Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932"

Transkript

1 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april 2014 Rigtig hjertelig velkommen alle sammen til vores årlige generalforsamling og for første gang her i vores nye sejlerstue på Klub øen. Traditionen tro, vil jeg gerne have, at vi begynder med at synge vores klubsang. Igen i år har vi desværre mistet én af vores gode sejlerkammerater. Det er Henning Jørgensen som er afgået ved døden. Henning var en person, der altid stod i forreste række, når der var brug for frivillig arbejdskraft. Altid smilende og altid glad var han. Vi vil virkelig komme til at savne ham. Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde l min. stilhed for Henning. Æret være hans minde tak. l. Godkendelse af forretningsorden. På bordene ligger nogle enkelte eksemplarer af VMK s forretningsorden til dem, der ikke selv har den med. Kan alle godkende VMK s forretningsorden? Godkendt 2. Valg af dirigent. Næste punkt på dagsordenen er valg af dirigent. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne foreslår Kurt Nielsen. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Det er der ikke, så vil jeg gerne give ordet til dirigenten.

2 3. Formandens beretning: Jeg vil starte min beretning med at se tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling og jeg må nok sige, at det har været et noget turbulent år vi har været igennem, hvor alt jo har stået i omforandringens tegn. Heldigvis kan vi nu se lyset for enden af tunnelen. Bare det, at vi i dag kan holde vores første generalforsamling i vores spritnye sejlerstue, har næsten været alle arbejdstimerne værd. På klubplan må vi indrømme, at vi har mistet en del medlemmer helt konkret, så drejer det sig om 51 medlemmer, der har valgt at forlade klubben. Medlemmerne har forladt klubben af flere årsager. 28 har meldt sig ud i årets løb p.g.a. sygdom eller båden er sat til salg eller den er solgt. Så er der 23 medlemmer der er slettet pr. 1. marts 2014 p.g.a. manglende kontingentbetaling. 1 medlem har dog en båd stående på havnen, så mon ikke den person kommer igen, når Steen har fået fat på vedkommende. Heldigvis har vi da også fået 22 nye betalende medlemmer, og jeg vil byde disse nye medlemmer velkommen her i klubben. Status er nu, at vi har 296 medlemmer. Heraf er 68 folkepensionister, 7 er passive medlemmer og 6 er æresmedlemmer. Der er 87 medlemmer, der har vores kollektive bådansvarsforsikring. Vi er lige nu i gang med at få lavet en ny brochure over Vejle Lystbådehavn en brochure der er betydelig mere omfattende end den folder, vi tidligere havde. Vi kan jo prale med, at vi er den billigste lystbådehavn i hvert tilfælde i hele trekantområdet, og så kan vi jo prale med en helt ny lystbådehavn med flotte faciliteter. Så snart brochuren er færdig i trykken, så vil jeg opfordre jer til at tage nogle stykker og dele ud på de steder, I kommer rundt på sommertogterne. Vi håber på den måde at kunne tiltrække flere besøgende og flere fastliggere. Jeg er jo godt klar over, at vi har mange ledige pladser, og også for mange ledige pladser. Men jeg er også sikker på, at udlejningen for alvor kommer i gang, nu hvor vi så godt som er færdige med havnen. Få havne kan tilbyde det, vi kan i Vejle Lystbådehavn. Vi må alle lægge os i selen for at få så mange pladser solgt som muligt. Sammen med de nye brochurer er det også en god ide at tage nogle klubblade med til uddeling rundt omkring. Vi udgiver jo stadig vores flotte klubblad, og det kan vi blive ved med så længe vi har nogle annoncører, der også synes, bladet er flot. Vi har i år haft en indtægt på kr ,-fra vore annoncører og det er vist ikke så ringe endda. Her vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak til de personer, der har været flittige til at komme med indlæg til klubbladet ja alle har jo nok fulgt Erik

3 Egebjergs spændende rejse gennem VMK s historie og Thorvalds rejsebeskrivelse. Vi har brug for flere indlæg fra jer medlemmer store eller små indlæg. Det er jo det, der gør vores klubblad spændende og læseværdig. Noget bestyrelsen også har forsøgt at gøre spændende, har været de arrangementer og medlemsaftener, der har været arrangeret. Vi starter jo altid vores sejlersæson efter generalforsamlingen med den årlige standerhejsning. I år vil det komme til at foregå her på Klubøen kl i et fælles arrangement sammen med Sejlklubben Neptun. Vi holder dog traditionen i hævd ved at varme grillen op til kl , hvor de der har lyst, kan grille deres medbragte mad, og så kan vi forhåbentlig få en hyggelig aften. I pinsen sidste år var der som sædvanlig arrangeret den årlige pinsetur sammen med Sejlklubben Neptun. Der kom dog kun ganske få fra VMK, men det kan vi nå at rette op på i år, hvor der atter er arrangeret fælles pinsetur. Om fredagen samles sejlerne i Brejning og lørdag går turen så videre til Bogense. Den 13. juni var der sejltur med vores handicappede medborgere. Det er hvert år en fornøjelse at give dem en sejltur på fjorden, og den tradition vil vi fortsætte med. Vi får sponsorstøtte fra 2 boligforeninger, nemlig Østerbo og AAB så turen er gratis for alle parter incl. Klubben. Så var der Sct. Hans og som noget nyt valgte vi sidste år at arrangere Sct. Hans aften på kajen foran Estakaden, i stedet for at stå frysende ved Andkær Vig. Der har de sidste åringer været færre og færre medlemmer til vores Sct. Hans arrangementer, og da vi kunne se, at kun ca. halvdelen af dem, der spiste vores pølser og drak vores sodavand og øl var medlemmer eller nogen, der havde tilknytning til klubben, ja så valgte vi at ændre kurs og holde Sct. Hans på kajen. Hvordan det lige skal være i år, har vi ikke helt på plads endnu, men èn ting er i hvert tilfælde sikkert, det kommer ikke til at foregå ved Andkær Vig. Jeg kan forestille mig, at vi laver et arrangement lig sidste år, men her foran sejlerstuen. I august måned var der Vild med Vand, og vi regnede med at få noget mere gang i vore kræmmerboder og i salgsboderne, hvor vi solgte kaffe, kage og pølser. Imidlertid var vejrguderne ikke lige med os denne weekend og de fleste arrangementer var ved bølgen og ud mod Skyttehuset, så det var ikke den helt store succes. I år skal der igen være vild med vand, men da skal arrangementet være her foran sejlerstuen og ud af vores hovedbro, så da forventer jeg bestemt, at vi kan trække publikum hertil.

4 I efteråret havde vi vores helt store medlemssucces nemlig andespillet, hvor vi igen var blevet godt hjulpet af Yvonne, der samlede næsten alle vore gevinster ind. Tak til dig Yvonne. Men selvfølgelig blev der også spillet om 25 kornfede ænder, der sikkert er fortæret i julen. Afriggerfesten sidste år var starten på en decideret afrigning, hvor første punkt var nedtagning af vores klubstander. Andet punkt var nedpakning og flytning af alle vore effekter så da sidste glas var vasket af, var det på med arbejdstøjet, for de frivillige der var kommet, og så var det om at få flyttekasserne pakket. Vi blev genhuset i pavillonen på Carlsberggrunden, og selvfølgelig er rammerne her mere ydmyge, men jeg synes egentlig, det har været en rigtig god løsning på vores mangel på klubhus. En god ting ved fraflytningen fra Estakaden var besparelsen på varmeudgifterne. Det har kostet rigtig mange penge til el, i den periode, vi har haft Estakaden til klubhus. Året 2014 blev skudt i gang med vores nytårsreception den 4. januar. Receptionen blev holdt i pavillonen, og da der ikke er køkkenfaciliteter, så valgte vi at menuen skulle være en platte, og det var nu ikke så ring endda. Alt glider godt ned, når der samtidig serveres en øl eller en snaps godt hjulpet på vej af dejlig salonmusik fra Hugo. I bestyrelsen har vi forsøgt at sammensætte et godt og spændende program for vinteren. Vi har haft medlemsaftener med forretningsfører Leif Nielsen fra Tursejlerne, der fortalte om fordelen ved et medlemskab her og fortalte om forsikringer og vi har haft en medlemsaften med orlogskaptajn Aksel Primdahl, der fortalte om Søværnets Operative Kommando og om pirateri ved Afrikas Horn. Sidst har Havnens vin- og Tobakshus arrangeret ølsmagning for os. Det var en rigtig spændende aften, hvor vi fik smagt rigtig godt øl fra flere forskellige små bryggerier og noget af øllet var med heftige procenter. Fælles for arrangementerne var, at vi der kom, havde en rigtig hyggelig aften, men desværre var der kun ganske få medlemmer. Det fører mig frem til at opfordre vores medlemmer til at komme med ideer til næste sæsons medlemsarrangementer, så vi får et program der kan samle endnu flere medlemmer. Så kan jeg da også lige fortælle, at VMK nu for alvor er kommet ind i den digitale verden vi er nemlig kommet på Facebook. Sammen med vores hjemmeside er der nu også gode informationer at hente her. Det er Johnny, der administrerer facebooksiden.

5 Som annonceret er der standerhejsning den 26. april, og i år laves fælles standerhejsning med Sejlklubben Neptun. Der bliver indkøbt en mast, hvor klubbernes stander skal sidde i hver sin side og hvor Vejle Lystbådehavns stander skal være i midten. Samtidig bliver der plads til vores splitflag og til signalflag. Vi havde regnet med, at vi også denne dag skulle holde den officielle indvielse af Klubøen, og vi havde sammen med Vejle Kommune sendt en invitation til HKH Kronprins Frederik. Han kunne desværre ikke komme denne dag, men da han skal til Vejle den 24. juni i anden anledning, vil vi forsøge at få ham til at klippe snoren her på Vejle Lystbådehavn, hvor vi så vil holde den officielle indvielse. Jeg vil bede jer holde øje med både havnens og VMK s hjemmeside, hvor Hans Jørgen vil sætte programmet i, og jeg er sikker på, at Johnny også vil lade et ord falde på facebook. Beretning fra havnen I min beretning fra havnen vil jeg starte med bådejermødet den 9. oktober sidste år. Det var os fra VMK, der stod for mødet. Som sædvanlig var medlemmer fra både Sejlklubben Neptun og fra VMK mødt talstærkt op, for at få en generel orientering om status på Vejle Lystbådehavn. Der blev givet en grundig orientering om byggeriet af vore nye klubfaciliteter og der blev orienteret om regler for bådpladser og stativer. Derudover var der et indlæg fra Flemming Jørgensen fra Vejle havn omkring terrorsikring. Sidst men ikke mindst, var det også den aften, hvor vi officielt kunne præsentere vores nye havnechef Steen Andersen og pælemester Morten Larsen. Nu har Steen og Morten været ansat i 7 måneder og på de 7 måneder, har Vejle Lystbådehavn fået et gevaldigt løft. Der er for alvor kommet styr på tingene Steen har været rigtig dygtig til at få penge i kassen der er nu næsten styr på opkrævninger til medlemmerne og der er kommet mange penge ind ved salg af stativer. Og så har Steen lige taget krancertifikat. Morten har fået styr på hele området alt er ryddet op tingene er sat på plads maskinerne bliver serviceret som de skal o.s.v. Ja Morten kan faktisk lave rigtig mange ting på én gang han kan krøje kranen, og han kan sænke stropperne samtidig med, at han sætter en båd på plads. Alt det her bestyrker havnebestyrelsen i, at det var den helt rigtige beslutning vi tog sidste år, da vi lavede ny struktur og ansatte nyt personale på havnen. Et andet nyt tiltag vi har taget i Havnebestyrelsen er, at vi har fået nedsat et Samarbejdsudvalg med 3 medlemmer fra SNV og 3 medlemmer fra VMK. Dette

6 samarbejdsudvalg skal lave nogle fælles væreregler i vores nye fælles klubhus sammen med andre opgaver. Omkring Samarbejdsudvalget, så vil indholdet af Samarbejdsudvalgets arbejde blive uddybet senere under Elmers beretning fra Samarbejdsudvalget. Det sidste tiltag vi har taget i Havnebestyrelsen er, at vi vil forsøge at få et brolaug etableret, et brolaug, hvor hver bro styrer sig selv. Vi er ikke helt kommet i mål med dette endnu, men vi arbejder på det. Vinteren igennem har et hold frivillige renoveret vores Andkær Vig bro, og den er nu sejlet på plads. Pælene er taget op og rammet ned igen, så nu skal vi bare have en dykker ud, så vi kan få vore morringer monteret. Så er vi atter klar til at nyde den dejlige natur ved Andkær Vig broen. Omkring selve byggeriet og havnearealet kan jeg oplyse, at klubfaciliteterne nu stort set er færdige. Der mangler nogle småting, men håndværkerne har knoglet for at få alt færdig til sæsonstart. Der skal etableres en serveringsø til restauranten her mod syd, så skal der laves 3 små øer ud mod øst. Sydestakaden skal gøres færdig, hvor det er planen, at der graves en ny indsejling ved østestakaden, der så skal forlænges ca. 20 m. Der skal sættes en betonplade med hammer på, så man kan færdes til fods på sydestakaden det vil først stå færdig, når Kirkhalvøen er færdig. Der er lige slået pæle i kanalen til 10 pladser. Senere kommer broen fra Kirk halvøen over til Pensionskasse Danmarks kaj, og så kan de sidste pæle i kanalen slåes både ved Pensionskasse Danmarks kaj og ved kajen til Kirk halvøen. Så er der bestilt bom til hovedbroen. Sejlerne skal bruge den brik de får til vores låsesystem, for at kunne køre ind og ud af hovedbroen. Der bliver så en tidsbegrænsning på 45 min. til af- og pålæsning. Så er der bestilt ny cashloader, idet den gamle var slidt op. Vi har sat prisen på betaling for gæstesejlere op til kr. 150,-, idet det så er incl. strøm. Vedr. strømudtag, så vil et udtag være forbeholdt gæstesejlere, hvor der ikke skal bruges kort. Resten af strømudtag er til kort for medlemmerne, som vi plejer. Kortene kan oplades på havnekontoret. På den måde vil det ikke være nødvendigt at skifte vore elstandere. Vedr. parkeringspladser, så opfordre vi bådejerne til at benytte vinteropbevaringspladsen til parkering. De parkeringspladser vi har rådighed over, er pladsen lige før klubøen og pladserne lige overfor Pensionskassen Danmark og

7 Østerbo. For begge områders vedkommen, vil der være 3 timers parkering på disse pladser. Men vinterpladsen, hvor bådene står nu, kan naturligvis bruges til parkering uden tidsbegrænsning. Toilettet for enden af hovedbroen er færdig der er kode på de almindelige toiletter det er som vi kender det. Der er tobaksrygning forbudt overalt indendørs. Brandalarmen er nu sat til, og alarmen går direkte op til Brandstationen også hvis der tændes en cigaret i lokalerne eller i døråbningerne. Så vil jeg slutte min beretning med at rette en stor tak til Ingrid og til de andre tøser for alt deres arbejde med at bage, lave flotte lagkager, smøre mad, lave kaffe og i det hele taget servicere os, når vi har arrangementer her i klubben. Det er en stor besparelse for klubben, at Tøseklubben klarer arbejdet. Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere og her tænker jeg på de personer, der har renoveret Andkær Vig broen her i vinter og til de folk, der har sejlet den på plads, og i det hele taget til alle dem, der altid er parate til at give et nap med, når vi har behov for hjælp. Til slut en stor tak til VMK s bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. Kommentarer: Thorvald: Tak for en god beretning hvor du kom vidt omkring, det eneste jeg syntes jeg mangler er bestyrelsens mening af havnens overordnede økonomi, og så syntes jeg at vi skal få bommen åbnet så vi kan køre ud til bådene. Omkring havnens økonomi kommer Jørgen ind på under pkt. 5 havnens økonomi. Og bommen kommer på Tirsdag. Vedr. sagen med Kjeld Hawaleska hører ikke hjemme under Formandens beretning og vil derfor blive nævnt under `eventuelt` sidst i Referatet. Koden til toiletterne ude på broen er forenklet og er i år 14# og mon ikke det er 15# til næste år. Og der er åbnet fra i dag.

8 Spørgsmål: vedr. parkering ude på broen, hvad sker der hvis bilen holder der længere efter 45 minutter. det bliver registreret på edb hvem der holder længere derude, men det er ikke helt på plads endnu hvilke sanktions muligheder der skal bruges. Spørgsmål: Vedr. klubbladet er det ikke alt der bliver sendt ind der kommer i bladet. Det er sådan at når vi udgiver vores blad skal det være læseværdig, og det vi fra klubbens side kan stå inde for, der kan komme nogle artikler som vi ikke syntes hører hjemme i vores klubblad f.eks. når det er direkte angreb på personer eller hvis man har hørt noget om en tredje person, er det ikke noget vi sætter i bladet. Det skal være sobert, og det kan også være sjove indlæg. Spørgsmål: Vedr. facebook er det så ikke Johnnys private side, og kan derfor bruges som man vil. bla. til det ros og ris, som vi åbenbart ikke kan få i bladet, Facebook siden hedder `Vejle Motorbådsklub` og det der kommer i her, skal være noget som er sobert, og det gennemgår Johnny, og sletter det der nødvendig for heller ikke her er der nogen som skal sidde i gabestok. Kommentar: Et klubblad skal ikke være til fis eller fnadder, det skal være et sobert blad, som kan læses op og vises alle steder, og er der personlige ting må det være på generalforsamlingen det tages op. 4. Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben. Jørgen gennemgik det uddelte regnskab, og fremhævede de enkelte poster. Herefter en lille diskussion ang. dækningen af ansvarsforsikringen. som Jørgen vil tage op med Codan og efterfølgende referere i klubbladet. Regnskabet bliver herefter godkendt uden yderlige bemærkninger.

9 Herefter orienterede Jørgen om bestyrelsens forslag til budget for Budget taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen. Kommentarer: Thorvald giver her udtryk for at regnskabet ser godt ud som det ser ud nu, men også at det ser ud til at det har svært ved at holde fremover, han kan heller ikke lige se at der er plads til renter og afdrag. Vi er meget opmærksom på netop det du her nævner, for du har ret i at vi ikke står særlig stærkt økonomisk i øjeblikket, og derfor bliver regnskabet også fulgt nøje af Steen og Revisoren. Spørgsmål: Kommer regningen for eftertiden på PBS. Svar : Nej ikke endnu, så du får en regning igen, for edb systemerne som vi bruger nu kan ikke samarbejde med PBS, men der arbejdes på sagen. Regnskab og budget er herefter taget til efterretning. 6. Fastlæggelse af kontingent for klubben. Kontingent uændret for Valg af formand ulige årstal Ingen valg i år. 8. Valg af kasserer: Jørgen Nielsen Genvalgt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Afgående: Hans Jørgen Schytz - modtager genvalg Helle Nøddelund - modtager ikke genvalg

10 Kjeld Blirup opstiller Leif Sørensen opstiller Resultat: Leif Sørensen fik 64 stemmer Hans Jørgen Schytz fik 52 stemmer Kjeld Blirup fik 22 stemmer Så Leif Sørensen og Hans Jørgen Schytz er hermed valgt 10. Valg af suppleant Afgående : Vivian Houmøller - modtager ikke genvalg. opstiller: Kjeld Munk Sørensen ingen andre forslag Så Kjeld er hermed valgt 11. Valg af revisor Herdis Petersen genopstiller genvalgt 12. Valg af revisorsuppleant: Metha Häuser: Modtager genvalg Genvalgt Valg af revisorsuppleant: Opstiller: Hugo Christensen Ingen andre forslag Så Hugo er hermed valgt 13. Beretning fra udvalgene: Samarbejdsudvalget: V. Elmer Petersen Der var i havnebestyrelsen enighed om at klubberne skulle have et samarbejdsudvalg og i VMK er det foruden mig, Benny Sørensen og Erik Hvidtfeldt som er med, og der er selvfølgelig også 3 personer fra Sejlklubben Neptun med i udvalget. Samarbejdsudvalgets opgave er koordinere de forskellige opgaver her på klubøen,

11 og det er vi så småt begyndt at på, men vi er ikke helt oppe at ringe endnu, meningen er, udvalget skal være med til at få div. små arrangementer til at fungere klubberne imellem, ligesom at indrette lokalerne i samarbejde med en indendørsarkitekt fra kommunen, som kommer en af dagene. Uddeling af nåle for jubilæer: Ruth Johansen som har været medlem i 50 år Annemarie og Kurt Nielsen i 25 År 14. Indkomne forslag Forslag fra Thorvald : Jeg vil opfordre Bestyrelsen til at overveje, hvor stor en formue vi skal have her i Vejle Motorbådsklub, og om hvordan man bedst kan bruge disse midler, her tænker jeg ikke på en nedsættelse af kontingentet, men mere på hvordan man kan få fat i helt nye sejlere, altså dem der ikke har båd endnu, og det kunne såmænd godt være unge mennesker der endnu ikke ved hvordan man kommer ud at sejle man skal satse på, måske fordi de endnu ikke ved hvordan man skal gøre, for de ved helt sikkert at det kan de ikke selv finde ud af, og her kunne f.eks. Mentor ordningen komme på tale, hvor gamle og erfarende sejlere kunne undervise de lidt uerfarende, hvordan man kan gøre. Tak for de gode forslag, som vi fik så tidligt at det allerede nu er vendt med den øvrige bestyrelse, som også syntes det er et positiv forslag som vi mener der skal arbejdes videre med, og måske støtte økonomisk op om. Man kunne oprette et kartotek med de personer der kunne have lyst til at være med i sådan en mentor ordning Så der kan herfra opfordres til at melde sig for der skal være nogle ildsjæle der virkelig mener der kan gøres en forskel. Forslag fra Poul: Det er en ting vi har haft oppe før som omhandler 2 stemmer pr. båd til generalforsamlingerne, hvad så med dem der er enlige. Da det efterhånden er en ældre klub det her, er der mange der er blevet enlige, som så kun har en stemme, det syntes jeg ikke er demokratisk. Var det ikke en ide med en stemme pr. medlemskab. Hvem er det så der skal stemme. Skal det være manden eller konen der skal stemme?.

12 Det vil jeg lade medlemmerne bestemme. 2. Ændringsforslag Fra Bruno: Det kunne også være 2 stemmer pr. bådplads Der stemmes: Poul stemmer 6 Bruno stemmer 10 Nej stemmer 54 Forslagene er forkastet 15. Eventuelt: Spørgsmål: Keld Hawaleska er stadig utilfreds med den påtale som er sendt til han fra Bestyrelsen, og er i særdeleshed utilfreds med talemåden og ordvalget i påtalen. Eftersom påtalen og den efterfølgende samtale er personlig, vil der ikke blive kommenteret mere i den sag. Spørgsmål: Ole vil gerne have en hjertestarter på klubøen. Vi skal have søgt om en sådan Spørgsmål: Der bliver spurgt om der bliver oprettet trådløst internet ude på broerne Vi havde i afsat til trådløst internet på hele havnen men for at det kan lade sig gøre skal der 6 sendemaster op forskellige steder på broerne, det kan selvfølgelig laves, og det var i planerne, men det har ikke så høj prioritet for som sagt det koster lidt penge. Spørgsmålet er bare om det bliver overhalet indenom af andre teknologier f.eks. af 4G.

13 Steen: Nøglebrikker kommer til at koste 50.- og de er på vej Referent Johnny Jensen Dirigent Kurt Nielsen Formand Ulla Rosendal

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932. Referat af Generalforsamlingen i VMK Onsdag d.6 April 2016

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932. Referat af Generalforsamlingen i VMK Onsdag d.6 April 2016 1 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af Generalforsamlingen i VMK Onsdag d.6 April 2016 1: Godkendelse af forretningsorden: Gennemgået og

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Dagsorden til generalforsamling i VMK torsdag, den 06.

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Dagsorden til generalforsamling i VMK torsdag, den 06. Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Dagsorden til generalforsamling i VMK torsdag, den 06. april 2017 Rigtig hjertelig velkommen alle sammen her til

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden. 1 Generalforsamling i VMK torsdag, den 14. april 2011 120 medlemmer mødte op til VMK s årlige generalforsamling. På forhånd var medlemmerne orienteret om, at det var en meget vigtig aften, idet medlemmerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub torsdag, den 9.

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub torsdag, den 9. Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub torsdag, den 9. april 2015 Formanden bød alle velkommen, og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Program for bådejermødet onsdag, den 7. oktober 2015 kl. 19.00. 3. Orientering fra havnebestyrelsen ved Johnny Jensen

Program for bådejermødet onsdag, den 7. oktober 2015 kl. 19.00. 3. Orientering fra havnebestyrelsen ved Johnny Jensen 1 Program for bådejermødet onsdag, den 7. oktober 2015 kl. 19.00 l. Velkomst ved Johnny Jensen På vegne af havnebestyrelsen i Vejle Lystbådehavn vil jer gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

REFERAT BÅDEJERMØDE SEJLKLUBBEN NEPTUN VEJLE & VEJLE MOTORBÅDKLUB

REFERAT BÅDEJERMØDE SEJLKLUBBEN NEPTUN VEJLE & VEJLE MOTORBÅDKLUB REFERAT BÅDEJERMØDE SEJLKLUBBEN NEPTUN VEJLE & VEJLE MOTORBÅDKLUB Møde: Bådejermøde SNV og VMK Mødedato: 9. oktober 2014 Tidspunkt: Kl. 19.00 Sted: Referent: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42 Jan Jacobsen

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932. Bådejermøde d. 9. oktober 2013 Referat. 1. Velkomst

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932. Bådejermøde d. 9. oktober 2013 Referat. 1. Velkomst Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Bådejermøde d. 9. oktober 2013 Referat 1. Velkomst På vegne af havnebestyrelsen i Vejle Lystbådehavn vil jer gerne

Læs mere

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2008 1 Repræsenterede feriehuse 54 af ejerforeningens 83 feriehuse var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigent Som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere