Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932"

Transkript

1 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april 2014 Rigtig hjertelig velkommen alle sammen til vores årlige generalforsamling og for første gang her i vores nye sejlerstue på Klub øen. Traditionen tro, vil jeg gerne have, at vi begynder med at synge vores klubsang. Igen i år har vi desværre mistet én af vores gode sejlerkammerater. Det er Henning Jørgensen som er afgået ved døden. Henning var en person, der altid stod i forreste række, når der var brug for frivillig arbejdskraft. Altid smilende og altid glad var han. Vi vil virkelig komme til at savne ham. Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde l min. stilhed for Henning. Æret være hans minde tak. l. Godkendelse af forretningsorden. På bordene ligger nogle enkelte eksemplarer af VMK s forretningsorden til dem, der ikke selv har den med. Kan alle godkende VMK s forretningsorden? Godkendt 2. Valg af dirigent. Næste punkt på dagsordenen er valg af dirigent. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne foreslår Kurt Nielsen. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Det er der ikke, så vil jeg gerne give ordet til dirigenten.

2 3. Formandens beretning: Jeg vil starte min beretning med at se tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling og jeg må nok sige, at det har været et noget turbulent år vi har været igennem, hvor alt jo har stået i omforandringens tegn. Heldigvis kan vi nu se lyset for enden af tunnelen. Bare det, at vi i dag kan holde vores første generalforsamling i vores spritnye sejlerstue, har næsten været alle arbejdstimerne værd. På klubplan må vi indrømme, at vi har mistet en del medlemmer helt konkret, så drejer det sig om 51 medlemmer, der har valgt at forlade klubben. Medlemmerne har forladt klubben af flere årsager. 28 har meldt sig ud i årets løb p.g.a. sygdom eller båden er sat til salg eller den er solgt. Så er der 23 medlemmer der er slettet pr. 1. marts 2014 p.g.a. manglende kontingentbetaling. 1 medlem har dog en båd stående på havnen, så mon ikke den person kommer igen, når Steen har fået fat på vedkommende. Heldigvis har vi da også fået 22 nye betalende medlemmer, og jeg vil byde disse nye medlemmer velkommen her i klubben. Status er nu, at vi har 296 medlemmer. Heraf er 68 folkepensionister, 7 er passive medlemmer og 6 er æresmedlemmer. Der er 87 medlemmer, der har vores kollektive bådansvarsforsikring. Vi er lige nu i gang med at få lavet en ny brochure over Vejle Lystbådehavn en brochure der er betydelig mere omfattende end den folder, vi tidligere havde. Vi kan jo prale med, at vi er den billigste lystbådehavn i hvert tilfælde i hele trekantområdet, og så kan vi jo prale med en helt ny lystbådehavn med flotte faciliteter. Så snart brochuren er færdig i trykken, så vil jeg opfordre jer til at tage nogle stykker og dele ud på de steder, I kommer rundt på sommertogterne. Vi håber på den måde at kunne tiltrække flere besøgende og flere fastliggere. Jeg er jo godt klar over, at vi har mange ledige pladser, og også for mange ledige pladser. Men jeg er også sikker på, at udlejningen for alvor kommer i gang, nu hvor vi så godt som er færdige med havnen. Få havne kan tilbyde det, vi kan i Vejle Lystbådehavn. Vi må alle lægge os i selen for at få så mange pladser solgt som muligt. Sammen med de nye brochurer er det også en god ide at tage nogle klubblade med til uddeling rundt omkring. Vi udgiver jo stadig vores flotte klubblad, og det kan vi blive ved med så længe vi har nogle annoncører, der også synes, bladet er flot. Vi har i år haft en indtægt på kr ,-fra vore annoncører og det er vist ikke så ringe endda. Her vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak til de personer, der har været flittige til at komme med indlæg til klubbladet ja alle har jo nok fulgt Erik

3 Egebjergs spændende rejse gennem VMK s historie og Thorvalds rejsebeskrivelse. Vi har brug for flere indlæg fra jer medlemmer store eller små indlæg. Det er jo det, der gør vores klubblad spændende og læseværdig. Noget bestyrelsen også har forsøgt at gøre spændende, har været de arrangementer og medlemsaftener, der har været arrangeret. Vi starter jo altid vores sejlersæson efter generalforsamlingen med den årlige standerhejsning. I år vil det komme til at foregå her på Klubøen kl i et fælles arrangement sammen med Sejlklubben Neptun. Vi holder dog traditionen i hævd ved at varme grillen op til kl , hvor de der har lyst, kan grille deres medbragte mad, og så kan vi forhåbentlig få en hyggelig aften. I pinsen sidste år var der som sædvanlig arrangeret den årlige pinsetur sammen med Sejlklubben Neptun. Der kom dog kun ganske få fra VMK, men det kan vi nå at rette op på i år, hvor der atter er arrangeret fælles pinsetur. Om fredagen samles sejlerne i Brejning og lørdag går turen så videre til Bogense. Den 13. juni var der sejltur med vores handicappede medborgere. Det er hvert år en fornøjelse at give dem en sejltur på fjorden, og den tradition vil vi fortsætte med. Vi får sponsorstøtte fra 2 boligforeninger, nemlig Østerbo og AAB så turen er gratis for alle parter incl. Klubben. Så var der Sct. Hans og som noget nyt valgte vi sidste år at arrangere Sct. Hans aften på kajen foran Estakaden, i stedet for at stå frysende ved Andkær Vig. Der har de sidste åringer været færre og færre medlemmer til vores Sct. Hans arrangementer, og da vi kunne se, at kun ca. halvdelen af dem, der spiste vores pølser og drak vores sodavand og øl var medlemmer eller nogen, der havde tilknytning til klubben, ja så valgte vi at ændre kurs og holde Sct. Hans på kajen. Hvordan det lige skal være i år, har vi ikke helt på plads endnu, men èn ting er i hvert tilfælde sikkert, det kommer ikke til at foregå ved Andkær Vig. Jeg kan forestille mig, at vi laver et arrangement lig sidste år, men her foran sejlerstuen. I august måned var der Vild med Vand, og vi regnede med at få noget mere gang i vore kræmmerboder og i salgsboderne, hvor vi solgte kaffe, kage og pølser. Imidlertid var vejrguderne ikke lige med os denne weekend og de fleste arrangementer var ved bølgen og ud mod Skyttehuset, så det var ikke den helt store succes. I år skal der igen være vild med vand, men da skal arrangementet være her foran sejlerstuen og ud af vores hovedbro, så da forventer jeg bestemt, at vi kan trække publikum hertil.

4 I efteråret havde vi vores helt store medlemssucces nemlig andespillet, hvor vi igen var blevet godt hjulpet af Yvonne, der samlede næsten alle vore gevinster ind. Tak til dig Yvonne. Men selvfølgelig blev der også spillet om 25 kornfede ænder, der sikkert er fortæret i julen. Afriggerfesten sidste år var starten på en decideret afrigning, hvor første punkt var nedtagning af vores klubstander. Andet punkt var nedpakning og flytning af alle vore effekter så da sidste glas var vasket af, var det på med arbejdstøjet, for de frivillige der var kommet, og så var det om at få flyttekasserne pakket. Vi blev genhuset i pavillonen på Carlsberggrunden, og selvfølgelig er rammerne her mere ydmyge, men jeg synes egentlig, det har været en rigtig god løsning på vores mangel på klubhus. En god ting ved fraflytningen fra Estakaden var besparelsen på varmeudgifterne. Det har kostet rigtig mange penge til el, i den periode, vi har haft Estakaden til klubhus. Året 2014 blev skudt i gang med vores nytårsreception den 4. januar. Receptionen blev holdt i pavillonen, og da der ikke er køkkenfaciliteter, så valgte vi at menuen skulle være en platte, og det var nu ikke så ring endda. Alt glider godt ned, når der samtidig serveres en øl eller en snaps godt hjulpet på vej af dejlig salonmusik fra Hugo. I bestyrelsen har vi forsøgt at sammensætte et godt og spændende program for vinteren. Vi har haft medlemsaftener med forretningsfører Leif Nielsen fra Tursejlerne, der fortalte om fordelen ved et medlemskab her og fortalte om forsikringer og vi har haft en medlemsaften med orlogskaptajn Aksel Primdahl, der fortalte om Søværnets Operative Kommando og om pirateri ved Afrikas Horn. Sidst har Havnens vin- og Tobakshus arrangeret ølsmagning for os. Det var en rigtig spændende aften, hvor vi fik smagt rigtig godt øl fra flere forskellige små bryggerier og noget af øllet var med heftige procenter. Fælles for arrangementerne var, at vi der kom, havde en rigtig hyggelig aften, men desværre var der kun ganske få medlemmer. Det fører mig frem til at opfordre vores medlemmer til at komme med ideer til næste sæsons medlemsarrangementer, så vi får et program der kan samle endnu flere medlemmer. Så kan jeg da også lige fortælle, at VMK nu for alvor er kommet ind i den digitale verden vi er nemlig kommet på Facebook. Sammen med vores hjemmeside er der nu også gode informationer at hente her. Det er Johnny, der administrerer facebooksiden.

5 Som annonceret er der standerhejsning den 26. april, og i år laves fælles standerhejsning med Sejlklubben Neptun. Der bliver indkøbt en mast, hvor klubbernes stander skal sidde i hver sin side og hvor Vejle Lystbådehavns stander skal være i midten. Samtidig bliver der plads til vores splitflag og til signalflag. Vi havde regnet med, at vi også denne dag skulle holde den officielle indvielse af Klubøen, og vi havde sammen med Vejle Kommune sendt en invitation til HKH Kronprins Frederik. Han kunne desværre ikke komme denne dag, men da han skal til Vejle den 24. juni i anden anledning, vil vi forsøge at få ham til at klippe snoren her på Vejle Lystbådehavn, hvor vi så vil holde den officielle indvielse. Jeg vil bede jer holde øje med både havnens og VMK s hjemmeside, hvor Hans Jørgen vil sætte programmet i, og jeg er sikker på, at Johnny også vil lade et ord falde på facebook. Beretning fra havnen I min beretning fra havnen vil jeg starte med bådejermødet den 9. oktober sidste år. Det var os fra VMK, der stod for mødet. Som sædvanlig var medlemmer fra både Sejlklubben Neptun og fra VMK mødt talstærkt op, for at få en generel orientering om status på Vejle Lystbådehavn. Der blev givet en grundig orientering om byggeriet af vore nye klubfaciliteter og der blev orienteret om regler for bådpladser og stativer. Derudover var der et indlæg fra Flemming Jørgensen fra Vejle havn omkring terrorsikring. Sidst men ikke mindst, var det også den aften, hvor vi officielt kunne præsentere vores nye havnechef Steen Andersen og pælemester Morten Larsen. Nu har Steen og Morten været ansat i 7 måneder og på de 7 måneder, har Vejle Lystbådehavn fået et gevaldigt løft. Der er for alvor kommet styr på tingene Steen har været rigtig dygtig til at få penge i kassen der er nu næsten styr på opkrævninger til medlemmerne og der er kommet mange penge ind ved salg af stativer. Og så har Steen lige taget krancertifikat. Morten har fået styr på hele området alt er ryddet op tingene er sat på plads maskinerne bliver serviceret som de skal o.s.v. Ja Morten kan faktisk lave rigtig mange ting på én gang han kan krøje kranen, og han kan sænke stropperne samtidig med, at han sætter en båd på plads. Alt det her bestyrker havnebestyrelsen i, at det var den helt rigtige beslutning vi tog sidste år, da vi lavede ny struktur og ansatte nyt personale på havnen. Et andet nyt tiltag vi har taget i Havnebestyrelsen er, at vi har fået nedsat et Samarbejdsudvalg med 3 medlemmer fra SNV og 3 medlemmer fra VMK. Dette

6 samarbejdsudvalg skal lave nogle fælles væreregler i vores nye fælles klubhus sammen med andre opgaver. Omkring Samarbejdsudvalget, så vil indholdet af Samarbejdsudvalgets arbejde blive uddybet senere under Elmers beretning fra Samarbejdsudvalget. Det sidste tiltag vi har taget i Havnebestyrelsen er, at vi vil forsøge at få et brolaug etableret, et brolaug, hvor hver bro styrer sig selv. Vi er ikke helt kommet i mål med dette endnu, men vi arbejder på det. Vinteren igennem har et hold frivillige renoveret vores Andkær Vig bro, og den er nu sejlet på plads. Pælene er taget op og rammet ned igen, så nu skal vi bare have en dykker ud, så vi kan få vore morringer monteret. Så er vi atter klar til at nyde den dejlige natur ved Andkær Vig broen. Omkring selve byggeriet og havnearealet kan jeg oplyse, at klubfaciliteterne nu stort set er færdige. Der mangler nogle småting, men håndværkerne har knoglet for at få alt færdig til sæsonstart. Der skal etableres en serveringsø til restauranten her mod syd, så skal der laves 3 små øer ud mod øst. Sydestakaden skal gøres færdig, hvor det er planen, at der graves en ny indsejling ved østestakaden, der så skal forlænges ca. 20 m. Der skal sættes en betonplade med hammer på, så man kan færdes til fods på sydestakaden det vil først stå færdig, når Kirkhalvøen er færdig. Der er lige slået pæle i kanalen til 10 pladser. Senere kommer broen fra Kirk halvøen over til Pensionskasse Danmarks kaj, og så kan de sidste pæle i kanalen slåes både ved Pensionskasse Danmarks kaj og ved kajen til Kirk halvøen. Så er der bestilt bom til hovedbroen. Sejlerne skal bruge den brik de får til vores låsesystem, for at kunne køre ind og ud af hovedbroen. Der bliver så en tidsbegrænsning på 45 min. til af- og pålæsning. Så er der bestilt ny cashloader, idet den gamle var slidt op. Vi har sat prisen på betaling for gæstesejlere op til kr. 150,-, idet det så er incl. strøm. Vedr. strømudtag, så vil et udtag være forbeholdt gæstesejlere, hvor der ikke skal bruges kort. Resten af strømudtag er til kort for medlemmerne, som vi plejer. Kortene kan oplades på havnekontoret. På den måde vil det ikke være nødvendigt at skifte vore elstandere. Vedr. parkeringspladser, så opfordre vi bådejerne til at benytte vinteropbevaringspladsen til parkering. De parkeringspladser vi har rådighed over, er pladsen lige før klubøen og pladserne lige overfor Pensionskassen Danmark og

7 Østerbo. For begge områders vedkommen, vil der være 3 timers parkering på disse pladser. Men vinterpladsen, hvor bådene står nu, kan naturligvis bruges til parkering uden tidsbegrænsning. Toilettet for enden af hovedbroen er færdig der er kode på de almindelige toiletter det er som vi kender det. Der er tobaksrygning forbudt overalt indendørs. Brandalarmen er nu sat til, og alarmen går direkte op til Brandstationen også hvis der tændes en cigaret i lokalerne eller i døråbningerne. Så vil jeg slutte min beretning med at rette en stor tak til Ingrid og til de andre tøser for alt deres arbejde med at bage, lave flotte lagkager, smøre mad, lave kaffe og i det hele taget servicere os, når vi har arrangementer her i klubben. Det er en stor besparelse for klubben, at Tøseklubben klarer arbejdet. Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere og her tænker jeg på de personer, der har renoveret Andkær Vig broen her i vinter og til de folk, der har sejlet den på plads, og i det hele taget til alle dem, der altid er parate til at give et nap med, når vi har behov for hjælp. Til slut en stor tak til VMK s bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. Kommentarer: Thorvald: Tak for en god beretning hvor du kom vidt omkring, det eneste jeg syntes jeg mangler er bestyrelsens mening af havnens overordnede økonomi, og så syntes jeg at vi skal få bommen åbnet så vi kan køre ud til bådene. Omkring havnens økonomi kommer Jørgen ind på under pkt. 5 havnens økonomi. Og bommen kommer på Tirsdag. Vedr. sagen med Kjeld Hawaleska hører ikke hjemme under Formandens beretning og vil derfor blive nævnt under `eventuelt` sidst i Referatet. Koden til toiletterne ude på broen er forenklet og er i år 14# og mon ikke det er 15# til næste år. Og der er åbnet fra i dag.

8 Spørgsmål: vedr. parkering ude på broen, hvad sker der hvis bilen holder der længere efter 45 minutter. det bliver registreret på edb hvem der holder længere derude, men det er ikke helt på plads endnu hvilke sanktions muligheder der skal bruges. Spørgsmål: Vedr. klubbladet er det ikke alt der bliver sendt ind der kommer i bladet. Det er sådan at når vi udgiver vores blad skal det være læseværdig, og det vi fra klubbens side kan stå inde for, der kan komme nogle artikler som vi ikke syntes hører hjemme i vores klubblad f.eks. når det er direkte angreb på personer eller hvis man har hørt noget om en tredje person, er det ikke noget vi sætter i bladet. Det skal være sobert, og det kan også være sjove indlæg. Spørgsmål: Vedr. facebook er det så ikke Johnnys private side, og kan derfor bruges som man vil. bla. til det ros og ris, som vi åbenbart ikke kan få i bladet, Facebook siden hedder `Vejle Motorbådsklub` og det der kommer i her, skal være noget som er sobert, og det gennemgår Johnny, og sletter det der nødvendig for heller ikke her er der nogen som skal sidde i gabestok. Kommentar: Et klubblad skal ikke være til fis eller fnadder, det skal være et sobert blad, som kan læses op og vises alle steder, og er der personlige ting må det være på generalforsamlingen det tages op. 4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben. Jørgen gennemgik det uddelte regnskab, og fremhævede de enkelte poster. Herefter en lille diskussion ang. dækningen af ansvarsforsikringen. som Jørgen vil tage op med Codan og efterfølgende referere i klubbladet. Regnskabet bliver herefter godkendt uden yderlige bemærkninger.

9 Herefter orienterede Jørgen om bestyrelsens forslag til budget for Budget taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen. Kommentarer: Thorvald giver her udtryk for at regnskabet ser godt ud som det ser ud nu, men også at det ser ud til at det har svært ved at holde fremover, han kan heller ikke lige se at der er plads til renter og afdrag. Vi er meget opmærksom på netop det du her nævner, for du har ret i at vi ikke står særlig stærkt økonomisk i øjeblikket, og derfor bliver regnskabet også fulgt nøje af Steen og Revisoren. Spørgsmål: Kommer regningen for eftertiden på PBS. Svar : Nej ikke endnu, så du får en regning igen, for edb systemerne som vi bruger nu kan ikke samarbejde med PBS, men der arbejdes på sagen. Regnskab og budget er herefter taget til efterretning. 6. Fastlæggelse af kontingent for klubben. Kontingent uændret for Valg af formand ulige årstal Ingen valg i år. 8. Valg af kasserer: Jørgen Nielsen Genvalgt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Afgående: Hans Jørgen Schytz - modtager genvalg Helle Nøddelund - modtager ikke genvalg

10 Kjeld Blirup opstiller Leif Sørensen opstiller Resultat: Leif Sørensen fik 64 stemmer Hans Jørgen Schytz fik 52 stemmer Kjeld Blirup fik 22 stemmer Så Leif Sørensen og Hans Jørgen Schytz er hermed valgt 10. Valg af suppleant Afgående : Vivian Houmøller - modtager ikke genvalg. opstiller: Kjeld Munk Sørensen ingen andre forslag Så Kjeld er hermed valgt 11. Valg af revisor Herdis Petersen genopstiller genvalgt 12. Valg af revisorsuppleant: Metha Häuser: Modtager genvalg Genvalgt Valg af revisorsuppleant: Opstiller: Hugo Christensen Ingen andre forslag Så Hugo er hermed valgt 13. Beretning fra udvalgene: Samarbejdsudvalget: V. Elmer Petersen Der var i havnebestyrelsen enighed om at klubberne skulle have et samarbejdsudvalg og i VMK er det foruden mig, Benny Sørensen og Erik Hvidtfeldt som er med, og der er selvfølgelig også 3 personer fra Sejlklubben Neptun med i udvalget. Samarbejdsudvalgets opgave er koordinere de forskellige opgaver her på klubøen,

11 og det er vi så småt begyndt at på, men vi er ikke helt oppe at ringe endnu, meningen er, udvalget skal være med til at få div. små arrangementer til at fungere klubberne imellem, ligesom at indrette lokalerne i samarbejde med en indendørsarkitekt fra kommunen, som kommer en af dagene. Uddeling af nåle for jubilæer: Ruth Johansen som har været medlem i 50 år Annemarie og Kurt Nielsen i 25 År 14. Indkomne forslag Forslag fra Thorvald : Jeg vil opfordre Bestyrelsen til at overveje, hvor stor en formue vi skal have her i Vejle Motorbådsklub, og om hvordan man bedst kan bruge disse midler, her tænker jeg ikke på en nedsættelse af kontingentet, men mere på hvordan man kan få fat i helt nye sejlere, altså dem der ikke har båd endnu, og det kunne såmænd godt være unge mennesker der endnu ikke ved hvordan man kommer ud at sejle man skal satse på, måske fordi de endnu ikke ved hvordan man skal gøre, for de ved helt sikkert at det kan de ikke selv finde ud af, og her kunne f.eks. Mentor ordningen komme på tale, hvor gamle og erfarende sejlere kunne undervise de lidt uerfarende, hvordan man kan gøre. Tak for de gode forslag, som vi fik så tidligt at det allerede nu er vendt med den øvrige bestyrelse, som også syntes det er et positiv forslag som vi mener der skal arbejdes videre med, og måske støtte økonomisk op om. Man kunne oprette et kartotek med de personer der kunne have lyst til at være med i sådan en mentor ordning Så der kan herfra opfordres til at melde sig for der skal være nogle ildsjæle der virkelig mener der kan gøres en forskel. Forslag fra Poul: Det er en ting vi har haft oppe før som omhandler 2 stemmer pr. båd til generalforsamlingerne, hvad så med dem der er enlige. Da det efterhånden er en ældre klub det her, er der mange der er blevet enlige, som så kun har en stemme, det syntes jeg ikke er demokratisk. Var det ikke en ide med en stemme pr. medlemskab. Hvem er det så der skal stemme. Skal det være manden eller konen der skal stemme?.

12 Det vil jeg lade medlemmerne bestemme. 2. Ændringsforslag Fra Bruno: Det kunne også være 2 stemmer pr. bådplads Der stemmes: Poul stemmer 6 Bruno stemmer 10 Nej stemmer 54 Forslagene er forkastet 15. Eventuelt: Spørgsmål: Keld Hawaleska er stadig utilfreds med den påtale som er sendt til han fra Bestyrelsen, og er i særdeleshed utilfreds med talemåden og ordvalget i påtalen. Eftersom påtalen og den efterfølgende samtale er personlig, vil der ikke blive kommenteret mere i den sag. Spørgsmål: Ole vil gerne have en hjertestarter på klubøen. Vi skal have søgt om en sådan Spørgsmål: Der bliver spurgt om der bliver oprettet trådløst internet ude på broerne Vi havde i afsat til trådløst internet på hele havnen men for at det kan lade sig gøre skal der 6 sendemaster op forskellige steder på broerne, det kan selvfølgelig laves, og det var i planerne, men det har ikke så høj prioritet for som sagt det koster lidt penge. Spørgsmålet er bare om det bliver overhalet indenom af andre teknologier f.eks. af 4G.

13 Steen: Nøglebrikker kommer til at koste 50.- og de er på vej Referent Johnny Jensen Dirigent Kurt Nielsen Formand Ulla Rosendal

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts 2011. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts 2011. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Torsdag 24. Marts 2011 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19. Formanden bød velkommen

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden:

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: Generalforsamling i Skive Søsports Havn 18. marts 2009. Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere