Danske vælgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske vælgere 1971-2011"

Transkript

1 Danske vælgere En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1

2 Indholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 3 Forord Partiernes stemmeandel og valgdeltagelse Politisk deltagelse mv Partiernes emneejerskab Vælgernes opfattelse af de vigtigste problemer mv Vælgernes opfattelse af partiernes politik Vælgernes opfattelse af det offentlige forbrug Vælgernes syn på den økonomiske udvikling Holdningsspørgsmål Økonomiske emner Værdipolitiske emner Velfærdsemner Internationale emner... 9 Politisk tillid, tro på egne evner og demokratisk tilfredshed

3 Figur- og tabelliste Tabel 1: Oversigt over partiernes stemmeandel, og den samlede valgdeltagelse, ved folketingsvalgene, Figur 1: Udviklingen i politisk interesse, Figur 2: Den andel af vælgerne som har snakket om politik med bekendte i op til tre uger før valget, Figur 3: Beslutningstidspunkt for stemmeafgivelsen, Figur 4: Udviklingen i tilhørsforholdet til samfundsklasserne, Figur 5: Den andel af vælgerne som overvejede at stemme på et andet parti, Figur 6: Vælgernes sympati for de politiske partier, Figur 7: Andelen af vælgerne som er tilhænger af et politisk parti, samt styrken af forholdet, Figur 8: Hvilken regering er bedst til at sikre sociale balance i den økonomiske politik, Figur 9: Hvilken regering er bedst til at varetage Danmarks interesser i EU, Figur : Hvilken regering er bedst til at sikre miljøet, Figur 11: Hvilken regering er bedst til at sikre lov og orden, Figur 12: Hvilken regering er bedst til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed, Figur 13: Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik, Figur 14: Hvilken regering er bedst til at tilgodese børnefamiliers behov, Figur 15: Hvilken regering er bedst til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre, Figur 16: Hvilken regering er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen, Figur 17: Hvilken regering er bedst til at sikre en god undervisning i folkeskolen, Figur 18: Hvilken regering er bedst til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed, Figur 19: Hvilken regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden, Figur : Hvilken regering vil give det største rådighedsbeløb, Figur 21-23: Vælgernes opfattelse af hvilket problem der er det vigtigste som politikerne skal tage sig af, Figur 24: Venstre/højre placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger, Figur 25: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til størrelsen af den offentlige sektor, Figur 26: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til hvor mange flygtninge Danmark skal tage imod, Figur 27: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til graden af miljøhensyn, Figur 28: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til synet på lov og orden, Figur 29: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på forsvaret, Figur : Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på sundhedsvæsenet, Figur 31: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på uddannelse, Figur 32: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på folkepension, Figur 33: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på miljøproblemer, Figur 34: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på kulturelle formål,

4 Figur 35: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på børnehaver og vuggestuer, Figur 36: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte, Figur 37: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på bistand/kontanthjælp til den enkelte, Figur 38: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på ulandsbistand, Figur 39: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på flygtninge og indvandrere, Figur : Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på hjemmehjælp, Figur 41: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på kollektiv transport, Figur 42: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på motorveje og broer, Figur 43: Vælgernes holdning til om det offentlige bruger for mange eller for få penge på politiet, Figur 44: Vælgernes syn på udviklingen i deres økonomiske situation, i retrospektiv, Figur 45: Vælgernes syn på udviklingen i Danmarks økonomiske situation, i retrospektiv, Figur 46: Andelen som foretrækker enten A: lavere skatter, eller B: forbedring af den offentlige service, Figur 47: Andelen som foretrækker enten A: sænkning af indkomstskatten, eller B: sænkning af moms og afgifter, Figur 48: Andelen som foretrækker enten A: lavere skatter, eller B: afdrag på statsgælden, Figur 49: Andelen som foretrækker enten A: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor, eller B: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling, Figur : Andelen som fortrækker enten A: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store her i landet. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt, eller B: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, bør stort set bibeholdes, Figur 51: Andelen som fortrækker enten A: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger, eller B: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark, Figur 52: Andelen som fortrækker enten A: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet, eller B: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu, Figur 53: Andelen som er enten enig eller uenig i at i politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse, Figur 54: Andelen som er enten enig eller uenig i at staten har for lidt kontrol med de private investeringer, Figur 55: Andelen som er enten enig eller uenig i, at i den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger, Figur 56: Andelen som er enten enig eller uenig i, at i den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser,

5 Figur 57: Andelen som er enten enig eller uenig i at ejendomsskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned, Figur 58: Andelen som er enten enig eller uenig i at overførselsindkomsterne er ved at vokse os over hovedet, Figur 59: Andelen som er enten enig eller uenig i at høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag, Figur : Andelen som er enten enig eller uenig i at flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere, Figur 61: Andelen som er enten enig eller uenig i at de muslimske lande på længere sigt udgør en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed, Figur 62: Andelen som er enten enig eller uenig i at integrationen af indvandrere og flygtninge løser sig selv, hvis de får arbejde, Figur 63: Andelen som er enten enig eller uenig i at indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart, 1987/ Figur 64: Andelen som er enten enig eller uenig i at religioner fører mere konflikt med sig end fred, Figur 65: Andelen som er enten enig eller uenig i at voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag, Figur 66: Andelen som er enten enig eller uenig i at radio og TV burde tie yderliggående synspunkter ihjel, Figur 67: Andelen som er enten enig eller uenig i at det ville være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation, Figur 68: Andelen som er enten enig eller uenig i at de grønne afgifter på benzin bør sættes i vejret, Figur 69: Andelen som er enten enig eller uenig i at den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser, Figur 7: Andelen som er enten enig eller uenig i at indsatsen for at forbedre miljøet ikke må gå så vidt, at den skader erhvervslivet, Figur 71: Andelen som er enten enig eller uenig i at der på længere sigt ikke er råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag, Figur 72: Andelen som er enten enig eller uenig i at der stadig kan spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne, Figur 73: Andelen som er enten enig eller uenig i at børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter, Figur 74: Andelen som er enten enig eller uenig i at mange af de arbejdsløse reelt ikke ønsker at påtage sig et arbejde, Figur 75: Andelen som er enten enig eller uenig i at der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det, Figur 76: Andelen som er enten enig eller uenig i at mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private, Figur 77: Andelen som er enten enig eller uenig i at vi snarest bør melde os ud af NATO, Figur 78: Andelen som er enten enig eller uenig i at vi bør være parate til at sende danske soldater i krig, hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskerettigheder i andre lande, Figur 79: Danskernes holdning til EU, Figur 8: Andelen som er mest enig med enten A: Danmark bør så vidt som muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der ikke berører os selv, eller B: Danmark bør så vidt som muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke udviklingen, Figur 81: Andelen som er enten enig eller uenig i at man i almindelighed kan stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet, Figur 82: Andelen som er enten enig eller uenig i at politik er så indviklet, at de ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår, Figur 83: Andelen som er enten enig eller uenig i, at det ikke er svært at tage stilling til politiske spørgsmål, Figur 84: Andelen som er enten enig eller uenig i, at politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge,

6 Figur 85: Andelen som er enten enig eller uenig i at politikerne gennemgående tager for lidt hensyn til hvad vælgerne mener, Figur 86: Andelen som er enten enig eller uenig i at de folk, der vil nå toppen i politik, bliver nødt til at opgive de fleste af deres principper, / Figur 87: Andelen som er enten enig eller uenig i at de ved så lidt om politik, at de egentlig ikke burde stemme, Figur 88: Andelen som er enten enig eller uenig i at de kun forstår en brøkdel når politikerne diskuterer den økonomiske politik, Figur 89: Andelen som er enten enig eller uenig i at de stoler mere på danskere end på folk fra andre lande, Figur 9: Udviklingen i tillid til andre mennesker, Figur 91: Udviklingen i tillid til danske politikere, Figur 92: Vælgernes tilfredshed med den måde demokratiet fungerer på i Danmark,

7 Forord Det danske valgprojekt har gennemført undersøgelser af vælgernes holdninger og adfærd efter hvert folketingsvalg siden En god del af de anvendte spørgsmål er gået igen hele perioden igennem, mens andre er kommet til undervejs. Fælles for en række af spørgsmål er det dermed, at det er muligt at følge udviklingen hen over årene. Valgundersøgelserne udgør således et unikt materiale til at belyse udviklingen i danske vælgeres politiske holdninger på en bred vifte af områder lige fra deres opfattelser af partierne, over holdninger til udlændinge og miljø, til ønsker om offentlige udgifter. For at øge kendskabet til og anvendelsen af dette materiale har vi i valgforskningsprojektet besluttet at samle data og fremstille de vigtigste tidsserier på en tilgængelig måde. Nærværende notat indeholder derfor 89 figurer med præsentationer af udviklingen i holdninger mv. på en lang række indikatorer, og det er håbet, at en bred kreds af interesserede vil finde notatet nyttigt. Idet der er tale om første udgave, er kommentarer mere end velkomne. For den teknisk interesserede læser kan det nævnes, at data ikke er vejet i fremstillingen. Institut for Statskundskab Aarhus Universitet September 11 Rune Stubager Leder af det danske valgprojekt 7

8 1 Partiernes stemmeandel og valgdeltagelse Tabel 1: Oversigt over partiernes stemmeandel, og den samlede valgdeltagelse, ved folketingsvalgene, Procent A 37,3 25,6 29, ,3 32,9 31,6 29,3 29,8 37,4 34,6 35,9 29,1 25,8 25,5 24,8 B 14,4 11,2 7,1 3,7 5,4 5,1 5,5 6,2 5,6 3,5 4,6 3,9 5,2 9,2 5,1 9,5 C 16,7 9,2 5,5 8,5 12,5 14,5 23,4,8 19,3 16, 15, 8,9 9,1,3,4 4,9 D - 7,8 2,2 6,4 3,2 8,3 4,6 4,8 4,7 5,1 2,8 4,3 1,8 1, - - E 1,7 2,9 1,8 3,3 2,6 1,4 1,5,5 -, F 9,1 6, 5, 3,9 5,9 11,3 11,5 14,6 13, 8,3 7,3 7,6 6,4 6, 13, 9,2 G ,3 1,4, H ,2 <, I ,8 5, I ,1,1 <, K 1 1,4 3,6 4,2 3,7 1,9 1,1,7,9, K 2 2, 4, 5,3 3,4 2,6 2,3 2,7 2,4 2, 2,3 1,9 2,5 2,3 1,7,9,8 L <,1 <, M ,3 - - O ,4 12, 13,3 13,9 12,3 P ,2 1,9 1, P , R , S, U , V 15,6 12,3 23,3 12, 12,5 11,3 12,1,5 11,8 15,8 23,3 24, 31,2 29, 26,2 26,7 Y 1,6 1,5 2,1 2,7 3,7 2,7 2,7 1,4, Z 15,9 13,6 14,6 11, 8,9 3,6 4,8 9, 6,4 6,4 2,4, Ø ,7 3,1 2,7 2,4 3,4 2,2 6,7 VD 87,2 88,7 88,2 88,7 85,6 83,2 88,4 86,7 85,7 82,8 84,3 86, 87,1 84,5 86,6 87,7 Note: A: Socialdemokratiet, B: Det Radikale Venstre, C: Konservative, D: Centrumdemokraterne, E: Retsforbundet, F: SF, G: De Grønne, H: Det Humanistiske Parti, I 1: Liberal Alliance (omfatter Ny Alliance (7)), I 2: Socialistisk Arbejderparti, K 1: Danmarks Kommunistiske Parti (Kommunisterne) DKP, K 2: Kristendemokraterne, L: Marxistisk- Leninistisk Parti, M: Minoritetspartiet, O: Dansk Folkeparti, P 1: Fælles Kurs, P 2: P: Pensionist Partiet, R: Arbejderpartiet KAP, S: Slesvigsk Parti, U: Demokratisk Fornyelse, V: Venstre, Y: Venstresocialisterne, Z: Fremskridtspartiet, Ø: Enhedslisten, VD: Valgdeltagelse Kilde: 8

9 2 Politisk deltagelse mv. Figur 1: Udviklingen i politisk interesse, Interesseret i politik Note: Baseret på spørgsmålet Ville De sige, at De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet ikke interesseret i politik?. I enkelte år er spørgsmålsformuleringen anderledes end ovenstående. Andelen som er interesseret i politik, består af de respondenter som har tilkendegivet at de er enten meget eller noget interesseret i politik. Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987/1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=27278 Figur 2: Den andel af vælgerne som har snakket om politik med bekendte i op til tre uger før valget, Har snakket med familie Har snakket med venner Har snakket med kolleger Note: Baseret på spørgsmålet Snakkede du, de sidste tre uger op til valget, om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kollegaer? I enkelte år er spørgsmålsformuleringen anderledes end ovenstående. Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987/1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=235. 9

10 Figur 3: Beslutningstidspunkt for stemmeafgivelsen, Vidste det allerede før valgkampen I de sidste dage før valget Tidligere i valgkampen Baseret på spørgsmålet Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde?. Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987/1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N= Figur 4: Udviklingen i tilhørsforholdet til samfundsklasserne, Tilhører en samfundsklasse Tilhører arbejderklassen Tilhører middelklassen Note: Baseret på spørgsmålet Føler De selv, at De tilhører en bestemt samfundsklasse? og Hvilken samfundsklasse er det?. Spørgsmålene er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987/1988, 199, N=11174.

11 Figur 5: Den andel af vælgerne som overvejede at stemme på et andet parti, Andel i pocent Overvejede at stemme på et andet parti Note: Baseret på spørgsmålet Tænkte du på at stemme på et andet parti? Hvilket?. Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987/1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=2. Figur 6: Vælgernes sympati for de politiske partier, A B C F O V Ø Note: Baseret på spørgsmålet Nu skal det handle om, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst de enkelte partier på en skala fra til. O indikerer den laveste grad af sympati for partiet og den højeste grad af sympati. Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N =15881 (for Dansk Folkeparti N=12121). 11

12 Figur 7: Andelen af vælgerne som er tilhænger af et politisk parti, samt styrken af forholdet, Betragter sig selv som tilhænger af et parti Stærkt overbevist tilhænger Note: Baseret på spørgsmålene Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, radikal, venstremand, SF er eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti? og Betragter du dig selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist? Spørgsmålene er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1984, 1994, 1, 5, 7, 11. N=

13 3 Partiernes emneejerskab Figur 8: Hvilken regering er bedst til at sikre sociale balance i den økonomiske politik, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - til at sikre den sociale balance i den økonomiske politik. Spørgsmålet er stillet i 199, 1994, 5, 7. N= 83. Figur 9: Hvilken regering er bedst til at varetage Danmarks interesser i EU, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - til at varetage Danmarks interesser i EU. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=

14 Figur : Hvilken regering er bedst til at sikre miljøet, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - til at sikre miljøet. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N= Figur 11: Hvilken regering er bedst til at sikre lov og orden, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - til at sikre lov og orden. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=

15 Figur 12: Hvilken regering er bedst til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N= Figur 13: Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik. Spørgsmålet er stillet i 1998, 1, 5, 7, 11. N=

16 Figur 14: Hvilken regering er bedst til at tilgodese børnefamiliers behov, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - til at tilgodese børnefamiliers behov. Spørgsmålet er stillet i 1998, 1, 5, 7. N= 989. Figur 15: Hvilken regering er bedst til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre. Spørgsmålet er stillet i 1998, 1, 5, 7, 11. N=

17 Figur 16: Hvilken regering er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen. Spørgsmålet er stillet i 1998, 1, 5, 7, 11. N= 741. Figur 17: Hvilken regering er bedst til at sikre en god undervisning i folkeskolen, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? til at sikre en god undervisning i folkeskolen. Spørgsmålet er stillet i 1998, 1, 5, 7, 11. N=

18 Figur 18: Hvilken regering er bedst til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed. Spørgsmålet er stillet i 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N= Figur 19: Hvilken regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden, Andel i proncent Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? til at bekæmpe arbejdsløsheden. Spørgsmålet er stillet i 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=

19 Figur : Hvilken regering vil give det største rådighedsbeløb, Socialdemokratisk ledet regering Borgerlig regering Note: Baseret på spørgsmålet Hvilken regering tror du, ville give dig selv flest penge til rådighed?. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7. N=

20 4 Vælgernes opfattelse af de vigtigste problemer mv. Figur 21: Vælgernes opfattelse af hvilket problem der er det vigtigste som politikerne skal tage sig af, Økonomi Arbejdsmarked Velfærdsstaten generelt Flygtninge Miljø og Energi Note: Baseret på spørgsmålet Hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987, 1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N= Figur 22: Vælgernes opfattelse af hvilket problem der er det vigtigste som politikerne skal tage sig af, Politik Erhverv Ældre Sundhed Bolig EU Note: Baseret på spørgsmålet Hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987, 1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=23228.

21 Figur 23: Vælgernes opfattelse af hvilket problem der er det vigtigste som politikerne skal tage sig af, Forsvaret Trafik Kriminalitet Udenrigspolitik Moral og værdier Andre svar Note: Baseret på spørgsmålet Hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Spørgsmålet er stillet i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1987, 1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=

22 5 Vælgernes opfattelse af partiernes politik Figur 24: Venstre/højre placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger, Note: Baseret på spørgsmålet I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier på denne skala?. indikerer den mest venstreorienterede placering, og den mest højreorienterede. Spørgsmålet er stillet i 1979, 1981, 1984, 1987/1988, 199, 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=19686 (for Dansk Folkeparti N=114). A B C F I O V Ø Gns. vælger Figur 25: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til størrelsen af den offentlige sektor, A B C F I O V Ø Gns. vælger , 2, 3, 4, 5, Note: Baseret på spørgsmålet Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere?. 1 indikerer at udgifterne må sættes kraftigt i vejret, og 5 at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=16716 (for Enhedslisten N=881). 22

23 Figur 26: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til hvor mange flygtninge Danmark skal tage imod, , 2, 3, 4, 5, Note: Baseret på spørgsmålet Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere?. 1 indikerer at Danmark skal tage imod mange flere flygtninge end nu, og 5 at Danmark skal tage imod langt færre flygtninge end nu. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=17771 (for Dansk Folkeparti N=11714). A B C F I O V Ø Gns. vælger Figur 27: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til graden af miljøhensyn, A B C F I O V Ø Gns. vælger , 2, 3, 4, 5, Note: Baseret på spørgsmålet Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. Hvor omtrent vil du placere?. 1 indikerer den mest grønne politik, og 5 den mindst grønne politik. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=17132 (For Dansk Folkeparti N=339). 23

24 Figur 28: Placering af de politiske partier og den gennemsnitlige vælger i forhold til synet på lov og orden, A B C F I O V Ø Gns. vælger Note: Baseret på spørgsmålet Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. 1 står for de partier som går ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere, og 5 står for de partier, der går mest ind for lov og orden. Spørgsmålet er stillet i 1994, 1998, 1, 5, 7, 11. N=145 (For Dansk Folkeparti N=2). 24

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget B 119 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 23. maj 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2007-41061-2 Sagsbeh.: ABP Besvarelse af spørgsmål nr. 3

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

University of Copenhagen. De politiske ungdomsorganisationers medlemmer Kosiara-Pedersen, Karina. Publication date: 2016

University of Copenhagen. De politiske ungdomsorganisationers medlemmer Kosiara-Pedersen, Karina. Publication date: 2016 university of copenhagen University of Copenhagen De politiske ungdomsorganisationers medlemmer Kosiara-Pedersen, Karina Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Partiernes krise er aflyst!

Partiernes krise er aflyst! De politiske partiers rolle i politisk dagsordensfastsættelse Christoffer Green-Pedersen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.agendasetting.dk Dagsorden 1) Partiernes krise hvad består den

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178 TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009 Public 56178 Metode Feltperiode: 14.-15. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Valget til folketinget den 15. september 2011

Valget til folketinget den 15. september 2011 Valget til folketinget Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F.

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

Ny valgforskning: Vælgerne mere styret af værdier

Ny valgforskning: Vælgerne mere styret af værdier nr.2_side_24-28.qxd 3-0-02 2:0 Side 24 Politik Ny valgforskning: Vælgerne mere styret af værdier Nypolitik. Nye politiske værdikonflikter om indvandring, retspolitik og miljø er afgørende som aldrig før

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Valget til folketinget den 18. juni 2015

Valget til folketinget den 18. juni 2015 Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF -

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Folketingets mandatfordeling

Folketingets mandatfordeling Valget i tal 239 Folketingets mandatfordeling pr. 13. november 2007 Mandater 9 5 4 2 2 46 18 23 25 45 Venstre Socialistisk Folkeparti Ny Alliance Grønland 2) Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Den Danske Valgundersøgelsen The Danish National Election Study 2015

Den Danske Valgundersøgelsen The Danish National Election Study 2015 Den Danske Valgundersøgelsen 2015 The Danish National Election Study 2015 Kasper Møller Hansen Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Rune Stubager Institut for Statskundskab

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet goul@ps.au.dk Jakob Rathlev, Epinion jr@epinion.dk Oplæg til Selskab

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database.

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Notat //07/11/07. Spørgsmålsformuleringen I boksen nedenfor ses spørgsmålsformuleringen og svarmulighederne. Figur 1: Spørgsmålsformulering

Notat //07/11/07. Spørgsmålsformuleringen I boksen nedenfor ses spørgsmålsformuleringen og svarmulighederne. Figur 1: Spørgsmålsformulering Sådan får vi flere hænder et indblik i danskernes holdning til hvorledes vi skaffer mere arbejdskraft Et af de største samfundsmæssige problemer i dag er mangelen på arbejdskraft. Konsekvensen af den manglende

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Denmark Denmark EES 2004. Final questionnaire. BLAISE version US_nummer) Undersøgelse 57140. Spørgeskema til vælgerundersøgelse i forbindelse

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere