Spar penge med data fra FLIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar penge med data fra FLIS"

Transkript

1 Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem

2 Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et system til brug for benchmarking og analyse af nøgletal. FLIS er også et stort datavarehus. Med FLIS samles alle kommunernes økonomi- og fagdata et sted, og FLIS-kommunerne kan gratis trække deres data ud af FLIS. Nøgletallene i FLIS baserer sig på rådata fra kommunernes forskellige økonomi-, personale-, og fagsystemer. Disse data kan herudover uden yderligere omkostninger bruges af den enkelte FLIS-kommune som datainput til eksempelvis lokal ledelsesinformation, enten som udtræk af rådata eller bearbejdede data. KOMBIT og KL ønsker med denne tjekliste at give kommunerne inspiration til, hvordan de kan realisere økonomiske gevinster ift. anvendelse af FLIS-data. Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af erfaringen med brug af FLIS-data i et antal udvalgte kommuner. Besparelserne på datakøb er kun ét element i de samlede gevinster, som kommunen kan realisere ved brug af FLIS. Da der kan være ganske væsentlige økonomiske gevinster ved at stille sig selv disse spørgsmål, har KOMBIT og KL valgt at sætte et særskilt fokus på disse muligheder for kommunerne. Tjeklisten giver en række gode råd til, hvordan man kan skabe overblik og reducere de nuværende omkostninger til data. Tjeklisten indeholder gode råd til, hvordan kommunen fremadrettet kan mindske udgifterne til data ved indkøb af nye IT-løsninger.

3

4 Tjekliste: Databesparelser ved FLIS 1. Hvem køber kommunen data af? Skab overblik over, hvilke systemleverandører kommunen køber data af. Undersøg om kommunen har en central funktion, der allerede har overblikket over datakøb i kommunen. En anden vej til denne information kan være i kommunens indkøbssystem. Eksempelvis ved en specifik søgning i kommunens e-fakturaer efter IT-leverandører, som også er mulige dataleverandører. Informationerne kan i nogle tilfælde fremgå direkte af kontrakterne med systemleverandørerne, men erfaringerne viser, at kontrakterne ofte er utilstrækkeligt grundlag og ofte ikke udspecificerer prisen for datakøb. 2. Hvad betaler kommunen for data? Skab overblik over kommunens faktiske udgifter til data og datavarehuse. Er køb af data koordineret fra en central funktion kan denne give input til dette. Alternativt kan kommunen bede dataleverandørerne om forbrugsrapporter. I en forbrugsrapport kan man fremsøge de relevante udgiftsposter, eksempelvis ved at bruge søgeordene data og datawarehouse. Undersøg om kommunen betaler for datavarehusløsninger, hvor behovet nu dækkes af FLIS, og som derfor ikke længere er relevante.

5 3. Købes der ledelsesinformation decentralt i kommunen? Sker der decentrale køb af data, risikerer kommunen at betale flere gange for det samme data. Undersøg derfor, om der er decentrale ledelsesinformationssystemer i kommuner, og om der købes data til sådanne. Få overblik over om datakøb koordineres, eller om man køber de samme data eksempelvis CPR-data flere gange forskellige steder. Kommune sparer ¼ mio. kr. på datakøb om året En sjællandsk kommune har med brugen af FLIS sparet ca. ½ mio. kr. om året ved at opsige en række dataaftaler og et utidssvarende ledelsesinformationssystem. Kommunen kortlagde via sit indkøbssystem sine datakøb. Det gav et overblik over, hvilke leverandører og dermed systemer kommunen købte data fra. Kommunen henvendte sig til de væsentligste leverandører og fik udleveret en forbrugsrapport, hvor udgifterne var udspecificeret i forhold til de enkelte datakøb og licensudgifter til systemer m.v. Dermed blev det muligt at opsige de dataaftaler, hvor kommunen nu kan bruge data fra FLIS. Dette gav i sig selv en besparelse på ca. ¼ mio. kr. 4. Er kommunen opmærksom på, hvilke data der kan hentes fra FLIS? Alt data i FLIS er købt og betalt i fællesskab, og kan udtrækkes af FLIS-kommunerne uden ekstra beregning. Det gælder både ubehandlede data dvs. de rådata FLIS modtager fra kommunens økonomi- og fagsystemer, og det gælder nøgletallene til benchmarking. Tænk derfor FLIS-data ind, hvor det er muligt. FLIS kan bruges i andre ledelsesinformationssystemer, fagsystemer og til andet databehov. Sørg for at den FLIS-implementeringsansvarlige i kommunen inddrages som vidensperson, når der skal træffes beslutninger om kommunens datakøb og dataanvendelse.

6 5. Kan FLIS-data indgå i kommunens lokale ledelsesinformation? Nogle kommuner vil udover FLIS have behov for et lokalt ledelsesinformationssystem, der er skræddersyet til kommunen. På alle FLIS-områder kan kommunen uden ekstra betaling hver måned hente opdaterede data fra FLIS. Til brug for ledelsesinformation vil månedlige opdateringer være tilstrækkeligt på de fleste områder, mens man fx i sagsbehandlingssammenhæng kan have behov for hyppigere opdateringer. Ved at genbruge data fra FLIS til eventuel lokal ledelsesinformation betales der ikke flere gange for det samme data. Kommune bruger FLIS data i lokalt ledelsesinformationssystem En sjællandsk kommune ønsker, at deres ledelsesinformationssystem skal favne alle fagområder samt nøgletal fra FLIS. Kommunen har været i udbud, har valgt en leverandør og er nu ved at implementere et nyt lokalt ledelsesinformationssystem i alle kommunens fagforvaltninger. Kommunen har indhentet priser på datakøb fra kommunens økonomi- og fagsystemleverandører. Mange fagdata skal således købes direkte hos systemleverandørerne. Ved at hente en del af data fra FLIS i stedet, kan den pågældende kommune spare ca kr. årligt. Denne kommune har valgt høj opdateringsfrekvens på sine data for at lave dag-til-dag ledelsesinformation på visse områder. For en kommune af gennemsnitlig størrelse er den potentielle besparelse på over ½ mio. kr. årligt, i det omfang data alene skal bruges til ledelsesinformation med månedlige opdateringer.

7 6. Kan kommunen bruge FLIS til at skaffe billigere data? FLIS har styrket kommunernes adgang til billigere data ved at have indgået datakøbsaftaler med de relevante leverandører på de områder, der indgår i FLIS. Flere kommuner har på den baggrund oplevet, at der disse år sker markante prisfald for datakøb. Kommunen kan i lyset af denne udvikling med rimelighed i nye udbud og kontrakter indsætte det som et vilkår, at kommunen kan få direkte adgang til data uden beregning. Kommune sikrer sig gratis adgang til data En jysk kommune har siden den tilmeldte sig FLIS indsat det som et krav i alle nye udbud af relevante økonomi- og fagsystemer, at kommunen skal have adgang til egne data uden beregning. Tidligere betalte kommunen løbende for adgangen til sine data. Det er ikke muligt at opgøre, hvor stor en besparelse dette samlet har givet. Kommunen har dog oplevet, at det har en effekt, da en af kommunens leverandører sendte en regning for data. Da kommunen kunne henvise til kontrakten, blev regningen trukket tilbage. 7. Undgår kommunen at betale for data ved systemskifte? Mange kommuner har oplevet, at de skal betale for at få overført data, hvis de skifter til en ny leverandør af økonomi- eller fagsystem. Da data kan hentes fra FLIS, behøver kommunen fremadrettet ikke at betale for at få overført data til den nye leverandør. Kommune kan spare 1,5 mio. på at bruge historiske data fra FLIS En jysk kommune har i forbindelse med skift til nyt økonomisystem ønsket at bruge sine historiske økonomidata til ledelsesinformation fremadrettet. Leverandøren af kommunens tidligere økonomisystem skal have 1,5 mio. for at levere dette datatræk. En FLIS-kommune har efter en revisorgodkendelse af regnskabet mulighed for at bruge FLIS-data til at binde økonomidata sammen mellem det gamle økonomisystem og det nye økonomisystem. Kommunen vil derved få kontinuerlig ledelsesinformation over tid uden at skulle tilbagekøbe økonomidata.

8 Om FLIS FLIS er en web-baseret portalløsning, der giver overblik over kommunens nøgletal og mulighed for at sammenligne med andre kommuner. Nøgletallene er baseret på fælleskommunale definitioner. 77 kommuner har tilmeldt sig FLIS, og alle kommuner leverer data til FLIS. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og fagsystemer og opdateres månedligt. Kommunen kan anvende de foruddefinerede standardrapporter eller udarbejde egne rapporter, der kan distribueres direkte til specifikke målgrupper eller anvendes til konkrete ledelsesbeslutninger. FLIS indeholder nøgletal vedrørende økonomi, personale og fravær, borgerdata, skole og ældre. FLIS er ved at blive udvidet med områderne udsatte børn og unge, voksne handicappede, sundhed og beskæftigelse. Yderligere information Læs mere om FLIS på KOMBITs hjemmeside: Kontakt Projektleder Thomas Glintborg Mobil: Illustrationer: Design by Research Produktion: Kommuneforlaget A/S

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014 FLIS DAGE København 15. dec. 2014 Kolding 16.dec. 2014 Program 09.30 Modtagelse og morgenmad 09.45 Velkomst samt status og indsatser på FLIS 10.30 Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge 11.00 Pause 11.15

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere