Studieordning 2014 Fælles del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2014 Fælles del"

Transkript

1 Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16

2 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur Uddannelsens kerneområder Indhold og læringsmål for kerneområdet: Programmering Indhold og læringsmål for kerneområdet: Systemudvikling Indhold og læringsmål for kerneområdet: Teknologi Indhold og læringsmål for kerneområdet: Virksomheden Obligatoriske uddannelseselementer Indhold og læringsmål: Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden Indhold og læringsmål: Programmering og Teknologi Indhold og læringsmål: Systemudvikling Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik Det afsluttende eksamensprojekt Oversigt over prøverne Merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Forhåndsmerit Meritaftaler Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelsen Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Dispensationsregler Godkendelse Side 1 af 16

3 1. Uddannelsens struktur Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi (datamatiker AK), BEK nr. 702 af 03/07/ studieår 2. studieår 3. studieår Programmering 30 ECTS 10 ECTS 40 ECTS Systemudvikling 15 ECTS 10 ECTS Kerneområde 25 ECTS Teknologi 5 ECTS 10 ECTS 15 ECTS Virksomheden 10 ECTS 10 ECTS Valgfri 30 ECTS uddannelseselementer Praktik 15 ECTS Afsluttende 15 ECTS eksamensprojekt I alt ECTS 90 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 30 ECTS Skemaet ovenfor viser sammenhæng mellem kerneområder, valgfrie uddannelseselementer, praktik samt det afsluttende eksamensprojekt. 2. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Programmering (40 ECTS) 2. Systemudvikling (25 ECTS) 3. Teknologi (15 ECTS) 4. Virksomheden (10 ECTS) I alt 90 ECTS 2.1. Indhold og læringsmål for kerneområdet: Programmering Vægt: 40 ECTS Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetence til effektivt og professionelt at kunne realisere IT-systemer med relevante kvaliteter ved anvendelse af moderne og tidssvarende programmeringsteknikker og værktøjer til softwarekonstruktion. Læringsmål Den studerende skal have viden om og forståelse for: Side 2 af 16

4 Specifikation af abstrakte datatyper Kriterier for programkvalitet Abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog Integration mellem heterogene komponenter og platforme Specificere og konstruere algoritmer Anvende programmeringssproget til realisering af algoritmer, designmønstre, abstrakte datatyper, datastrukturer, designmodeller og brugergrænseflader Vurdere kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer og datastrukturer Anvende et moderne integreret udviklingsværktøj, herunder versionsstyringssystem Realisere modeller i et databasesystem og konstruere programmer, der benytter en databasegrænseflade Designe og konstruere programmer som samarbejdende processer/tråde Udvikle applikationer baseret på en lagdelt softwarearkitektur Anvende softwarekomponenter/biblioteker Udfærdige dokumentation i forhold til gældende de-facto standarder i professionen Anvende moderne teknikker og værktøjer til afvikling af test og kvalitetssikring Anvende teknikker til konstruktion af programmer med flere samtidige brugere Designe og konstruere programmer baseret på samarbejdende processer i en distribueret arkitektur Konstruere programmer, der benytter tidssvarende netværksteknologier Anvende designmønstre for distribueret softwarearkitektur Udvikle softwarekomponenter Udvikle webapplikationer Indgå som en professionel programmør i udviklings-, integrations- og vedligeholdelsesprojekter Tilegne sig nye færdigheder indenfor programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmeringsteknikker og programdesign 2.2. Indhold og læringsmål for kerneområdet: Systemudvikling Vægt: 25 ECTS Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetence til at kunne deltage professionelt i udvikling af IT-systemer med relevante kvaliteter effektivt. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetence til at kunne nyudvikle fra idé til kørende system, videreudvikle og integrere IT-systemer på et systematisk grundlag under anvendelse af situationsbestemte moderne systemudviklingsmetoder og teknikker. Læringsmål Den studerende skal have viden om og forståelse for: Side 3 af 16

5 Eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden Kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning Modellere og designe IT-systemer Anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur Dokumentere og formidle produkt og proces herunder sikre sporbarhed Kvalitetssikre produkt og proces Anvende hensigtsmæssige designmønstre Inddrage brugere Designe brugergrænseflader situationsbestemt og vælge en procesmodel og systemudviklingsmetode Arbejde systematisk med et projekt under en valgt systemudviklingsmetode Planlægge, vurdere og regulere et projekt Udvælge og anvende hensigtsmæssige designmønstre og komponenter Designe systemer, der er integreret med andre systemer Indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt Situationsbestemt tilpasse en systemudviklingsmetode til et projekt Tilegne sig nye procesmodeller og systemudviklingsmetoder Reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis 2.3. Indhold og læringsmål for kerneområdet: Teknologi Vægt: 15 ECTS Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af IT-systemer, samt give den studerende et grundlæggende kendskab til teknologiske aspekter. Læringsmål Faciliteter i og opbygning af tidssvarende operativsystemer Faciliteter i og virkemåde af tidsvarende databasesystemer Flerbrugerproblematikker Principper for design og realisering af distribuerede systemer Fundamentale netværksbegreber Anvende mekanismer til synkronisering af processer og tråde Anvende centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler Anvendende virtualisering Side 4 af 16

6 Anvende services og programmeringsgrænseflade til kommunikation Anvende udbredte applikationsprotokoller Tilegne sig viden om nye operativsystemer og databasesystemer Reflektere over valg af infrastruktur i forbindelse med udvikling af distribuerede systemer 2.4. Indhold og læringsmål for kerneområdet: Virksomheden Vægt: 10 ECTS Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne inddrage relevante virksomhedsaspekter samt forretningsforståelse i forbindelse med systemudvikling. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne arbejde i en systemudviklingsorganisation samt deltage i udvikling, videreudvikling og integration af IT-systemer til forskellige typer af organisationer. Læringsmål Hvordan IT kan forbedre forretningsprocesser og udvikle forretningen Gængse systemer i virksomheden herunder organisatoriske begreber Rationalet for IT-investeringer IT-sikkerhed Analysere og modellere forretningsprocesser Deltage i projektarbejde Anvende innovative metoder med fokus på projektarbejde i praksisnære udviklingsprojekter Kommunikere og formidle både internt og eksternt Deltage i IT-implementering og forandringsledelse Deltage i og se sammenhængen mellem design af forretningsprocesser og design af IT-systemer Samarbejde med repræsentanter for brugerorganisationen og udviklingsorganisation på baggrund af forretningsforståelse Tilegne sig viden om ny teknologi i et forretningsmæssigt perspektiv Side 5 af 16

7 3. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden (60 ECTS) 2. Programmering og Teknologi (20 ECTS) 3. Systemudvikling (10 ECTS) I alt 90 ECTS De tre obligatoriske uddannelseselementer afsluttes alle med en prøve Indhold og læringsmål: Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden Vægt: 60 ECTS Heraf: 30 ECTS fra kerneområdet Programmering 15 ECTS fra kerneområdet Systemudvikling 5 ECTS fra kerneområdet Teknologi 10 ECTS fra kerneområdet Virksomheden Indhold Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig til: Effektivt og professionelt at kunne realisere IT-systemer med grænseflader mod bruger og databaser og at mestre fundamentale elementer i det datamatiske håndværk At ny- og videreudvikle mindre databasebaserede systemer fra idé til kørende system på et systematisk grundlag under anvendelse af en specifik tidssvarende metode og tilknyttede systemudviklingsværktøjer At bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af IT-systemer, samt give den studerende et grundlæggende kendskab til teknologiske aspekter At inddrage relevante virksomhedsaspekter samt forretningsforståelse i forbindelse med systemudvikling og arbejde i en systemudviklingsorganisation samt deltage i udvikling, videreudvikling og integration af IT-systemer til forskellige typer af organisationer Læringsmål for kerneområdet: Programmering (Programmering) Specifikation af abstrakte datatyper Kriterier for programkvalitet Abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog (Systemudvikling) Eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden Kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning Side 6 af 16

8 (Teknologi) Faciliteter i og opbygning af tidssvarende operativsystemer Faciliteter i og virkemåde af tidsvarende databasesystemer Flerbrugerproblematikker (Virksomheden) Hvordan IT kan forbedre forretningsprocesser og udvikle forretningen Gængse systemer i virksomheden herunder organisatoriske begreber Rationalet for IT-investeringer IT-sikkerhed (Programmering) Specificere og konstruere algoritmer Anvende programmeringssproget til realisering af algoritmer, designmønstre, abstrakte datatyper, datastrukturer, designmodeller og brugergrænseflader Anvende et moderne integreret udviklingsværktøj, herunder versionsstyringssystem Realisere modeller i et databasesystem og konstruere programmer, der benytter en databasegrænseflade Designe og konstruere programmer som samarbejdende processer/tråde Udvikle applikationer baseret på en lagdelt softwarearkitektur Anvende softwarekomponenter/biblioteker Udfærdige dokumentation i forhold til gældende de-facto standarder i professionen Anvende moderne teknikker og værktøjer til afvikling af test og kvalitetssikring Vurdere kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer og datastrukturer (Systemudvikling) Modellere og designe IT-systemer Anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur Dokumentere og formidle produkt og proces herunder sikre sporbarhed Kvalitetssikre produkt og proces Anvende hensigtsmæssige designmønstre Inddrage brugere Designe brugergrænseflader (Teknologi) Anvende mekanismer til synkronisering af processer og tråde (Virksomheden) Analysere og modellere forretningsprocesser Deltage i projektarbejde Anvende innovative metoder med fokus på projektarbejde i praksisnære udviklingsprojekter Kommunikere og formidle både internt og eksternt Deltage i IT-implementering og forandringsledelse Side 7 af 16

9 (Programmering) Indgå som en professionel programmør i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter Tilegne sig nye færdigheder inden for programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmeringsteknikker og programdesign (Systemudvikling) Indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt Reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis (Teknologi) Tilegne sig viden om nye operativsystemer og databasesystemer (Virksomheden) Deltage i og se sammenhængen mellem design af forretningsprocesser og design af IT-systemer Samarbejde med repræsentanter for brugerorganisationen og udviklingsorganisation på baggrund af forretningsforståelse Tilegne sig viden om ny teknologi i et forretningsmæssigt perspektiv Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve (Førsteårsprøven). Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 60 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen Indhold og læringsmål: Programmering og Teknologi Vægt: 20 ECTS Heraf: 10 ECTS fra kerneområdet Programmering 10 ECTS fra kerneområdet Teknologi Indhold Dette andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til at den studerende kvalificerer sig til: At kunne mestre mere avancerede elementer i det datamatiske håndværk og kunne realisere distribuerede softwaresystemer At kunne bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af distribuerede IT-systemer, samt give den studerende et uddybende kendskab til teknologiske aspekter Side 8 af 16

10 Læringsmål Programmering Integration mellem heterogene komponenter og platforme Principper for design og realisering af distribuerede systemer Fundamentale netværksbegreber Anvende teknikker til konstruktion af programmer med flere samtidige brugere Designe og konstruere programmer baseret på samarbejdende processer i en distribueret arkitektur Konstruere programmer, der benytter tidssvarende netværksteknologier Anvende designmønstre for distribuerede softwarearkitektur Udvikle softwarekomponenter Udvikle webapplikationer Inddrage relevante teknologiske aspekter i udviklingen af distribuerede systemer herunder: Centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler Anvendelse af virtualisering Anvendelse af services og programmeringsgrænseflade til kommunikation Anvendelse af udbredte applikationsprotokoller Indgå som en professionel programmør i integrationsprojekter Tilegne sig nye færdigheder inden for programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmeringsteknikker og programdesign Reflektere over valg af infrastruktur i forbindelse med udvikling af distribuerede systemer Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve (Programmeringsprøven). Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 9 af 16

11 3.3. Indhold og læringsmål: Systemudvikling Vægt: 10 ECTS Indhold Dette tredje obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kan kvalificere sig til nyudvikling, videreudvikling og integration af distribuerede ITsystemer på et systematisk grundlag under anvendelse af situationsbestemte moderne systemudviklingsmetoder og teknikker. Læringsmål Kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning Situationsbestemt vælge en procesmodel og systemudviklingsmetode Arbejde systematisk med et projekt under en valgt systemudviklingsmetode Planlægge, vurdere og regulere et projekt Dokumentere og formidle produkt og proces - herunder sikre sporbarhed Udvælge og anvende hensigtsmæssige designmønstre og komponenter Designe systemer, der er integreret med andre systemer Situationsbestemt tilpasse en systemudviklingsmetode til et projekt Indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt Tilegne sig nye procesmodeller og systemudviklingsmetoder Reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve. Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De tre obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se oversigt over uddannelsens prøver i kapitel 7. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne, de obligatoriske uddannelseselementer og afprøvning illustreres i nedenstående tabel: Side 10 af 16

12 Kerneområder Virksomheden 10 ECTS Systemudvikling 25 ECTS Programmering 40 ECTS Teknologi 15 ECTS Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden Programmering og Teknologi Obligatoriske uddannelseselementer Systemudvikling I alt 10 ECTS 10 ECTS 15 ECTS 10 ECTS 25 ECTS 30 ECTS 10 ECTS 40 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 15 ECTS I alt 90 ECTS 60 ECTS 20 ECTS 10 ECTS 90 ECTS 4. Praktik Vægt: 15 ECTS Indhold Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for informationsteknologi. Læringsmål Den daglige drift i hele praktikvirksomheden Anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder Formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag Håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet Praktikken afsluttes med en prøve. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. Side 11 af 16

13 For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 5. Det afsluttende eksamensprojekt Vægt: 15 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt. Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven, skal minimum indeholde: Forside med titel Indholdsfortegnelse Indledning inkl. problemformulering Metode Analyse Evt. løsningsforslag Konklusion Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkludér kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 40 normalsider, hvis man en studerende skriver alene, samt ekstra 20 normalsider pr. efterfølgende studerende. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest fire uger før prøvens afvikling. Læringsmål Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i BEK for datamatikeruddannelsen. Side 12 af 16

14 Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en datamatiker skal opnå i uddannelsen. Den uddannede har viden om og forståelse for: Almindelig anvendt praksis, teori og metode inden for softwareudvikling Grundlæggende virksomhedsforhold i relation til systemudvikling De teknologiske begreber og IT-systemers teknologiske basering i relation til programmering, fejlsøgning og idriftsættelse Den uddannede kan: Metodisk afdække krav til IT-systemer, herunder vurdere i hvilket omfang kravene kan realiseres inden for givne rammer Anvende moderne og tidssvarende programmeringsteknikker og værktøjer til softwarekonstruktion, herunder sikre kvaliteten af det udviklede produkt Dokumentere det udførte arbejde i en sådan form, at dokumentationen er brugbar for den angivne målgruppe Anvende den relevante viden i forbindelse med systemudvikling, programmering og idriftsættelse Foretage fejlafdækning på systematisk vis og afhjælpe fejl i forbindelse med ITsystemer Vurdere praksisnære problemstillinger inden for IT samt opstille og vælge løsningsmuligheder Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Den uddannede kan: Deltage i udvikling af praksis inden for softwareudvikling Deltage i projektarbejde på kompetent vis Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med softwareudvikling med en professionel tilgang Deltage i et systemudviklingsforløb under anvendelse af moderne metoder, teknikker og værktøjer I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til IT-branchen, herunder domæneviden og teknologisk viden samt anvendelse af nye metoder, teknikker og værktøjer Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 13 af 16

15 6. Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer: Prøve 150 ECTS fordelt Bedømmelse på prøverne 1. Evt. studiestartsprøve 1 - Bestået/ikke bestået 2. Førsteårsprøve 60 7 trinsskala 3. Programmeringsprøve 20 7 trinsskala 4. Systemudviklingsprøve 10 7 trinsskala 5. Valgfagsprøve/er trinsskala 6. Praktikprøve 15 7 trinsskala 7. Afsluttende eksamensprojekt 15 7 trinsskala 7. Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering Merit for valgfrie uddannelseselementer Beståede valgfrie uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som andre uddannelser Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 1. En eventuel studiestartsprøve vil være beskrevet i den institutionelle studieordning. 2. Valgfag med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning. Side 14 af 16

16 7.3. Meritaftaler Se institutionens hjemmeside. 8. Optagelse på uddannelsen 8.1. Krav til uddannelsen Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr af 16. december 2013 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelsen kan findes på retsinfo.dk. 9. Studieordningens ikrafttrædelsesdato Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi (datamatiker AK), BEK nr. 702 af 03/07/2009. Studieordningen træder i kraft den 1. august 2014 og er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus ErhvervsAkademi Sjælland Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi MidtVest Københavns Erhvervsakademi cph business Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Dania Professionshøjskolen University College Nordjylland Overgangsordninger Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. august 2014 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen, og for prøver som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Eventuelle overgangsbestemmelser for studerende indskrevet før august 2014, findes i institutionsdelen. Side 15 af 16

17 Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. juli Dispensationsregler Institutionen kan dispensere fra reglerne i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 11. Godkendelse Denne fælles del af studieordningen er vedtaget og godkendt af uddannelsesnetværket for datamatikeruddannelsen. På vegne af netværket: Uddannelseschef Gert Simonsen For Erhvervsakademi Aarhus Side 16 af 16

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Fælles del Studieordning Datamatiker

Fælles del Studieordning Datamatiker Fælles del Studieordning Datamatiker 2014 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science August 2014 0/14 Studieordning Datamatiker uddannelsen - Fælles del

Læs mere

Studieordning for datamatiker

Studieordning for datamatiker Studieordning for datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Academy Profession Degree Programme in Computer Science Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret august 2014 Side 0 af 22 Fælles del Fælles del... 1 1. Uddannelsens struktur... 3 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker Studieordning for Datamatiker 2014 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science August 2014 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Del 1 Fælles del.... 4 1.1

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 2

Læs mere

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog STUDIEORDNING for IT-teknolog Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Netværksteknologi... 4 2.2. Indlejrede

Læs mere

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK

Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK Studieordning for Datamatiker uddannelsen AK fællesdel Gældende fra 1. september 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt Datamatiker Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Studieordning Datamatiker

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger 5

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger 5 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 5 1.1. Ikrafttrædelsesdato 5 1.2. Overgangsordninger 5 2. Fælles del 7 3. Uddannelsens struktur 7 4. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang 7 4.1. Kerneområdet

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer...

Læs mere

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Revideret 01.08.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Design og programmering

Læs mere

Datamatikeruddannelsen

Datamatikeruddannelsen Datamatikeruddannelsen EAMV 2014 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 5 1.1. Ikrafttrædelsesdato 5 1.2. Overgangsordninger 5 2. Fælles del 6 3. Uddannelsens struktur 6 4. Uddannelsens kerneområder

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.3 Revideret august 2015 Side 0 af 12 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Studieordning Datamatiker Erhvervsakademi MidtVest

Studieordning Datamatiker Erhvervsakademi MidtVest Studieordning 2016-2017 Datamatiker Erhvervsakademi MidtVest d. 18. august 2016 Gl. Landevej 2 DK-7400 Herning Tlf. +45 96275700 E: eamv@eamv.dk www.eamv.dk Valdemar Poulsen Vej 4 DK-7500 Holstebro Tlf.

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

Studieordning 2014 fælles del

Studieordning 2014 fælles del Studieordning 2014 fælles del Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor of Software Development Version 2.0 Revideret 1. juli 2014 Side 0 af 13 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2.

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte National del: 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer... 3 2.1. Branchekendskab... 3 2.2. Privatøkonomisk rådgivning... 5 2.3. Erhvervsøkonomi...

Læs mere

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration STUDIEORDNING (national del) for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Revideret 16. august 2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1.1. Studieretningen It og elektronik har

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.4 Revideret februar 2017 Side 0 af 15 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer... 4 2.1. Erhvervsøkonomi... 4 2.2. Samfundsøkonomi... 5 2.3. Erhvervsjura... 6 2.4. Data og metode... 7 2.5.

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknoli I medfør af 22, stk. 1 2, 23, stk. 3, 30 i lov nr. xxx af xxxx 2008 om erhvervsakademiuddannelser professionsuddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) Revideret 20.06.2018 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer...

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2014

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2014 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). August 2010 side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2018 National del 1 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 3 2.1.

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse og rammer...

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker for Datamatiker 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science August 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 4 1 Generelle bemærkninger... 4 Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING. IT Teknolog

STUDIEORDNING. IT Teknolog STUDIEORDNING for IT Teknolog National del Revideret 01.05.2018 Godkendt den 15.8.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 5 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker for Datamatiker 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science Juni 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 4 1 Generelle bemærkninger... 4 Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING. Serviceøkonom (AK)

STUDIEORDNING. Serviceøkonom (AK) STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del Ikrafttrædelse 15.08.2019 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service &

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) National del Revideret 15.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel Ikrafttrædelse 15.08.18 Revideret 13.07.18 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder seks

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning For Datamatiker. Erhvervsakademiuddannelsen (AK)

Studieordning For Datamatiker. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) For Datamatiker Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest Juli 2011 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi

Studieordning for Datamatikeruddannelsen. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi Studieordning for Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi Indholdsfortegnelse: DATAMATIKER STUDIEORDNING... 4 1.0 TILBLIVELSE OG RAMMER... 4 1.1 UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING. Multimediedesigner

STUDIEORDNING. Multimediedesigner STUDIEORDNING for Multimediedesigner National del Revideret 01.08.2018 Godkendt den 15.08.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 1/18 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Prøve: Udvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service & Oplevelser... 4 2.2. Forretningsforståelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 636 af 29/06/2009 Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 150.54C.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2017-2018 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Side 0 af 23 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen STUDIEORDNING for Serviceøkonomuddannelsen Revideret 20. august 2017 Side 1 af 10 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1 Prøve:

Læs mere

Studieordning for Datamatiker (AK)

Studieordning for Datamatiker (AK) Studieordning for Datamatiker (AK) 2008 Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi. AP graduate in Computer Science. Datamatiker Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1 Studieordningen... 3 2

Læs mere

DATAMATIKER INDHOLD ERHVERVSAKADEMI MIDTJYLLAND. Velkommen... 3

DATAMATIKER INDHOLD ERHVERVSAKADEMI MIDTJYLLAND. Velkommen... 3 INDHOLD Velkommen.................................................. 3 Studiemiljø Lokalsamfundet............................................. 4 Tobaksrygning..............................................

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Lesiætlan TSÚ. Føroya Handilsskúli. Datamatiker. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Informationsteknologi

Lesiætlan TSÚ. Føroya Handilsskúli. Datamatiker. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Informationsteknologi Lesiætlan TSÚ Datamatiker Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Informationsteknologi Føroya Handilsskúli August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leisætlan TSÚ... 3 Lesiætlanin er á donskum, hetta tí vit

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Datamatiker AK. Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi

Studieordning for Datamatiker AK. Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi Studieordning for Datamatiker AK Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi Indhold Del 1: Fællesdel... 1 1 Generelle bemærkninger... 1 1.1 Uddannelsens formål... 1 1.2 Uddannelsens navn

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed STUDIEORDNING for Professionsbachelor i it-sikkerhed Revideret 08.08.2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Introduktion til

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020 Eksamenskatalog for IT Teknologuddannelsen Gældende for årgang 2018/2020 Termin Sommer 2018 2018 08 14 INDHOLD 1. Indledning...1 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...1 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...2

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2016 Side 0 af 20 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del 1- fællesdel

Studieordning del 1- fællesdel Studieordning del 1- fællesdel Autoteknolog (AK) Automotive Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2016 Revideret 26. marts 2017 - fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2017

Multimediedesigner. Studieordning 2017 Studieordning 2017 Indhold Fælles del Indhold 1 1. Uddannelsens struktur... 2 1.1 Uddannelsens rammer... 2 1.2 Oversigt... 2 1.3 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 2 1.4 Uddannelsens navn

Læs mere

Eksamenskatalog for Autoteknolog

Eksamenskatalog for Autoteknolog Eksamenskatalog for Autoteknolog Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2018 Revideret 31. juli 2018 Indhold

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Datamatiker august 2013 Side 1 af 60

Datamatiker august 2013 Side 1 af 60 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen... 3 1.1 Uddannelsens formål... 3 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 3 1.3 Adgang... 3 1.4 Varighed... 3 1.5 Mål

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for studiestart efterår 2018 OEAAM18eda udarbejdet 21.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Autoteknolog Erhvervsakademigrad Automotive Technology AP Degree Version 2.4 Revideret 16. september 2014 e Side 0 af 26 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2016

Multimediedesigner. Studieordning 2016 Multimediedesigner Studieordning 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 1 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 2 2 Uddannelsens

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere