UNGDOMSKULTUR.NU FESTIVAL PROGRAM februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSKULTUR.NU FESTIVAL PROGRAM. 13-14-15 februar"

Transkript

1 FESTIVAL PROGRAM februar

2 RÅHUSET F-HUSET B-HUSET :00 FERNISERING Råhuset åbner for et inferno af kunstneriske udtryk. :00 OPLÆG GLOBAL CONTACT :00 SKRIVEVÆRKSTED VED KÅNST :00 OPLÆG OG FILM OUDONG DREAMS ROLE MODEL :00 SPOKEN WORD; ONKEL DANNYS JOINT Lyrik, poesi og sproglige finurligheder er i højsædet på denne spoken word aften ONSDAG :30 DEBAT; DEMOKRATIETS TILSTAND Arrangeret af Camp-X Debatten slutter af med en demokratisk speeddating omkring det at være forbruger eller borger. :00 DEBAT; PÅ KANTEN AF DEMOKRATIET Hvordan inkluderes udsatte unge? Hvilke ønsker har udsatte unge for deltagelse? :00 lukkes :00 PROJEKTCAFÉ; Åbent forløb hvor alle, der er interesserede kan få gode råd og vejledning om udvikling af deres projekter. Snabslanten Både onsdag og torsdag kan man derudover ansøge snabslanten - verdens hurtigste pulje! Der er kr til uddeling i løbet af festivalen. :00 lukkes 23 :00 KONCERT; RHEA

3 DEMOKRATI? Demokratiets tilstand Onkel Dannys Joint Onsdag kl Camp X - Interna onalt Sam dsteater bidrager onsdag d. 13 l fes valen med Public X arrangementet: DEMOKRATIETS TILSTAND. Onsdag kl har sæsonstart på fes valen og præsenteres som al d af Claus Høxbroe - Danmarks mest populære»spoken word«ar st med over 400 liveoptrædener siden Og han kan også uden musik i 2005 modtog Høxbroe årets Publikumspris l Poesiens dag. Nils Brøgger Jacobsen (Mellemfolkeligt Samvirke) Fa gdom, undertrykkelse og miljøproblemer. De globale problemer er store og mange. Hvordan kan vi være med l at skabe forandring og påvirke vores sam d? De poli ske forbrugere har magt, men er det nok - har vi brug for nogle ak ve verdensborgere? Di e Maria Bjerg (Camp X Kurator) Vi er gået fra et socialdemokra sk deltagerdemokra l et liberalt markedsdemokra. Kommunerne taler l deres borgere, som om de var kunder, forbrugere. Og hvilken betydning har det for den enkelte person, at vi går fra at være borgere l forbrugere? Public X Public X er Camp X s public service, der iværksæ er ak oner i det offentlige rum og skaber iscenesa e deba er. Målet er ganske enkelt at sæ e temaer på dagsordenen i virkeligheden under mo oet: DET ER DIN SAMTID - BRUG DEN! Claus Høxbroe tager Danmarksbilleder mest fra København. Verbal snapshot om sidegaderne og bagsidens København. Ord om Nordvest og Vesterbronx. Dens gader, steder og personager. Claus om Claus i byen, om Claus far og mor. Michael Hamilton er en hamrende talen uld dansksyngende sanger og sangskriver, og det er mig en gåde, hvorfor han endnu ikke for længst er blevet opdaget af et pladeselskab. Gaffa Johannes Bech Dalsgaard er netop blevet nr. 2 i DM i Poetry Slam og er en fast digter i det skrivende miljø i Århus. Onkel Dannys Joint er et lbagevendende kram, den første onsdag i måneden, arrangeret af Claus Høxbroe og Kultur Vesterbro.

4 TORSDAG RÅHUSET F-HUSET B-HUSET :00 PERFORMANCE: EKSPERIM ELEKTRO EKVILLIBRIO Eksperimental elektronisk legeplads serveres på et sølvfad af prominente skæve og tobenede væsener ved / Cavio / Not Lenas Bigband in Rusky Village / øjerum / Tony Lamburg / Tape Salad. :00 DEBAT; PROJEKTMILJØ Hvordan kan projektmiljøet i kbh styrkes og gøres mere tilgængeligt for unge?. :00 PROJEKTCAFÉ; :15 WORKSHOP FUNDRAISING :00 WORKSHOP MARKEDSFØRING :00 SKRIVEVÆRKSTED VED KÅNST :00 LIVEPAINT SKYKLAPPERNE :00 DEBAT; BYRUM Hvordan kan byens rum og pladser anvendes bedre og gøres mere tilgængelige for unge? :15 WORKSHOP IDEUDVIKLING :00 DJ - SHOW En stor flok udvalgte dj s og vj s spiller op og skaber stemning. - Lille Pige - Carl Emil - Just Donkeys :00 lukkes :00 lukkes Bad Boys of 79 Dj-set Giallo-grooves, Action, Easy Beats and Evil Bites. Feat. Alex Puddu 01 02

5 DEBATTER På kanten af demokratiet Onsdag kl Mange unge deltager ikke i demokra et eller ak viter, der kny et sig her l. Det er unge som o e betragtes ud fra de problemer, de har. Der skabes kun projekter for dem, der har l formål at a jælpe problemerne. De bliver sjældent spurgt om, hvad de synes, der ville være godt for dem og bliver sjældent betragtet ud fra de ressourcer, de uden tvivl er i besiddelse af. - Hvordan skabes der rum for, at unge på kanten af demokra et kan indgå ak vt i udviklingen af deres eget hverdags- og fri dsliv? Hvad er det, der konkret skal gøres for at disse grupper af unge oplever at de selv kan bidrage og at de tages alvorligt? Oplægsholdere: Jacob Hougaard (A), Fabian Vela Laier (nabohood) og Andreas Sørensen (bagmændene) Projektmiljø Torsdag kl Københavns unge oplever, at det er for tungt og besværligt at starte og gennemføre selv ganske små ak viteter. Det er især, når det kommer l fundraising og lladelser, at der er barrierer i form af langsomme processer. I de e forløb vil vi tage fat i de behov og ønsker, Københavns unge har i forbindelse med selv at starte og gennemføre projekter. Vi vil finde frem l løsninger og forslag, der kan styrke det unge projektmiljø og erne barriererne for de mange gode idéer. - Hvordan kan der skabes bedre vilkår og muligheder for at unge i København selv kan starte og gennemføre projekter? Oplægsholdere: Pia Allerslev (V) og Peter Bjerg (metapol) Byrum Torsdag kl Københavns unge ønsker en by, hvor de i højere grad oplever, at der er plads l mangfoldighed. Hvor kommunen også giver plads l det anderledes og det provokerende. Der e erspørges indflydelse på det offentlige rum og meget friere rammer end i dag l spontant at kunne bruge byrummet. Der er stor interesse for fri-zoner hvor man her & nu kan uds lle, spille m.m. og steder, hvor der er en bagatelgrænse for, hvornår man skal søge om lladelse l at bruge det offentlige rum. - Hvordan kan der skabes bedre vilkår og muligheder for at unge i København kan anvende og udvikle byrummet? Oplægsholdere: Klaus Bondam (R) og Mar n Frandsen (Urban Task Force)

6 FREDAG RÅHUSET F-HUSET B-HUSET :00 PERFORMANCE: WAREHOUSE 9 :15 HAIRWERK visuals/ambient electronic spoken words :30 PRAFIX AZTECH visuals & musik :00 DEBAT; ARBEJDSGRUPPE DEL 1 Målet er at komme med idéer til hvad der er vigtigt for den fremtidige ungdomspolitik og hvordan en arbejdsgruppe kan etableres.. :00 PROJEKTCAFÉ; :15 WORKSHOP MARKEDSFØRING :00 WORKSHOP IDEUDVIKLING :30 TRASH NOUVEAU Trash Nouveau - Electro Burlesque Cabaret :00 DEBAT; ARBEJDSGRUPPE DEL 2 Etablering og udvikling af et forum, der skal arbejde videre med ungdomspolitik i København. :15 WORKSHOP FUNDRAISING 21 :00 KONCERT TAKO LAKO :00 lukkes 22 :00 KONCERT RUHAN DAISY 23 :00 KONCERT THE HOLIDAY SHOW 24 :00 KONCERT SHA-LA-LAS 01 :00 KONCERT A KID HEREAFTER 02

7 ARBEJDSGRUPPE Vi slu er debatscenen af fredag d. 15. februar med en fremadskuende debat om, hvordan vi får en konkret ungdomspoli k i København, som unge københavnere kan bruge l noget. Vi nedsæ er en ungdomsdemokra sk arbejdsgruppe, der skal sikre at vi når derhen. Københavns Kommune står ikke uden en ungdomspoli k, men den er år gammel og de sidste 7 år er det ikke mange der har talt om den - i dag er det nok de færreste der overhovedet ved at den eksisterer Hvilken bedre anledning en et 10-årigt jubilæum kunne der være l at tage kommunens og de unges behov for en ny ungdomspoli k op? Arbejdsguppe 1. del Fredag kl I første del af deba en er målet at komme med ideer l en ungdomspoli k og hvordan unge og poli kere i fællesskab kan arbejde med at få udformet den. Der skal findes frem l arbejdsgruppens formål og opgaver. Med andre ord; hvad er der brug for hvis dialogen mellem unge københavnere og byens poli kere skal styrkes og udvikles fremover? En ng er hvad et arbejdsgruppen skal beskæ ige sig med. En anden er hvordan den skal organiseres. Skal det have Mandagsmødets struktur? De ak ves demokra? Skal det lægge sig op af de tradi onelle foreningernes struktur med vedtægter og bestyrelse - eller skal det være noget helt andet. Du kan være med l at designe et nyt indflydelsesforum, som du synes kunne være spændende og engagerende at være en del af. Arbejdsgruppe 2. del Fredag kl I anden del er målet at etablere et forum, en arbejdsgruppe, som kan fungere som bindeled mellem unge og poli kere. Til at starte med bliver det forumets opgave at tage ideerne fra deba erne onsdag, torsdag og fredagens 1. del med sig og arbejde på at få sat gang i ak viteter, dialoger m.m. som kan føre frem l skabelsen af en ny og revideret Ungdomspoli k i København. Hvis det nye ungdomsforum skal få en god start, er det vig gt at det får inputs l hvad unge forventer af det og hvad det kan gøre for at engagere andre unge. Så selvom man ikke lige har lyst l at være ak v i et sådan forum, kan du sagtens deltage i deba en alligevel - jo flere ideer og inputs at arbejde med jo bedre. Vi har inviteret Kultur- og Fri dsborgmester Pia Allerslev (V) l at tale om Københavns kommunes ønsker for en Ungdomspol k. Hvordan et arbejdende ungdomspoli sk forum kan inddrages i arbejdet med at få skabt en ungdomspoli k og i den d den er undervejs kan fungere som et bindeled mellem kommunen og unge københavnere.

8 KONCERTER Rhea Onsdag kl Med deres univers af eventyr, gåsehud og livsglad melankoli tager de ly eren med på en alsidig rejse gennem jazzballader og melodrama. Dj aften Torsdag kl Lille Pige, Carl Emil, Just Donkeys, Bad Boys of 79: Dj-set Giallo-grooves, Ac on, Easy Beats and Evil Bites. Feat. Alex Puddu. Tako Lako Fredag kl Et orkester bestående af o e kunstnere. De spiller for at skabe energisk musik, der får folk l at fly e fødderne og gå amok på dansegulvet. Ruhan Daisy Fredag kl er en brumbasse. En lille lodden skabning, der flyver, hvor der ikke skulle flyves. Et an kausalt organ, der pumper for det umulige... The Holiday Show Fredag kl Med en s lren og personlig lyd byder electro-pop orkestret»the Holiday Show«på en genre-cocktail der går op i en dansabel og melankolsk helhed. Sha-la-las Fredag kl Med cigare er i mundvigen og stjerner i øjnene, drog Sha La Las i det dlige år 2006 på en skæbnesvanger og sælsom færd for at erobre verden. A Kid Hereafter Fredag kl De er lige blevet færdige med det sygeste, skøreste, hur gste og sjoveste punk-grind album, du længe har hørt.

9 PERFORMANCE EksperimElektroEkvillibro Torsdag kl Eksperimental legeplads serveres på rus ad af prominente, skæve og tobenede. Programmet består af alt fra orgel-drone-ambient-minimalis sk-stemnings-musik l ren noise. Forløbet er interak vt og s len eksperimenterende. 15:00 - DJ + Interak vt segment 18:00 - øjerum: Orgel-drone-ambient-minimalis sk-stemnings-musik. 18:30 - Cavio: Elektronica med en smule chiptunes og knas. 19:00 - Not Lenas big band in Rusky Village: Noisynoise. 19:30 - Tony Lamburg: Enmands-computer-orkester/ Dostracker musiker. 20:00 - Pushthebu onmul media: Pop/Trash/Pop 20:30 - Tape Salad: En intermis sk dada eksplosion. Hairwerk Hairwerk er mul kunstner, som laver kostumer, makeup, hår, billedkunst, collager, musik, performance og poe ske tekster. Hairwerk vil i en 2 mers solo performance vise collager og spille en række af sine nye ambient numre akkompagneret af live spoken word. Prafix Aztech Prafix Aztech laver elektronisk musik, kostumer og billedkunst. Han vil vise nogle billeder og spille nye numre i genren glitch og brain dance. Foto: Hairwerk Warehouse9.dk Præsenterer Fredag kl Warehouse9.dk er et lille queer galleri og performance teater i Den Brune Kødby, som er kommet for at blive. Til ungdomskultur.nu fes valen giver vi en 5 mers smagsprøve på vores helt specielle blanding af queer kunst, electro, spoken word, performance, burlesque strip og punk. Trash Nouveau Trash Nouveau er en performance gruppe dannet af legendariske Tina Trasch, miss fish samt den engelsk/hollandske stripper Chris an Van Schijndel og har i øjeblikket også Hairwerk & Prafix Aztech med på scenen. Trash Nouveau er et go sk, barokt udstyrsstykke i høje hæle, som al d går galt. Oplev premieren på et electro burlesque show med den regerende frøken verden, en gentleman i frækt lingeri, en paranoid miss fish og en rengøringskone, der får kraniebrud. Showet skal på videre turne l en Gala performance i det alterna ve Kulturhus KÖPI i Berlin d. 22. Februar.

10 KUNST & EVENT Fernisering Onsdag kl Råhuset er op l fes valen blevet omdannet l et uds llingsrum for en lang række unge kunstnere. Di e Egholm Nielsen, Maja Molin, Atelier skyklapperne, Kim hr Holm, Hja Magnus hjaltason, Rasmus Espenhain, Exofanis Suchanek, Miss Fish, Hairwerk, Prafix Aztech, Johanne Lasgaard, Basco5, Luke Ramsey, Afex, Byræv, Casper Øbro, Thosten Ørts, Ricco Højland Hansen, Dask crew, Deadheads skateboards, Chres Albrektsen, Doodletown, Martha Hviid, Duudle, Jakob Ingvorsen, Oliver Abbey, Peter Bizk, Sophia Maj, Arne Smed, Copenhagen Cruise, Jakob Tolstrup, Øjerum, Cavio, Not lenas big band in rusky village, Tony Lamburg, Push the bu on, Tape Salad, Joakim Drescher, Istrat Gato, Chris an Van Schijndel, Flab, Nuax, Thomas Schwer eger, Peter Taylor, Miss Lo on, Woodybrown.dk, Ekta, Heartcore corp, Th13teen, Adam sund, Tilde juul rasmussen, Tobias kiel lauesen, Nathue, Søren nissen, Me e brigi e poulsen... GLOBAL CONTACT Onsdag kl Kom og hør om Global Contacts arbejde, og få personlige beretninger fra dligere volontører akkompagneret med stemningsfyldte billeder. OPLÆG OG FILM Onsdag kl Nima Hajarzadeh viser og fortælle om dokumentar filmene»oudong Dreams«og»Role model«der begge giver nye vinkler på virkeligheden i den 3. verden. CPH Zombie Bar Torsdag kl Fores l dig din yndlings zombie film, mix det med en god gammeldags gang pubcrawl og du får... Copenhagen Zombie Crawl. I denne omgang er der kun tale om en zombie bar, men glæd dig l d. 30. april. Nihilistisk Folkeparti På lo et hele ugen HermansPoole, DOomsBarry og AlFunk m.fl. Præsenterer: REB agter, Homoero skselskab, The Kian Libera on Sessions revisited - m. Kærlighed l Kasper, Musik i Danmark og selvfølgelig Demokra et uden Danmark, både som film og vaskeægte realitet. Nihilis sk folkepar --- behøver ingen præsenta on --- Ungdomskultur er rusmiddelkultur

11 PROJEKTCAFÉ Projekthjælp Snabslanten Vil du have inspira on og gode råd om, hvordan du stabler et projekt på benene? Får lladelse l at bruge byens pladser? Søger penge eller markedsfører et arrangement? ,- l gode idéer ligger og venter i projektcaféen l unge, der har lyst l at starte projekter i København. Sidder du og mangler penge l en koncert, uds lling, performance eller noget andet spændende kan du hoppe forbi projektcaféen og ansøge snabslanten -den hur gste pulje nogensinde. Tag en god idé under armen og kom ind og snak med de mange projektcoaches fra bl.a. Bysted, Cirius, Kultur & Fri d og Københavns Erhverscenter- de er der for at hjælpe. Ansøgninger kan skrives og afleveres på stedet og pengene uddeles fredag d. 15 Mød bl.a. tuborgfondet, ini a vstø en, ideer for livet fonden og lokale- og anlægsfonden, der giver gode råd l, hvordan du kan skrabe penge sammen l din idé. Ellers kan du al d komme forbi og få inspira on l hvordan man starter et projekt. Skriveværksted Workshops Onsdag kl Torsdag kl Skrivelyst. De fleste kender situa onen, hvor man sæ er sig ned for at skrive, lysten er i top, man klør i fingrene e er at komme i gang og har en masse idéer i hovedet. Alligevel bliver man siddende og stamper i tastaturet. Denne workshop kan a jælpe skriveblokering ved at præsentere nogle opgaver, der skal løses på kort d og lige med det samme. De færdige tekster kommer på tryk i magasinet KÅNST i løbet af foråret. I projektcaféen a oldes der torsdag og fredag workshops i fundraising, idéudvikling og markedsføring. Fundraising Hvor og hvordan kan man få finansieret sine projekter. Idéudvikling Idéer driver verden fremad og i én me kan du være med. Vi kigger på idéudviklingens teori fra hippie-gør-verden-bedre-metoder l Googles-tjen-penge-innova on! Markedsføring Hvordan får man folk l at komme l sine arrangementer. Hvordan håndterer man presse?

12 BAGSIDEN København har brug for en selvstændig ungdomspoli k, der indeholder konkrete bud på hvordan byens unge bedst inddrages i det samfund de vokser op og lever i. Der er behov for poli sk mod og vilje l at give unge indflydelse, men også for at byens unge engagerer sig og gør en indsats. Med ungdomskultur.nu forsøger vi at starte processen. Nu er det op l byens unge og poli kere i fællesskab at finde løsninger, der kan gøre København l en mere spændende by at leve i for unge. Check ungdomskultur.nu for opdateringer - også e er fes valen...

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

www.grundtvigs.dk Velkommen

www.grundtvigs.dk Velkommen 03 Velkommen På Grundtvigs Højskole går vi til kamp mod ligegyldigheden. Det gælder i fag, i fritid og i det fælles rum. Du vil møde lærere, som brænder for deres fag. Og du vil møde højskoleelever, som

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

»Jeg har aldrig...«- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. Jeg har aldrig haft sex. Jeg har aldrig haft sex

»Jeg har aldrig...«- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. Jeg har aldrig haft sex. Jeg har aldrig haft sex Jeg har aldrig haft sex i skolen Jeg har aldrig haft sex og fortrudt det Jeg har aldrig haft sex Jeg har aldrig haft sex i mine forældres seng Jeg har aldrig kysset med en lærer Jeg har aldrig nøgenbadet

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

På vej. mod mere brugerindflydelse

På vej. mod mere brugerindflydelse På vej mod mere brugerindflydelse At rejse skaber de små øjeblikke, der aldrig ophører 2 Kære læser Dette er et rejsemagasin, der handler om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse

Læs mere

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva indhold 04 06 07 10 12 14 31 Forord Mangfoldighed er

Læs mere

4. Parfyme Bakkelandskab

4. Parfyme Bakkelandskab HER FINDER DU DE FORSKELLIGE KUNSTPROJEKTER 2 6 Program 3 4 5 NØRREBRO HALLEN NØRREBROGADE NANNASGADE MIMERSGADE BANANA PARK Rundvisning Fredag d. 0 1. september kl. 10.00 af Jeppe Hein Torsdag d. 07.

Læs mere