller en væsentlig rolle i nuværende og fremtidige kundesegmenter for dansk turisme. Udviklingen i retning af en større spredning af tyskere i de sociale klasser betyder nemlig, at den for dansk turisme tidligere meget solide og vigtige mellemklasse vil aftage i de kommende år. Denne gruppe har ellers stået for størstedelen af den danske andel af det tyske marked og har derfor været en vigtig indtægtskilde for dansk turisme. 5

7 Aldersudviklingen er ligeledes vigtig at følge, da de tyske seniorer som sagt vil tage til i de følgende år. Læs mere om dette og de tyske seniorer i kapitel 9. Derudover bidrager den negative udvikling i den tyske konjunktur til en større usikkerhed blandt de tyske turister med henblik på rejsehensigter for de kommende år. Denne usikkerhed kan dog blive udlignet af den voksende andel tyskere, der tager på ferie hvert år. I kraft af den nævnte udvikling i aldersfordelingen i den tyske befolkning samt et stigende antal alenestående/singles vil tyske rejsegrupper i fremtiden være mindre end i dag, hvor en rejsegruppe gennemsnitligt er på tre deltagere. 7 Næsten halvdelen (46 pct.) af alle rejser foretages af to personer, mens 43 pct. foretages af grupper på tre eller flere. Især antallet af store rejsegrupper er på tilbagegang. Specielt det faldende antal familier med børn vil fremover have en indvirkning på rejsegruppernes størrelse. I 2007 havde 20 pct. af alle ferierejser deltagelse af børn i alderen 0-13 år. Lægger man de unge fra år til dette tal, var procentdelen på 29. Disse tal må forventes at falde. Nedenstående tabel viser fordelingen af tyske rejsende på tre definerede feriesegmenter: unge uden børn, børnefamilier og voksne uden hjemmeboende børn. Som det fremgår af tallene er børnefamilierne overrepræsenteret i Danmark, da 29,6 pct. af de besøgende i 2007 var børnefamilier, mens de tyske børnefamilier samlet set kun udgjorde en andel på 20,4 pct. af alle tyske rejsende. I de øvrige grupper er der for Danmarks vedkommende stadig uudnyttet potentiale år uden børn på rejsen eller i hjemmet Børnefamilier, store og små børn, rejste med børn Tyskland alle Destination rejsende 2007 Danmark mio. % mio. % 8,31 17,1 0,11 11,4 9,89 20,4 0,30 29,6 40+ uden børn på rejsen eller i 29,93 61,8 0,55 54,4 hjemmet Kilde: RA08. Tyske rejsende i 2007 fordelt på tre definerede feriesegmenter. Overskydende procenter skyldes, at enkelte rejsende ikke passede ind i segmenterne. Vær opmærksom på, at feriesegmenterne er baseret på antal rejsende og ikke på overnatninger, hvorfor procentfordelingen kan være forskellig fra andre tal for ovennævnte feriesegmenter. Antallet af rejsende i børnefamilier må dog forventes at være større, da undersøgelsen kun omfatter respondenter fra 14 år og op. Transportform Bilen (inkl. campingvogn, minibus og autocamper) fortsætter med at være de tyske turisters foretrukne transportmiddel. 47,1 pct. af alle rejser blev i 2007 foretaget i bil, hvilket er en lille vækst i forhold til året før. Derimod er flyrejser faldet en smule, men 7 Tyske rejsegrupper i Danmark er dog på 3,9 personer i gennemsnit. RA08 6

8 er med 36,4 pct. stadig et populært transportmiddel. Bus og tog har i lang tid haft en stabil andel på hhv. 9 og 5 pct. Alle rejser Destination Danmark % % Transportmiddel Bil (inkl. campingvogn, minibus) 47,1 91,4 Bil Bil med campingvogn 1,4 2,8 Camper, minibus 1,7 1,6 Tog 4,9 2,4 Bus 9,3 0,9 Fly 36,4 1,3 Skib 1,6 2,2 Andet 0,6 1,7 Kilde:RA08 Respondenter adspurgt om det vigtigste/primære transportmiddel under deres ferie i Fordelingen af transportmiddel afhænger imidlertid stærkt af rejsens destination. Således er bilen meget mere populær på rejser til Danmark. Hele 91,4 pct. af tyske turisters rejser til Danmark foregik i 2007 i bil. Dermed har Danmark den højeste andel af bilrejsende turister i forhold til øvrige destinationer. 8 Overnatningsform Set over alle tyske ferierejser i 2007 forblev hotellet med 45,6 pct. den mest populære overnatningsform efterfulgt af feriehuse og -lejligheder (23,7 pct.), camping (alle former 5,5 pct.) og pension (5,1 pct.). Ser man på tyske turisters foretrukne overnatningsformer under deres ferie i Danmark, er feriehuse og -lejligheder med hele 67,2 pct. klart tyskernes første valg. Camping kommer ind på en fjern andenplads med 12,3 pct. og efterfølges af 4,9 pct. for hotel. 8 ADAC 7

9 Overnatningsform på rejser , ,7 45,6 Alle rejser i pct. DK rejser i pct. 20 5,5 12,3 11, Feriehus/-lejlighed Camping (alle former) Familie/venner 7 Hotel 4,9 1,7 3,3 Andet 5,1 Pension 2,5 2,6 Privat værelse 2,4 Kilde: RA08. Baseret på alle tyske rejser Disse tal kan afvige fra overnatningstal registreret af Danmarks Statistik. Rejsetidspunkt Det samlede antal ferierejser, der i 2007 blev foretaget af tyske turister, foregik primært i og omkring sommermånederne, dvs. maj til september. Ser man derimod på rejserne, der i 2007 gik til Danmark, er rejseintensiteten klart mere begrænset til juli og de to omkringliggende måneder. Tyske turister rejser altså i relativt stor udstrækning udenfor højsæsonen, men dette har endnu ikke sat det store præg på rejserne til Danmark. Start på ferierejse ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Alle ferierejser 2007 Destination Danmark Kilde: RA08. Basis: tyske ferierejser i 2007 i pct. 8

10 3. Danmarks potentiale 13,4 pct. af den voksne tyske befolkning udtrykker interesse i at holde ferie i Danmark inden for en årrække på tre år. Det svarer til et samlet potentiale på knap 9 mio. personer. De interesserede fordeler sig i to grupper: Dem, som meget sandsynligt vil besøge Danmark, også kaldet det hårde potentiale (2,8 pct. svarende til ca. 1,8 mio. personer) og dem, som overvejer Danmark blandt flere destinationer, også kaldet det bløde potentiale (10,6 pct. svarende til ca. 6,8 mio. personer). Set over en årrække er det hårde potentiale faldet, mens det bløde potentiale har varieret. 16 Andel interesserede i Danmark (pct.) ,6 9,5 10,2 10,3 8,3 10,7 10,4 8,9 9,3 10,4 11,4 11,2 10, ,6 3,2 2,9 3 2,7 2,6 2 2,1 2,4 3,3 2,9 3 2, Blødt potentiale (overvejer Danmark blandt flere destinationer) Hårdt potentiale (forventer næsten helt sikkert at besøge Danmark inden for tre år) Udviklingen i det samlede potentiale fra til indenfor forskellige aldersgrupper ses nedenfor. Segmentet familie med små børn stagnerer, mens familier med lidt ældre børn (6-13 år) viser større potentiale for de næste tre år, end de har gjort tidligere. Derimod viser de ældre turister større interesse for Danmark. Især blandt 60+gruppen har denne udvikling været mærkbar. Blandt de ugifte 40-60årige har der dog også været en stor vækst i potentiale. Det er dog fortsat familierne, Danmark har bedst fat i. 9

11 Danmarks samlede potentiale 2001 og , Samlet 17,9 15,6 16,5 14,1 13,4 13,4 Ung, ugift Ung, gift, ingen børn Familie, børn under 6 år 17,6 17,6 16,4 14,8 13,4 14,6 13,3 8,8 Familie, børn 6-13 år 40-60, gift 40-60, ugift 60+, gift 9,1 9,6 6,1 60+, ugift Potentiale i pct. Potentiale i pct. Kilde: RA08. Andel i pct. af hvert enkelt segment. Udviklingen i potentialet for Danmark følger udviklingen i de tyske sociale klasser, eftersom middelklassen viser mindre interesse i takt med, at den aftager i størrelse. Derimod virker både de indkomstsvage og især de indkomststærke grupper mere interesserede i at holde ferie i Danmark end tidligere. Væksten i den samlede interesse for Danmark har i de to grupper været på hhv. 5 og 4 pct., mens mellemklassen er gået tilbage med 8 pct. Trods denne udvikling, forbliver potentialet i mellemklassen klart det største, efterfulgt af de højere klasser. 10

12 Denmark Total interesse Tyskland total Rejser næsten helt sikkert til DK i løbet Danmark af de næste tre år mio. % mio. % mio. % Øverste to klasser Klasse 1 og 2 15,54 24,0 0,56 31,3 2,69 31,1 Mellemklassen Klasse ,89 53,8 1,08 60,1 4,67 54,1 Nederste to klasser Klasse 6 og 7 14,38 22,2 0,15 8,6 1,28 14,8 Alder ,59 21,0 0,45 25,3 1,98 23, ,12 15,6 0,35 19,4 1,64 19, ,59 33,3 0,71 39,6 3,20 37, ,52 30,1 0,28 15,6 1,81 20,9 Kilde: RA08. Baseret på alle tyskere. Procentandel viser fordelingen af interesse for Danmark på hhv. social klasse og aldersklasse. Det hårde potentiale for Danmark udgør i alt 1,8 mio. tyskere, hvoraf hele 60 pct. eller over en million hører til i mellemklassen. Den voksende interesse blandt de bedst tjenende tyske turister gør det muligt at tiltrække flere tyskere med et højere døgnforbrug. Aldersmæssigt viser denne tabel også, at det største hårde potentiale er at finde i gruppen af tyske turister over 40 år, og det er netop 40+ og 60+ grupperne, der i de kommende år vil være af stor interesse for dansk turisme. Når man taler om Tyskland og det tyske marked, benytter man ofte de såkaldte Nielsen-områder med henblik på at opdele landet i markeder. Der findes syv af disse Nielsen-områder og de består hver for sig af et enkelt eller flere forbundslande. Landet opdeles dermed ikke blot efter geografi men efter flere andre kriterier såsom markedsforhold, købekraft og konsum. Grundet den geografiske nærhed findes Danmarks største potentiale i Nordtyskland/Nielsen I-området. 9 Nielsen II/Ruhr-området i det vestlige Tyskland har haft et voksende potentiale de senere år, og der ser ud til at åbne sig et nyt marked for dansk turisme her. Væksten i Nielsen I og II medfører vækst i det samlede potentiale på trods af stagnerende/faldende potentiale i andre dele af Tyskland. 9 Nielsen I omfatter det nordlige og nordvestlige Tyskland (Hamburg, Bremen, Schleswig Holstein og Niedersachsen), mens Nielsen II udgøres af Nord-Rhein Westfalen. Nielsen V består af Berlin, Nielsen VI udgøres af Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg (Nord/Østtyskland). 11

13 Potentiale på Nielsen-områder (mio. personer) ,63 7,6 Potentiale hele Tyskland 2,4 3,02 1,5 1,95 0,4 0,34 1,1 0,95 3,7 3,66 Nielsen I Nielsen II Nielsen V Nielsen VI Øvrige Nielsenområder Samlet DK-potentiale i mio. Samlet DK-potentiale i mio. kilde: RA08. Potentiale fordelt på Nielsen-områder. 12

14 4. Krav og forventninger til ferien Rejsemotivation Turisters beslutning for at besøge en bestemt destination er præget af forholdet mellem turistens egne, indre motiver (push faktor) samt af destinationens egenskaber (pull faktor). Tyske turisters krav og behov til destinationen samt deres feriemotiver vil her blive gennemgået. Overordnet set er det yderst vigtigt for tyske rejsende, at ferien giver dem mulighed for at slappe af, være fri og kunne glemme hverdagens trummerum. Gerne i selskab med de mennesker, der står dem nær. Destinationen skal byde på flotte omgivelser og et fornuftigt prisleje. De tyske turister, der var på ferie i Danmark i 2007, adskilte sig på visse punkter lidt fra de øvrige tyske rejsende. Eksempelvis lagde de besøgende i Danmark mere vægt på at hygge og more sig sammen med venner, partner, familie og børn, samt at destinationen ikke var overrendt og at overnatningsmulighederne passede til deres ønsker. Dette sætter nogle krav til Danmark, der på visse punkter adskiller sig fra andre destinationer: Det er utroligt vigtigt for de tyske turister i Danmark, at rejsemålet ikke er overrendt, at der er smuk og uberørt natur samt ordentlige overnatningsmuligheder/former. Rejsemålet må gerne være indenfor kort afstand af hjemmet og de tyske turister kan lide at blive mødt af godt værtskab på destinationen. Alle tyske rejsende i 2007 Rejsende til Danmark 2007 % % I forhold til alle tyske rejsende Meget vigtigt for destinationen under den primære ferierejse i 2007 Ikke overrendt Kort rejsetid/-distance Intakt miljø Uspoleret natur Acceptabel politisk og social situation i dest Smukt landskab Passende overnatningsmuligheder for mig Personlig sikkerhed Gode muligheder for at shoppe Gode faciliteter for sport Gæstfri befolkning Gode muligheder/faciliteter for at svømme Godt forhold mellem pris og ydelse Lave priser Solrigt og varmt vejr Tiltalende lokal gastronomi Tiltalende sted/arkitektur Kulturelle seværdigheder og events God service Bredt underholdningstilbud Kilde: RA08. Spørgsmål: Hvad var meget vigtigt ved destinationen for ferien i 2007? (Mulighed for flere svar). 13

15 Et af de vigtigste feriemotiver for de potentielle tyske turister i Danmark er muligheden for at slappe af, tanke op og få hverdagens stress på afstand. Mange gør dette ved at slappe helt af og lave ingenting på ferien, mens andre igen benytter sig af ferien til at dyrke lidt sport og generelt være aktiv samt til at lære noget nyt at kende. Muligheden for at være sammen med og lege med sine børn er også et meget vigtigt motiv for de mulige tyske gæster i Danmark. Ligeledes er det vigtigt for de fleste af dem at få tilbragt gode stunder med deres partner, familie og/eller venner. Bl.a. sol, varme og nye oplevelser er væsentlige årsager til valg af andre destinationer end Danmark. Forventer rejse til DK i Alle tyskere løbet af de næste tre år % % I forhold til alle tyskere Specielt vigtigt Sport 7,5 13,6 181 Eventyr, risikere noget, lave noget ekstraordinært 7,7 11,4 148 Blid sport eller spil/fitness 9,8 14,1 144 Lege med børnene, tilbringe tid med dem 19,7 28,2 143 Flirt, romantik, sex/erotisk oplevelse 10,2 13,8 135 Sjov, underholdning, more mig 43,1 53,8 125 Tilbringe tid med folk, der står mig nær (partner, familie, børn, venner) 47,2 58,9 125 Slappe af, ikke lave noget, dovne 34,4 41,9 122 Lære andre lande at kende, se verden 24,6 28,4 115 Afslapning, ingen stress, intet pres 62,0 70,9 114 Frihed, fritid 56,8 63,3 111 Komme til kræfter 59,6 64,0 107 Slippe væk fra forurening 25,6 27,4 107 Gøre noget for mit helbred 26,0 27,8 107 Lave noget kulturelt/lærerigt 15,8 16,3 103 Dele oplevelser, lave noget med flinke mennesker 31,2 31,8 102 Komme væk fra den daglige rutine 58,9 59,8 102 Sundt klima 43,9 44,5 101 Få helt nye indtryk, opleve noget helt anderledes 31,6 31,9 101 Møde de lokale 16,2 16,2 100 Gøre noget for mit udseende, blive solbrun 20,0 19,7 99 Forkæle mig selv 32,7 31,9 98 Nyde naturen (smukt landskab, ren luft, rent vand) 40,1 38,6 96 Sol, varme, godt vejr 50,7 47,4 93 Blive underholdt 17,9 16,4 92 Rejse rundt, være på farten 27,4 25,1 92 Nye oplevelser, afledning fra hverdagen, lave en masse forskelligt 29,5 26,8 91 Møde nye mennesker 23,3 20,3 87 Genbesøge et område, genoplive minder 20,5 16,0 78 Basis: alle tyskere adspurgt om særligt vigtige motiver for deres ferie i de kommende tre år. (Mulighed for flere svar). 14

16 5. Beslutningsproces Et vigtigt led i markedsføringen er at kende turisternes beslutningsproces. Det følgende er baseret på tyskernes overvejelser og planer for ferien i 2008, sådan som de så ud i januar samme år. Hele 65 pct. af den tyske befolkning havde på dette tidspunkt allerede gjort sig tanker om deres ferie i 2008 og/eller planlagt dele af den. Heraf havde 39 pct. i januar besluttet sig for et rejsemål og arrangeret hele ferien eller dele heraf, mens de resterende 26 pct. formentlig/helt sikkert ville af sted, uden dog at have fastlagt destinationen endnu. Derudover har det vist sig, at ca. 15 pct. af den tyske befolkning allerede i oktober 2007 havde planlagt store dele af deres ferie for det kommende år. 10 Yderligere undersøgelser har slået fast, at danmarksturisterne i gennemsnit booker deres ferie meget tidligere end andre tyske turister. Hele 29,9 pct. har således booket hele eller dele af deres ferie mere end seks måneder forud for deres ferie. Det er dobbelt så mange som gennemsnittet for Tyskland. 17,6 pct. har booket fem til seks måneder forud for ferien, mens 19,7 pct. gør det tre til fire måneder før afrejsetidspunktet. De resterende 32,7 pct. booker kort før ferien, dvs. lige inden eller op til to måneder før. 11 Grundet det meget tidlige beslutningstidspunkt blandt danmarksrejsende er det vigtigt at sætte tidligt ind med markedsføringsaktiviteter på det tyske marked. total Destination er fastlagt og alt/dele af rejsen er planlagt Ferieplaner i januar for 2008 Rejser sikkert/sandsynligvis, destination endnu ikke fastlagt mio. % mio. % mio. % 100% 39% 26% Projektion (mio.) 64,82 25,26 17,00 Alder ,59 21,0 4,93 19,5 4,12 24, ,12 15,6 3,81 15,1 2,98 17, ,59 33,3 9,04 35,8 5,76 33, ,52 30,1 7,48 29,6 4,14 24,4 Rejseintensitet 48,47 74,8 22,88 90,6 14,69 86,4 Rejseregelmæsighed Regelmæssigt rejsende 37,79 58,3 19,58 77,5 12,15 71,4 Lejlighedsvis rejsende 18,27 28,2 4,79 19,0 4,05 23,8 Sjældent rejsende 8,76 13,5 0,89 3,5 0,80 4,7 Kilde RA08: Spørgsmål: Hvis De tænker på dette år: Vil De tage på ferie i 2008? Hvilket af disse udsagn passer på Dem? (kun ét svar). 10 RA08, Reiseentscheidung. 11 GfK Travelscope,

17 Aldersmæssigt planlægger især de lidt ældre (40+ og 60+) turister deres ferie i god tid, mens de yngre er mere fleksible i deres ferieplanlægning og gerne booker senere på året. Samtidig er den årlige ferie utrolig vigtig for gruppen af de regelmæssigt rejsende, hvorfor store dele af deres ferie for det meste er planlagt lang tid før afrejsen. I planlægningsprocessen beslutter tyske turister, der har planer om en ferie i 2008, sig især tidligt for delaspekter, der har med destination og overnatningsform at gøre. Generelt beslutter de sig dog først for et bestemt land, hvorfor det er vigtigt at Danmark får en stærk position i tyske turisters bevidsthed. Rejseplanlægning 2008 Ferien helt eller delvist planlagt for 2008 Jeg har allerede besluttet mig for Jeg beslutter mig først for % % aspekter ang. destination (land, region, bestemt sted, overnatningsform) 67,7 39,3 en ferieform (f.eks. familieferie, naturferie, aktiv ferie) 57,7 25,1 et ferielandskab (f.eks. bjerge, kyst eller søer) 42,3 10,6 en bestemt transportform 42,0 4,4 en bestemt turoperatør 15,1 2,0 ved ikke 13,2 14,3 intet svar 1,5 4,3 Kilde RA08. Spørgsmål: De har netop sagt, at De har mere eller mindre konkrete ferieplaner for Hvilke af de følgende udsagn passer på Dem? (flere svar muligt) Og hvilken af disse beslutninger tog de først? (kun ét svar). Tallene tyder på, at tyskernes rejseplanlægning er en integreret proces, hvor man ganske vist først udvælger destination og aspekter heraf, men samtidig også overvejer, hvilken type ferie man ønsker sig, hvilke omgivelser der appellerer til én, samt hvordan man bedst kan komme derhen. Informationskilderne og brugen heraf forud for tyskernes ferierejse er i lighed med bookingtidspunkterne under indflydelse af den pågældende persons alder. Følgende tabel illustrerer dette, hvor det er tydeligt, at internettet ikke bruges nær så flittigt af tyskere over 45 år, som det er tilfældet med de yngre. De ældre benytter sig derimod i højere grad end de yngre af personlig erfaring og information fra turoperatører. Populært blandt tyskere i alle aldre er personlige anbefalinger fra venner og familie, rejsebureauer, personlig erfaring samt forskellige former for brochurer. 16

18 Informationssøgning forud for ferien 2007 Alle tyskere over 14 år Alle tyskere i alderen 14 til 44 år Alle tyskere over 45 år % % % Personlige anbefalinger 52,4 56,3 48,8 Information fra rejsebureau 39,3 37,9 40,5 Personlig erfaring 36,0 31,8 39,8 Internet 32,3 43,2 22,4 Brochurer fra turoperatør 22,6 22,0 23,1 Lokale og nationale brochurer 14,3 13,1 15,4 Rejseguide (bog) 12,5 11,3 13,6 Information direkte fra turoperatør 10,1 8,0 12,0 Brochurer fra individuelt overnatningssted 9,3 8,9 9,7 Regionale brochurer 7,8 6,9 8,8 Kilde: RA08. Sorteret efter alle tyskere over 14 år. Alle tyskere med mindst én rejse i

19 6. Rejseorganisation Set over en længere årrække er den generelle udvikling i organisationen af tyskernes ferierejse gået i retning af, at færre tyskere individuelt planlægger og bestiller deres ferie, mens flere går til rejsebureauet og køber en planlagt rejse. Specielt muligheden for at flyve langt til en lav pris har gjort, at et stigende antal tyske turister benytter rejsebureauet, når de skal arrangere ferien. Tyskernes tendens til at foretrække personlig kontakt i forbindelse med booking af rejser ser ud til at fortsætte de kommende år. Tyske turisters organisation af rejsen til Danmark foretages imidlertid mærkbart anderledes. Her har den ovennævnte udvikling ikke fundet sted, eftersom overnatningen bestilles separat i over halvdelen af alle rejser til Danmark. Årsagen til dette kan findes i den store andel feriehusgæster. Det er derfor meget vigtigt, at tyskerne har gode muligheder for at booke feriehus eller andre overnatningsformer hver for sig (og gerne online, se kapitel 7). Pakkerejse 11,8 46,4 Billet separat 9,2 12,1 Overnatning separat 29 59,4 Andre komponenter separat 5,5 9,9 Intet reserveret forud 15,6 22, Alle tyske ferierejser 2007 (+5 dage) i pct. Alle tyske DK-rejser 2007 (+5 dage) i pct. Kilde: RA08. Basis: alle ferierejser i

20 7. Internet Antallet af tyskere, der har en internetforbindelse og bruger den i forbindelse med rejseplanlægning, er steget støt de seneste år. I januar 2008 havde 62 pct. af alle tyskere over 14 år adgang til internettet. Dette svarer til 40,1 mio. mennesker. Specielt de yngre, men også de fleste op til 59 år er online. 52,5 pct. af den tyske befolkning (34 mio. pers.) bruger jævnligt internettet, dvs. på daglig eller ugentlig basis. 45 pct. af den tyske befolkning har brugt internettet til informationssøgning forud for en ferie, hvorimod antallet af tyskere, der har benyttet sig af internettet til booking ligger noget lavere med kun 23,5 pct. Internetbrug, informationssøgning og booking Tyskland total Hårdt potentiale Danmark % % Internetadgang (nettoværdi) ja 61,9 78,4 nej 38,1 21,6 Internetbrug dagligt/næsten dagligt 34,5 49,1 en til to gange om ugen 18 17,3 en til to gange om måneden 3,7 5,9 sjældent 4,5 5,7 aldrig 1,1 0,4 intet svar 38,3 21,6 Søgning efter information via internettet ja, det har jeg gjort 45,1 64 ja, det kunne jeg forestille mig at bruge det til 8,9 11,5 nej 43,8 22,2 intet svar 2,2 2,2 Booking via internet ja, det har jeg gjort 23,5 37,8 ja, det kunne jeg forestille mig at bruge det til 15,6 18,8 nej 59,2 41,3 intet svar 1,6 2 Kilde: RA08. Basis: Alle tyskere og hårdt potentiale for DK Fælles for tallene om tyskernes adgang til internettet og om deres brug heraf til informationssøgning og booking er dog, at de har været i en rivende vækst siden Således er antallet af tyske onlinere fordoblet, antallet af tyskere der søger information og booker via internettet er steget med hhv. 200 og 500 pct. En vækst, som må formodes at fortsætte, specielt hvad angår online booking. Som det fremgår af ovenstående tabel har de tyskere, som har stor interesse for at besøge Danmark i fremtiden, meget mere erfaring i at bruge nettet i forbindelse med ferieplanlægning end deres øvrige landsmænd. Det er dog værd at bemærke, at 19

21 offline-produkter såsom brochurer, rejsekataloger og avisartikler også har deres berettigelse, da disse giver i højere grad bidrager til tyskernes lyst til at tage på ferie end onlinemarkedsføring. Intet er dog bedre end internettet i den konkrete ferieplanlægning under jagten på et godt tilbud. Online booking: De tyske turister, der i 2007 var i Danmark, benytter internettet anderledes end andre tyske turister. Især søger de informationer om overnatningsmuligheder og booker disse i langt højere grad. Dette kan forklares ved, at tyskere typisk bor i feriehus under deres ophold i Danmark og praktisk talt kan booke hele deres ferie ved at reservere et feriehus online. Grunden til deres lavere brug af internettet til informationer om rejsemål, tilbud og prissammenligning kan muligvis forklares med, at 70,7 pct. af de tyske turister i Danmark i 2007 havde været her før og derfor ikke i så høj grad har brug for informationer om Danmark forud for rejsen. 12 Hvad informerer man sig om? Hvad booker man? Rejsemål Ferietilbud Overnatningsmuligheder Arrangementer Prissammenligning Booking af all-inclusive rejse Booking af overnatning Rejsende 2007 Rejsende til DK 2007 Kilde: RA08. Internetbrug Basis: Tyskere, der i 2007 tilbragte hovedferien i Danmark. 20

22 9. Best Ager Som resultat af udviklingen i den tyske befolknings alder har der i de senere år været øget fokus på de tyske best agere 13 i markedsføringen af Danmark, hvor familierne tidligere fik den største opmærksomhed i kraft af denne gruppes større markedsandel. Imidlertid har væksten i gruppen af ældre tyskere medført, at det nu er nødvendigt at fokusere på denne gruppe i langt højere grad end tidligere. Ikke blot i forhold til markedsføring men også i forhold til produktudvikling og markedsundersøgelser. Med en befolkningsandel på 45 pct. og sikker udsigt til vækst i de kommende år udgør gruppen af årige et vigtigt potentiel kundegrundlag for dansk turisme og der bør derfor tages hånd om dette segment mhp. markedsføring i Tyskland og produktudvikling i Danmark. Umiddelbart åbner det voksende antal ældre tyske turister op for flere muligheder for dansk turisme, eftersom de på flere grundlæggende punkter adskiller sig fra familierne: Ældre turister er ikke bundet af skoleferier i så høj grad som familierne og kan derfor bedre rejse udenfor sæsonen/i skuldermånederne. Det ældre segment har typisk flere penge og dermed oftest et relativt højt døgnforbrug i forhold til øvrige segmenter. Bedre muligheder for at rejse kombineret med flere penge gør, at ældre tyskere i gennemsnit rejser lidt mere end yngre tyskere. (I 2007 foretog 14-49årige i gennemsnit 1,2 rejser, mens de 50-75årige foretog 1,4 rejser per person i gennemsnit 14 ). De ovennævnte faktorer betyder, at en vellykket tiltrækning af tyske seniorer kan føre til en udvidelse af sæsonen og en større omsætning for dansk turisme gennem det højere døgnforbrug og det let forhøjede gennemsnitlige antal rejser. Visse faktorer betyder imidlertid, at der nu kræves mere for at kunne tiltrække de ældre tyskere. For det første byder det internationale turismemarked på megen konkurrence om seniorerne og for det andet har nutidens tyske seniorer mange flere Flere ferieformer i én ferie Flere motiver bliver vigtige Velvære/sundhed Sjov/underholdning Rundrejse 7 14 Forkæle mig selv Aktiv ferie 8 15 Tid med venner/familie Oplevelsesferie Helbred/sundhed Sol og strand Frihed Naturferie Komme til kræfter Best agere defineres typisk som værende voksne fra 50 til 70 år, som rejser på ferie uden hjemmeboende børn. 14 RA08: Senior Travellers Today and Tomorrow,

23 krav til ferien end tidligere, ligesom de har flere feriemotiver. De flere krav skyldes tyske seniorers store rejseerfaring, der ikke har været så markant tidligere. 15 De ældre tyske rejsende booker ferien tidligt på året, hvorfor det ikke blot er nødvendigt med differentierede og spændende ferieformer og oplevelser. Det er også nødvendigt at markedsføre sig overfor dem meget tidligere end overfor yngre segmenter. Se mere herom i kapitel 5, Rejsebeslutning. I kapitel 5 finder du også mere information om best agernes informationssøgning forud for ferien. Undersøgelser har vist, at rejsemønster, feriepræferencer, -motiver osv. er et produkt af tidligere (rejse-)erfaring og livsbetingelser. Derfor vil segmentet best ager ændre sig med tiden, eftersom hver enkelt generation er forskellig fra den næste. 16 Det er derfor nødvendigt løbende at følge denne udvikling blandt de ældre turister for at kunne appellere til dem på den bedst mulige måde i markedsføring og via produktudvikling nu og i fremtiden. 15 Basis: ferieformer: ferierejser blandt 60+, Feriemotiver: 60+ befolkning. Mulighed for flere svar i begge tabeller. 16 RA08: Senior Travellers Today and Tomorrow,

24

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR

HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark

V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark Turister kommer til Danmark for at opleve naturen V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark 1. Natur i Danmark Ifølge turisterne 2. Hvordan kan Danmark konkurrere globalt om naturoplevelser? Situationen

Læs mere

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Byrejser

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver TYSKLAND: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 2 Volumen: 5.000.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Ferier med fokus på madoplevelser Tyskland generelt Tyskland hotel Højsæson: Juli, august,

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE

HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 2.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Ferietype: Naturferie med

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 65.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE Holland De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 2.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur

Læs mere