ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG"

Transkript

1 ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere

2 ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Derfor har klima-, energi- og bygningsministeren indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale energiselskabernes spareindsats, og den gælder foreløbigt indtil Den betyder bl.a., at alle selskaber skal indberette besparelser (kwh) til Energistyrelsen. Den betyder også, at du som almindelig forbruger og boligejer kan søge om tilskud eller rådgivning om energisparetiltag hos energiselskaberne eller en håndværker, der har en aftale med et energiselskab. Ét projekt én aftale Kontakt et energiselskab eller en håndværker/rådgiver, og hør om muligheden for at opnå støtte til dit energisparetiltag. Det er vigtigt, at du indgår en aftale, INDEN der bestilles materialer og arbejdet går i gang. Husk, at der kun kan indgås én aftale om støtte dvs. der kan ikke indgås aftale med flere om samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkerfirmaer/rådgivere med til at løse opgaven. Hvorfor energiforbedre Du sparer på energien og sparer dermed penge Du hjælper klimaet og fremtidige generationer Du sikrer dig bedre mod fremtidige prisstigninger på energi Dit indeklima i boligen bliver sundere Du øger boligens værdi og gør den mere attraktiv på boligmarkedet! 2

3 HVAD KAN DU SØGE STØTTE TIL? Det er ikke alle energibesparelsestiltag, der kan søges om støtte til. Derfor skal du selv gøre lidt opsøgende arbejde, for at høre, om de tiltag du planlægger, er omfattet af ordningen. Det kan du bl.a. gøre via energiselskabernes hjemmesider. Hvad er en energibesparelse? En energibesparelse er en besparelse, der opnås ved, at du som boligejer sparer på enten el- eller varmeforbruget. Det kan du f.eks. gøre ved at isolere ejendommen bedre, udskifte til en ny og energieffektiv varmekilde mm. Eksempler på tiltag omfattet af ordningen Efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner Udskiftning af gamle vinduer/ruder eller ruder til mere energieffektive vinduer/ruder Overgang til mere energieffektiv opvarmning Udskiftning af varmtvandsbeholder/brugsvandsveksler Udskiftning af kedler Eksempler på tiltag, der ikke er omfattet af ordningen Installation af solceller Udskiftning af stationær eller bærbar computer Udskiftning af hårde hvidevarer??!! 3

4 SÅDAN GØR DU Der er to muligheder for at indgå en aftale med et energiselskab. Enten tager du selv direkte kontakt til energiselskabet. Eller også har din håndværker/ energivejleder allerede en fast aftale med et energiselskab Det er op til dig, hvilket energiselskab du vil samarbejde med. Indhent tilbud (evt. fra flere energiselskaber) og vurder, hvem der har den ordning, der passer bedst for dig. Hvis din håndværker har en aftale med et selskab, behøver du ikke selv tage kontakt til et energiselskab. Det er vigtigt, at du indgår en aftale med energiselskabet (eller håndværkeren, energirådgiveren m.fl.), inden du går i gang med arbejdet. Aftalen skal være skriftlig, hvis der er tale om større projekter. Sæt arbejdet med det energibesparende tiltag i gang (bestil materialer, håndværkere osv.). Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation for, at projektet er gennemført til energiselskabet. Det kan være i form af regninger fra indkøb af materialer eller håndværkere. Hvis det er håndværkeren, der har en aftale, vil han ofte stå for at indsende dokumentationen. Det kan I aftale indbyrdes. Har du indgået aftale om tilskud, udbetales dette og energibesparelsen kan nu indberettes af energiselskabet. HUSK! Energiselskaberne vurderer selv om og hvordan de vil støtte dit projekt. Derfor kan du indhente forskellige tilbud og vurdere dem ud fra netop dine ønsker. Du kan godt vælge et andet energiselskab end dit eget forsyningsselskab og du behøver ikke nødvendigvis at skifte energiselskab, fordi du indgår aftale med et andet selskab. Du skal altid indgå en aftale, før du går i gang med selve energiforbedringen, dvs. før du køber materialer. Du kan kun indgå én aftale med ét energiselskab eller én håndværker/rådgiver også selv om der er flere involveret i din løsning. 4

5 TRIN 1 Indhent tilbud TRIN 2 Indgå aftale med energiselskab/håndværker TRIN 3 Udfør det energibesparende tiltag TRIN 4 Færdigmeld tiltaget til energiselskabet TRIN 5 Energiselskabet indberetter besparelsen 5

6 EKSEMPEL EFTERISOLERING OG UDSKIFTNING AF VINDUER En familie bor i et fjernvarmeopvarmet parcelhus fra 1970 erne. Det er blevet tid til at udskifte de gamle vinduer med nye, energirigtige A mærkede vinduer. Familien beslutter samtidig at efterisolere alle ydervæggene og lægge 150 mm. isolering på loftet. TRIN 1: TRIN 2: TRIN 3: TRIN 4: TRIN 5: Familien indhenter tilbud på en samlet løsning fra tre håndværkere. Familien vælger den håndværker, der har det bedste tilbud. Håndværkeren har allerede en aftale med et energiselskab om overdragelse af energibesparelser. Derfor skal familien bare skrive under på en aftale med håndværkeren. På aftalen kan de se den beregnede energibesparelse, de kan opnå ved at energiforbedre boligen. Håndværkeren udskifter vinduerne og efterisolerer ydervægge og tagkonstruktion. Håndværkeren indsender dokumentation til energiselskabet, der viser at arbejdet er udført. Familien skal altså ikke selv kontakte energiselskabet. Familien betaler håndværkeren for udført arbejde og får som aftalt udbetalt tilskud fra energiselskabet. Den samlede energibesparelse, familien Jensen kan opnå støtte til, er kwh. Energiforbedrende tiltag Udskiftning af 12 m 2 vinduer Efterisolering af 40 m 2 ydervæg Efterisolering af 80 m 2 tagkonstruktion Beregnet energibesparelse, der kan søges støtte til Energibesparelse kwh pr. år BEMÆRK! Besparelserne i skemaet er eksempler. Den energibesparelse, du kan søge støtte til, er ikke nødvendigvis den samme som den reelle besparelse på din energiregning. Støtten ydes ikke efter det faktisk forbrug, men efter en standardberegning baseret på standardværdier for de forskellige typer af energibesparende tiltag. 6

7 HVEM OMFATTER ORDNINGEN? Ordningen kan bruges af alle slutbrugere af energi i Danmark. Dvs. både private boligejere, erhverv og store industrier. Alle el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber er omfattet af ordningen. Energiselskabet skal være med Energiselskaberne skal medvirke til at sikre, at der gennemføres flest og billigst mulige energibesparelser. De bestemmer selv hvor og hvordan. De kan f.eks. gennemføre tiltag i deres eget forsyningsnet. Men de kan også yde tilskud og/eller rådgivning direkte til dig som boligejer, eller indgå aftaler med håndværkere og rådgivere, som så igen kan hjælpe dig. Derfor skal du sikre dig en aftale med et energiselskab eller med en håndværker/rådgiver, der har en aftale med et energiselskab, inden arbejdet sættes i gang. Du kan frit vælge, om du ønsker at indgå en aftale med det lokale energiselskab eller et energiselskab et andet sted i landet. Overdragelse af besparelsen til energiselskabet Når du modtager støtte fra et energiselskab (eller via en håndværker/rådgiver, der samarbejder med et energiselskab), overdrager du samtidig energibesparelsen til energiselskabet. Det betyder, at energiselskabet må indberette din energibesparelse til Energistyrelsen. Du kan altså ikke herefter indgå endnu en aftale om støtte i forhold til den samme opgave. Stikprøvekontrol Energistyrelsen og selskaberne gennemfører stikprøvekontrol en gang om året, for at sikre, at de besparelsesprojekter, der bliver indberettet, lever op til kravene i ordningen. Kontrollen omfatter bl.a. interviews med forbrugere, aktører og rådgivere samt en gennemgang af de gennemførte tiltag hos udvalgte forbrugere. Energiselskabet er ansvarlig for dokumentation af energibesparelsestiltaget. Men det er vigtigt, at du som forbruger afgiver korrekte oplysninger om, hvornår projektet er gennemført, og at det er udført i overensstemmelse med det, der er aftalt.! 7

8 VIL DU VIDE MERE? På Energistyrelsens forbrugersite kan du finde nyttige informationer i forbindelse med energiforbedring af din bolig. Her finder du blandt andet en vifte af værktøjer og nyttige informationer herunder f.eks. en håndværkerliste. Energistyrelsen har ansvaret for kontrol og tilsyn med Energiselskabernes spareindsats, og du kan læse mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside. Her kan du få et overblik og finde kontaktoplysninger på de energiselskaber, som er relevante for dig. Hos Teknologisk Institut kan du få svar på, hvilke besparelser, der kan søges tilskud til ved udførelse af de mest almindelige energibesparende tiltag. Gennem BoligJob-ordningen er det muligt at få fradrag til lønudgifter til håndværkere i forbindelse med energibesparende tiltag. Du kan læse mere om ordningen på SKAT s hjemmeside. Ordningen gælder i 2013 og Energitjenestens rådgivning Energitjenesten har en gratis telefonrådgivning, hvor du kan få svar på dine spørgsmål. Telefonnummeret er Du kan også besøge energiselskabernes hjemmesider eller kontakte dem, for at høre mere om muligheden for at få rådgivning eller tilskud Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf:

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER?

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? Giv markedets højeste energisparetilskud til jeres kunder Viegand Maagøe rådgiver om energi og klima for offentlige og private virksomheder og har de senere år været

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere