ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014"

Transkript

1 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter fra støtteforening, hånd, - og fodboldudvalg. Punkt 1: Valg af stemmetællere, - Jan og Bo Punkt 2: Valg af dirigent, - faldt igen i år på Peter Tom. Han konstaterer, at generalforsamling var lovligt annonceret og i tide samt at alle deltagere er stemmeberettigede. Punkt 3: Beretninger Første indlæg fra Formand Jesper Christensen, - indsat Generalforsamling - NBK Formandens beretning: Ja, så kommer vi til det igen. Hvad skal jeg finde på at sige, for at jeg ikke skal gentage mig selv, fra år til år. Det ved jeg faktisk ikke, så her får i den sædvanlige smøre: Vores opgave i Hovedbestyrelsen, består jo for en stor del, af at skaffe de midler, der skal til for at håndbold og fodboldafdelingerne skal drives på et fornuftigt niveau. Hvis vi gør vores arbejde godt nok, skulle fodbold og håndbold gerne kunne bruge alle deres kræfter på det sportslige i hver deres afdeling. Så min beretning kommer som sædvanlig til at dreje sig en del om penge. Som jeg altid siger, så koster det penge at drive Nors BK mange penge. Som alle andre år, havde vi et stort job med at få vores budget til at hænge samme og få dette godkendt i starten af året. Men vi fik lavet et budget der lige gik i et lille +. Nu har vi i hovedbestyrelsen jo, fået kritik for at tjene for mange penge til klubben og derved oparbejde en god egenkapital, og dermed en sund forening. Så vi bla. havde penge til at give over ,- til multibanen. Men i år kan vi så sige, at vi ikke har tjent nogen penge, tværtimod har vi i det netop afsluttede regnskab, et væsentligt underskud så er det spændende, om vi også får kritik for det. Men det må vi se, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

2 Og til trods for kritikken de foregående år, er jeg, efter dette års underskud, om end endnu mere stolt af, at vi har i mange år har oparbejdet en økonomi, der sikrer at der er noget der hedder NBK mange år ud i fremtiden. Og for at på disse penge i kassen har vi mange aktiviteter, som giver penge i kassen: Når talen kommer til Thy Rock, kommer jeg til at gentage mig selv. Det er et fantastisk arrangement der hver år stables på benene af de frivillige personer, der skal til at arrangere dette show. Igen i år er det nogle fantastiske navne der kommer og spiller og underholde til året Thy Rock. Men check selv lige den flotte hjemmeside Men Thy Rock er jo meget mere end bare det store arrangement den sidste weekend i juni hvert år. De arrangerer jo mange andre koncerter i løbet af året. Men det kunne man helt sikkert høre mere om, hvis man var til Thy Rock s generalforsamling d. 12. feb., hvor jeg er sikker på at der var uddybende forklaringer på alle de mange ting der sker i Thy Rock regi. Julefrokosten. Igen taler jeg om alle tiders bedste julefrokost, som NBK afholder hvert år i slutningen af november i Nors-hallen. Der var iår lidt færre gæster en til forrige fest, så det er bare at få jer meldt til dette års julefrokost i november i Nors Hallen. Basar, som hvert år afholdes hvert år i marts i hallens mødelokale, er ligeledes en af de årligt tilbagevendende begivenheder i Nors, som NBK er arrangør af. I år bliver datoen d. 22. marts lidt senere end sidste år. Vi forsøger altid at få det til at ramme et af vores hjemmestævner, så der er så mange mennesker i hallen i forvejen. Vi plejer ellers også at hjælpe til Sygehusets Firmafest, men den blev aflyst i år. Dette er nogle af de aktiviteter vi bla. arrangerer for at få penge i kassen til at køre denne forening. Men der er også andre indbringende foretagender. Vi har et sponsorudvalg. Bestående af MIG. Det er blevet sværere at finde nye sponsorer. Sponsorkronerne sidder ikke så løst mere hos de erhvervsdrivende. Men jeg må dog sige, at vi her i Nors absolut ikke kan klage over opbakningen fra de lokale firmaer. Vi har en helt utrolig opbakning blande de lokale firmaer. Det er mere, når jeg skal udenfor Nors at det nu kniber med at tegne aftaler. Næste opgave er at få tegnet nogle flere bandereklamer, her på stadion. Der er efterhånden en del ledige pladser.

3 Men heldigvis har vi også Erhvervsklubben, som Benny Sørensen jo er formand for. Det er faktisk vores største bidragsyder. De har p.t. 35 medlemmer, hvilket vist ligger 1 medlem under sidste år. Men så sent som i sidste uge, blev der her tegnet et nyt medlem. Og nu kan vi jo ikke kalde dem nye mere: NBK s Venner. Det første år, fik vi til deres årsfest overrakt en check på ,-. Og denne check var så vokset til ,- i år. Dette bla. pga. mandehørm festen. Som jo gentages i år. Og i år er der så kommet en dameaften til. Så det er spændende om vi også næste år, kan imødese en check i samme størrelsesorden. Vi har i hvert fald budgetteret med det. Og i denne sammenhæng må vi ikke glemme vores støtteforening, som stadig er livsvigtig for en klub som NBK. Husk nu at betale jeres kontingent til dem. Men det er jo nogle af de arrangementer, vi har for at skaffe penge til, at drive denne klub. Men der bliver arrangeret mange andre ting i klubben i årets løb. Der er jo mange aktiviteter, som bare hører under håndbold og fodbold, som også giver penge i kassen. Modeshow, som afholders næste fredag d. 7. marts, så hvis i ikke har købt billetter, så få det gjort. og Indefodboldstævne bla. Og også Nors Cup i håndbold. Og nu kan det godt være at jeg går lidt ud over mine beføjelser, da den jo har lagt under håndboldudvalget. Men vi har holdt Nors Cup for sidste gang. 25 år blev det til. Vi kan ikke blive ved med at tiltrække nok hold til dette stævne. Bla. også fordi JHF s træningsturneringer ligger samtidig. Jeg vil her gerne takke det afgående udvalg for det store stykke arbejde, der er blevet lagt i dette arrangement. Og alt i alt plejer dette så at givet lille overskud til Nors BK På de sidste 2 generalforsamlinger har vi jo fået godkendt nogle strukturændringer i NBK. Og det er så den vi arbejder ud fra nu. Hvor fodbold og håndbold arbejder mere selvstyrende. Jeg mener stadig at det er 100% den rigtige vej. Men det kræver at der er opbakning til fodbold og håndboldudvalgene. Vi har store problemer med at få besat udvalgspladerne og hermed de forskellige poster i begge udvalg. Så jeg vil hermed opfordre til at man tager kontakt til udvalgenes formænd, hvis man går med en tanke om gerne, at ville hjælpe. Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige mennesker, som gør at det er muligt at gennemføre de mange arrangementer vi afholder, for at holde Nors BK kørende. Det være sig: trænere, holdledere, dommere, hjælpere til tidligere nævnte arrangementer, bladudvalget under NBK NYT, klubhusmedhjælpere osv.

4 Sluttelig vil jeg gerne takke alle i hovedbestyrelsen og diverse udvalg for et godt samarbejde i Og ser frem til et spændende 2014, men de udfordringer der nu kommer Mange tak. Dernæst kom beretning fra repræsentant for fodboldudvalget Jacob Glasius Fulgt af beretning af repræsentant for håndboldudvalget Hanne Søe Punkt 4: Regnskab, - regnskabet udleveres i kopi til de fremmødte og vises på overhead-projektor. NBK kommer i år ud med et underskud på ca 76000, - kr. Der udtrykkes blandt deltagerne bekymring for udviklingen omkring den økonomiske fremtid, når spillertallet i øvrigt for vores klub er dalende. Gør vi for lidt som bestyrelse, forældre og lokalsamfund for at få flere spillere? Der drøftes flere vinkler på problematikken. Der er naturligvis stor enighed om, at det er en fælles opgave af skaffe flere spillere. Forskellige tiltag drøftes og lægges i støbeskeen. Regnskabet godkendes efter drøftelserne. Punkt 5: Behandling af indkomne forslag: Af indkomne forslag fremlægger Thomas Dahl en overbygningsaftale for U 17 piger i fodbold jvf samarbejdet med TFC, Koldby-Hørdum, Nordthy og NBK. Aftales godkendes/vedtages af en enig generalforsamling. Punkt 6: Valg: Jens Yde modtager ikke genvalg til hovedstyrelsen, - i stedet foreslås Thomas Dahl og vælges af en enig forsamling. Karin Skaarup Nielsen genvælges til hovedbestyrelsen. Jens Yde vælges som suppleant i stedet for Helle Madsen, som ønsker at træde tilbage. Bente Busch genvælges som revisor. Punkt 7: Eventuelt Årets lederpokal går til håndboldtrænerne Anniqa Luxhøj og Vibeke Graversen. Desværre kunne ingen være til stede men håndbolds repræsentant Hanne Søe sørger for overrækkelsen og fotografering.

5 Ingrid Ottesen gør under eventuelt opmærksom på, at der foreligger en funktionsbeskrivelse for hendes funktion som kasserer, og der er visse arbejdsvilkår, som er utilfredsstillende. Dette drøftes, og der henstilles til udvalgene, at der bliver fulgt op på rettidig indbetaling af kontingenter mv, Heidi Gravesen stiller forslag til generalforsamlingen om, at man ligesom i Sjørring ved sæsonstart udleverer en seddel til forældre på holdene med opgaver, som SKAL fordeles, og så melder man sig til 2 opgaver i sæsonen. Dette kan være alt fra kørsel, bagning, hjælp med servering til diverse opgaver. Jesper melder ud at vi vil drøfte arten af opgaver med håndbold, - og fodboldudvalgene og få lavet sådanne lister med input ligesledes fra hovedbestyrelsens arrangementer med et formål at lette tilførslen af de frivillige hænder, som vi er så afhængige af. Derudover drøftes problematikken omkring tilgang af aktive til håndbold, - og fodboldudvalgene. Dette er en pågående problematik, som kræver kontinuerlig opmærksomhed. Derefter serveres og nydes et stykke smørrebrød af generalforsamlingen. Hele generalforsamlingen blev afholdt i god tone og med godt humør Referent: Karin Skaarup Nielsen Formand Jesper Christensen Næstformand Karen Nielsen Medlem Jens Yde Sekretær Karin Skaarup Nielsen Dirgent Peter Petersen

6

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere