DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAN TWINCA EASY. Brugervejledning"

Transkript

1 DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk fodring... 4 Indtastning af foder mængde...4 Registre... 5 Subtotal og Total...5 Antal portioner...5 Ekstra start portion... 6 SP gram og SP tid...6 Hjælp... 6 HELP...6 Input... 7 Brug af input, fodpedal...7 Brug af input, foderpumpe føler...7 Sensor Check... 7 Adgang til sensor check...7 Funktionsbeskrivelse...8 Kalibrering... 8 Åben kalibreringsprogrammet...8 Start af kalibreringen...8 Kalibrering er i gang...9 Indtastning af vægt...9 Godkendelse af kalibreringen...9 Koder Side 2 / 17

3 Service Koder...10 Koder...10 Kalibrerings tal...10 Total foderforbrug...11 Afslut kode menuen...11 Step Step Status...11 Tune Brug af Tune funktionen...12 Rengøring (REVERS) REVERS...12 Individuel fodring på EASY (Step) Gå ind i Step...12 Mode...13 Pause...13 Hurtig regulering...13 Step menu...13 IP (Individuel Pause)...14 IP on - off...14 Ændre IP gram...15 Antal 0 portioner...15 Antal Gram der kompenseres efter 0 portioner...15 FDK pause...16 Indstilling af 0-pause tiden...16 Afslut step menu...16 Afslut step...17 Kontakt oplysninger til Twinca Side 3 / 17

4 Start og manuel fodring Opstart Computeren starter altid op med denne side. Når denne side er vist, fodres der manuelt (program 0) Udfodringen starter, når foderpedalen aktivers. Ønskes automatisk fodring trykkes der på det ønsket program, 1-30 Figur 1 Indtastning af talværdier i menuen Ud for hver linje i hovedmenuen 1 er afsat en pil, som man flytter op og ned med piletasterne på tastaturet. Stil pilen foran det man ønsker ændret. Indtastning startes ved tryk på tasten. Ved indtastning af ny værdi, kommer der en ny side som er forklarende til det man ønsker. Automatisk fodring Figur 2 Indtastning af foder mængde Før automatisk fodring, skal man indtaste den ønskede mængde (op til 5000 g) og den ønskede pausetid ( ms).når pedalen trædes ned, sker udfodring i pulser, hvis længde bestemmes af de indtastede værdier. Fodermængde kan i et hvilket som helst program ændres med 5g interval direkte fra tastaturet med tasterne og ligeledes kan pause tiden ændres med tasterne med 10mS interval. De ændrede værdier bliver automatisk gemt OBS!! Mindste mængde der i praksis kan udfodres er ca. 65 gram, foderpumpe systemet kan ikke håndtere mindre fodermængder. 1 Hovedmenuen er det man kalder en revolvermenu, hvilket vil sige at den er endeløs, man kommer altid tilbage hvor man startet hvis man bliver ved med at bladre Side 4 / 17

5 Registre Subtotal og Total Der er to registre der optæller i den udfodret fodermængde, Subtot og Total (Ton-Kg-Gram), hvert af disse registre kan resættes. Stil pilen foran Subtot eller Total og tryk i hvert af disse registre kommer der en ny side frem der viser mængden. Nu kan man vælge at nulstille registret ved at trykke eller tryk for at komme tilbage til hovedmenuen. Bemærk: total resetter også subtot registre. Figur 3 Antal portioner I denne menu som er vist på figur 4 optælles antal udfodret portioner. Stil pilen foran feltet ANTAL P. og tryk på og menuen åbnes, tryk for at nulstille optællingen eller tryk komme tilbage til hovedmenuen for at Figur 4 Side 5 / 17

6 Ekstra start portion Figur 5 SP gram og SP tid SP gram og SP tid er det som der giver en ekstra portion ved start, efter en pause. Som vist på figur 5 er SP gram sat til 90 gram og SP tid sat til 3 sek. Hvilket vil sige at hver gang at fodpedalen ikke har været aktiveret i 3 sek. Gives der en ekstra mængde på 90 gram i næste portion. Disse to værdier kan ændres ved at sætte pilen ud for den linje der ønskes ændret, og så et tryk på, så kommer der en ny side frem hvor man kan ændre den valgte værdi med tallene på tastaturet, den ændret værdi gemmes med et tyrk på ændringer ved et tryk på., menuen kan også forlades uden Hjælp HELP Som vist på figur 6 kan du se der står 045, og det er versions nummeret på softwaren der er installeret i fodercomputeren. Flytter du pilen hen til HELP og trykker på kommer Twinca s telefon nummer som også fungere som vagt telefon nummer. Figur 6 Side 6 / 17

7 Input Brug af input, fodpedal Som vist på figur 7 kan der ses 5 streger Input: _ Denne funktion er lidt ligesom en selv hjælp, trykker man på fodpedalen skal der komme et F på den første streg, som der fortæller at der er signal fra fodpedalen. Figur 7 Brug af input, foderpumpe føler Hvis der står en tand ud for føleren nede på pumpen og føleren lyser gult skal der komme et E på den anden streg, hvis føler på pumpen ikke lyser, kan du forsigtigt sætte et stykke tyndt metal i klemme mellem føleren og sensorhjulet på foderpumpen, og så skal der komme et E frem på den anden streg. Sensor Check Adgang til sensor check For at kan bruge sensor check skal fodercomputeren stå i foderprogram 0 (manuel). Sensor check er et program der er indbygget i fodercomputeren, så man kan se om føleren er indstillet rigtigt i forhold til sensorhjulet på foderpumpen. Flyt pilen med så der står ud for Sensor Check som på figur 8. og tryk på for komme ind i programmet. Figur 8 Side 7 / 17

8 Figur 9 Funktionsbeskrivelse Sensor check skal foregå i foderprogram 0 altså så man kan køre med foderpumpen manuelt.(det er lige meget om pumpen køre frem eller tilbage under sensor check, i det tilfælde fodertanken er fydlt af foder) I første linje står Encoder pos:??? når foderpumpen startes skrives der om sensoren skal In (ind), Out (ud) eller det er Ok hvor spørgsmål tegnene??? står. I anden linje Tacho RPM: 000 visses omdrejninger på foderpumpen. I linje tredje skriver den On=??% Off=??%, når foderpumpen køre skrives der tal hvor?? står, de 2 tal der står der skal så tæt på 50 % som muligt, med en tolerance på ± 5%, altså mellem 45% og 55% på henholdsvis On og Off. Sensor check afsluttes med et tryk på. Kalibrering Åben kalibreringsprogrammet Kalibreringen skal foregå i program 0 (manuel) se figur 10. For at kalibrere fodercomputeren, flyttes pilen til kalibrering og tryk på display billede, se figur Så visse et nyt Figur 10 Figur 10.1 Start af kalibreringen Før du starter kalibreringen skal du tage en rengjort spand og vej den i 0 på en vægt, start maskinen og juster omdrejning så det svare til det som du køre med ved fodring, hold så foderslangen ned i spanden og start kalibreringen. For at starte kalibreringen skal du trykke på. Er du kommet ind i kalibreringsprogrammet ved en fejl, kan programmet afsluttes ved at trykke på en vilkårlig anden tast end Se figur Side 8 / 17

9 Kalibrering er i gang Nå kalibreringen er sat i gang vil maskinen alt efter version enten køre, 6 mindre portioner eller en lang portion ud i spanden og så stopper pumpen igen. Husk spanden skal være vejet i 0!!!! Figur 10.2 Figur 10.3 Figur 11 Indtastning af vægt Vej nu den mængde foder der er kommet i spanden og indtast vægten i gram, men tallene på tastaturet, tallene vil kunne ses i linjen Antal gram: XXXX XXXX= Indtastet tal. Antal pulser, vil maskinen selv tælle og sætte ind i linjen Pulser (A): *(antal pulser) * Afslut med at trykke på. NB. Hvis der tastes forkert tastes der bare ind oven i Godkendelse af kalibreringen I dette vindue vises den værdi som fodercomputeren er kommet frem til ved kalibreringen, værdi er et udtryk for hvor mange Gram der gives pr. puls fra føleren på foderpumpen, en ny foderpumpe vil ligge på ca. 3,3 Gr/P og en foderpumpe der slidt og snart skal udskiftes vil ligge på ca. 2,5Gr/p og ved minimum1,85gr/p skal pumpen udskiftes. For at accepter kalibreringen tryk på. For at forkaste (ikke acceptere) kalibreringen, tryk da på en vilkårlig anden tast end. Og du vil vende tilbage til Vinduet der er vist i figur Side 9 / 17

10 Koder Service Koder Denne linje er beregnet til vore montører. Men her kan man også gå ind og se hvad kalibreringstallet er ved at trykke Figur 12 Koder Når der er trykket det er og spørger den efter en kode og igen og den låser op Figur 12.1 Kalibrerings tal Figur 12.2 Her kan man se sidste kalibrerings tal, altså fra sidste fodercomputeren er kalibreret. Gr / P kan også bruges til at se hvor slidt foderpumpen er, en ny pumpe ligger omkring 3,30 og når pumpen kommer ned i nærheden af 1,80 kan maskinen have svært ved at fodre præcis ud, for der er så meget tryk tab i pumpen. Side 10 / 17

11 Total foderforbrug Kør pilen ned på Total Fodermgd (se figur 12.2) og tryk og du kommer ind hvor du kan se hvor meget foder pumpen har kørt ud siden den var ny. For at komme ud igen trykkes. Figur 12.3 Afslut kode menuen Kør pilen ned til Tilbage og tryk hoved menuen igen. og du er ude i Figur 12.4 Step Step Status Denne linje viser om du har adgang til step, hvis du har Step vil der stå Step ON har du ikke Step vil der stå Step OFF og denne linje har ikke nogen funktion, har du Individuel fodring så læs mere under Individuel fodring på EASY (Step) Se side 12 Figur 13 Side 11 / 17

12 Tune Figur 14 Brug af Tune funktionen For du kan bruge Tune funktionen skal du stå i et andet program end 0. Når der vælges Tune kører foderpumpen som i kalibrering, men der tages kun måling af maskinens driftstilstand. Stil foran Tune, hold foderslangen henover fodertanken, og tryk. Pumpen vil nu køre 6 portioner ud. Efter tuning vil computeren lave en ny beregning, og vil igen dossere præcist I.H.T. den indtastede mængde, og foder konsistens. Tune-funktionen skal anvendes når maskinen startes op første gang (hver dag), og når der ændres på hastigheden på foderpumpen samt hastigheden på dieselmotoren. Rengøring (REVERS) Figur 14.1 REVERS Denne knap bruges til at sætte foder pumpen i kontinuerlig drift, knappen skal holdes nede i 3 sek. for at starte denne tilstand, den kontinuerlig drift kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast eller et tryk på foder-fodpedalen. Denne funktion kan bl.a. bruges under rengøring. Individuel fodring på EASY (Step) Gå ind i Step Stil pilen ud for step og tryk, og step menuen kommer frem, eller hvis PDA en er tilsluttet trykkes der automatik i step og den åbner automatisk step menuen. Figur 15 Side 12 / 17

13 Figur 16 Mode pilen > står nu ud for step "Mode = STEP" der står pilen mens der fodres, køres der noget i foderpumpen, så den sætter sig fast, trykkes der bare på og fodercomputeren skriver Mode = MANUEL, og så kan du få det fri der sidde fast i foderpumpen, uden der køres vildt i bur numrene, når pumpen igen køre normal, trykkes der bare på du er tilbage til at køre individuel og Pause Pause er pause tiden mellem portionerne, flyt pilen ned til Pause: og tryk og pause tiden kan ænders se figur 17.1 Pause tiden kan indtastes med tallene på tastaturet og afslut med at trykke på Figur 17 Hurtig regulering Der kan også hurtig reguleres på tiden med de to pile taster der er i bunden af foder computerens tastatur, henholdsvis 10mS op eller ned. Figur 17.1 Step menu Køre pilen ned til step Menu og tryk og du kommer ind i step menu, en menu med flere funktioner for at lette fodre arbejdet. Figur 18 Side 13 / 17

14 IP (Individuel Pause) IP står for individuel pause tid og den kan aktiveres ved at trykke på ud på tastaturet på EASY en og der kommer et + ud for pause tiden (Se fig. 18.) i den blå ramme Figur 19 IP on - off Hvis der står IP ikke valgt! (se figur 19) trykkes og dette skærmbilledet vil komme frem. For at ændre IP køres pilen op til IP og tryk og menuen åbner. Figur 19.1 Ændre IP Figur 19.2 Denne menu Individual pause. IP(gram) eller IP(msec) Stil pilen ud for det der ønskes ændret og tryk og det kan ændres så det kommer til at passe bedre med pause tiden mellem store og små foder klatter. IP(msec) passer som regel med 10mS, mens IP(gram) skal stå på ca. 400 gram under den højest ud fodrede klat, hvis man ønsker at opnå den ønskede effekt. For at afslutte IP menuen køres pilen ned til Tilbage og der trykkes. Side 14 / 17

15 0-gram Figur 20 Det er en funktion der kompensere for tryk tab i slangen når der kommer tomme bure midt i rækken. Tryk.når pilen er ud for 0g antal og menuen åbnes. Som menuen er sat nu, fig.20 er den sat til at give efter 5 (0 portioner) 100 g ekstra ved første klat. Den ekstra portion vil ikke blive og se i foder registrering på det først kommende bur der får portionen. Antal 0 portioner Figur 20.1 Her kan man indstille hvor mange 0 portioner der skal være for at give en ekstra klat, for at kompensere for tryk tabet i foder slangen, 0 = off altså funktionen er slået fra. Hvis man ønsker at ændre dette indtastes det ønsket antal 0 portion f.eks. 5 som vist på fig og der efter trykkes.og ændring er gemt. Antal Gram der kompenseres efter 0 portioner For at ændre gram mængden i 0 portionen køres pilen ned til 0g Xgram og tryk og en ny menu åbnes (Se figur 21.1) Figur 21 Indtast det antal gram der ønskes givet ekstra i den første portion efter 0 Portionerne, som kompentation for tryk tabet der er opstået i foderslangen f.eks. 100 Gram og afslut med for at gemme. Figur 21.1 Side 15 / 17

16 FDK Figur 22 Hvis FDK er ON køres hele foderklatten færdig, det vil sige at foderklatten ikke kan brækkes i tilfælde af at man ikke ønsker at fodre hele potionen ud på buret. For at sætte funktionen i ON eller OFF sættes pilen ud for FDK der trykkes og den skifter mellem ON eller OFF. Hvis menuen er ON kan det ses i step ud for pause tiden der vil være et F (Se fig. 18.) i den blå ramme 0-pause 0- pausen er hvis der kommer et tomt bur i foder rækken, der kan du ligge en pause tid ind så der kan forsætte i samme rytme med at fodre, for at indstille tiden køres pilen ned til 0-pause og der trykkes Figur 23 Indstilling af 0-pause tiden Her kan du sætte 0-pausen som du ønsker den, menuen ganger med 10mS, når du har trykket den ønsket pause værdig trykkes og det er gemt og du kommer automatisk ud i step igen. Figur 24 Afslut step menu Kør pilen ned på Tilbage og tryk kommer ud i step igen. og du Figur 25 Side 16 / 17

17 Afslut step Kør pilen op i toppen af skærmen og der vil komme til at stå afslut step og der trykkes og du er ude i hoved menuen igen. Figur 26 Kontakt oplysninger til Twinca TWINCA A S Nr. Bjertvej 14 DK-7830 Vinderup Danmark Tlf Fax Hjemmeside: mail@twinca.dk Side 17 / 17

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Betjeningsvejledning DairyFeeder PDA. Rev. 0 /10.12 Art.Nr En nem fodring på en enkel måde

Betjeningsvejledning DairyFeeder PDA. Rev. 0 /10.12 Art.Nr En nem fodring på en enkel måde Betjeningsvejledning DairyFeeder PDA Rev. 0 /10.12 Art.Nr. 99868 En nem fodring på en enkel måde Dit intelligente vejesystem til en nøjagtig styring af fodringen Rev0, 08.10.2012 Indhold Indhold... 2 Indledning...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Milimix Betjeningsvejledning

Milimix Betjeningsvejledning Milimix Betjeningsvejledning Kapacitet pr. pumpetyper Type 5: Dosering 0,001-9,999%. Max 5 liter doseret/time. (Max 0,5 % ved 1200 liter/time) Max vandtryk: 5 Bar. Type 15: Dosering 0,01-9,99%. Max 15liter

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE. for. EuroPart såmaskine

FUNKTIONSBESKRIVELSE. for. EuroPart såmaskine FUNKTIONSBESKRIVELSE for EuroPart såmaskine 1 1. Display Fig 1. Styreboks. 1.1 Værdier Displayet kan vise følgende fire forskellige former for værdier: Kg/ha: Kg i alt: Ha: Km/t: Denne værdi viser, hvor

Læs mere

Status vejledning. Vejledning i håndtering af status scanner, tømning og indlæsning til EasyPOS

Status vejledning. Vejledning i håndtering af status scanner, tømning og indlæsning til EasyPOS Status vejledning Cipherlab CPT8000 Vejledning i håndtering af status scanner, tømning og indlæsning til EasyPOS 1 Indhold 2 Håndterminalen... 1 2.1 Beskrivelse af taster... 1 2.1.1 Hvad bruges tasterne

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Manual til Storskærme og Ur

Manual til Storskærme og Ur ü Opstart af Storskærme 1. Den afbillede rack står under tribunen ved holdrummene og skal som det første tændes. Det beskrives i det efterfølgende. ü Aktiviering af Storskærme 1. Kontakten sættes på ON

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Manual: Ergometer ET6

Manual: Ergometer ET6 Manual: Ergometer ET6 Ting du bør vide før du begynder din træning A. Indgang af strøm Tilslut adapteren til udstyret, derefter vil computeren sige en bip-lyd og tænde computeren i manuel mode. B. Program

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GROUP CYCLE CONNECT SLUTBRUGER MANUAL

GROUP CYCLE CONNECT SLUTBRUGER MANUAL SLUTBRUGER MANUAL LOGIN PÅ KONSOLLEN OG TRACK DINE DATA 1 2 3 Login med den enhed der passer dig Begynd at træde i pedalerne for at tænde konsollen WiFi ikonnet i øverste venstre hjørne skal være tændt

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Rev. 0 /10.12 Art.Nr Webaccount Dairy Feeder. Rev. 1 / Art.nr

Rev. 0 /10.12 Art.Nr Webaccount Dairy Feeder. Rev. 1 / Art.nr Rev. 0 /10.12 Art.Nr. 99870 Webaccount Dairy Feeder Rev. 1 / 08.13 Art.nr. 102982 Indhold 1. Menu Oversigt... 3 2. Menu Fodringsafsnit... 3 3. Menu Fodermiddel... 5 4. Menu Blandinger... 8 5. Menu Lager...

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Dr.Fan CENTRALUDSUGNINGSSTYRING

Dr.Fan CENTRALUDSUGNINGSSTYRING Dr.Fan CENTRALUDSUGNINGSSTYRING VEJLEDNING VER. 1.00 2 Brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Knappernes funktion... 3 2.1 Valg af linie, den blå knap... 3 2.2 Menu-valg med den grønne knap... 3

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Introduktion til denne manual

Introduktion til denne manual DdD Statusmanual Introduktion til denne manual Denne manual er delt i 4 mindre manualer, som du kan bruge samlet til en komplet statusmanual eller hver for sig. 1) En step by step guide a. Beskriver step-by-step

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kalibrering af skærm. Spyder 3 Studio SR. KFAK den 21 april Rel 1.1 Frede Hansen.

Kalibrering af skærm. Spyder 3 Studio SR. KFAK den 21 april Rel 1.1 Frede Hansen. Kalibrering af skærm. Spyder 3 Studio SR. KFAK den 21 april 2010. Rel 1.1 Frede Hansen. 1: Indledning. KFAK har anskaffet sig udstyr der kan bruges til at Kalibrere jeres skærme og projektorer. Kalibrere

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Toorx ERX 100 Vejledning

Toorx ERX 100 Vejledning Toorx ERX 100 Vejledning COMPUTER VEJLEDNING BUTTON FUNCTION: MODE/ENTER Her vælges træningsprogram. RESET Her nulstilles alle træningsresultater START/STOP Tryk for at starte / stoppe træningen. RECOVERY

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

Silostyring - manual. Manual for Sukup silostyring. Hovedmenu

Silostyring - manual. Manual for Sukup silostyring. Hovedmenu Manual for Sukup silostyring Denne manual dækker over 3 variationer af en silostyring. Uden hygrostat, med en kombineret fugt/temperatur føler til udendørs montering (Styring 1), og med en kombineret fugt/temperatur

Læs mere

Brugervejledning ERX 300

Brugervejledning ERX 300 Brugervejledning ERX 300 1 Vejledning: Når strømforsyningen er sat i, tænd for strømmen, og displayet starter op og giver en lang biip -lyd. Står den i hvile mode, tryk på RESET tasten for at komme i gang.

Læs mere

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN:

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN: MANUAL SwemaAir 5 Dansk EAN: 5706445560066 Elma 1 DANSK/NORSK OBS! Før instrumentet tages i brug, læses denne manual grundigt. Hver specielt opmærksom på de i kapitlet "6. Grundlæggende indstillinger (Set)

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850

STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850 STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850 Indledning 2 Styreenhedens dele 2 Betjening af styreenheden 3 Hovedmenu 3 Valg af spredningsfunktion 3 3 Indstillinger 3 Indstillingsmenu 4 Oversigt

Læs mere

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU Trådløs Sengealarm Brugervejledning K2267-EU Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere