Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932"

Transkript

1 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april 2014 Rigtig hjertelig velkommen alle sammen til vores årlige generalforsamling og for første gang her i vores nye sejlerstue på Klub øen. Traditionen tro, vil jeg gerne have, at vi begynder med at synge vores klubsang. Igen i år har vi desværre mistet én af vores gode sejlerkammerater. Det er Henning Jørgensen som er afgået ved døden. Henning var en person, der altid stod i forreste række, når der var brug for frivillig arbejdskraft. Altid smilende og altid glad var han. Vi vil virkelig komme til at savne ham. Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde l min. stilhed for Henning. Æret være hans minde tak. l. Godkendelse af forretningsorden. På bordene ligger nogle enkelte eksemplarer af VMK s forretningsorden til dem, der ikke selv har den med. Kan alle godkende VMK s forretningsorden? Godkendt 2. Valg af dirigent. Næste punkt på dagsordenen er valg af dirigent. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne foreslår Kurt Nielsen. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Det er der ikke, så vil jeg gerne give ordet til dirigenten.

2 3. Formandens beretning: Jeg vil starte min beretning med at se tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling og jeg må nok sige, at det har været et noget turbulent år vi har været igennem, hvor alt jo har stået i omforandringens tegn. Heldigvis kan vi nu se lyset for enden af tunnelen. Bare det, at vi i dag kan holde vores første generalforsamling i vores spritnye sejlerstue, har næsten været alle arbejdstimerne værd. På klubplan må vi indrømme, at vi har mistet en del medlemmer helt konkret, så drejer det sig om 51 medlemmer, der har valgt at forlade klubben. Medlemmerne har forladt klubben af flere årsager. 28 har meldt sig ud i årets løb p.g.a. sygdom eller båden er sat til salg eller den er solgt. Så er der 23 medlemmer der er slettet pr. 1. marts 2014 p.g.a. manglende kontingentbetaling. 1 medlem har dog en båd stående på havnen, så mon ikke den person kommer igen, når Steen har fået fat på vedkommende. Heldigvis har vi da også fået 22 nye betalende medlemmer, og jeg vil byde disse nye medlemmer velkommen her i klubben. Status er nu, at vi har 296 medlemmer. Heraf er 68 folkepensionister, 7 er passive medlemmer og 6 er æresmedlemmer. Der er 87 medlemmer, der har vores kollektive bådansvarsforsikring. Vi er lige nu i gang med at få lavet en ny brochure over Vejle Lystbådehavn en brochure der er betydelig mere omfattende end den folder, vi tidligere havde. Vi kan jo prale med, at vi er den billigste lystbådehavn i hvert tilfælde i hele trekantområdet, og så kan vi jo prale med en helt ny lystbådehavn med flotte faciliteter. Så snart brochuren er færdig i trykken, så vil jeg opfordre jer til at tage nogle stykker og dele ud på de steder, I kommer rundt på sommertogterne. Vi håber på den måde at kunne tiltrække flere besøgende og flere fastliggere. Jeg er jo godt klar over, at vi har mange ledige pladser, og også for mange ledige pladser. Men jeg er også sikker på, at udlejningen for alvor kommer i gang, nu hvor vi så godt som er færdige med havnen. Få havne kan tilbyde det, vi kan i Vejle Lystbådehavn. Vi må alle lægge os i selen for at få så mange pladser solgt som muligt. Sammen med de nye brochurer er det også en god ide at tage nogle klubblade med til uddeling rundt omkring. Vi udgiver jo stadig vores flotte klubblad, og det kan vi blive ved med så længe vi har nogle annoncører, der også synes, bladet er flot. Vi har i år haft en indtægt på kr ,-fra vore annoncører og det er vist ikke så ringe endda. Her vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak til de personer, der har været flittige til at komme med indlæg til klubbladet ja alle har jo nok fulgt Erik

3 Egebjergs spændende rejse gennem VMK s historie og Thorvalds rejsebeskrivelse. Vi har brug for flere indlæg fra jer medlemmer store eller små indlæg. Det er jo det, der gør vores klubblad spændende og læseværdig. Noget bestyrelsen også har forsøgt at gøre spændende, har været de arrangementer og medlemsaftener, der har været arrangeret. Vi starter jo altid vores sejlersæson efter generalforsamlingen med den årlige standerhejsning. I år vil det komme til at foregå her på Klubøen kl i et fælles arrangement sammen med Sejlklubben Neptun. Vi holder dog traditionen i hævd ved at varme grillen op til kl , hvor de der har lyst, kan grille deres medbragte mad, og så kan vi forhåbentlig få en hyggelig aften. I pinsen sidste år var der som sædvanlig arrangeret den årlige pinsetur sammen med Sejlklubben Neptun. Der kom dog kun ganske få fra VMK, men det kan vi nå at rette op på i år, hvor der atter er arrangeret fælles pinsetur. Om fredagen samles sejlerne i Brejning og lørdag går turen så videre til Bogense. Den 13. juni var der sejltur med vores handicappede medborgere. Det er hvert år en fornøjelse at give dem en sejltur på fjorden, og den tradition vil vi fortsætte med. Vi får sponsorstøtte fra 2 boligforeninger, nemlig Østerbo og AAB så turen er gratis for alle parter incl. Klubben. Så var der Sct. Hans og som noget nyt valgte vi sidste år at arrangere Sct. Hans aften på kajen foran Estakaden, i stedet for at stå frysende ved Andkær Vig. Der har de sidste åringer været færre og færre medlemmer til vores Sct. Hans arrangementer, og da vi kunne se, at kun ca. halvdelen af dem, der spiste vores pølser og drak vores sodavand og øl var medlemmer eller nogen, der havde tilknytning til klubben, ja så valgte vi at ændre kurs og holde Sct. Hans på kajen. Hvordan det lige skal være i år, har vi ikke helt på plads endnu, men èn ting er i hvert tilfælde sikkert, det kommer ikke til at foregå ved Andkær Vig. Jeg kan forestille mig, at vi laver et arrangement lig sidste år, men her foran sejlerstuen. I august måned var der Vild med Vand, og vi regnede med at få noget mere gang i vore kræmmerboder og i salgsboderne, hvor vi solgte kaffe, kage og pølser. Imidlertid var vejrguderne ikke lige med os denne weekend og de fleste arrangementer var ved bølgen og ud mod Skyttehuset, så det var ikke den helt store succes. I år skal der igen være vild med vand, men da skal arrangementet være her foran sejlerstuen og ud af vores hovedbro, så da forventer jeg bestemt, at vi kan trække publikum hertil.

4 I efteråret havde vi vores helt store medlemssucces nemlig andespillet, hvor vi igen var blevet godt hjulpet af Yvonne, der samlede næsten alle vore gevinster ind. Tak til dig Yvonne. Men selvfølgelig blev der også spillet om 25 kornfede ænder, der sikkert er fortæret i julen. Afriggerfesten sidste år var starten på en decideret afrigning, hvor første punkt var nedtagning af vores klubstander. Andet punkt var nedpakning og flytning af alle vore effekter så da sidste glas var vasket af, var det på med arbejdstøjet, for de frivillige der var kommet, og så var det om at få flyttekasserne pakket. Vi blev genhuset i pavillonen på Carlsberggrunden, og selvfølgelig er rammerne her mere ydmyge, men jeg synes egentlig, det har været en rigtig god løsning på vores mangel på klubhus. En god ting ved fraflytningen fra Estakaden var besparelsen på varmeudgifterne. Det har kostet rigtig mange penge til el, i den periode, vi har haft Estakaden til klubhus. Året 2014 blev skudt i gang med vores nytårsreception den 4. januar. Receptionen blev holdt i pavillonen, og da der ikke er køkkenfaciliteter, så valgte vi at menuen skulle være en platte, og det var nu ikke så ring endda. Alt glider godt ned, når der samtidig serveres en øl eller en snaps godt hjulpet på vej af dejlig salonmusik fra Hugo. I bestyrelsen har vi forsøgt at sammensætte et godt og spændende program for vinteren. Vi har haft medlemsaftener med forretningsfører Leif Nielsen fra Tursejlerne, der fortalte om fordelen ved et medlemskab her og fortalte om forsikringer og vi har haft en medlemsaften med orlogskaptajn Aksel Primdahl, der fortalte om Søværnets Operative Kommando og om pirateri ved Afrikas Horn. Sidst har Havnens vin- og Tobakshus arrangeret ølsmagning for os. Det var en rigtig spændende aften, hvor vi fik smagt rigtig godt øl fra flere forskellige små bryggerier og noget af øllet var med heftige procenter. Fælles for arrangementerne var, at vi der kom, havde en rigtig hyggelig aften, men desværre var der kun ganske få medlemmer. Det fører mig frem til at opfordre vores medlemmer til at komme med ideer til næste sæsons medlemsarrangementer, så vi får et program der kan samle endnu flere medlemmer. Så kan jeg da også lige fortælle, at VMK nu for alvor er kommet ind i den digitale verden vi er nemlig kommet på Facebook. Sammen med vores hjemmeside er der nu også gode informationer at hente her. Det er Johnny, der administrerer facebooksiden.

5 Som annonceret er der standerhejsning den 26. april, og i år laves fælles standerhejsning med Sejlklubben Neptun. Der bliver indkøbt en mast, hvor klubbernes stander skal sidde i hver sin side og hvor Vejle Lystbådehavns stander skal være i midten. Samtidig bliver der plads til vores splitflag og til signalflag. Vi havde regnet med, at vi også denne dag skulle holde den officielle indvielse af Klubøen, og vi havde sammen med Vejle Kommune sendt en invitation til HKH Kronprins Frederik. Han kunne desværre ikke komme denne dag, men da han skal til Vejle den 24. juni i anden anledning, vil vi forsøge at få ham til at klippe snoren her på Vejle Lystbådehavn, hvor vi så vil holde den officielle indvielse. Jeg vil bede jer holde øje med både havnens og VMK s hjemmeside, hvor Hans Jørgen vil sætte programmet i, og jeg er sikker på, at Johnny også vil lade et ord falde på facebook. Beretning fra havnen I min beretning fra havnen vil jeg starte med bådejermødet den 9. oktober sidste år. Det var os fra VMK, der stod for mødet. Som sædvanlig var medlemmer fra både Sejlklubben Neptun og fra VMK mødt talstærkt op, for at få en generel orientering om status på Vejle Lystbådehavn. Der blev givet en grundig orientering om byggeriet af vore nye klubfaciliteter og der blev orienteret om regler for bådpladser og stativer. Derudover var der et indlæg fra Flemming Jørgensen fra Vejle havn omkring terrorsikring. Sidst men ikke mindst, var det også den aften, hvor vi officielt kunne præsentere vores nye havnechef Steen Andersen og pælemester Morten Larsen. Nu har Steen og Morten været ansat i 7 måneder og på de 7 måneder, har Vejle Lystbådehavn fået et gevaldigt løft. Der er for alvor kommet styr på tingene Steen har været rigtig dygtig til at få penge i kassen der er nu næsten styr på opkrævninger til medlemmerne og der er kommet mange penge ind ved salg af stativer. Og så har Steen lige taget krancertifikat. Morten har fået styr på hele området alt er ryddet op tingene er sat på plads maskinerne bliver serviceret som de skal o.s.v. Ja Morten kan faktisk lave rigtig mange ting på én gang han kan krøje kranen, og han kan sænke stropperne samtidig med, at han sætter en båd på plads. Alt det her bestyrker havnebestyrelsen i, at det var den helt rigtige beslutning vi tog sidste år, da vi lavede ny struktur og ansatte nyt personale på havnen. Et andet nyt tiltag vi har taget i Havnebestyrelsen er, at vi har fået nedsat et Samarbejdsudvalg med 3 medlemmer fra SNV og 3 medlemmer fra VMK. Dette

6 samarbejdsudvalg skal lave nogle fælles væreregler i vores nye fælles klubhus sammen med andre opgaver. Omkring Samarbejdsudvalget, så vil indholdet af Samarbejdsudvalgets arbejde blive uddybet senere under Elmers beretning fra Samarbejdsudvalget. Det sidste tiltag vi har taget i Havnebestyrelsen er, at vi vil forsøge at få et brolaug etableret, et brolaug, hvor hver bro styrer sig selv. Vi er ikke helt kommet i mål med dette endnu, men vi arbejder på det. Vinteren igennem har et hold frivillige renoveret vores Andkær Vig bro, og den er nu sejlet på plads. Pælene er taget op og rammet ned igen, så nu skal vi bare have en dykker ud, så vi kan få vore morringer monteret. Så er vi atter klar til at nyde den dejlige natur ved Andkær Vig broen. Omkring selve byggeriet og havnearealet kan jeg oplyse, at klubfaciliteterne nu stort set er færdige. Der mangler nogle småting, men håndværkerne har knoglet for at få alt færdig til sæsonstart. Der skal etableres en serveringsø til restauranten her mod syd, så skal der laves 3 små øer ud mod øst. Sydestakaden skal gøres færdig, hvor det er planen, at der graves en ny indsejling ved østestakaden, der så skal forlænges ca. 20 m. Der skal sættes en betonplade med hammer på, så man kan færdes til fods på sydestakaden det vil først stå færdig, når Kirkhalvøen er færdig. Der er lige slået pæle i kanalen til 10 pladser. Senere kommer broen fra Kirk halvøen over til Pensionskasse Danmarks kaj, og så kan de sidste pæle i kanalen slåes både ved Pensionskasse Danmarks kaj og ved kajen til Kirk halvøen. Så er der bestilt bom til hovedbroen. Sejlerne skal bruge den brik de får til vores låsesystem, for at kunne køre ind og ud af hovedbroen. Der bliver så en tidsbegrænsning på 45 min. til af- og pålæsning. Så er der bestilt ny cashloader, idet den gamle var slidt op. Vi har sat prisen på betaling for gæstesejlere op til kr. 150,-, idet det så er incl. strøm. Vedr. strømudtag, så vil et udtag være forbeholdt gæstesejlere, hvor der ikke skal bruges kort. Resten af strømudtag er til kort for medlemmerne, som vi plejer. Kortene kan oplades på havnekontoret. På den måde vil det ikke være nødvendigt at skifte vore elstandere. Vedr. parkeringspladser, så opfordre vi bådejerne til at benytte vinteropbevaringspladsen til parkering. De parkeringspladser vi har rådighed over, er pladsen lige før klubøen og pladserne lige overfor Pensionskassen Danmark og

7 Østerbo. For begge områders vedkommen, vil der være 3 timers parkering på disse pladser. Men vinterpladsen, hvor bådene står nu, kan naturligvis bruges til parkering uden tidsbegrænsning. Toilettet for enden af hovedbroen er færdig der er kode på de almindelige toiletter det er som vi kender det. Der er tobaksrygning forbudt overalt indendørs. Brandalarmen er nu sat til, og alarmen går direkte op til Brandstationen også hvis der tændes en cigaret i lokalerne eller i døråbningerne. Så vil jeg slutte min beretning med at rette en stor tak til Ingrid og til de andre tøser for alt deres arbejde med at bage, lave flotte lagkager, smøre mad, lave kaffe og i det hele taget servicere os, når vi har arrangementer her i klubben. Det er en stor besparelse for klubben, at Tøseklubben klarer arbejdet. Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere og her tænker jeg på de personer, der har renoveret Andkær Vig broen her i vinter og til de folk, der har sejlet den på plads, og i det hele taget til alle dem, der altid er parate til at give et nap med, når vi har behov for hjælp. Til slut en stor tak til VMK s bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. Kommentarer: Thorvald: Tak for en god beretning hvor du kom vidt omkring, det eneste jeg syntes jeg mangler er bestyrelsens mening af havnens overordnede økonomi, og så syntes jeg at vi skal få bommen åbnet så vi kan køre ud til bådene. Omkring havnens økonomi kommer Jørgen ind på under pkt. 5 havnens økonomi. Og bommen kommer på Tirsdag. Vedr. sagen med Kjeld Hawaleska hører ikke hjemme under Formandens beretning og vil derfor blive nævnt under `eventuelt` sidst i Referatet. Koden til toiletterne ude på broen er forenklet og er i år 14# og mon ikke det er 15# til næste år. Og der er åbnet fra i dag.

8 Spørgsmål: vedr. parkering ude på broen, hvad sker der hvis bilen holder der længere efter 45 minutter. det bliver registreret på edb hvem der holder længere derude, men det er ikke helt på plads endnu hvilke sanktions muligheder der skal bruges. Spørgsmål: Vedr. klubbladet er det ikke alt der bliver sendt ind der kommer i bladet. Det er sådan at når vi udgiver vores blad skal det være læseværdig, og det vi fra klubbens side kan stå inde for, der kan komme nogle artikler som vi ikke syntes hører hjemme i vores klubblad f.eks. når det er direkte angreb på personer eller hvis man har hørt noget om en tredje person, er det ikke noget vi sætter i bladet. Det skal være sobert, og det kan også være sjove indlæg. Spørgsmål: Vedr. facebook er det så ikke Johnnys private side, og kan derfor bruges som man vil. bla. til det ros og ris, som vi åbenbart ikke kan få i bladet, Facebook siden hedder `Vejle Motorbådsklub` og det der kommer i her, skal være noget som er sobert, og det gennemgår Johnny, og sletter det der nødvendig for heller ikke her er der nogen som skal sidde i gabestok. Kommentar: Et klubblad skal ikke være til fis eller fnadder, det skal være et sobert blad, som kan læses op og vises alle steder, og er der personlige ting må det være på generalforsamlingen det tages op. 4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben. Jørgen gennemgik det uddelte regnskab, og fremhævede de enkelte poster. Herefter en lille diskussion ang. dækningen af ansvarsforsikringen. som Jørgen vil tage op med Codan og efterfølgende referere i klubbladet. Regnskabet bliver herefter godkendt uden yderlige bemærkninger.

9 Herefter orienterede Jørgen om bestyrelsens forslag til budget for Budget taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen. Kommentarer: Thorvald giver her udtryk for at regnskabet ser godt ud som det ser ud nu, men også at det ser ud til at det har svært ved at holde fremover, han kan heller ikke lige se at der er plads til renter og afdrag. Vi er meget opmærksom på netop det du her nævner, for du har ret i at vi ikke står særlig stærkt økonomisk i øjeblikket, og derfor bliver regnskabet også fulgt nøje af Steen og Revisoren. Spørgsmål: Kommer regningen for eftertiden på PBS. Svar : Nej ikke endnu, så du får en regning igen, for edb systemerne som vi bruger nu kan ikke samarbejde med PBS, men der arbejdes på sagen. Regnskab og budget er herefter taget til efterretning. 6. Fastlæggelse af kontingent for klubben. Kontingent uændret for Valg af formand ulige årstal Ingen valg i år. 8. Valg af kasserer: Jørgen Nielsen Genvalgt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Afgående: Hans Jørgen Schytz - modtager genvalg Helle Nøddelund - modtager ikke genvalg

10 Kjeld Blirup opstiller Leif Sørensen opstiller Resultat: Leif Sørensen fik 64 stemmer Hans Jørgen Schytz fik 52 stemmer Kjeld Blirup fik 22 stemmer Så Leif Sørensen og Hans Jørgen Schytz er hermed valgt 10. Valg af suppleant Afgående : Vivian Houmøller - modtager ikke genvalg. opstiller: Kjeld Munk Sørensen ingen andre forslag Så Kjeld er hermed valgt 11. Valg af revisor Herdis Petersen genopstiller genvalgt 12. Valg af revisorsuppleant: Metha Häuser: Modtager genvalg Genvalgt Valg af revisorsuppleant: Opstiller: Hugo Christensen Ingen andre forslag Så Hugo er hermed valgt 13. Beretning fra udvalgene: Samarbejdsudvalget: V. Elmer Petersen Der var i havnebestyrelsen enighed om at klubberne skulle have et samarbejdsudvalg og i VMK er det foruden mig, Benny Sørensen og Erik Hvidtfeldt som er med, og der er selvfølgelig også 3 personer fra Sejlklubben Neptun med i udvalget. Samarbejdsudvalgets opgave er koordinere de forskellige opgaver her på klubøen,

11 og det er vi så småt begyndt at på, men vi er ikke helt oppe at ringe endnu, meningen er, udvalget skal være med til at få div. små arrangementer til at fungere klubberne imellem, ligesom at indrette lokalerne i samarbejde med en indendørsarkitekt fra kommunen, som kommer en af dagene. Uddeling af nåle for jubilæer: Ruth Johansen som har været medlem i 50 år Annemarie og Kurt Nielsen i 25 År 14. Indkomne forslag Forslag fra Thorvald : Jeg vil opfordre Bestyrelsen til at overveje, hvor stor en formue vi skal have her i Vejle Motorbådsklub, og om hvordan man bedst kan bruge disse midler, her tænker jeg ikke på en nedsættelse af kontingentet, men mere på hvordan man kan få fat i helt nye sejlere, altså dem der ikke har båd endnu, og det kunne såmænd godt være unge mennesker der endnu ikke ved hvordan man kommer ud at sejle man skal satse på, måske fordi de endnu ikke ved hvordan man skal gøre, for de ved helt sikkert at det kan de ikke selv finde ud af, og her kunne f.eks. Mentor ordningen komme på tale, hvor gamle og erfarende sejlere kunne undervise de lidt uerfarende, hvordan man kan gøre. Tak for de gode forslag, som vi fik så tidligt at det allerede nu er vendt med den øvrige bestyrelse, som også syntes det er et positiv forslag som vi mener der skal arbejdes videre med, og måske støtte økonomisk op om. Man kunne oprette et kartotek med de personer der kunne have lyst til at være med i sådan en mentor ordning Så der kan herfra opfordres til at melde sig for der skal være nogle ildsjæle der virkelig mener der kan gøres en forskel. Forslag fra Poul: Det er en ting vi har haft oppe før som omhandler 2 stemmer pr. båd til generalforsamlingerne, hvad så med dem der er enlige. Da det efterhånden er en ældre klub det her, er der mange der er blevet enlige, som så kun har en stemme, det syntes jeg ikke er demokratisk. Var det ikke en ide med en stemme pr. medlemskab. Hvem er det så der skal stemme. Skal det være manden eller konen der skal stemme?.

12 Det vil jeg lade medlemmerne bestemme. 2. Ændringsforslag Fra Bruno: Det kunne også være 2 stemmer pr. bådplads Der stemmes: Poul stemmer 6 Bruno stemmer 10 Nej stemmer 54 Forslagene er forkastet 15. Eventuelt: Spørgsmål: Keld Hawaleska er stadig utilfreds med den påtale som er sendt til han fra Bestyrelsen, og er i særdeleshed utilfreds med talemåden og ordvalget i påtalen. Eftersom påtalen og den efterfølgende samtale er personlig, vil der ikke blive kommenteret mere i den sag. Spørgsmål: Ole vil gerne have en hjertestarter på klubøen. Vi skal have søgt om en sådan Spørgsmål: Der bliver spurgt om der bliver oprettet trådløst internet ude på broerne Vi havde i afsat til trådløst internet på hele havnen men for at det kan lade sig gøre skal der 6 sendemaster op forskellige steder på broerne, det kan selvfølgelig laves, og det var i planerne, men det har ikke så høj prioritet for som sagt det koster lidt penge. Spørgsmålet er bare om det bliver overhalet indenom af andre teknologier f.eks. af 4G.

13 Steen: Nøglebrikker kommer til at koste 50.- og de er på vej Referent Johnny Jensen Dirigent Kurt Nielsen Formand Ulla Rosendal

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere